Kesätyöntekijöiden tapaturmat kasvussa

Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus

Kesätyöntekijöillä on monessa yrityksessä tärkeä rooli vakinaisten työntekijöiden lomailun varmistajana. Jotta kesä sujuisi hyvin ja turvallisesti, kannattaa kesätyöntekijöiden perehdytys suunnitella ja toteuttaa huolella. Monelle nuorelle kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

Nuorille eli 15–19-vuotiaille työntekijöille sattuu kesäkuukausina (kesä-, heinä- ja elokuu) keskimäärin noin 1 400 tapaturmaa. Tapaturmien määrä on ollut viime vuosina nousussa. Koronakesä 2020 oli poikkeuksellisen alhainen tapaturmien osalta. Luvut käyvät ilmi Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) tilastoista.

– Tilastojen perusteella kesäkuukausien jokaisena päivänä sattuu tapaturma 16 nuorelle työntekijälle. Valtaosa niistä on onneksi lieviä ja vaatii vain muutaman päivän sairasloman, mutta myös vakavampia, yli viikon sairaslomaa vaativia tapaturmia sattuu kesäisin sadoille, summaa johtaja Minna Niemi, joka työskentelee Fennialla lakisääteisten henkilövakuutusten parissa.

– Nämä tapaturmat ovat sattuneet joko töitä tehdessä tai kodin ja työpaikan välisellä matkalla.

Tuoreimmat tilastot ovat kesältä 2022, jolloin kesätöissä sattuneet työtapaturmat olivat jonkin verran kasvussa edellisiin vuosiin verrattuna. Koronapandemia vähensi kesätyöpaikkojen määrää vuonna 2020 ja tämä näkyi myös tapaturmatilastossa. Vuonna 2021 työtapaturmat kääntyivät jälleen nousuun ja viime kesänä määrä oli suurin kuuteen vuoteen.

– Kesätyöpaikkoja oli kesällä 2022 taas runsaasti tarjolla hieman hiljaisempien koronakesien jälkeen, joten kesätyötapaturmien kasvu johtunee pääosin tästä syystä.  

Nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmien määrä nousi selvästi kesällä 2022 kahteen edelliskesään verrattuna. Yksi syy voi olla se, että kesätöitä oli tarjolla aiempaa enemmän. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta esimerkiksi vuokratyö, teollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa nousevat tilastoissa selvästi esille. Näillä aloilla kesätyötehtävät ovat usein fyysistä työtä. Niissä käytetään myös työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Lähes puolet vahingoista sattuu esineitä käsitellessä sekä käsikäyttöisiä työkaluja ja koneita käytettäessä. Miehille tapaturmia sattuu noin kaksi kertaa useammin kuin naisille.

– Nuoret tekevät usein esimerkiksi kunnallisella puolella töitä siima-, pensas- ja ruohonleikkureiden kanssa, jolloin sormet ovat kovilla, varsinkin jos suojavarustus ei ole kunnossa. Teollisuuden ja kaupan puolella moni haaveri tulee painavien taakkojen nostamisista ja kompastumisista.

Tyypillisiä vammoja ovat erilaiset pinnalliset haavat sekä venähdykset ja nyrjähdykset.

– Nuorten tapaturmat kumpuavat usein kokemattomuudesta. Ei osata olla riittävän varovaisia työkoneiden kanssa, tai ei vielä hallita turvallisen työnteon tapoja. Tämähän on aivan luonnollista, ja juuri sen vuoksi työnantajan kannattaa panostaa nuorten työntekijöiden perehdyttämiseen, Niemi sanoo.

Kesätyöntekijöiden sairaslomista tulee myös kustannuksia. Vaikka tapaturman hoitaminen menee työtapaturmavakuutukseen, voivat esimerkiksi nuoren poissaolosta aiheutuvat työjärjestelyt ja tuuraukset aiheuttaa lisäkustannuksia. Lomakauden keskellä saattaa myös olla vaikea löytää tuuraajaa loukkaantuneelle työntekijälle.

