Kirjanpainajan iskeymiä kuusen rungolla.
Puun läpimittaa mitataan.
Säästöpuuryhmä.
Sammal valtaa vähitellen suo-ojat. Sammalpeitteisten ojien metaanipäästöt ovat murto-osan vesipintaisten ojien päästöistä.
Nuoret metsät kuusettuvat.
Önsholmista ostettu alue on ensimmäinen Paraisilta ja kaikista varsinaissuomalaisista alueista kooltaan suurin.
Moni suomalainen on aloittanut uransa metsänomistajana perinnön kautta.
Tulokset maaperän hiilivaraston muutoksista perustuvat metsien pitkäaikaisseuranta-aineistoihin. Tutkimuskohteita on seurattu 14 metsikössä eri puolilla Suomea yli 20 vuoden ajan.
Havuparikas etenee uusimmasta vuosikasvaimesta vanhempaan tappaen nilaa kuoren alla. Tällöin neulaset ruskettuvat tyveltä alkaen. Syksyllä neulasiin muodostuu kuromaitiöitä.
Lehtometsää Salossa Halikon Vaisakossa.
Kuolleita mäntyjä Uudenkaupungin lähellä. Tältä kohteelta löytyi juurikäävän itiöemä, okakaarnakuoriaisia, sekä havuparikasta. Kuiva ja kuuma kesä 2021 heikensi mäntyjen puolustusta, jolloin useat tuhonaiheuttajat voivat aiheuttaa mäntyjen nopean kuolemisen.
Suomen maapinta-alasta 86 prosenttia eli 26,2 miljoonaa hehtaaria on metsätalousmaata.