SDP:llä eniten ehdokkaita aluevaaleissa, vihreillä koulutetuimmat kandidaatit

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan aluevaaleissa 2022, %.
Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan aluevaaleissa 2022, %. Kuva: Tilastokeskus

Aluevaaleissa on 10 584 ehdokasta. Rekisteröidyistä puolueista 19 asetti vaaleissa ehdokkaita, valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita vaaleissa on 61. Ehdokkaista on miehiä 5 778 ja naisia 4 806. Asetetuista ehdokkaista 111 on istuvia kansanedustajia ja 3 346 istuvia kunnanvaltuutettuja. Eduskuntapuolueista eniten ehdokkaita asetti SDP, 1 632 ehdokasta, ja vähiten RKP, 306 ehdokasta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon aluevaalien 2022 ehdokasasettelusta.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin perussuomalaisilla (27,1 prosenttia) ja suurin Vihreällä liitolla (59,1 prosenttia). Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus on suurin Kristallipuolueella (82,1 prosenttia) ja pienin Piraattipuolueella (9,1 prosenttia). Kaikista ehdokkaista naisia on 45,4 prosenttia. Vuoden 2022 aluevaaleissa naisten osuus ehdokkaista on selvästi suurempi kuin 2021 kuntavaaleissa.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50,3 vuotta, miesehdokkaiden 51,5 ja naisehdokkaiden 48,7 vuotta. Ehdokkaista 2 996 on 60 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista on 24 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia yhteensä 366. Eduskuntapuolueista vanhimmat ehdokkaat ovat KD:lla, 60 vuotta täyttäneiden osuus on 37,5 prosenttia ja keski-ikä 53 vuotta. Eduskuntapuolueista nuorimmat ehdokkaat ovat Vihreällä liitolla, joista 34,2 prosenttia on alle 40-vuotiaita ja keski-ikä 45,1 vuotta.

Ehdokkaiksi on asettunut kolme miestä ja 2,4 naista tuhatta äänioikeutettua miestä/naista kohden. Kuntavaaleissa naisten ehdokkuus on ollut kaikissa ikäluokissa miehiä alemmalla tasolla. Vuoden 2022 aluevaaleissa lähes kaikissa ikäluokissa aina 50-vuotiaisiin saakka naisten osuus ehdokkaista on suurempi kuin miesten.

Suhteellisesti eniten naisehdokkaita on Kanta-Hämeessä (50,2 %). Selkeästi muita alueita vähemmän naisehdokkaita on Kainuussa ja Päijät-Hämeessä, alle 40 prosenttia ehdokkaista.

Kaikista puolueiden asettamista ehdokkaista 80 prosenttia oli ehdokkaana myös 2021 kuntavaaleissa. Eduskuntapuolueista eniten samoja ehdokkaita on Perussuomalaisilla, joista lähes 95 prosenttia oli ehdolla myös kuntavaaleissa. Vähiten myös kuntavaaleissa olleita ehdokkaita on Liike Nyt -puolueella hieman yli 50 prosenttia. Suurin osa ehdokkaista oli 2021 kuntavaaleissa saman puolueen ehdokkaana kuin nyt.

Vieraskielisiä, eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia, on ehdokkaissa selvästi vähemmän kuin äänioikeutetuissa. Äänioikeutetuista vieraskielisiä on hieman yli kuusi prosenttia, ehdokkaista 2,2 prosenttia. Eduskuntapuolueista eniten vieraskielisiä ehdokkaita on Vihreällä liitolla (4,0 %) ja Kristillisdemokraateilla (3,4 %). Eduskuntapuolueiden ulkopuolisessa ryhmässä vieraskielisten osuus ehdokkaista on keskiarvoa suurempi (3,8 %). Vieraskielisten ehdokkaiden osuus on pienin Perussuomalaisilla (1,2 %) ja Liike Nyt -puolueella (1,2 %).

Ehdokkaissa on 27 eri maan kansalaisia. Äänioikeutetuista ulkomaan kansalaisia on hieman yli neljä prosenttia. Ulkomaan kansalaisia on ehdokkaana 66 henkilöä. Suomen kansalaisia, joilla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus, on ehdokkaana 163 (1,5 %). Kaikista äänioikeutetuista kaksoiskansalaisia on 2,1 prosenttia.

