SDP:llä eniten ehdokkaita aluevaaleissa, vihreillä koulutetuimmat kandidaatit

Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan aluevaaleissa 2022, %.
Miesten ja naisten osuus ehdokkaista puolueen ja iän mukaan aluevaaleissa 2022, %. Kuva: Tilastokeskus

Aluevaaleissa on 10 584 ehdokasta. Rekisteröidyistä puolueista 19 asetti vaaleissa ehdokkaita, valitsijayhdistysten asettamia ehdokkaita vaaleissa on 61. Ehdokkaista on miehiä 5 778 ja naisia 4 806. Asetetuista ehdokkaista 111 on istuvia kansanedustajia ja 3 346 istuvia kunnanvaltuutettuja. Eduskuntapuolueista eniten ehdokkaita asetti SDP, 1 632 ehdokasta, ja vähiten RKP, 306 ehdokasta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon aluevaalien 2022 ehdokasasettelusta.

Eduskuntapuolueiden ehdokkaista naisten osuus on pienin perussuomalaisilla (27,1 prosenttia) ja suurin Vihreällä liitolla (59,1 prosenttia). Kaikista puolueista naisehdokkaiden osuus on suurin Kristallipuolueella (82,1 prosenttia) ja pienin Piraattipuolueella (9,1 prosenttia). Kaikista ehdokkaista naisia on 45,4 prosenttia. Vuoden 2022 aluevaaleissa naisten osuus ehdokkaista on selvästi suurempi kuin 2021 kuntavaaleissa.

Kaikkien ehdokkaiden keski-ikä on 50,3 vuotta, miesehdokkaiden 51,5 ja naisehdokkaiden 48,7 vuotta. Ehdokkaista 2 996 on 60 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia. Ehdokkaista on 24 vuotta täyttäneitä tai sitä nuorempia yhteensä 366. Eduskuntapuolueista vanhimmat ehdokkaat ovat KD:lla, 60 vuotta täyttäneiden osuus on 37,5 prosenttia ja keski-ikä 53 vuotta. Eduskuntapuolueista nuorimmat ehdokkaat ovat Vihreällä liitolla, joista 34,2 prosenttia on alle 40-vuotiaita ja keski-ikä 45,1 vuotta.

Ehdokkaiksi on asettunut kolme miestä ja 2,4 naista tuhatta äänioikeutettua miestä/naista kohden. Kuntavaaleissa naisten ehdokkuus on ollut kaikissa ikäluokissa miehiä alemmalla tasolla. Vuoden 2022 aluevaaleissa lähes kaikissa ikäluokissa aina 50-vuotiaisiin saakka naisten osuus ehdokkaista on suurempi kuin miesten.

Suhteellisesti eniten naisehdokkaita on Kanta-Hämeessä (50,2 %). Selkeästi muita alueita vähemmän naisehdokkaita on Kainuussa ja Päijät-Hämeessä, alle 40 prosenttia ehdokkaista.

Kaikista puolueiden asettamista ehdokkaista 80 prosenttia oli ehdokkaana myös 2021 kuntavaaleissa. Eduskuntapuolueista eniten samoja ehdokkaita on Perussuomalaisilla, joista lähes 95 prosenttia oli ehdolla myös kuntavaaleissa. Vähiten myös kuntavaaleissa olleita ehdokkaita on Liike Nyt -puolueella hieman yli 50 prosenttia. Suurin osa ehdokkaista oli 2021 kuntavaaleissa saman puolueen ehdokkaana kuin nyt.

Vieraskielisiä, eli muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvia, on ehdokkaissa selvästi vähemmän kuin äänioikeutetuissa. Äänioikeutetuista vieraskielisiä on hieman yli kuusi prosenttia, ehdokkaista 2,2 prosenttia. Eduskuntapuolueista eniten vieraskielisiä ehdokkaita on Vihreällä liitolla (4,0 %) ja Kristillisdemokraateilla (3,4 %). Eduskuntapuolueiden ulkopuolisessa ryhmässä vieraskielisten osuus ehdokkaista on keskiarvoa suurempi (3,8 %). Vieraskielisten ehdokkaiden osuus on pienin Perussuomalaisilla (1,2 %) ja Liike Nyt -puolueella (1,2 %).

Ehdokkaissa on 27 eri maan kansalaisia. Äänioikeutetuista ulkomaan kansalaisia on hieman yli neljä prosenttia. Ulkomaan kansalaisia on ehdokkaana 66 henkilöä. Suomen kansalaisia, joilla on myös jonkin toisen maan kansalaisuus, on ehdokkaana 163 (1,5 %). Kaikista äänioikeutetuista kaksoiskansalaisia on 2,1 prosenttia.

