Ennätysmäärä ihmisiä haki viime vuonna suojelua Suomesta

Ennätysmäärä ihmisiä haki viime vuonna suojelua Suomesta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samalla työn perusteella myönnettyjen oleskelulupien määrä jatkoi kasvuaan ja moni Suomeen muuttanut osaaja toi myös perheen mukanaan.

Perinteisesti Suomeen muutetaan eniten työn, perheen ja opiskelun takia. Viime vuonna suurin Suomeen muuttanut ryhmä oli kuitenkin Venäjän hyökkäystä paenneet ukrainalaiset.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastui maahanmuuttoon monin eri tavoin, tilapäisen suojelun lisäksi se näkyi esimerkiksi erityisasiantuntijoiden ja kausityöntekijöiden määrissä, kertoo ylijohtaja Ilkka Haahtela.

Tilapäinen suojelu otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön

Suomi myöntää tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Kun tilapäinen suojelu otettiin käyttöön 4.3.2022 kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun EU käytti tilapäisen suojelun direktiiviä. Myöskään Suomessa ei siis ole aiemmin myönnetty tilapäisen suojelun oleskelulupia.

Tilapäinen suojelu eroaa turvapaikan hakemisesta. Tilapäistä suojelua myönnetään rajatulle kohderyhmälle, eikä siihen sovelleta yksilöllistä harkintaa suojelun tarpeesta kuten turvapaikanhakijaan. Viime vuonna Suomessa jätettiin 47 302 tilapäisen suojelun hakemusta ja tilapäistä suojelua myönnettiin 45 308 asiakkaalle. Tilapäisen suojelun hakijoista 46 641 oli ukrainalaisia.

Viime vuonna Suomessa jätettiin 5 827 turvapaikkahakemusta (2021: 2 545), joista 1 805 oli ukrainalaisten jättämiä. Ukrainalaiset hakivat turvapaikkaa keväällä ennen kuin tilapäinen suojelu tuli voimaan, mutta eivät enää loppuvuodesta käytännössä tehneet turvapaikkahakemuksia. Suurin osa alkuvuodesta turvapaikkaa hakeneista ukrainalaisista haki myöhemmin myös tilapäistä suojelua.

Turvapaikanhakijoiden kokonaismäärän kasvua Suomessa selittää pääasiassa Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa, joka on lisännyt ukrainalaisten lisäksi myös venäläisten turvapaikanhakijoiden määrää. Venäläiset jättivät viime vuonna 1 172 turvapaikkahakemusta (2021: 207). Venäläisten hakemusmäärät nousivat selvästi keväällä sodan alkamisen jälkeen ja vielä selvemmin syksyllä Venäjän liikekannallepanon julistamisen jälkeen.

Ukrainasta paenneiden tilapäisen suojelun oleskelulupia jatketaan tänä vuonna automaattisesti 4.3.2024 asti. Yleensä asiakkaan pitää itse hakea jatkoa oleskeluluvalle, mutta tilapäisen suojelun kohdalla lakia muutettiin ja päätöksiä on tehty viidessä päivässä automaation avulla 42 433.

– Olemme pystyneet palvelemaan Ukrainasta paenneita ilman, että heidän tarvitsee itse tehdä mitään, kertoo Haahtela.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu Suomeen myös jatkossa. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Suomeen saapuu noin 30 000–40 000 tilapäisen suojelun hakijaa vuonna 2023.

Ukrainan sodan ja siitä seuraavan pakolaisuuden kehittymistä on vaikeaa ennakoida.

– Ukrainasta Suomeen saapuvien hakijoiden määrään vaikuttavat esimerkiksi sodan kesto ja laajuus, Ukrainan humanitaarisen tilanteen kehittyminen, vastaanottokapasiteetin kuormittuminen Ukrainan naapurimaissa ja Baltiassa sekä ukrainalaisten siirtyminen EU-maiden välillä, kertoo Haahtela.

Venäjän kansalaiset jättävät arviolta 1 000–1 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta tänä vuonna. Turvapaikanhakijoiden määrään vaikuttavat muun muassa Suomen asettamat maahantulo- ja viisumirajoitukset, maahan viisumilla jo saapuneiden Venäjän kansalaisten mahdollinen turvapaikanhaku, Venäjän sisäisen tilanteen kehitys sekä Venäjän rajaviranomaisten toiminta.

Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätetään arviolta noin 4 000 tänä vuonna. Viime vuonna ensimmäisiä hakemuksia jätettiin 4 863.

Viime vuonna työnteko oli yleisin syy myönteiselle ensimmäiselle oleskelulupapäätökselle (2022: 16 081, 2021: 11 428). Ensimmäisellä oleskeluluvalla tarkoitetaan lupaa, jota maahanmuuttaja hakee yleensä ulkomailla ennen muuttoaan Suomeen.

Työperusteisia oleskelulupia on useita erilaisia riippuen siitä mitä työtä maahanmuuttaja Suomessa tekee. Lähes puolet myönteisistä ensimmäisistä työlupapäätöksistä oli työntekijän oleskelulupia, johon sisältyy ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä TE-toimiston saatavuusharkinta (2022: 9 671, 2021: 5 929).

– Työntekijät muuttavat Suomeen esimerkiksi siivous-, hoito- ja ravintola-alalle, kertoo apulaispäällikkö Elina Immonen.

Erityisasiantuntijoille, eli esimerkiksi IT-asiantuntijoille, tehtiin 2 358 myönteistä oleskelulupapäätöstä (2021: 1 293). Eniten erityisasiantuntijoita Suomeen muuttaa Venäjältä, Intiasta ja Turkista. Suomalaiset yritykset vetäytyivät Venäjältä ja se näkyi venäläisille erityisasiantuntijoille myönnettyjen lupien kasvuna (2022: 874, 2021: 191).

– Kesäkuussa otimme käyttöön pikakaistan erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille, jota myöhemmin laajennettiin myös johtajille. Pikakaistassa erityistä on monen viranomaisen yhteinen kahden viikon palvelulupaus edustustokäynnistä aina Suomen rajan ylittämiseen, kertoo Immonen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti myös kausityöntekijöiden määrään. Suurin osa maatilojen kausityöntekijöistä on joka vuosi kausityötodistuksella Suomeen saapuvia ukrainalaisia. Viime vuonna kausityötodistuksia myönnettiin 5 264 (2021: 13 870). Tilasto ei kuitenkaan suoraan kerro maatiloilla työskennelleiden määrästä, sillä tilapäistä suojelua hakeneet ukrainalaiset pystyivät halutessaan työskentelemään missä tahansa tehtävissä.

Muita yleisiä syitä muuttaa Suomeen ovat perhe (2022: 15 457 myönteistä päätöstä, 2021: 9 821) ja opiskelu (2022: 8 383, 2021: 5 837).

– Suurin osa Suomeen viime vuonna muuttaneista perheenjäsenistä oli Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten lapsia ja puolisoita, kertoo Immonen.

Ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin työn perusteella 20 960 (2021: 15 012). Työntekijän oleskelulupia (TTOL) haettiin määrällisesti eniten (2022: 13 534, 2021: 8 529). Erityisasiantuntijat jättivät 2 594 ensimmäistä oleskelulupahakemusta (2021: 1 605).

Kasvua oli myös perhesiteen (2022: 18 981, 2021: 13 764) ja opiskelun (2022: 9 855, 2021: 6 711) perusteella jätetyissä ensimmäisissä oleskelulupahakemuksissa. Kaiken kaikkiaan ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin 50 728 (2021: 36 206).

– Maahanmuuttovirasto uudistuu voimakkaasti vuonna 2023, tavoitteena on entistä nopeampi ja asiakaslähtöisempi virasto, sanoo Immonen.

Vaikka kaikkien ensimmäisten työperusteisten oleskelulupien hakemusmäärät kasvoivat viime vuonna 40 prosenttia, niin käsittelyajat pysyivät lähes ennallaan. Esimerkiksi erityisasiantuntijoiden hakemusmäärät kasvoivat viime vuonna 60 prosenttia samalla kun käsittelyaika laski 36 prosenttia. Ensimmäisen erityisasiantuntijan luvan sai viime vuonna keskimäärin yhdeksässä vuorokaudessa (2021: 15). Startup-yrittäjien ensimmäisten oleskelulupien hakemusmäärät kasvoivat 96 prosenttia (2022: 290, 2021: 148), ja päätöksen sai 13 vuorokaudessa (2021: 24) eli käsittelyaika laski 46 prosenttia.

