Turun terveysasemien ongelmiin puututaan useilla toimenpiteillä, palvelujen ostoa lisätään

Turun kaupungin terveysasemat ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa yhteydensaanti ja hoitoonpääsy eivät toteudu terveydenhuoltolain mukaisesti. Tilanne on otettu Turun kaupungilla vakavasti ja sitä pyritään korjaamaan useilla eri toimenpiteillä. Turun sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee terveysasemien toimenpidesuunnitelmaa 29. syyskuuta.

Nopeimpia yksittäisiä toimenpiteitä ovat muun muassa lisähenkilöstön hankkiminen ostopalveluna puhelinpalveluun sekä terveysasemien vastaanottotyöhön, terveysasemien vastaanottokäyntien hankinta palvelusetelillä, lääkereseptien uusintojen hankinta ostopalveluna, ammattiryhmien työnjaon uudelleentarkastelu, avustavien ammattihenkilöiden rekrytointi sekä työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen.

– Terveysasemien vaikea tilanne ei aiheudu pelkästään koronapandemiasta. Terveysasemat ovat vaikeassa kierteessä, kun kilpailu työvoimasta on koko ajan pahentunut ja henkilöstö siirtyy terveysasemilta muihin työpaikkoihin. Tämä lisää osaltaan terveysasemilla työskentelevän henkilöstön työkuormaa. Myös vastaanottoaikoja on ollut tarjolla aiempaa vähemmän, kun työtekijöitä puuttuu, sosiaali- ja terveysjohtaja Riitta Liuksa hyvinvoinnin palvelukokonaisuudesta sanoo.

Terveysasemien toimintaa on pyritty kehittämään monella tapaa. Keskustan terveysasemalla on otettu käyttöön akuuttilinja ja Mäntymäen terveysasemalla iltavastaanottotoiminta. Henkilökuntaa on lisätty vuosina 2018 ja 2020, mutta viimeisin toimenpide ei ehtinyt vaikuttaa toimintaan ennen koronapandemiaa.

– Koronapandemian aiheuttama hoitovelka näkyy edelleen lähes kaikissa terveyspalveluiden toiminnoissa. Terveysasemien henkilökunta on tehnyt merkittävän osan pandemiatyöstä, muun muassa koronarokotuksia ja jäljitystyötä, koronantorjuntabussin toimintaa ja koronapuhelinpalveluja. Tämä on vaikuttanut merkittävästi toimintaamme nyt jo puolentoista vuoden ajan, asiantuntijalääkäri Katariina Kauniskangas sanoo.

Vuoden 2020 aikana terveysasemakäyntejä oli 23,7 prosenttia (60 662 käyntiä) vähemmän kuin vuonna 2019 ja vuoden 2021 ensimmäisen alkupuolen aikana terveysasemakäyntejä oli 27,9 prosenttia (33 260 käyntiä) vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Samanaikaisesti yhteydenottojen määrä terveysasemille on lisääntynyt merkittävästi pääosin koronaan liittyen. Tilannetta on tähän mennessä korjattu perustamalla tilapäisiä vakansseja sekä hankkimalla lisähenkilöstöä puhelintyöhön ja rokotustoimintaan, kehittämällä robotiikkaa sekä hankkimalla lääkäriresurssia jononpurkuun.

Jotta kasautunutta kysyntää ja jonokierrettä päästään purkamaan, sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään toimenpidesuunnitelman kolme keskeistä tavoitetta.

Tavoitteet ovat saatavuuden parantaminen, työn hallinnan ja työhyvinvoinnin parantuminen kaikille työntekijäryhmille sekä muun kehittämisen jatkaminen kaupungin sopeuttamisohjelman mukaisesti. Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden apulaispormestari Elina Rantasen mukaan tilanteeseen puuttuminen nopeasti monenlaisilla toimenpiteillä on välttämätöntä.

– Lisäämällä välittömästi palvelujen ostoa vähennetään henkilöstön työkuormaa ja tehdään työtä hallittavammaksi. Työhyvinvointiin panostamalla lisätään työssä viihtymistä, mikä auttaa myös uusien työntekijöiden rekrytoinnissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tulee seuraamaan toimenpiteiden toteutumista säännöllisesti, Rantanen sanoo.

Puhelintyöhön ja hoidon tarpeen arviointiin ehdotetaan lisähankintaa ostopalveluna. Tämän lisäksi ehdotetaan määräaikaista lisähankintaa terveysasemien vastaanottokäynteihin ottamalla täysimääräisesti käyttöön voimassa oleva jononpurkutyön puitesopimus Pihlajalinnan kanssa sekä uudella vastaanottokäyntien ostopalveluhankinnalla.

