Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi palkitsi ansioituneita

Juha Kalliola. Juha Kalliola. Kuva: Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi on palkinnut asumisen saralla ansioituneita. Varsinais-Suomen vuoden taloyhtiöpuheenjohtajaksi valittiin turkulainen Juha Kalliola. Vuoden palvelumyönteisin -kunniamaininnan sai Turun ammattikorkeakoulu ja vuoden korjaushanke on Jaanin asuinalueen taloyhtiöiden ryhmäkorjaushanke. Turvallisuusteoksi palkittiin pitkäjänteistä työtä asumisturvallisuuden ja varautumisen edistämiseksi tehnyt Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys. Palkittavat valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi tuo kolmatta kertaa esiin tekoja, hankkeita ja henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan vaikuttaneet positiivisesti kiinteistöalan ja asumisen toimintaympäristön kehittämiseen.

– Yli puolet varsinaissuomalaisten asunnoista ja kodeista sijaitsee asunto-osakeyhtiöissä. Lainsäädännön muutokset, tekninen kehitys, energiatehokkuusvaatimukset ja digitalisaatio, talojen ja asukkaiden ikääntyminen sekä palvelujen kehitys haastavat asumisen toimintaympäristöä. On paljon hyviä kokemuksia ja käytäntöjä, jotka ansaitsevat tulla huomioiduksi, kertoo Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen toiminnanjohtaja Juuso Kallio.

Vuoden taloyhtiöpuheenjohtaja on Juha Kalliola Asunto Oy Lehtokertusta. Kalliola on toiminut yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti vuodesta 2015 ja puheenjohtajana vuodesta 2018 alkaen. Hänen puheenjohtajakautenaan on toteutettu taloyhtiön merkittävimmät ja rahallisesti arvokkaimmat remontit.

Kalliolaa kuvaillaan leppoisaksi, ahkeraksi ja tunnolliseksi. Hän on hoitanut tehtävää sitoutuneesti ja vastuullisesti työtunteja laskematta. Asukkaat arvostavat helposti lähestyttävää puheenjohtajaa, joka kohtelee kaikkia kunnioittavasti. Vuoden puheenjohtaja kuuntelee asukkaiden mielipiteitä ja ehdotuksia ja tarttuu aina nopeasti toimeen.

Kalliolan esimerkillinen ja toiset huomioon ottava käytös on tuonut valtavan yhteisöllisyyden koko yhtiöön, jossa niin rakennuksista kuin ympäristöstäkin huolehditaan. Pihatalkoisiin ja pihajuhliin on ollut runsaasti osallistujia. Tärkeimpiä Juhan puheenjohtajuuden aikana toteutettuja korjaushankkeita ovat linjasaneeraus, lämmön talteenoton asentaminen, hissien uusiminen sekä porraskäytäväremontti.

– Olen pyrkinyt parhaani mukaan edistämään asioiden suotuisaa kehitystä yhtiössämme, kertoo Juha Kalliola.

Arvioinnissa korostettiin, että puheenjohtaja on omalla toiminnallaan pyrkinyt edistämään positiivista henkeä taloyhtiössä, sekä johtanut yhtiön korjaushanketta esimerkillisesti. Palkittavan puheenjohtajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen As Oy toimikunta.

Vuoden palvelumyönteisin on Turun ammattikorkeakoulu, joka tarjoaa monipuolista apua koko maakunnan alueella. Erityisesti taloyhtiöille on saatavilla monipuolista apua esimerkiksi kunnossapitoon. Palvelut tuotetaan vastuuopettajan ohjauksessa opiskelijatyönä. Saatavilla olevia palveluita ovat esimerkiksi: kuntoarvio, rakennuspiirustusten digitointi, sisäilmastotutkimus, kosteusmittaus, tiiviysmittaus, radonpitoisuuden mittaus, yksityistien ja piha-alueen tutkimukset ja suunnittelu.

