Rotu, ikä ja pentuajan sosiaalistaminen yhteydessä koirien persoonallisuuteen

Sekä kasvattajalla että koiranomistajalla on tärkeä rooli persoonallisuuden kehityksessä. Sekä kasvattajalla että koiranomistajalla on tärkeä rooli persoonallisuuden kehityksessä. Kuva: Jari Hindström/Mostphotos

Koiran rotu on tärkein persoonallisuuteen liittyvä tekijä, mutta myös ikä ja sosiaalinen ympäristö ovat yhteydessä persoonallisuuteen. Helsingin yliopiston tutkijoiden mukaan sekä kasvattajalla että koiranomistajalla on tärkeä rooli persoonallisuuden kehityksessä.

Ihmisen paras ystävä koira on suosittu lemmikki. Erilaisia koirarotuja on satoja ja jokaisen niistä sanotaan olevan erilaisia persoonia. Helsingin yliopiston tuore tutkimus vahvistaa tätä käsitystä koirarotujen välisistä luonne-eroista.

– Koiran rotu on tärkein selittävä tekijä persoonallisuuserojen taustalla. Kaikki koirat ovat yksilöitä ja kaikista roduista löytyy erilaisia luonteita, mutta rodut eroavat siinä, minkälaisia suurin osa yksilöistä on persoonallisuudeltaan, toteaa tutkijatohtori Milla Salonen.

Tutkimusta tehdessään Salonen toimi tutkijana Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Nykyisin hän tekee tutkimusta Turun yliopistossa biologian laitoksella.

Koirien geenitutkimusryhmän tutkijat keräsivät valtavan, yli 11 000 koiran käyttäytymiskyselyaineiston ja selvittivät persoonallisuuteen liittyviä ympäristö- ja muita tekijöitä. Erilaisia rotuja oli aineistossa mukana yli 300, jotka ryhmiteltiin 52 roturyhmään. Rotujen välisiä eroja ei ole aiemmin selvitetty näin kattavasti. Monia tutkimuksessa olevia rotuja ja roturyhmiä ei ole tutkittu koskaan aiemmin.

– Tämä tutkimus on ajankohtainen tarkennus rodun merkityksestä koiran persoonallisuuteen, sillä viime vuonna julkaistussa amerikkalaistutkimuksessa rodun vaikutus tulkittiin hyvin vähäiseksi. Rotu on tärkein tekijä persoonallisuuden taustalla, mutta persoonallisuuteen vaikuttavat monet perinnölliset ja ei-perinnölliset tekijät mutkikkaalla tavalla, tähdentää professori Hannes Lohi eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksessa selvitettiin erilaisten tekijöiden yhteyttä seitsemään persoonallisuuspiirteeseen: epävarmuuteen, koulutettavuuteen/keskittymiskykyyn, aggressiivisuuteen/dominoivuuteen, energisyyteen, koirasosiaalisuuteen, ihmissosiaalisuuteen ja määrätietoisuuteen.

Kaikissa persoonallisuuspiirteissä oli suuria eroja koirarotujen ja -roturyhmien välillä.

Korkein epävarmuus: shetlanninlammaskoira, espanjanvesikoira, kääpiöpinseri

Matalin epävarmuus: bullterrierit, lyhytkuonoiset koirarodut, aasialaiset alkukantaiset rodut

Korkein koulutettavuus/keskittymiskyky: labradorinnoutaja, bordercollie

Matalin koulutettavuus/keskittymiskyky: parsonrussellinterrieri, rekikoirat, bullterrierit

Korkein aggressiivisuus/dominoivuus: voimakoirat, saksanpaimenkoira, parsonrussellinterrieri

Matalin aggressiivisuus/dominoivuus: kultainennoutaja, labradorinnoutaja

Korkein energisyys: parsonrussellinterrieri, belgianpaimenkoirat, englantilaiset paimenkoirat

