Tulipalojen määrä laskusuunnassa, palovaroittimet ja alkusammutusvälineet puuttuvat yhä monista rakennuksista

Asuinrakennuksista tulipaloja syttyy erityisesti pien- ja kerrostaloissa. Asuinrakennuksista tulipaloja syttyy erityisesti pien- ja kerrostaloissa. Kuva: Pelastustoimen taskutilasto

Tulipalot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana vähentyneet, mutta niitä sattuu edelleen tuhansia joka vuosi. Palovaroitin ja alkusammutusvälineet puuttuvat yhä monesta rakennuksesta.

Koronapandemian estettyä monet lomamatkat ulkomaille suomalaisten katseet kääntyivät kotimaan luontoon. Mökkejä ostettiin ennätysmäärä ja monet suuntasivat kotimaisiin retkikohteisiin. Leiritulet, grillit, puulämmitteiset saunat ja juhannuskokot lisääntyivät kertaheitolla.

Palotilastoissa rakennuspalojen määrä on pysynyt kuitenkin laskusuunnassa lähes koko 2010-luvun.

Pelastustoimen tilastojen mukaan viime vuosina tulipaloja on sattunut vuosittain keskimäärin noin 5 300. Viime vuonna tulipaloja sattui hieman yli 5 200. Vuonna 2020 tulipaloja sattui jopa alle 5 000.

Tänä vuonna rakennuspalojen määrät ovat olleet toistaiseksi aiempaa maltillisempia. Rakennuspaloja sattuu kesäisin hieman muuta vuotta enemmän, mutta erot eivät ole merkittäviä.

Edellämainitut luvut perustuvat Pelastustoimen Taskutilaston tietoihin. Pelastustoimen Online-tilastojen mukaan hälytyskeskus on saanut myös tänä vuonna hieman aiempia vuosia vähemmän rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista johtuvia hälytyksiä.

Fennian omat tilastot ovat samansuuntaiset. Korvauksia Fennia maksoi tulipaloista viime vuonna yli 14 miljoonaa euroa. Korvausmäärä vaihtelee jonkin verran vuosittain.

Pelastustoimen taskutilaston mukaan asuinrakennuksissa sattui vuonna 2020 hieman alle 2 600 tulipaloa. Vapaa-ajan asunnoissa ja saunarakennuksissa syttyi puolestaan noin 400 tulipaloa. Muita kohteita, joissa rakennuspaloja yleisesti sattuu, ovat yritys-, opetus-, hoito- ja maatalousrakennukset.

Rakennuspalojen määrä nousi viime vuonna, mutta pidemmällä tähtäimellä rakennuspalojen määrä on laskusuunnassa. Lähde: Pelastustoimen taskutilasto ja Online-tilastot (vuosi 2021)

Fennian rakennusvahinkopalvelun päällikkö Mikko Kosken mukaan tulipalon aiheuttaa useimmiten jokin kone tai laite. Kodeissa nämä laitteet ovat usein kiuas tai liesi. Myös tulisija on Kosken mukaan monen rakennuspalon syynä.

– Moni tulipalo syttyy keittiössä tai saunassa, kun helposti syttyviä asioita jätetään esimerkiksi lieden tai kiukaan lähelle, Koski sanoo.

Kuolemantapausten määrät ovat pidemmällä aikavälillä kuitenkin vähentyneet: 2000-luvulla savulle ja tulelle altistumiseen kuoli keskimäärin 79 henkeä vuodessa, 2010-luvulla luku oli hieman alle 60 henkeä. Vuonna 2020 määrä oli enää 42 henkeä.

– Suunta palokuolemissa on oikea, mutta määrä on edelleen suuri. Valtaosa tulipaloista johtuu ihmisen huolimattomasta toiminnasta, ja olisi estettävissä varovaisuudella ja paremmalla paloturvallisuudella. Moni kuolemaan johtanut tulipalo johtuu edelleen varomattomasta tulenkäytöstä tai huolimattomuudesta, kuten saunaan jätetyistä vaatteista. Palovaroittimen puutteen takia tulipaloa ei huomata ajoissa.

