Kevyen liikenteen terveyshyödyt liikenteen yhteenlaskettuja terveyshaittoja suuremmat Suomessa

Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa haittapainotettuina elinvuosina (DALY). Terveyshaitat arvioitiin noin 16 200 DALYn suuruiseksi ja hyödyt noin 31 400 DALYn kokoisiksi.
Liikenteen terveysvaikutukset Suomessa haittapainotettuina elinvuosina (DALY). Terveyshaitat arvioitiin noin 16 200 DALYn suuruiseksi ja hyödyt noin 31 400 DALYn kokoisiksi.

Kotimaisen liikenteen aiheuttaman melun, ilmansaasteiden ja onnettomuuksien kansanterveyshaitat ovat Suomessa ja suurimmissa kaupungeissa pienemmät, kuin kevyeen liikenteeseen, eli kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvän fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt.

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ilmatieteen laitoksen yhteistutkimuksessa tutkittiin kotimaisen kevyen liikenteen ja tie-, raide- ja lentoliikenteen terveysvaikutuksia Suomessa ja erikseen suurimmissa kaupungeissa. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen kattava yhteenveto liikenteen terveysvaikutuksista Suomessa ja yksi harvoista tällaisista tutkimuksissa maailmanlaajuisestikin.

– Kansainvälisissä tutkimuksissa on aikaisemmin saatu viitteitä siitä, että kävelyn ja pyöräilyn kansanterveyshyödyt voivat olla yhtä suuria kuin liikenteen kokonaisuudessaan aiheuttamat haitat, mutta tässä tutkimuksessa pystyimme ensimmäisen kerran vertaamaan hyötyjä ja haittoja Suomen osalta ja todentamaan, että Suomessa hyödyt ovat nykytilanteessa selvästi haittoja suuremmat, sanoo tutkimuksen johtaja Marko Tainio SYKE:stä.

Koko maan tarkastelussa onnettomuudet aiheuttavat suurimmat liikenteen terveyshaitat, kun taas kaupungeissa korostuvat liikenteen melun haitat

Tutkimuksessa arvioitiin kotimaisen liikenteen päästöistä peräisin olevien pienhiukkasten, liikenteen tuottaman melun ja liikenneonnettomuuksien aiheuttamia terveyshaittoja. Lisäksi arvioitiin kevyen liikenteen, eli kävelyn ja pyöräilyn terveydellisiä hyötyjä. Kansanterveysvaikutukset arvioitiin koko Suomen väestölle ja erikseen yhdentoista kaupungin väestölle. Liikenteen päästöjen ilmastovaikutuksia ei tarkasteltu tässä tutkimuksessa.

Koko maan osalta suurin haitta aiheutui kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista, jotka muodostivat noin 2/3 kaikista tarkastelluista terveyshaitoista. Tarkastelluissa kaupungeissa liikenteen melu aiheutti kuitenkin suurimman osan haitoista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kunnissa liikennemelu aiheutti yli puolet kaikista terveyshaitoista. Tulosten ero johtuu erityisesti siitä, että kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista suurin osa tapahtuu maanteillä kaupunkien ulkopuolella, kun taas kaupungeissa liikenteen keskittyminen nostaa melutasoja siellä, missä ihmiset asuvat ja liikkuvat.

Kevyeen liikenteeseen liittyvän fyysisen aktiivisuuden terveyshyödyt olivat liikenteen terveyshaittoja suuremmat niin Suomessa kuin kaikissa tarkastelluissa kaupungeissakin. Suomessa ja useimmissa kaupungeissa noin 80 prosenttia hyödyistä tuli kävelystä, mutta Oulussa ja Joensuussa pyöräilyn hyödyt olivat noin kolmasosa kaikista hyödyistä.

