Elinkeinoelämä ei näe tarvetta yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiselle

Suoratoistopalveluiden käyttö kasvaa edelleen ja heijastaa yksityinen kopioinnin vähenemistä. Elinkeinoelämän näkemyksen mukaan lisensioitujen sisältöpalveluiden, esimerkkeinä Spotify ja Netflix, kasvu viestii edelleen aikaisempien vuosien laskevasta kehityssuunnasta yksityisessä kopioinnissa. Tällaisessa tilanteessa ei ole tarvetta nykyisen hyvitysmaksutason korotukselle, eikä hyvitysjärjestelmän muuttamiselle, toteaa EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

EK:n mielestä vuonna 2014 tehty yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmän uudistaminen laiteperusteisesta budjettiperusteiseen oli tarpeellinen loikka digiajan kuluttajatottumuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) mukaan yksityisen kopioinnin kappalemäärä on hienoisesti kasvanut mutta kopioijien määrä laskenut. Ministeriö perustaa tietonsa Taloustutkimus Oy:llä keväällä yksityisestä kopioinnista ja sen laajuudesta teettämän kyselytutkimuksen tuloksiin. Kokonaismäärän lievää nousua edelliseen vuoteen perustellaan musiikkitiedostojen suuremmalla kopiointimäärällä, kun taas videotiedostojen kappalemäärä on pysynyt lähes samana.

Taloustutkimus Oy:llä vuosittain teetetyn kyselytutkimuksen tavoitteena on arvioida musiikki- ja videoaineistojen yksityisen kopioinnin volyymiä Suomessa kopioitujen tiedostojen määrällä mitattuna.

Raportin mukaan musiikki- ja av-materiaalia kopioidaan tunnistetuista lähteistä yhteensä noin 506 miljoonaa tiedostoa, josta noin 54–59 prosenttia on laillista yksityistä kopiointia. Loput yli 40 prosenttia jää ulkopuolelle, josta ei makseta oikeudenhaltijoille hyvitysmaksuja.

EK on seurannut yksityisen kopioinnin kehitystä ja hyvitysmaksujärjestelmästä käytävää keskustelua mm. ministeriön alaisessa neuvottelukunnassa ja uusimpien tutkimustulosten päätelmä yksityisen kopioinnin hienoisesta noususta herättää kysymyksiä:

– On vaikea hahmottaa yksityisen kopioinnin kokonaismäärän vähäistä nousua tilanteessa, jossa tulosten mukaan merkittävä osa musiikki- ja av-sisältöjen tallentamisesta tapahtuu yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävistä lähteistä.

– Tilanteessa jossa yksityisen kopioinnin suuntaus on ollut vuosia laskeva, hyvitysmaksun suorittaminen oikeudenhaltijoille (eli joko suoraan tekijöille tai kollektiivisiin tarkoituksiin tekijänoikeusjärjestöille), on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa hallinnollisesti mahdollisimman kevyesti, eli nykyisen budjettiperusteisen järjestelmän kautta. Emme siis kannata ajatusta, että nykyistä järjestelmää lähdettäisi muuttamaan aikaisempaan, vuonna 2014 lopussa päättyneen laitemaksujärjestelmän suuntaan, korostaa Tähtivuori.

Kokonaiskopiointimääriin on sisällytetty tutkimuksessa yksityisen kopioinnin lisäksi myös yksityisen kopioinnin ulkopuolelle jäävää sisältöä, kuten suoratoistopalveluiden offline-tallennukset, kopiot, jotka sisältyvät palvelun hintaan tai ovat muuten luvallisia, itse tehty aineisto (omat valokuvat ja dokumentit) sekä verkosta laittomasti ladattu aineisto.

Tutkimusten johtopäätösten ongelmana on, ettei niistä ilmene onko suoratoistopalveluiden (esimerkiksi Spotifyn) offline-tallennukset laskettu yksityisen kopioinnin sisään vaiko ei.

Raportin mukaan tästä lähteestä oli kuitenkin tallennettu eniten, noin 31 prosenttia kaikista musiikin tallennuskerroista. Se on myös ainoa lähde, josta tallentaminen oli kasvanut (9 %).

– Niiden ei siis tule kuulua yksityisen kopioinnin piiriin, sillä kyse on lisensioidusta musiikin käytöstä, joka jää yksityisen kopioinnin ulkopuolelle. Nyt herää kysymys, miten musiikin yksityisen kopioinnin määrä olisi voinut raportin mukaan hienoisesti nousta, jos mistään muusta lähteestä kuin streaming-palveluiden offline-tallennuksesta ei ole tapahtunut edelliseen vuoteen kasvua, ihmettelee Tähtivuori.

OKM:n tilaamissa tutkimuksissa on myös pyritty selvittämään kopioinnista mahdollisesti aiheutuvaa haittaa ja sen arvoa. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei kuitenkaan ole arvioitu yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvan haitan rahallista määrää.

