Immersiivinen Huoneiden kirja on vapaan kentän voimannäyte

Tarja Sahlstedt on yksi Huoneiden kirjassa mukana olevasta valtavasta taiteilijajoukosta. Hänet löytää huoneesta 31. Tarja Sahlstedt on yksi Huoneiden kirjassa mukana olevasta valtavasta taiteilijajoukosta. Hänet löytää huoneesta 31. Kuva: Ilkka Lappi

Tyttö kävelee tuulenpuhkomaan taloon.

Kauan sitten Saila Susiluodon 64:stä runosta koostuva Huoneiden kirja pysäytti Alma Rajalan jo ensimmäisillä sanoillaan. Eikä vaikuttavuus vähentynyt, kun Rajala luki pidemmälle, pikemminkin päinvastoin.

– Jo lukiessa Huoneiden kirja tuntui todella immersiiviseltä kokemukselta. Minulle tuli heti sellainen olo, että millaista olisi kulkea tässä kirjassa, miten voisi konkreettisesti astua runoteoksen mielettömiin huoneisiin, Rajala kuvailee.

Elokuussa Turun Kivipainon talossa on mahdollisuus konkreettisesti astua tuulenpuhkomaan taloon ja Susiluodon teokseen. Huoneiden kirja on Tehdas Teatterin, Aurinkobaletin, nukketeatteriverkosto Aura of Puppetsin, Turun taiteilijaseuran ja Läntinen tanssin aluekeskuksen yhteisponnistus. Teosta on valmisteltu vuodesta 2018 lähtien. Tosin sitä siirrettiin vuodella koronan vuoksi.

– Yli 130 taiteilijaa on antanut jollain tavalla panoksensa teokseen. Tämä on erinomainen osoitus siitä, mitä vapaan kentän taiteilijat voivat yhdessä saada aikaan. Turku oli myös erinomainen paikka Huoneiden kirjan toteuttamiseen, koska täällä on jo valmiiksi paljon verkostomaista yhteistyötä, teoksen taiteellisena johtajana toimiva Rajala toteaa.

Immersiivisessä teoksessa kävijät, eli kulkijat, pääsevät kulkemaan ympäri 64 huonetta, jotka taiteilijat ovat luoneet Kivipainon taloon. Sokkelomaisessa rakennuksessa tulee tunne, että jokaisen kulman takana voi löytää, mitä tahansa. Teokseen voi, positiivisessa mielessä, eksyä.

– Teoksemme ei kuitenkaan ole vain sitä, että rakennetaan 64 erillistä huonetta. Runo ei koskaan pelkisty yhteen kuvaan tai tilalliseen ideaan. Sen takia tuulenpuhkomassa talossa ideat ja teemat viskoutuvat pitkin taloa. Mikään huone ei säily vain omien seiniensä sisällä. Se on koko homman ydin, Rajala kuvailee.

Taiteilijajoukko onkin alusta asti tehnyt poikkeuksellisen kiinteästi yhteistyötä. Muutaman huoneen perusteella tekijöiden visio toteutuu. Huoneiden kirjassa kulkiessa löytämisen riemu on todella läsnä.

– Kulkijan kokemus on se tärkein asia. Se minkä takia tätä on tehty, on se, että teos tulee sellaiseen käyttöön, jossa jokainen kulkija ottaa teoksesta irti mitä ottaa. Talo tulee sellaisten elämysten käyttöön, jota emme itsekään ole osanneet suunnitella, Rajala luonnehtii.

Kuin sattumalta Huoneiden kirja ottaa myös huomioon vallitsevan koronatilanteen. Huoneiden kirja rakentuu yli 2500 neliömetriä käsittävään tilaan sekä Kivipainon pihapiiriin. Suurhanke pystytään siis toteuttamaan terveysturvallisesti.

