Väitös: Lyhentyneet hoitajasuhteet vaikuttavat työnorsujen hyvinvointiin, mutta kesyttämismenetelmien parantuminen on vähentänyt poikaskuolemia

Norsunhoitaja ruokkii norsunpoikasia tamarindilla, joka on niiden herkkua. Norsunhoitaja ruokkii norsunpoikasia tamarindilla, joka on niiden herkkua. Kuva: Jennie Crawley

MSc Jennie Crawley tutki biologian alan väitöskirjassaan Myanmarissa metsätöissä käytettäviä aasiannorsuja. Tulokset osoittavat, että norsunkäsittelymenetelmillä sekä norsunajajien vuorovaikutuksen pituudella on merkittävä vaikutus norsun käyttäytymiseen, terveyteen ja kuolleisuuteen.

Ihmisen kanssa elää lukemattomia eläinlajeja lemmikeistä ja eläintarhaeläimistä ihmisen kanssa työskenteleviin eläimiin. Kontaktit ihmisen kanssa vaikuttavat näiden eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.

Aasiannorsu on uhanalainen laji, jonka historia ihmisen kanssa on johtanut siihen, että nykyisin yli neljäsosa norsukannasta elää Aasiassa perinteisten norsunhoitajien (engl. mahouts) huomassa.

Hoitajasuhde vaikuttaa norsujen terveyteen ja hyvinvointiin

Myanmarin metsäteollisuuden työnorsut työskentelevät ihmisten kanssa päivisin, mutta iltaisin ne vapautetaan luonnolliseen ympäristöönsä metsään etsimään ruokaa, seurustelemaan ja pariutumaan muiden norsujen kanssa.

Crawley on tutkinut näiden norsujen ja niiden ohjaajien välisiä suhteita. Jokainen työnorsu muodostaa parin päivittäisestä hoidosta vastaavan hoitajansa kanssa.

– Havaitsimme, että Myanmarissa norsujen ja niiden hoitajien väliset suhteet lyhenevät alati. Emme löytäneet tukea yleiselle olettamukselle, jonka mukaan norsut viettäisivät koko elinikänsä saman ohjaajan kanssa, sillä keskimääräinen hoitajasuhteen pituus norsujen kanssa on vain yksi vuosi ja norsunhoitajan aiempi kokemus työstä keskimäärin vain kolme vuotta. Esimerkiksi myös hevoset vaihtavat usein omistajaa, mutta näiden vaihdosten vaikutuksia eläinten hyvinvointiin on tutkittu vain vähän, Crawley kertoo.

Crawley tutki vaikuttaako lyhytkestoisempi hoitajasuhde norsujen hyvinvointiin.

– Mahoutin ja norsun välisen suhteen pituus ei heijastunut norsun fysiologisen stressin ilmentäjiin, mutta ohjaajasuhde on tärkeä muilla tavoilla, Crawley tähdentää.

Crawley havaitsi, että työikäisten norsujen lihasvauriot olivat vähäisempiä, kun ne olivat työskennelleet saman hoitajan kanssa pidempään. Lisäksi norsut reagoivat käyttäytymiskokeissa herkemmin ja nopeammin pitkään tuntemiensa ohjaajien käskyihin, mikä viittaa keskinäisen luottamuksen ja ymmärryksen vahvistumiseen hoitosuhteen aikana.

– Yhdessä vietetty aika voi sekä vähentää työn fyysistä kuormitusta että parantaa työtehoa. Mielenkiintoista kuitenkin on, että norsuilla, jotka annettiin kokeneempien ohjaajien hoidettaviksi, havaittiin enemmän lihasvaurioita ja tulehduksia, mikä todennäköisesti liittyi kokeneempien ohjaajien teettämiin vaativampiin työtehtäviin.

Kesyttäminen 4-vuotiaana vaikuttaa poikasten terveyteen ja kuolleisuuteen

Crawley oli kiinnostunut myös siitä, miten kesyttäminen vaikuttaa norsujen terveyteen.

– Perinteistä norsujen kesyttämistä kritisoidaan usein mediassa julmaksi, mutta eri puolilla Aasiaa käytettävissä kesytysmenetelmissä on eroja sekä maiden sisällä että niiden välillä, eikä aiempia empiirisiä tutkimuksia prosessin vaikutuksesta norsunpoikasiin ole tehty, Crawley kertoo.

Tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 1970–2013 syntyneiden poikasten riskejä kuolla kesytyksen aikana, sekä kerättiin näytteitä fysiologisista terveysmittareista kesyttämisprosessin aikana vuosina 2018–2020.

– Poikasten kuolleisuus on korkeimmillaan kesyttämisiän tienoilla, mutta kuolleisuus on vähentynyt huomattavasti ajan myötä, sillä vuoden 2000 jälkeen syntyneiden poikasten kuolleisuus kesytyksen aikana on enää kolmasosa 1970-luvun tasosta. Nuorempina kesytetyillä ja kokemattomien emojen poikasilla oli suurin riski kuolla kesyttämisen aikaan, koska pienet poikaset eivät kestä kesytyksen aiheuttamaa stressiä, Crawley kertoo.

Poikasista kesytyksen aikana kerätty aineisto osoitti selviä terveysvaikutuksia ensimmäisten intensiivisten kymmenen päivän aikana, jolloin poikaset ovat enimmäkseen köysiin sidottuina, että sitä seuraavien kuuden kuukauden aikana.

– Seurasimme viittä fysiologisen stressin ilmentäjää ja havaitsimme, että ne kaikki kohosivat vähintään 50 % kesyttämisen ensimmäisten päivien aikana. Suurin osa stressiä indikoivista vasteista kuitenkin vakiintui ensimmäisen kuukauden aikana, mutta yksi pysyi koholla jopa kaksi kuukautta.

Crawleyn mukaan tämä voi olla osoitus kroonisesta stressistä, joka viittaisi norsun hyvinvoinnin pitkäaikaiseen vaarantumiseen.

– Toivon, että tämä tutkimus kannustaa tutkimaan ja kehittämään norsujen ja muidenkin eläinten kesytys- ja koulutusmenetelmiä myös muissa maissa. Vaikka saamamme tiedot viittaavat siihen, että tutkituilla norsuilla esiintyy stressiä ainakin ensimmäisten 10 kesyttämispäivän aikana, käytössä on monia toimenpiteitä, jotka todennäköisesti parantavat norsujen hyvinvointia kesyttämisen aikana, kuten eläinlääkärinhoito, päivittäinen liikunta ja jatkuva luontainen ravitsemus. Erilaisin menetelmin kesytettävien norsupopulaatioiden vertailu voisi edesauttaa löytämään parhaat käytännöt, jotka tukevat norsujen hyvinvointia ja joiden vaikutusten suuruus olisi mitattavissa, Crawley ehdottaa.

MSc Jennie Crawley esittää väitöskirjansa The impact of human relationships on semi-captive Asian elephant health and welfare julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 10. joulukuuta kello 12 (Turun yliopisto, Publicum, Pub 2 -luentosali, Assistentinkatu 7, Turku). Yleisö voi seurata väitöstä myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä on apulaisprofessori Lisa Yon (University of Nottingham, Britannia) ja kustoksena professori Hanna Tuomisto (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on biologia.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Jennie Crawley. Jennie Crawley. Kuva: Turun yliopisto

Kouluinkluusio vain riittävin resurssein

Kirjoittajien mielestä oikein toteutettua inkluusiota ei ole erityistä tukea tarvitsevan oppilaan sijoittaminen yleisopetuksen luokkaan ilman hänelle kuuluvaa tukea.

Kaikkien oppijoiden tasa-arvoinen kohtelu, osallisuus ja oikeus osallistua opetukseen ominaisuuksistaan riippumatta on viime aikoina paljon keskustelua herättäneen inklusiivisen opetuksen keskeinen tavoite. Ketään ei tule sulkea muun yhteiskunnan ulkopuolelle ja kohdella ikään kuin ongelmatapauksena.

Käännytkö nukkuessa vatsallesi? Se on usein haitallista unelle ja terveydelle. Tässä syyt, seuraukset ja helppo ratkaisu!

Tutkimuksen mukaan suomalaisista 6,2 % nukkuu vatsamakuuasennossa ja 24,8 % useissa asennoissa, joihin voi kuulua vatsalla nukkuminen. Nykytietämyksen mukaan juuri tätä asentoa ei kuitenkaan suositella, sillä se voi aiheuttaa yllättäviä vaivoja. Yllättävää voi olla myös se, että vatsamakuuasentoa ei yleensä valita sen mukavuuden vuoksi, vaan muista syistä, joihin voi vaikuttaa.