– Jatkamme tänä vuonna muun muassa satsauksia automaatioon ja verkkopalveluihin, jotta oleskelulupaprosessi olisi entistä asiakasystävällisempi ja tehokkaampi, kertoo Immonen.

EU-kansalaiset jättivät 10 166 rekisteröintihakemusta vuonna 2022 (2021: 12 465). Suurin osa EU-kansalaisista hakee rekisteröintiä työn perusteella (2022: 4 256, 2021: 5 905).

Viime vuonna 10 183 EU-kansalaista vahvisti oleskeluoikeutensa Suomessa (2021: 11 190). Heistä 4 270 rekisteröitiin työn perusteella (2021: 5 333). Eniten EU-rekisteröintejä tehtiin Viron, Saksan ja Latvian kansalaisille.

Moni myös halusi jatkaa Suomessa asumista. Jatkolupahakemuksia jätettiin 34 136 (2021: 30 930) ja niitä myönnettiin yhteensä 28 665 (2021: 30 623). Jatkolupia haettiin ja myönnettiin eniten työn perusteella. Jatkolupa on oleskelulupa, jota voi hakea, kun on jo asunut Suomessa oleskeluluvalla.

Pysyvä oleskelulupa myönnettiin 11 352 henkilölle (2021: 11 563).

Suomi sai 10 479 uutta kansalaista. 9 509 heistä sai kansalaisuuden hakemuksesta (2021: 6 070) ja 970 ilmoituksesta (2021: 1 515).

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Häiriö rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmässä on korjattu

Viime yönä tapahtunut kesäaikaan siirto vikaannutti asemien informaatiojärjestelmän, jotka jäivät näyttämään niin sanottua normaaliaikaa eli olivat tunnin myöhässä.

Ilta Brinkkalassa johdattaa arkkitehtuurin pohjoismaisiin vaikutteisiin Turussa

Mikko Laaksonen.

Ilta Brinkkalassa johdattaa arkkitehtuurin pohjoismaisiin vaikutteisiin Turussa. Tietokirjailija Mikko Laaksonen kertoo torstaina 30. maaliskuuta kello 17 kertoo, millaista vuorovaikutusta Turkuun toteutetun asuntorakentamisen taustalla oli, ja mistä vaikutteita tuli. Samalla kuullaan, minne muualle Suomeen turkulaiset rakennusliikkeet ja arkkitehdit toteuttivat 1960-luvun alussa turkulaista arkkitehtuuria.

Kesäaika sotki rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä

Viime yönä tapahtunut kesäaikaan siirtyminen vikaannutti asemien informaatiojärjestelmän, jotka jäivät näyttämään niin sanottua normaaliaikaa eli ovat tunnin myöhässä. Osa asemien kelloista on oikeassa ajassa, mutta junien lähtöajat ovat virheelliset.

Italialainen herkkuparatiisi ja miestenvaateliike avaavat Hansakorttelissa

Hansakorttelin kävijämäärä on kasvussa.

Hansakortteli saa vuoden ensimmäisen uuden liikkeensä jo Hansailmiön käynnistyessä maaliskuun lopulla, kun miestenvaateliike Jack & Jones avaa myymälänsä Hansakorttelin toiseen kerrokseen. Ravintolauutuus Gelateria Nuvolen, Pizzeria 450C:n ja Bastan yhdistävä italialaisten makujen herkkukeidas. Uusia kasvoja Hansakorttelissa nähdään myös uudistetussa Intersportissa, jonka kauppiaspariskuntana on aloittanut Maaria ja Teemu Holma .

Loton potti nousee 7,7 miljoonaan, Jokerissa kaksi täysosumaa

Lotossa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla tarjolla on jo 7,7 miljoonaa euroa. Loton kierroksen 12/2023 oikea rivi on 4, 14, 15, 20, 21, 30, 31 sekä lisänumero 40. Plusnumeroksi arvottiin 26.

Miksi romuttaa apteekkijärjestelmä?

Kirjoittaja puolustaa nykyistä apteekkijärjestelmää.

Viime päivien keskustelujen perusteella näyttää siltä, että joillakin tahoilla on vahvana päämääränä romuttaa nykyinen apteekkijärjestelmämme. Perusteluina käytetään omistajuuden vapauttamista tai lääkkeiden hintojen alentamista, jotka saavat uudistuksen kuulostamaan asiaan perehtymättömän korvaan kilpailullisten näkökulmien valossa hyvältä.