Ehdokkaista yli 93 prosentilla on jokin perusasteen jälkeinen tutkinto, äänioikeutetuista perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut hieman yli 76 prosenttia. Tämä selittyy osittain äänioikeutettujen ja ehdokkaiden erilaisella ikärakenteella. Eduskuntapuolueista korkein koulutustaso on Vihreän liiton ehdokkailla, joista lähes 68 prosentilla on korkeakouluasteen tutkinto. Kaikista ehdokkaista vastaavan tasoisen tutkinnon on suorittanut 47 prosenttia, äänioikeutetuista 23 prosenttia. Myös RKP:n ja kokoomuksen ehdokkaat ovat keskimääräistä korkeammin koulutettuja, RKP:n ehdokkaista 63,7 ja kokoomuksen 60,0 prosentilla on korkeakouluasteen tutkinto.

Ehdokkaista työllisiä oli vuoden 2020 lopussa 70 prosenttia ja työttömänä noin seitsemän prosenttia. Äänioikeutetuista työllisiä oli noin puolet ja työttömänä 7,6 prosenttia. Ehdokkaista oli eläkeläisiä selvästi äänioikeutettuja vähemmän (noin 17 %). Äänioikeutetuista eläkeläisiä oli noin kolmannes. Työllisyysaste lasketaan työllisten osuutena työikäisestä, 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Kaikista 18–64-vuotiaista ehdokkaista työllisiä on 80,5 prosenttia. Työllisyysaste on äänioikeutettujen 18–64-vuotiaiden kohdalla 11 prosenttiyksikköä alempi. Pienin ero ehdokkaiden ja äänioikeutettujen työllisyysasteissa on Pohjanmaalla, jossa ehdokkaiden työllisyysaste on 6,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Suurin ero on Pohjois-Savossa, jossa ehdokkaiden työllisyysaste on 84,3 prosenttia ja äänioikeutettujen 67,8 prosenttia.

Ehdokkaissa on enemmän yrittäjiä (mukaan lukienmaa- ja metsätalousyrittäjät) kuin äänioikeutetuissa. Yrittäjien osuus työllisistä ehdokkaista on noin 14 prosenttia ja äänioikeutetuista hieman yli 10 prosenttia. Eduskuntapuolueista eniten yrittäjiä on ehdokkaana Liike Nyt -puolueella (30,2 %) ja toiseksi eniten keskustalla (20,2 %), joista noin puolet on maa- ja metsätalousyrittäjiä.

Äänioikeutettujen käytettävissä olevien rahatulojen mediaani vuodelta 2020 oli 22 300 euroa, ehdokkaiden 30 900 euroa. Ehdokkaiden käytettävissä oleva rahatulo on keskimäärin 39 prosenttia suurempi kuin äänioikeutettujen. Käytettävissä olevat rahatulot ovat suurimmat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella niin äänioikeutetuilla (25 900 euroa/vuosi) kuin ehdokkaillakin (34 500 euroa/vuosi). Käytettävissä olevilla rahatuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista, työhön liittyvistä luontoiseduista sekä tulonsiirroista.

Euromääräisesti suurin tuloero ehdokkaiden ja äänioikeutettujen välillä on Etelä-Savon ja-Pohjois-Savon hyvinvointialueilla, joissa ehdokkaiden käytettävissä olevien rahatulojen mediaani on yli 10 000 euroa korkeampi kuin äänioikeutettujen. Pienimmät tuloerot ovat Keski-Pohjanmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla, alle 8 000 euroa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Äänioikeutetut ja ehdokkaat (puolueittain) sosioekonomisen aseman mukaan aluevaaleissa 2022, %.
Äänioikeutetut ja ehdokkaat (puolueittain) sosioekonomisen aseman mukaan aluevaaleissa 2022, %. Kuva: Tilastokeskus

Kaupan liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia marraskuussa

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 10,5 prosenttia vuoden 2020 marraskuusta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, laski 0,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä pääsi vuotamaan säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä Kaarinassa sunnuntaina iltapäivällä.

UMO Helsinki Jazz Orchestra konsertoi Great Voices -sarjallaan myös Turussa

Ola Onabulé.

