Hakkuut nousivat 76 miljoonaan kuutiometriin viime vuonna

Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta 11 prosenttia ja ylitti viiden edellisen vuoden keskimääräiset hakkuut viidellä prosentilla. Vuonna 2021 hakattiin tukkia 29, kuitupuuta 37 ja energiapuuta kymmenen miljoonaa kuutiometriä.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja vientiin 65,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 7,5 miljoonaa kuutiometriä edellisvuotista enemmän ja neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä viitenä vuonna keskimäärin.

– Vuoden 2021 teollisuuspuun hakkuumäärä oli tilastointihistorian toiseksi suurin. Vuodesta 2018 jäätiin jälkeen kolme miljoonaa kuutiometriä, kertoo Luonnonvarakeskuksen yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä.

Tukkipuuta hakattiin 29,0 miljoonaa kuutiometriä ja kuitupuuta 36,7 miljoonaa kuutiometriä. Edellisvuoteen verrattuna tukkipuun hakkuumäärä nousi 17 prosenttia ja kuitupuun kymmenen prosenttia. Tukkipuu nousi esiin myös pidemmässä aikavertailussa: sen hakkuut olivat yhdeksän prosenttia edeltävän viiden vuoden keskiarvoa suuremmat, mutta kuitupuun hakkuut pysyivät samalla tasolla.

Puutavaralajeista suhteellisesti eniten kasvoivat kuusi- ja koivutukin hakkuut, 19 prosenttia. Mäntytukillakin nousua oli 15 prosenttia. Muutos näkyi erityisesti yksityismetsissä, missä tukkien hakkuut lisääntyivät viidesosalla. Valtion ja yritysten metsissä tukkipuun hakkuut kuitenkin vähenivät. Päijät-Hämeessä teollisuuspuun hakkuista oli tukkia 57 prosenttia, mutta Pohjois-Suomessa vain noin 30 prosenttia.

Kotimaisesta teollisuuspuusta 40 prosenttia tuli neljän maakunnan alueelta: Pohjois-Savosta, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta ja Keski-Suomesta. Jokaisessa hakkuumäärä ylitti kuusi miljoonaa kuutiometriä.

Hakkuut kasvoivat lähes kaikissa maakunnissa. Suurimmat hakkuut olivat Pohjois-Savossa, missä hakattiin lähes seitsemän miljoonaa kuutiometriä teollisuuspuuta. Pohjois-Pohjanmaalla teollisuuspuun hakkuut lisääntyivät yli neljänneksen, nousten 6,8 miljoonaan kuutiometriin.

Markkinahakkuissa korjattiin energiapuuta lämpö- ja voimalaitosten tarpeeseen 6,5 miljoonaa kuutiometriä. Siitä oli runkopuuta, eli koko- ja rankapuuta, yhteensä 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Energiapuun määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna viisi prosenttia. Lisäys kohdistui pääasiassa latvusmassaan, jonka korjuumäärä kasvoi viidenneksen. Runkopuun hakkuiden muutokset heijastuvat myös tarjolla olevan latvusmassan määrään. Kantojen osuus korjatusta energiapuusta on nykyään vähäinen.

Markkinapuun lisäksi metsistä korjattiin puuta metsänomistajien omaan käyttöön ja pientalojen polttopuuksi.

– Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi 76,3 miljoonaan kuutiometriin. Edellisen viiden vuoden keskimääräinen taso ylitettiin viidellä prosentilla ja vuoden 2018 lukemista jäätiin vajaat kaksi miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Tukki- ja kuitupuuta hakattiin teollisuuden käyttöön ja metsänomistajien kotitarvesahaukseen yhteensä 66,1 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Energiapuuksi, eli lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi sekä pientalojen polttopuuksi korjatun runkopuun kokonaismäärä pysyi 10,3 miljoonassa kuutiometrissä.