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Lähde: Tapaturmavakuutuskeskus

Niemi korostaa, että tuttu työympäristö on kesätyöntekijälle turvallisempi. Laitteiden ja työvälineiden käyttöön, turvalliseen työskentelytapaan ja vahinkotilanteiden ohjeisiin pitää perehdyttää jo ennen työn aloittamista.

– Kattavan perehdyttämisen lisäksi kokeneempien työntekijöiden oma asenne ja esimerkki ovat avainasemassa. Kesätyöntekijät ovat osa työyhteisöä ja ottavat innokkaasti mallia muista työntekijöistä. Jos käytäntö ja ohjeet eivät vastaa toisiaan, usein käytäntö voittaa, Niemi muistuttaa.

Myös työkavereihin tutustuminen ja työssä viihtyminen ovat turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita, mitä ei aina työkiireiden keskellä muista.

– Kun työkaverit ovat helposti lähestyttäviä, on apuakin helpompi pyytää ja mahdolliset ongelmat huomataan aikaisemmin. Perehdyttäminen on pääasiassa esihenkilön vastuulla, mutta siihen osallistuu koko työyhteisö, Niemi muistuttaa.

Nuoret ovat itse aiempaa vaativampia laadukkaan perehdytyksen suhteen ja haluavat esimerkiksi palautetta enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta nuori ei osaa asettua kokeneemman asemaan tai kyseenalaistaa saamaansa perehdytystä.

– Perehdyttäjällä on tässä todella suuri vastuu, koska suomalaiset ovat perinteisesti vähän huonoja kysymään ja pyytämään apua. Jos perehdyttäjä vain kysyy, että ymmärsikö uusi työntekijä varmasti, niin aika harva uskaltaa silloin myöntää, jos ei ymmärtänyt.

– Aina välillä kesätöissäkin sattuu yllättäviä tilanteita. Niihin voi varautua vain huolehtimalla, että perehdytykset ja toimintaohjeet on hoidettu kunnolla ja ihmiset tietävät, mitä tehdä. Silloin lunastetaan takaisin perehdytykseen panostettu työaika, toteaa Niemi.

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia, että kesätyöntekijä tunnistaa ajoissa työn mahdolliset riskit ja osaa kiinnittää niihin huomiota.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Vahinkoja sattuu lähes kaikilla aloilla, mutta tilastoissa korostuvat alat, joilla tehdään paljon fyysistä työtä tai käytetään työkoneita, joiden varomaton käsittely voi aiheuttaa tapaturmia. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus
Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Valtaosa nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista on lieviä haavoja ja pinnallisia vammoja. Noin kolmannes on sijoiltaanmenoja, tärähdyksiä ja sisäisiä vammoja. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus
Käsikäyttöisten työkalujen, esineiden ja koneiden käsittely aiheuttaa puolet nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista. Käsikäyttöisten työkalujen, esineiden ja koneiden käsittely aiheuttaa puolet nuorten kesätyöntekijöiden tapaturmista. Kuva: Tapaturmavakuutuskeskus

Lapsille ja nuorille tarjolla paljon kesälomatoimintaa Turussa

Turkulaisille lapsille ja nuorille on tarjolla runsaasti toimintaa koulujen kesälomilla. Uudet toiminnot on kehitetty aiempien vuosien kokemusten ja asiakaspalautteiden pohjalta.

Läpiajoliikenne katkaistaan Kristiinankadulla kesäksi

Kristiinankatu on kesäkatuna Eerikinkadun ja Linnankadun välillä elokuun loppuun asti. Kristiinankadun läpiajoliikennettä rajoitetaan Linnankadun ja Eerikinkadun välisellä osuudella 1.6.–31.8. Kadunvarsipysäköinti poistuu kesäkadun ajaksi ja jalankulkijoille varataan lisää tilaa kadulta.