Matalin energisyys: laumanvartijakoirat, aasialaiset alkukantaiset rodut

Korkein ihmissosiaalisuus: bullterrierit, kääpiökoirat, kultainennoutaja

Matalin ihmissosiaalisuus: laumanvartijakoirat, aasialaiset alkukantaiset rodut

Korkein koirasosiaalisuus: suomenlapinkoira, mastiffityyppiset koirat, ajokoirat

Matalin koirasosiaalisuus: bordercollie, kiinanharjakoira, saksanpaimenkoira

Korkein määrätietoisuus: kääpiöpinseri, aasialaiset alkukantaiset rodut

Matalin määrätietoisuus: kultainennoutaja, shetlanninlammaskoira

Tutkimuksessa selvitetyistä ympäristötekijöistä pentuajan sosiaalistaminen merkitys oli suurin. Suuri määrä sosiaalistamiskokemuksia pentuaikana (7 viikon – 4 kuukauden iässä) oli yhteydessä matalampaan epävarmuuteen ja aggressiivisuuteen/dominoivuuteensekä korkeampaan koulutettavuuteen/keskittymiskykyyn ja ihmis- ja koirasosiaalisuuteen.

– Tuloksemme viittaavat siihen, että uuden omistajan kannattaa tutustuttaa pentua mahdollisimman paljon vieraisiin ihmisiin, paikkoihin ja eläimiin. Sosiaalistaminen tulee tietenkin tehdä aina pennun tahdissa, eli pentua ei saa pakottaa pelottaviin tilanteisiin, tarkentaa tutkijatohtori Salonen.

Koiran ikä oli vahvasti yhteydessä sen käyttäytymiseen. Vanhoilla koirilla koulutettavuuden/keskittymiskyvyn keskiarvo oli korkeampi kuin nuorilla. Päinvastainen yhteys havaittiin iällä ja epävarmuudella, energisyydellä sekä ihmis- ja koirasosiaalisuudella: nuorilla koirilla näitä esiintyi enemmän.

Tutkitut taustatekijät selittivät vain pienen osan persoonallisuuspiirteiden vaihtelusta yksilöiden välillä. Tämä ja havaitut suuret rotuerot viittaavat siihen, että persoonallisuus on myös vahvasti perinnöllistä. Todennäköisesti myös pikkupentuajan ympäristön, esimerkiksi emon tarjoaman hoivan merkitys on suuri, mutta tätä tutkimuksessa ei pystytty selvittämään.

– Tutkimuksemme perusteella persoonallisuuspiirteet ovat erittäin monimutkaisia ja niissä on hämmästyttävää samankaltaisuutta koirien, ihmisten ja muiden eläinten välillä, kiteyttää tutkijatohtori Salonen.

Lohen tutkimusryhmä toimii Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä ja lääketieteellisessä tiedekunnassa sekä Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (308887) ja Jane ja Aatos Erkon Säätiö.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lapsille ja nuorille tarjolla paljon kesälomatoimintaa Turussa

Turkulaisille lapsille ja nuorille on tarjolla runsaasti toimintaa koulujen kesälomilla. Uudet toiminnot on kehitetty aiempien vuosien kokemusten ja asiakaspalautteiden pohjalta.

Läpiajoliikenne katkaistaan Kristiinankadulla kesäksi

Kristiinankatu on kesäkatuna Eerikinkadun ja Linnankadun välillä elokuun loppuun asti. Kristiinankadun läpiajoliikennettä rajoitetaan Linnankadun ja Eerikinkadun välisellä osuudella 1.6.–31.8. Kadunvarsipysäköinti poistuu kesäkadun ajaksi ja jalankulkijoille varataan lisää tilaa kadulta.

Uusi hanke yhdistää yksinäiset aidoksi kaveriporukaksi

Turussa kesällä toteutettava PARAS. KESÄ. IKINÄ. (PKI) -hanke tuo yhteen yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat uusia kaveri- ja ystävyyssuhteita. Hankkeen tavoitteena on tarjota pilottiin osallistuville kesäksi mukavaa ja maksutonta yhteistoimintaa – juuri sellaista tekemistä, mitä tavalliset kaveriporukat normaalistikin kesällä tekevät.