Suomessa on paljon yksinasuvia ja määrä on kasvanut koko ajan. Tämä voi olla yksi syy siihen, että eurooppalaisessa vertailussa Suomen palokuolemaluvut ovat edelleen korkeita: kun palokuoleman uhri on yksin kotona, on suurempi riski, ettei hän jostain syystä kykene reagoimaan paloon.

Lähes puolet rakennuspaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta, useimmiten virheestä tai huolimattomuudesta. Koneet ja laitteet asuinrakennuksissa tarkoittavat usein keittiön tai saunan laitteita. Luvuissa on mukana myös yritysten rakennukset, kuten toimistot ja teollisuusrakennukset.

Silmiinpistävää tulipalotilastoissa on se, että vuosittain yli 300 rakennuspalossa ei ole ollut käytössä alkusammutusvälineitä. Vuoden 2018 tilastojen mukaan palovaroitin puuttui yli 700 tulipalossa ja 300 tapauksessa sen toiminnasta ei ollut tietoa. Monissa tapauksissa paristo on ollut epäkunnossa.

– Erityisesti toimivan palovaroittimen puute näinkin monessa tapauksessa on huolestuttavaa. Varsinkin kesämökillä, jossa ei välttämättä olla kuulemassa varoitusta paristojen loppumisesta, kannattaa palovaroittimiin vaihtaa paristot ja testata hälytin säännöllisesti, Koski muistuttaa.

Palovaroitin on pakollinen kaikissa asunnoissa ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa. Niitä tulisi olla asunnon kerroksessa ja yksi jokaista 60 neliömetriä kohti. Palovaroittimen asentamisen lisäksi sen toimintakyvystä tulee huolehtia: palovaroitin kannattaa testata joka kuukausi ja vaihtaa paristot joka vuosi, esimerkiksi 112-päivänä 1. päivä joulukuuta.

– Jos alkaneesta tulipalosta ei saa varoitusta, ei tulipaloon ehdi reagoida. Silloin lopputulos voi olla todella surullinen. Palovaroitin on hyvin halpa investointi sen tuomaan hyötyyn ja turvaan nähden.

Kosken mukaan palovaroittimen ohella myös alkusammutusvälineet tulisi löytyä jokaisesta rakennuksesta.

– Alkusammutusvälineitä kannattaa harjoitella, jotta niitä osaa käyttää oikein tarvittaessa. Jauhesammutin kannattaa tarkistuttaa vuosittain tai valmistajan ohjeiden mukaan. Tärkeintä tulipalon syttyessä on tilannearvio: voiko alkusammutuksella vielä estää palon leviämistä, vai onko palo jo liian suuri.

Koneista, laitteista ja prosesseista aiheutuvia rakennuspaloja sattui vuonna 2020 yli 1 500. Määrä on aiemman vaihdellut hieman alle 1 600 ja lähes 1 800 välillä. Sähkölaitteiden osuus näistä on ollut yleensä hieman yli 40 prosenttia.

– Kodeissa on yhä enemmän erilaisia latauslaitteita. Niiden vioittuminen on verrattain harvinaista, mutta silloin kun niihin tulee vika, joka sytyttää palon, voi tuli levitä hyvinkin nopeasti, Koski huomauttaa.

Tuhoisinta on, jos latauslaite jätetään pitkäksi aikaa valvomatta sisätiloihin.

– Yöksi ei kannata jättää esimerkiksi sähköpyörää tai sähköpotkulautaa latautumaan sisätiloihin. Myös laitteiden laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Netistä saa erilaisia latureita ja laitteita, kuten sähköhammasharjoja ja imureita hyvinkin halvalla. Silloin kannattaa miettiä, missä on tingitty, jos hinta on todella alhainen. Tällaiset laitteet päätyvät yleensä käyttöön ilman asianmukaisia turvallisuustarkistuksia ja Suomessakin tiedetään jo kymmeniä tapauksia, joissa heikkolaatuinen tuontilaite on aiheuttanut tulipalon. Sähkölaitteen käyttöohjeita on myös syytä noudattaa.

