Älypuhelimilla kiivas vaihtotahti, korjaaminen kustannustehotonta

Metallien louhinnan ja käytön ympäristövaikutukset eivät ohjaa kuluttajien älylaitteiden ostopäätöksiä. Näin siitäkin huolimatta, että älylaitteissa käytetään yhä moninaisempia ja harvinaisempia metalleja, joiden louhinta, käyttö ja kierrätys aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia ja haasteita.

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tuoreen haastattelututkimuksen mukaan tärkeimmät älypuhelimen ostoon vaikuttavat tekijät olivat tekninen suorituskyky, käyttöjärjestelmä, brändi ja hinta. Nuorten ostopäätöksiä ohjaa usein myös sosiaalinen paine.

– Vaikka media ja muut yhteiskunnalliset toimijat tuovat yhä enemmän esille laitteisiin liittyviä vastuullisuuskysymyksiä, paljastivat haastattelut, että kuluttajat kysyvät varsin harvoin puhelimen valmistajan tai raaka-ainetoimittajien vastuullisuudesta, erikoistutkija Susanna Horn SYKEstä sanoo.

Useat kuluttajat kyselivät kuitenkin hankinnan yhteydessä laitteen elinkaaren pituudesta ja korjattavuudesta sekä akun elinkaaren pituudesta ja vaihdettavuudesta. Lisäksi kiinnostus käytettyjen puhelimien ostamiseen, takaisinottojärjestelmiin sekä puhelin palveluna -malliin näyttää kasvaneen.

– Vastauksissa korostuivat taloudelliset hyödyt asiakkaalle, eivät ensisijaisesti ympäristökysymykset. Trendi on kuitenkin lupaava, sillä nämä tekijät parantavat myös älylaitteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, Horn sanoo.

Yksi luonnonvarojen käyttöön vaikuttava avainkysymys on laitteiden lyhyt elinkaari. Älypuhelimia käytetään noin 2–3 vuotta, vaikka joskus käyttöikä voi olla merkittävästi lyhyempikin.

Älypuhelimien ominaisuudet kehittyvät nopeasti ja uusia malleja tuodaan jatkuvasti markkinoille, mikä lisää halukkuutta ostaa uusi puhelin, vaikka vanha olisi vielä toimiva.

Tärkeimmät syyt älylaitteiden kiihtyvään hankintatahtiin liittyivät kulutustottumuksiin, laitteen suunnitteluun ja poliittisten ohjauskeinojen puutteeseen. Laite voidaan vaihtaa ennenaikaisesti, koska omistajalla ei ole riittävästi tietoa takuuajan pituudesta tai siitä, mitä vikoja voi korjata.

Varaosien saatavuus ja työvoimakustannusten suuruus vaikuttavat korjauksen kustannustehokkuuteen. Lisäksi puhelimen ohjelmistotuki mainittiin erillisenä suunnitteluongelmana, sillä vanhempia käyttöjärjestelmiä ei enää tuettu tietyn ajan jälkeen, mikä taas vaikuttaa suorituskykyyn ja tietoturvaan.

Älypuhelimien visuaalinen ulkonäkö ei sen sijaan ole viime aikoina muuttunut, joten estetiikan ei katsottu aiheuttavan uusien laitteiden tarvetta yhtä paljon kuin ennen.

Tuotesuunnitteluun liittyvät päätökset lyövät lukkoon suurimman osan koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tuotesuunnittelu määrittelee pitkälti laitteen tekniset ominaisuudet, sen sisältämät eri metallit sekä laitteen käyttöiän ja korjattavuuden.

Vastaajat olivat poikkeuksetta sitä mieltä, että vastuullisuus tulee saamaan enemmän painoarvoa tulevaisuudessa. Esimerkiksi luonnonvarojen riittävyys, kierrätyksen pullonkaulat, elinkaaren pidentäminen ja vastuullinen tuotesuunnittelu ovat asioita, joiden tärkeys tulee korostumaan.

– Elektroniikassa pätee yhä tietty kognitiivinen dissonanssi, joka tarkoittaa, että vaikka käyttäjät ovat tietoisia laitteisiin liittyvistä vastuullisuusongelmista, ne eivät vaikuta ostopäätöksiin, Horn sanoo.