Luke on arvioinut metsiemme suurimman ylläpidettävissä olevan aines- ja energiapuun hakkuukertymän laskentajaksolle 2016–45. Koko jakson hakkuumahdollisuusarvio on kymmenvuotiskausittain nouseva ja keskimäärin 86,3 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Ensimmäisellä kaudelle 2016–25 arvio on keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

– Hakkuita ja hakkuumahdollisuusarvioita on hyvä verrata usean vuoden ajalta, sillä hakkuumäärät vaihtelevat vuodesta toiseen. Vuosina 2016–21 koko maan hakkuut ovat olleet keskimäärin 91 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Pohjois-Suomessa eli kolmen pohjoisimman maakunnan alueella hakattiin 76 prosenttia. Etelä- ja Keski-Suomessa hakattiin kuitenkin selvästi enemmän, eli 96 prosenttia arvioidusta hakkuumahdollisuuksista, kertoo Torvelainen.

Vuosina 2016–21 keskimääräiset hakkuut ylittivät suurimman ylläpidettävissä olevan hakkuukertymän kuuden maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa taso ylittyi 14:llä ja Päijät-Hämeessä kuudella prosentilla. Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakunnissa ylitykset olivat yhden ja neljän prosentin välillä.

– Jos tarkastellaan ainoastaan vuoden 2021 tilannetta, niin hakkuissa hyödynnettiin koko Etelä- ja Keski-Suomen alueella 99 prosenttia hakkuumahdollisuuksista. Mainittujen kuuden maakunnan lisäksi viime vuoden hakkuut kasvoivat arvioituja mahdollisuuksia suuremmiksi myös Satakunnan, Pohjois-Savon ja Ahvenanmaan maakunnissa, Torvelainen jatkaa.

Metsiin jäi vuonna 2021 hakkuista hakkuutähteenä runkopuuta noin kymmenen miljoonaa kuutiometriä. Sen lisäksi metsiin kertyi myös kuusi miljoonaa kuutiometriä luontaisesti kuollutta runkopuuta. Metsistä pois korjatun puun kanssa ne vähentävät yhdessä elävän puuston määrää.

– Hakattua puuta otettiin vuonna 2021 käyttöön 76 miljoonaa kuutiometriä ja metsiin kertyi kuollutta puuta yhteensä 15 miljoonaa kuutiota. Niistä muodostuva puuston kokonaispoistuma nousi 92 miljoonaan kuutiometriin. Metsiimme kasvoi uusimpien arvioiden mukaan uutta runkopuuta 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, joten elävän runkopuun kokonaismäärä lisääntyi koko maassa noin 12 miljoonalla kuutiometrillä, laskee Torvelainen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Eurojackpotin täysosuman arvo nousee 73 miljoonaan euroon

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksen 23/2023 perjantaiarvonnasta yhtään täysosumaa. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 73 miljoonaa euroa.

Maailma tarvitsee huoramarsseja

Joskus tuntuu siltä, että nainen objektina on ikivanha ja kulunut klisee. Todellisuus kertoo toista, sillä on yhä olemassa ihmisiä joiden ajatukset ovat todellakin ikivanhoja ja äärimmäisen itsekkäitä. Kuulin vähän aikaa sitten parilta lukiota käyvältä nuorelta naiselta heidän kokemuksiaan siitä, kuinka paljon heitä huomattavasti iäkkäämmät miehet saattavat suoraan sanoen ahdistella heitä.

Maksuton hedelmävälipala oppilaiden suosiossa

Oppilaat jaksavat hyvin koulussa, kun tarjolla on mieluista hedelmävälipalaa. Asikkalassa on vuoden alusta alkaen tarjottu maksuton hedelmä- ja juuresvälipala kaikille ala- ja yläkoulun oppilaille. Välipala on ollut suosittu, sillä se lisää erityisesti iltapäivän jaksamista.

Happihypylle Turun hautausmaalle

Korttelinumerot helpottavat hautausmaalla suunnistamista. Ne ovat tulossa myös hautakartta-sovellukseen.

Turun hautausmaalle kannattaa lähteä kierrokselle nyt, kun luonto on kauneimmillaan. Hautakartta.fi -palvelussa on kaikkiaan yksitoista teemallista kierrosta, jotka toimivat myös mobiililaitteilla, kuten kännykällä.

Hae tuet OmaKelassa ja maksa terveydenhoitomaksu ajoissa

Voit hakea opintotukea ja yleistä asumistukea, kun aloitat uudet opinnot. Jos olet toiseen asteen opiskelija, voit hakea myös koulumatkatukea. Jos aloitat opinnot suomalaisessa korkeakoulussa, sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu.