OKM on eduskunnalle hyvitysmaksujärjestelmästä antamassaan selvityksessä viime syksynä selkeästi todennutkin, ettei yksityisestä kopioinnista mahdollisesti aiheutuvasta haitasta ole vastausten vähäisyyden vuoksi mahdollista tehdä sellaisia johtopäätöksiä, joita voisi käyttää hyvityksen tasoa määriteltäessä.

Hallitusohjelman mukaan kuluvalla kaudella kehitetään toimiva yksityisen kopioinnin hyvitysjärjestelmä.

– EK katsoo, että hankkeen tarkastelussa ensimmäisenä edellytyksenä tulee olla nykytilanteen, eli viisi vuotta voimassa olleen budjettiperusteisen hyvitysjärjestelmän toimivuuden arviointi, sanoo Tähtivuori.

Nykytilanteesta on jo olemassa opetus- ja kulttuuriministeriön viime vuonna eduskunnan sivistysvaliokunnalle laatima selvitys, jossa todetaan, että yksityinen kopiointi on tutkimustiedon perusteella asettunut alhaiselle tasolle, budjettiin perustuva määräraha yksityisen kopioinnin hyvittämisestä on kustannustehokas, vähän hallinnollista taakkaa aiheuttava järjestelmä, ja että mahdolliseen laitemaksuun palaamiseen sisältyy enemmän ongelmia kuin mahdollisuuksia.

OKM:n Taloustutkimukselta tilaamien tutkimusten perusteella musiikin yksityinen kopiointi on vähentynyt 328 miljoonasta 39 miljoonaan tiedostoon vuosina 2013–18. Yksityisen kopioinnin määrien kehityksen suora ja täysimääräinen huomioon ottaminen hyvityksen määrässä johtaisi – ja olisi jo johtanut – hyvityksen merkittävään vähenemiseen. OKM selvityksen mukaan perättäisten vuosien tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan ole haluttu tehdä liian isoja ja nopeita muutoksia määrärahan mitoitukseen valtion talousarviossa.

Yksityisen kopioinnin hyvitys muuttui vuonna 2015 alusta budjettirahoitteiseksi, jolloin aiemmasta laitemaksujärjestelmästä luovuttiin. Hyvityksen suuruudeksi säädettiin 11 miljoonaa euroa vuosille 2015–16, minkä jälkeen tasosta päätettäisiin vuosittain yksityisen kopioinnin kehitystä koskevia tutkimustuloksia hyödyntäen. Vuonna 2019 hyvitysmaksu säilyi edelleen 11 miljoonassa eurossa vaikka budjetissa esitettiin sen laskemista yhdeksään miljoonan euroon.

Opetus- ja kulttuuriministeriöön asetettiin hyvitysmaksu-uudistuksen yhteydessä neuvottelukunta valvomaan ja kehittämään kopiointitutkimuksia. Neuvottelukunnassa on edustajat ministeriöistä, tutkimuspuolelta, Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, tekijänoikeusjärjestöistä ja elinkeinoelämästä. Elinkeinoelämää edustaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tietoliikenteen ja tietotekniiikan keskusliitto FiCOm ry.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lyyti pyrkii nousuun

Turkulaisen tapahtumanhallintaohjelmistoyhtiö Lyytin tavoite on saavuttaa merkittävä markkina-asema Euroopassa. Tämän tukemiseksi Vaaka Partnersin hallinnoima rahasto teki sijoituksen yhtiöön ja tuli yhtiön pääomistajaksi. Lyyti tarjoaa verkkopohjaisen tapahtumanhallintajärjestelmän tapahtumien, koulutusten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Lyyti Oy on pohjoismaiden suurin tapahtumanhallintaan erikoistunut ohjelmistoyhtiö.

Keskuskauppakamari: Polttoaineverotuksen vaihtoehtoja tarkasteltava

Hallituksen budjettiehdotuksen mukainen fossiilisten polttoaineiden veronkiristys heikentäisi suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, arvioi Keskuskappakamari. Se vesittäisi osaltaan myös hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää .

Riistasorsien poikastuotto jäi heikoksi

Sinisorsan pesimäkanta kääntyi viime vuoden selkeän pudotuksen jälkeen nousuun.

Kesän sisävesien vesilintulaskentojen perusteella Suomen neljän tärkeimmän riistasorsalajin sinisorsan, tavin, telkän ja haapanan poikastuotto oli heikko. Pesimäkannoissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia viime vuoteen verrattuna.

Rintasyöpälääke letrotsolia vain rajoitetusti saatavilla syyskuun ajan

Fimea on saanut tiedon, että rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien lääkevalmisteiden tukkuvarastot ovat huvenneet oletettua nopeammin, eivätkä apteekit saa uusia lääke-eriä normaaliin tapaan. Myyntiluvanhaltijoiden ilmoittamien tietojen mukaan saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle.

