Joulukuun tuplalapsilisä ilahduttaa vain lähivanhempaa – Kelakin tunnistaa ongelman

Lapsilisissä ei edelleenkään huomioida lapsen vuoroasumista millään tavalla. Lapsilisissä ei edelleenkään huomioida lapsen vuoroasumista millään tavalla. Kuva: Monkeybusinessimages

Uutinen lapsilisän maksamisesta kaksinkertaisena joulukuussa on ilahduttanut monia. Ylimääräisen lapsilisän maksamisen tavoitteena on lisätä lapsiperheiden ostovoimaa, kun hinnat ovat nousseet inflaation seurauksena.

Uutisointi tuplalapsilisästä ”vanhempien joulubonuksena” on aiheuttanut kuitenkin harmia vuorovanhemmuuden perheissä, joissa etuudet eivät jakaudu tasaisesti kotien välillä.

– On vääristynyttä ajatella, että vuoroasumistilanteessa lähivanhemman kodin tukeminen auttaisi toistakin kotia. Se ei auta, koska Kelan päätöksen mukaan toista kotia ei ole olemassa, Aamusten toimitukseen yhteyttä ottanut isä harmittelee.

Vuonna 2021 tehdyn selvitystyön mukaan erotilanne ja yksinhuoltajuus lisäävät lapsiperheköyhyyden riskiä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta vuorovanhemmuuteen, koska sosiaaliturva ei yllä etävuorovanhempaan, jonka kodissa lapsen osoite ei ole. Isän kokemuksesta tuplalapsilisäpäätös ei ole ainoa vain toista lapsen kotia tukeva päätös, joka laittaa perheet eriarvoiseen asemaan.

– Tutkiessa mihin Kelan tukipäätökset perustuvat huomataan, että koti missä lapsi on ”kirjoilla” on eri asemassa kuin koti missä asuinosoite ei sijaitse. On surullista, että näin vaikutetaan olosuhteisiin, jossa lapsi saattaa viettää saman verran aikaa.

Asiantuntijaryhmän selvityksessä todettiin, että perhe-etuudet huomioivat huonosti perheiden moninaisia tilanteita, ja että lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi on keskeistä tunnistaa kahdessa kodissa asuvat lapset ja mahdollistaa joustoja eroperheiden sosiaaliturvaan.

Isä on samaa mieltä. Hänestä vanhempien lokerointi huoltajuusmuotojen perusteella tulisi uudistaa, koska vuoroasumistilanteessa tuetaan nyt vain lapsen virallisessa osoitteessa asuvaa perhettä.

– Täytyisi pitää mielessä, että huoltajuusmuoto ei kerro suoraan kenenkään taloudellisesta asemasta, työtilanteesta tai siitä, kuinka monta työssäkäyvää aikuista kodissa asuu. Mitä enemmän uutisoinnissa viljellään yksinhuoltaja-termiä talouteen liittyvissä asioissa, aiheuttaa se mielikuvan, ettei yksinhuoltajilla ole kumppania tai työpaikkaa. Yksinhuoltajuus ei kuitenkaan tee ketään taloudellisesti heikoksi automaattisesti. Päinvastoin, se tukee myönteisiä päätöksiä saada tukia Kelalta ja sosiaalitoimilta.

Lapsilisän maksaminen vain toiselle vanhemmalle otetaan lähtökohtaisesti erotilanteissa huomioon arvioitaessa vanhempien elatuskykyä. Kelan mukaan lapsilisää saava vanhempi vastaa lapsen menoista vähintään lapsilisän verran, ja jäljelle jäävä lapsen elatustarve jaetaan vanhempien kesken.

Lapsiperheköyhyyden selvityksen mukaan lapsilisän ja yksinhuoltajakorotuksen puolitus erovanhempien kesken merkitsisi käytännössä vain sitä, että elatusavun suuruutta arvioitaessa lähivanhemman tulot vähenisivät ja etävanhemman tulot kasvaisivat, minkä seurauksena etävanhemman maksettava elatusapu voisi kasvaa ja lapsilisän puolitus jopa lisätä lapsiperheköyhyyttä. ”Erovanhempien tasapuolisempi kohtelu etuuksien ja palveluiden saamisessa voisi silti helpottaa perheiden tilannetta monella tapaa”, selvitys alleviivaa.

