Kritiikki: Taiteiden tuulenpuhkoma talo – Huoneiden kirja luo kulkijalleen ainutlaatuisen elämyksen

Tarja Sahlstedt huoneesta 31 Nimetön ja muu Huoneiden kirja ravistelee taiteen kokemisen tapoja Tarja Sahlstedt huoneesta 31 Nimetön ja muu Huoneiden kirja ravistelee taiteen kokemisen tapoja Kuva: Jesper Dolgov

MonitaiteisessaHuoneiden kirja -teoksessa luodaan kirjailija Saila Susiluodon samannimisen proosarunoteokseen (2003) pohjaten immersiivinen, kokijansa taiteen sisäiseen todellisuuteen upottava teostapahtuma. Massiivinen toteutus kattaa vanhan Kivipainon tehdasrakennuksen pihapiireineen.

Taideteokseen astumisen kynnyksellä Vanha taulukko -hahmo evästää yleisön taipaleelleen. Kulkijaa kehotetaan esittämään mielessään kysymys, johon toivoo taiteen äärellä saavansa vastauksen. Kysymys ja vastaus ovat tulkitsijansa mukaiset. Yleisöllä on myös vapaus edetä talossa haluamallaan tavalla.

Kirjan ajattelumaailman hengessä kulkijalle annetaan kirje, kartta, taulukko ja kolikko reitin suuntaamista varten. Näihin runotodellisuuden ennusmenetelmiin voi halutessaan syventyä myöhemminkin. Esityksellinen toteutus nimittäin hurmaa mukaansa. Susiluodon runot ovat kunkin niistä ammentavan omaäänisen pienoisteoksen yhteydessä esillä, joten tekstilähteellekin voi hakeutua, ja avartaa näin taiteidenvälisten yhteyksien avulla kokemusta.

Huoneiden kirjan sisällölliset ytimet kietoutuvat elämän ja luonnon kiertokulkuun. Teos on myös muodoltaan alati liikkeenalaisen muotoutumisen ja syklisen muutoksen tilassa. Tarinan hahmoja voi lukea runorihmaston ihmiskohtaloina tai tulkita metaforina. Teoksen kauhutunnelmainen kaksoisteemainen avausruno mahdollistanee vertauskuvallisen luennan yksilön minuuden kadottavasta samuudenpakosta. Kokonaisuudessa kokijan näkökulma nouseekin keskiöön, suhteessa lähimmäisiin, ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin muotoutuvana.

Jarkko Forsmanin teos Huone lasimaalauksen sisällä (esiintyjä Joele Solinas). Jarkko Forsmanin teos Huone lasimaalauksen sisällä (esiintyjä Joele Solinas). Kuva: Jesper Dolgov

Teoksessa elämää koettelevien teemojen, rakkaudettomuuden, kodittomuuden, kärsimyksen, rappeutumisen, tuhon ja kuoleman, väkevänä vastavoimana näyttäytyy herpaantumaton luomistyö. Sisällön tasolla se on läsnä elämää vaalivissa ja ylläpitävissä kodinpiirin toiminnoissa mutta myös kokonaisvaltaisemmin uutta luovassa otteessa. Tässä runollisen ilmaisun potentiaali ilmenee sen mahdollistamissa assosiaationvirroissa, jotka avaavat ymmärrystä menneen ja eletyn elämän vaikutuksesta nykyhetkessä. Luodessaan uusia merkityksellisiä yhteyksiä ne rakentavat samalla myös tulevaa.

Monitaiteellisessa toteutuksessa runonhehkua voi kokea mitä elämyksentäyteisimmillä tavoilla, kuten komeron, kylmäkaapin, puuntuoksuisen pesän ja äänimaiseman näyttämöillä, liinaan kääriytyneenä ilmassa leijuen ja korkeuksista ulos tähyten. Kulkija voi, muiden muassa, uppoutua kirjanlehdistä tehdyn tornin kutkuttaviin kätköihin, todistaa purkamalla rakentamisen ja sirpaleiden kokoamisen eheyttävää voimaa, kohdata fyysiset rajat haastavaa akrobaattista kehollisuutta, antaa iloistuttavan itkijänaisen laukaista padottuja tunteita ja antautua säväyttävän näkijä-parantajan huomaan. Riemullista on myös nähdä kanssakulkijoiden luova heittäytyminen ja oivallukset teosten äärellä.

