Kaikkien Suomen kuntien ja maakuntien kulutusperäiset päästöt laskettu ensimmäistä kertaa

Kuntien kulutusperusteiset päästöt ja jakauma.
Kuntien kulutusperusteiset päästöt ja jakauma. Kuva: Syke

Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästötiedot ensimmäistä kertaa kaikille Suomen kunnille ja maakunnille. Sekä kuntien että maakuntien asukaskohtaisissa päästöissä on suuria eroja. Tuontihyödykkeiden kulutuksen myötä merkittävä osa päästöistä kohdentuu myös ulkomaille.

– Kulutusperäisten kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on luonteva jatkumo Syken kansainvälisesti ainutlaatuiselle päästölaskentajärjestelmälle. Saamme ensimmäistä kertaa systemaattista tietoa siitä, miten päästöt jakautuvat kunnan sisällä kotitalouksien ja kuntaorganisaation välillä, erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Uuden päästölaskennan mukaan Suomen kuntien yhteenlasketut kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 57,4 MtCO2e. Näistä kuntien päästöistä 83 prosenttia aiheutuu kotitalouksien kulutuksesta, 11 prosenttia kuntien hankinnoista ja loput kuusi prosenttia investoinneista.

Kotitalouksien kulutuksen päästöistä asumisen osuus on 25 prosenttia, ruoan kulutuksen 23 prosenttia, liikkumisen 22 prosenttia, muiden tavaroiden 16 prosenttia ja muiden palveluiden 14 prosenttia.

Kuntien hankintojen päästöt aiheutuvat valtaosin palveluiden ostoista, jotka vastaavat 60 prosenttia kaikista kuntien hankintojen päästöistä. Investoinneissa korostuvat rakentamisen päästöt. Osuudet vaihtelevat merkittävästi alueiden välillä.

Suurimmat yhteenlasketut asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt ovat Kainuussa. Muuta maata intensiivisempi rakennustoiminta näkyy muita korkeampina investointien päästöinä Uudenmaan päästötasossa. Kotitalouksien kulutuksen päästöt ovat pienimmät Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla.

Pohjoisilla alueilla Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla asumisen päästöt ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla osittain ilmasto-olosuhteiden takia. Lämmön tarpeen ohella myös muun muassa kaukolämmön polttoainejakauma määrittää suuresti asumisen päästöjä.

Maantieteelliset ominaispiirteet ja joukkoliikenteen käyttömahdollisuudet ohjaavat liikkumisen päästöjä, minkä vuoksi henkilöautoliikenteen päästöt korostuvat etenkin maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa kaupunkimaisiin kuntiin verrattuna.

Toisaalta kuljetuspalveluiden päästöt, lentomatkustaminen mukaan lukien, ovat keskimäärin korkeammat kaupunkimaisissa kunnissa.

Kaupunkimaisissa kunnissa ruoan kulutus painottuu maaseutumaisia ja taajaan asuttuja kuntia enemmän kasviperäisiin tuotteisiin, ja sitä kautta ruoan kulutuksen päästöt ovat pienimmät kaupunkimaisissa kunnissa.

Toisaalta kaupungeissa ravintolapalveluita käytetään enemmän kuin harvemmin asutuilla seuduilla, mikä osaltaan tasoittaa aluetyyppien välistä eroa ruoan kulutuksen päästöissä. Muiden tavaroiden ja palveluiden, kuten vaatteiden, terveyspalveluiden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden osalta kulutuksen päästöt ovat aluetyypeissä hyvin samankaltaiset.

– Tulosten tulkinnassa tulee kuitenkin huomata, että samaan aluetyyppiin luetaan kuuluvan kuntia, jotka poikkeavat toisistaan muun muassa väestörakenteeltaan ja maantieteellisiltä ominaisuuksiltaan, mitkä heijastuvat kuntien välisiin eroihin, Karhinen sanoo.

