Siitepölyä veden pinnalla.
Askalan voimalaitoksella aletaan ensi vuonna viritellä ympäristövirtaamaa joen alaosalle.
Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt luonnonsuojelualueen perustamisesta Mälikkälään ja Kuninkojalle.
Projektikoordinaattori Kia Andellin mukaan Pansio-Pernon yritykset ovat kiinnostuneita luontotoimenpiteistä ja valmiita kompensoimaan teollisuuden aiheuttamaa viheralueiden heikentymistä.
Telkkäpoikueen kiikarointia. Kuva on vuoden 2017 linturetkeltä.
15.–21. toukokuuta järjestettävän Lasten lintuviikon teemana on lintujen pesintä.
Naurulokkeja pesimäluodolla.
Mäkitervakko kukkii kalliokedolla, joka on äärimmäisen harvinainen luontotyyppi.
Pienet lehdet ovat jättiputken siemenestä kasvaneita ensimmäisen vuoden taimia. Suurempia kasveja on jo hankalampi poistaa. Jättiputket  muodostavat parhailla kasvupaikoilla tiheitä kasvustoja, jotka tukahduttavat alleen kaiken muun kasvillisuuden.
Valkoposkihanhien suurin kerääntymä on ollut Parikkalan Saarella. Hanhet on kuvattu 6. toukokuuta.
Sinitiainen.
Sammal valtaa vähitellen suo-ojat. Sammalpeitteisten ojien metaanipäästöt ovat murto-osan vesipintaisten ojien päästöistä.
Vierailijat tutustuivat Tornien taistoon Laihian Levanevalla.
Lepakot ovat yöeläimiä, ja niiden käyttämien kaikuluotausäänten havaitsemiseen tarvitaan lepakkodetektori eli laite, joka muuntaa yliäänet ihmisen kuuloalueelle.
Ilvespentuehavainnot ajalta 1.9.2022–28.2.2023: Läntinen alue. Pentuehavainnossaon havaittu vähintään yksi aikuinen ja vähintään yksi alle vuoden ikäinen pentu.
Valkoposkihanhien seassa on edelleen runsaasti metsä- ja tundrahanhia. Tundrahanhet erottuvat metsähanhista muun muassa valkoisen otsakilven perusteella. Kuva on otettu Kiteellä 1. toukokuuta.
Tornien taistoon on ilmoittautunut yli 290 lintutornia eri puolilta Suomea.
Pohjanlepakko.