Väitös: Somea haltuun ottavat vanhemmat naiset haastavat käsitykset ikääntymisestä

Hanna Varjakoski. Hanna Varjakoski. Kuva: Turun yliopisto

Media on keskeinen areena, jossa vanhenemiseen liittyviä mielikuvia ja kulttuurisia käsityksiä tuotetaan. Vanhenemisen kuvastoihin väitöstutkimuksessaan perehtyneen FM Hanna Varjakosken mukaan on tärkeää purkaa kielteissävytteisiä ja ikäsyrjiviä ikääntymiskäsityksiä ja -kuvastoja ja tuottaa myönteisempää mediasisältöä ikääntymisestä ja vanhemmista ihmisistä.

Varjakoski perehtyi mediatutkimuksen alan väitöskirjassaan ikääntymisen kuvastoihin kotimaisessa mediassa. Varjakosken mukaan media on yksi keskeinen areena, jossa vanhenemiseen liittyviä käsityksiä tuotetaan ja siihen liittyviä ilmiöitä tehdään ymmärrettäväksi.

Mediakuvastot toimivat kulttuurisena resurssina, jonka pohjalta opitaan tekemään ikää eli käyttäytymään, pukeutumaan ja puhumaan tavoilla, joita pidetään kulttuurisesti ikäsopivana. Samalla luodaan käsityksiä siitä, millaisia meidän ”tulisi” olla kussakin iässä.

– Mediaesitykset muokkaavat myös sitä, miten näemme itsemme ja muut ihmiset ympärillämme; miten suhtautua vanhenemiseen ja mitä ajatella vanhempien ihmisten roolista ja merkityksestä yhteiskunnassamme. Tätä kautta medialla voi olla myös merkittävä rooli joko edesauttamassa tai jarruttamassa yhteiskuntien kulttuurista sopeutumista meneillään olevaan väestörakenteen muutokseen, toteaa Varjakoski.

Varjakosken mukaan vanhenemiseen liitetään paljon yksipuolisia stereotypioita ja kielteisiä merkityksiä. Ikääntymisen kuvastojakin leimaa usein kahtalaisuus.

– Niiden on nähty edustavan joko rapistumisen narratiivia ja lähestyvän ikääntymistä ongelmana, tai artikuloivan niin kutsuttua onnistunutta ja aktiivista ikääntymistä. Kyse ei kuitenkaan usein ole näin selvärajaisesta joko–tai-tilanteesta, tähdentää Varjakoski.

Myös tuotanto- ja lajityyppikonteksti vaikuttavat Varjakosken mukaan siihen, miten ja millaisiksi ikää, ikääntymistä ja elämän jälkipuolta koskevat kuvastot rakentuvat.

Varjakosken tutkimuksen aineistona oli kymmenen vuosina 2000–16 valmistunutta pitkää kotimaista fiktioelokuvaa, kaksi kotimaista televisiosarjaa (Vuosia nuoremmaksi ja Meidän tarina) sekä ”mummoiksi” itsensä identifioivien vanhempien naisten tuottamia sosiaalisen median itserepresentaatioita ja mediasisältöjä. Eri lajityyppejä ja blogeja sisältävä tutkimusaineisto oli tutkimuksessa vahvuus monessa mielessä.

– Monimediainen aineisto heijastelee sitä arkista mediamaisemaa, jonka ympäröimänä elämme. Ikää ja vanhenemista koskevat kuvastot, käsitykset ja merkitykset muotoutuvat mediarajoja ylittävissä representaatioiden verkostoissa. Ikääntymiseen liittyvät käsitykset ja ymmärrykset ovat tulleet monivivahteisempina näkyville, kun olen tarkastellut niitä eri tuotantokonteksteissa, kertoo Varjakoski.

2000-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä kattava aineisto teki mahdolliseksi jäljittää ikään ja ikääntymiseen liittyvien käsitysten ja kulttuuristen kuvastojen muutoksia. Samalla mediateknologinen kehitys ja sosiaalisen median nousu on avannut uusia areenoita ja välineitä iän tekemiselle ja ikääntymistä koskevien mielikuvien tuottamiselle.

Varjakosken mukaan tietyt esittämisen konventiot ja alustat voivat avata tilan, joka mahdollistaa sekä ikääntymiseen ja ikääntyneisiin liittyvien stereotypioiden ja polarisoituneiden kuvastojen haastamisen, että moninaisempien ja monimerkityksellisempien iän ja ikääntymisen representaatioiden tuottamisen. Varjakosken kotimaista fiktioelokuvaa tarkasteleva osatutkimus paljasti, että komediakin tarjoaa mahdollisuuksia haastaa stereotypioita ja esittää ikä joustavammin.