Tämä voi Hornin mukaan johtua kokonaiskuvan ja tiedon puuttumisesta esimerkiksi siitä, mitkä elinkaaren vaiheet vaikuttavat ympäristöön eniten, kuinka mitata sosiaalisia vaikutuksia, mikä on yksittäisten valmistajien kestävyysväitteiden läpinäkyvyys ja luotettavuus ja ennen kaikkea se, miten paljon omilla päätöksillään näihin voi vaikuttaa.

Haastatteluiden myötä tuli esille, että yleisen tietoisuuden lisääminen vastuullisuudesta vaikuttaisi myönteisesti kuluttajien tapoihin, toimitusketjujen läpinäkyvyyteen, arvoketjun kestävyyteen ja jaettuun vastuuseen eri toimijoiden kesken.

– Kuluttajien luomalla paineella on suuri merkitys, ja ohjauskeinojen tulisi ulottua arvoketjun jokaiseen vaiheeseen: kaivostoimintaan, suunnitteluun ja tuotantoon, myyntiin, kulutuksen ohjaamiseen ja kierrätykseen, Horn sanoo.

Sitran rahoittamassa Digitalisaatio ja luonnonvarat -hankkeessa tutkittiin digitalisaation luonnonvaratarpeita yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n, Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n ja Suomen ympäristökeskuksen SYKEn kanssa.

Digitaalisten laitteiden valmistuksella on epäsuoria ympäristövaikutuksia, mikä johtuu muun muassa tukiasemien, palvelinten ja muun infran suuresta energian kulutuksesta.

Tutkimuksessa on tarkasteltu laitteiden vaatimia raaka-aineita, sillä älylaitteisiin käytetään yhä moninaisempia ja harvinaisempia metalleja, joiden louhinta, käyttö ja kierrätys aiheuttavat merkittäviä haasteita.

SYKEn vastuulla olevassa osiossa haastateltiin digitaalisten kulutustuotteiden kuten älypuhelimien ja muiden älylaitteiden arvoketjun toimijoita Suomessa. Haastattelujen avulla arvioitiin älylaitteiden myyntiprosesseja, ostopäätöksiä, kuluttajien tietoisuutta ja vaatimuksia sekä organisaatioiden hankintakäytäntöjä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Elvis-gospelia syöpälasten hyväksi

I Believe – Xmas -konsertissa esiintyvät laulaja Inga Sulin, urkuri Jimi Järvinen sekä kanttori Alexi Juhanpelto Pyhän Henrikin ekumeenisessa taidekappelissa.

Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin konsertissa kuullaan jouluisia sävelmiä sekä Elvis Presleyn tunnetuksi tekemiä gospel-kappaleita. Konsertin tuotto lahjoitetaan syöpään sairastavien lasten ja heidän perheidensä tukemiseen.

Psyykkisesti oireilevien lasten osuus ei ole lisääntynyt neljännesvuosisadan aikana, mutta avun hakeminen on moninkertaistunut

Lotta Lempinen.

Lasten käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat eivät lisääntyneet neljännesvuosisadan aikana vuosia 1989 ja 2013 vertailtaessa, selviää FM Lotta Lempisen väitöstutkimuksessa. Avun etsiminen ongelmiin kasvoi kuitenkin tänä aikana moninkertaisesti. Yksinäisten lasten osuus oli suuri kaikkina tutkimusajankohtina ja kiusaamisessa tapahtui pientä laskua.

Tanssi rantautuu jälleen kaupunkiympäristöihin joulukuussa

Läntinen tanssin aluekeskuksen Tanssiva joulukalenteri johdattaa liikkeelliseen joulunodotukseen Turussa ja lähialueilla 1.–24. joulukuuta. Erilaisissa kaupunkitiloissa sekä digitaalisesti avautuvat tanssivat luukut ilahduttavat aina jouluaattoon saakka ja sopivat kaikenikäisille tanssin ystäville. Luukut avaavat reitin tanssitaiteen pariin yllättävissä paikoissa, siellä missä ihmiset muutenkin liikkuvat.

Neljännes nuorista uskoo pärjäävänsä ilman vakuutuksia, matkavakuutus muistetaan kuitenkin ottaa

Neljännes nuorista uskoo pärjäävänsä ilman vakuutuksia. Ajatus korostuu etenkin miesten keskuudessa: nuorista miehistä jopa 31 prosenttia ei kaipaa vakuutusturvaa.

Nora Viikari johtamaan sairaanhoitopiirin valtuustoa

Nora Viikari.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän uusi valtuusto kokoontui 30. marraskuuta. Kokouksessa valittiin jäsenet sairaanhoitopiirin luottamuselimiin.

