Päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut siirretään Turun omaksi toiminnaksi

Turun kaupunginhallitus on päättänyt siirtää Turun päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut kaupungin omaksi, niin sanotuksi in house -toiminnaksi. Asiasta päätettiin maanantain kokouksessa äänin 11-2, tyhjiä 1.

Päätös liittyy kaupungissa jo toista viikkoa jatkuneeseen ruoka- ja kiinteistöhuoltoyhtiötä Arkeaan kohdistuvaan JHL:n ja Jytyn lakkoon. Lakon takia Turun kaupungin päiväkodeissa ja kouluissa ei ole pystytty normaalilla tavalla tarjoamaan lämmintä ruokaa tai siivoamaan tiloja. Kaupunki onkin joutunut lakon alusta lähtien pyytämään huoltajia laittamaan lapsille ja oppilaille omat eväät mukaan.

Turun pormestaristo sekä suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat pohjustivat in house -päätöstä neuvottelemalla asiasta viime viikon lopulla.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokailun lakisääteiset palvelut siirretään sidosyksikkötoiminnaksi. Toteutuksen yksityiskohdat päivitetään omistajapolitiikkaan päivityksen yhteydessä. Arkea pyrkii toteuttamaan liikkeenluovutuksen koulu- ja päiväkotiruokapalveluiden osalta esimerkiksi Kaarealle henkilökunnan nykyisillä työsopimuksilla. Koulu- ja päiväkotiruokailupalveluiden kilpailutuksen valmistelu keskeytetään ja neuvottelut in house -sopimuksen laatimisesta käynnistetään.

Kaupunginhallitus ilmoittaa omistajan ennakkonäkemyksenä, että Arkea Oy oikeutetaan vaihtamaan Arkeaan jäävien toimintojen osalta harkintansa mukaan ja yt-neuvottelujen jälkeen yhtiössä sovellettava työehtosopimus (Avainta ry:n työehtosopimus) ruokapalveluiden työntekijöiden ja esimiesten osalta Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n neuvottelemaan ja soveltamaan työehtosopimukseen sekä siivous-, kiinteistönhoito- ja ylläpitopalveluiden sekä hallinnon työntekijöiden ja toimistohenkilöiden osalta Kiinteistötyönantajat ry:n neuvottelemaan ja soveltamaan työehtosopimukseen 1.3.2022 alkaen, kun Avainta ry:n tällä hetkellä voimassa olevan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 28.2.2022.

Turun pormestari Minna Arveen lisäyksellä kaupunginhallituksen päätökseen tuli lisäys, jonka mukaan Arkean tulee käynnistää viipymättä neuvottelut työsopijaosapuolten kanssa paikallisen sopimuksen aikaansaamiseksi nykyisen työehtosopimuksen puitteissa.

– Tavoitteena on saavuttaa säästö, jossa yhtiön taloudellinen asema turvataan ja palauttaa työrauha välittömästi, Arve sanoo.

Päätöksen pohjalla on tavoite, että koulu- ja varhaiskasvatuksen ruokailut siirretään liikkeenluovutuksella kaupungin vastaavia toimintoja sidosyksikkönä harjoittavaan Kaareaan.

Oppilasruokailun liikkeenluovutus aivan uudelle perustettavalle sidosyksikölle olisi lähtökohtaisesti kaupungille kallein ratkaisuvaihtoehto, sillä perustettava uusi sidosyksikkö menettäisi kaikki keittiökapasiteettiin ja henkilöstön käyttöön liittyvät synergiaedut. Tämä heikentäisi pysyvästi kiinteiden ja muuttuvien kustannusten välistä suhdetta aiheuttaen korotuspainetta kaupungin maksamaan asiakashintaan.

Kaarealle suunnitellussa oppilasruokailun liikkeenluovutuksessa tulee ottaa huomioon, että Kaarea ei ole enää kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhtiö. Turun kaupungin omistusosuus Kaarea Oy:ssä on ollut 1.6.2019 lukien 46 prosenttia ja VSSHP:n omistusosuus 34,5 prosenttia. Muita pienempiä omistajina yhtiössä ovat Salo, Paimio, Parainen, Uusikaupunki sekä Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja Paimion-Sauvon kansanterveys kuntayhtymä.

Luovutuksen vastaanottamisesta tulee sopia neuvottelussa muiden omistajien. Kaarea Oy:n seuraava osakasneuvottelu järjestetään 8. joulukuuta. Yhtiön osakassopimuksen mukaan osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan siitä, että osakkaiden väliset omistusosuudet muutetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta, mikäli osakkaiden yhtiöön tuoman liikevaihdon määrissä tapahtuu olennaisia muutoksia.