UMO Helsinki Jazz Orchestran Great Voices -konserttisarja jatkuu ja saapuu myös Turkuun. UMOn solistina vierailee brittiläis-nigerialainen soullaulaja ja lauluntekijä Ola Onabulé . Konsertti on torstaina 24. maaliskuuta kello 19 Logomon Teatro-salissa.

Vakuudeton laina heti - Kilpailuta vakuudettomat lainat

Laina ilman vakuuksia tai takaajia auttaa tilanteessa, jossa ulkopuoliselle rahoitukselle on tarvetta, mutta vakuuksia tai takaajia ei ole saatavana. Vakuudeton laina voi tulla kyseeseen missä tahansa elämänvaiheessa tai -tilanteessa. Voit hakea vakuudetonta lainaa tarvitsemallesi summalle. Muista kuitenkin ottaa huomioon oma elämäntilanteesi. Ennen lainan ottamista luottoja kannattaa vertailla, sillä eri lainanmyöntäjien ehdot vaihtelevat ja kilpailuttamalla voit löytää mahdollisimman edullisen lainan omiin tarpeisiisi.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa

Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %.

Työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Marraskuun kausitasoitettu tuotanto nousi 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Lokakuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 4,7 prosenttia (aiemmin 4,3 prosenttia) edellisvuoden lokakuusta.

Turku kysyy asukkailtaan arvioita viimeistelyvaiheessa olevan kaupunkistrategian hyvinvointivaikutuksista

Turun kaupunki on julkaissut kyselyn, jolla haastetaan kaupunkilaisia miettimään, millaisia hyvinvointivaikutuksia päivitetyllä strategialla tulee olemaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun strategiavalmistelun yhteydessä tehdään päätösten vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu ja siihen voi vastata Kerro kantasi -verkkopalvelussa 30. tammikuuta asti.

Aboa Vetus Ars Nova kehitti ja toteutti etäpalveluita

Osmo Rauhalan laaja yksityisnäyttely Muista unohtaa kaikki esittelee taiteilijan 2010-luvun tuotantoa.

Arkeologian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus Ars Nova oli koronapandemian vuoksi alkuvuodesta suljettuna neljä ja puoli kuukautta – melko tarkalleen yhtä monta päivää kuin edeltäneenäkin vuonna. Vuoden aikana museokäyntejä museon arkeologiselle puolelle Aboa Vetukseen tehtiin 29 449 ja nykytaiteen puolelle Ars Novaan 26 033.

Loton potti nousee kymmeneen miljoonaan euroon, Piikkiöön 40 000 euron voitto Jokerista

Lotosta ei löytynyt kierroksella 2/2022 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on kymmenen miljoonaa euroa.

Täyttä asiaa: Ilotulitusten aika on todellakin ohi

Suhtautuminen ilotulituksiin jakaa mielipiteitä.

Omikron-viruksen levitessä pitäisi muistaa aikaisempia koronasuosituksia, eli mennä kauppaan yksin. Usein näkee lasten juoksevan kaupassa ilman maskia jopa aivastelevan.

Palkkasumma kasvoi loppuvuonna 5,4 prosenttia

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008).

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli syys-marraskuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 0,2 prosenttia.

THL: Lasten koronarokotukset pääsemässä vauhtiin koulujen alettua

Suomessa on aloitettu 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli joulukuussa 2021 rokotuksia ikäryhmän lapsille, joilla on perustaudin hoidon tai muun syyn vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lisäksi rokotuksia suositeltiin 5–11-vuotiaille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö.

Kirjaston ja museoiden yleisötapahtumat peruttu, yksilöliikuntatiloja avataan Turussa

Turun pääkirjaston yleisötapahtumat on peruttu.

Aluehallintoviraston 14. tammikuuta tekemä päätös jatkaa rajoituksia Turun kaupungin vapaa-aikapalveluissa.  Käyttäjiä muistutetaan edelleen, että kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ei saa mennä sairaana, flunssaisena tai karanteenin aikana. Kaikissa palveluissa edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluista kerätään mielipiteitä kyselyllä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sotepalvelujen strategian valmistelu etenee. Kaikille varsinaissuomalaisille on avattu avoin kysely. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi halutaan kuulla tulevan hyvinvointialueen asukkaita.

