Ratavarikkoa ollaan siirtämässä Iso-Heikkilään, kaupunki varautuu lunastamaan kiinteistöjä ratapihalla

Turussa valmistellaan nykyisen rautatieaseman vieressä sijaitsevalle ratapiha-alueelle mittavaa areena- ja elämyskeskushanketta. Sen mahdollistamiseksi Turun kaupungin, VR-Yhtymä Oyj:n ja hanketta toteuttavan Turun Ratapihan Kehitys Oy:n välistä kumppanuussopimusta esitetään jatkettavaksi 30.6.2023 saakka.

Asiaa käsitellään Turun kaupunginhallituksessa maanantaina 23. toukokuuta. Toteutuakseen asia vaatii myös VR-Yhtymä Oyj:n hallituksen hyväksynnän. VR:n hallitus on koolla vielä toukokuussa.

Kaupunki haluaa varmistaa VR:n omistaman ratavarikon siirron ratapihalta Iso-Heikkilään. Siirto on välttämätön elämyskeskushankkeen toteutumiseksi aikataulussaan.

Kaupunginhallitukselle esitetään myös, että kaupungin ja VR Yhtymä Oyj:n välille solmitaan vaihtoehtoinen ratapiha-alueen asemakaavoittamista koskeva kumppanuussopimus ja alueen kiinteistöjen hankintaa koskevat ehdolliset kauppakirjat.

Sopimuksilla turvattaisiin elämyskeskushankkeen toteuttamisen edellytykset tilanteessa, jossa Turun Ratapihan Kehitys Oy (TRK) ei pystyisikään toteuttamaan hanketta.

– Haluamme, että areena- ja elämyskeskushanke toteutuu, siksi esitämme kumppanuussopimuksen jatkamista. Samalla huolehdimme siitä, että Tunnin juna käynnistyy ja lähijunaliikenne voi alkaa. Meidän on kuitenkin varauduttava mahdollisiin muutoksiin ja valmistauduttava itse ratapihan alueelle syntyvän uuden kaupunginosan tuloon, sanoo Turun pormestari Minna Arve.

Alueelle sijoittuisi myös matkakeskus.

Kaupunki, VR-Yhtymä ja Turun Ratapihan Kehitys Oy allekirjoittivat 11.12.2017 kumppanuussopimuksen Turun ratapiha-alueen ja asema-alueen kaavoituksen käynnistämisestä ja alueen kehittämisestä.

VR ja TRK allekirjoittivat hankeen asemakaavoitusvaiheen aikana kiinteistökaupan esisopimuksen VR:n omistamien maa-alueiden siirtymisestä TRK:n omistukseen. Kiinteistökaupan esisopimus kuitenkin raukesi samanaikaisesti kumppanuussopimuksen kanssa 31.12.2021. Kaikki osapuolet ovat ilmoittaneet hyväksyvänsä kumppanuussopimuksen jatkosopimuksen.

Mikäli kiinteistökauppa TRK ja VR välillä toteutuu 30.6.2023 mennessä, Turun kaupunki vie asemakaavanmuutosehdotuksen hyväksymiskäsittelyyn. Tavoitteena on, että asemakaavamuutos olisi kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020-31 toteuttamiseksi kaupunki ja Väylävirasto allekirjoittivat 1.12.2021 sopimuksen Turun ratapihan kehittämisestä ja Kupittaa–Turku-kaksoisraiteen rakentamisesta (KuTu-hanke).

KuTu-hankkeen yhteydessä on ollut tarkoitus siirtää myös VR:n omistama ratavarikko Vähäheikkilän alueelle. Ratavarikon muutostöiden kustannukset ovat huomattavasti korkeammat, mikäli ne toteutetaan KuTu-hankkeesta erillisenä investointina ja ratavarikon erilliskustannusten kohoaminen saattaisi vaarantaa elämyskeskushankkeen taloudellisen kannattavuuden. VR on sitoutumassa Vähäheikkilän ratavarikon toteutukseen Väyläviraston asettamassa aikataulussa edellyttäen, että ratavarikon siirtokustannuksista aiheutuville investoinneille on turvattavissa rahoitus myös siinä tilanteessa, mikäli VR:n ja TRK:n välinen kiinteistökauppa ei toteutuisi 30.6.2023 mennessä.

VR:n varikkoalueen siirtämiseksi KuTu-hankkeen edellyttämässä aikataulussa ja elämyskeskushankkeen toimintaedellytysten turvaamiseksi, kaupunki ja VR ovat valmistelleet yhteistyössä ratapiha-alueen tulevaa asemakaavoitusta koskevan kumppanuussopimuksen ja kaksi siihen liittyvää ehdollista kiinteistökauppaa.