– Meidän onni on se, että alusta asti meillä on ollut teatteriesitykselle poikkeuksellinen rakenne, jossa kulkija todella kulkee itsenäisesti talossa. Kulkijat tulevat pienissä 20 hengen erissä ja hajaantuvat neljälle eri sisäänkäynnille ja eri huoneisiin eri aikoihin. Tämä on kuin luotu tähän nykyiseen terveysturvallisuustilanteeseen, iloitsee Rajala.

Ilkka Lappi

Hyvinvointialueet joutuvat ratkomaan hoitajapulaa

Kirjoittaja muistuttaa, ettei pula hoitajista tule helpottumaan tulevaisuudessakaan, ellei alan epäkohtia korjata.

Hyvinvointialueet päättävät kansalaisille tärkeistä palveluista. Tulevat päättäjät ratkaisevat, miten alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut toimivat, esimerkiksi miten sosiaalipalvelusta vanhustenhoito tai kotihoidon palvelut toimivat ja missä terveyskeskukset sijaitsevat. He päättävät myös, mitä palveluja julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tuottavat. Hoitajapula on kasvava haaste, joka vaikuttaa palvelujen saatavuuteen kaikkialla Suomessa.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Klassikkosuklaa täyttää sata vuotta

Tutun suklaamerkin resepti mukailee alkuperäistä vuodelta 1922.

Fazerin Sininen täyttää sata vuotta. Se valmistetaan edelleen alkuperäistä reseptiä mukaillen Vantaan Fazerilassa. Suklaa syntyy suomalaisesta maidosta ja kaakaosta vuonna 1922 saatua reseptiä mukaillen.

Turun Vasemmistoliitto: Ulkoistamishuuma pantava jäihin

Turun Vasemmistoliitto vaatii, että julkisia sosiaali- ja terveyspalveluita vahvistetaan tulevalla Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Hyvin resursoidun julkisen palvelutuotannon avulla voidaan toteuttaa sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita: kaventaa terveyseroja, varmistaa ammattitaitoisen työvoiman saanti, hillitä kustannusten kasvua ja turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut kaikille suomalaisille.

Yhdistelylaina kannattaa kilpailuttaa

Vuosien mittaan erilaisia lainoja saattaa kertyä useita. Olet ehkä ottanut autolainaa, pikaluottoja laskujen maksuun ja joustoluottoa remonttiin. Jokaisella on omat tarpeensa ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja useamman lainan ottaminen voi tulla kyseeseen erilaisten elämäntilanteiden kohdalla. Vanhat luotot kannattaa kuitenkin yhdistää yhdeksi lainaksi, jolloin omasta taloudesta huolehtiminen on helpompaa.

Suomalaiset vanhemmat ja opettajat tyytyväisiä digitaalisen viestinnän toimivuuteen

Nykytekniikka mahdollistaa digitaalisten alustojen tehokkaan käytön vanhempien ja opettajien yhteydenpidossa. Anne-Mari Kuusimäen väitöksen mukaan tarvitaan tutkittua tietoa, jotta kodin ja koulun digitaalinen viestintä palvelisi kasvatuskumppanuutta parhaalla mahdollisella tavalla ja vahvistaa samalla oppilaiden hyvinvointia ja oppimista.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistautuu Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallinnon aloitukseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin lopettaa työnsä maaliskuun alussa, kun aluevaltuusto aloittaa. Hyvinvointialuetta syksystä valmistellut väliaikainen valmistelutoimielin eli Vate kokoontuu tätä ennen vielä kaksi-kolme kertaa. Aluevaltuustoon valitaan tämän viikon aluevaaleissa 79 aluevaltuutettua. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen maaliskuussa.

Talvipyöräilijöistä vajaa puolet käyttää kypärää

Pyörän ja pyöräilijän varusteet kannattaa sovittaa talvikeliin.

Oikeilla varusteilla ja ennakoivalla ajotavalla fillarointi sujuu sutjakkaasti ja turvallisesti myös talvikeleissä. Kypärä on pyöräilijän luottovaruste säästä tai vuodenajasta riippumatta. Vajaa puolet pyöräilijöistä käytti talvella kypärää Liikenneturvan seurantojen perusteella.