Åbo Svenska Teater peruu kaikki esitykset tammikuun loppuun asti

Baskerville - aito Sherlock Holmes -arvoitus -näytelmän ensi-ilta siirtyy jälleen. Daniela Franzell (vas.), Amanda Nymanilla ja Samuel Karlsson.

Åbo Svenska Teater joutuu jälleen perumaan kaikki esitykset tammikuun loppuun asti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksen (14.1.) rajoituksista covid-19 tartuntojen leviämisen taltuttamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitukset ovat voimassa 28. tammikuuta asti. Valtioneuvoston asetus koronapassin hyllyttämisestä on voimassa 31. tammikuuta asti ja siksi teatteri ei käytännössä voi avata oviaan ennen 1. helmikuuta.

Sibelius-museon kävijämäärät nousivat hieman edellisvuodesta

Jouko Keto kuvasi ensimmäisessä Ruisrockissa ihmisiä ja festaritunnelmaa.

Sibelius-museo oli viime vuonna koronapandemian takia oli suljettuna yhteensä noin viiden kuukauden aikana. Tämän lisäksi aukioloajat pysyivät toista vuotta perättäin supistettuina ja keskimääräinen aukioloaika oli vuoden 2021 aikana vain noin 16 tuntia viikossa.

Rajoituksia jatketaan Naantalissa 28. tammikuuta saakka, lasten ja nuorten harrastustoiminta saa jatkua

Varsinais-Suomen huonontuneen koronatilanteen vuoksi on tarpeen jatkaa rajoitusten voimassaoloa Lounais-Suomen aluehallintoviraston 14. tammikuuta tekemän päätöksen mukaisesti. Rajoitukset ovat voimassa 16.–28. tammikuuta.

Urheilu

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Aati Marttinen vahvistaa TPS:n maalivahtiosastoa

Aati Marttinen.

TPS on tehnyt kauden 2022 kattavan pelaajasopimuksen maalivahti Aati Marttisen kanssa. 24-vuotias Marttinen siirtyy TPS:ään kasvattajaseurastaan Interistä, jossa pelasi 20 liigaottelua kausilla 2016–21. Marttinen täydentää TPS:n maalivahtiosastoa, jota tähdittää jo ennestään Ykkösen viime kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Jere Koponen .

Åboraakkeli: Kova palloilukevät (taas)

Jos ja kun omikron jyllää alkuvuodesta eri puolilla Suomea, on urheilu muun yhteiskunnan tavoin, jälleen kerran, melkoisen sekamelskan kynnyksellä. Alkuvuodesta on jo saatu epätoivottu uusintakierros vanhasta näytelmästä ”siirtoja, perumisia ja tyhjiä katsomoita”.

TPS:lle uusi ottelusiirto

TPS:n pelit jatkuvat ensi viikolla.

Alkuperäisen otteluohjelman mukaan TPS olisi kohdannut Mikkelissä Jukurit keskiviikkona 19. tammikuuta, mutta ottelu siirtyy pelattavaksi 8. maaliskuuta kello 18.30.

Johan Kotavuolle 700 syöttöä

Johan Kotavuo.

Turun Kristikan takamies Johan Kotavuo on ylittänyt 700 koriin johtaneen syötön rajan koripallon miesten 1. divisioona A:ssa. Rajapyykin ylittämisen myötä forssalaislähtöinen Kotavuo on myös sarjan kaikkien aikojen eniten koriin johtaneita syöttöjä antanut pelaaja. 25-vuotias Kotavuo on ehtinyt tahkota Suomen toiseksi korkeinta sarjatasoa kaudesta 2013–14 lähtien. Kristikassa hän on pelannut syksystä 2020 lähtien.

Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Urheiluseuratoiminnassa vapaaehtoistyö on harrastuksena liki yhtä yleinen kuin varsinainen liikunnan harrastaminen. Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa. Rekisteröityneitä liikunnan harrastajia on suomalaisten urheiluseurojen piirissä noin 550 000 ihmistä. Salibandyssä yhden kauden aikana otteluissa on noin 600 000 yksittäistä roolia, jotka vapaaehtoistyöntekijät tekevät.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.