Liikenne on merkittävä ilmansaasteiden ja melun päästölähde Suomessa. Ilmansaasteista tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pienhiukkasia, joita leviää hengitysilmaan pakokaasun mukana ja nousee tien pinnasta pölyn muodossa. Lisäksi tarkasteltiin työkoneista syntyviä hiukkaspäästöjä. Kotimaisten päästöjen lisäksi liikenteen pienhiukkasia leviää suomeen muista maista kaukokulkeuman mukana, mutta näitä vaikutuksia ei huomioitu tässä tutkimuksessa.

Melua syntyy puolestaan autoista, junista, raitiovaunuista ja lentoliikenteestä. Melu aiheuttaa erityisesti univaikeuksia ja ärsyyntyneisyyttä, mutta melulle altistuminen lisää myös sairastavuutta ja kuolleisuutta iskeemisille sydäntaudeille.

Kävelyn ja pyöräilyn terveyshyötyjä arvioitiin vuoden 2016 Henkilöliikennetutkimuksen keräämiin liikkumistietoihin perustuen. Arviossa huomioitiin matkoihin liittyvä kävely ja pyöräily ja myös matkaketjut, eli kävely ja pyöräily osana esimerkiksi joukkoliikennevälineen käyttöä. Kävely ja pyöräily ovat molemmat fyysistä aktiivisuutta, joka on yhdistetty lukuisissa tutkimuksissa useisiin positiivisiin terveysvaikutuksiin, eliniän pidentyminen mukaan lukien. Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa aikuisille reipasta liikkumista kaksi tuntia 30 minuuttia viikossa. Suositustasoon pääsee, jos esimerkiksi kävelee tai pyöräilee töihin viisi kertaa viikossa, aina 15 minuuttia kerrallaan.

Kokonaisterveysvaikutuksia arvioitiin käyttäen tautitaakkamenetelmää. Sen avulla voidaan verrata erilaisia terveysvaikutuksia käyttäen samaa yksikköä, jolloin mielekäs vertailu riskitekijöiden välillä on mahdollista. Tautitaakan yksikkö on DALY (Disability Adjusted Life Years, haittapainotetut elinvuodet), ja yksi DALY vastaa yhtä sairauden, onnettomuuden tai kuoleman vuoksi menetettyä vuotta.

– Tautitaakkamenetelmällä voidaan arvioida niin sairauden tai vamman vuoksi aiheutunutta terveyden menetystä kuin myös kuoleman aiheuttamia elinvuosien menetyksiä. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksista aiheutuneet loukkaantumiset voivat aiheuttaa huomattavia terveydenmenetyksiä myös silloin, kun loukkaantuminen ei johda kuolemaan. Tässä työssä otettiin huomioon terveyden menetykset liikennemelun osalta, muuten keskityttiin kuolleisuusvaikutuksiin, sanoo tutkija Heli Lehtomäki THL:stä.

Tutkimuksessa tarkastelluista vaikutuksista fyysinen aktiivisuus lisää niiden elinikää, jotka pyöräilevät ja kävelevät, kun taas melulle ja ilmansaasteille altistuminen laskee elinikää väestötasolla.

Useiden eri tutkimuslaitosten yhteistyötä

Tutkimus on tehty useiden eri tutkimuslaitosten yhteistyönä, hyödyntäen aikaisemmissa tutkimuksissa kehitettyjä aineistoja ja menetelmiä. Tutkimusta on rahoittanut Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) CLIMATE-NUDGE (2020–23) hankkeen kautta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Liikuntasaumoja kunnostus sulkee ajokaistan Jaaninsillalla

Liikuntasaumojen kunnostustyö Skarppakullantiellä Jaaninsillalla sulkee yhden ajokaistan Laukkavuoren suuntaan ajettaessa 8.–12. elokuuta.

Lainojen yhdistämisen järkevyys askarruttaa? Huomioi nämä asiat

Haluaisitko yhdistää lainat, mutta et ole varma, onko se sittenkään järkevää?