Arktinen alue on muuttunut joidenkin ilmansaasteiden osalta nielusta päästölähteeksi

Ilmansaasteet ovat merkittävä riski luonnolle ja ihmisten terveydelle. Mika Vestenius tarkasteli väitöstutkimuksessaan ilmakehän aerosoleista löytyvien, luonnosta ja ihmistoiminnasta peräisin olevien kemiallisten yhdisteiden pitoisuuksia ja niiden lähteitä. Tutkimuksessa havaittiin myös, että arktiselle alueelle vuosikymmenien saatossa kertyneitä ilmansaasteita on alkanut ilmaston lämpenemisen myötä vapautua uudelleen ilmakehään.

Perinnöllisten geenivirheiden korjaus nopeutuu

Korjattuja potilaan kantasoluja viljelmässä.

Helsingin yliopiston ja HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jolla ihmisellä olevat geenivirheet voidaan korjata nopeasti laboratoriossa viljellyissä soluissa.

Lounais-Suomen pikkujoululiikenteestä tavoitettiin useita päihtyneitä kuljettajia

Lounais-Suomen poliisi valvoi tehostetusti pikkujoululiikennettä ja erityisesti rattijuopumuksia marraskuun viimeisinä viikonloppuina 19.–21. ja 26.–28. marraskuuta.

Turun kaupunki tarjoaa pistepilvi- ja ilmakuva-aineistoa avoimena datana

Ilmakuva Turusta.

Turun kaupunki tarjoaa ennätyksellisen tarkkaa ja laajaa pistepilvi- ja ilmakuva-aineistoa avoimena datana. Aineistoa voi ladata kuka tahansa vapaasti käyttöönsä. 10,5 miljardia pistettä sisältävä kolmiulotteinen pistepilviaineisto kattaa lähes koko Turun kaupungin alueen. Pistepilvi ja ilmakuva-aineistoa pääsee katselemaan opaskartta.turku.fi-palvelusta.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun toinen voitto Raisioon

Lapset ja nuoret tekivät tänä vuonna Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun kiinnostavia ja oivaltavia kilpailutöitä omasta kulttuuriperinnöstään. Suomen kansallinen raati valitsi omien ikäryhmiensä parhaiksi raisiolaisen Kaanaan Mäntylän esiopetusryhmän ja Nurmijärven kuvataidekoulun kirkonkylän ja Rajamäen ryhmien työn. Lisäksi tuomaristo myönsi kunniamaininnat Kuopioon ja Mikkeliin.

Sibelius-museossa elektroninen ilta

Laura Naukkarinen alias Lau Nau.

Elektroninen ilta – Koneiden laulu -konsertti on osa Turun yliopiston Puhuvat koneet -tutkimusprojektia (2018–22). Sibelius-museossa keskiviikkona 1. joulukuuta kello 19 pidettävässä Sibbe Live! -konsertissa esiintyvät Laura Naukkarinen , Tatu Metsätähti ja Petri Kuljuntausta .

Koronan ilmaantuvuus ennätystasolla Varsinais-Suomessa

Tyksissä on 30. marraskuuta hoidossa kaiken kaikkiaan 14 koronapotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Terveyskeskussairaaloissa on kymmeniä potilaita hoidossa koronan vuoksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL:än) eilen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 275 ja on koko epidemian korkein.

Ville Tavio OP Turun Seudun edustajistovaalien ääniharava

Ville Tavio.

OP Turun Seudun omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4.–17. marraskuuta ja valitsivat keskuudestaan edustajiston seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Vaalien ääniharava oli kansanedustaja Ville Tavio (ps.) 318. Turun kaupunginhallituksen jäsen, kaupunginvaltuutettu Jarmo Rosenlöf (sd.) sai 211 ääntä.

Lakko jatkuu Arkeassa, liikuntasaleja suljetaan

Turun kouluissa ja päiväkodeissa järjestetään ruokahuolto JHL:n ja Jytyn lakon aikana palveluntuottajan hankkiman kylmän ja lämpimän ruoan avulla. Yksittäiset oppilaitokset ja päiväkodit tiedottavat huoltajia erikseen evästarpeesta Arkealta saamansa tiedon pohjalta.

Varatuomari Matti Vuorialle Turun Yliopiston perustamisen suuri muistomitali

Matti Vuoria.