Lotta Virtasen (kuvassa) teos Huone jonka seinällä on ryijy. Lotta Virtasen (kuvassa) teos Huone jonka seinällä on ryijy. Kuva: Jesper Dolgov

Huoneiden kirja ravisuttaa totunnaisia taiteen kokemisen tapoja. Teokseen sisäänrakennettu yleisösuhde tekee erityisen vaikutuksen. Se mahdollistaa kulkijan omia valintoja kunnioittaen taiteen intiimin kokemisen, kokonaisvaltaisen elämyksellisyyden, sykähdyttävät kohtaamiset, osallistumisen, meditatiivisen teoksen äärellä olemisen ja syväluotaavan pohdiskelun. Yksin kuljettavaksi tarkoitettu vaellus läpi huoneiden huipentuu illan päättävään esitykselliseen kokoontumiseen talon pihapiiriin, jossa taiteiden taianomainen kollektiivisuutta henkivä tunnelma on syvän koskettava.

Huoneiden kirja on estetiikaltaan hämmästyttävän eheä, vaikka sitä on ollut toteuttamasta toistasataa taiteilijaa ja se kattaa mitä runsaimman taiteiden kirjon. Eheydentuntu kantautuu paikallisten taiteen toimijoiden omalaatuisesta ja pitkäjänteisestä työstä. Toteutuksessa välittyy lisäksi elintärkeä yhteistyön merkitys. Lumoava suurteos innostanee tulevassa myös uusia yleisöjä verraten marginaalissa toimivien taiteiden pariin. Toivoa saattaa, sillä Huoneiden kirja osoittaa taiteen ehtymättömän luomisvoiman – ja sen jatkuvan vaalimisen tärkeyden.

Huoneiden kirja on avoinna Turun Kivipainossa 29. elokuuta asti.

Tehdas Teatteri, Aurinkobaletti ja Aura of Puppets: Huoneiden kirja.

Teos pohjautuu Saila Susiluodon samannimiseen proosarunoteokseen. Ydintyöryhmä: taiteellinen johtaminen Alma Rajala, skenografia ja visuaalisuus Johanna Latvala, valot Jarkko Forsman, äänet Laura Naukkarinen, puvustus Riikka Mäntymaa, kokemuksellisuus ja yleisön kuljetus Venla Luoma. Ensi-ilta 13.8. Turun Kivipaino.

Turun kulttuuripääkaupunki 10 vuotta -juhlaohjelmiston pääteos.

Mia Hannula

Kritiikki näkyy! tuo kritiikin lähelle. Suomen arvostelijain liiton ja Koneen säätiön kolmivuotinen hanke tukee paikallismedioita kritiikin julkaisemisessa. Tämä arvostelu julkaistaan myös osoitteessa kritiikkinakyy.fi

Hyvinvointialueet joutuvat ratkomaan hoitajapulaa

Kirjoittaja muistuttaa, ettei pula hoitajista tule helpottumaan tulevaisuudessakaan, ellei alan epäkohtia korjata.

Hyvinvointialueet päättävät kansalaisille tärkeistä palveluista. Tulevat päättäjät ratkaisevat, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut toimivat, esimerkiksi miten sosiaalipalvelusta vanhustenhoito tai kotihoidon palvelut toimivat ja missä terveyskeskukset sijaitsevat. He päättävät myös, mitä palveluja julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tuottavat. Hoitajapula on kasvava haaste, joka vaikuttaa palvelujen saatavuuteen kaikkialla Suomessa.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Klassikkosuklaa täyttää sata vuotta

Tutun suklaamerkin resepti mukailee alkuperäistä vuodelta 1922.

Fazerin Sininen täyttää sata vuotta. Se valmistetaan edelleen alkuperäistä reseptiä mukaillen Vantaan Fazerilassa. Suklaa syntyy suomalaisesta maidosta ja kaakaosta vuonna 1922 saatua reseptiä mukaillen.

Turun Vasemmistoliitto: Ulkoistamishuuma pantava jäihin

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistetaan tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hyvin resursoidun julkisen palvelutuotannon avulla voidaan toteuttaa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita: kaventaa terveyseroja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti, hillitä kustannusten kasvua ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille.