Koski myös muistuttaa kodin siisteydestä: esimerkiksi kylmälaitteen taakse jäävä pölykerros voi muodostua paloriskiksi.

Maastopaloja on noin 2 000–4 000 joka vuosi. Määrä vaihtelee hyvin paljon sen mukaan, kuinka kuiva ja paloherkkä kesä on ollut. Kesällä 2020 maastopaloja syttyi 2 780. Määrä laski edelliskesästä parilla sadalla.

Koronan myötä kotimaanmatkailu ja luontoretket yleistyivät kertaheitolla vuosina 2020 ja 2021. Lisääntynyt retkeily tarkoittaa myös useampia nuotioita kesäisissä metsissä. Vaikka retkeily ei ole näkynyt palotilastoissa ikävällä tavalla, Koski muistuttaa edelleen nuotioturvallisuudesta.

– Suosittelen mielelläni retkeilyä luonnossa kaikille. Tulen käytössä on kuitenkin muistettava yksinkertaiset mutta hyvin tärkeät perusasiat. Jokamiehenoikeudet luonnossa on hieno asia, mutta on syytä muistaa myös jokamiehen vastuut. Sytytetään tuli vain sallitulle paikalle ja suojataan alue hyvin, ettei tuli pääse leviämään. Metsä- ja maastopalovaroituksia tulee seurata huolellisesti ja noudattaa niitä.

Pelastuslaitoksen tilastojen mukaan suurin osa maastopaloista johtuu ihmisen toiminnasta. Tällöin useimmiten kyse on nuotiosta tai grillistä, roskien poltosta tai tupakasta. Myös sääilmiöt ja laitteet aiheuttavat jonkin verran tulipaloja.

Maastopalot ovat nyt ajankohtaisia. Tässä kuussa maastopaloja on kirjattu jo lähes 500, ja Ilmatieteenlaitos on antanut metsäpalovaroituksen suureen osaan maata.

Tulipalot liikerakennuksissa, toimistoissa, teollisuusrakennuksissa ja varastoissa ovat myös pitkällä aikavälillä hienoisessa laskussa teollisuuden kasvuluvuista huolimatta. Esimerkiksi teollisuusrakennuksissa sattui 639 tulipaloa vuonna 2014, kun toissa vuonna määrä oli 577.

– Yritykset tiedostavat onneksi yhä paremmin paloturvallisuuteen liittyvät riskit ja vaarat, ja useimmat tietävät, miten varautua tulipaloihin. Varsinkin tehtaissa tulipalojen syynä ovat usein laitteet ja prosessit, ja on tärkeää, että työntekijät tietävät heti, miten toimia tulipalon syttyessä, Koski sanoo.

Fennian tilastojen mukaan yritysasiakkaille korvattujen tulipalojen määrät ovat vähentyneet edellisvuodesta, mutta samalla tasolla kuin vuonna 2020. Korvausten määrät voivat vaihdella eri vuosina paljonkin, jos sattuu suuria palovahinkoja esimerkiksi isoissa tuotantotiloissa.

– Yritysten ja teollisuusrakennusten tulipalot ovat usein miljoonien eurojen luokkaa. Työntekijöiden altistuminen vaaratilanteeseen tai pahimmassa tapauksessa loukkaantuminen tai kuolema ovat tässä luonnollisesti se suurin riski. Tämän riskin vähentämiseen on Fenniakin pitkäjänteisesti tähdännyt. Lisäksi yritykselle voi kuitenkin tulla huomattavasti enemmän menetyksiä, kuin mitä omaisuus- ja keskeytysvakuutuksista korvataan.

Huolehdi, että rakennuksessa on riittävä määrä toimivia palovaroittimia ja alkusammutusvälineitä.

Opettele alkusammutusvälineiden käyttö. Työpaikalla tulisi huolehtia, että palon sattuessa osataan toimia oikein.

Varmista, että rakennuksesta pääsee helposti pois palon sattuessa.

Varmista, että pelastajat löytävät tarvittaessa perille. Käytä 112-sovellusta. Mökillä kannattaa pitää asunnon koordinaatit helposti löydettävissä.