Ehdokkaista yli 93 prosentilla on jokin perusasteen jälkeinen tutkinto, äänioikeutetuista perusasteen jälkeisen tutkinnon on suorittanut hieman yli 76 prosenttia. Tämä selittyy osittain äänioikeutettujen ja ehdokkaiden erilaisella ikärakenteella. Eduskuntapuolueista korkein koulutustaso on Vihreän liiton ehdokkailla, joista lähes 68 prosentilla on korkeakouluasteen tutkinto. Kaikista ehdokkaista vastaavan tasoisen tutkinnon on suorittanut 47 prosenttia, äänioikeutetuista 23 prosenttia. Myös RKP:n ja kokoomuksen ehdokkaat ovat keskimääräistä korkeammin koulutettuja, RKP:n ehdokkaista 63,7 ja kokoomuksen 60,0 prosentilla on korkeakouluasteen tutkinto.

Ehdokkaista työllisiä oli vuoden 2020 lopussa 70 prosenttia ja työttömänä noin seitsemän prosenttia. Äänioikeutetuista työllisiä oli noin puolet ja työttömänä 7,6 prosenttia. Ehdokkaista oli eläkeläisiä selvästi äänioikeutettuja vähemmän (noin 17 %). Äänioikeutetuista eläkeläisiä oli noin kolmannes. Työllisyysaste lasketaan työllisten osuutena työikäisestä, 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Kaikista 18–64-vuotiaista ehdokkaista työllisiä on 80,5 prosenttia. Työllisyysaste on äänioikeutettujen 18–64-vuotiaiden kohdalla 11 prosenttiyksikköä alempi. Pienin ero ehdokkaiden ja äänioikeutettujen työllisyysasteissa on Pohjanmaalla, jossa ehdokkaiden työllisyysaste on 6,5 prosenttiyksikköä korkeampi. Suurin ero on Pohjois-Savossa, jossa ehdokkaiden työllisyysaste on 84,3 prosenttia ja äänioikeutettujen 67,8 prosenttia.

Ehdokkaissa on enemmän yrittäjiä (mukaan lukienmaa- ja metsätalousyrittäjät) kuin äänioikeutetuissa. Yrittäjien osuus työllisistä ehdokkaista on noin 14 prosenttia ja äänioikeutetuista hieman yli 10 prosenttia. Eduskuntapuolueista eniten yrittäjiä on ehdokkaana Liike Nyt -puolueella (30,2 %) ja toiseksi eniten keskustalla (20,2 %), joista noin puolet on maa- ja metsätalousyrittäjiä.

Äänioikeutettujen käytettävissä olevien rahatulojen mediaani vuodelta 2020 oli 22 300 euroa, ehdokkaiden 30 900 euroa. Ehdokkaiden käytettävissä oleva rahatulo on keskimäärin 39 prosenttia suurempi kuin äänioikeutettujen. Käytettävissä olevat rahatulot ovat suurimmat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella niin äänioikeutetuilla (25 900 euroa/vuosi) kuin ehdokkaillakin (34 500 euroa/vuosi). Käytettävissä olevilla rahatuloilla tarkoitetaan verojen jälkeisiä rahatuloja, jotka koostuvat työ- ja omaisuustuloista, työhön liittyvistä luontoiseduista sekä tulonsiirroista.

Euromääräisesti suurin tuloero ehdokkaiden ja äänioikeutettujen välillä on Etelä-Savon ja-Pohjois-Savon hyvinvointialueilla, joissa ehdokkaiden käytettävissä olevien rahatulojen mediaani on yli 10 000 euroa korkeampi kuin äänioikeutettujen. Pienimmät tuloerot ovat Keski-Pohjanmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueilla, alle 8 000 euroa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Äänioikeutetut ja ehdokkaat (puolueittain) sosioekonomisen aseman mukaan aluevaaleissa 2022, %.
Äänioikeutetut ja ehdokkaat (puolueittain) sosioekonomisen aseman mukaan aluevaaleissa 2022, %. Kuva: Tilastokeskus

Rasvapalon tukahduttamiseen sammutuspeite ei riitä

Asiantuntija neuvoo pitämään sammutinta aina lähellä grilliä.

Putsaamattomat ja huoltamattomat grillit aiheuttavat vuosittain kymmenittäin vakavia poloja. LähiTapiolan asiantuntija neuvoo pitämään sammutinta aina lähellä grilliä.

Lainojen yhdistämisen järkevyys askarruttaa? Huomioi nämä asiat

Haluaisitko yhdistää lainat, mutta et ole varma, onko se sittenkään järkevää?