Mikäli TRK:n ja VR:n välinen kiinteistökauppa ei toteudu 30.6.2023 mennessä, käynnistävät kaupunki ja VR kaavoituskumppanuuden VR:n ratapiha-alueella omistamien konepajan ja rautatieaseman kiinteistön kehittämiseksi.

Kaupunki ja VR sopivat kumppanuussopimuksella ehdollisesta kiinteistökaupasta, jolla kaupunki sitoutuu ostamaan ratapiha-alueen mainitut kiinteistöt VR:ltä 35 013 761 euron peruskauppahinnalla.

Mikäli ratapiha-alueen kiinteistökauppa VR:n ja kaupungin välillä toteutuu ja alueen arvo kumppanuuskaavoituksen jälkeen voimaantulevassa asemakaavassa on suurempi kuin 35 013 761 euroa, tarkistetaan kauppahintaa asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen.

Järjestelyllä tavoitellaan ratavarikkoinvestoinnille rahoitusta etu-painotteisesti, sillä VR:n nykyinen ratavarikko sijaitsee kaupunkikehittämisen kannalta keskeisellä paikalla. Järjestely toteutetaan ainoastaan siinä tilanteessa, että TRK ei ole solminut elämyskeskushankkeen toteuttamiseksi esisopimukseen perustuvaa kiinteistökauppaa VR Yhtymän kanssa 30.6.2023 mennessä.

Rautatieaseman ja Konepajan kiinteistökaupat esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ehdollisina siten, että kaupunginhallitus oikeutetaan toteuttamaan lopulliset kiinteistökaupat kaupungin ja VR:n välillä ainoastaan, mikäli Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ehdolliset kiinteistökaupat viimeistään 30.6.2022, TRK:n ja VR:n välinen kiinteistökauppa koskien samoja määräaloja ei ole toteutunut 30.6.2023 mennessä ja VR:n hallitus on hyväksynyt VR:n ja kaupungin väliset ehdolliset kiinteistökaupat viimeistään 30.11.2023.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Huoltamaton ilmalämpöpumppu voi aiheuttaa tuhansien eurojen vahingon hellekesänä

Huoltamaton tai väärin asennettu ilmalämpöpumppu saattaa tuottaa suuren vahingon erityisesti kesäaikaan. LähiTapiolan asiantuntijan mukaan ilmalämpöpumpuista on aiheutunut satoja vuotovahinkoja.

Kesäjuhlat – Ota nämä asiat huomioon, kun suunnittelet juhlia

Kesä voi parhaassa tapauksessa olla yhtä juhlaa. Monella on tiedossa kesän aikana valmistujaisia, rippijuhlia, syntymäpäiviä, häät sekä kenties rapujuhlat. Vieraana oleminen on mukavaa eikä mietittävänä ole muuta kuin sopiva lahja, mutta jos olet järjestämässä juhlia, on muistilista hiukan pidempi.

Borreliabakteereiden keino väistää ihmisen immuunipuolustusta paljastui

Komplementin aktivaatiota säätelevä proteiinikompleksi Borrelia-bakteerin pinnalla.

Helsingin yliopiston tutkijat löysivät uuden mekanismin, jolla punkkien levittämät borreliabakteerit väistävät ihmisten immuunipuolustusta.

Kuluttaja-asiamies esittää miljoonan euron seuraamusmaksua Maskun Kalustetalolle harhaanjohtavasta alennusmarkkinoinnista

Kuluttaja-asiamiehen selvityksen perusteella Maskun Kalustetalo johtaa markkinoinnissaan kuluttajia harhaan. Yritys luo kuluttajille kalusteiden markkinoinnissa mielikuvia suurista alennuksista käyttämällä myyntihinnan yhteydessä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja, jotka eivät anna totuudenmukaista kuvaa Maskun Kalustetalon todellisesta hintatasosta.

Hakkuut nousivat 76 miljoonaan kuutiometriin viime vuonna

Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi edellisestä vuodesta 11 prosenttia ja ylitti viiden edellisen vuoden keskimääräiset hakkuut viidellä prosentilla. Vuonna 2021 hakattiin tukkia 29, kuitupuuta 37 ja energiapuuta kymmenen miljoonaa kuutiometriä.

Joka kymmenes koti saa toimeentulotukea

Kelassa tehdään vuosittain lähes kaksi miljoonaa perustoimeentulotuen päätöstä. Toukokuussa perustoimeentulotukea maksettiin lähes 197 000 henkilölle eli noin 3,5 prosentille väestöstä.