Muista huolehtia nuohouksesta ja muutenkin tulisijan kunnosta.

Useimmat tulipalot syttyvät ihmisen huolimattomuudesta: saunassa tai keittiössä lieden lähellä on ollut helposti syttyviä esineitä, tai kynttilät on jätetty yksin palamaan.

Aamuset

Lähes puolet rakennuspaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta, useimmiten virheestä tai huolimattomuudesta. Koneet ja laitteet asuinrakennuksissa tarkoittavat usein keittiön tai saunan laitteita. Luvuissa on mukana myös yritysten rakennukset, kuten toimistot ja teollisuusrakennukset. Lähes puolet rakennuspaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta, useimmiten virheestä tai huolimattomuudesta. Koneet ja laitteet asuinrakennuksissa tarkoittavat usein keittiön tai saunan laitteita. Luvuissa on mukana myös yritysten rakennukset, kuten toimistot ja teollisuusrakennukset. Kuva: Pelastustoimen taskutilasto

Interin ja FC Dritan ottelu nähtävissä VeikkausTV:ssä

Ruxin (vas.) ja Elias Mastokankaan Inter kohtaa keskiviikkona FC Dritan Konferenssiliigan karsinnassa.

Inter isännöi keskiviikkona kosovolaista FC Dritaa Veritas Stadionilla Konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Ottelu Kupittaalla alkaa kello 18. VeikkausTV välittää pelin suorana ja ilmaiseksi asiakkailleen.

Kesäjuhlat – Ota nämä asiat huomioon, kun suunnittelet juhlia

Kesä voi parhaassa tapauksessa olla yhtä juhlaa. Monella on tiedossa kesän aikana valmistujaisia, rippijuhlia, syntymäpäiviä, häät sekä kenties rapujuhlat. Vieraana oleminen on mukavaa eikä mietittävänä ole muuta kuin sopiva lahja, mutta jos olet järjestämässä juhlia, on muistilista hiukan pidempi.

Leipä-Suomi jakautuu itään ja länteen

Länsisuomalaiset leipoivat happamia ruisleipiä erillisessä pakarissa tai paistoivat leipää ulkouunissa pari kertaa vuodessa.

Suomalainen leipäkulttuuri juontaa juurensa historiasta, jossa Suomi jakautui leivän suhteen kahteen pääalueeseen: Länsi- ja Itä-Suomeen.

Tullin esitutkinnassa noin 80 EU-pakotteiden alaista kuljetusta

Tulli on aloittanut yli 130 esiselvitystä EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle asettamien vienti- ja tuontipakotteiden alaisista kuljetuksista. Esitutkintaan on edennyt noin 80 tapausta.

Uhanalainen apolloperhonen taantunut merkittävästi 20 vuoden aikana Saaristomerellä

Apolloperhonen.

Apolloperhosen määrä on pudonnut Saaristomerellä 2000-luvun alusta 2020- luvulle tultaessa alle puoleen. Raju lasku on hälyttävä uhanalaisen lajin kohdalla: Saaristomeren kansallispuisto on ollut apolloperhosen vahvinta aluetta Suomessa. Turun yliopiston ja Metsähallituksen yhteisen tutkimuksen tulokset on otettu heti käyttöön. Metsähallitus on käynnistänyt löydettyjen esiintymien lähisaarilla apollotoukkien ja -perhosten elinympäristöjen kunnostustyöt.

Junnila kutsui Etyjin parlamentaarikkojen uudistustyöryhmän Suomeen

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) kutsui yleiskokouksen uudistamista pohtivan työryhmän syksyllä Helsinkiin puhuessaan yleiskokouksen istunnossa Britannian Birminghamissa keskiviikkona.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Uudenmaankadulla

Viemäri- ja vesijohtotyötä tehdään 5.–22. heinäkuuta osoitteessa Uudenmaankatu 5 b.

