SKVL: Asuntomarkkinat eivät ole romahtaneet

Suomen suurimman asuntokaupan verkoston Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n markkinaennuste loppuvuodelle on julkaistu. SKVL:n jäsenyritysten syyskuu vain noin kolme prosenttia hiljaisempi kuin elokuu – Asunnonvaihtotarve ei ole muuttunut – omakotitalot ovat edelleen halutuimpia. Asuntokauppaa hidastaa rahoituksen saanti pienemmillä paikkakunnilla. Tulevan talven lämmitysenergiasta tullut liian iso puheenaihe suhteessa siihen, että asunto on pitkän ajan investointi ja lämmityksen osuus vain puolet sähkölaskusta.

Asuntomarkkinoiden lievä hidastuminen on luonnollinen reaktio korkojen pienestä noususta ja muun elinkustannustason noususta.

– Ihmisten tarve vaihtaa asuntoja ei ole kuitenkaan muuttunut ja aiheuttaa sen, että hiljaisemman hetken jälkeen markkinoilla on odotettavissa vilkkaampi vaihe, kun patoutunut tarve purkautuu suurempaan kysyntään ja tarjontaan, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Markkinat ovat palanneet viiden vuoden keskimääräiseen volyymiin ja maailmantilanteen kehitys vaikuttaa siihen, milloin markkina lähtee jälleen nousuun.

– Asunnon hankinta on juuri nyt järkevintä ostajan kannalta, sillä seuraavan nousun alkaessa tarjonta on taas kysyntää vähäisempää ja hinnat nousevat, jatkaa Mannerberg.

– Ennusteemme mukaan loppusyksy tulee olemaan keskimäärin noin viisi prosenttia edellistä vuosineljännestä hiljaisempi ja hinnat keskimäärin noin 2–3 prosentin laskussa, mutta tämä on tyypillistä Suomen märässä ja pimeässä syyssäässä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jokaisen myytävän asunnon hinnasta putoaisi näin paljon pois vaan sitä, että pyyntihintoja on useimmiten jo korjattu ja kauppojen toteutuessa ne tulevat tilastoihin. Halutuimmissa asunnoissa nähdään todennäköisesti hintojen pysymistä ennallaan tai loivaa nousuakin.

Pörssikurssien vaikutus on aiemminkin näkynyt melko selvästi asuntomarkkinoiden nousuissa ja laskuissa. Nyt pörssikurssit ovat laskeneet vuodessa viiden vuoden keskimääräiselle tasolle koronapiikin jälkeen ja monet odottelevat nousun palaamista ennen kuin siirtävät varojaan asuntoihin.

Viime tiistaina 27. syyskuuta julkistetun Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan seuraavan 12 kuukauden asunnonvaihtoaikeiden määrä on myös pysynyt korkealla tasolla ja vain hiukan laskenut viime vuoden huippulukemista.

– Tämä kertoo myös selvästi siitä, että kuluttajat ovat realisteja mutta harkitsevat pidempään ratkaisujaan asunnonvaihdossa, kommentoi Mannerberg. Tämä näkyy nyt selvästi asuntojen keskimääräisissä myyntiajoissa, jotka ovat pidentyneet selvästi vuonna 2022. Kysynnän laskiessa tarjonta on jonkin verran lisääntynyt mutta ei niin paljon, että hinnoissa olisi odotettavissa merkittäviä muutoksia. Moni myyjä ja ostaja odottelee tällä hetkellä, miten markkina kehittyy ja koska käänne ylöspäin alkaa. Asuntosijoittajat ovat jo alkaneet ostaa, sillä tarjolla on hyviä uusiakin asuntoja parhailla paikoilla.

Moni miettii tulevan talven energiakustannuksia. Kustannuksia arvioidessa kannattaa huomioida se, että yli miljoona kotitaloutta Suomessa asuu omakoti- tai paritalossa sekä yli 250 000 taloutta asuu omassa rivitaloasunnossa. Kerrostaloasujien määrä omassa omistusasunnossa on yllättäen vain noin 500 000 asuinkuntaa. Sähkölämmitteisiä pientaloja on yli 40 prosenttia. Puulämmitteisiä on vielä yllättävän paljon, noin 20 prosenttia omakotitaloista.