Hirvensalon rinnevalaistuksen hinta tuplaantui

Hirvensalon rinteen valaistuksen hinta tuplaantui alkuperäisarviosta.

Turun kaupunkiympäristöjohtaja Christina Hovi on päätöspöytäkirjallaan hyväksynyt Hirvensalon hiihtokeskuksen rinnevalaistuksen kustannusarvion muutoksen. Uusi kustannusarvio on 627 000 euroa.

Poliisi määräsi sanktioita suojatiesääntöjen rikkomisesta ja jalkakäytävillä ajamisesta

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja sakkoja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontaviikolla, joka järjestettiin 22.–26. toukokuuta. Valvontaviikon tavoitteena oli valvoa suojatiesääntöjen noudattamista ja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta. Valvonnassa puututtiin lähinnä sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien turvallisuutta.

Sähköpotkulautayhtiö Voin turvallisuustapahtuma kannustaa erityisesti keski-ikäisiä ja sitä vanhempia testaamaan sähköpotkulautoja

Varvintorilla voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulautayhtiö Voi järjestää keskiviikkona 31. toukokuuta kello 11–14 Varvintorilla yhdessä Liikenneturvan kanssa turvallisuustapahtuman, jossa voi kokeilla turvallisessa ympäristössä ja henkilöstön avustuksella, miltä tuntuu ajaa sähköpotkulautaa. Paikalle rakennetaan lisäksi jurrirata, jossa selviää, miksi humaltuneena ei kannata hypätä skuutin selkään.

Verohallinto: Kesätyöntekijä, muista toimittaa verokortti työnantajallesi

Moni nuori aloittaa kesätyöt touko–kesäkuussa. Verohallinto muistuttaa, että kesätyöntekijöiden pitää toimittaa työnantajalleen verokortti, jotta palkasta ei pidätetä 60 prosenttia veroa. Yli 15-vuotiaiden verokortit löytyvät OmaVerosta, jonne huoltaja voi tarvittaessa kirjautua alaikäisen puolesta.

Kaarinaan uusi poistotekstiilin keräyspiste

Lounais-Suomen Jätehuolto on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on lisännyt uusia poistotekstiilin keräyspisteitä alueelleen. Uudet pisteet löytyvät yhteyskumppanien toimitiloista Salosta, Kaarinasta ja Taalintehtaalta.

Huoltaja voi nyt asioida OmaKelassa lapsensa puolesta

Huoltaja voi nyt hakea OmaKelassa alaikäisen lapsensa puolesta joitakin etuuksia ja lähettää liitteitä. Huoltajan asiointia OmaKelassa kehitetään koko ajan.

Toimeentulotuen saajien määrä väheni edelleen viime vuonna

Toimeentulotuen kotitaloudet, henkilöt ja kustannukset (1000 €, 2022 hinnoin) vuosina 1995–2022.

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni viisi prosenttia ja toimeentulotukea saaneiden henkilöiden kuusi prosenttia verrattuna vuoteen 2021.

Aikuisväestöstä 10–40 prosenttia herkistyy tuoksuille

Tuoksuille herkistyneet elävät nyt jännittäviä aikoja, pahimmillaan miettivät uskaltaako vastata saapuviin kutsuihin kyllä vai ei. Monella on kokemusta siitä, miten joutuu poistumaan julkisilta paikoilta tai liikennevälineistä kanssaihmisten käyttämien voimakkaiden ja suuren tuoksukuorman aiheuttaman oireilun takia.

Väitös: Broilerintuotannosta tullut osa suomalaista kirjallista kulttuuria

Helena Ääri.

Broilerikanoja kuvataan suomalaisessa kaunokirjallisuudessa usein ja jatkuvasti moninaistuvin tavoin. Broilereita esiintyy niin rikoskirjallisuudessa, romanttisessa viihteessä, sarjakuvissa kuin niin sanotussa taideproosassakin. FM Helinä Äären väitöstutkimuksessa selvisi, millaiset kanoja koskevat käsitykset ovat kulttuurissamme laajasti jaettuja.

