Telakkahalli saa digitaalisen kaksosen

Digitaalinen telakkahalli mahdollistaa isojenkin laivanosien virtuaalisen liikuttelun ja erilaisten skenaarioiden testaamisen täsmällisesti mallinnetussa hallissa ennen kuin lopullinen suunnitelma tuotantoprosessista on lyöty lukkoon. Digitaalinen telakkahalli mahdollistaa isojenkin laivanosien virtuaalisen liikuttelun ja erilaisten skenaarioiden testaamisen täsmällisesti mallinnetussa hallissa ennen kuin lopullinen suunnitelma tuotantoprosessista on lyöty lukkoon. Kuva: Riitta Salmi

Jättimäisen laivanrakennushallin digitaalinen kaksonen mahduttaa telakan suunnittelijoiden työpöydälle. Digitaalinen materiaalinhallinta selkeyttää laivateollisuuden monimutkaisia alihankintaketjuja ja vähentää materiaalihukkaa. EXOPRODIGI-hankkeen keskiössä on ollut meriteollisuuden ja merenkulun ekotehokkuuden parantaminen uusien digitaalisten ratkaisujen avulla eri maissa ympäri Itämerta.

Telakkahallin digitaalinen kaksonen helpottaa tuotannon suunnittelua Turun yliopiston Pan-Eurooppa Instituutin koordinoimassa EXOPRODIGI-kehityshankkeessa ollaan pyöritelty fyysisesti suuria asioita pienellä tietokoneen ruudulla. Hankkeen liettualaiset partnerit Western Baltic Engineering ja Klaipeda Science and Technology Park ovat yhdessä ruotsalaisen Visinatorin kanssa skannanneet Klaipedassa olevan kooltaan noin 150 metriä kertaa 200 metriä olevan telakkahallin 3D-teknologiaa hyödyntäen. Uuden digitaalisen kaksosen avulla suunnittelijat ja insinöörit voivat tarkastella hallin tarkkoja ominaisuuksia ja mittoja, ja suunnitella

laivanrakennusprosessit alusta loppuun huomattavasti entistä tarkemmin ja resurssitehokkaammin. Vastaavaa ei Itämeren telakoilla olla aiemmin tehty.

Ajatus kokonaisen telakkahallin mallintamisesta syntyi edellisessä ECOPRODIGI-hankkeessa, jonka aikana Western Baltic Engineering ja Meyer Turku testasivat muiden projektikumppaneiden avustamana digitaalisten kaksosten hyödyntämistä laivalohkojen toimituksissa Klaipedan ja Turun telakan välillä. Hankkeen aikana kumpusi ajatus testauksen viemisestä vielä askeleen pidemmälle, kokonaisen

telakkaympäristön 3D -mallintamiseen, joka on nyt toteutettu.

Itämeren alueella rakennetaan jopa muutaman sadan metrin pituisia laivoja. Laivojen rakennus ja kokoonpano vaatii vähintäänkin yhtä isoja telakka-alueita. Klaipedan telakkahalli on lähes jättimäinen rakennus, jonka sisällä on itsessään suuria tuotantoprosessiin liittyviä laitteita ja materiaaleja. Laivat kokoonpannaan usein liittämällä isoja, alihankkijoiden rakentamia, laivalohkoja yhteen.

Laivalohkoja ja muuta varustelua on pystyttävä liikuttamaan telakkahallissa sujuvasti, huomioiden hallissa olevat laitteistot ja muut käynnissä olevat tuotannontyöt. Uusi digitaalinen kaksonen mahdollistaa isojenkin laivanosien virtuaalisen liikuttelun ja erilaisten skenaarioiden testaamisen täsmällisesti mallinnetussa hallissa, ennen kuin lopullinen suunnitelma tuotantoprosessista on lyöty lukkoon. Digitaalinen kaksonen helpottaa myös tarkkojen kulu- ja aikataululaskelmien tekemistä ennen tuotannon aloittamista.

– 3D-teknologian avulla voidaan ennakoida mahdollisia riskejä ja vähentää ongelmatilanteita, jotka tavallisesti tulevat ilmi tuotannon ollessa jo täydessä vauhdissa. Näin ollen voidaan vähentää materiaalihukkaa ja turhaa työtä, eli parantaa laivanrakennuksen ekotehokkuutta, kertoo Jonatan Berglund Visinator-yhtiöstä.