Miten kansalaiset suhtautuivat kunnallishallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan?

Miten kansa suhtautuu kunnallishallintoon, politiikkaan ja yhteiskuntaan? Mitkä olivat kuntavaalien tärkeimmät asiat? Miten uusia hyvinvointialueita sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja arvioidaan?

Lannoita puutarha nyt eikä silloin, kun lehdet tekevät jo kuolemaa

Jos kasvin lehdissä näkyy syksyn värejä, ollaan syyslannoituksessa auttamatta myöhässä.

Puutarhan monivuotisille kasveille riittävän aikaisin annettu syyslannoitus parantaa ensi kesän kukintaa ja satoa sekä kasvien kestävyyttä tulevan talven kylmyyttä vastaan. Vaikka puutarhan kukkaloisto on parhaimmillaan ja marjapensaissa vasta kypsyy mehukas sato, nyt on viimeinen hetki antaa syyslannoitus. Loppukesällä annettava lannoite eroaa kevään lannoitteista. Syyslannoite ei saa sisältää typpeä, koska syksyllä typpeä saaneet kasvit paleltuvat helposti talvella.

Puolet viikonloppuna puhallutetuista veneilijöistä sai alkometrin värähtämään

Poliisiveneen miehistö raportoi tilastoineensa, että noin puolet viikonloppuna puhallutetuista veneilijöistä sai alkometrin värähtämään. Rangaistavuuden raja ei kuitenkaan ylittynyt viikonlopun aikana kuin yhdellä kipparilla. Valvontaa tehtiin yhdessä Rajavartiolaitoksen kanssa. Poliisivene selvitteli Airistolla lauantaina tapahtunutta kahden vesijetin välistä törmäystä, jossa loukkaantui yksi henkilö.

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistan Rautatehtaankadulla Pahaniemessä

Rautatehtaankadulla tehdään jyrsintä- ja päällystystyötä Suikkilantien ja Pahaniemenkadun välillä 8.–12. elokuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla.

Asiakas rikkoi Kelan palvelupisteen turvalasin ja tunkeutui henkilökunnan puolelle

Hälytystehtävien määrä on elokuun ensimmäisenä viikonloppuna ollut Lounais-Suomessa maltillinen. Asiakas rikkoi perjantaina Turun Kelan palvelupisteessä palvelupisteen turvalasin ja tunkeutui henkilökunnan puolelle. Asiakas poistui ennen poliisin saapumista. Hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa. Asiaa tutkitaan vahingontekona.

Brinkkalan Taiteiden yössä musiikkia ja sirkusta, taidetta ja Turkua

Vanhalla Suurtorilla on tarjolla paljon ohjelmaa Taiteiden yössä.

Vanhan Suurtorin alueen toimijat tarjoavat monipuolista ohjelmaa Turun taiteiden yössä torstaina 18. elokuuta. Vanhalla Suurtorilla ohjelmaa järjestävät Uuden muotoilun yhdistys, Turkuseura, Turun Kamerat ja Viro-keskus. Turun Taidehallilla on esillä Turun Taiteilijaseuran 98. vuosinäyttely.

Loton potti nousee kahdeksaan miljoonaan euroon

Loton kierroksen 31/2022 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa kahdeksaan miljoonaan euroon.

55 vuotta täyttäneiden työllisyyden edistämiseen ehdotetaan 58,5 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle ehdotetaan vuodelle 2023 määrärahoja yhteensä 3,78 miljardia euroa, joka on 236 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kohdentuu EU:n elpymis- ja palautumissuunnitelman toimeenpanoon liittyen yhteensä 346,13 miljoonaa euroa määrärahoja ja 101,5 miljoonaa euroa valtuutta.

Turun gallerioissa ja taidemuseoissa vietetään kuvataiteiden yötä

Hanna Storm.

Turun gallerioissa ja taidemuseoissa vietetään kuvataiteiden yötä. Näyttelyt ovat avoinna iltamyöhään Kuvataiteiden yönä, joka järjestetään Taiteiden yönä torstaina 11. elokuuta. Luvassa on erilaisten kuvataidenäyttelyiden lisäksi muun muassa opastuksia, taiteilijatapaamisia, työpajoja, performansseja ja musiikkiesityksiä.

Perustoimeentulotukeen halutaan lisää rahoitusta

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa hallinnonalan määrärahoiksi vuodeksi 2023 noin 15,8 miljardia euroa. Määräraha on noin 0,2 miljardia euroa vähemmän kuin vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa. Lasku johtuu pääosin hallitusohjelmahankkeiden päättymisestä ja tarvearvion muutoksista.

