Kysely: Diabeetikoille tulisi tarjota paras mahdollinen hoito hinnalla millä hyvänsä

Tuoreen kyselyn mukaan valtaosa suomalaisista kokee, että diabeetikoille tulisi tarjota paras mahdollinen hoitomuoto sen kustannuksista riippumatta. Osa kannattaa jopa täysin ilmaista hoitoa. Diabetesliiton mukaan diabeteksenhoito on kuitenkin Suomessa epätasa-arvoista, ja eri puolilla maata saa eritasoista hoitoa kuntakohtaisista budjeteista ja tiedon puutteesta johtuen. Moni ykköstyypin diabetesta

sairastava kamppailee hoitoväsymyksen kanssa, sillä sairauden hoito vaatii jatkuvaa itsehoitoa. Modernia, itsehoitoa helpottavaa teknologiaa esimerkiksi verensokeritasojen reaaliaikaiseen mittaamiseen ei ole saatavilla kaikille halukkaille.

Diabetes, joka luokitellaan Suomessa kansantaudiksi, koskettaa lähes jokaista suomalaista suoraan tai välillisesti. Ilman hyvää hoitotasapainoa, diabeteksella voi olla vakavia vaikutuksia potilaan päivittäiseen elämään. Se voi johtaa muun muassa liitännäissairauksiin ja aiheuttaa myös rasitusta julkiselle terveydenhuollolle.

Diabeteksen hoidon kokonaiskustannukset kattavat lääkehoidon lisäksi jatkuvan omaseurannan sekä mahdolliset sairaalajaksot. Mitä paremmin sairautta hallitaan, sitä vähemmän sairaalajaksoja ilmenee.

Kyselyn mukaan suomalaiset kokevat, että diabeetikoille tulisi tarjota mahdollisimman hyvää hoitoa julkisen terveydenhuollon piirissä. 65 prosenttia vastanneista ajattelee, että hoidon pitäisi olla täysin maksutonta ykköstyypin diabeetikoille.

81 prosenttia on samaa tai täysin samaa mieltä väitteen: “Mielestäni lääkärin pitäisi aina valita diabeetikolle paras mahdollinen hoitomuoto, vaikka se kustantaisikin enemmän kuin vähimmäistason riittävä hoito” kanssa. Erityisesti iäkkäämmät vastaajat sekä naiseksi itsensä luokitelleet vastaajat olivat samaa mieltä väitteen kanssa.

Suomen Diabetesliiton mukaan diabetesta sairastavat ympäri Suomea eivät pääse tasa-arvoisesti saman hoidon piiriin, vaan kuntakohtaiset erot ovat suuriakin.

Tutkimuksen toteutti YouGov internetpaneelina 3.–6. kesäkuuta Nordic Infucaren pyynnöstä. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Kyselyyn vastasi 1 005 henkilöä ja se on otannaltaan iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikaltaan Suomen aikuisväestöä väestöllisesti edustava. Tutkimuksen virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

– Tietojemme mukaan Suomessa on paljon alueellisia eroja siinä, millaista hoitoa diabeetikot saavat. Kunnat päättävät itse hoitotarvikkeista ja sen vuoksi kuntakohtaiset budjetit ja ajantasaisen tiedon puute johtavat epätasa-arvoisiin päätöksiin ja myös kasvattavat näin hoitokustannuksia. Esimerkiksi modernin henkilökohtaisen ja reaaliaikaisen glukoosiseurantalaitteen hyödyt ja mahdollisuudet jäävät usein hyödyntämättä ja ilman

rahoitusta. Diabetesliitto pyrkii tuomaan ajantasaista tietoa kuntien saataville, liiton asiantuntijalääkäri Elina Pimiä kertoo.

Reaaliaikainen glukoosiseurantalaite auttaa potilaita kontrolloimaan diabetestaan paremmin. Modernissa laitteessa on ihonalainen anturi, jonka kautta potilaat seuraavat glukoositasojaan

ilman, että heidän tarvitsee ottaa verinäytettä joka kerta. Reaaliaikainen seuranta on tärkeä osa diabeteshoitoa.

– Tutkimukset osoittavat, että ykköstyypin diabetesta sairastavat saavat vähemmän liitännäissairauksia, kun glukoositasot pysyvät tasaisina. Lisäksi moderni reaaliaikainen glukoosiseuranta helpottaa potilaiden arkea huomattavasti. Monet diabeetikot kärsivät jatkuvasti hoitoväsymyksestä, joka johtuu muun muassa jatkuvista sormenpäänäytteiden otoista, Pimiä jatkaa.