Osana laivanrakennuksen kompleksisia tuotantoprosesseja EXOPRODIGI-hanke on pureutunut toiseenkin laivateollisuuden keskeiseen haasteeseen, nimittäin monimutkaiseen kokonaistoimittajien ja alihankkijoiden toimittajaverkostoon.

Kokonaistoimittajat vastaavat usein laivan eri aluekokonaisuuksien tuotannosta omien moninaisten alihankintaverkostojen avulla, ja verkostojen toimiminen vaatii suuren määrän dataa, jotta materiaalit saadaan tuotettua, varastoitua ja liikutettua ajantasaisesti ja joustavasti tuotantoprosessin tarpeiden mukaisesti. Usein kyseinen data on kuitenkin hajanaisena eri toimijoiden eri ohjelmistoissa, mikä pahimmillaan johtaa ylituotantoon, pursuaviin varastoihin ja turhiin työtunteihin, jos tarkkaa tietoa tuotannon tilasta ja materiaalitarpeista ei ole saatavilla.

Turkulainen Carinafour on kehittänyt digitaalisen materiaalinhallintaratkaisun, jonka uusia toiminnallisuuksia on testattu Meyer Turku telakalla ja telakan verkostossa. Ratkaisu mahdollistaa sen, että telakan kaikki kokonaistoimittajat ja alihankintaverkostot saadaan mukaan samalle digitaaliselle alustalle.

– Alustaa hyödyntämällä tuotannon materiaalivirtoja voidaan seurata keskitetysti, ja sopeuttaa materiaalivirtoja tarvittaessa. Uusi materiaalinhallintaratkaisu lisää tuotantoprosessien läpinäkyvyyttä, ja parantaa telakan ympärillä olevan koko liiketoimintaekosysteemin toimivuutta vähentämällä turhaan tuotettujen materiaalien ja työtuntien määrää, kertoo Carinafourin kehittämisliiketoiminnasta vastaava Maarit Lappalainen.

EXOPRODIGI-hankkeen tutkija Niels Gorm Malý Rytter on hahmotellut digitalisaatiosta matkan, jonka aikana pitää saavuttaa useita eri etappeja, ennen kuin yritykset voivat ottaa uudet digitaaliset ratkaisut käyttöön.

Digitalisaatiomatka pitää sisällään muun muassa datan keräämistä, verkkoyhteyksien kehittämistä, datan varastointia ja puhdistamista analyyseja varten, tekoälymallien hyödyntämistä, tulosten visualisointia ja intuitiivisten työkalujen kehittämistä, sekä it-systeemien integrointia.

Matkan pituus riippuu kunkin yrityksen lähtökohdista, ja digiratkaisujen kehittäminen ja todellinen käyttöönotto voi toisinaan kestää jopa vuosia. EXOPRODIGI-hankkeen ratkaisuissa ollaan hyödynnetty useita eri teknologioita, kuten tekoälyä, esineiden internetiä, 3D-mallinnusta ja muita kamerateknologioita.

EXOPRODIGI-hankkeen toteutuksessa on ollut mukana yhteensä 13 organisaatiota Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Liettuasta. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Itämeren alueen ohjelmalta (Interreg Baltic Sea Region Programme). Hanke toteutettiin 1.1.–30.9.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Näyttelevä cembalisti, prinsessa ja sikopaimen

Elina_Mustonen.

Barokin labyrinteissä -sarjan lokakuun konsertissa näyttelevä cembalotaiteilija Elina Mustonen herättää eloon kolmena eri aikakautena eläneiden naisten tarinat. Laura Maddalena -musiikkidraama kertoo venetsialaisista tyttölasten orpokodeista, ja mukana vilahtelee useita historiallisia hahmoja.

Kauppakeskuksen otettava vastuu isona toimijana

Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen ja markkinointikoordinaattori Laura Lehto ihailivat Turun Sunnuntaimaalarien lokakuista taidenäyttelyä yhdessä taitelija Risto Östbergin kanssa.  Turun Sunnuntaimaalarit ovat maalanneet myös Skanssin mehiläispesät.

Kauppakeskus Skanssissa on tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, että se on asiakkaalle miellyttävyyden lisäksi myös vastuullinen valinta. Skanssissa tehty energiaremontti tukee vahvasti Turun kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2029. Lisäksi kauppakeskus on ottanut asiakseen tehdä työtä muun muassa taistelussa yksinäisyyttä vastaan.