Öljylämmityksen osuus on myös noin 20 prosenttia ja maalämmön osuus noin kymmenen prosenttia. Useimmissa sähkölämmitteisissä taloissa on helppo vaikuttaa merkittävästi energiankulutukseen melko pienilläkin investoinneilla kuten ilmalämpöpumpuilla ja aurinkopaneeleilla. Lisäksi sähkön kulutuksessa on huomioitava, että merkittävä osa sähkönkulutuksesta pientalossa on sama kaikilla lämmitysmuodosta riippumatta kuten valaistus, käyttöveden lämmitys, pyykinpesu, sauna ja muu eläminen. Lämmityksen osuus jää siis useimmilla pienemmäksi kuin moni ajattelee. Ennusteiden mukaan sähkön hinta tulee talvikauden jälkeen laskemaan merkittävästi, kun tuotannon omavaraisuus Suomessa alkaa toteutua.

Loma-asuntojen kauppamäärät ovat tänä vuonna olleet noin viiden vuoden keskimääräisellä tasolla. Koronan nostavat vaikutukset on poistuneet ja moni onkin kiinnostunut ulkomaan loma-asunnoista. Koronan aikana ulkomaille ei oikein päässyt edes asuntoja katsomaan ja nyt on selvästi havaittavissa, että suomalaiset ostavat lämpimästä kakkosasuntojaan. Pelkästään Espanjan aurinkorannikolla suomalaiset tekevät useita satoja asuntokauppoja vuodessa.

Pienet vuokra-asunnot ovat jo melko normaalin kysynnän ajassa. Tarjontaa on silti enemmän markkinoilla kuin aiempina vuosina ja tämä aiheuttaa sen, että vuokratasoissa ei ole syksyn aikana odotettavissa muutoksia. Kustannustason noustessa asuntosijoittajat pyrkivät sijoittamaan uudempiin tai peruskorjattuihin energiatehokkaisiin taloihin.

Moni ostaja haluaa siirtyä edullisempiin asuntoihin pois keskuksista ja näitä tyrmätään erityisesti sähkölämmitteisissä taloissa. Pankit pyrkivät ohjaamaan suomalaiset pois elinvoimaisilta pienemmiltä paikkakunnilta pieniin asuntoihin ja kalliimpiin kasvukeskuksiin.

– Pidämme tätä politiikkaa lyhytnäköisenä ja Suomen kansan aliarvioimisena. Monet isommat pankit ovat avoimesti myöntäneet, että eivät halua rahoittaa muuta kuin kasvukeskuksissa sijaitsevia asuntoja. Tässä on mielenkiintoista lähtökohtaa kevään vaaleihin ja asuntopoliittiseen keskusteluun, kommentoi Mannerberg.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaavoituksen uskottavuus koetuksella

Pukkilan massalaitoksen suojelumerkintä poistuu. Rakennus aiotaan purkaa.

Pukkilan asemakaava tuli voimaan vuonna 2020. Alueelle on tulossa noin 2 500 asukasta. Vanha kaakelitehdas sai kaavassa suojelumerkinnän. Tehtaan piti jäädä seudun keskuspaikaksi ja muistoksi teollisesta historiasta. Se piti muuttaa yhteisökäyttöön.

Lemmikeille ja omistajille julistetaan joulurauha

Mikaelinkirkolla julistetaan eläimille joulurauha.

Joulun rauha kuuluu myös eläimille. Perinteisiä eläinten joulurauhan julistuksia vietetään taas Turussa Mikaelinkirkolla ja Maarian pappilan pihapiirissä. Kaarinan kirkolla järjestetään lemmikkien hartaus.

Bergqvist: Maatalouden kannattavuutta parannettava

Kansanedustaja Sandra Bergqvist (r.) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron, kun eduskunta päivän täysistunnossa käsitteli opposition välikysymystä suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa.

Arkkipiispantalon kokonaisuudesta uusi rakennussuojelupäätös

Arkkipiispan virka-asunnon vanhassa asetussuojelupäätöksessä ei ole ollut varsinaisia suojelumääräyksiä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt 5. joulukuuta päätöksen arkkipiispantalon rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaisena asiana 17.12.2014.

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä lisääntynyt

Opioidivieroitus- tai korvaushoidossa olevien määrä on kasvanut Suomessa. Vuoden 2019 lopulla hoidossa oli yhteensä 4 779 potilasta, joista valtaosa korvaushoidossa (4 729). Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden määrä oli 44 prosenttia suurempi kuin vastaavassa selvityksessä vuonna 2015.

Uusi menetelmä korkean riskin sydänpotilaiden tunnistamiseen

Emilia Tuunainen.