Selvityksen tilannut Nordic Infucare edustaa reaaliaikaiseen glukoosinmittaukseen laitteita ja järjestelmiä tarjoavaa teknologiayritys Dexcomia. Laitteen käyttäjä voi seurata arvoja suoraan älypuhelimelta tai erilliseltä vastaanottolaitteelta. Personoitavat hälytykset auttavat potilasta reagoimaan glukoositason muutoksiin ja välttämään hypoglykemiaa ja korkeita verensokeritasoja. Järjestelmän kautta myös esimerkiksi diabetesta sairastavan lapsen vanhempi voi seurata lapsensa glukoositasoja reaaliajassa.

– Ykköstyypin diabetes vaatii potilaalta itseltään jatkuvaa reaaliaikaista seurantaa. Tämän vuoksi heille pitäisi olla tarjolla paras mahdollinen teknologia. Ilman kunnollista seurantalaitetta verensokerin tasoja on vaikea ennakoida, vaikka potilas noudattaisi tarkkaakin ruokavaliota. Päivittäin vaihtuvat tekijät, kuten vaikkapa stressi, liikunta tai kuukautiset voivat vaikuttaa tasoihin, Pimiä kertoo.

Huipputeknologiaa edustava Dexcom G6 sisältää pienen, kehoon kiinnitettävän anturin ja lähettimen, jotka jatkuvasti mittaavat ja lähettävät glukoositasoista tietoa langattomasti

älypuhelimeen tai erilliseen vastaanottimeen. Potilaat saavat reaaliaikaista tietoa ilman sormenpäämittausta. Järjestelmästä on mahdollista saada personoitua hälytyksiä ja varoituksia, joiden avulla voi välttää vaarallisen korkeat tai matalat verensokeritasot.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Sokeria sisältäville virvoitusjuomille korotettu vero

Esitys virvoitusjuomaveron uudistamiseksi etenee lausuntokierrokselle. Esityksen tavoitteena olisi ohjata kulutusta ja tuotantoa korkean sokeripitoisuuden juomista vähemmän sokeria sisältäviin juomiin sekä tarkistaa virvoitusjuomaveron veropohjaa käynnissä olevan valtiontukiarvioinnin perusteella. Lausuntokierros virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta on käynnissä 26. lokakuuta saakka.

Turun rivakka kasvu jatkuu

Aluekehittämisen konsultointitoimisto MDI on laatinut neljä vaihtoehtoista mallia siitä, miten väkimäärä muuttuu Suomessa vuoteen 2040 mennessä. Vaihtoehdot on nimetty perusuraksi, kaupungistumiseksi, hajautumiseksi ja kansainvälistyväksi Suomeksi.

Kårenilla soi barbershop, pop ja kevyen musiikin klassikot mieskuoron sekä neljän lauluyhtyeen voimin

Mieskuoro Naskalit.

Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit halusi tutustua paremmin amerikkalaiseen barbershop-lauluperinteeseen. Syntyi idea rennosta musiikki-iltamasta, jossa barbershop ja kevyen musiikin klassikot soivat mieskuoron ja neljän lauluyhtyeen voimin. Barberpop-tapahtumassa 14. lokakuuta kello 19.30 Kårenin lavalle nousevat Naskaleiden lisäksi lauluyhtyeet Namikatse, Just For Fun, Klaus riddare ja Kylä lähtee. Esitysten välissä DJ Forsberg soittaa musiikkia levyiltä.

Selvitys: Inflaatio ajanut jo kaksi viidestä suomalaisyrityksestä säästötoimenpiteisiin

Suomalaiset yritykset ovat reagoineet nopeasti inflaatioon käynnistämällä säästötoimenpiteitä, selviää OP:n yrityskyselystä. Investointeja aikoo kuitenkin lykätä vain viidesosa. Yritykset kertovat inflaation aikaansaaneen palkannostopainetta myös Suomessa.

Vinokino esittää sateenkaarevia elokuvia viidellä paikkakunnalla

Private Desert kuuluu Vinokinon ohjelmistoon.

Turun seudun Seta ry:n järjestämä Vinokino on Suomen ainoa vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tarinoihin keskittyvä elokuvafestivaali, jonka elokuva esitetään Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä ja Oulussa loka-marraskuussa.

Suomalaisyrityksille kilpailukykyä vastuullisesta tekoälystä

Valmisteilla oleva eurooppalainen lainsäädäntö ohjaa tekoälyn käyttöä tulevaisuudessa. Suomalaisyritykset haluavat varmistua tekoälyjärjestelmiensä eettisyydestä, luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Turun yliopiston koordinoima AIGA-hanke kehitti tekoälyn hallintamallin, jonka avulla yritykset voivat viedä vastuullista tekoälyä käytäntöön.