Kartoituskausi alkaa – näistä merkeistä tunnistat Maanmittauslaitoksen kartoittajan

Maanmittauslaitoksen kartoittajat lähtevän jälleen täsmentämään paikkatietoja eri puolille Suomea. Kartoittajan tunnistaa Maanmittauslaitoksen työvaatteista ja auton tunnuksesta. Kaikki suomalaiset voivat hyödyntää kartoittajien keräämää tietoa maksutta Karttapaikka-palvelussa. Ajantasaista ja laadukasta paikkatietoa tarvitaan ennen kaikkea monien yhteiskunnan toimintojen ylläpitämiseen esimerkiksi pelastustoimessa, maanpuolustuksessa, maa- ja metsätaloudessa sekä rakennus- ja ympäristöalalla.

Kasvisruokavalio sekaruokavaliota edullisempaa – mutta vain silloin, kun prosessoidut lihankorvikkeet jättää hyllyyn

Kasvisruokavalio on sekaruokavaliota edullisempaa.

Viime vuodet ovat tuoneet markkinoille runsaasti erilaisia niin sanottuja lihankorvikkeita. Kasvissyöjillä tai asiasta kiinnostuneilla on runsaasti varaa mistä valita. Kasvisyöntiä on kuitenkin harjoitettu jo ennen viime vuosien lihankorvikebuumia, ja muitakin vaihtoehtoja lihan välttämiseen on olemassa.

Parvekkeella grillaaminen sallittua, kunhan sen tekee paloturvallisesti

Grillatessa kannattaa mahdollisuuksien mukaan huomioida naapureita, jotta turhilta kiistoilta vältyttäisiin.

Helatorstain tienoilla moni kaivaa grillin talviteloilta ja ryhtyy kokkauspuuhiin parvekkeella tai terassilla. Ympäristöön leviävät grillaamisen tuoksut saattavat herättää naapureissa ruokahalun sijasta ärtymystä, ja tilanne voi poikia yhteydenottoja myös taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle.

3D-tulostuksen huippukonferenssi kesäkuussa Turkuun

Turussa 15.–16. kesäkuuta järjestettävään lisäävän valmistuksen, eli 3D-tulostamisen, huippukonferenssiin odotetaan satoja alan huippunimiä. Kaksipäiväisessä Additive Manufacturing Seminar Days -konferenssin pääteemoja ovat ensimmäisenä päivänä metallin lisäävä valmistus ja toisena päivänä muut materiaalit, esimerkiksi lääketieteessä käytettävät tulostusratkaisut.

Kirjastopihalla ohjelmaa koko kesän

Seppelöity Mellu eli Miina Äkkijyrkän Sweet Yellow Melon.

Turun kaupunginkirjaston pääkirjaston Kirjastopihalla tapahtuu koko kesän. Luvassa on ohjelmaa yhteislauluista ja katutansseista lavarunotapahtumaan, Taiteiden yöhön ja Itämeripäivään. Kesäkausi käynnistyy Suvi suloisella, kaikkien yhteisellä kevätjuhlalla 30. toukokuuta.

Puupuhallinmusiikkia konsertissa Betel-kirkossa

Marcin Domagala, klarinetti, Marcin Wosinski, fagotti ja Marianne Sihvonen, huilu.

3Ilmaa on suomalais-puolalainen huilu-, klarinetti- ja fagottitrio, joka koostuu fagotistista Marcin Wosinski (Tampere filharmonia), klarinetistista Marcin Domagała ja huilistista Marianne Sihvonen . Konsertit koostuvat suomalaisista uuden musiikin puupuhallintrioista, -duoista ja -sooloteoksista. Konsertti koostuu suomalaisista uuden musiikin teoksista. Siinä liidetään Jouni Kaipaisen täydenkuun kuutamosta Minna Leinosen harmaapäätikan ja Harri Vuoren harmaapöllön mukaan ja ihastellaan Kaija Saariahon musiikin avulla, kuinka kauniita linjoja linnut piirtävätkään taivaalle.