188-kukkavirtakulkue järjestetään jälleen elokuussa

Kansallismielisten liittouma ry järjestää elokuussa 188-kukkavirtakulkueen aikaisempien vuosien tapaan. Turussa kunnioitetaan lauantaina 20. elokuuta kello 12 Turun terrori-iskun uhrien lisäksi terrori-iskujen uhreja kaikkialla Euroopassa. Marokkolainen mies murhasi Turun kauppatorilla kaksi naista 18.8.2017.

Teatteriopastuksia Suomen Joutsenen tyrskyisästä menneisyydestä

Suomen Joutsenen historia aukeaa heinäkuussa teatteriopastuksilla.

Museolaiva Suomen Joutsen viettää parhaillaan juhlavuottaan. Aurajoen alajuoksun maisemaa hallitsevan, valtameriä kiertäneen vanhan rouvan vesillelaskusta tulee elokuussa kuluneeksi 120 vuotta.

Neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä, kolmen rokotuksen sarja puuttuu yhä monelta

THL aikoo suositella koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista loppukesästä. Kyseessä on ennakkoarvio, ja tarkennettu lopullinen suositus valmistuu viimeistään elokuun alussa. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua rokotusten antamiseen.

Abacus Diagnostica tuo markkinoille uuden testin aivokalvontulehdusta aiheuttavien virusten nopeaan tunnistamiseen

Erno Sundberg.

Turkulainen Abacus Diagnostica tuo Suomen ja Euroopan markkinoille uudenlaisen pika-PCR-testin aivokalvontulehdusta ja enkefaliittia aiheuttavien virusten nopeaan tunnistamiseen. CE-hyväksynnän Euroopan unionissa saaneen GenomEra-testin (HSV-1/2, VZV + EV Assay Kit) avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat selvittää vain 70 minuutissa, onko aivokalvontulehduksen aiheuttajana joku neljästä yleisimmistä viruksesta, jolloin oikea hoito voidaan aloittaa välittömästi ja turhaa antibioottien käyttöä välttää. Testillä voidaan tunnistaa myös herpesinfektio (HSV-1 ja HSV-2) ihomuutoksista otetusta vanutikkunäytteestä.

Kansanpuiston edustan vesiliikenteeseen rajoituksia Ruisrockin ajaksi, dronen lennättäminen kiellettyä

Rajoitukset koskevat merkityllä laivaväylällä ankkuroimista, pysäyttämistä ja uimista.

Lounais-Suomen poliisi rajoittaa vesiliikennettä Ruissalon Kansanpuiston edustalla Ruisrock-festivaalin ajan 8.–10. heinäkuuta. Dronen lennättäminen on kiellettyä alueella tapahtuman ajan.

DelSiTechille merkittävä lisenssisopimus amerikkalaisen lääkeyhtiön kanssa lääkeannostelun kehittämiseksi silmäsairauksiin

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja Yhdysvalloissa New Jerseyssä toimiva biolääkekehitysyhtiö Iveric bio, Inc. ovat solmineet yhteistyö- ja lisenssisopimuksen, jossa Iveric bio saa maailmanlaajuisesti oikeudet käyttää DelSiTechin lääkeannosteluteknologiaa pitkävaikutteisen lääkkeen kehittämiseksi Zimura-tuotteelleen silmäsairauksissa.

Kunnossapitotyö sulkee ajokaistan Ratapihankadulla

Ratapihankadulla tehdään keskiviikkona 6. heinäkuuta kunnossapitotöitä Kuljettajankadun ja Käsityöläiskadun välillä kello 9–17.

Eurojackpotin potissa perjantaina tarjolla noin 82 miljoonaa euroa

Eurojackpotin tiistaina suoritetussa arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina tavoitellaan noin 82 miljoonan euron päävoittoa.

Maaperätutkimus sulkee ajokaistan Helsinginkadulla

Maaperätutkimusta tehdään 6.–15. heinäkuuta Helsinginkadulla Pispalantien ja Hämeensillan välillä. Aiemmin aloitettu työ jatkuu. Työmaan kohdalla on yksi ajokaista pois käytöstä Helsingin suuntaan ajettaessa.