Uusi hanke yhdistää yksinäiset aidoksi kaveriporukaksi

Turussa kesällä toteutettava PARAS. KESÄ. IKINÄ. (PKI) -hanke tuo yhteen yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita. Hankkeen tavoitteena on tarjota pilottiin osallistuville kesäksi mukavaa ja maksutonta yhteistoimintaa – juuri sellaista tekemistä, mitä tavalliset kaveriporukat normaalistikin kesällä tekevät.

Hirvensalon rinnevalaistuksen hinta tuplaantui

Hirvensalon rinteen valaistuksen hinta tuplaantui alkuperäisarviosta.

Turun kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on päätöspöytäkirjallaan hyväksynyt Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnevalaistuksen kustannusarvion muutoksen. Uusi kustannusarvio on 627 000 euroa.

Poliisi määräsi sanktioita suojatiesääntöjen rikkomisesta ja jalkakäytävillä ajamisesta

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja sakkoja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontaviikolla, joka järjestettiin 22.–26. toukokuuta. Valvontaviikon tavoitteena oli valvoa suojatiesääntöjen noudattamista ja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta. Valvonnassa puututtiin lähinnä sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien turvallisuutta.

Sähköpotkulautayhtiö Voin turvallisuustapahtuma kannustaa erityisesti keski-ikäisiä ja sitä vanhempia testaamaan sähköpotkulautoja

Varvintorilla voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulautayhtiö Voi järjestää keskiviikkona 31. toukokuuta kello 11–14 Varvintorilla yhdessä Liikenneturvan kanssa turvallisuustapahtuman, jossa voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa. Paikalle rakennetaan lisäksi jurrirata, jossa selviää, miksi humaltuneena ei kannata hypätä skuutin selkään.

Verohallinto: Kesätyöntekijä, muista toimittaa verokortti työnantajallesi

Moni nuori aloittaa kesätyöt touko–kesäkuussa. Verohallinto muistuttaa, että kesätyöntekijöiden pitää toimittaa työnantajalleen verokortti, jotta palkasta ei pidätetä 60 prosenttia veroa. Yli 15-vuotiaiden verokortit löytyvät OmaVerosta, jonne huoltaja voi tarvittaessa kirjautua alaikäisen puolesta.

Kaarinaan uusi poistotekstiilin keräyspiste

Lounais-Suomen Jätehuolto on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen. Uudet pisteet löytyvät yhteyskumppanien toimitiloista Salosta, Kaarinasta ja Taalintehtaalta.

Huoltaja voi nyt asioida OmaKelassa lapsensa puolesta

Huoltaja voi nyt hakea OmaKelassa alaikäisen lapsensa puolesta joitakin etuuksia ja lähettää liitteitä. Huoltajan asiointia OmaKelassa kehitetään koko ajan.

Toimeentulotuen saajien määrä väheni edelleen viime vuonna

Toimeentulotuen kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset (1000 €, 2022 hinnoin) vuosina 1995–2022.

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni viisi prosenttia ja toimeentulotukea saaneiden henkilöiden kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Aikuisväestöstä 10–40 prosenttia herkistyy tuoksuille

Tuoksuille herkistyneet elävät nyt jännittäviä aikoja, pahimmillaan miettivät uskaltaako vastata saapuviin kutsuihin kyllä vai ei. Monella on kokemusta siitä, miten joutuu poistumaan julkisilta paikoilta tai liikennevälineistä kanssaihmisten käyttämien voimakkaiden ja suuren tuoksukuorman aiheuttaman oireilun takia.

Väitös: Broilerintuotannosta tullut osa suomalaista kirjallista kulttuuria

Helena Ääri.