Turun Yliopistosäätiön pitkäaikainen hallintoneuvoston puheenjohtaja varatuomari Matti Vuoria palkittiin 17. marraskuuta Turun Yliopiston perustamisen suurella muistomitalilla. Perustelujen mukaan Vuoria on huomattavalla tavalla toiminut Turun yliopiston henkisten päämäärien hyväksi ja aineellisen vaurastumisen edistämiseksi.

Pikkujoululiikenteessä kiinni jo 177 rattijuoppoa

Kahtena viikonloppuna otettiin kiinni 135 alkoholin ja 42 huumeiden vaikutuksen alaisena ollutta kuskia. Poliisi valvoi tehostetusti pikkujoululiikennettä rattijuopumusten osalta 19.–21. marraskuuta ja 26.–28. marraskuuta kautta maan.

Niittykodin asumispalveluyksikön toiminta päättymässä vuokrasopimuksen irtisanomiseen, 40 henkilöä jäämässä vaille kotia

Sininauha Oy:n Niittykodin asumispalveluyksikön toiminta loppuu nykyisen palvelusopimuksen päättyessä 31. joulukuuta.

Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö TVT Asunnot Oy on 29. marraskuuta ilmoittanut irtisanovansa Niittykodin kiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen päättymään 31.5.2022. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Sininauha Oy:n Niittykodin asumispalveluyksikön toiminta loppuu nykyisen palvelusopimuksen päättyessä 31. joulukuuta ja 40 asukasta jää vaille kotia.

Edunvalvontavaltakirjalla voi lyhentää käsittelyaikaa

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on onnistunut heinäkuussa saadun lisämäärärahan turvin purkamaan palveluissaan syntynyttä käsittelyaikojen pitkittymistä. DVV on saanut alkusyksyn aikana päätökseen 40 määräaikaisen lisähenkilön rekrytoinnit ja heidän perehdytyksensä. Lisähenkilöstön työpanos on näkynyt jo marraskuussa työjonojen lyhentymisenä.

Urheilu

Olli Jakonen siirtyy Turun Palloseuraan

Olli Jakonen SalPan paidassa.

TPS vahvistaa hyökkäystään 21-vuotiaalla Olli Jakosella . Jakonen saapuu Turkuun tammisaarelaisesta Ekenäs IF:stä, jossa pelasi yhden kauden. Jakonen on tehnyt TPS:n kanssa yksivuotisen sopimuksen, johon sisältyy myös optio kaudesta 2023.

Antti Virtaselle potkut, Hermanni Vidman Tuton peräsimeen

Hermanni Vidman.

TUTO Hockey Oy:n hallitus vapautti Antti Virtasen edustusjoukkueen päävalmentajan tehtävästä sunnuntaina. Työ päättyi välittömästi. Virtasen sopimus kattoi kuluvan kauden loppuun asti.

Henri Ruoste seitsemäs Tukholman GP:n vapaaohjelmassa

Henri Ruoste ja Kontestro Db sijoittuivat seitsemänneksi Grand Prix´n vapaaohjelmassa Tukholman viiden tähden kilpailussa. Kilpailuun oli kutsuttu maailmanlistan kärkiratsastajia, joihin myös EM-kilpailujen kuudes ja maailmanlistan 20., Ruoste ja Kontestro Db, kuuluu.

Henri Ruoste ja Kontestro kolmanneksi Tukholman Top 10 -kilpailussa

EM-kilpailuissa kuudenneksi sijoittunut ratsukko Henri Ruoste ja Kontestro Db teki näyttävän paluun kansainvälisille areenoille. Ratsukko osallistui Tukholman viiden tähden kouluratsastuskilpailuun, johon oli kutsuttu Euroopan kärkinimet maailmanlistalta ja sijoittui kolmanneksi. Taso kilpailussa on erittäin kova, sillä mukana ovat EM-kilpailujen ja Tokion olympialaisten kirkkaimmat mitalistit ja Ruotsin parhaimmisto.

Nea Kivelälle kultaa kilpa-aerobicin SM-kilpailuista

Nea Kivelä.

Kilpa-aerobicin SM-kilpailut saatettiin päätökseen lauantaina Tampereella. Nea Kivelä Turun Urheiluliitosta voitti SM-kultaa naisten sarjassa.

TPS teki jatkosopimukset Topias Haapasen ja Valtteri Pullin kanssa

Valtteri Pulli ja Topias Haapanen.

Turun Palloseura on solminut jatkosopimukset hyökkääjä Topias Haapasen ja puolustaja Valtteri Pullin kanssa. Molempien pelaajien jatkosopimukset ovat kestoltaan kaksivuotiset.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.