Mutta miten erilaiset perhemuodot haastavat Kelan tukipäätöksiä?

– Monia etuuksia maksetaan pelkän huoltajuuden perusteella ja tämä malli huomioi hyvin erilaiset perhemuodot. Tällaisia Kelan maksamia etuuksia ovat opintorahan huoltajakorotus sekä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan lapsikorotukset. On kuitenkin myös etuuksia, kuten lapsilisä, jota voi saada vain toinen vanhempi tai huoltaja. Myös lainsäätäjä on tunnistanut vuoroasumistilanteita koskevan ongelman. Tällaisten etuuksien lainsäädännön kehittämistarpeita on tutkittu esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön vetämässä lasten vuoroasumisen toimeenpanosuunnitelmatyöryhmässä vuonna 2021, kertoo juristi Tiina Äijälä Kelan etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikön perhe-etuusryhmästä.

Kaksinkertaista lapsilisää koskevan lakimuutoksen on valmistellut sosiaali- ja terveysministeriö ja hyväksynyt eduskunta. Kela on etuuksien toimeenpanija. Kelan velvollisuus on huolehtia etuuslakien ja lakimuutosten toimeenpanosta, eli siitä, että etuudet maksetaan lakien mukaan. Kela toimeenpanee myös tämän lapsilisää koskevan lakimuutoksen sellaisena kuin se on eduskunnassa päätetty, Äijälä korostaa.

Entä voisiko joulukuun ylimääräisen lapsilisän siirtää lähivanhemman toimesta tapaajavanhemmalle?

– Tämä jää vanhempien päätettäväksi. Eri talouksissa asuvat vanhemmat voivat sopia lapsen menoista ja elatuksesta hyvin monella eri tavalla, sanoo Äijälä.

Saana Sjöblom-Hasselblatt

Suomalaisten enemmistö torjuu EU:n metsäpolitiikan

Suomalaisista 64 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitää vastustaa EU:n pyrkimyksiä säännellä ja rajoittaa Suomen metsien käyttöä, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Enemmistö alueen yrityksistä uskoo tunnin junan vaikuttavan liiketoimintaan myönteisesti

Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 60,1 prosenttia arvioi, että tunnin juna tulee vaikuttamaan positiivisesti yrityksen liiketoimintaan.

Enemmistö Turun kauppakamarin jäsenistä näkee tunnin junalla olevan toteutuessaan myönteisiä vaikutuksia liiketoimintaan. Joulukuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista toimitusjohtajista 60,1 prosenttia arvioi, että tunnin juna tulee vaikuttamaan positiivisesti yrityksen liiketoimintaan. Kielteistä vaikutusta yritykselleen povaa kyselyn mukaan vain 4,6 prosenttia vastaajista. Kyselyyn vastasi lähes 200 varsinaissuomalaista toimitusjohtajaa.

Kestilänkulmaa korotetaan, sisäpihalle kahdeksankerroksinen asuinkerrostalo

Kestilänkulma suojellaan ja korotetaan.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee tiistaina asemakaavanmuutosta, jossa ehdotetaan osoitteessa Kristiinankatu 10a olevan tontin sisäpihalla olevan toimistorakennuksen korvaamista kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla.

Ville Niinistö: Hiilensidonnan markkinoilla monia mahdollisuuksia, mutta selkeitä sääntöjä tarvitaan

Euroopan parlamentin jäsen Ville Niinistö ryhtyy neuvottelemaan Vihreän ryhmän edustajana hiilenpoistojen sertifioinnista Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa. Tavoitteena on kehittää sääntelyä hiilensidonnan todentamiseksi ja raportoinniksi ja samalla kannustaa viljelijöitä, metsänomistajia, yrityksiä ja teollisuutta uusien ratkaisujen käyttöönottoon hiilidioksidin sitomiseksi ja varastoimiseksi.

Pihabongauksessa ennätysvähän metsätiaisia

Sinitiaisia nähtiin useimmilla pihoilla.