Uuden koronaviruksen aiheuttama infektio ei enää vaadi lääkärin tekemää tartuntatauti-ilmoitusta

Valtioneuvosto on muuttanut tartuntatautiasetusta THL:n ylläpitämään tartuntatautirekisteriin ilmoittamisesta. Jatkossa lääkärien ei tarvitse tehdä tartuntatauti-ilmoitusta muun uuden koronavirustyypin aiheuttamasta vaikeasta infektiosta.

Jo yksi viinilasi päivässä voi aiheuttaa rintasyövän

Jos juo yhden lasin viiniä joka päivä, riski sairastua rintasyöpään kasvaa noin kymmenellä prosentilla.

Alkoholi aiheuttaa Maailman terveysjärjestö WHO:n tuoreimman tutkimuksen mukaan noin seitsemän prosenttia rintasyövistä Euroopassa. Rintasyöpä on Euroopan yleisin syöpä, mikä tarkoittaa noin 40 000 alkoholin aiheuttamaa rintasyöpää vuodessa. Suomessa alkoholin arvioitiin aiheuttavan noin kahdeksan prosenttia rintasyövistä eli yli 400 syöpää vuodessa.

Hakemusmäärä Turun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin kasvoi yli 70 prosenttia

Vuoden ensimmäisessä yhteishaussa Turun yliopiston englanninkielisiin kandidaatti- ja maisteriohjelmiin jätettiin yhteensä ennätykselliset 3 378 hakemusta. Kasvua vuoden 2021 hakemusmääriin on 73 prosenttia. Eniten hakemuksia jätettiin Information and Communication Technology- ja Global Innovation Management -maisteriohjelmiin.

Maa- ja metsätalouden vesistökuormitus jatkuu, mutta suojelutoimilla voi vaikuttaa

Maatalouden voimakkaasti kuormittama Varsinais-Suomen Uskelanjoki. Vesi on savisten peltojen eroosion samentamaa ja runsasravinteista.

Tuoreen selvityksen mukaan maa- ja metsätalouden vaikutukset jokien ja järvien ekologiseen tilaan ja vedenlaatuun ovat edelleen voimakkaita. Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seurantaohjelman seurantajaksolla 2008–20 ei näkynyt valtakunnallisesti yhtenäistä paranemista vesien tilassa. Tulokset viittaavat siihen, että vesiensuojelutoimenpiteitä tulisi tehostaa ja kohdentaa nykyistä paremmin.

Hallinto-oikeus ei keskeyttänyt ryhmäliikuntatiloja koskevan sulkupäätöksen täytäntöönpanoa

Turun hallinto-oikeus on välipäätöksellään hylännyt täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen, joka koski Lounais-Suomen aluehallintoviraston 14. tammikuuta antamaa määräystä. Sillä oli suljettu muun muassa ryhmäliikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat, eniten Turussa

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys, indeksi 2015=100.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat loka-joulukuussa pääkaupunkiseudulla 0,6 prosenttia ja muualla Suomessa 0,8 prosenttia vuodessa. Eniten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat Turussa (1,4 %) sekä Tampereella (1,3 %) ja vähiten Porissa (0,2 %), Rovaniemellä (0,3 %) sekä Hyvinkäällä (0,3 %). Vapaarahoitteiset vuokrat laskivat Mikkelissä (-0,1 %) sekä Jyväskylässä (-0,2 %)

Turun Aikuiskoulutuskeskus toteuttaa verkossa työpaikkaohjaajakoulutusta

Turun aikuiskoulutuskeskus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Rahoituksella kehitetään verkossa toteutettava työpaikkaohjaajakoulutus, jonka hyväksytysti suorittamalla voi hakea itselleen myös sertifioidun työpaikkaohjaajakortin.