Olennainen muutos arvioidaan tapauskohtaisesti, mutta olennaisena muutoksena pidetään aina tilannetta, jossa osakkaan liikevaihdon määrän muutos joko yhden tai usean muutoksen myötä yhteenlaskettuna aiheuttaa yhtiön (konsernin) kokonaisliikevaihtoon yli kymmenen prosentin muutoksen.

Liikkeenluovutuksen seurauksen Kaarea Oy:n liikevaihto kasvaisi nykyisestä noin 34 miljoonasta eurosta noin 42,5 miljoonaan euroon, mikä täyttää osakassopimuksen mukaisen olennaisen muutoksen kriteerin. Henkilöstöä liikkeenluovutuksen yhteydessä Kaarea Oy:lle siirtyisi alustavien arvioiden mukaan noin 290.

Edellinen vastaava omistusosuuksien muutos sovittiin osakkaiden kokouksessa 4.4.2019, minkä jälkeen omistusosuudet ovat pysyneet vakiintuneina. Tässä vaiheessa liikevaihtojen suhteen tehtävä osakejärjestely muuttaisi olennaisesti yhtiön asemaa siten, että Turun kaupungin omistusosuudeksi uusilla liikevaihdoilla muodostuisi 62 prosenttia sairaanhoitopiirin osuuden liudentuessa 25 prosentiin. Kyseinen muutos merkitsisi, että Kaarea Oy muuttuisi nykyisestä osakkuusyhtiöasemasta kaupungin tytäryhtiöksi.

Arkean hallitus oikeutti maanantaina aamulla yhtiön toimitusjohtajan neuvottelemaan paikallisen sopimuksen solmimisesta. Arkean johto on tavannut järjestöjen edustajat ja ilmoittanut neuvottelujen käynnistämisestä mahdollisimman nopeasti paikallisen sopimuksen solmimiseksi.

Järjestöille on esitetty toive laittoman lakon lopettamiseksi neuvottelurauhan aikaansaamiseksi ja laittoman ulosmarssin rajaamiseksi siten, että se ei koskisi hyvinvointipalveluiden laitoskohteista. Osapuolet ovat tavanneet neuvottelussa ja Arkean johto on esittänyt neuvottelutavoitteensa ja toiveensa työrauhan palauttamisesta.

Arkean ja Turun kaupungin saamien tietojen mukaan paikalliset neuvottelijat eivät ole ilmoituksensa mukaan kuitenkaan toimivaltaisia lopettamaan laitonta lakkoa tai sen laajentamista.

JHL:n johto on ilmoittanut, että lakot jatkuvat, kunnes sopimus on allekirjoitettu. Ulosmarsseja ei myöskään rajoiteta hyvinvointialan laitosten osalta.

Kaupungin palveluissa tai yrityksissä työskentelevistä työntekijöistä arviolta 3 000 marssi ulos maanantaina kello 13–16.

– JHL ei ole tehnyt ilmoituksia työnseisauksista kaupungille, jolloin työnantaja joutuu arvioimaan, onko kysymyksessä kaupungin työntekijöiden osalta luvaton poissaolo, sanoo Turun kaupungin henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Osapuolet tapaavat maanantai-iltana ja neuvottelevat seuraavan kerran tiistaina 30. marraskuuta kello 17.30.

Turussa koulujen väliaikainen siivous on järjestetty tilapäisjärjestelyillä terveysturvallisuuden kannalta nyt tyydyttävällä tavalla. Lasten ruokahuollon osalta Turussa joudutaan jatkamaan edelleen pääsääntöisesti kylmien aterioiden tarjoamista.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Varsinais-Suomeen myrskytuulta, joka voi yltyä puuskissa jopa 25 metriin sekunnissa

Varsinais-Suomeen on odotettavissa kovaa myrskytuulta, joka alkaa maanantain vastaisena yönä. Tuuli voi yltyä puuskissa jopa 25 metriin sekunnissa.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Kaupan liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia marraskuussa

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi marraskuussa 10,5 prosenttia vuoden 2020 marraskuusta. Koko kaupan työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, laski 0,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla kaupan päätoimialoilla.

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä

Noin 8 000 litraa kevyttä polttoöljyä pääsi vuotamaan säiliöstä valuma-altaaseen Piispanristintiellä Kaarinassa sunnuntaina iltapäivällä.