Viemäri- ja vesijohtotyö katkaisee Puistomäenkadun liikenteeltä

Puistomäenkatu 26:n kohdalla tehdään 8.–12. elokuuta viemäri- ja vesijohtotyötä. Se katkaisee kadun ajoneuvoliikenteeltä. Katu on poikki perjantaihin asti.

Rasvapalon tukahduttamiseen sammutuspeite ei riitä

Asiantuntija neuvoo pitämään sammutinta aina lähellä grilliä.

Putsaamattomat ja huoltamattomat grillit aiheuttavat vuosittain kymmenittäin vakavia poloja. LähiTapiolan asiantuntija neuvoo pitämään sammutinta aina lähellä grilliä.

Miten kansalaiset suhtautuivat kunnallishallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan?

Miten kansa suhtautuu kunnallishallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan? Mitkä olivat kuntavaalien tärkeimmät asiat? Miten uusia hyvinvointialueita sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja arvioidaan?

Lannoita puutarha nyt eikä silloin, kun lehdet tekevät jo kuolemaa

Jos kasvin lehdissä näkyy syksyn värejä, ollaan syyslannoituksessa auttamatta myöhässä.

Puutarhan monivuotisille kasveille riittävän aikaisin annettu syyslannoitus parantaa ensi kesän kukintaa ja satoa sekä kasvien kestävyyttä tulevan talven kylmyyttä vastaan. Vaikka puutarhan kukkaloisto on parhaimmillaan ja marjapensaissa vasta kypsyy mehukas sato, nyt on viimeinen hetki antaa syyslannoitus. Loppukesällä annettava lannoite eroaa kevään lannoitteista. Syyslannoite ei saa sisältää typpeä, koska syksyllä typpeä saaneet kasvit paleltuvat helposti talvella.

Puolet viikonloppuna puhallutetuista veneilijöistä sai alkometrin värähtämään

Poliisiveneen miehistö raportoi tilastoineensa, että noin puolet viikonloppuna puhallutetuista veneilijöistä sai alkometrin värähtämään. Rangaistavuuden raja ei kuitenkaan ylittynyt viikonlopun aikana kuin yhdellä kipparilla. Valvontaa tehtiin yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Poliisivene selvitteli Airistolla lauantaina tapahtunutta kahden vesijetin välistä törmäystä, jossa loukkaantui yksi henkilö.

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistan Rautatehtaankadulla Pahaniemessä

Rautatehtaankadulla tehdään jyrsintä- ja päällystystyötä Suikkilantien ja Pahaniemenkadun välillä 8.–12. elokuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla.

Asiakas rikkoi Kelan palvelupisteen turvalasin ja tunkeutui henkilökunnan puolelle

Hälytystehtävien määrä on elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ollut Lounais-Suomessa maltillinen. Asiakas rikkoi perjantaina Turun Kelan palvelupisteessä palvelupisteen turvalasin ja tunkeutui henkilökunnan puolelle. Asiakas poistui ennen poliisin saapumista. Hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Asiaa tutkitaan vahingontekona.

Brinkkalan Taiteiden yössä musiikkia ja sirkusta, taidetta ja Turkua

Vanhalla Suurtorilla on tarjolla paljon ohjelmaa Taiteiden yössä.

Vanhan Suurtorin alueen toimijat tarjoavat monipuolista ohjelmaa Turun taiteiden yössä torstaina 18. elokuuta. Vanhalla Suurtorilla ohjelmaa järjestävät Uuden muotoilun yhdistys, Turkuseura, Turun Kamerat ja Viro-keskus. Turun Taidehallilla on esillä Turun Taiteilijaseuran 98. vuosinäyttely.

Seniorijumppaa ei sää pidättele

Airi Saari vetää lämmittelytreenejä Urheilupuistossa.

Urheilupuiston ilmainen liikuntahetki kokoaa seniorit yhteen

Loton potti nousee kahdeksaan miljoonaan euroon

Loton kierroksen 31/2022 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa kahdeksaan miljoonaan euroon.