Ensiasunnon ostajien etsikkoaika

Hypon arvion mukaan asuntokaupan käänne kolkuttelee ovella. Kysyntä voi elpyä jo kesästä lähtien, mikä näkyy hinnoissa viiveellä.

Hypon asuntomarkkinakatsauksen mukaan lainakorkojen nousu, uusien asuntojen valmistuminen ja epävarmuuden hyydyttämä kysyntä ovat painaneet asuntojen hinnat niin jyrkkään laskuun, että vastaavaa on nähty viimeksi 30 vuotta sitten vuonna 1993.

Kulttuurihyvinvointifoorumi kokoaa kulttuurihyvinvointialan ammattilaiset ja kehittäjät Turkuun

Valtakunnallinen Kulttuurihyvinvointifoorumi kokoaa kulttuurihyvinvointialan ammattilaiset ja kehittäjät Turkuun 6. kesäkuuta. Miten taiteen ja kulttuurin pariin pääsisivät ne ihmiset, jotka siitä erityisesti hyötyisivät?

Väitös: Hyvä työmarkkina-asema edistää vanhemmaksi tuloa

Anneli Miettinen.

Hyvä työmarkkina-asema ja tulotason kohoaminen edistivät vanhemmaksi tuloa, osoittaa valtiotieteiden maisteri Anneli Miettinen väitöstutkimuksessaan. Sen sijaan työttömyys ja siihen liittyvät toimeentulon ongelmat vähensivät 30:tä ikävuotta lähenevien ja heitä vanhempien ensimmäisen lapsen saantia.

Kevät lämmin lumisista maisemista huolimatta

Luontoliiton Kevätseurantaan on ilmoitettu jopa 8 000 keväthavaintoa, mikä on yli tuhat havaintoa enemmän kuin edellisenä vuotena samaan aikaan. Kevät saapui samoihin aikoihin kuin viime vuonna

Matti ja Teppo Saaristo-festivaaleille Kaarinaan

Matti ja Teppo.

Matti ja Teppo esiintyvät kesän ainoalla Varsinais-Suomen festari keikallaan Saaristo Festivaalilla Kaarinassa lauantaina 10. kesäkuuta

Raskauden aikaiset suoliston mikrobiston muutokset ennakoivat esidiabeteksen puhkeamista raskauden jälkeen

Naisilla, joilla todettiin esidiabetes raskauden jälkeen, oli erilainen suoliston mikrobiston koostumus jo raskauden aikana kuin naisilla, joilla tätä ei todettu, selviää Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyötutkimuksesta.

Pansion Teollisuuspalvelu Oy ja Askon Group yhdistyvät

Askon Groupin toimitusjohtaja Juha Jokinen ja työnjohtaja Ilkka Vähämäki. Kuva on vuodelta 2016.

Pansion Teollisuuspalvelu Oy ja Askon Group yhdistyvät yrityskaupalla. Pansion Teollisuuspalvelu Oy:n fuusio Kaarinassa Krossin alueella toimivan Askon Groupin eli virallisesti Kaarinan asennus- ja koneistuspalvelu Oy:n kanssa tuottaa yrityksen, jonka yhteenlaskettu liikevaihto yltää 3,5 miljoonaan euroon.

Poliisi valvoo tehostetusti rattijuopumuksia

Lounais-Suomen poliisi viettää tiistaina 6. kesäkuuta perinteiseen tapaan liikenneraittiuden teemapäivää ja valvoo tehostetusti rattijuopumuksia.

Kaahaus ja muu riskikäyttäytyminen herättävät pelkoa

Kun nopeus kasvaa, pienetkin virheet ohjauksessa voivat kostautua auton hallinnan menettämisenä.

Liikenteessä suomalaiset pelkäävät kaahaavia autoilijoita, ilmenee Liikenneturvan kyselystä. Pelkolistauksen kärkipäästä erottuu myös muu tahallinen riskinotto, kuten kännykän käyttö ja vaaralliset ohitukset. Lähes joka yhdeksäs vastaaja kokee, että asenteiden on muututtava liikenteessä turvallisuusmyönteisimmiksi.