Vakuudeton laina heti - Kilpailuta vakuudettomat lainat

Laina ilman vakuuksia tai takaajia auttaa tilanteessa, jossa ulkopuoliselle rahoitukselle on tarvetta, mutta vakuuksia tai takaajia ei ole saatavana. Vakuudeton laina voi tulla kyseeseen missä tahansa elämänvaiheessa tai -tilanteessa. Voit hakea vakuudetonta lainaa tarvitsemallesi summalle. Muista kuitenkin ottaa huomioon oma elämäntilanteesi. Ennen lainan ottamista luottoja kannattaa vertailla, sillä eri lainanmyöntäjien ehdot vaihtelevat ja kilpailuttamalla voit löytää mahdollisimman edullisen lainan omiin tarpeisiisi.

UMO Helsinki Jazz Orchestra konsertoi Great Voices -sarjallaan myös Turussa

Ola Onabulé.

UMO Helsinki Jazz Orchestran Great Voices -konserttisarja jatkuu ja saapuu myös Turkuun. UMOn solistina vierailee brittiläis-nigerialainen soullaulaja ja lauluntekijä Ola Onabulé . Konsertti on torstaina 24. maaliskuuta kello 19 Logomon Teatro-salissa.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Kansantalouden tuotanto kasvoi marraskuussa

Tuotannon työpäiväkorjattu muutos edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta, %.

Työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi marraskuussa 4,2 prosenttia vuodentakaisesta. Marraskuun kausitasoitettu tuotanto nousi 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Lokakuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 4,7 prosenttia (aiemmin 4,3 prosenttia) edellisvuoden lokakuusta.

Turku kysyy asukkailtaan arvioita viimeistelyvaiheessa olevan kaupunkistrategian hyvinvointivaikutuksista

Turun kaupunki on julkaissut kyselyn, jolla haastetaan kaupunkilaisia miettimään, millaisia hyvinvointivaikutuksia päivitetyllä strategialla tulee olemaan. Tämä on ensimmäinen kerta, kun strategiavalmistelun yhteydessä tehdään päätösten vaikutusten ennakkoarviointi yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Kyselyn vastausaikaa on jatkettu ja siihen voi vastata Kerro kantasi -verkkopalvelussa 30. tammikuuta asti.

Aboa Vetus Ars Nova kehitti ja toteutti etäpalveluita

Osmo Rauhalan laaja yksityisnäyttely Muista unohtaa kaikki esittelee taiteilijan 2010-luvun tuotantoa.

Arkeologian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus Ars Nova oli koronapandemian vuoksi alkuvuodesta suljettuna neljä ja puoli kuukautta – melko tarkalleen yhtä monta päivää kuin edeltäneenäkin vuonna. Vuoden aikana museokäyntejä museon arkeologiselle puolelle Aboa Vetukseen tehtiin 29 449 ja nykytaiteen puolelle Ars Novaan 26 033.

Loton potti nousee kymmeneen miljoonaan euroon, Piikkiöön 40 000 euron voitto Jokerista

Lotosta ei löytynyt kierroksella 2/2022 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on kymmenen miljoonaa euroa.

Täyttä asiaa: Ilotulitusten aika on todellakin ohi

Suhtautuminen ilotulituksiin jakaa mielipiteitä.

Omikron-viruksen levitessä pitäisi muistaa aikaisempia koronasuosituksia, eli mennä kauppaan yksin. Usein näkee lasten juoksevan kaupassa ilman maskia jopa aivastelevan.

Palkkasumma kasvoi loppuvuonna 5,4 prosenttia

Palkkasumman kolmen kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008).

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden palkkasumma oli syys-marraskuussa 5,4 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten syys-marraskuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 0,2 prosenttia.

THL: Lasten koronarokotukset pääsemässä vauhtiin koulujen alettua

Suomessa on aloitettu 5–11-vuotiaiden lasten koronarokotukset. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suositteli joulukuussa 2021 rokotuksia ikäryhmän lapsille, joilla on perustaudin hoidon tai muun syyn vuoksi suurentunut riski sairastua vakavaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Lisäksi rokotuksia suositeltiin 5–11-vuotiaille, joiden lähipiirissä on voimakkaasti immuunipuutteinen henkilö.

Kirjaston ja museoiden yleisötapahtumat peruttu, yksilöliikuntatiloja avataan Turussa

Turun pääkirjaston yleisötapahtumat on peruttu.