Yhdistelylaina kannattaa kilpailuttaa

Vuosien mittaan erilaisia lainoja saattaa kertyä useita. Olet ehkä ottanut autolainaa, pikaluottoja laskujen maksuun ja joustoluottoa remonttiin. Jokaisella on omat tarpeensa ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja useamman lainan ottaminen voi tulla kyseeseen erilaisten elämäntilanteiden kohdalla. Vanhat luotot kannattaa kuitenkin yhdistää yhdeksi lainaksi, jolloin omasta taloudesta huolehtiminen on helpompaa.

Suomalaiset vanhemmat ja opettajat tyytyväisiä digitaalisen viestinnän toimivuuteen

Nykytekniikka mahdollistaa digitaalisten alustojen tehokkaan käytön vanhempien ja opettajien yhteydenpidossa. Anne-Mari Kuusimäen väitöksen mukaan tarvitaan tutkittua tietoa, jotta kodin ja koulun digitaalinen viestintä palvelisi kasvatuskumppanuutta parhaalla mahdollisella tavalla ja vahvistaa samalla oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallinnon aloitukseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin lopettaa työnsä maaliskuun alussa, kun aluevaltuusto aloittaa. Hyvinvointialuetta syksystä valmistellut väliaikainen valmistelutoimielin eli Vate kokoontuu tätä ennen vielä kaksi-kolme kertaa. Aluevaltuustoon valitaan tämän viikon aluevaaleissa 79 aluevaltuutettua. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen maaliskuussa.

Talvipyöräilijöistä vajaa puolet käyttää kypärää

Pyörän ja pyöräilijän varusteet kannattaa sovittaa talvikeliin.

Oikeilla varusteilla ja ennakoivalla ajotavalla fillarointi sujuu sutjakkaasti ja turvallisesti myös talvikeleissä. Kypärä on pyöräilijän luottovaruste säästä tai vuodenajasta riippumatta. Vajaa puolet pyöräilijöistä käytti talvella kypärää Liikenneturvan seurantojen perusteella.

Uuden koronaviruksen aiheuttama infektio ei enää vaadi lääkärin tekemää tartuntatauti-ilmoitusta

Valtioneuvosto on muuttanut tartuntatautiasetusta THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ilmoittamisesta. Jatkossa lääkärien ei tarvitse tehdä tartuntatauti-ilmoitusta muun uuden koronavirustyypin aiheuttamasta vaikeasta infektiosta.

Jo yksi viinilasi päivässä voi aiheuttaa rintasyövän

Jos juo yhden lasin viiniä joka päivä, riski sairastua rintasyöpään kasvaa noin kymmenellä prosentilla.

Alkoholi aiheuttaa Maailman terveysjärjestö WHO:n tuoreimman tutkimuksen mukaan noin seitsemän prosenttia rintasyövistä Euroopassa. Rintasyöpä on Euroopan yleisin syöpä, mikä tarkoittaa noin 40 000 alkoholin aiheuttamaa rintasyöpää vuodessa. Suomessa alkoholin arvioitiin aiheuttavan noin kahdeksan prosenttia rintasyövistä eli yli 400 syöpää vuodessa.

Hakemusmäärä Turun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin kasvoi yli 70 prosenttia

Vuoden ensimmäisessä yhteishaussa Turun yliopiston englanninkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin jätettiin yhteensä ennätykselliset 3 378 hakemusta. Kasvua vuoden 2021 hakemusmääriin on 73 prosenttia. Eniten hakemuksia jätettiin Information and Communication Technology- ja Global Innovation Management -maisteriohjelmiin.

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa

Maatalouden voimakkaasti kuormittama Varsinais-Suomen Uskelanjoki. Vesi on savisten peltojen eroosion samentamaa ja runsasravinteista.

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seurantaohjelman seurantajaksolla 2008–20 ei näkynyt valtakunnallisesti yhtenäistä paranemista vesien tilassa. Tulokset viittaavat siihen, että vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa ja kohdentaa nykyistä paremmin.

Hallinto-oikeus ei keskeyttänyt ryhmäliikuntatiloja koskevan sulkupäätöksen täytäntöönpanoa

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen, joka koski Lounais-Suomen aluehallintoviraston 14. tammikuuta antamaa määräystä. Sillä oli suljettu muun muassa ryhmäliikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat, eniten Turussa

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys, indeksi 2015=100.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat loka-joulukuussa pääkaupunkiseudulla 0,6 prosenttia ja muualla Suomessa 0,8 prosenttia vuodessa. Eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Turussa (1,4 %) sekä Tampereella (1,3 %) ja vähiten Porissa (0,2 %), Rovaniemellä (0,3 %) sekä Hyvinkäällä (0,3 %). Vapaarahoitteiset vuokrat laskivat Mikkelissä (-0,1 %) sekä Jyväskylässä (-0,2 %)

Turun Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa verkossa työpaikkaohjaajakoulutusta

Turun aikuiskoulutuskeskus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Rahoituksella kehitetään verkossa toteutettava työpaikkaohjaajakoulutus, jonka hyväksytysti suorittamalla voi hakea itselleen myös sertifioidun työpaikkaohjaajakortin.

