Psyykkisesti oireilevien lasten osuus ei ole lisääntynyt neljännesvuosisadan aikana, mutta avun hakeminen on moninkertaistunut

Lotta Lempinen. Lotta Lempinen. Kuva: Turun yliopisto

Lasten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat eivät lisääntyneet neljännesvuosisadan aikana vuosia 1989 ja 2013 vertailtaessa, selviää FM Lotta Lempisen väitöstutkimuksessa. Avun etsiminen ongelmiin kasvoi kuitenkin tänä aikana moninkertaisesti. Yksinäisten lasten osuus oli suuri kaikkina tutkimusajankohtina ja kiusaamisessa tapahtui pientä laskua.

Lempisen lastenpsykiatrian alan väitöstutkimus osoitti, että vanhempien ja opettajien raportoimat käyttäytymisen, tunne-elämän ja hyperaktiivisuuden ongelmat ja lasten raportoima masennus eivät lisääntyneet vuosia 1989 ja 2013 verrattaessa. Sen sijaan vanhempien raportoimat tunne-elämän ongelmat vähenivät tytöillä ja pojilla tällä ajanjaksolla, samoin kuin vanhempien raportoimat käytösongelmat pojilla. Tyttöjen itse raportoimat masennusoireet lisääntyivät vuoteen 2005 asti, mutta kääntyivät tämän jälkeen pieneen laskuun. Yksittäisiä kahden peräkkäisen aikapisteen nousuja ja laskuja havaittiin ongelmissa tutkimusajanjakson aikana.

– Monet positiiviset ja negatiiviset muutokset yhteiskunnassa ovat voineet vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja sen muutoksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi talouden taantumat, perherakenteen muutokset, vanhempien koulutustason nousu, koulumaailman muuttuminen ja teknologian kehityksen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet, Lempinen listaa.

– Mediassa on tuotu paljon esille sitä, että lasten ja nuorten ongelmat olisivat lisääntyneet. Vaikka tässä tutkimuksessa ei tällaista ongelmien määrän nousua näkynytkään, niin ongelmat ovat voineet polarisoitua ja eriarvoistuminen lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnissa kasvaa, Lempinen jatkaa.

Lempisen väitöskirjan aineisto käsitti vuosina 1989, 1999, 2005 ja 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelta kerätyt väestöpohjaiset kyselyaineistot, joihin osallistui kunakin tutkimusvuonna noin tuhat iältään 8–9-vuotiasta lasta.

Tutkimuksessa kartoitettiin lasten psyykkistä hyvinvointia, kiusaamista, yksinäisyyttä ja mielenterveyspalveluiden käyttöä. Tietoa kerättiin lapsilta, vanhemmilta ja opettajilta. Tutkimusasetelma, tutkimusalue ja menetelmät olivat samanlaisia kaikkina tutkimusajankohtina. Osallistumisprosentit olivat korkeita vaihdellen 85–95 prosentin välillä.

Vaikka tutkimuksessa havaittiin, että ongelmien määrät ovat pääosin pysyneet ennallaan tai vähentyneet, lasten mielenterveyspalveluiden käyttö lisääntyi kuitenkin huomattavasti tutkimusajanjakson aikana. Vuonna 1989 kaksi prosenttia lapsista käytti palveluja ja vuonna 2013 osuus oli 11 prosenttia.

Kun palveluiden käyttöä katsottiin niiden lasten joukossa, jotka saivat korkeita pisteitä useammasta psyykkisiä ongelmia mittaavasta alaskaalasta, palveluita käyttäneiden määrä kasvoi vuoden 1989 18 prosentista 51 prosenttiin vuonna 2013.

– Lisääntynyt palveluiden käyttö voi selittyä sillä, että mielenterveystietämys on lisääntynyt, ongelmia tunnistetaan nykyisin paremmin ja niihin osataan ehkä myös hakea apua aiempaa paremmin ja matalammalla kynnyksellä. Myös mielenterveyden ongelmien stigma on vähentynyt ja palvelujärjestelmässä on tapahtunut muutoksia. Lisäksi vanhempien ongelmat ja kuormittuneisuus voivat näkyä avun hakemisena lasten ongelmiin, Lempinen pohtii.