Noin puolet Suomen kotitalouksien päästöistä kohdentuu ulkomaille

Kuntien kulutuksen päästöt sisältävät myös tuontihyödykkeiden kulutuksen päästöt. Tulokset tekevät siis näkyväksi kulutuksemme ilmastopäästöt kuntarajojemme ulkopuolella, eli mikä tärkeintä, mukana ovat myös päästöt, jotka muodostuvat ulkomailla tapahtuvasta tuotannosta.

– Tämän takia suomalaiset eivät voi siirtää vastuuta ilmastotyöstä muille valtioille. Noin puolet Suomen kotitalouksien kulutuksen ilmastopäästöistä kohdentuu ulkomaille, minkä vuoksi kunnianhimoisen ilmastotyön tulisi tähdätä päästöjen vähentämiseen globaalilla tasolla, sanoo Karhinen.

Karhisen mielestä on tärkeää ymmärtää, että kulutuksen päästöjen vähentäminen on julkisen sektorin, yritysten ja kotitalouksien yhteispeliä. Julkinen sektori kehittää yritysten ja kotitalouksien toimintaympäristöä, jonka rajoissa päästöjä on mahdollista vähentää.

Esimerkiksi kunnan tai alueen kaukolämmön polttoainevalinnat heijastuvat alueen yritysten tuotantoon ja sitä kautta myös tuotteiden käyttäjien eli asukkaiden päästöihin.

Yhdyskuntarakenteella, kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä ja julkisen liikenteen kehittämisellä voidaan vaikuttaa kuntalaisten liikkumisvalintoihin. Kuntalaisten on tärkeää vaatia toimintaympäristöä, joka tukee kulutuksen hiilijalanjäljen pienentämistä.

– Laskennan keskeisenä tarkoituksena on osoittaa, että alueen ilmastopäästöt syntyvät toimijoidensa summana. Laskenta osoittaa myös, että kotitaloudet tarvitsevat tukea yrityksiltä ja paikallishallinnolta kulutuksen aiheuttamien päästöjen vähentämiseen. Tietojen avulla toimenpiteitä voidaan suunnitella ja kohdentaa vaikuttavasti, Karhinen sanoo.

Kulutusperäisten kasvihuonekaasupäästöjen laskenta täydentää Suomen ympäristökeskuksen vuodesta 2020 lähtien ylläpitämää kuntien ja alueiden päästötietopalvelua. Laskenta on toteutettu osana Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hanketta.

Laskennan periaatteet poikkeavat perinteisemmän käyttöperusteisen laskennan periaatteista huomattavasti. Käyttöperäisten päästöjen laskennassa lähtökohtana ovat tietyn maantieteellisen alueen sisällä muodostuvat päästöt. Kulutusperäisessä lähestymistavassa taas tarkastellaan päästöjä, jotka ovat aiheutuneet kunnassa kulutetun hyödykkeen tuotannossa sen tuotantoalueesta riippumatta.

Esimerkiksi maataloustuotannon päästöt kohdistetaan kuntiin sen perusteella, missä maataloustoimijoiden tuottamat hyödykkeet kulutetaan. Myös ulkomailta tuotujen hyödykkeiden tuotannon päästöt kohdistetaan siihen kuntaan, jossa tuontihyödyke hankitaan ja kulutetaan.

Laskenta perustuu vuoden 2015 tietoihin. Seuraavan kerran Suomen ympäristökeskus päivittää laskentaa vuoden 2019 tiedoilla.

– Etenkin asumisen ja liikkumisen päästöissä on vuoden 2015 jälkeen tapahtunut hyvin myönteistä kehitystä, koska rakennusten lämmitysratkaisut ja henkilöajoneuvojen käyttövoimat ovat muuttuneet vähäpäästöisemmiksi. Sen sijaan ruokahyödykkeiden sekä muiden tavaroiden ja palveluiden osalta on mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan päästökehitys kulkee, sanoo Karhinen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Maakuntien asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt.
Maakuntien asukaskohtaiset kulutusperäiset päästöt. Kuva: Syke

Ilta Brinkkalassa johdattaa arkkitehtuurin pohjoismaisiin vaikutteisiin Turussa

Mikko Laaksonen.