Kolmannet koronarokotukset alkavat 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville Naantalissa

Naantalissa aletaan antamaan kolmansia koronarokoteannoksia 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville naantalilaisille. Myös laitoksessa ja hoivakodeissa asuvat saavat kolmannen rokoteannoksen. Kolmas koronarokote voidaan antaa näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen koronarokotuksen jälkeen.

Suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman viime vuonna, nuuskan käyttö yleistynyt miehillä

Päivittäin tupakoivien aikuisten, eläkeikäisten ja nuorten osuudet (%) 2009–2020 (nuoret2008/2009–2021).

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 12 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2020. Miehistä 14 prosenttia ja naisista 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakointi väheni edelleen vuonna 2020, joskin väheneminen on epätasaista eri väestöryhmissä.

Muutoksia eläinten lääkitsemismahdollisuuksiin

EU tarjoaa uusia aseita mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun, ja eläinlääke- ja lääkerehumääräykset pätevät kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Muutokset astuvat voimaan ensi vuoden tammikuun lopussa.

Niina Ratilainen nousee Euroopan alueiden komitean jäseneksi

Niina Ratilainen (oik.) yhdessä Saara Ilvessalon ja Mikael Miikkolan kanssa.

Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa vaihtuu yksi varsinainen jäsen ja kaksi varajäsentä. Valtioneuvosto on nimennyt uudet ehdokkaat komitean loppukaudeksi eli tammikuuhun 2025 asti.

Neljännes varhaiskasvatuksen opettajista ei täytä kelpoisuusehtoja Turun päiväkodeissa

Varhaiskasvatuksen tiukentuneista velvoitteista juontava henkilöstöpula on aiheuttanut viime aikoina laajaa keskustelua. Myös Turussa alalle kaivataan lisää työntekijöitä, vaikka tilanne on hieman parempi kuin pääkaupunkiseudulla. Haasteena on pitää kiinni alalla olevista työntekijöistä.

Turun Ursa näyttää taas tähtiä

Iso-Heikkilän tähtitornilla pääsee kurkistamaan kaukoputkeen.

Turun alueen tähtiharrastusyhdistys Turun Ursa r.y. näyttää jälleen tähtiä Iso-Heikkilän tähtitornilla 29. lokakuuta alkaen kirkkaina perjantai-iltoina kello 19–21. Tähtinäytöksissä katsotaan kaukoputkella yötaivaan kohteita ja opetellaan tunnistamaan tähtikuvioita harrastajien avustuksella. Turun Ursan tähtinäyttäjät kertovat myös tähtitieteestä, -harrastuksesta ja avaruudesta yleensä.

Kuntapalvelukysely yli 2 200 turkulaistalouteen

Turun kaupunki kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia palveluista kyselytutkimuksen avulla. Kaupunki haluaa kehittää palvelujaan ja kyselyn tavoitteena onkin päivittää kokonaiskuvaa siitä, miten asukkaat kokevat kaupungin palvelujen toimivan.

Veritas kasvatti markkinaosuuttaan YEL-vakuutuksissa

Kupittaalla pääkonttoriaan pitävän Veritaksen vakuutusmaksutulo ylittänee 600 miljoonan euron rajan tänä vuonna.

Työeläkeyhtiö Veritaksen sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 8,3 prosenttia. Sijoitusten hyvä tuotto on vahvistanut Veritaksen vakavaraisuutta vuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma on noussut yli miljardiin euroon eli 1,8 kertaiseksi vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 131,1 prosenttia.

Tutkimus: Sosiaalinen media lietsoo naisia ja nuoria kuluttamaan

Lowell Maksukykybarometri, Suomi (+1500 vastaajaa).

Joka neljäs suomalainen kokee somen seurauksena painetta shoppailuun. Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan erityisesti naiset ja nuoret kokevat somen aiheuttamat ostopaineet voimakkaana.

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Flame Jazz juhlii 10-vuotissynttäreitään lauantaina aamusta iltaan

Samara Joy tähdittää Flame Jazzin 10-vuotisjuhlia Logomossa 30.lokakuuta.