Naantalin, Raision ja Ruskon lapsiperheiden hyvinvointikyselyn pohjalta tehdään kehitystyötä

Naantali, Raisio ja Rusko toteuttivat huhtikuussa yhteisen hyvinvointikyselyn alueensa lapsiperheille. Kyselyn avulla kunnat keräsivät lapsiperheiden kokemustietoa perheen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 865 henkilöä, joista 327 asui Naantalin, 328 Raision ja 210 Ruskon alueella.

Sakari Alhopuron säätiö lahjoitti liki 900 000 euroa tutkimukseen

Sakari Alhopuron säätiö jakoi tänä vuonna apurahoja yhteensä 18:lle lääketieteen ja luonnontieteen tutkijalle. Heistä 7 eli yli kolmannes saa jatkorahoitusta säätiön tuella aiemmin käynnistyneen tutkimushankkeensa jatkamiseen. Säätiö korostaa pitkäjänteisen tutkimustyön tärkeyttä.

Työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat kolme miljardia vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Varoja oli maaliskuun päättyessä 241 miljardia euroa. Varojen kasvu tuli lähes täysin osakesijoituksista.

Yhä harvemmat saavat kotihoidon palveluja, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa

Kotihoitoa säännöllisesti saavien määrä on vähentynyt, vaikka palvelujen tarve on jyrkässä kasvussa. Viime vuonna 114 000 asiakasta sai kotihoidon palveluja säännöllisesti, mikä on noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Yli puolet (59 %) säännöllisen kotihoidon asiakkaista sai kotihoidon palveluja päivittäin.

Itäinen Rantakatu poikki liikenteeltä heinäkuussa

Infran rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää on päätöspöytäkirjallaan päättänyt, että Itäisen Rantakatun Myllyahteen ja Kaskenkadun välillä voidaan sulkea työnaikaisesti aikavälillä 3.7.–4.8. ja tarvittaessa 1.7.–4.8.2024. Päätös voidaan panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa mahdollisista valituksista huolimatta.

Kela muistuttaa lääkäreitä edullisempien biologisten lääkkeiden määräämisestä

Kela lähettää tänä keväänä lääkemääräyspalautetta lääkäreille, jotka ovat määränneet kalliita biologisia lääkkeitä, vaikka niille olisi ollut saatavilla vastaavia edullisempia vaihtoehtoja. Tavoitteena on kannustaa lääkäreitä kiinnittämään huomiota lääkkeiden hintoihin.

Urheilu

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Åboraakkeli: F-liigan drafti – kuriositeetti vai muuta?

Kuka on kaikkien aikojen ensimmäinen F-liigaan varattu pelaaja ja mikä seura hänet varasi?

Otteluanalyysi: TPS ratkaisi rangaistuspotkusta, jota ei olisi pitänyt tuomita

Ratkaisun hetki. Erotuomari Lassi Siukkola näyttää SalPan Michael Johnille punaista ja pallo viedään pilkulle.

Dramaattinen ottelu. Kehnosti jalkapalloilun Ykkösen aloittanut TPS oli jälleen suurissa vaikeuksissa ”paikallispelissä” Salon Palloilijoita vastaan, mutta pystyi kuin pystyikin kääntämään pelin tappioasemasta voitoksi. Kotijoukkue sai merkittävää apua erotuomari Lassi Siukkolalta , joka kotipelissä Gnistania vastaan ajoi kentältä kevyin perustein TPS-pelaajan. Nyt punaista korttia katseli SalPan toppari Michael John , joka heittäytyi peittämään Joonas Lakkamäen laukausta.

Karppinen D-finaaliin EM-soudussa

Olli-Pekka Karppinen ei onnistunut toivomallaan tavalla olympiasoudun EM-kilpailujen keräilyerissä Slovenian Bledissä. Karppinen tavoitteli miesten yksikössä keräilyeristä paikkaa 12 parhaan joukkoon. Hän jäi kuitenkin eränsä viidenneksi, mikä vei A-/B-välierän sijaan C/D-välierään. Siellä hän oli neljäs, mikä toi paikan D-finaaliin.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.