Ilta Brinkkalassa johdattaa arkkitehtuurin pohjoismaisiin vaikutteisiin Turussa. Tietokirjailija Mikko Laaksonen kertoo torstaina 30. maaliskuuta kello 17 kertoo, millaista vuorovaikutusta Turkuun toteutetun asuntorakentamisen taustalla oli, ja mistä vaikutteita tuli. Samalla kuullaan, minne muualle Suomeen turkulaiset rakennusliikkeet ja arkkitehdit toteuttivat 1960-luvun alussa turkulaista arkkitehtuuria.

Kesäaika sotki rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä

Viime yönä tapahtunut kesäaikaan siirtyminen vikaannutti asemien informaatiojärjestelmän, jotka jäivät näyttämään niin sanottua normaaliaikaa eli ovat tunnin myöhässä. Osa asemien kelloista on oikeassa ajassa, mutta junien lähtöajat ovat virheelliset.

Italialainen herkkuparatiisi ja miestenvaateliike avaavat Hansakorttelissa

Hansakorttelin kävijämäärä on kasvussa.

Hansakortteli saa vuoden ensimmäisen uuden liikkeensä jo Hansailmiön käynnistyessä maaliskuun lopulla, kun miestenvaateliike Jack & Jones avaa myymälänsä Hansakorttelin toiseen kerrokseen. Ravintolauutuus Gelateria Nuvolen, Pizzeria 450C:n ja Bastan yhdistävä italialaisten makujen herkkukeidas. Uusia kasvoja Hansakorttelissa nähdään myös uudistetussa Intersportissa, jonka kauppiaspariskuntana on aloittanut Maaria ja Teemu Holma .

Loton potti nousee 7,7 miljoonaan, Jokerissa kaksi täysosumaa

Lotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla tarjolla on jo 7,7 miljoonaa euroa. Loton kierroksen 12/2023 oikea rivi on 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31 sekä lisänumero 40. Plusnumeroksi arvottiin 26.

Miksi romuttaa apteekkijärjestelmä?

Kirjoittaja puolustaa nykyistä apteekkijärjestelmää.

Viime päivien keskustelujen perusteella näyttää siltä, että joillakin tahoilla on vahvana päämääränä romuttaa nykyinen apteekkijärjestelmämme. Perusteluina käytetään omistajuuden vapauttamista tai lääkkeiden hintojen alentamista, jotka saavat uudistuksen kuulostamaan asiaan perehtymättömän korvaan kilpailullisten näkökulmien valossa hyvältä.

Rohkea ja sosiaalinen luonne sekä puhdas hiekkalaatikko näyttävät edistävän kissan sisäsiisteyttä

Erityisen yleisiä sisäsiisteysongelmat ovat leikkaamattomilla kissoilla.

Helsingin yliopiston tutkijat tunnistivat useita yhteyksiä erilaisten riskitekijöiden ja kissojen sisäsiisteysongelmien välillä. Moninaisten riskitekijöiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden olosuhteiden muokkaamiseen kissan ympäristössä ja voi tätä kautta ehkäistä ja vähentää sisäsiisteysongelmia.

Rasekon vaatteidenvaihtotilaisuus uusitaan kahdesti

Rasekossa järjestetään pikapikaa kaksi uutta vaatevaihtaritilaisuutta.

Rasekossa järjestettiin helmikuussa kaksi kaikille avointa vaatteiden vaihtotilaisuutta. Tapahtumien suosio ylitti odotukset, ja useiden osallistujien toiveena oli saada tapahtumalle jatkoa.