BirdLife Suomi järjesti viime viikonloppuna Pihabongaus-tapahtuman jo 18. kerran. Tulokset kertovat karua kieltään metsätiaisten alamäestä. Sekä kuusitiaisia että erittäin uhanalaisia hömötiaisia havaittiin vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. Töyhtötiaisia on vain kerran ollut vielä vähemmän kuin nyt.

Valkonen jatkaa kokoomuksen puoluehallituksessa

Kansanedustaja, Varsinais-Suomen Kokoomuksen puheenjohtaja Ville Valkonen on valittu jatkokaudelle kokoomuksen puoluehallitukseen. Valkonen on ollut puoluehallituksen jäsen vuodesta 2020.

Ylioppilaskylän rantareitin ulkovalaistus saneerataan

Ylioppilaskylän rantareitti.

Aurajokivarressa sijaitsevan Ylioppiskylän rantareitin valaisinpylväiden ja valaistuksen kunto on heikko. Rantareitin valaistus on heikkokuntoisissa puupylväissä. Ilmajohdot hankautuvat osittain puiden oksistoon. Ulkovalaistuksen saneeraus on tarkoitus toteuttaa kesän aikana siten, että uusi valaistus on toiminnassa 30. kesäkuuta.

Puutarhaliitto ja Martat innostavat jakamaan puutarhataitoja

Marttaliitto ja Puutarhaliiton PUUHA-hanke haastavat kotipuutarhureita jakamaan taitojaan muille.

Tekeminen, taitaminen ja tietäminen ovat keskeisiä asioita puutarhanhoidossa. Marttaliitto ja Puutarhaliiton PUUHA-hanke haastavat kotipuutarhureita jakamaan taitojaan muille. Kampanjaan voi osallistua 25.1.–30.9.

Joka neljäs valvontamaksu johtuu virheestä, joka toistuu vuodesta toiseen

Suomen yleisin pysäköintivirhe oli viime vuonna pysäköintikiekon käyttämättä jättäminen. Siihen syyllistyi lähes joka neljäs (24,3 %) valvontamaksun saaneista autoilijoista. Vain ani harva käyttää kiekkoa virheellisesti silloin, kun muistaa laittaa sen esille, paljastavat Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten tuoreet tilastot vuodelta 2022.

Yritysten liikevaihdon kasvu jatkui viime kesänä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen yritysten liikevaihto elpyi vahvasti koronakriisistä kevättalvella 2022. Liikevaihdon kasvu on jatkunut myös kesän ja alkusyksyn aikana Venäjän sotatoimista ja kasvaneesta inflaatiosta huolimatta, sillä vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä yritysten liikevaihto oli 12,6 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Hyötytietoa perintö- ja lahjaverosta sekä vähennyksistä

Veronmaksajain Keskusliiton Varsinais-Suomen paikallisyhdistys järjestää neuvontatilaisuuden perintö- ja lahjaverosuunnittelusta maanantaina 30. tammikuuta.

Nostotyö sulkee illalla ja yöllä ajokaistan Helsinginkadulla

Helsinginkatu 22:n kohdalla tehdään nostotyötä maanantain ja tiistain välisenä yönä kello 18.30–6.

Maakuntahallitus edelleen Tunnin junan takana

Maakuntahallitus käsitteli maanantaina Turun tunnin junan tilannetta ja antoi yksimielisen myönteisen lausunnon. Maakuntahallituksella on jo aiemmin sovitut, yksimieliset hallitusohjelmatavoitteet Tunnin junan suhteen. Varsinais-Suomen liitto toistaa aiemmissa lausunnoissaan esille nostetut näkemykset.

TPS:n Valtteri Pulli ja Pauliina Salonen debytoivat jääkiekkomaajoukkueissa

Pauliina Salonen.

Jääkiekon A-maajoukkueen ottelut jatkuvat Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Ruotsin EHT-turnauksessa. Huhtikuussa MM-mitaleista pelaavilla Naisleijonilla ja alle 18-vuotiailla Pikkuleijonilla on edessään viimeiset turnaukset ennen MM-kisoja: Naisleijonat matkaa Saksaan ja Pikkuleijonat isännöi neljän maan turnausta Raumalla ja Eurajoella.

Turun kauppakorkeakoululle aluetalouden lahjoitusprofessuuri

Varsinais-Suomen kunnat lahjoittavat Turun yliopiston kauppakorkeakoululle taloustieteen professuurin erityisalanaan aluetalous. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.