– Kehitys lisääntyneestä hoitoon hakeutumisesta on myönteinen, mutta huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, että edelleen lähes puolet vaikeimmin oireilevista lapsista ei ollut palveluiden piirissä, hän jatkaa.

Kiusaaminen vähentyi, mutta lasten yksinäisyys on pysynyt korkealla tasolla

Tutkimuksessa selvisi, että lasten kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen vähenivät merkitsevästi vanhempien raportoimana vuodesta 1989 vuoteen 2013, mutta vähenemistä ei tapahtunut kahden viimeisen mittauspisteen välillä.

Sen sijaan yksinäisten lasten määrä ei muuttunut eri tutkimusajankohtia verrattaessa ja lapsista noin 20 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi kaikkina tutkimusajankohtina. Lisäksi noin neljännes lapsista toivoi, että heillä olisi enemmän ystäviä. Vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten ystävien määrässä enemmän puutteita kuin lapset itse.

– Korkean yksinäisyysprosentin lisäksi tutkimus osoitti, että lasten yksinäisyyden kokemukset olivat itsenäisesti yhteydessä psyykkisiin ongelmiin. Onkin tärkeää kiinnittää huomiota lasten yksinäisyyteen ja puuttua siihen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta sen negatiivisia seurauksia voitaisiin vähentää ja ehkäistä yksinäisyyden jatkumista aikuisuuteen sekä mahdollista kroonistumista. Myös lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten on hyvä pitää mielessä, että lasten yksinäisyys, kiusaaminen ja psyykkiset ongelmat voivat monesti olla yhteydessä toisiinsa, Lempinen sanoo.

Tutkimustulokset auttavat palveluiden suunnittelussa

Väitöstutkimuksen tulokset tarjoavat päättäjille tärkeää tietoa lasten mielenterveyden tilasta ja sen muutoksesta viimeisten vuosikymmenten ajalta. Lempisen mukaan tuloksia pitäisikin hyödyntää siihen, että palveluita kehitettäisiin vastaamaan lasten ja lapsiperheiden tämänhetkisiä tarpeita.

– Tärkeää on myös tutkia asiaa säännöllisesti, jotta yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin osataan reagoida oikea-aikaisesti. Esimerkiksi tällä hetkellä sen tutkiminen, kuinka koronapandemia on vaikuttanut lasten ja nuorten mielenterveyteen, kiusaamiseen ja yksinäisyyteen sekä palveluiden käyttöön, on ensisijaisen tärkeää. Myös sosiaalisen median vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota, Lempinen sanoo.

– Puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai jo ennalta ehkäisevästi, vähennetään negatiivisia seurauksia ja kuormitusta, joita ongelmista koituu sekä yksilölle että yhteiskunnalle niin tässä hetkessä, kuin myös mahdollisesti myöhemmin elämässä. Erityisesti matalan kynnyksen palveluita tulisi lisätä hyvinvointia tukemaan, Lempinen päättää.

Lempinen esittää väitöskirjansa Changes in mental health symptoms, bullying involvement, loneliness and service use among Finnish-speaking children aged 89 years over a 24-year period: A population-based study julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 3. joulukuuta kello 12 (Turun yliopisto, Medisiina D, Alhopuro auditorio, Kiinamyllynkatu 10, Turku). Yleisö voi seurata väitöstä myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Andre Sourander (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on lastenpsykiatria.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaupan liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia marraskuussa

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 10,5 prosenttia vuoden 2020 marraskuusta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, laski 0,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä pääsi vuotamaan säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä Kaarinassa sunnuntaina iltapäivällä.

UMO Helsinki Jazz Orchestra konsertoi Great Voices -sarjallaan myös Turussa

Ola Onabulé.

UMO Helsinki Jazz Orchestran Great Voices -konserttisarja jatkuu ja saapuu myös Turkuun. UMOn solistina vierailee brittiläis-nigerialainen soullaulaja ja lauluntekijä Ola Onabulé . Konsertti on torstaina 24. maaliskuuta kello 19 Logomon Teatro-salissa.