Riistakameroilla uutta tietoa merimetson ja harmaahaikaran käyttäytymisestä vesiviljelylaitoksilla

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen merimetson ja harmaahaikaran pesimäkannat ovat vahvistuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomen rannikko- ja merialueilla. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitettiin riistakameroiden käyttöä harmaahaikaroiden ja merimetsojen seurantamenetelmänä vesiviljelylaitoksilla.

Loimu iski mitalipeleihin

Loimun välieräsarja Akaa-Volleyta vastaan alkaa torstaina.

Raision Loimu iski itsensä välieriin lentopalloilun Mestaruusliigassa selättämällä Hurrikaani-Loimaan perjantaina Loimaalla puhtaasti luvuin 0–3 (27-29, 22-25, 19-25). Välieräpaikka on vuoden 2001 mestaruuskevään jälkeen vasta kolmas kaikkien aikojen menestyneimmälle suomalaiselle lentopalloseuralle. Tällä vuosituhannella Raisiossa on juhlittu liigamatalia vain kahdesti, joten nälkää riittää joukkueen lisäksi myös koko oranssimustalla seurayhteisöllä.

Suomalaisten kiinnostus lyhennysvapaisiin ei ole kasvanut

Danske Bankin Asuntolainapulssin mukaan lyhennysvapaiden suosio ei ole kasvanut, vaikka korot ovat nousseet ja inflaatio pysynyt korkeana.

Suuria klassikkoja soolokitaralla

Tomi Paldanius.

Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius soittaa tunnetuiden kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti. Paldanius konsertoi Rieskalähteen koulun auditoriossa tiistaina 28. maaliskuuta kello 18.

Varjoista vapauttava kantaesityskonsertti Martinkirkossa

Turun konservatorion kamarikuoron konsertti Sept Anges – Pandemian varjoista pureutuu lähivuosiin ja purkaa tuntoja Martinkirkossa lauantaina 25. maaliskuuta kello 19. Konserttiin on vapaa pääsy.

Puukauppa käynnistyi viime vuotta vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi–helmikuussa puuta yksityismetsistä 5,5 miljoonaa kuutiota. Määrä on noin kolmanneksen edellisvuoden alkua enemmän, ja neljä prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo.

Vanhan liiton työmoraalin mies – Sami Huhtala ajautui jälkiruokaekspertiksi sattumalta

 Sami Huhtala on pyörittänyt Sanna-vaimonsa kanssa Xoco’sia kahdeksan vuotta.

Xoco’sin Sami Huhtala on tullut tunnetuksi ennen kaikkea jälkiruokien taitajana. Xoco’sin jälkiruoka- ja konditoria-annokset ovat keränneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana runsaasti kiitosta ja pari vuotta sitten Huhtala voitti Makea mestari -kilpailun.

TPS kolmantena miesten välieriin, FBC Turku eteni karsinnan toiseen vaiheeseen

TPS löi Indiansin murskalukemin.

TPS eteni kolmantena joukkueena miesten salibandyn F-liigan välieriin, kun se kaatoi Westend Indiansin kotonaan maalein 10–2 ja jatkaa neljän joukkoon voitoin 4–1. Viimeisestä paikasta pelaavat sunnuntaina Jyväskylässä viidennen ottelunsa Happee ja SPV, ja jatkopaikka on katkolla kotijoukkueelle.

Eurojackpotin päävoitto kohoaa jo 73 miljoonaan euroon

Eurojackpotin perjantaisessa arvonnassa (kierros 12/2023) ei tällä kertaa löytynyt täysosumaa.

Kysely: Enemmistö vastustaa hyvinvointialueveroa

Enemmistö suomalaisista (57%) ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Yli kolmannes (37%) torjuu väittämän. Kansalaismielipide ei ole paljon muuttunut aiemmista mittauskerroista. Väitteeseen yhtyvien osuus on eri vuosia liikkunut 54–62 prosenttiyksikön välillä.

