Sijoitetun lapsen palvelupolkua ja koulunkäyntiä tukeva Sisukas-toimintamalli käyttöön myös Paimiossa

Sijoitettujen lasten koulunkäynnin palvelupolkua on kehitetty moniammatillisesti yhteistyössä Pesäpuu ry:n ja Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen kanssa. Kaarinan lisäksi mallin on nyt ottanut käyttöön Paimio.

Sisukas-toimintamallin rakentaminen Paimiossa aloitettiin syksyllä 2022 yhteisesti Kaarinan kanssa. Paimion osalta prosessi saatiin kuntoon kevään 2023 aikana ja toimintamalli otettiin nyt toukokuussa käyttöön virallisesti.

– Paimiossa Sisukas-toimintamalli koetaan tarpeelliseksi esimerkiksi siksi, että Paimiossa kahdessa lastensuojelulaitoksessa on myös kunnan ylläpitämiä koululuokkia, mutta se ei aina takaa kuntaan sijoitettavalle lapselle tai nuorelle oikeanlaista koulupolkua ja riittäviä tukitoimia. Ainakaan, jos sijoitusta suunniteltaessa ei ole tehty riittävää kartoitusta tai tiedonsiirto edellisestä koulusta ei ole ollut riittävää, kertoo Paimiossa toimintaa koordinoiva erityisopettaja Kaisa Alsi.

Toimintamalli selkiyttää lastensuojelun sosiaalityön, sijaishuoltopaikan ja perusopetuksen yhteistyötä ja toimijoiden roolia sijoitetun lapsen aloittaessa koulun uudessa sijoituskunnassaan.

– Tärkeää on myös lapsen ja nuoren omien toiveiden ja ajatusten kuuleminen elämänmuutosten keskellä. Tavoite on, että jokaisen lapsen koulupolku tukee lapsen kokonaisvaltaista elämää ja auttaa saavuttamaan elämässä niitä unelmia ja toiveita, joita hänellä elämäntilanteestaan riippumatta on, kertoo kehittäjäsosiaalityöntekijä Reetta Lindfors Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeesta.

Tukitoimien oikea-aikainen järjestyminen ja lapsen osallisuus tukevat koulun aloittamisen sujumista uudessa koulussa.

– Koulumenestys on tutkitustikin tärkein sijoitettua lasta suojaava sekä hänen elämänhallintaansa lisäävä tekijä aikuisuudessa. Sisukas-mallin avulla tuetaan lapsen yksilöllisiä vahvuuksia aikuisten kannattelevan verkoston avulla ja huomioidaan lapsen yksilölliset toiveet ja tarpeet.

Sisukas-toimintamallin hyötynä on erityisesti tiedonsiirron vahvistuminen lapsen mahdollisten tukitoimien osalta.

– Sosiaalityöntekijällä onkin tärkeä ja iso rooli siinä, että kaikki tarvittava tieto sijoitetun lapsen aiemmasta kouluhistoriasta ja mahdollisista tukitoimista siirtyy lapsen muuttaessa uuteen sijaishuoltopaikkaan ja mahdollisen koulunvaihdon yhteydessä, Lindfors sanoo.

Kun tieto lapsesta on vastaanotettu kunnan sivistystoimessa, lähetetään vastuusosiaalityöntekijälle tiedonkeruulomake. Mikäli yksikkö tai sijaisperhe vastaanottaa lomakkeen, tulee heidän toimittaa se vastuusosiaalityöntekijälle täytettäväksi.

– Tiedonkeruulomakkeen täyttäminen on lapsen vastuusosiaalityöntekijän tehtävä, mutta lomake voidaan täyttää myös yhteistyössä vastuusosiaalityöntekijän, huoltajien ja sijaishuoltopaikan kesken, Lindfors kertoo.

Kun tiedonkeruulomake on palautunut täytettynä Sisukas-tiimille, se järjestää tapaamisen lapsen kanssa. Kun tietojen ja tapaamisen perusteella selviää lapsen koulupaikka, pidetään lapsen asioissa yhteinen koulunaloituspalaveri. Tähän osallistuvat lapsen ja koulun edustuksen lisäksi lapsen oma sosiaalityöntekijä, sijaishuoltopaikan edustaja ja huoltajat mahdollisuuksiensa mukaan.

Myös Paimiossa on toive ennakoivasta toimintamallista. Olisi hyvä, että sijoittava sosiaalityöntekijä olisi yhteydessä jo ennen lapsen mahdollista Paimioon sijoituspäätöstä Paimion sivistystoimen Sisukas-tiimiin (sisukas@paimio.fi). Näin tiedetään ennalta, onko kunnalla mahdollisuutta vastata juuri tämän lapsen sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisesta.