”Pojat ovat poikia” -letkautukset eivät saa tukea tutkimuksesta

Läpikotaisin tyttömäisiä tyttöjä tai poikamaisia poikia ei juuri ole, osoittaa tuore Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian tutkimus. Siinä tarkastellaan suomalaisten, peruskoulunsa päättävien nuorten tyttö- ja poikamaisuutta.

Mannerheimin muistojuhlaa vietetään kahden vuoden tauon jälkeen

Mannerheimin muistojuhlaa vietetään Askaisten Louhisaaren kartanolinnan puistossa Mannerheimin muistopaaden äärellä 5. kesäkuuta.

Suomen Marsalkka Mannerheimin muistojuhlaa vietetään jälleen kahden vuoden tauon jälkeen Askaisten Louhisaaren kartanolinnan puistossa Mannerheimin muistopaaden äärellä sunnuntaina 5. kesäkuuta kello 12 alkaen. Juhlan ohjelma noudattelee jo perinteiseksi muodostunutta muotoa. Kenttähartauden toimittaa Nousiaisten vt. kirkkoherra, rovasti Ilkka Järvinen ja juhlapuheen pitää valtiosihteeri Risto Volanen . Laivaston Soittokunta ja Turun Sotaveteraanien Perinnekuoro esiintyvät.

Aurinkonäytöksiä Iso-Heikkilän tähtitornilla

Aurinkokaukoputken läpi aukeaa raivokas maailma Auringon pinnalla.

Auringon pinnan yksityiskohtia pääsee tarkastelemaan Iso-Heikkilän tähtitornilla lauantaina 28. toukokuuta ja 18. kesäkuuta kello 13–15 tähtitieteellinen yhdistys Turun Ursan aurinkonäytöksissä.

Pub Navigaren rakennus tuhoutui täysin tulipalossa

Pub Navigaren rakennus tuhoutui täysin yöllä syttyneessä tulipalossa Hyrköistentiellä Pernossa. Talo ehti olla vuosia tyhjillään.

Verhoilijat haluavat pelastaa maailman huonekalu kerrallaan

Huonekalujen kunnostaminen ja korjaus vähentää jätteen määrää.

Verhoilu on perinteikäs vanha käsityöammatti. Verhoilijat eivät halua hylättyjä nojatuoleja metsäteiden päähän tai kaatopaikoille, sillä huonekalut kuuluvat ihmisten koteihin kertomaan suvun historiaa ja osaksi kotien persoonallista sisustusta. Verhoilijat haluavat pelastaa kulttuurihistoriaa tuoli ja sohva kerrallaan.

Eurojackpotissa yksi täysosuma – Suomeen kaksi yli 400 000 euron voittoa

Perjantaina Eurojackpotin kierroksella 21/2022 päävoitto matkasi Saksaan. Täysosuma toi saksalaiselle voittajalle lähes 17 miljoonaa euroa.

Täytyy antaa täydet pinnat

Jokin oli kummallisesti. Kieli hakeutui hampaiden väliin. Jotain puuttui. Oliko paikka hajonnut?

Sofia Virta pettynyt terapiatakuun pudottamiseen hoitotakuusta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) kummeksuu tilannetta, jossa vihreät näyttävät hallituksessa jääneen yksin terapiatakuun puolustajiksi.

Antti Laitisen Taipuisa maisema -näyttely avautuu WAMissa

Broken Landscapes -valokuvasarjassa (2017–20) Antti Laitinen luo surrealistia metsämaisemia.

WAMin kesänäyttelyssä 28.5.–18.9. astutaan Antti Laitisen maailmaan, jossa maisema ottaa kummia muotoja ja puu saa metallisen pinnan. Näyttelyssä luodaan katsaus taiteilijan parikymmentä vuotta kestäneen uran aikana syntyneeseen monipuoliseen tuotantoon. Painopiste on viime vuosien aikana syntyneissä teoksissa.

Turun kaupunki hakee lasten ja nuorten harrastamisen parissa työskenteleviä toteuttamaan harrastamisen Turun mallia

Turun kaupunki etsii lasten ja nuorten harrastustoiminnalle toteuttajia koulupäivien yhteyteen. Harrastustoiminnan järjestäjät valitaan lukuvuodelle 2022–23 hankintalain mukaisella pienhankintakilpailutuksella. Harrastamisen Turun mallin mukaisen harrastustoiminnan ohjauksen tarjouspyyntö on avoinna 10. kesäkuuta kello 11:een saakka.