Turun kulttuuripääkaupunkivuonna alkunsa saanut konserttisarja Flame Jazz järjestää 30. lokakuuta 10-vuotisjuhlat. Juhlapäivän aikana jazzia kuullaan aamusta iltaan kymmenessä eri konsertissa Turun keskustan alueella. Mukana ovat kotimaisen jazzin kärkinimet, ja illan kruunaa newyorkilaislaulaja Samara Joy huippuyhtyeineen.

Sappitiehytsairaus PSC yleisin Suomessa

Primaariin sklerosoivaan kolangiittiin sairastuneita on Suomessa enemmän kuin missään muualla. Sairastuneista monella on taustalla tulehduksellinen suolistosairaus. Maailman PSC-päivänä perjantaina 29. lokakuuta. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että sairaus on tärkeä todeta ajoissa, jotta voidaan estää maksasyövän muodostuminen.

Nimekäs delegaatio tukee Åbo Akademin juristikoulutusta

Allan Rosas.

Joukko nimekkäitä juristeja, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja Pohjoismaista antaa tukensa täysmittaisen oikeustieteen koulutuksen järjestämiselle Åbo Akademissa.

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta. Aikuisväestön rokotukset on keskitetty tänä vuonna pääosin Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolle. Rokotuksia annetaan siellä joka arkipäivä klo 8.15–15.45 marras-joulukuun ajan.

Pauli Aalto-Setälä aloittaa työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa

Pauli Aalto-Setälä.

Kokenut muutosjohtaja Pauli Aalto-Setälä on nimitetty työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopiston kauppakorkeakouluun 1. marraskuuta alkaen. Professuuri on yksivuotinen ja sivutoiminen.

78 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä saanut kaksi rokoteannosta, epidemiatilanne ennallaan

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 78 prosenttia kaksi rokoteannosta 27. lokakuuta mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa, viikoilla 44 tai 45, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Urheilu

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Interin kapteeni Timo Furuholmin ura päättyy

Inter kohtaa ensi sunnuntaina SJK:n Kupittaalla kaudne päätöspelissä. Se jää näillä näkymin myös Timo Furuholmin uran viimeiseksi.

Interin kapteeni Timo Furuholm , 34, on päättänyt lopettaa uransa jalkapalloilijana tämän kauden päätteeksi. Uraa on jäljellä kaksi ottelua, kun Furuholm pukee sinimustan paidan ylleen vielä keskiviikon Ilves- ja sunnuntain SJK-otteluissa.

Kaarinalaisen LaTeamin Henrik Saastamoinen ja Iida Johansson 10-tanssin mestareiksi

Vakiotanssien valmentaja Mika Jauhiainen, Henrik Saastamoinen, Iida Johansson, latinalaistanssien valmentajat Adrienn Fitori ja Mikko Kaasalainen.

Vakio- ja latinalaistanssien kuninkuuslajina pidettävän 10-tanssin Suomen mestaruuksista kilpailtiin viidessä eri ikäsarjassa lauantaina Salohallissa. Kilpailupäivän aikana ratkottiin myös Suomen edustajat The World Games 2022 Euroopan karsintakilpailuihin.

Fatos Durmishille 14. vapaapainin Suomen mestaruus

Fatos Durmishi.

Turun Voimamiesten Fatos Durmishi on vuodesta 2008 alkaen kahminut vapaapainin alimman sarjan mestaruuksia yhtäjaksoisesti. Nyt Porvoossa tuli täyteen 14. mestaruus 57 kilon sarjassa.

Pyrinnön akatemia haastaa Kristikan

Turun Kristikan kausi koripallon 1. divisioona A:ssa jatkuu kauden toisella kotiottelulla sunnuntaina 24. lokakuuta, kun turkulaisten vieraaksi Kupittaan palloiluhalliin saapuu Pyrinnön Akatemia A Tampereelta. 1. divisioona A:n suosikkeihin lukeutuva Kristika on aloittanut kauden vakuuttavasti kahdella voitolla HNMKY:tä ja Kouvoja vastaan. Pyrintö on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 15.

Turun Nappulaliiga etsii valmentajia

Turun Nappulaliiga on tehnyt viime vuosina voimakasta työtä eri puolilla kaupunkia uusien pelaajien saamiseksi.

Turun Nappulaliigan seurakoordinaattori Miika Weckmanin toimenkuva on moninainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.