Lääkäri- ja hoitajakäyntejä hankittaisiin vuonna 2022 palvelusetelillä oman palvelutuotannon rinnalla, jos hoitoonpääsyaika jää tavoitteesta. Lisäksi lääkereseptien uusiminen ehdotetaan hankittavaksi oman tuotannon rinnalle. Kokonaisuuden kustannusarvio vuosille 2021–22 on 4,54 miljoonaa euroa. Koska kustannukset kohdentuvat koronapandemian aiheuttamaan hoitovelkaan, ne on tarkoitus kattaa valtionosuudella.

Terveysasemien henkilöstön työjakoa ja lähijohtamisen tavoitteita halutaan tarkastella uudelleen, jotta henkilökunnan työstä vapautuisi enemmän aikaa suoraan potilastyöhön ja lähijohtajat pystyisivät tukemaan nykyistä paremmin työntekijöitä työssään. Tarkoituksena on myös rekrytoida avustavia työntekijöitä hoitohenkilökunnan avuksi ja tehostaa myös hoitohenkilökunnan rekrytointia.

Myös työn prosessit vaativat uudelleentarkastelua. Henkilökunnan työhyvinvointia tuetaan erillisellä perehdytys- ja sparrausohjelmalla sekä hyvästä työstä palkitsevan kannustinmallin suunnittelulla ja työaikajoustojen tarkastelulla. Kustannusarvio työn hallinnan ja työhyvinvoinnin parantamisen osalta vuosille 2021–22 on 0,42 miljoonaa euroa, josta osa sisältyy vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.

Kaupungin sopeuttamisohjelmassa hyväksyttyjen ja jo aloitettujen toimenpiteiden edistämistä jatketaan, ja tavoitteeseen lisätään pormestariohjelman mukaisten tavoitteiden sekä sote-uudistuksen tavoitteiden edistäminen. Vaikuttavuutta ja laatua vahvistetaan pormestariohjelmassakin esiin nostetun hoidon jatkuvuuden sekä digitaalisuuden myötä. Myös terveysasemien toimintamallin uudistaminen jatkuu sopeuttamisohjelman mukaisesti.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Näyttelevä cembalisti, prinsessa ja sikopaimen

Elina_Mustonen.

Barokin labyrinteissä -sarjan lokakuun konsertissa näyttelevä cembalotaiteilija Elina Mustonen herättää eloon kolmena eri aikakautena eläneiden naisten tarinat. Laura Maddalena -musiikkidraama kertoo venetsialaisista tyttölasten orpokodeista, ja mukana vilahtelee useita historiallisia hahmoja.

Kauppakeskuksen otettava vastuu isona toimijana

Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen ja markkinointikoordinaattori Laura Lehto ihailivat Turun Sunnuntaimaalarien lokakuista taidenäyttelyä yhdessä taitelija Risto Östbergin kanssa.  Turun Sunnuntaimaalarit ovat maalanneet myös Skanssin mehiläispesät.

Kauppakeskus Skanssissa on tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, että se on asiakkaalle miellyttävyyden lisäksi myös vastuullinen valinta. Skanssissa tehty energiaremontti tukee vahvasti Turun kaupungin tavoitteita saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2029. Lisäksi kauppakeskus on ottanut asiakseen tehdä työtä muun muassa taistelussa yksinäisyyttä vastaan.

Kolmannet koronarokotukset alkavat 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville Naantalissa

Naantalissa aletaan antamaan kolmansia koronarokoteannoksia 60 vuotta täyttäneille ja sairautensa vuoksi riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville naantalilaisille. Myös laitoksessa ja hoivakodeissa asuvat saavat kolmannen rokoteannoksen. Kolmas koronarokote voidaan antaa näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen koronarokotuksen jälkeen.

Suomalaisten päivittäinen tupakointi väheni hieman viime vuonna, nuuskan käyttö yleistynyt miehillä

Päivittäin tupakoivien aikuisten, eläkeikäisten ja nuorten osuudet (%) 2009–2020 (nuoret2008/2009–2021).

Suomalaisista 20–64-vuotiaista noin 12 prosenttia tupakoi päivittäin vuonna 2020. Miehistä 14 prosenttia ja naisista 11 prosenttia tupakoi päivittäin. Tupakointi väheni edelleen vuonna 2020, joskin väheneminen on epätasaista eri väestöryhmissä.