Mikäli lapsi on jo sijoitettu Paimioon, tulee viimeistään lapsen vastaanottaneen yksikön tai sijaisperheen ohjeistaa lapsen vastuusosiaalityöntekijää olemaan yhteydessä tiimiin.

Vaikka lapsi tai nuori asuu sijaishuoltoyksikössä Paimiossa, hänen asioistaan vastaa oma sosiaalityöntekijä lapsen kotikunnan hyvinvointialueelta. Sijaishuollon myötä lapsi voi siis asua myös toiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa.

Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta Paimiossa on pidetty yhteinen tapaaminen Paimion koulujen, oppilashuollon ja sijaishuoltoyksiköiden kesken. Varhan sosiaalityöntekijöille Sisukas-toimintamallin käyttöönotosta eri kunnissa informoidaan säännöllisesti.

– Hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityön näkökulmasta Sisukas-toimintamallin rakennetta tullaan jatkossa hyödyntämään laajasti riippumatta siitä, onko kuntien perusopetuksessa jo olemassa Sisukas-tiimi tai ei. Toivottavaa kuitenkin on, että kunnat lähtevät rakentamaan yhteistyötä tukevaa toimintamallia hyvien kokemusten saattelemana, sanoo Lindfors.

Sisukas-toimintamallin sisäänajo kuntien järjestämään perusopetukseen jatkuu loppuvuoden aikana yhteistyössä Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja valtakunnallisen lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuun yhteistyönä. Syksylle on suunnitteilla Sisukas-toimintamallin verkkokoulutus kuntatoimijoille ja avoimia koulutuskokonaisuuksia sivistys- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa toimiville.

Aamuset-kaupunkiemdia (AKM)

Vain vajaa puolet käyttää takavaloa pyöräillessä

Polkupyörässä on oltava pakolliset etu-, taka- ja sivuheijastimet. Pyöräilijän on käytettävä valoja pimeällä ja hämärässä muiden ajoneuvojen tapaan.

Syksyn edetessä valoisa aika liikenteessä vähenee. Pimenevät liikenneolosuhteet vaativat pyöräilijää panostamaan näkymiseen. Polkupyörästä on löydyttävä pakolliset etu-, taka- ja sivuheijastimet. Pyöräilijän on käytettävä valoja pimeällä ja hämärässä muiden ajoneuvojen tapaan. Liikenneturvan kyselytutkimuksen ja seurantojen mukaan pyörän valoihin liittyvät säännöt tunnetaan, mutta valojen käytössä on edelleen parantamisen varaa.

Onko Suomi oikeasti jakautunut itään ja länteen?

Onko Suomi oikeasti jakautunut itään ja länteen? Selittävätkö historialliset rajat suomalaisten itä–länsijakoa? Millainen on maan kielellisen, geneettisen ja kulttuurisen kahtiajaon tausta? Human Diversity -konsortio järjestää seminaariin, jonka aiheena on Suomen Itä-länsijaon kehittyminen. Seminaari järjestetään 27. syyskuuta Turun yliopiston Arcanumissa.

Suosikkikasvo Lari Halme vierailulle Linnateatteriin lauantaina

Lari Halme.

TV:stä ja teatterilavoilta tuttu näyttelijä Lari Halme vierailee Linnateatterissa lauantaina 23. syyskuuta kello 19 viihteellisellä monologiesityksellään (melkein) Kaikki minusta . Esityksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Halmeen puoliso Marika Vapaavuori .

Raisioon uusia pyörätelineitä ja pyörähuoltopisteitä

Raision kaupunki parantaa pyöräpysäköintiä muuttamalla Raisiontien varren katosten pyörätelineet runkolukittaviksi. Uusia pyörien huoltopisteitä on asennettu Kerttulan liikuntakeskukseen ja Kirjastotalolle.

Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta voi tutkailla oman kiinteistön tietoja

Sähköisessä asiointipalvelussa voit tutkia kartan avulla oman kiinteistösi tietoja.

Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta voi tutkailla oman kiinteistön tietoja, joista voi vaikka paljastua, että mökin alueella on luonnonmuistomerkki.

Poliisi järjestää takavarikkohuutokaupan Raisiossa

Lounais-Suomen poliisi järjestää takavarikoidun tavaran huutokaupan Raision poliisiaseman sisäpihalla keskiviikkona 4. lokakuuta kello 10. Osoite on Nallinkatu 8 (Raisio).

Raision uusi pastalinja päässyt vauhtiin

Raision uusi pastalinja on käynnistetty. Ensimmäiset tuotteet ovat matkalla kauppoihin.