55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistämiseen ehdotetaan 58,5 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka on 236 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdentuu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon liittyen yhteensä 346,13 miljoonaa euroa määrärahoja ja 101,5 miljoonaa euroa valtuutta.

Turun gallerioissa ja taidemuseoissa vietetään kuvataiteiden yötä

Hanna Storm.

Turun gallerioissa ja taidemuseoissa vietetään kuvataiteiden yötä. Näyttelyt ovat avoinna iltamyöhään Kuvataiteiden yönä, joka järjestetään Taiteiden yönä torstaina 11. elokuuta. Luvassa on erilaisten kuvataidenäyttelyiden lisäksi muun muassa opastuksia, taiteilijatapaamisia, työpajoja, performansseja ja musiikkiesityksiä.

Perustoimeentulotukeen halutaan lisää rahoitusta

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2023 noin 15,8 miljardia euroa. Määräraha on noin 0,2 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lasku johtuu pääosin hallitusohjelmahankkeiden päättymisestä ja tarvearvion muutoksista.

Inter pestasi toppari Miguel Nazaritin

Miguel Nazarit.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen toppari Miguel Nazaritin kanssa. 25-vuotiaan kolumbialaistopparin sopimus kattaa kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2023.

Avoimet puutarhat kutsuvat

Nämä persoonalliset pihakalusteet löytyvät Paattisilta Merja Aaltosen villistä ja vallattomasta puutarhasta.

Koristepuutarhoja perennoineen pääsee ihastelemaan

Eurojackpotin potti nousee noin 36 miljoonaan euroon

Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt perjantaina (kierros 31/2022) täysosumia. Pelin potti kohoaa tiistain arvonnassa noin 36 miljoonaan euroon.

Urheilu

Puukkokatsomo: Tuttu varamies

Marko Saloranta.

Helmareiden peräsimeen astuu Anna Signeulin jälkeen Marko Saloranta . Turun seudulla useammassa seurassa pelanneella ja valmentaneella Salorannalla on näytön paikka, vaikka työskenteleekin väliaikaisen päävalmentajan mandaatilla.

Otteluanalyysi: Paanasen puskumaali vei Interin voittoon

Petteri Forsell syötti Interin voittomaalin.

Inter otti tärkeän 1-0-voiton Seinäjoen Jalkapallokerhosta jalkapalloilun Veikkausliigassa ja nousi jälleen viivan yläpuolelle eli isossa jaossa ylemmän loppusarjan puolelle. Inter nousi sarjan viidenneksi mutta viiden pisteen sisällä on kuusi joukkuetta taistelemassa paikoista mitalisarjassa.

Inter pestasi toppari Miguel Nazaritin

Miguel Nazarit.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen toppari Miguel Nazaritin kanssa. 25-vuotiaan kolumbialaistopparin sopimus kattaa kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2023.

Ghanalainen David Accam Interiin loppukaudeksi

David Accam.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen David Accamin kanssa. Ghanalaisen sopimus kattaa turkulaisten kanssa kauden loppuun.

Tuttu kenttä tukena

Seppo Pajulla on elokuussa edessään sekä SM-kisat että kovatasoinen European Pro Tourin kisa uudella kotikentällään Luolavuoressa.

Seppo Pajulla rikkonainen valmistautuminen frisbeegolfin SM-kisoihin

KuPS kohtaa sveitsiläisen BSC Young Boysin Kupittaalla

KuPS kohtaa sveitsiläisen vastustajansa Kupittaalla, koska Kuopiossa ei voi pelata ja sekä Tampereen että Helsingin stadionit olivat muussa käytössä.

Kuopion Palloseura on edennyt kesän europeleissään jo kolmannelle karsintakierrokselle Euroopan Konferenssiliigan karsinnoissa. KuPS saa seuraavaksi vastaansa sveitsiläisen suurseuran BSC Young Boysin torstaina 4. elokuuta kello 19 alkavassa otteluparin ensimmäisessä koitoksessa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.