– Komedia avaa tilan, jossa voidaan koetella ikää ja sukupuolta koskevia stereotypioita ja normeja – vaikkakin samanaikaisesti normeja rikkovat naishahmot asetetaan myös naurunalaiseksi. Tämä pönkittää olemassa olevia käsityksiä ikäsopivasta käytöksestä ja siitä, mitä kulttuurisesti pidetään hyväksyttävänä vanhemmille naisille, pohtii Varjakoski.

Vanhempia naisia koskevat kulttuuriset käsitykset ovat kuitenkin liikkeessä ja vanhempia naisia koskevat mediarepresentaatiot ovat monipuolistumassa – osittain sosiaaliseen mediaan tuotettujen itserepresentaatioidenkin ansiosta. Sosiaalisessa mediassa aktiiviset vanhemmat naiset kyseenalaistavat erityisesti käsityksiä vanhemmista ikäpolvista kehityksen ”jarruna” ja nyky-yhteiskunnan realiteetteja ymmärtämättömänä ryhmänä.

– He ottavat somea haltuun ja tarttuvat ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi Aktivistimummojen mediaesityksissä vanhemmat naiset näyttäytyvät vakavasti otettavina yhteiskunnallisina keskustelijoina ja poliittisina toimijoina, sanoo Varjakoski.

Aktivistimummojen ja vanhempien naisbloggaajien kohdalla ”mummoidentiteetin” omaksuminen edustaa myönteistä ja voimaannuttavaa suhtautumista vanhenemista ja ikääntyvää naiseutta kohtaan.

– ”Mummojen” itserepresentaatiot tarjoavat vaihtoehdon ikääntyvää naiseutta pilkkaavalle ja ikääntymisen torjuntaan kannustavalle retoriikalle mediavirrassa, toteaa Varjakoski.

Varjakoski esittää väitöskirjansa Vastarintaa, ikäleikkiä ja aktivistimummoja. Vanhenemisen kotimaiset mediakuvastot julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 4. maaliskuuta kello 12 (Turun yliopisto, Arcanum, Auditorio Aava, Arcanuminkuja 4, Turku).

Yleisön on mahdollista seurata väitöstä etäyhteydellä.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Virpi Ylänne-Thomas (Cardiffin yliopisto, Britannia) ja kustoksena professori Susanna Paasonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on mediatutkimus.

Väitöskirja on yliopiston julkaisuarkistossa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaksoismusta-aukon toinenkin aukko havaittu ensimmäisen kerran

Turun yliopiston johtama kansainvälinen ryhmä tähtitieteilijöitä löysi ensimmäiset signaalit molemmista massiivisista mustista aukoista, jotka kiertävät toisiaan galaksin OJ 287 keskustassa.

Varsinais-Suomessa tehty eniten taloyhtiöiden energiaremontteja

Varsinaissuomalaisissa taloyhtiöissä on tehty suhteellisesti eniten energiaremontteja koko Suomessa. ARA on myöntänyt ja myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020-2023.

Linnanniemen taideohjelma merkittävä investointi kaupungin viihtyvyyteen

Turun kaupunginhallitus on kokouksessaan 5. kesäkuuta vahvistanut Linnanniemen taideohjelman. Samassa kokouksessa kaupunginhallitus päätti Linnaniemeen sijoittuvan Historian ja tulevaisuuden museon arkkitehtuurikilpailun käynnistämisestä.

Kevään aikana kymmeniä tuhansia havaintoja Punkkiliveen

Kuluvan kevään aikana kansalaiset ovat tehneet puutiaishavaintoja etelä- ja länsirannikon lisäksi erittäin runsaasti esimerkiksi Oulussa. Kansalaisten puutiaishavaintoja on kahden vuoden ajan kerätty Punkkilive-palveluun, jonka avulla Turun yliopiston tutkijat seuraavat ja tutkivat puutiaisten levinneisyyttä.

Tallink Silja lanseeraa uuden risteily-hotellipaketin Turusta Maarianhaminaan

Tallink Silja on lanseerannut uuden risteily-hotellituotteen Turusta Maarianhaminaan. Tämä matkapaketti tarjoaa mahdollisuuden yöpyä ensimmäinen yö rennosti laivalla upeaa saaristoa ihaillen ja sen jälkeen viettää yhden tai useamman yön hotellissa Maarianhaminassa tai Ahvenanmaalla sujuvien aikataulujen puitteissa.

Uudet jätehuoltomääräykset voimaan 1. heinäkuuta

Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätehuoltomääräykset on uudistettu. Määräysten päivittäminen tuli tarpeelliseksi jätelainsäädännössä tapahtuneiden muutosten vuoksi sekä alueen määräysten yhtenäistämiseksi.