Aluehallintoviraston 14. tammikuuta tekemä päätös jatkaa rajoituksia Turun kaupungin vapaa-aikapalveluissa.  Käyttäjiä muistutetaan edelleen, että kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ei saa mennä sairaana, flunssaisena tai karanteenin aikana. Kaikissa palveluissa edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluista kerätään mielipiteitä kyselyllä

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sotepalvelujen strategian valmistelu etenee. Kaikille varsinaissuomalaisille on avattu avoin kysely. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi halutaan kuulla tulevan hyvinvointialueen asukkaita.

Åbo Svenska Teater peruu kaikki esitykset tammikuun loppuun asti

Baskerville - aito Sherlock Holmes -arvoitus -näytelmän ensi-ilta siirtyy jälleen. Daniela Franzell (vas.), Amanda Nymanilla ja Samuel Karlsson.

Åbo Svenska Teater joutuu jälleen perumaan kaikki esitykset tammikuun loppuun asti. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksen (14.1.) rajoituksista covid-19 tartuntojen leviämisen taltuttamiseksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitukset ovat voimassa 28. tammikuuta asti. Valtioneuvoston asetus koronapassin hyllyttämisestä on voimassa 31. tammikuuta asti ja siksi teatteri ei käytännössä voi avata oviaan ennen 1. helmikuuta.

Sibelius-museon kävijämäärät nousivat hieman edellisvuodesta

Jouko Keto kuvasi ensimmäisessä Ruisrockissa ihmisiä ja festaritunnelmaa.

Sibelius-museo oli viime vuonna koronapandemian takia oli suljettuna yhteensä noin viiden kuukauden aikana. Tämän lisäksi aukioloajat pysyivät toista vuotta perättäin supistettuina ja keskimääräinen aukioloaika oli vuoden 2021 aikana vain noin 16 tuntia viikossa.

Urheilu

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Aati Marttinen vahvistaa TPS:n maalivahtiosastoa

Aati Marttinen.

TPS on tehnyt kauden 2022 kattavan pelaajasopimuksen maalivahti Aati Marttisen kanssa. 24-vuotias Marttinen siirtyy TPS:ään kasvattajaseurastaan Interistä, jossa pelasi 20 liigaottelua kausilla 2016–21. Marttinen täydentää TPS:n maalivahtiosastoa, jota tähdittää jo ennestään Ykkösen viime kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Jere Koponen .

Åboraakkeli: Kova palloilukevät (taas)

Jos ja kun omikron jyllää alkuvuodesta eri puolilla Suomea, on urheilu muun yhteiskunnan tavoin, jälleen kerran, melkoisen sekamelskan kynnyksellä. Alkuvuodesta on jo saatu epätoivottu uusintakierros vanhasta näytelmästä ”siirtoja, perumisia ja tyhjiä katsomoita”.

TPS:lle uusi ottelusiirto

TPS:n pelit jatkuvat ensi viikolla.

Alkuperäisen otteluohjelman mukaan TPS olisi kohdannut Mikkelissä Jukurit keskiviikkona 19. tammikuuta, mutta ottelu siirtyy pelattavaksi 8. maaliskuuta kello 18.30.

Johan Kotavuolle 700 syöttöä

Johan Kotavuo.

Turun Kristikan takamies Johan Kotavuo on ylittänyt 700 koriin johtaneen syötön rajan koripallon miesten 1. divisioona A:ssa. Rajapyykin ylittämisen myötä forssalaislähtöinen Kotavuo on myös sarjan kaikkien aikojen eniten koriin johtaneita syöttöjä antanut pelaaja. 25-vuotias Kotavuo on ehtinyt tahkota Suomen toiseksi korkeinta sarjatasoa kaudesta 2013–14 lähtien. Kristikassa hän on pelannut syksystä 2020 lähtien.

Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa

Salibandyliiton toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta.

Urheiluseuratoiminnassa vapaaehtoistyö on harrastuksena liki yhtä yleinen kuin varsinainen liikunnan harrastaminen. Noin 500 000 suomalaista tekee vuosittain vapaaehtoistyötä liikunnan ja urheilun parissa. Rekisteröityneitä liikunnan harrastajia on suomalaisten urheiluseurojen piirissä noin 550 000 ihmistä. Salibandyssä yhden kauden aikana otteluissa on noin 600 000 yksittäistä roolia, jotka vapaaehtoistyöntekijät tekevät.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.