Rohkea ja sosiaalinen luonne sekä puhdas hiekkalaatikko näyttävät edistävän kissan sisäsiisteyttä

Erityisen yleisiä sisäsiisteysongelmat ovat leikkaamattomilla kissoilla.

Helsingin yliopiston tutkijat tunnistivat useita yhteyksiä erilaisten riskitekijöiden ja kissojen sisäsiisteysongelmien välillä. Moninaisten riskitekijöiden tunnistaminen antaa mahdollisuuden olosuhteiden muokkaamiseen kissan ympäristössä ja voi tätä kautta ehkäistä ja vähentää sisäsiisteysongelmia.

Rasekon vaatteidenvaihtotilaisuus uusitaan kahdesti

Rasekossa järjestetään pikapikaa kaksi uutta vaatevaihtaritilaisuutta.

Rasekossa järjestettiin helmikuussa kaksi kaikille avointa vaatteiden vaihtotilaisuutta. Tapahtumien suosio ylitti odotukset, ja useiden osallistujien toiveena oli saada tapahtumalle jatkoa.

Riistakameroilla uutta tietoa merimetson ja harmaahaikaran käyttäytymisestä vesiviljelylaitoksilla

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen merimetson ja harmaahaikaran pesimäkannat ovat vahvistuneet viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Suomen rannikko- ja merialueilla. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitettiin riistakameroiden käyttöä harmaahaikaroiden ja merimetsojen seurantamenetelmänä vesiviljelylaitoksilla.

Loimu iski mitalipeleihin

Loimun välieräsarja Akaa-Volleyta vastaan alkaa torstaina.

Raision Loimu iski itsensä välieriin lentopalloilun Mestaruusliigassa selättämällä Hurrikaani-Loimaan perjantaina Loimaalla puhtaasti luvuin 0–3 (27-29, 22-25, 19-25). Välieräpaikka on vuoden 2001 mestaruuskevään jälkeen vasta kolmas kaikkien aikojen menestyneimmälle suomalaiselle lentopalloseuralle. Tällä vuosituhannella Raisiossa on juhlittu liigamatalia vain kahdesti, joten nälkää riittää joukkueen lisäksi myös koko oranssimustalla seurayhteisöllä.

Suomalaisten kiinnostus lyhennysvapaisiin ei ole kasvanut

Danske Bankin Asuntolainapulssin mukaan lyhennysvapaiden suosio ei ole kasvanut, vaikka korot ovat nousseet ja inflaatio pysynyt korkeana.

Suuria klassikkoja soolokitaralla

Tomi Paldanius.

Fingerstyle-kitaristi Tomi Paldanius soittaa tunnetuiden kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti. Paldanius konsertoi Rieskalähteen koulun auditoriossa tiistaina 28. maaliskuuta kello 18.

Varjoista vapauttava kantaesityskonsertti Martinkirkossa

Turun konservatorion kamarikuoron konsertti Sept Anges – Pandemian varjoista pureutuu lähivuosiin ja purkaa tuntoja Martinkirkossa lauantaina 25. maaliskuuta kello 19. Konserttiin on vapaa pääsy.

Puukauppa käynnistyi viime vuotta vilkkaammin

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi–helmikuussa puuta yksityismetsistä 5,5 miljoonaa kuutiota. Määrä on noin kolmanneksen edellisvuoden alkua enemmän, ja neljä prosenttia enemmän kuin viiden vuoden keskiarvo.

Vanhan liiton työmoraalin mies – Sami Huhtala ajautui jälkiruokaekspertiksi sattumalta

 Sami Huhtala on pyörittänyt Sanna-vaimonsa kanssa Xoco’sia kahdeksan vuotta.

Xoco’sin Sami Huhtala on tullut tunnetuksi ennen kaikkea jälkiruokien taitajana. Xoco’sin jälkiruoka- ja konditoria-annokset ovat keränneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana runsaasti kiitosta ja pari vuotta sitten Huhtala voitti Makea mestari -kilpailun.

TPS kolmantena miesten välieriin, FBC Turku eteni karsinnan toiseen vaiheeseen

TPS löi Indiansin murskalukemin.