Ruissalon erakkokuoriaiset saavat humuspöntöt

Turku suojelee harvinaista erakkokuoriaispopulaatiota asentamalla kuoriaisille humuspönttöjä, sillä pitkällä aikavälillä lajille välttämättömien onkalopuiden määrä saarella on vähenemässä.

Naantalin kaupungin ilmastotiekartta valmistui

Naantalin ilmastotiekartta on valmistunut. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ilmastotiekartan kokouksessaan maanantaina 5. kesäkuuta.

Varsinais-Suomessa tehty eniten taloyhtiöiden energiaremontteja viime vuosina

Varsinaissuomalaisissa taloyhtiöissä on tehty suhteellisesti eniten energiaremontteja koko Suomessa. ARA on myöntänyt ja myöntää energia-avustuksia asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–23.

Kirjastosta sähköauton lainanneet antoivat ylistävää palautetta

.

Turun kaupunginkirjastosta oli toukokuussa mahdollista lainata sähköauto omaan käyttöönsä. Kolmen viikon aikana 20 ihmistä pääsi auton rattiin tutustumaan yhteiskäyttöiseen täyssähköautoon. Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Toyota Auto Finlandin kanssa.

Linnateatteri tarjoaa ilmaista nukketeatteria lapsille kesällä Turun leikkipuistoissa

Osana 20-vuotisjuhlaansa Linnateatteri järjestää kesällä 2023 ilmaista nukketeatteria lapsille Turun leikkipuistoissa. Esiintyjä on nukketeatteritaiteilija Helena Markku . RomuLuxen vieraat on lapsille suunnattu nukketeatteriesitys, jossa kaksi aurinkokuntamme ulkopuolelta tullutta muukalaista tekee hätälaskun Turkuun, Linnateatterin edustalle. Aluksesta nousee kaksi vierailijaa kaukaiselta RomuLux-planeetalta. Heidän aluksensa moottoriin on ilmennyt odottamaton ongelma ja nyt he tarvitsevat kipeästi Maapallon asukkaiden apua.

Neljännes suomalaisista masturboi useammin kuin kerran viikossa

Jopa 25 prosenttia suomalaisista masturboi useammin kuin kerran viikossa, vaikka tahti onkin hidastunut koronavuosista. Tämä selviää Kaalimato.comin tuoreesta Seksuaalisuuden Suomi -tutkimuksesta. Nykyään monet käyttävät sooloseksissä seksivälineitä, mutta suomalaiset ovat käyttäneet itsetyydytykseen myös luovia ratkaisuja, kuten vihanneksia ja hajuvesipulloja. Kotikutoisissa seksivälineissä piilee kuitenkin turvallisuusriski.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin ja chat ovat auki kesälläkin

Lapset ja nuoret löytävät kuuntelijan ja tukea Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimesta ja chatista myös kesäkuukausina. Juhannuksesta lähtien puhelin ja chat ovat avoinna joka päivä kello 17–20.

Tuulivoima ja keinovalo vaikuttavat Suomen lepakoihin

Seurattuaan lepakoiden aktiivisuutta kahden kesän ajan väitöskirjatutkija Simon P. Gaultier havaitsi, että lepakot välttelevät tuulivoimaloita ja keinovaloja metsäalueilla. Väitöskirjatutkimuksen tulokset korostavat myös tarvetta ottaa lepakot paremmin huomioon tuulivoimahankkeissa koko Euroopan boreaalisella alueella.

Luonnon monimuotoisuutta Henrikinkirkon ympäristöön nurmikoita niityttämällä

Turun Henrikinkirkon ympäristössä on ryhdytty vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta antamalla nurmikkoalueiden kasvaa vapaasti. Tavoitteena on kaupunkiniityn kasvaminen Henrikinkirkon ja Peltolantien väliselle alueelle. Kevyemmälle hoidolle jätetään monimuotoisuuden edistämiseksi myös puustoisia alueita Peltolantien reunassa ja kirkon takana.

Varsinais-Suomen liitto sitoutuu edistämään yrittäjämyönteisyyttä

Hanna Munter.

Varsinais-Suomen liitto ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ovat solmineet elinvoimalupauksen. Varsinais-Suomen liitto sitoutuu lupauksella yhdessä Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa edistämään maakunnan yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.

Naantalin Musiikkijuhlat käynnistyvät tiistaina

Elina Vähälä on Naantalin musiikkijuhlien nykyinen taiteellinen johtaja.

Naantalin Musiikkijuhlat järjestetään 43. kerran 6.–17. kesäkuuta. Ohjelman on suunnitellut ensimmäistä kertaa viulisti Elina Vähälä , joka nimettiin tapahtuman taiteelliseksi johtajaksi Arto Noraksen yli 40 vuotta jatkuneen kauden jälkeen. Hienovaraisesti uudistuneen festivaalin yksittäisistä huipputaiteilijoista lähes puolet esiintyy Naantalissa ensimmäistä kertaa.