Suomessa viime vuonna 469 euroseteliväärennöstä

Suomessa löydettiin viime vuoden aikana 469 euroseteliväärennöstä. Määrä jatkoi laskuaan edellisvuodesta, jolloin kierrosta löytyi 523 euroseteliväärennöstä.

Korona vähensi suomalaisten liikkumista 2 500 kilometrillä vuodessa asukasta kohden

Koronapandemian vaikutukset suomalaisten liikkumiseen näkyivät matkojen määrissä ja pituuksissa selvästi. Suomalainen valitsee edelleen mieluiten henkilöauton liikkumiseen, seuraavaksi eniten kuljetaan jalan. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemasta säännöllisesti toteutettavasta valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta, joka kartoitti viimeisimpänä suomalaisten liikkumistottumuksia vuonna 2021. Lisääntyneen etätyön vaikutus liikkumisen kokonaismäärään oli kuitenkin pieni.

Ikääntyneiden lähiliikuntamahdollisuudet paranevat Turussa

Turussa käynnistetään hanke, jonka tavoitteena on löytää liikuntapalveluiden ulkopuolelle jääneet ikäihmiset ja tukea aktiivisesti heidän liikkumismahdollisuuksiaan lähellä kotia. Alueelliset Lähiliikkujat-ryhmät lisäävät osallistujiensa hyvinvointia ja alueiden yhteisöllisyyttä. Samalla ne tasaavat liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia kaupungin eri alueiden välillä.

Urheilu

TPS:n Valtteri Pulli ja Pauliina Salonen debytoivat jääkiekkomaajoukkueissa

Pauliina Salonen.

Jääkiekon A-maajoukkueen ottelut jatkuvat Sveitsissä ja Ruotsissa pelattavassa Ruotsin EHT-turnauksessa. Huhtikuussa MM-mitaleista pelaavilla Naisleijonilla ja alle 18-vuotiailla Pikkuleijonilla on edessään viimeiset turnaukset ennen MM-kisoja: Naisleijonat matkaa Saksaan ja Pikkuleijonat isännöi neljän maan turnausta Raumalla ja Eurajoella.

Sauli Heilimön, 41, kuolema jättää suuren aukon suomalaiseen kamppailu-urheiluun

 Aktiiviuransa jälkeen Sauli Heilimö valmensi nuorempaa kamppailijasukupolvea.

Suomalainen kamppailu-urheilukansa joutui vastaanottamaan tammikuun lopulla suru-uutisen, kun tieto 41-vuotiaan Sauli Heilimön kuolemasta levisi sosiaalisessa mediassa.

TPS varmisti naisten runkosarjan voiton

TPS löi lauantaina FBC Loiston 10 -3.

Hallitseva mestari TPS varmisti jo nyt naisten A-lohkon runkosarjan voiton, kun se haki Helsingistä 18. perättäisen kolmen pisteen voittonsa kaatamalla EräViikingit 5–4.

Wilma Murto Varsinais-Suomen paras urheilija, Jarno Koivunen paras valmentaja

Urheiluväki kokoontui Logomoon palkintogaalaan.

Logomossa juhlittiin varsinaissuomalaista urheiluvuotta 2022 yli 800 osallistujan voimin. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) ja järjestäjäkumppaneiden isännöimässä gaalassa jaettiin tunnustusta liikunnassa ja urheilussa menestyneille henkilöille ja tahoille.

Puukkokatsomo: Interillä mahdollisuus markkinointiin

Anton Aaltonen.

FC Inter sai haaviinsa tammikuussa äärimmäisen kiinnostavan pelaajan, kun Anton Aaltosen siirtyminen HJK:n organisaatiosta Turkuun varmistui.

TPS aloittaa Ykkösen Urheilupuiston Yläkentällä

TPS avaa Ykkösen kotipelinsä Urheilupuiston Yläkentällä. Kasper Hämäläinen kuuluu joukkueen johtaviin pelaajiin.

Miesten Ykkösen otteluohjelma on julkaistu. TPS:n osalta sarjapelit potkaistaan käyntiin lauantaina 15. huhtikuuta vierasottelulla tammisaarelaista EIF:ää vastaan.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.