Asukasbudjetin verkkotyöpajat alkavat

Turkulaiset pääsevät huhtikuussa äänestämään, mitkä Asukasbudjettiin saaduista ehdotuksista päätyvät toteutukseen.

Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin malliin, Asukasbudjettiin, on varattu kolme miljoonaa euroa käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Kaupunkilaisilta saatiin kaikkiaan 443 ehdotusta siitä, miten summa kannattaisi käyttää. Nyt ehdotuksia kehitetään eteenpäin kaikille avoimissa verkkotyöpajoissa.

Psykiatrian alojen potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa vähän

Psykiatriseen hoitoon liittyviä potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa melko vähän. Vuosina 2003–16 rekisteröitiin 1 130 potilasvahinkoilmoitusta, joista 12 prosenttia johti korvaukseen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Tampereen yliopiston ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus psykiatrisista potilasvahingoista Suomessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tutustuu International House Turku -palvelukokonaisuuteen

Pekka Haavisto.

Ulkoministeri Pekka Haavisto saapuu perjantaina 21. tammikuuta vierailulle Turkuun. Hän tutustuu Turun kaupungin uuteen International House Turku -palvelukokonaisuuteen. International House Turku palvelee monikielisesti maahanmuuttajia ja vieraskielisiä turkulaisia Kauppakeskuksen Monitorissa.

Urheilu

Inter hakee vielä muutamaa sopivaa palaa palapeliinsä

Benjamin Källmanin (vas.) ratkaisut vaikuttavat myös Interin hankintoihin. Matias Ojala jatkaa raitapaitojen riveissä.

Inter palasi loppiaisen jälkeisellä viikolla joukkueharjoituksiin rapsakassa pakkassäässä uuden espanjalaispäävalmentaja Miguel Graun komennossa. Talven mittaan Inter on julkistanut niin jatkosopimuksia kuin uusiakin hankintoja, mutta verkot ovat edelleen vesillä.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa

TPS Salibandy joutuu sopeuttamaan toimintaansa pandemian takia ja tiedossa on osa-aikaistamisia ja lomautuksia.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa pitkittyneen koronapandemian aiheuttamien talousvaikeuksien takia. Toiminnanjohtaja Toni Aution työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi ja talouspäällikkö Ulla Ojaranta siirtyy tekemään töitä puolipäiväisesti. TPS Salibandy ry:n työntekijöille on kevään aikana tiedossa myös lomautuksia.

Puukkokatsomo: Uutta henkeä Suomen Cupiin

Inter ja SJK kohtasivat Suomen Cupin välierissä viime huhtikuussa Kupittaan tekonurmella.

Vaikka jalkapallon Suomen Cup alkaa vasta helmikuussa, jo nyt on selvää, että yhdessä asiassa Cup onnistui.

Kati Kivimäki Jääkiekon SM-liiga Oy:n uusi toimitusjohtaja

Kati Kivimäki on aiemmin työskennelyyt muun muassa Mylkyn toimitusjohtajana.

Jääkiekon SM-liiga Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kati Kivimäen . Hän aloittaa tehtävässä viimeistään kesällä.

Jere Koposella selkeä kahden vuoden projekti TPS:n maalilla

Viime kaudella Ykkösen parhaaksi maalivahdiksi valitun Jere Koposen pysyminen TPS:ssä kahden seuraavan kauden ajan on iso asia Palloseuralle.

Uskollinen , atleettinen, älykäs… Muun muassa näillä adjektiiveilla luonnehditaan koirarotu kopoa Wikipediassa. Adjektiivit sopisivat myös Jere ” Kopo ” Koposeen . TPS:n edustusjoukkueen ykkösmaalivahdilla oli viime kauden jälkeen pöydällä sopimustarjouksia ulkomailta, mutta lopulta hän päätti vetää allekirjoituksensa TPS:n kahden vuoden jatkosopimukseen.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.