Hyviä uutisia pastan ystäville: hyllyt ovat taas täyttymässä ja kaikkia pastalaatuja on kohta saatavilla. Raision uusi pastalinja on käynnistetty, ja ensimmäiset tuotteet ovat matkalla kauppoihin. Yhtiön mukaan linjaston uusimistyöt osuivat sattumalta samaan aikaan, kun toimialalla oli muutenkin vaikeuksia.

FlixBus suunnittelee uusien reittien avaamista

FlixBus ylitti matkustajamäärätavoitteensa Suomen reitillä ensimmäisen toimintakuukautensa aikana. FlixBus laajensi toimintaansa 27. heinäkuuta Suomeen avaamalla reittiyhteyden Vaasan ja Varsovan välille. Linja-autojen keskimääräinen käyttöaste ylitti selvästi yhtiön uusien reittien kysynnän keskiarvon. Reitillä kotimaan matkailu oli erityisen suosittua, ja suosituimmaksi reitiksi nousi Turun ja Helsingin välinen yhteys. Suomen rajojen ulkopuolelle suuntautuvilla matkoilla oli vahvaa kysyntää ja suosituimmiksi kohdemaiksi nousivat Viro ja Puola.

Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén irtisanoutunut virastaan

Patrik Nygrén.

Paraisten kaupunginjohtaja Patrik Nygrén ilmoitti torstaina irtisanoutuvansa virastaan 30. marraskuuta alkaen edellyttäen, että johtajasopimusta sovelletaan.

Koronapandemia lisäsi suomalaisten henkivakuutuksia

Koronapandemian aikana uusia henkivakuutuksia otettiin Suomessa selvästi aiempaa enemmän, käy ilmi tuoreesta Etla-tutkimuksesta. Vapaaehtoisia henkivakuutuksia otettiin vuonna 2020 peräti 20 prosenttia enemmän ja myös vakuutussummat kasvoivat korona-aikana. Eniten uusia henkivakuutuksia ottivat korkeasti koulutetut sekä henkilöt, joilla oli henkivakuutus jo ennestään tai joilla oli niin sanottu henkivakuutusvaje.

Skandinaavisen jazzin kuumat nimet perjantain Flame Jazz -keikalla

Emmeluth’s Amoeba.

Café Tiljanin myöhäisillassa perjantaina 22. syyskuuta kello 22 lavalle nousee innovatiivisen saksofonisti Signe Emmeluthin johtama tanskalais-norjalainen Emmeluth’s Amoeba.

Bayer avasi Turkuun 250 miljoonan euroa maksaneen huippumodernin hormonikierukkatehtaan

Bayerin kierukkatehdas rakennettiin entisiin Hansaprint Oy:n tiloihin.

Bayerin uuden, Turun Artukaisiin valmistuneen ja hormonikierukoita valmistavan tuotantolaitoksen avajaisia vietettiin tänään. 250 miljoonan euron investointi on mittaluokaltaan yksi lähihistorian suurimmista ja vahvistaa edelleen Bayerin pitkäjänteistä sitoutumista Suomeen. Turun tuotantolaitos on yksi Bayerin tärkeimmistä lääketehtaista maailmanlaajuisesti.

Koiviston kausi käynnisti Suomen hiljaisen käänteen kohti länttä

Suomen ulkopolitiikassa alkoi 1980-luvun puolivälissä hiljainen käänne. Mauno Koiviston presidenttikauden ulkopolitiikkaa tutkineen valtiotieteiden tohtori Juho Ovaskan mukaan Suomi laajensi Koiviston johdolla huomattavasti ulkopoliittista liikkumatilaansa.

Sadonkorjuu loppusuoralla, sadoissa isoja vaihteluja

Puimatta koko valtakunnan alueella jää arviolta noin viisi prosenttia viljasta. Pahin tilanne on Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaan maakunnassa.

Viljan puinnit ovat loppusuoralla koko Suomessa. Puimatta on edelleen kaikkia viljalajeja ja suurin osa kevätöljykasveista. Eniten puimatta on Satakunnassa ja Pohjanmaalla.

Varsinais-Suomen nuoret tyytymättömimpiä työelämään

Nuoret ovat Varsinais-Suomessa tyytymättömimpiä työelämään. Suomen tyytyväisimmät nuoret ovat Pohjois-Savossa. Suurimmat puutteet koetaan työturvallisuuteen perehdyttämisessä, työntekijöiden tasavertaisessa kohtelussa ja työntekijän kyvyssä antaa palautetta työnantajalle.