Maa- ja metsätalousministeriö esittää metson ja teeren talvimetsästyksen sallimista osassa maata

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille asetusluonnoksen, jossa esitetään merkittäviä pidennyksiä syyskuun 10. päivänä alkavan metsäkanalintujen metsästyskauden metsästysaikoihin. Esitys perustuu siihen, että erityisesti teeri- ja pyykannat sekä Itä-Lapin ja Koillismaan metsokanta ovat viimeisten riistakolmiolaskentojen mukaan jatkaneet edelleen kasvuaan. Lausuntoaika jatkuu perjantaihin 23. elokuuta asti.

Kesä ollut päiväperhosille suotuisa

Alkukesän hellevirtaukset toivat maahamme miljoonia ohdakeperhosia. Niiden jälkeläiset ovat parhaillaan lennossa.

Päiväperhosseurannassa havaitut perhosmäärät kasvoivat lähes kolmanneksella edelliskesästä. Myös useimpien päiväperhoslajien kannat ovat vahvistuneet selvästi. Tällä hetkellä lennossa on runsaasti ohdake- ja nokkosperhosia.

Loton potti nousee 3,6 miljoonaan euroon

Loton kierroksen 33/2019 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee 3,6 miljoonaan euroon.

Omakotitalon alakerrassa tulipalo Raisiossa

Noin 200-neliöisen omakotitalon alakerran makuuhuoneessa syttyi tulipalo lauantaina illalla Raisiossa Ailakkikujalla.

Sairaanhoitopiiri hakee uutta johtajaa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) hallitus päätti, että avoinna oleva sairaanhoitopiirin johtajan virka julistetaan haettavaksi. Tavoitteena on, että hallitus voisi tehdä esityksen valittavasta henkilöstä valtuuston 26. marraskuuta pidettävään kokoukseen. Virka vapautui, kun sitä kolme vuotta hoitanut Leena Setälä siirtyi sairaanhoitopiirin strategiajohtajaksi 16. kesäkuuta alkaen. Viransijaisena on Göran Honga .

Kaupunki
Urheilu

Puukkokatsomo: Kiinnostavia änäriasetelmia

NHL-kauden alkuun on vielä vajaat pari kuukautta, mutta laineet taalakaukaloiden ympärillä lyövät jo korkeina. Vastikään pohjoisamerikkalaisessa mediassa ryöpytettiin Rasmus Ristolaista TSN:n toimittajan toimesta.

Tuto Hockey ja Forssan Palloseura yhteistyöhön

Mestiksen Tuto Hockey ja Suomi-sarjassa pelaava Forssan Palloseura ovat sopineet kaudelle 2019-20 yhteistyösopimuksesta, joka sisältää seurojen välisen pelaajaliikennesopimuksen. Tämän tarkoituksena on parantaa yhteistyötä sekä edustusjoukkueiden että A-nuorten välillä.

Otteluanalyysi: Inter taisteluvoitolla sarjan kärkeen

Interin valmentaja Jose Riveiro ja HIFK:n Tor Thodesen.

Vartissa neljä maalia. HIFK yllätti Interin jalkapallon Veikkausliigan taistossa räväkällä alulla. Se tuli ryminällä matsiin ja meni kahdesti johtoon. Mutta nykykuntoista Interiä vastaan se välttämättä riitä. Inter punnersi kahdesti rinnalle ja lopulta ohi voittaen ottelun 3-2 (2-2). Kun Ilves hävisi kotonaan KuPSille, Inter meni maalieron turvin sarjakärkeen. Ilveksellä on tosin yksi ottelu vähemmän pelattuna.

TPS:n salibandymiehiä maajoukkuetehtäviin

Lauri Stenfors valittiin maajoukkueeseen.

TPS Salibandyn Mikko Hautaniemi sekä Lauri Stenfors on valittu 7. syyskuuta Ruotsin Alingsåsissa pelattavaan Ruotsi-maaotteluun. Mukana on sekä viime MM-kisoista että kesän leirityksistä tuttu ryhmä.

Futisstudio: Turkulaisjoukkueet puolivälin krouvissa

Juuso Hämäläinen.

Aamusten ja EOM-jalkapallolehden yhteistuotantona toteuttu jalkapallomakasiini pureutuu FC Interin ja TPS:n kuluvaan kauteen. Interin tilannetta valottaa puolustaja Juuso Hämäläinen ja TPS:n osalta laitalinkki Mika Ääritalo . Asiantuntijana on tuttuun tapaan Pauno Kymäläinen ja toimittajana Kimmo Muttilainen .

Paroni-Saarisesta kansainvälinen draamasarja

Suomalaisen ratamoottoripyöräilylegenda Jarno Saarisen tarinasta on suunnitteilla kansainvälinen draamasarja. Saarinen oli ensimmäinen suomalainen ratamoottoripyöräilyn maailmanmestari voitettuaan 250-kuutioisten maailmanmestaruuden vuonna 1972.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.