Urheilu

Otteluanalyysi: Interin puolustuksella avoimien ovien päivä

Aleksi Paananen ampui Interin 2-2-tasoituksen.

Inter hakee pinnoja vieraskentiltä jalkapalloilun Veikkausliigassa mutta Kupittaalla on tuskaista. Ottelu Ilvestä vastaan päättyi 2 – 2 ja lähellä oli, etteivät vieraat vieneet koko pottia. Kahdesti Ilves meni johtoon ja kahdesti Inter nousi tasapeliin. Vieraiden tykki oli hyökkääjä Kai Meriluoto , joka teki kaksi maalia. Inter hyökkäyspeli tuottaa tulosta mutta puolustaminen ei ole samaa tasoa. Balanssi puuttuu.

Puukkokatsomo: Uusi Tintti-albumi

Jonatan ”Tintti” Johansson.

Belgialaisen Hergén klassikkosarjakuva Tintti sisältää useita klassikkoalbumeja, joiden joukossa on monia kiistanalaisiakin teoksia, jotka ovat herättäneet kritiikkiäkin aikojen saatossa. Tintti Afrikassa , Tintti Amerikassa , Tintti kuun kamaralla ja monet muut albumit ovat kuitenkin ansainneet paikkansa suuressa sarjakuvakaanonissa.

Hamara iskee viimein

Hannan Housmand.

Vapaaottelun tapahtumat tekevät vuosien tauon jälkeen paluun Turkuun, kun useampaan otteeseen siirretty Hamara MMA järjestetään viimein Kupittaan palloiluhallissa lauantaina 28. toukokuuta. Tulessa turkulaisista ottelijoista on muun muassa Hannan Housmand , joka kohtaa Anton Larssonin . Illan pääottelussa nähdään kaksi vanhan liiton legendaa Markus Halkosaari ja Toni Valtonen , jotka ottelivat vastakkain jo 2004.

Painiva konstaapeli Kaarlo Mäkinen vyörytti Ahvenanmaan olympiakisojen kultatilastoihin

Amsterdamin vuoden 1928 olympialaiset olivat turkulaisjuhlaa. Kolme miestä lähti matkaan ja takaisin tultiin yhtä monen kultamitalin kanssa. Paavo Nurmi (vas.) voitti kymppitonnin juoksun, Kaarlo Mäkinen oman painisarjansa ja Harri Larva 1500 metrin juoksun.

Kaarlo ” Kalle ” Mäkinen (1892–1980) kuului maamme parhaimpiin kevyempien sarjojen vapaapainijoihin 1920-luvulla. Mäkinen oli alun perin Ahvenanmaan poikia, mutta hän teki työuransa poliisina Turussa ja asettui mantereen puolelle loppuelämäkseen. Hän teki painissa kansainvälisen läpimurtonsa Helsingin vuoden 1921 MM-kisojen molskilla.

Jalkapallokenttien kumirouhepäästöjä voidaan vähentää yksinkertaisilla ratkaisuilla

Ilman kiinteää estettä kumirouhe kulkeutuu vapaasti kentältä pois.

Tekonurmikentiltä ympäristöön kulkeutuva kumirouhe on mikromuovin lähde. Kumirouhepäästöjä voidaan vähentää esimerkiksi estämällä rouheen pääsy kentän hulevesikaivoihin ja opastamalla niin pelaajia kuin kenttien hoitajiakin.

Albin Granlund palaa Huuhkajiin, Benjamin Källman mukana joukkueessa

Benjamin Källman.

Miesten A-maajoukkueen taival Nations Leaguessa käynnistyy kesäkuussa neljällä ottelulla. Huuhkajat kohtaa Bosnia-Hertsegovinan Olympiastadionilla lauantaina 4. kesäkuuta, jonka jälkeen Suomi isännöi Montenegroa Olympiastadionilla tiistaina 7. kesäkuuta. Romania kohdataan Bukarestissa lauantaina 11. kesäkuuta ja Bosnia-Hertsegovina Zenicassa tiistaina 14. kesäkuuta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.