Viemäri- ja vesijohtotyö kaventaa ajorataa Humalistonkadun ja Läntisen Pitkänkadun risteyksessä

Humalistonkadun ja Läntisen Pitkänkadun risteyksessä tehdään viemäri- ja vesijohtotyötä 21.9.–31.10. Ajorataa on kavennettu Humalistonkadulla. Läntiselle Pitkällekadulle kulku on kielletty Käsityöläiskadun suunnasta, tonteille ajo on sallittu.

Liedon Säästöpankkisäätiöltä 200 000 euron lahjoitus Turun yliopistolle elintarviketekniikkaan ja kauppatieteisiin

Liedon Säästöpankkisäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle yhteensä 200 000 euroa. Säätiö tukee 100 000 eurolla uuden elintarviketekniikan koulutusohjelman käynnistämistä teknillisessä tiedekunnassa.

Saaristoluonnon hoito jatkuu raivaustähteiden poltolla Naantalin Pähkinäisten Kenkämaan alueella

Lehmä Pähkinäisissä.

Naantalin Pähkinäisten saareen kuuluvalla Kenkämaan ja Koissaaren alueella järjestetään 21.–24. syyskuuta Rannikko-LIFE-hankkeen talkoot, joissa poltetaan aiemmissa perinneympäristöjen kunnostuksissa syntyneitä raivaustähteitä. Alueella pidettiin heinäkuussa Metsähallituksen ja WWF:n talkooleiri ja raivaustähteet kasattiin, mutta maaston kuivuuden takia kasoja ei voitu silloin polttaa.

Urheilu

Åboraakkeli: Helmarien ensimmäinen askel

Helmarit kohtaa Slovakian Veritas Stadionilla perjantaina 22. syyskuuta.

Naisten Kansojen liiga jalkapalloilussa käynnistyy ensimmäistä kertaa Suomen osalta tämän viikon perjantaina, kun Helmarit saa Kupittaalla vastaansa Slovakian. Viimeisen vuoden ajan Suomi on pelannut vain harjoitusotteluita. Niinpä päävalmentaja Marko Salorannalla on ollut hyvin aikaa tehdä kokeiluja.

Paavo Nurmi Games kerää EM-kisojen menestyjät Turkuun 18. kesäkuuta

Paavo Nurmi Games järjestetään ensi kesänä 18. kesäkuuta.

Yleisurheilun Paavo Nurmi Games kilpaillaan ensi kesänä Turussa vajaa viikko Rooman EM-kilpailuiden jälkeen. Kilpailupäiväksi vahvistui 18. kesäkuuta, joka sopii kilpailun järjestäjille mainiosti.

HC TPS:n peleissä tarjolla nakkimukin ohella entistä laajemmin myös kasviperäisiä ruokia

Pikaruokana on tarjolla esimerkiksi MUU:n kasvishodareita.

HC TPS ja Gatorade Center aloittavat yhteistyön kasviproteiinibrändi MUU:n kanssa. Kasvisruokavaihtoehdolle on jatkuvasti enemmän kysyntää, joten jatkossa Gatorade Centerissä on tarjolla jokaisen ruokavalioon sopiva vaihtoehto lounailla, konserteissa ja pelipäivinä.

Maastoautojen SM-tittelit ratkaistaan Raisiossa

Miika Niinimäki.

Raision moottoriradan maastossa ajetaan lauantaina 23. syyskuuta Offroad Trialin 2023 SM-tittelit ratkaiseva osakilpailu (3/3), jonka järjestää Raision Urheiluautoilijat ry. Edelliset osakilpailut ajettiin samoissa maisemissa.

Lindroos hallitsi nuotit Mynämäessä

Joonas Lindroosille ei löytynyt pysäyttäjää Rantarallissa.

F-Cup Rallisarjan kauden neljäs osakilpailu ajettiin lauantaina 16. syyskuuta Mynämäen ympäristössä. Naantalin Seudun Urheiluautoilijoiden järjestämä Rantaralli oli järjestyksessään jo 46. Kuuden erikoiskokeen reitti ja erikoiskokeita 62 kilometrin verran haastoi kuljettajat ja sekuntitaistot saatiin ratkottua riittävin eroin.

Helmareilla fanitapaaminen Kauppatorilla maanantaina

Helmarit avaa Nations League -taipaleensa Veritas Stadionilla 22. syyskuuta.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit avaa UEFA Nations League -taipaleensa Turussa Veritas Stadionilla 22. syyskuuta, kun Suomi emännöi Slovakiaa. Otteluun valmistuva Helmarit järjestää yhdessä Turun kaupungin kanssa kaikille avoimen Meet & Greet -tapahtuman maanantaina 18. syyskuuta Turun kauppatorilla.