Vakuudeton laina heti - Kilpailuta vakuudettomat lainat

Laina ilman vakuuksia tai takaajia auttaa tilanteessa, jossa ulkopuoliselle rahoitukselle on tarvetta, mutta vakuuksia tai takaajia ei ole saatavana. Vakuudeton laina voi tulla kyseeseen missä tahansa elämänvaiheessa tai -tilanteessa. Voit hakea vakuudetonta lainaa tarvitsemallesi summalle. Muista kuitenkin ottaa huomioon oma elämäntilanteesi. Ennen lainan ottamista luottoja kannattaa vertailla, sillä eri lainanmyöntäjien ehdot vaihtelevat ja kilpailuttamalla voit löytää mahdollisimman edullisen lainan omiin tarpeisiisi.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa

Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %.

Työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Marraskuun kausitasoitettu tuotanto nousi 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Lokakuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 4,7 prosenttia (aiemmin 4,3 prosenttia) edellisvuoden lokakuusta.

Turku kysyy asukkailtaan arvioita viimeistelyvaiheessa olevan kaupunkistrategian hyvinvointivaikutuksista

Turun kaupunki on julkaissut kyselyn, jolla haastetaan kaupunkilaisia miettimään, millaisia hyvinvointivaikutuksia päivitetyllä strategialla tulee olemaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun strategiavalmistelun yhteydessä tehdään päätösten vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu ja siihen voi vastata Kerro kantasi -verkkopalvelussa 30. tammikuuta asti.

Aboa Vetus Ars Nova kehitti ja toteutti etäpalveluita

Osmo Rauhalan laaja yksityisnäyttely Muista unohtaa kaikki esittelee taiteilijan 2010-luvun tuotantoa.

Arkeologian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus Ars Nova oli koronapandemian vuoksi alkuvuodesta suljettuna neljä ja puoli kuukautta – melko tarkalleen yhtä monta päivää kuin edeltäneenäkin vuonna. Vuoden aikana museokäyntejä museon arkeologiselle puolelle Aboa Vetukseen tehtiin 29 449 ja nykytaiteen puolelle Ars Novaan 26 033.

Loton potti nousee kymmeneen miljoonaan euroon, Piikkiöön 40 000 euron voitto Jokerista

Lotosta ei löytynyt kierroksella 2/2022 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on kymmenen miljoonaa euroa.

Täyttä asiaa: Ilotulitusten aika on todellakin ohi

Suhtautuminen ilotulituksiin jakaa mielipiteitä.

Omikron-viruksen levitessä pitäisi muistaa aikaisempia koronasuosituksia, eli mennä kauppaan yksin. Usein näkee lasten juoksevan kaupassa ilman maskia jopa aivastelevan.

Palkkasumma kasvoi loppuvuonna 5,4 prosenttia

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008).

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli syys-marraskuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 0,2 prosenttia.

THL: Lasten koronarokotukset pääsemässä vauhtiin koulujen alettua

Suomessa on aloitettu 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli joulukuussa 2021 rokotuksia ikäryhmän lapsille, joilla on perustaudin hoidon tai muun syyn vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lisäksi rokotuksia suositeltiin 5–11-vuotiaille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö.

Kirjaston ja museoiden yleisötapahtumat peruttu, yksilöliikuntatiloja avataan Turussa

Turun pääkirjaston yleisötapahtumat on peruttu.

Aluehallintoviraston 14. tammikuuta tekemä päätös jatkaa rajoituksia Turun kaupungin vapaa-aikapalveluissa.  Käyttäjiä muistutetaan edelleen, että kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ei saa mennä sairaana, flunssaisena tai karanteenin aikana. Kaikissa palveluissa edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluista kerätään mielipiteitä kyselyllä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sotepalvelujen strategian valmistelu etenee. Kaikille varsinaissuomalaisille on avattu avoin kysely. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi halutaan kuulla tulevan hyvinvointialueen asukkaita.