Muutoksia eläinten lääkitsemismahdollisuuksiin

EU tarjoaa uusia aseita mikrobilääkeresistenssin vastaiseen taisteluun, ja eläinlääke- ja lääkerehumääräykset pätevät kaikissa EU-jäsenvaltioissa. Muutokset astuvat voimaan ensi vuoden tammikuun lopussa.

Niina Ratilainen nousee Euroopan alueiden komitean jäseneksi

Niina Ratilainen (oik.) yhdessä Saara Ilvessalon ja Mikael Miikkolan kanssa.

Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa vaihtuu yksi varsinainen jäsen ja kaksi varajäsentä. Valtioneuvosto on nimennyt uudet ehdokkaat komitean loppukaudeksi eli tammikuuhun 2025 asti.

Neljännes varhaiskasvatuksen opettajista ei täytä kelpoisuusehtoja Turun päiväkodeissa

Varhaiskasvatuksen tiukentuneista velvoitteista juontava henkilöstöpula on aiheuttanut viime aikoina laajaa keskustelua. Myös Turussa alalle kaivataan lisää työntekijöitä, vaikka tilanne on hieman parempi kuin pääkaupunkiseudulla. Haasteena on pitää kiinni alalla olevista työntekijöistä.

Turun Ursa näyttää taas tähtiä

Iso-Heikkilän tähtitornilla pääsee kurkistamaan kaukoputkeen.

Turun alueen tähtiharrastusyhdistys Turun Ursa r.y. näyttää jälleen tähtiä Iso-Heikkilän tähtitornilla 29. lokakuuta alkaen kirkkaina perjantai-iltoina kello 19–21. Tähtinäytöksissä katsotaan kaukoputkella yötaivaan kohteita ja opetellaan tunnistamaan tähtikuvioita harrastajien avustuksella. Turun Ursan tähtinäyttäjät kertovat myös tähtitieteestä, -harrastuksesta ja avaruudesta yleensä.

Kuntapalvelukysely yli 2 200 turkulaistalouteen

Turun kaupunki kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä ja kokemuksia palveluista kyselytutkimuksen avulla. Kaupunki haluaa kehittää palvelujaan ja kyselyn tavoitteena onkin päivittää kokonaiskuvaa siitä, miten asukkaat kokevat kaupungin palvelujen toimivan.

Veritas kasvatti markkinaosuuttaan YEL-vakuutuksissa

Kupittaalla pääkonttoriaan pitävän Veritaksen vakuutusmaksutulo ylittänee 600 miljoonan euron rajan tänä vuonna.

Työeläkeyhtiö Veritaksen sijoitukset tuottivat tammi-syyskuussa 8,3 prosenttia. Sijoitusten hyvä tuotto on vahvistanut Veritaksen vakavaraisuutta vuoden aikana. Vakavaraisuuspääoma on noussut yli miljardiin euroon eli 1,8 kertaiseksi vakavaraisuusrajaan nähden. Vakavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 131,1 prosenttia.

Tutkimus: Sosiaalinen media lietsoo naisia ja nuoria kuluttamaan

Lowell Maksukykybarometri, Suomi (+1500 vastaajaa).

Joka neljäs suomalainen kokee somen seurauksena painetta shoppailuun. Tuoreen pohjoismaisen tutkimuksen mukaan erityisesti naiset ja nuoret kokevat somen aiheuttamat ostopaineet voimakkaana.

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Flame Jazz juhlii 10-vuotissynttäreitään lauantaina aamusta iltaan

Samara Joy tähdittää Flame Jazzin 10-vuotisjuhlia Logomossa 30.lokakuuta.

Turun kulttuuripääkaupunkivuonna alkunsa saanut konserttisarja Flame Jazz järjestää 30. lokakuuta 10-vuotisjuhlat. Juhlapäivän aikana jazzia kuullaan aamusta iltaan kymmenessä eri konsertissa Turun keskustan alueella. Mukana ovat kotimaisen jazzin kärkinimet, ja illan kruunaa newyorkilaislaulaja Samara Joy huippuyhtyeineen.

Sappitiehytsairaus PSC yleisin Suomessa

Primaariin sklerosoivaan kolangiittiin sairastuneita on Suomessa enemmän kuin missään muualla. Sairastuneista monella on taustalla tulehduksellinen suolistosairaus. Maailman PSC-päivänä perjantaina 29. lokakuuta. Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että sairaus on tärkeä todeta ajoissa, jotta voidaan estää maksasyövän muodostuminen.