Muista varotoimenpiteet, jos lämmität asunnon polttopuilla

Tulisijat ja hormit ovat vuosittain keskimäärin 600 rakennuspalon tai rakennuspalovaaran syttymissyynä.

Moninkertaistuneet energian hinnat ovat nyt jatkuvana puheenaiheena. Moni on sähkölaskua pienentääkseen siirtynyt lämmittämään asuntoaan polttopuilla. Takat aiheuttavat vuosittain keskimäärin 600 rakennuspaloa – puiden poltossa kannattaa muistaa maltti, varovaisuus ja palohälyttimet, varsinkin jos takka on viime vuosina ollut vähemmällä käytöllä.

Nuoria pyydetään kertomaan köyhyydestä

Miten köyhyys vaikuttaa ja ilmenee nuorten elämässä? Turun yliopiston tutkijat etsivät vastausta kysymällä asiaa suoraan nuorilta. 15–21-vuotiaille suunnattu keruu on avoinna 9. joulukuuta saakka. Aineistonkeruu on osa Lasten ja nuorten arjen kokemukset köyhyydestä -tutkimushanketta.

Keskiaikaisia kattoristikoita tutkaillaan Turun tuomiokirkkomuseossa

Keskiaikaiset ristikot.

Turun tuomiokirkkomuseossa ratkotaan lokakuusta alkaen keskiaikaisen kirkkojen kattoristikoita. Näyttely Kattoristikoiden ratkojat – Keskiaikaisten puurakenteiden jäljillä esittelee keskiaikaisten kivikirkkojen kattorakenteita, kattoristikoiden maailmaa ja sitä selvittävän tutkimusryhmän työtä.

American Voices -seminaarissa pohditaan Yhdysvaltojen kulttuurin kaleidoskooppia

Turun yliopiston englannin kielen oppiaineen ja Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen koordinoima North American Studies (NAMS) -ohjelma järjestää perinteisen American Voices -seminaarin Turun yliopistossa 7.–8. lokakuuta Tauno Nurmela -salissa päärakennuksessa. Perjantaina seminaariaika on kello 14.00–17.20, lauantaina kello 10.15–13. Seminaari järjestetään tänä vuonna jo 29. kerran.

Kauppahalli peruskorjataan, uusi kehityskonsepti hyväksyttiin

Kaupahallin kortteliin on parkkipaikan tilalle tulossa uudisrakennus.

Turun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kauppahallikorttelin kehittämisen pohjaksi laadittu kehityskonseptin. Yhteistyön jatkuu korttelin kehittämisessä innovaatiokumppanina mukana olevan JKMM Arkkitehtien kanssa.

Fintrafficin meriliikenteenohjaus estänyt ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jo 15 aluksen mahdollisen karilleajon

Meriväylillämme liikkuu vuosittain lähes sata miljoonaa tonnia ulkomaan merikuljetuksia sekä miljoonia matkustajia. Fintrafficin meriliikennekeskukset valvovat alusten turvallista kulkua Suomen rannikkoalueella vuoden jokaisena päivänä.

Rakentamisen aloitusten määrä laskee 15 prosenttia

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomessa aloitetaan rakennushankkeita 3,6 miljardin euron arvosta.

RPT Byggfaktan vuoden viimeistä neljännestä koskeva rakentamisaloitusten raportti on julkaistu. Raporttiin kerättyjen tietojen mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä Suomessa aloitetaan rakennushankkeita 3,6 miljardin euron arvosta, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

15 600 korkeakouluopiskelijaa saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä

15 600 korkeakouluopiskelijaa saanut selvityspyynnön opintojen edistymisestä. Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Selvityspyyntöön täytyy vastata viimeistään 25. lokakuuta. Selvityspyyntöön voi vastata OmaKelassa.

Laari Lähiruokapiste tuo jatkossa lähiruokatuotteita Kupittaalle

Laari Lähiruokapiste palvelee turkulaisia lokakuusta lähtien K-Citymarket Kupittaan edustalla. Kauppias Hannu Aaltonen ja markkinointijohtaja Johanna Saario pullonpalautuskoneella.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Turun kaupungin Food hub -elämystorihankkeen pilotoima lähiruoan myynti- ja jakelukanava Laari Lähiruokapiste palvelee turkulaisia lokakuusta lähtien K-Citymarket Kupittaan edustalla.