Inter pestasi toppari Miguel Nazaritin

Miguel Nazarit.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen toppari Miguel Nazaritin kanssa. 25-vuotiaan kolumbialaistopparin sopimus kattaa kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2023.

Avoimet puutarhat kutsuvat

Nämä persoonalliset pihakalusteet löytyvät Paattisilta Merja Aaltosen villistä ja vallattomasta puutarhasta.

Koristepuutarhoja perennoineen pääsee ihastelemaan

Eurojackpotin potti nousee noin 36 miljoonaan euroon

Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt perjantaina (kierros 31/2022) täysosumia. Pelin potti kohoaa tiistain arvonnassa noin 36 miljoonaan euroon.

Kysely: Julkisia hankintoja ja yritystukia voi karsia – eläkkeisiin ei saa koskea, verotusta ei pidä kiristää eikä lainaa tule lisätä

Enemmistölle suomalaisista kelpaavat Suomen talouden tasapainottamiseksi, kulujen vähentämiseksi ja tulojen kasvattamiseksi vain kaksi keinoa: Isojen julkisten hankintojen lykkääminen ja karsiminen (66 % kannattaa ainakin jossain määrin) sekä yritystukien karsiminen (58 %), käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Näkyvässä määrin kannatusta saa myös julkisen omaisuuden myyminen (41 %).

Joko taas ramppikuumeessa?

Reetta Hurske.

Katsoin Eugenessa pidettyjä yleisurheilun MM-kisoja tarkalla silmällä, vaikka aikaerot tekivät sen, että valvominen oli todella työlästä. Suomalaisten edesottamukset saivat aikaan pääasiassa tuhahduksia ja pettymyksen huokauksia, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta.

Raatteentien tapahtumat taipuvat oopperaksi, kiertue saapuu Turkuun

Raatteentie-ooppera esitetään Turussa Konserttitalossa sunnuntaina 2. lokakuuta.

Raatteentien kantaesitys oli Suomussalmen ulkoilma-areenalla 1. ja 2. heinäkuuta. Se sai hyvät arvostelut muun muassa Kainuun Sanomissa ja Kalevassa . OperArt Jyrki Anttila Oy:n tuottama Raatteentie-ooppera saapuu Turun Konserttitaloon sunnuntaina 2. lokakuuta kello 14.

Urheilu

Puukkokatsomo: Tuttu varamies

Marko Saloranta.

Helmareiden peräsimeen astuu Anna Signeulin jälkeen Marko Saloranta . Turun seudulla useammassa seurassa pelanneella ja valmentaneella Salorannalla on näytön paikka, vaikka työskenteleekin väliaikaisen päävalmentajan mandaatilla.

Otteluanalyysi: Paanasen puskumaali vei Interin voittoon

Petteri Forsell syötti Interin voittomaalin.

Inter otti tärkeän 1-0-voiton Seinäjoen Jalkapallokerhosta jalkapalloilun Veikkausliigassa ja nousi jälleen viivan yläpuolelle eli isossa jaossa ylemmän loppusarjan puolelle. Inter nousi sarjan viidenneksi mutta viiden pisteen sisällä on kuusi joukkuetta taistelemassa paikoista mitalisarjassa.

Inter pestasi toppari Miguel Nazaritin

Miguel Nazarit.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen toppari Miguel Nazaritin kanssa. 25-vuotiaan kolumbialaistopparin sopimus kattaa kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2023.

Ghanalainen David Accam Interiin loppukaudeksi

David Accam.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen David Accamin kanssa. Ghanalaisen sopimus kattaa turkulaisten kanssa kauden loppuun.

Tuttu kenttä tukena

Seppo Pajulla on elokuussa edessään sekä SM-kisat että kovatasoinen European Pro Tourin kisa uudella kotikentällään Luolavuoressa.

Seppo Pajulla rikkonainen valmistautuminen frisbeegolfin SM-kisoihin

KuPS kohtaa sveitsiläisen BSC Young Boysin Kupittaalla

KuPS kohtaa sveitsiläisen vastustajansa Kupittaalla, koska Kuopiossa ei voi pelata ja sekä Tampereen että Helsingin stadionit olivat muussa käytössä.

Kuopion Palloseura on edennyt kesän europeleissään jo kolmannelle karsintakierrokselle Euroopan Konferenssiliigan karsinnoissa. KuPS saa seuraavaksi vastaansa sveitsiläisen suurseuran BSC Young Boysin torstaina 4. elokuuta kello 19 alkavassa otteluparin ensimmäisessä koitoksessa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.