Nimekäs delegaatio tukee Åbo Akademin juristikoulutusta

Allan Rosas.

Joukko nimekkäitä juristeja, päättäjiä sekä elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön edustajia Suomesta ja Pohjoismaista antaa tukensa täysmittaisen oikeustieteen koulutuksen järjestämiselle Åbo Akademissa.

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta

Kausi-influenssarokotukset alkavat Turussa 8. marraskuuta. Aikuisväestön rokotukset on keskitetty tänä vuonna pääosin Satakunnantie 105:n rokotusvastaanotolle. Rokotuksia annetaan siellä joka arkipäivä klo 8.15–15.45 marras-joulukuun ajan.

Pauli Aalto-Setälä aloittaa työelämäprofessorina Turun kauppakorkeakoulussa

Pauli Aalto-Setälä.

Kokenut muutosjohtaja Pauli Aalto-Setälä on nimitetty työelämäprofessoriksi (Professor of Practice) Turun yliopiston kauppakorkeakouluun 1. marraskuuta alkaen. Professuuri on yksivuotinen ja sivutoiminen.

78 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä saanut kaksi rokoteannosta, epidemiatilanne ennallaan

Suomessa rokotusten kohdeväestöstä, eli 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 85 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, ja 78 prosenttia kaksi rokoteannosta 27. lokakuuta mennessä. Nykyisen arvion mukaan 80 prosentin rokotuskattavuus on mahdollista saavuttaa marraskuun alussa, viikoilla 44 tai 45, mikäli rokotuskattavuuden nousu ei hidastu.

Urheilu

Ikäkausiuimarit vauhdissa Impivaaran uimahallissa

Åbo Simklubb – Uintiklubi Turku ry (ÅSK) ja Aurajoen Uinti ry (AUi) järjestävät yhteistyössä Suomen Uimaliiton kanssa lyhyen radan Ikäkausimestaruusuintien Varsinais-Suomen alueuinnit 25 metrin radalla 29.–30. lokakuuta Impivaaran uimahallissa.

Interin kapteeni Timo Furuholmin ura päättyy

Inter kohtaa ensi sunnuntaina SJK:n Kupittaalla kaudne päätöspelissä. Se jää näillä näkymin myös Timo Furuholmin uran viimeiseksi.

Interin kapteeni Timo Furuholm , 34, on päättänyt lopettaa uransa jalkapalloilijana tämän kauden päätteeksi. Uraa on jäljellä kaksi ottelua, kun Furuholm pukee sinimustan paidan ylleen vielä keskiviikon Ilves- ja sunnuntain SJK-otteluissa.

Kaarinalaisen LaTeamin Henrik Saastamoinen ja Iida Johansson 10-tanssin mestareiksi

Vakiotanssien valmentaja Mika Jauhiainen, Henrik Saastamoinen, Iida Johansson, latinalaistanssien valmentajat Adrienn Fitori ja Mikko Kaasalainen.

Vakio- ja latinalaistanssien kuninkuuslajina pidettävän 10-tanssin Suomen mestaruuksista kilpailtiin viidessä eri ikäsarjassa lauantaina Salohallissa. Kilpailupäivän aikana ratkottiin myös Suomen edustajat The World Games 2022 Euroopan karsintakilpailuihin.

Fatos Durmishille 14. vapaapainin Suomen mestaruus

Fatos Durmishi.

Turun Voimamiesten Fatos Durmishi on vuodesta 2008 alkaen kahminut vapaapainin alimman sarjan mestaruuksia yhtäjaksoisesti. Nyt Porvoossa tuli täyteen 14. mestaruus 57 kilon sarjassa.

Pyrinnön akatemia haastaa Kristikan

Turun Kristikan kausi koripallon 1. divisioona A:ssa jatkuu kauden toisella kotiottelulla sunnuntaina 24. lokakuuta, kun turkulaisten vieraaksi Kupittaan palloiluhalliin saapuu Pyrinnön Akatemia A Tampereelta. 1. divisioona A:n suosikkeihin lukeutuva Kristika on aloittanut kauden vakuuttavasti kahdella voitolla HNMKY:tä ja Kouvoja vastaan. Pyrintö on hävinnyt kaksi ensimmäistä otteluaan. Ottelu alkaa kello 15.

Turun Nappulaliiga etsii valmentajia

Turun Nappulaliiga on tehnyt viime vuosina voimakasta työtä eri puolilla kaupunkia uusien pelaajien saamiseksi.

Turun Nappulaliigan seurakoordinaattori Miika Weckmanin toimenkuva on moninainen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.