– Taloyhtiöiden ja yleisemminkin kiinteistöalan toimintaympäristö on muuttunut nopeasti viime vuosina. Turun ammattikorkeakoulu on ollut ilolla mukana sujuvoittamassa muutosten toteutusta. Asuminen koskettaa meitä kaikkia, joten koemme ylpeyden aiheeksi mahdollisuuden tukea sekä, yhtiöitä että asukkaita paremman elämänlaadun saavuttamisessa, toteaa Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

Lisäksi oppilaitos tuottaa monipuolista tutkimustyötä kiinteistöalan hyväksi, jota tarvitaan niin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi, kuin digitalisaation hyödyntämiseksi. Arvioinnissa painotettiin erityisesti positiivista palvelukokemusta, uuden tiedon ja taidon kehittämistä, sekä taloyhtiöiden hallinnon ymmärrystä. Palkittavan tahon valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistön Palvelut toimikunta.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta on valinnut vuoden korjaushankkeeksi 2021 Jaanin alueen ryhmäkorjaushankkeen. Hankkeen osapuolina olivat Asunto-osakeyhtiöt: Jaaninsalpa, Jaaninrasti, Jaaninkanta ja Jaaninhanka sekä Jaaninalueen Huolto Oy.

Hankkeessa toteutettiin perinteinen linjasaneeraus, jossa uusittiin kaikki märkätilat, putket ja sähköjärjestelmä. Lisäksi kahteen yhtiöön toteutettiin maalämpö sekä poistoilman lämmöntalteenotto ja yhteen yhtiöön pelkkä maalämpö. Korjaushankkeen yhteydessä taloyhtiöiden yleiset tilat uudistettiin kattavasti ja pihat kunnostettiin.

Neljän taloyhtiön yhteistyön ansiosta saavutettiin merkittäviä säästöjä etenkin suunnittelukustannuksissa. Työmaa- ja siten asukkaiden haitta-aika on koko alueella jäänyt myös huomattavan lyhyeksi. Urakoinnin osalta hankkeessa saavutettiin merkittäviä aikatauluhyötyjä. Alueen talot on rakennettu samoilla suunnitelmilla, joten sarjatuotannon edut toteutuksessa ovat olleet merkittäviä.

– Hankkeen onnistumisen avain on ollut alueen hyvä henki. Sama hyvä henki on vallinnut myös yhteistyössä hankkeeseen valittujen konsulttien kanssa. Hanke on pysynyt ryhmähankkeena alusta loppuun. Samat rakennuttamisen konsultit, suunnittelijat ja sama urakoitsija on hoitanut koko hankkeen. Missään vaiheessa yksikään yhtiöistä ei ole lähtenyt omille poluilleen, vaan hanke on pysynyt ryhmähankkeena alusta loppuun, toteaa yhtiöiden isännöitsijä Mika Varpula.

Toimikunta arvosti erityisesti hankkeessa tehtyjä panostuksia viestintään ja asukkaiden huomioimiseen. Hankkeella on ollut oma tiedottaja ja alueella on pidetty asukasiltoja ”Remonttikaverin” toimesta, joissa asukkaat ovat saaneet keskustella ja kysellä korjaushankkeen etenemisestä.

– Onnistumisen avain on ilman muuta ollut oikeat henkilövalinnat ja uskallus delegoida tehtäviä oman alansa ammattilaisille. Näin mittavaa hanketta ei kukaan pysty yksin viemään läpi, Varpula päättää.

Vuoden turvallisuusteko – Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys

Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys on toteuttanut aktiivista koulutus- ja valistustoimintaa onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi painopisteenä varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja tulipalojen ennalta ehkäisyyn, unohtamatta väestönsuojelua ja varautumista poikkeusoloihin.

Yhteistyö Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen kanssa on ollut tiivistä. Yhdistys on pitänyt lukuisia luentoja aiheesta ”Varautuminen arjen häiriötilanteisiin” -näin valistaen kansalaisia sekä yhteiskunnan, yhteisöjen, yritysten varautumistoimista, että yksilön omatoimisesta varautumisesta normaaliolojen häiriötilanteisiin.

