Uudet henkilönsuojainsäädökset tuovat muutoksia yritysten velvollisuuksiin

EU:n henkilönsuojainasetus tuo valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille uusia velvoitteita. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti markkinavalvonnasta ja talouden toimijoiden velvollisuuksista. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä vähäisiltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin. Asetusta sovelletaan sekä kuluttajakäyttöön että ammattikäyttöön tarkoitettuihin henkilönsuojaimiin.

Henkilönsuojainasetuksen soveltaminen alkaa 21. huhtikuuta ja samalla kumotaan henkilönsuojaindirektiivi. Kansallisessa lainsäädännössä on nimetty markkinavalvontaviranomaiset sekä säädetty ohjeiden, tietojen ja merkintöjen kielestä ja seuraamuksista. Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta uudessa laissa kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista. Ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta.

Talouden toimijoilla tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja edustajia, maahantuojia ja jakelijoita. Talouden toimijoiden uudet vastuut ja velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuotetietojen, jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista muille talouden toimijoille ja viranomaiselle. Talouden toimijat ovat toimitusketjuun liittyvien rooliensa mukaisesti vastuussa henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuudesta. Eri talouden toimijoiden velvollisuudet ovat kootusti taulukossa.

Valmistaja vastaa siitä, että henkilönsuojain on suunniteltu ja valmistettu vaatimusten mukaisesti. Valmistaja huolehtii myös vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä. Lisäksi valmistaja laatii henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat. Henkilönsuojaimen valmistajan pitää ilmoittaa nimensä ja osoitteensa suojaimessa. Jos tietojen ilmoittaminen henkilönsuojaimessa ei ole mahdollista, tiedot voi antaa suojaimen pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Valmistaja laatii EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee toimittaa henkilönsuojaimen mukana jäsenvaltion vaatimilla kielillä, tai vaihtoehtoisesti käyttöohjeessa voidaan antaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tiedot sekä internet-osoite, josta vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on Suomessa oltava saatavana suomeksi ja ruotsiksi.

Valmistajan velvollisuudet koskevat myös maahantuojaa ja jakelijaa, joka tuo henkilönsuojaimen myyntiin omalla tuotenimellään tai tavaramerkillään. Tällöin maahantuojan tai jakelijan pitää hakea henkilönsuojaimelle rinnakkainen EU-tyyppitarkastustodistus yhdessä alkuperäisen valmistajan kanssa.

Maahantuojien ja jakelijoiden vastuulla on varmistua, että henkilönsuojain on vaatimusten mukainen. Uuden asetuksen myötä EU:n ulkopuolella valmistetussa tuotteessa pitää olla myös maahantuojan nimi ja osoite.

Maahantuojien pitää ennen henkilönsuojaimen markkinoille saattamista varmistaa, että valmistaja on suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja laatinut tekniset asiakirjat.

Maahantuojan ja jakelijan tulee varmistaa, että henkilönsuojaimeen on kiinnitetty CE-merkintä, henkilönsuojaimen mukana on suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet sekä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus tai käyttöohjeessa internet-osoite, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla ja että henkilönsuojaimessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero sekä valmistajan ja maahantuojan nimi ja osoite. Tarvittaessa tiedot voi antaa pakkauksessa tai mukana olevassa asiakirjassa.

Asiakirjojen säilyttämisajat muuttuvat. Kaikkien toimijoiden on pystyttävä esittämään kymmenen vuoden ajan tiedot siitä, mitkä yritykset ovat toimittaneet niille suojaimia ja mille yrityksille he itse ovat toimittaneet suojaimia. Henkilönsuojaimen tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on säilytettävä kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun suojain on saatettu markkinoille. Tämä helpottaa markkinavalvontaviranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä tilanteissa, joissa markkinoilla oleva henkilönsuojain aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle.

EU:n henkilönsuojainasetuksen mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 21. huhtikuuta alkaen. Henkilönsuojaindirektiivin mukaisia henkilönsuojaimia voi saattaa markkinoille 20.4.2019 saakka.

Henkilönsuojainten, jotka on valmistettu direktiivin mukaisesti, ja jotka on saatettu markkinoille eli asetettu saataville ensimmäistä kertaa unionin markkinoilla ennen 21.4.2019, myynti on edelleen sallittua, ellei suojain vanhene tai aiheuta vaaraa käyttäjälle.

Jokaisen yksittäisen markkinoille saatettavan henkilönsuojaimen on 21.4.2019 alkaen täytettävä EU:n henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. Poikkeuksena on tyyppitarkastustodistus, johon liittyviä asioita on tarkemmin selvitetty alempana.

Valmistajan on päivitettävä tekninen tiedosto, käyttöohjeet ja merkinnät sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus vastaamaan asetuksen vaatimuksia.

Henkilönsuojaindirektiivin mukaiset EY-tyyppitarkastustodistukset ja laadunvarmistukseen liittyvät hyväksymispäätökset ovat voimassa 21.4.2023 saakka, ellei niiden voimassaolo pääty ennen sitä. Tyyppitarkastustodistus on uusittava ennen 21.4.2019, jos yksi tai useampi olennainen vaatimus on muuttunut, jolloin vaaditaan korkeampi suojaustaso kuin direktiivissä. Muutos käyttöohjeen sisällössä ei ole merkittävä muutos eikä edellytä tyyppitarkastustodistuksen uusimista.