Kuntien saamat kiinteistöverotuotot reippaassa kasvussa, syynä rakennuskustannusten ennätyksellinen nousu

Verohallinnon ennakkotietojen perusteella kiinteistöveroja kerätään tänä vuonna kunnille 2,2 miljardia euroa. Kiinteistöveron tuotto nousee noin 170 miljoonaa (+8,2 %) suuremmaksi kuin viime vuonna. Kasvu johtuu siitä, että rakennuskustannusten nousu on nostanut rakennusten verotusarvoa.

Urheilu

Yhdessä tehokkaammin kauhoen – Turkulaisten uintiseurojen yhdistymistä valmisteltiin pitkään

Tero Laine näkee, että uimarin kriittisiin vuosiin pitää panostaa, paitsi yksilön myös seuran. – On suuri haaste, että saadaan tuettua vaikkapa nuorten EM-tasolla olevaa urheilijaa niin, että hän nousee aikuisten EM-tasolle.

Turkulainen uinti astui uuteen aikaan maaliskuussa, kun Aurajoen Uinti ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry. ÅSK yhdistyivät. Fuusion muodostama seura tunnetaan nimellä Uinti Turku.

Loimu iski mitalipeleihin

Loimun välieräsarja Akaa-Volleyta vastaan alkaa torstaina.

Raision Loimu iski itsensä välieriin lentopalloilun Mestaruusliigassa selättämällä Hurrikaani-Loimaan perjantaina Loimaalla puhtaasti luvuin 0–3 (27-29, 22-25, 19-25). Välieräpaikka on vuoden 2001 mestaruuskevään jälkeen vasta kolmas kaikkien aikojen menestyneimmälle suomalaiselle lentopalloseuralle. Tällä vuosituhannella Raisiossa on juhlittu liigamatalia vain kahdesti, joten nälkää riittää joukkueen lisäksi myös koko oranssimustalla seurayhteisöllä.

TPS kolmantena miesten välieriin, FBC Turku eteni karsinnan toiseen vaiheeseen

TPS löi Indiansin murskalukemin.

TPS eteni kolmantena joukkueena miesten salibandyn F-liigan välieriin, kun se kaatoi Westend Indiansin kotonaan maalein 10–2 ja jatkaa neljän joukkoon voitoin 4–1. Viimeisestä paikasta pelaavat sunnuntaina Jyväskylässä viidennen ottelunsa Happee ja SPV, ja jatkopaikka on katkolla kotijoukkueelle.

RNK:n Petra Ojarannalle tänään 700 peliä täyteen

Petra Ojaranta.

Suomalaisen ringeten legenda, RNK:n Petra Ojaranta saavuttaa 700 pelatun SM-sarjaottelun rajan toisena suomalaispelaajana. 46-vuotias Ojaranta saa 700 peliä täyteen ringeten ensimmäisessä finaalissa 25. maaliskuuta, kun RNK kohtaa Raisiossa NoU Ringeten. Vuonna 1990 ensimmäisen SM-sarjaottelunsa pelannut Ojaranta on voittanut urallaan muun muassa kaksi Suomen mestaruutta ja viisi maailmanmestaruutta.

FBC nousi kuilun partaalta voittoon

Juuso Forsman. Kuva on viime keväältä.

Salibandyn F-liigakarsinnassa FBC Turku siirtyi Karhuja vastaan 2–1-johtoon voittamalla kotonaan rangaistuslaukauskisan jälkeen 6–5. Paikka karsinnan toisessa vaiheessa aukeaa kolmella voitolla.

Puukkokatsomo: Tepsillä raskaan analyysin aika

Lassi Lehtinen.

Hienoja peliasuja, hienoja hatunnostoja satavuotiselle historialle. Mutta urheilullisesti HC TPS:n juhlakausi ei jättänyt kerrottavaa jälkipolville.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.