Asukasbudjetin verkkotyöpajat alkavat

Turkulaiset pääsevät huhtikuussa äänestämään, mitkä Asukasbudjettiin saaduista ehdotuksista päätyvät toteutukseen.

Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin malliin, Asukasbudjettiin, on varattu kolme miljoonaa euroa käytettäväksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Kaupunkilaisilta saatiin kaikkiaan 443 ehdotusta siitä, miten summa kannattaisi käyttää. Nyt ehdotuksia kehitetään eteenpäin kaikille avoimissa verkkotyöpajoissa.

Psykiatrian alojen potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa vähän

Psykiatriseen hoitoon liittyviä potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa melko vähän. Vuosina 2003–16 rekisteröitiin 1 130 potilasvahinkoilmoitusta, joista 12 prosenttia johti korvaukseen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Tampereen yliopiston ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus psykiatrisista potilasvahingoista Suomessa.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tutustuu International House Turku -palvelukokonaisuuteen

Pekka Haavisto.

Ulkoministeri Pekka Haavisto saapuu perjantaina 21. tammikuuta vierailulle Turkuun. Hän tutustuu Turun kaupungin uuteen International House Turku -palvelukokonaisuuteen. International House Turku palvelee monikielisesti maahanmuuttajia ja vieraskielisiä turkulaisia Kauppakeskuksen Monitorissa.

Urheilu

Inter hakee vielä muutamaa sopivaa palaa palapeliinsä

Benjamin Källmanin (vas.) ratkaisut vaikuttavat myös Interin hankintoihin. Matias Ojala jatkaa raitapaitojen riveissä.

Inter palasi loppiaisen jälkeisellä viikolla joukkueharjoituksiin rapsakassa pakkassäässä uuden espanjalaispäävalmentaja Miguel Graun komennossa. Talven mittaan Inter on julkistanut niin jatkosopimuksia kuin uusiakin hankintoja, mutta verkot ovat edelleen vesillä.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa

TPS Salibandy joutuu sopeuttamaan toimintaansa pandemian takia ja tiedossa on osa-aikaistamisia ja lomautuksia.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa pitkittyneen koronapandemian aiheuttamien talousvaikeuksien takia. Toiminnanjohtaja Toni Aution työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi ja talouspäällikkö Ulla Ojaranta siirtyy tekemään töitä puolipäiväisesti. TPS Salibandy ry:n työntekijöille on kevään aikana tiedossa myös lomautuksia.

Puukkokatsomo: Uutta henkeä Suomen Cupiin

Inter ja SJK kohtasivat Suomen Cupin välierissä viime huhtikuussa Kupittaan tekonurmella.

Vaikka jalkapallon Suomen Cup alkaa vasta helmikuussa, jo nyt on selvää, että yhdessä asiassa Cup onnistui.

Kati Kivimäki Jääkiekon SM-liiga Oy:n uusi toimitusjohtaja

Kati Kivimäki on aiemmin työskennelyyt muun muassa Mylkyn toimitusjohtajana.

Jääkiekon SM-liiga Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kati Kivimäen . Hän aloittaa tehtävässä viimeistään kesällä.

Jere Koposella selkeä kahden vuoden projekti TPS:n maalilla

Viime kaudella Ykkösen parhaaksi maalivahdiksi valitun Jere Koposen pysyminen TPS:ssä kahden seuraavan kauden ajan on iso asia Palloseuralle.

Uskollinen , atleettinen, älykäs… Muun muassa näillä adjektiiveilla luonnehditaan koirarotu kopoa Wikipediassa. Adjektiivit sopisivat myös Jere ” Kopo ” Koposeen . TPS:n edustusjoukkueen ykkösmaalivahdilla oli viime kauden jälkeen pöydällä sopimustarjouksia ulkomailta, mutta lopulta hän päätti vetää allekirjoituksensa TPS:n kahden vuoden jatkosopimukseen.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.