– Omatoiminen varautuminen on erityisen tärkeää ja korostuu ennalta arvaamattomissa tilanteissä. Tällaisia tilanteita ovat esimeriksi tulipalot tai myrskyt. Silloin kun on tosi kyseessä ei enää ehditä harjoitella. Kehotan taloyhtiöitä pitämään pelastussuunnitelmat ajan tasalla. Pelastussuunnitelma ei ole viranomaisia vaan erityisesti asukkaita varten, toteaa Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Mikko Malmi.

Arvioinnissa painotettiin, että Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistyksen toiminta on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista, sekä pyrkinyt tavoittamaan laajoja kohderyhmiä. Voittajan valitsi Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen Kiinteistökehitystoimikunta.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan

Tuore tutkimus osoittaa, että osmankäämi soveltuu erinomaisesti rakennuslevyjen raaka-aineeksi lujan, kennomaisen rakenteensa ansiosta.

Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n tutkijat selvittivät kahden lupaavan kosteikkoviljelytuotteen elinkaaren päästövaikutukset. Suomen oloissa ja suureen mittakaavaan soveltuvista kasveista tutkimukseen valittiin järviruokopohjainen kasvualusta ja osmankäämipohjainen rakennuslevy. Tutkimus osoitti, että uudet kosteikkoviljelytuotteet vähentävät päästöjä koko elinkaarensa ajan.

Kesäjuhlat – Ota nämä asiat huomioon, kun suunnittelet juhlia

Kesä voi parhaassa tapauksessa olla yhtä juhlaa. Monella on tiedossa kesän aikana valmistujaisia, rippijuhlia, syntymäpäiviä, häät sekä kenties rapujuhlat. Vieraana oleminen on mukavaa eikä mietittävänä ole muuta kuin sopiva lahja, mutta jos olet järjestämässä juhlia, on muistilista hiukan pidempi.

Maahanmuutto yhä suosituin keino eläkkeiden rahoituksen vahvistamiseksi, eläkemaksuja korottaisi kolmannes

Reilut 60 prosenttia suomalaisista pitää työperäistä maahanmuuttoa hyvänä keinona, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Toiseksi myönteisimmin suhtauduttiin eläkemaksujen nostoon. Sitä kannattaa reilu kolmannes. Vain neljännes kannattaa eläkevarojen tuottojen kasvattamista sijoitustoiminnan riskinottoa lisäämällä, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore eläkebarometri.

Vuokralainen – huomioi nämä sopimusehdot vuokra-asuntoa hakiessasi

Moni etsii juuri nyt vuokra-asuntoa, mutta mihin asuntoa hakevan kannattaa varautua? Miten vuokrasopimus syntyy ja mihin sopimuksen myötä sitoudutaan? Suomen vuokranantajien neuvontalakimies Sami Hasunen avaa vuokrasopimusten tärkeimpiä ehtoja ja sopimuksiin liittyviä yleisimpiä virhekäsityksiä.

Interin ja FC Dritan ottelu nähtävissä VeikkausTV:ssä

Ruxin (vas.) ja Elias Mastokankaan Inter kohtaa keskiviikkona FC Dritan Konferenssiliigan karsinnassa.

Inter isännöi keskiviikkona kosovolaista FC Dritaa Veritas Stadionilla Konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Ottelu Kupittaalla alkaa kello 18. VeikkausTV välittää pelin suorana ja ilmaiseksi asiakkailleen.

Leipä-Suomi jakautuu itään ja länteen

Länsisuomalaiset leipoivat happamia ruisleipiä erillisessä pakarissa tai paistoivat leipää ulkouunissa pari kertaa vuodessa.

Suomalainen leipäkulttuuri juontaa juurensa historiasta, jossa Suomi jakautui leivän suhteen kahteen pääalueeseen: Länsi- ja Itä-Suomeen.

Tullin esitutkinnassa noin 80 EU-pakotteiden alaista kuljetusta

Tulli on aloittanut yli 130 esiselvitystä EU:n Venäjälle ja Valko-Venäjälle asettamien vienti- ja tuontipakotteiden alaisista kuljetuksista. Esitutkintaan on edennyt noin 80 tapausta.