FM Emilia Tuunainen kehitti määrityksen, jonka avulla pystytään löytämään suurimmassa riskissä olevat sepelvaltimotautipotilaat. Määrityksellä on myös mahdollista ennustaa tulevien sydäntapahtumien riskiä.

THL siirtyy ajallisen yhteyden seuraamisesta koronan aiheuttamien kuolemien raportointiin

THL:n koronaepidemian seurantaraportit muuttuvat torstaina 8. joulukuuta. Koronavirukseen liittyvän sairaalahoidon tietojen keräystapa muuttuu aiempaa yhtenäisemmäksi koko maassa. Tapauksia aletaan raportoida yhdessä muiden hengitystieinfektioiden aiheuttamien sairaalahoitoa vaativien tapausten kanssa.

Sähkökatkot maksimissaan kahden tunnin mittaisia, katkojen väliin pyritään jättämään noin kuuden tunnin tauko

Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään.

Turku Energia Sähköverkot Oy on varautunut sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin omalla verkkoalueellaan. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella pois lukien Paattisten alue. Yhtiö on valmistautunut kierrättämään sähkökatkoja etukäteen määritellyn irtikytkentäsuunnitelman mukaisesti siten, että kriittiset kohteet on rajattu katkojen ulkopuolelle. Käytännössä kierrätettävät katkot koskevat koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.

Poliisi teki pikkujoululiikenteessä 53 000 puhalluskoetta, huumetapausten osuus nousussa

Poliisi valvoi rattijuopumusta pikkujoulujen painopisteaikoina ja seuraavina aamupäivinä kolmena viikonloppuna 18.11.–4.12. Koko maassa tehtiin yhteensä lähes 53 000 puhalluskoetta, mikä on moninkertainen määrä verrattuna aiempiin vuosiin, jolloin puhalluskokeiden tekotapaa ja myös määrää rajattiin koronan vuoksi.

K-Citymarket-ketjun Vuoden markkinoija 2022 -palkinto Turun Länsikeskukselle

K-Citymarket Länsikeskuksen kauppias Juha Jylli.

Turun K-Citymarket Länsikeskus on palkittu K-Citymarketin vuoden 2022 parhaana markkinoijana. Erityiskiitosta kauppa saa monikanavaisesta markkinoinnistaan, jossa eri kanavat ja yleisöt on huomioitu monipuolisesti.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio aluevaltuustoon 98,6 miljoonaa euroa alijäämäisenä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023–25. Valtion rahoituksen suuruus talousarviossa on 1 931,7 miljoonaa euroa. Talousarvion vuosikate on 50,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Lil Nas X ja Skrillex kiinnitetty Ruisrockiin

Behm tulee Ruisrockiin.

Lil Nas X ja Skrillex on kiinnitetty ensi kesän Ruisrockiin. Muita kansainvälisiä lisäyksiä festivaalille ovat PinkPantheress, Denzel Curry ja Yung Lean . Myös kotimainen musiikki on laajasti edustettuna Gettomasan , Haloo Helsingin! ja Jami Faltinin kaltaisin nimin.

Lähisuhdeväkivallasta kysyminen otettu rutiiniksi Raisiossa ja Ruskolla

Raisiossa ja Ruskolla on kiinnitetty huomiota lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn. Kaupungin työntekijöitä koulutetaan lähisuhdeväkivallan havaitsemiseen ja puheeksi ottamiseen.

Valon polku veti jokirannan täyteen kävijöitä – osa teoksista jatkaa Nuutinpäivään, kausivalot helmikuun loppuun

Love Boat jatkaa Förillä 13. tammikuuta asti.

Valon polku -valotapahtuma lunasti lupauksensa ja toi valoa paitsi kaupunkiin myös ihmisten mieliin. Tapahtuma keräsi runsaasti positiivista palautetta sekä kävijöiltä että tapahtuman taiteilijoilta.

Haagasta läheltä Aurajokea löytyi uusi pronssikautinen hiidenkiuas

Turun Haagasta löytynyt pronssikautinen hautaröykkiö oli löydettäessä tiheän kasvillisuuden peittämä. Muinaisjäännös ajoittuu pronssikaudelle 1500-500 eKr.

Turun Haagasta läheltä Aurajokea on löytynyt uusi, aiemmin tuntematon hautaröykkiö eli hiidenkiuas. Turun yliopiston arkeologian oppiaineen tutkimusten perusteella hauta ajoittuu pronssikaudelle noin 1500–500 eaa.

Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa

Sade ja nollan ympärillä sahaavat lämpötilat lisäävät liukastumisriskiä. Tämä selviää Ilmatieteen laitoksen tutkija Marjo Hipin väitöskirjatyöstä, jossa hän selvitti sään vaikutusta jalankulkijoiden liukastumisriskiin. Jalkakäytävien liukkautta voidaan ennustaa Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä mallilla.

Katukaivoihin päätyvästä roskasta suurin osa muovia PSS ry:n kartoituksessa

Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Pidä Saaristo Siistinä ry kartoitti kesällä kaupunkien katukaivoista löytyviä roskia Helsingissä, Lahdessa ja Turussa. Kunkin kaupungin muutamaan katukaivoon asennettiin kahden kuukauden ajaksi suodattimet. Kaiken kaikkiaan makroroskaksi lukeutuvia roskia kertyi suodattimiin yhteensä 680. Lähes 80 prosenttia löytyneestä roskasta oli muovia.

Koroilta välttyy, kun verojaan täydentää tammikuun aikana

Viime vuonna ennätyksellisen moni maksoi jäännösveroja eli mätkyjä, vaikka niiltä olisi voinut välttyä maksamalla lisäennakkoa. Kun verojaan täydentää tammikuun loppuun mennessä, niistä ei tarvitse maksaa korkoa. Lisäennakkoa kannattaa hyödyntää, jos on esimerkiksi saanut voittoja osakkeiden tai virtuaalivaluuttojen myynnistä.

Urheilu

TPS:n Lassi Lehtinen EHT-joukkueen maalille

Lassi Lehtinen.

Jääkiekon A-maajoukkueen kausi jatkuu ensimmäistä kertaa pelattavalla Sveitsin EHT-turnauksella, jonka Suomi aloittaa kotijäältä. Helsingin jäähallissa torstaina 15. joulukuuta pelattavaan otteluun saapuu vastustajaksi Tshekki. Ensi viikolla kotimaassa pääsee katsomaan myös MM-kisoihin valmistautuvien Tyttöleijonien otteita Vierumäellä, alle 16-vuotiaat pojat ottavat mittaa Ruotsista Oulun seudulla pelattavissa otteluissa.

TPS:llä täydellinen viikko F-liigassa

TPS jyrää sekä miesten että naisten F-liigassa.

TPS repäisi F-liigan kärjessä jo kahdeksan pisteen kaulan seuraaviin, kun se huipensi kolmen voiton viikkonsa kaatamalla kotona Kupittaalla OLS:n 4–1.

Eveliina Lehtiselle thainyrkkeilyn PM-kultaa

Turku Muay Thain Eveliina Lehtinen on voittanut alle 17-vuotiaiden PM-mestaruuden alle 57 kilon sarjassa. Lehtinen voitti finaalissa Ruotsin mestari Mitra Wetzelmayrin puhtaasti 3–0. Mestaruuden arvoa lisää se, että Lehtinen täytti vastikään vasta 15 vuotta. TMT:n salille tuli kisoissa myös PM-kulta, kun Ommi Mingsupphakun voitti 63,5-kiloisissa Ruotsin Linda Östergrenin kaikin tuomariäänin.

Suomen taekwondokärki mittelee mestaruuksista Kupittaalla

Ida Tammila on päässyt harjoittelemaan potkutekniikkaansa muutaman viikon Budokwai Taekwondon uudessa salissa Turun Pitkämäessä.

Joulukuun ensimmäisenä lauantaina Turussa Kupittaan urheiluhallissa käytäviin taekwondon SM-kisoihin on saapumassa käytännössä koko kotimaan kärki. Ottelupuolella kisoihin on tulossa koko MM-kisoihin osallistunut viiden hengen ryhmä Budokwai Taekwondoa edustavien Ida Tammilan , Pariisin olympialaisiin tähtäävän Niko Saarisen ja Jenna Ylösen johdolla.

Mikael Almén Interin takalinjoille

FC Interin tuorein pelaajahankinta on Mikael Almén . 22-vuotiaan puolustajan sopimus kattaa turkulaisseurassa kaudet 2023 ja 2024. Vasenjalkainen nuorukainen siirtyy Interiin vapaalla siirrolla, kun hänen sopimuksensa päättyi Ilveksen kanssa viime kauteen.

Puukkokatsomo: FBC Turun kovat oppirahat

Tuskin kukaan odotti FBC Turulta miesten F-liigassa marssia voitosta voittoon, mutta sarjanousijalle kauden alku on ollut matalista odotuksista huolimatta tuskainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.