Fuugan valmistelu siirtymässä seuraavaan vaiheeseen

Musiikkitalo on nousemassa Itsenäisyyden aukiolle Aurajokirantaan.

Turun musiikkitalo Fuugan valmistelu jatkuu työntäyteisenä kesän ajan. Musiikkitalohanke on nyt kehitysvaiheessa, joka jatkuu sopimuksen mukaisesti kesäkuun loppuun saakka. Hankkeessa työstetään vielä viimeisiä kehitysvaiheen kokonaisuuksia.

Kaupunki

Näyttelijä Lauri Tilkanen tulkitsee Metsänneito-runon.
Ihmisasutus valtaa yhä etenevässä määrin kettujen luonnollisia alueita, joka sitten osaltaan lisää erilaisia yhteydenottoja TESYn Eläinten hätäkeskukseen, kertoo Britt-Marie Juup.
Elina Vähälä on Naantalin musiikkijuhlien nykyinen taiteellinen johtaja.
Petri Kirkkomäki (vas.) ja taiteellinen johtaja Folke Gräsbeck ovat järjestäneet Sibelius Korppoossa -festivaalia yhteistyössä jo yli kymmenen vuoden ajan. Gräsbeck on ollut alusta asti festivaalin taiteellinen johtaja.
Musiikkitalo on nousemassa Itsenäisyyden aukiolle Aurajokirantaan.
Kuvassa ylhäältä vasemmalta Turkuseuran järjestösihteeri Katriina Pakkanen, vapaaehtoiset Ulla Kaarnavaara ja Leena Suominen, toiminnanjohtaja Kati Leskinen ja Nappe Naakkaa esittävä Aleksi Kauppinen
Bad Media Company Turun ylioppilasteatterissa.
Urheilu

Puukkokatsomo: Salibandyn MM-huumaa Turkuun

Milla Nordlund.

Turussa järjestetään salibandyn naisten MM-kisat vuonna 2027. Kyseessä on kolmas kerta, kun naisten MM-kisat järjestetään Suomessa. Turussa kisat järjestetään ensimmäisen kerran.

Karppinen TPS:n naisten data-analyytikoksi

Kansallisessa Liigassa pelaavan Turun Palloseuran taustatiimi on vahvistunut data-analyytikko Oskari Karppisella . Karppinen tekee TPS:n valmennuksen käyttöön tilastoja Tepsin otteluista ja pelaajista sekä analysoi etukäteen tilastojen kautta tulevat vastustajajoukkueet.

Varpu Allenius haaveilee Tanssikoulu Å:n nousevan Turun ikonien joukkoon

Tanssikoulu Å:n takana olevilla Varpu Alleniuksella ja Olli Santalahdella on vielä pitkiä työpäiviä edessä ennen heinäkuun alkua, jolloin toiminta alkaa.

Varpu Alleniuksen ja Olli Santalahden vappu sujui tänä vuonna rauhallisesti.

Otteluanalyysi: Inter kukoistaa Kupittaan tekonurmella

Petteri Forsell oli pelipäällä. Hän pohjusti Interin toisen osuman.

Kaksi peliä Kupittaan uudella tekonurmikentällä uuden päätykatsomon edessä. Kaksi voittoa, kuusi pistettä maalierolla 5–0. Nyt uhriksi joutui Honka, jonka Inter voitti jalkapalloilun Veikkausliigan kamppailussa 2–0.

Naisten Superpesiksen uuden mestaruuspokaalin suunnittelija on turkulainen Heini Aho

Heini Aho.

Naisten Superpesikselle suunnitellaan uusi mestaruuspokaali, joka jaetaan ensimmäisen kerran kauden 2023 päätteeksi suomenmestaruusjoukkueelle. Naisten Superpesiksen pelaajat valitsivat kolmen ehdotuksen joukosta voittajaksi taiteilija Heini Ahon työn. Mestaruuspokaali julkistetaan syyskuussa.

Kaksinkertainen Suomen mestari Casimir Jürgens Turun Palloseuraan

Casimir Jürgens vaihtaa mustavalkoiseen nuttuun.

Puolustaja Casimir Jürgens siirtyy Turun Palloseuraan Tampereen Tapparasta kahden vuoden sopimuksella. Kaksinkertainen Suomen mestari vahvistaa TPS:n takalinjaa. Helsinkiläislähtöinen 28-vuotias puolustaja on voittanut urallaan myös Champions Hockey Leaguen mestaruuden.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.