TPS eteni kolmantena joukkueena miesten salibandyn F-liigan välieriin, kun se kaatoi Westend Indiansin kotonaan maalein 10–2 ja jatkaa neljän joukkoon voitoin 4–1. Viimeisestä paikasta pelaavat sunnuntaina Jyväskylässä viidennen ottelunsa Happee ja SPV, ja jatkopaikka on katkolla kotijoukkueelle.

Eurojackpotin päävoitto kohoaa jo 73 miljoonaan euroon

Eurojackpotin perjantaisessa arvonnassa (kierros 12/2023) ei tällä kertaa löytynyt täysosumaa.

Kysely: Enemmistö vastustaa hyvinvointialueveroa

Enemmistö suomalaisista (57%) ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Yli kolmannes (37%) torjuu väittämän. Kansalaismielipide ei ole paljon muuttunut aiemmista mittauskerroista. Väitteeseen yhtyvien osuus on eri vuosia liikkunut 54–62 prosenttiyksikön välillä.

Urheilu

Yhdessä tehokkaammin kauhoen – Turkulaisten uintiseurojen yhdistymistä valmisteltiin pitkään

Tero Laine näkee, että uimarin kriittisiin vuosiin pitää panostaa, paitsi yksilön myös seuran. – On suuri haaste, että saadaan tuettua vaikkapa nuorten EM-tasolla olevaa urheilijaa niin, että hän nousee aikuisten EM-tasolle.

Turkulainen uinti astui uuteen aikaan maaliskuussa, kun Aurajoen Uinti ja Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry. ÅSK yhdistyivät. Fuusion muodostama seura tunnetaan nimellä Uinti Turku.

Loimu iski mitalipeleihin

Loimun välieräsarja Akaa-Volleyta vastaan alkaa torstaina.

Raision Loimu iski itsensä välieriin lentopalloilun Mestaruusliigassa selättämällä Hurrikaani-Loimaan perjantaina Loimaalla puhtaasti luvuin 0–3 (27-29, 22-25, 19-25). Välieräpaikka on vuoden 2001 mestaruuskevään jälkeen vasta kolmas kaikkien aikojen menestyneimmälle suomalaiselle lentopalloseuralle. Tällä vuosituhannella Raisiossa on juhlittu liigamatalia vain kahdesti, joten nälkää riittää joukkueen lisäksi myös koko oranssimustalla seurayhteisöllä.

TPS kolmantena miesten välieriin, FBC Turku eteni karsinnan toiseen vaiheeseen

TPS löi Indiansin murskalukemin.

TPS eteni kolmantena joukkueena miesten salibandyn F-liigan välieriin, kun se kaatoi Westend Indiansin kotonaan maalein 10–2 ja jatkaa neljän joukkoon voitoin 4–1. Viimeisestä paikasta pelaavat sunnuntaina Jyväskylässä viidennen ottelunsa Happee ja SPV, ja jatkopaikka on katkolla kotijoukkueelle.

RNK:n Petra Ojarannalle tänään 700 peliä täyteen

Petra Ojaranta.

Suomalaisen ringeten legenda, RNK:n Petra Ojaranta saavuttaa 700 pelatun SM-sarjaottelun rajan toisena suomalaispelaajana. 46-vuotias Ojaranta saa 700 peliä täyteen ringeten ensimmäisessä finaalissa 25. maaliskuuta, kun RNK kohtaa Raisiossa NoU Ringeten. Vuonna 1990 ensimmäisen SM-sarjaottelunsa pelannut Ojaranta on voittanut urallaan muun muassa kaksi Suomen mestaruutta ja viisi maailmanmestaruutta.

FBC nousi kuilun partaalta voittoon

Juuso Forsman. Kuva on viime keväältä.

Salibandyn F-liigakarsinnassa FBC Turku siirtyi Karhuja vastaan 2–1-johtoon voittamalla kotonaan rangaistuslaukauskisan jälkeen 6–5. Paikka karsinnan toisessa vaiheessa aukeaa kolmella voitolla.

Puukkokatsomo: Tepsillä raskaan analyysin aika

Lassi Lehtinen.

Hienoja peliasuja, hienoja hatunnostoja satavuotiselle historialle. Mutta urheilullisesti HC TPS:n juhlakausi ei jättänyt kerrottavaa jälkipolville.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.