Ennätysmäärä puutarhoja mukana Avoimet Puutarhat -tapahtumassa

Hyötypuutarhat alkavat tuottaa satoa elokuussa.

Elokuisten puutarhojen täyteläisyyttä ja runsautta pääsee ihastelemaan 800 puutarhassa ympäri Suomea sunnuntaina 7. elokuuta kello 12–17. Tapahtumassa on mukana pari sataa uutta kohdetta viime vuoteen verrattuna ja kokonaisuudessaan tapahtuman osallistujamäärä on ennätyksellisen suuri.

Vedenpinnat pääosin tyypillisillä kesätasoilla

Vedenpinnat ovat koko maassa pääsääntöisesti lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja hitaassa laskussa. Kuluvalla viikolla sää hieman viilenee ja sateet lisääntyvät, mutta tämä ei juuri näy vedenpinnoissa. Maaperä on kuivaa varsinkin maan etelä- ja keskiosissa.

Booktori laajenee viisipäiväiseksi

Booktori pidetään Sairashuoneenpuiston viereisellä parkkialueella jokirannassa.

Booktori-tapahtuma laajenee viisipäiväiseksi ja tarjoaa antikvariaattien aarteita jo keskiviikosta alkaen aina sunnuntaille asti eli 13.–17. heinäkuuta. Paikkana jo kolmannen kerran Sairashuoneenpuiston viereinen parkkialue jokirannassa (Läntinen rantakatu 37). Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Kasvatetun kalan tuotantomäärä laski viime vuonna, mutta tuotannon arvo nousi

Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2021 yhteensä 14,4 miljoonaa kiloa ruokakalaa myyntiin. Tuotannon määrä oli pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna, jolloin markkinoille tuotettiin runsaat 15 miljoonaa kiloa ruokakalaa. Ruokakalan tuotantoa säätelee pitkälti kalankasvatuslaitoksille myönnetyt ympäristöluvat, jolloin eri vuosien tuotanto on yleensä suhteellisen samansuuruinen, jos uusia lupia ei myönnetä.

Sähköpotkulautojakaan ei saa virittää

Vuokrakäyttöiset sähköpotkulaudat ovat tarkoitettu yhden henkilön ajettaviksi – matkustajia niillä ei saa kuljettaa.

Sähköpotkulauta, jonka rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h, luokitellaan kevyeksi sähköajoneuvoksi. Nimensä mukaisesti kyseessä on ajoneuvo, jota ei saa virittää. Liikenneturvan kyselyssä kolme neljästä tiesi tämän. Saman verran vastanneita tiesi myös sen, ettei lastakaan saa sähköpotkulaudalla kuljettaa.

Kevytyrittäjistä yli puolet toivoo yrittäjän eläkevakuutukseen uutta vaihtoehtoa

Yli puolet (59 %) prosenttia kevytyrittäjästä katsoo, että yrittäjän eläkevakuutuksen tulisi perustua toteutuneisiin ansioihin ja YEL-maksu tulisi pidättää suoraan palkanmaksun yhteydessä. Suurinta kannatus on yli 58-vuotiaiden keskuudessa, joista 64 prosenttia kannattaa ajatusta. Nykyisellään YEL-vakuutus perustuu työtuloon, joka tarkoittaa yrittäjätoiminnalle annetun työpanoksen arvoa.

Naantalin Satama laajenee Luonnonmaalla

Jussi Mälkiä ja Pasi Haarala.

Naantalin satama Oy on ostanut Luonnonmaalla sijaitsevan satama-alueen Meriaura Groupiin kuuluvalta VG-Port Oy:ltä. Kauppa käsittää 2,7 hehtaarin kokoisen varastokentän ja kaksi uutta laituria, sekä vesialuetta noin kaksi hehtaaria. Alue sijaitsee Naantalin sataman Luonnonmaan varastoalueiden pohjoispuolella, Naviren teollisuusalueen välittömässä läheisyydessä.

Ruisrock palaa kolmen vuoden tauolta

Ruisrock järjestettiin viimeksi kesällä 2019.

Ruisrock järjestetään Turussa 8.–10. heinäkuuta kolmen vuoden tauon jälkeen. Festivaalin 110 esiintyjästä koostuva ohjelmakattaus on laajempi kuin koskaan. Festivaaliviikon kynnyksellä ohjelmaa kasvatettiin uusilla nimillä. Ohjelmiston lisäksi Ruissalo täyttyy taiteesta, elämyksistä ja yli 100 000 ihmisestä.

Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Maskussa

Omakotitalo tuhoutui tulipalossa täysin maanantain ja tiistain välisenä yönä Maskussa Kammikujalla. Jälkisammutustyö jatkuu vielä ainakin parin tunnin ajan. Tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.

Kaskis sai Michelin-tähden ensimmäisenä ravintolana Helsingin ulkopuolella

Kaskenmäen päällä kerrostalon alakerrassa sijaitseva Ravintola Kaskis palkittiin yhdellä Michelin-tähdellä.

Turkulainen Kaskis on saanut Michelin-tähden ensimmäisenä ravintola Suomessa Helsingin ulkopuolella. Kokit Erik Mansikka ja Simo Raisio ovat perustelujen mukaan luoneet maistelumenun, jossa on rohkeita makuja sekä värejä ja hienoja, herkullisia yhdistelmiä.

Ravintoloiden valvonnassa löytynyt viidessä vuodessa 19,5 miljoonaa euroa maksamattomia veroja

Ensi vuoden alussa tehostuvassa valvonnassa tarkastetaan satoja ruokaravintoloita. Asiakkaan kannattaa ravintolassa välttää käteisellä maksamista ja varmistaa, että kuitissa on tiedot ostetuista tuotteista.

Jyrsintä- ja päällystystyö Puutarhakadulla ja Ratavahdinrinteessä sulkee ajokaistan

Jyrsintä- ja päällystystyötä tehdään 5.–8. heinäkuuta Puutarhakadulla ja Ratavahdinrinteessä. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla.

Urheilu

Puukkokatsomo: Kannu tulee Turkuun

Kun Colorado Avalance varmisti Stanley Cupin voiton, päättyi myös yksi ajanjakso turkulaisessa kiekkoilussa. Ennen Artturi Lehkosta (kuvassa) ja Mikko Rantasta nimittäin yksikään turkulaisen kiekkokoulun kasvatti ei ole pelaajana saanut nimeään Stanley Cupin kylkeen.

Otteluanalyysi: TPS sortui puolustusvirheisiin, KTP vei kärkikamppailun

Kasper Hämäläinen johti TPS:n hyökkäyspeliä mutta ei onnistunut maalinteossa.

TPS:lle tarjottiin mahdollisuutta karkumatkaan jalkapalloilun Ykkösessä, kun vastaan asettui kärkikamppailussa KTP Kotkasta. TPS ei tarttunut mahdollisuuteensa, vaan voitto lähti vieraiden matkaan maalein 1-3.

Dominikaanisen tasavallan maajoukkuepelaaja Loimuun

Wilfrido Hernandez.

Raision Loimu on solminut pelaajasopimuksen Dominikaanisen tasavallan maajoukkueen ykkösyleispelaaja Wilfrido Hernandezin kanssa. San Juan de la Maguanassa syntynyt pelimies tuo 32-vuotiaana pelaajana Loimun nuoreen joukkueeseen tarvittavaa kokemusta. Pituutta Hernandezilla on 201 senttiä.

Inter kohtaa HIFK:n Helsingissä Suomen Cupin välierässä

Inter kohtaa HIFK:n cupin välierissä. Joukkueet kohtasivat Turussa toukokuussa.

Jalkapalloilun miesten Suomen Cupissa on edetty välierävaiheeseen ja välieräparit sekä finaalin kotijoukkue on arvottu. Välierissä kohtaavat Lahdessa FC Lahti ja KuPS sekä Helsingissä HIFK ja FC Inter. Välierien runkopelipäivä on 31. elokuuta.

Henri Ruoste tyytyväinen MM-viimeistelyyn

Aachenin Grand Prix vapaaohjelma musiikilla oli kouluratsastuksen juhlaa. Aachenin viiden lajin tapahtuma houkuttelee vuosittain noin 350 000 kävijää, ja parhaat kouluratsukot pääsivät esiintymään täpötäyden areenan keskellä. Tanskalainen Cathrine Dufour ja 10-vuotias lahjakkuus Vamos Amigos olivat voittamattomia myös vapaaohjelmassa. Tulos oli huikea 88,375 prosenttia maksimipisteistä.

Luisteluguru Tiia Hurme kehuu Varissuon jäähallin uutta jäädytystekniikkaa

Varissuon jäähallissa on uudella jäädytystekniikalla tehty jää. Uuden jäädytystekniikan tavoitteena on entistä parempi jään laatu. Jäädytystekniikalla tavoitteellaan sitkeää, liukasta, kirkasta sekä energiatehokasta jäätä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.