Broilerikanoja kuvataan suomalaisessa kaunokirjallisuudessa usein ja jatkuvasti moninaistuvin tavoin. Broilereita esiintyy niin rikoskirjallisuudessa, romanttisessa viihteessä, sarjakuvissa kuin niin sanotussa taideproosassakin. FM Helinä Äären väitöstutkimuksessa selvisi, millaiset kanoja koskevat käsitykset ovat kulttuurissamme laajasti jaettuja.

Naantalin, Raision ja Ruskon lapsiperheiden hyvinvointikyselyn pohjalta tehdään kehitystyötä

Naantali, Raisio ja Rusko toteuttivat huhtikuussa yhteisen hyvinvointikyselyn alueensa lapsiperheille. Kyselyn avulla kunnat keräsivät lapsiperheiden kokemustietoa perheen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 865 henkilöä, joista 327 asui Naantalin, 328 Raision ja 210 Ruskon alueella.

Sakari Alhopuron säätiö lahjoitti liki 900 000 euroa tutkimukseen

Sakari Alhopuron säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja yhteensä 18:lle lääketieteen ja luonnontieteen tutkijalle. Heistä 7 eli yli kolmannes saa jatkorahoitusta säätiön tuella aiemmin käynnistyneen tutkimushankkeensa jatkamiseen. Säätiö korostaa pitkäjänteisen tutkimustyön tärkeyttä.

Työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Varoja oli maaliskuun päättyessä 241 miljardia euroa. Varojen kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista.

Yhä harvemmat saavat kotihoidon palveluja, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa

Kotihoitoa säännöllisesti saavien määrä on vähentynyt, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa. Viime vuonna 114 000 asiakasta sai kotihoidon palveluja säännöllisesti, mikä on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Yli puolet (59 %) säännöllisen kotihoidon asiakkaista sai kotihoidon palveluja päivittäin.

Itäinen Rantakatu poikki liikenteeltä heinäkuussa

Infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää on päätöspöytäkirjallaan päättänyt, että Itäisen Rantakatun Myllyahteen ja Kaskenkadun välillä voidaan sulkea työnaikaisesti aikavälillä 3.7.–4.8. ja tarvittaessa 1.7.–4.8.2024. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa mahdollisista valituksista huolimatta.

Kela muistuttaa lääkäreitä edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä

Kela lähettää tänä keväänä lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia lääkkeitä, vaikka niille olisi ollut saatavilla vastaavia edullisempia vaihtoehtoja. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Urheilu

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Åboraakkeli: F-liigan drafti – kuriositeetti vai muuta?

Kuka on kaikkien aikojen ensimmäinen F-liigaan varattu pelaaja ja mikä seura hänet varasi?

Otteluanalyysi: TPS ratkaisi rangaistuspotkusta, jota ei olisi pitänyt tuomita

Ratkaisun hetki. Erotuomari Lassi Siukkola näyttää SalPan Michael Johnille punaista ja pallo viedään pilkulle.

Dramaattinen ottelu. Kehnosti jalkapalloilun Ykkösen aloittanut TPS oli jälleen suurissa vaikeuksissa ”paikallispelissä” Salon Palloilijoita vastaan, mutta pystyi kuin pystyikin kääntämään pelin tappioasemasta voitoksi. Kotijoukkue sai merkittävää apua erotuomari Lassi Siukkolalta , joka kotipelissä Gnistania vastaan ajoi kentältä kevyin perustein TPS-pelaajan. Nyt punaista korttia katseli SalPan toppari Michael John , joka heittäytyi peittämään Joonas Lakkamäen laukausta.

Karppinen D-finaaliin EM-soudussa

Olli-Pekka Karppinen ei onnistunut toivomallaan tavalla olympiasoudun EM-kilpailujen keräilyerissä Slovenian Bledissä. Karppinen tavoitteli miesten yksikössä keräilyeristä paikkaa 12 parhaan joukkoon. Hän jäi kuitenkin eränsä viidenneksi, mikä vei A-/B-välierän sijaan C/D-välierään. Siellä hän oli neljäs, mikä toi paikan D-finaaliin.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.