Uhanalainen apolloperhonen taantunut merkittävästi 20 vuoden aikana Saaristomerellä

Apolloperhonen.

Apolloperhosen määrä on pudonnut Saaristomerellä 2000-luvun alusta 2020- luvulle tultaessa alle puoleen. Raju lasku on hälyttävä uhanalaisen lajin kohdalla: Saaristomeren kansallispuisto on ollut apolloperhosen vahvinta aluetta Suomessa. Turun yliopiston ja Metsähallituksen yhteisen tutkimuksen tulokset on otettu heti käyttöön. Metsähallitus on käynnistänyt löydettyjen esiintymien lähisaarilla apollotoukkien ja -perhosten elinympäristöjen kunnostustyöt.

Junnila kutsui Etyjin parlamentaarikkojen uudistustyöryhmän Suomeen

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) kutsui yleiskokouksen uudistamista pohtivan työryhmän syksyllä Helsinkiin puhuessaan yleiskokouksen istunnossa Britannian Birminghamissa keskiviikkona.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Uudenmaankadulla

Viemäri- ja vesijohtotyötä tehdään 5.–22. heinäkuuta osoitteessa Uudenmaankatu 5 b.

188-kukkavirtakulkue järjestetään jälleen elokuussa

Kansallismielisten liittouma ry järjestää elokuussa 188-kukkavirtakulkueen aikaisempien vuosien tapaan. Turussa kunnioitetaan lauantaina 20. elokuuta kello 12 Turun terrori-iskun uhrien lisäksi terrori-iskujen uhreja kaikkialla Euroopassa. Marokkolainen mies murhasi Turun kauppatorilla kaksi naista 18.8.2017.

Teatteriopastuksia Suomen Joutsenen tyrskyisästä menneisyydestä

Suomen Joutsenen historia aukeaa heinäkuussa teatteriopastuksilla.

Museolaiva Suomen Joutsen viettää parhaillaan juhlavuottaan. Aurajoen alajuoksun maisemaa hallitsevan, valtameriä kiertäneen vanhan rouvan vesillelaskusta tulee elokuussa kuluneeksi 120 vuotta.

Neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä, kolmen rokotuksen sarja puuttuu yhä monelta

THL aikoo suositella koronarokotusten neljänsien annosten laajentamista loppukesästä. Kyseessä on ennakkoarvio, ja tarkennettu lopullinen suositus valmistuu viimeistään elokuun alussa. Ennakkotiedon avulla kunnat ehtivät valmistautua rokotusten antamiseen.

Abacus Diagnostica tuo markkinoille uuden testin aivokalvontulehdusta aiheuttavien virusten nopeaan tunnistamiseen

Erno Sundberg.

Turkulainen Abacus Diagnostica tuo Suomen ja Euroopan markkinoille uudenlaisen pika-PCR-testin aivokalvontulehdusta ja enkefaliittia aiheuttavien virusten nopeaan tunnistamiseen. CE-hyväksynnän Euroopan unionissa saaneen GenomEra-testin (HSV-1/2, VZV + EV Assay Kit) avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat selvittää vain 70 minuutissa, onko aivokalvontulehduksen aiheuttajana joku neljästä yleisimmistä viruksesta, jolloin oikea hoito voidaan aloittaa välittömästi ja turhaa antibioottien käyttöä välttää. Testillä voidaan tunnistaa myös herpesinfektio (HSV-1 ja HSV-2) ihomuutoksista otetusta vanutikkunäytteestä.

Kansanpuiston edustan vesiliikenteeseen rajoituksia Ruisrockin ajaksi, dronen lennättäminen kiellettyä

Rajoitukset koskevat merkityllä laivaväylällä ankkuroimista, pysäyttämistä ja uimista.

Lounais-Suomen poliisi rajoittaa vesiliikennettä Ruissalon Kansanpuiston edustalla Ruisrock-festivaalin ajan 8.–10. heinäkuuta. Dronen lennättäminen on kiellettyä alueella tapahtuman ajan.