Fossiilisen lämmityksen vaihtajia tuetaan 40 lisämiljoonalla, ELY-keskuksen avustus laajenee syksyllä maakaasulämmityksen vaihtajiin

Valtion vuoden toisessa lisätalousarviossa osoitetaan kuluvalle vuodelle 40 miljoonaa euroa lisää fossiilisesta öljy- tai kaasulämmityksestä pois vaihtaville pientalojen omistajille. Avustushaku avautuu maakaasulämmityksen vaihtajille syksyllä, ja avustusta voi hakea 7. huhtikuuta jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Eduskunta hyväksyi lisätalousarvion 28. kesäkuuta.

Naantalin Kylpylä taltutti työvoimapulan

Sunborn-yhtiössä on tänä kesänä pyritty tekemään uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulan parantamiseksi.

Naantalin Kylpylässä ei ole tänä kesänä kärsitty etenkin ravintola-alaa piinaavasta työvoimapulasta. Ratkaisuja tilanteeseen on haettu muun muassa räätälöidyistä työsopimuksista, perusteellisesta perehdytyksestä ja myös ulkomailta.

Urheilu

Interin ja FC Dritan ottelu nähtävissä VeikkausTV:ssä

Ruxin (vas.) ja Elias Mastokankaan Inter kohtaa keskiviikkona FC Dritan Konferenssiliigan karsinnassa.

Inter isännöi keskiviikkona kosovolaista FC Dritaa Veritas Stadionilla Konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Ottelu Kupittaalla alkaa kello 18. VeikkausTV välittää pelin suorana ja ilmaiseksi asiakkailleen.

Puukkokatsomo: Kannu tulee Turkuun

Kun Colorado Avalance varmisti Stanley Cupin voiton, päättyi myös yksi ajanjakso turkulaisessa kiekkoilussa. Ennen Artturi Lehkosta (kuvassa) ja Mikko Rantasta nimittäin yksikään turkulaisen kiekkokoulun kasvatti ei ole pelaajana saanut nimeään Stanley Cupin kylkeen.

Otteluanalyysi: TPS sortui puolustusvirheisiin, KTP vei kärkikamppailun

Kasper Hämäläinen johti TPS:n hyökkäyspeliä mutta ei onnistunut maalinteossa.

TPS:lle tarjottiin mahdollisuutta karkumatkaan jalkapalloilun Ykkösessä, kun vastaan asettui kärkikamppailussa KTP Kotkasta. TPS ei tarttunut mahdollisuuteensa, vaan voitto lähti vieraiden matkaan maalein 1-3.

Dominikaanisen tasavallan maajoukkuepelaaja Loimuun

Wilfrido Hernandez.

Raision Loimu on solminut pelaajasopimuksen Dominikaanisen tasavallan maajoukkueen ykkösyleispelaaja Wilfrido Hernandezin kanssa. San Juan de la Maguanassa syntynyt pelimies tuo 32-vuotiaana pelaajana Loimun nuoreen joukkueeseen tarvittavaa kokemusta. Pituutta Hernandezilla on 201 senttiä.

Inter kohtaa HIFK:n Helsingissä Suomen Cupin välierässä

Inter kohtaa HIFK:n cupin välierissä. Joukkueet kohtasivat Turussa toukokuussa.

Jalkapalloilun miesten Suomen Cupissa on edetty välierävaiheeseen ja välieräparit sekä finaalin kotijoukkue on arvottu. Välierissä kohtaavat Lahdessa FC Lahti ja KuPS sekä Helsingissä HIFK ja FC Inter. Välierien runkopelipäivä on 31. elokuuta.

Henri Ruoste tyytyväinen MM-viimeistelyyn

Aachenin Grand Prix vapaaohjelma musiikilla oli kouluratsastuksen juhlaa. Aachenin viiden lajin tapahtuma houkuttelee vuosittain noin 350 000 kävijää, ja parhaat kouluratsukot pääsivät esiintymään täpötäyden areenan keskellä. Tanskalainen Cathrine Dufour ja 10-vuotias lahjakkuus Vamos Amigos olivat voittamattomia myös vapaaohjelmassa. Tulos oli huikea 88,375 prosenttia maksimipisteistä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.