Huumausainerikokset laskussa, seksuaalirikosten määrä kasvanut

Poliisin tietoon on kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa tullut valtakunnallisesti noin 227 000 rikoslakirikosta. Tämä on nelisen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Vaikka rikoslakirikosten kokonaismäärä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen, on nousua seksuaalirikosten, kiristysrikosten sekä liikennerikosten osalta.

Samaan aikaan kuitenkin tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella.

– Pitkittyneisiin tutkinta-aikoihin vaikuttavat useat syyt. Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta sanoo.

Matkustusrajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet myös siihen, että ulkomaalaisia on ollut vähemmän rikosasioiden asianomistajina tai epäiltyinä verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

– Rajoitusten poistumisen osalta nähtäväksi jää, tuleeko ihmisten liikkeelle lähtö tapahtumaan isona ryöppynä ja näkymään nopeanakin tehtävien määrän ja rikosten määrän kasvuna, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä on laskenut vuoden takaiseen verrattuna. Laskua on noin 27 prosenttia.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrät saattavat vuosittain vaihdella merkittävästi, mikäli poliisin tietoon tulee rikoskokonaisuuksia, joissa rikoksia ja rikoksesta epäiltyjä on useita. Tällaisia rikoskokonaisuuksia ovat muun muassa verkossa tapahtuvan huumausainekaupan paljastamiseen liittyvät tapaukset.

– Huolimatta poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrän laskusta poliisin ja Tullin paljastamat huumausainerikokset indikoivat huumeiden käytön lisääntymistä, poliisijohtaja Heikinheimo sanoo.

Tätä johtopäätöstä tukevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) huumeiden käyttöön liittyvät säännölliset kyselytutkimukset ja suurimmissa kaupungeissa tekemät jätevesitutkimukset.

Huumausaineiden käytön lisääntymisestä kertoo osaltaan myös se, että rattijuopumuksista yhä suurempi osa johtuu huumaavista aineista. Kun vielä kaksi vuotta sitten rattijuopumuksista yli 50 prosenttia johtui alkoholista, pelkästään alkoholin osuus on nykyään alle puolet.

Kotihälytystehtävissä on noin neljän prosentin nousu verrattuna viime vuoden tammi–kesäkuuhun. Merkittävin tekijä Heikinheimon mukaan on korona ja siitä johtuvat ravintola- ja muut rajoitukset.

– Korona-ajan henkinen pahoinvointi ja turvattomuus näkyvät poliisitehtävillä, mikä heijastuu väkivaltaisena käytöksenä ja poikkeuksellisena häiriökäyttäytymisenä. Kotihälytystehtävien määrää seurataan tiiviisti ja tehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen perheissä. Edelleen jatkuvasta pandemiatilanteesta ja paikallisista rajoituksista johtuen kotihälytysten määrien odotetaan säilyvän korkealla.

Poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuussa hieman vajaa 2 500 seksuaalirikosta. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on noin 27 prosenttia. Lukuun sisältyvät muun muassa seksuaalinen ahdistelu, raiskaus sekä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pidemmällä aikavälillä muun muassa poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön määrät ovat vaihdelleet, mutta vuonna 2020 niitä kirjattiin selvästi tavanomaista enemmän ja kuluvan vuoden osalta määrä ylittää 2020 alkuvuoden tason.

Viime vuoden maaliskuussa alkanut lockdown saattaa näkyä viime vuoden osalta alentuneina lukuina ja toisaalta tänä keväänä vaikeasta koronatilanteesta huolimatta ihmiset kuitenkin liikkuivat ja toimivat aktiivisemmin, mikä on voinut nostaa tämän vuoden lukuja.

Myös kiristysrikosten määrä jatkaa kasvuaan ja niitä on tullut poliisin tietoon noin 700 enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kiristysrikosten määrän kasvua selittää psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaisiin kohdistuneet kiristykset.