Poliisi määräsi jälleen sanktioita jalkakäytävillä ajamisesta

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja huomautuksia suojattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontapäivänä 3. lokakuuta. Sanktioita annettiin muun muassa jalkakäytävällä ajeleville polkupyöräilijöille sekä kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille.

Interille 1 300 euron sakko cupin finaalista, Palloliitto sakotti myös itseään

Palloliitto langetti Interille sakon cupin finaalin takia. Kuva on Kupittaalta toukokuulta.

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 17. syyskuuta pelatun miesten Suomen Cupin finaalin KuPS–FC Inter tapahtumia. Palloliitolle määrätään 1 000 euroa sakkoa, KuPS:lle 1 500 euroa sakkoa ja FC Interille 1 300 euroa sakkoa.

Lounais-Suomen poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloitusta tulevana viikonloppuna

Hirvenmetsästyskausi alkaa tulevana viikonloppuna Lounais-Suomen alueella. Poliisi valvoo valtakunnallisen valvontateeman mukaisesti metsästystä yhteistyönä Länsi-Suomen merivartioston ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa.

Urheilu

Interille 1 300 euron sakko cupin finaalista, Palloliitto sakotti myös itseään

Palloliitto langetti Interille sakon cupin finaalin takia. Kuva on Kupittaalta toukokuulta.

Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 17. syyskuuta pelatun miesten Suomen Cupin finaalin KuPS–FC Inter tapahtumia. Palloliitolle määrätään 1 000 euroa sakkoa, KuPS:lle 1 500 euroa sakkoa ja FC Interille 1 300 euroa sakkoa.

TPK ei pelaa Kupittaan palloiluhallissa, vaikka haluaisi

TPK pelaa kotiottelunsa Samppalinnassa, vaikka haluaisi pelata Kupittaalla.

Miesten Futsal-Liigaa pelaava Turun Pallokerho avasi kautensa Samppalinnan palloiluhallissa. TPK haluaisi pelata kotiottelunsa Kupittaan palloiluhallissa, jossa se myös harjoittelee.

Onni Helén Serie A -seura Empolin testissä

Onni Helén.

TPS:n 16-vuotias jalkapalloilija, hyökkääjälupaus Onni Helén on tällä viikolla testissä Italian Serie A:ssa pelaavan FC Empolin akatemiassa. Helén on TPS:n GANT-akatemian sopimuspelaaja ja poikien maajoukkuepelaaja.

Puukkokatsomo: Turkulaisittain herkullinen salibandysyksy

Salibandyn F-liigat on saatiin syyskuun loppupuolella käyntiin sekä miesten että naisten puolella. Jos haluaa juuri nyt nauttia menestyvästä palloilusta Turussa, kannattaa hypätä salibandykelkkaan.

Otteluanalyysi: Rajamäen debyytti päättyi tasapelipettymykseen

Albijon Muzaci osui kahdesti ja pelasi muutoinkin vahvan pelin.

Ei auttanut valmentajanvaihdos TPS:aa ainakaan heti jalkapalloilun Ykkösessä. Marko Rajamäen debyytti TPS:n peräsimessä (siis toinen sellainen) tuotti vain 2-2-pelin Kokkolan Pallo-Veikkoja vastaan. Tämä tarkoittaa että KTP varmistaa nousunsa Veikkausliigan, jos se saa pisteenkin EIF-ottelusta sunnuntaina. Tappiokaan ei paranna TPS:n asemaa erityisesti, sillä kotkalaisten maaliero on niin paljon parempi, että TPS:n olisi voitettava viimeisessä ottelussa Kotkassa todella runsasmaalisesti, jotta unelmasta tulisi totta.

Rantaralli ajetaan Mynämäen ympäristössä lauantaina

Reijo Mattila kaasutteli Rantarallin  ykköseksi vuonna 2017.

Naantalin Seudun Urheiluautoilijat ry järjestää lauantaina 1. lokakuuta Kasitien Katsastus XLV Rantarallin Mynämäen ympäristössä. Kilpailu on Historic Rally Trophy -sarjan viimeinen eli seitsemäs osakilpailu tänä vuonna. Rallissa on historic-sarjan lisäksi myös kilpa-autoja tasanopeusluokassa, Kuplapaja- sekä BMW-rallisarjoissa. Lisäluokkia kilpailussa on useita, joten myös paikallisia kilpailijoita on paljon mukana. Kilpailukeskuksena toimii Mynämäen lukio, jossa on myös kilpailun lähtö ja maali.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.