Tyyppitarkastustodistus on uusittava myös ennen 21.4.2019, jos henkilönsuojaimen mallia ja/tai valmistusta on muutettu tai jos tekniikan taso on muuttunut, kuten yhdenmukaistetun standardin on korvannut uusi standardiversio, jossa on merkittäviä muutoksia aiemmassa standardissa esitettyyn tekniikan tai turvallisuustasoon nähden.

Asetuksen mukainen EU-tyyppitarkastustodistus on voimassa enintään viisi vuotta.

Markkinavalvontaviranomaisia Suomessa ovat työsuojeluviranomaiset, eli sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, jotka valvovat ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta, ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta.

Erityisesti kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten osalta säädösmuutokset vahvistavat viranomaisen keinoja puuttua asiaan, jos henkilönsuojain ei täytä säädettyjä vaatimuksia, kuten tyyppitarkastustodistus puuttuu, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu tai sitä ei ole oikein laadittu tai teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Uimari menehtyi Hovirinnassa elvytysyrityksistä huolimatta

Vuonna 1984 syntynyt mies hukkui torstaina myöhään iltapäivällä Kaarinan Hovirinnassa, kertoo Turun Sanomat. Hänet saatiin vedestä ja häntä elvytettiin, mutta hän menehtyi elvytysyrityksistä huolimatta.

Yritysneuvonnasta uutta apua

Uusyrityskeskuksen kautta perustetut yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin, neljä viidestä uudesta yrityksestä on yhä toiminnassa viiden vuoden kuluttua.

TS: Uimari joutui hätään Kaarinan Hovirinnassa

Pelastuslaitoksen sukeltajat ovat hakeneet vedestä Kaarinan Hovirinnassa Uimarannantiellä hätään joutunee uimarin, jota jouduttiin elvyttämään, kertoo Turun Sanomat .

Suomen sähköjärjestelmän sähköpulatilanne päättynyt

Fingrid varoitti torstaina aamulla, että sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta ja sähköpulatilanne on mahdollinen. Olkiluodon sähköaseman korjaukset ovat edistyneet päivän aikana hyvin eikä sähköpulaa pidetä enää todennäköisenä.

Tuotantoeläinten hyvinvointi ja ruoan puhtaus kiinnostavat kuluttajia

Ruoan vastuullisuudella on merkitystä valtaosalle ruokaostoksia tekevistä suomalaisista. Kuluttajat kiinnittävät huomiota etenkin ruoan kotimaisuuteen, eläinten hyvinvointiin, ruoan puhtauteen sekä ympäristöystävällisiin tuotantotapoihin.

Perjantaiksi luvassa sade- ja ukkoskuuroja

Helteinen ja aurinkoinen sää jatkuu vielä torstaina koko maassa, kertoo ilmatieteen laitos. Sade- ja ukkoskuuroja leviää perjantaina maan eteläosaan.

Urheilu

Helmi Murto ja Juho Kanerva telinevoimistelun EM-kilpailuihin

Helmi Murto.

Suomalaisvoimistelijat suuntaavat 2.–12. elokuuta Glasgow’ssa käytäviin telinevoimistelun EM-kilpailuihin. EM-kilpailut ja niissä käytävät joukkuekilpailut ovat Suomen kannalta tärkeä välietappi valmistauduttaessa kauden pääkilpailua Dohan MM-kilpailuja (25.10.–3.11.) varten.

Wilhelm Hammarberg ÅIFK:n käsipallomiehistön takalinjoille

ÅIFK:n käsipallomiehistö on tehnyt pelaajasopimuksen takarakentaja Wilhelm Hammarbergin kanssa. P98-maajoukkueen kanssa heinäkuun lopun EM-kilpailuihin valmistautuva ”Wiltsu” saapuu Turkuun elokuun alusta vahvistamaan edustusjoukkueen rinkiä. P98:n mukana Makedoniaan 18. heinäkuuta on kutsuttu edustusmiehistöstä myös Isak Lehvonen . Myös Hammarbergin kasvattajaseura on Grankulla IFK.

Mikael Hakalalle pronssia juniorien MM-kisoissa

Mikael Hakala.

Suomalaiset frisbeegolfaajat niittivät menestystä kahdessa maineikkaassa tapahtumassa viime viikolla. Turkulaista Frisbeegolfseura 7k:ta edustava Mikael Hakala voitti pronssia frisbeegolfin junioreiden MM-kilpailuissa. Nummelan frisbeeseuran Eveliina Salonen pokkasi samaan aikaan uransa ensimmäisen PDGA Major -kilpailun voiton Tsekissä järjestetystä Konopiště Openista.

Otteluanalyysi: Inter taisteli vajaalla komea voiton

Mika Mäkitalo oli Interin ratkaisupelaajia.

Se oli omituinen ottelu. Inter meni vartissa kahden maalin johtoon SJK:n puolustuksen virheistä. Sen jälkeen se puolusti. Toisen puoliajan se puolusti vajaalla, sillä Abdoulie Mansally hommasi itselleen ensimmäisen puoliskon lopuksi tyhmästi ja tarpeettomasti toisen kortin keskialueella vaarattomassa tilanteessa.

Täysosuma
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Mitäköhän vakuutusyhtiö tuumii, jos ajaa autolla merimiinaan?
Mitäköhän vakuutusyhtiö tuumii, jos ajaa autolla merimiinaan?
Tästä onkin hyvä kytätä, milloin kämppä tyhjenee.
Tästä onkin hyvä kytätä, milloin kämppä tyhjenee.
Tästä onkin hyvä kytätä, milloin kämppä tyhjenee.
Tästä onkin hyvä kytätä, milloin kämppä tyhjenee.
Just sopiva aika kyläilylle.
Just sopiva aika kyläilylle.