Kansallinen Lääkekehityskeskus työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen

Hallitus päätti 1. kesäkuuta muuttaa työ- ja elinkeinoministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta ja lisätä Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy osaksi työ- ja elinkeinoministeriön toimialaa aikaisemman sosiaali- ja terveysministeriön sijaan.

Tutkimus: Sisäilmaan liittyviä oireita raportoivien terveydentila ja toimintakyky vaihtelevat voimakkaasti

Suomalaisista noin joka viides raportoi kokevansa oireita, jotka liittyvät sisäilmaan. Heistä osa ei kokenut oireiden haittaavan toimintakykyä lainkaan, mutta pieni osa koki niiden aiheuttavan merkittävää haittaa toimintakyvylle.

Selvitys: Pienet seurat tärkeä osa liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman selvityksen mukaan pienten liikunta- ja urheiluseurojen merkitys on suuri liikunnan kansalaistoiminnan elinvoimalle. Pienet seurat ovat yhteisöllisiä ja ketteriä toimimaan, mutta uusien jäsenten ja resurssien hankinta voi olla niille vaikeaa.

Kesärauhan etkoilla paneudutaan festarimuistoihin ja sukelletaan Jori Hulkkosen Ydintalvipuutarhaan

Jori Hulkkonen.

Panimoravintola Koulun terassilla järjestetään torstaina 15. kesäkuuta Kesärauhan etkotapahtuma. Etkoilla otetaan selvää alkavan festivaalikesän kynnyksellä, että millaisia monipuolisia tarinoita ja muistoja ihmisillä liittyy tarunhohtoisiin kesäfestivaaleihin.

Urheilu

Naisten Superpesiksen uuden mestaruuspokaalin suunnittelija on turkulainen Heini Aho

Heini Aho.

Naisten Superpesikselle suunnitellaan uusi mestaruuspokaali, joka jaetaan ensimmäisen kerran kauden 2023 päätteeksi suomenmestaruusjoukkueelle. Naisten Superpesiksen pelaajat valitsivat kolmen ehdotuksen joukosta voittajaksi taiteilija Heini Ahon työn. Mestaruuspokaali julkistetaan syyskuussa.

Kaksinkertainen Suomen mestari Casimir Jürgens Turun Palloseuraan

Casimir Jürgens vaihtaa mustavalkoiseen nuttuun.

Puolustaja Casimir Jürgens siirtyy Turun Palloseuraan Tampereen Tapparasta kahden vuoden sopimuksella. Kaksinkertainen Suomen mestari vahvistaa TPS:n takalinjaa. Helsinkiläislähtöinen 28-vuotias puolustaja on voittanut urallaan myös Champions Hockey Leaguen mestaruuden.

FC TPS Turku Oy teki miljoonan liikevaihdolla yli puoli miljoonaa tappiota

Linus Rönnberg laukaisee ottelussa SalPaa vastaan. TPS käänsi pelin voitoksi. Talouspuolella tilikausi oli tappiollinen.

FC TPS Turku Oy:n tilikauden 2022 tulos oli 535 510 euroa tappiollinen. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,05 miljoonaa euroa. Liikevaihto putosi edelliseen, Ykkösessä pelattuun kauteen 2021 nähden noin 43 000 euroa.

Tuto Volley etsii viimeistä palaa ilman kiirettä

Tuto Volley haluaa olla myös Jani Niskakankaan alaisuudessa vahva torjuntajoukkue.

Lentopallon Mestaruusliigan Tuto Volley on tehnyt kevään aikana kovasti töitä ensi kauden joukkueen kasaamisessa. Niinpä joukkue onkin ollut lähes valmiina jo toukokuun alusta lähtien.

Eetu Huuhtanen ja Jussi Niska Interistä Pikkuhuuhkajiin

Eetu Huuhtanen.

Alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2002 ja myöhemmin syntyneet) pelaa kesäkuussa kaksi maaottelua. Syksyllä alkaviin EM-karsintoihin valmistautuva Pikkuhuuhkajat kohtaa Puolan (15.6.) ja Slovenian (20.6.) vieraissa.

Karppinen D-finaalin viides EM-soudussa

Olli-Pekka Karppisen urakka olympiasoudun EM-kilpailuissa Bledissä päättyi miesten yksikön D-finaalin viidenteen sijaan. Kilpailuiden ainoa suomalaissoutaja oli positiivisin mielin.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.