Åbo Svenska Teater peruu kaikki esitykset tammikuun loppuun asti

Baskerville - aito Sherlock Holmes -arvoitus -näytelmän ensi-ilta siirtyy jälleen. Daniela Franzell (vas.), Amanda Nymanilla ja Samuel Karlsson.

Åbo Svenska Teater joutuu jälleen perumaan kaikki esitykset tammikuun loppuun asti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksen (14.1.) rajoituksista covid-19 tartuntojen leviämisen taltuttamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitukset ovat voimassa 28. tammikuuta asti. Valtioneuvoston asetus koronapassin hyllyttämisestä on voimassa 31. tammikuuta asti ja siksi teatteri ei käytännössä voi avata oviaan ennen 1. helmikuuta.

Sibelius-museon kävijämäärät nousivat hieman edellisvuodesta

Jouko Keto kuvasi ensimmäisessä Ruisrockissa ihmisiä ja festaritunnelmaa.

Sibelius-museo oli viime vuonna koronapandemian takia oli suljettuna yhteensä noin viiden kuukauden aikana. Tämän lisäksi aukioloajat pysyivät toista vuotta perättäin supistettuina ja keskimääräinen aukioloaika oli vuoden 2021 aikana vain noin 16 tuntia viikossa.

Rajoituksia jatketaan Naantalissa 28. tammikuuta saakka, lasten ja nuorten harrastustoiminta saa jatkua

Varsinais-Suomen huonontuneen koronatilanteen vuoksi on tarpeen jatkaa rajoitusten voimassaoloa Lounais-Suomen aluehallintoviraston 14. tammikuuta tekemän päätöksen mukaisesti. Rajoitukset ovat voimassa 16.–28. tammikuuta.

Urheilu

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Aati Marttinen vahvistaa TPS:n maalivahtiosastoa

Aati Marttinen.

TPS on tehnyt kauden 2022 kattavan pelaajasopimuksen maalivahti Aati Marttisen kanssa. 24-vuotias Marttinen siirtyy TPS:ään kasvattajaseurastaan Interistä, jossa pelasi 20 liigaottelua kausilla 2016–21. Marttinen täydentää TPS:n maalivahtiosastoa, jota tähdittää jo ennestään Ykkösen viime kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Jere Koponen .

Åboraakkeli: Kova palloilukevät (taas)

Jos ja kun omikron jyllää alkuvuodesta eri puolilla Suomea, on urheilu muun yhteiskunnan tavoin, jälleen kerran, melkoisen sekamelskan kynnyksellä. Alkuvuodesta on jo saatu epätoivottu uusintakierros vanhasta näytelmästä ”siirtoja, perumisia ja tyhjiä katsomoita”.

TPS:lle uusi ottelusiirto

TPS:n pelit jatkuvat ensi viikolla.

Alkuperäisen otteluohjelman mukaan TPS olisi kohdannut Mikkelissä Jukurit keskiviikkona 19. tammikuuta, mutta ottelu siirtyy pelattavaksi 8. maaliskuuta kello 18.30.

Johan Kotavuolle 700 syöttöä

Johan Kotavuo.

Turun Kristikan takamies Johan Kotavuo on ylittänyt 700 koriin johtaneen syötön rajan koripallon miesten 1. divisioona A:ssa. Rajapyykin ylittämisen myötä forssalaislähtöinen Kotavuo on myös sarjan kaikkien aikojen eniten koriin johtaneita syöttöjä antanut pelaaja. 25-vuotias Kotavuo on ehtinyt tahkota Suomen toiseksi korkeinta sarjatasoa kaudesta 2013–14 lähtien. Kristikassa hän on pelannut syksystä 2020 lähtien.

Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Urheiluseuratoiminnassa vapaaehtoistyö on harrastuksena liki yhtä yleinen kuin varsinainen liikunnan harrastaminen. Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa. Rekisteröityneitä liikunnan harrastajia on suomalaisten urheiluseurojen piirissä noin 550 000 ihmistä. Salibandyssä yhden kauden aikana otteluissa on noin 600 000 yksittäistä roolia, jotka vapaaehtoistyöntekijät tekevät.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.