DelSiTechille merkittävä lisenssisopimus amerikkalaisen lääkeyhtiön kanssa lääkeannostelun kehittämiseksi silmäsairauksiin

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys DelSiTech Oy ja Yhdysvalloissa New Jerseyssä toimiva biolääkekehitysyhtiö Iveric bio, Inc. ovat solmineet yhteistyö- ja lisenssisopimuksen, jossa Iveric bio saa maailmanlaajuisesti oikeudet käyttää DelSiTechin lääkeannosteluteknologiaa pitkävaikutteisen lääkkeen kehittämiseksi Zimura-tuotteelleen silmäsairauksissa.

Kunnossapitotyö sulkee ajokaistan Ratapihankadulla

Ratapihankadulla tehdään keskiviikkona 6. heinäkuuta kunnossapitotöitä Kuljettajankadun ja Käsityöläiskadun välillä kello 9–17.

Eurojackpotin potissa perjantaina tarjolla noin 82 miljoonaa euroa

Eurojackpotin tiistaina suoritetussa arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina tavoitellaan noin 82 miljoonan euron päävoittoa.

Urheilu

Interin ja FC Dritan ottelu nähtävissä VeikkausTV:ssä

Ruxin (vas.) ja Elias Mastokankaan Inter kohtaa keskiviikkona FC Dritan Konferenssiliigan karsinnassa.

Inter isännöi keskiviikkona kosovolaista FC Dritaa Veritas Stadionilla Konferenssiliigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Ottelu Kupittaalla alkaa kello 18. VeikkausTV välittää pelin suorana ja ilmaiseksi asiakkailleen.

Puukkokatsomo: Kannu tulee Turkuun

Kun Colorado Avalance varmisti Stanley Cupin voiton, päättyi myös yksi ajanjakso turkulaisessa kiekkoilussa. Ennen Artturi Lehkosta (kuvassa) ja Mikko Rantasta nimittäin yksikään turkulaisen kiekkokoulun kasvatti ei ole pelaajana saanut nimeään Stanley Cupin kylkeen.

Otteluanalyysi: TPS sortui puolustusvirheisiin, KTP vei kärkikamppailun

Kasper Hämäläinen johti TPS:n hyökkäyspeliä mutta ei onnistunut maalinteossa.

TPS:lle tarjottiin mahdollisuutta karkumatkaan jalkapalloilun Ykkösessä, kun vastaan asettui kärkikamppailussa KTP Kotkasta. TPS ei tarttunut mahdollisuuteensa, vaan voitto lähti vieraiden matkaan maalein 1-3.

Dominikaanisen tasavallan maajoukkuepelaaja Loimuun

Wilfrido Hernandez.

Raision Loimu on solminut pelaajasopimuksen Dominikaanisen tasavallan maajoukkueen ykkösyleispelaaja Wilfrido Hernandezin kanssa. San Juan de la Maguanassa syntynyt pelimies tuo 32-vuotiaana pelaajana Loimun nuoreen joukkueeseen tarvittavaa kokemusta. Pituutta Hernandezilla on 201 senttiä.

Inter kohtaa HIFK:n Helsingissä Suomen Cupin välierässä

Inter kohtaa HIFK:n cupin välierissä. Joukkueet kohtasivat Turussa toukokuussa.

Jalkapalloilun miesten Suomen Cupissa on edetty välierävaiheeseen ja välieräparit sekä finaalin kotijoukkue on arvottu. Välierissä kohtaavat Lahdessa FC Lahti ja KuPS sekä Helsingissä HIFK ja FC Inter. Välierien runkopelipäivä on 31. elokuuta.

Henri Ruoste tyytyväinen MM-viimeistelyyn

Aachenin Grand Prix vapaaohjelma musiikilla oli kouluratsastuksen juhlaa. Aachenin viiden lajin tapahtuma houkuttelee vuosittain noin 350 000 kävijää, ja parhaat kouluratsukot pääsivät esiintymään täpötäyden areenan keskellä. Tanskalainen Cathrine Dufour ja 10-vuotias lahjakkuus Vamos Amigos olivat voittamattomia myös vapaaohjelmassa. Tulos oli huikea 88,375 prosenttia maksimipisteistä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.