Viimeisen vuoden aikana myös yrityksiin ja julkisen sektorin organisaatioihin on maailmanlaajuisesti kohdistunut kiristyshaittaohjelmakampanjoita sekä palvelunestohyökkäyksiä, joiden avulla kohdeorganisaatiolta on kiristetty rahaa ja mahdollisesti uhattu myös tietomurrossa saatujen tietojen vuotamisella.

Liikennerikokset ovat lisääntyneet kuluvana vuonna. Vaikka korona on hiljentänyt liikenteen määrää teillä, liikennerikosten kokonaismäärä kasvoi noin kahdeksan prosenttia.

Erityisesti liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat lisääntyneet merkittävästi, eroa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on jopa noin 25 prosenttia. Liikennepoliisisektoria on työllistänyt nopeusvalvonta, cruising- ja mopomiittien valvonta ja kevään myötä alkanut mopo- ja moottoripyöräliikenne.

– Poliisi on pystynyt lisäämään jonkin verran liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan kohdennettua työaikaa. Liikennerikollisuus on piilorikollisuutta, mitä enemmän valvotaan, sen enemmän rikoksia tilastoituu. Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että olemme pystyneet paljastamaan vakavia liikennerikoksia entistä enemmän, Heikinheimo sanoo.

Lupapalveluiden kysyntä on lisääntynyt. Erityisesti henkilökorttien osalta kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa. Henkilökortteja on myönnetty huomattavasti enemmän kuin tammi–kesäkuussa 2020, valtakunnallisesti kasvua on noin 32 prosenttia.

Myös passien haussa on aktivoiduttu ja kesäkuukausille odotetaan ruuhkia poliisiasemille. Kesän myötä odotetaan yleisötilaisuuksien alkamista.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Sometähti Joalin Loukamaa yhteistyöhön Turun kaupungin kanssa

Joalin Loukamaa.

Turun kaupunki käynnistää yhteistyön sosiaalisen median vaikuttajan Joalin Loukamaan kanssa. Turkuun syksyllä 2021 muuttanut, ja Turusta alun perin kotoisin oleva Loukamaa on 20-vuotias artisti-malli-tubettaja ja sosiaalisessa mediassa kansainvälisesti seuratuin suomalainen somevaikuttaja yli 7 miljoonalla seuraajalla eri kanavissa.

Raisio aloittaa kolmannen koronarokoteannoksen antamisen immuunipuutteisille, kaikki annokset saa ilman ajanvarausta

Raisio aloittaa THL:n ohjeistuksen mukaisesti immuunipuutteisten kolmannet koronarokotukset. Rokoteannos tarjotaan osana koronarokotesarjaa niille 12 vuotta täyttäneille raisiolaisille ja ruskolaisille, jotka taudin tai hoidon vuoksi ovat voimakkaasti immuunipuutteisia.

Pinellan tilalle avataan Via Tribunali -ravintola

Pinella säilyy ravintolakäytössä. Tiloihin tulee pizzeria.

Turkulainen klassikkoravintola Pinella palvelee asiakkaita nykyisellä konseptilla viimeistä kertaa lauantaina 25. syyskuuta. Kulttuurihistoriallinen kiinteistö Aurajoen rannalla säilyy Sunborn-konsernin omistuksessa, ja ravintoloitsijana vetovastuun ottaa uusi toimija Son of a Punch. Suomen vanhimmaksikin tituleeratussa ravintolassa päästään ruokailemaan taas marraskuun alussa.

Turku testaa ratkaisuja sujuvaan ja turvalliseen pyöräpysäköintiin

Pyöräpysäköinnin kokeiluissa testataan syksyn aikana uusia ratkaisuja pyöräilyn edistämiseksi ja pysäköintiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Kokeilujen tarkoitus on helpottaa ja edistää pyöräpysäköintiä, tarjota uusia palveluja erilaisille käyttäjille ja samalla kannustaa vähähiiliseen liikkumiseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Matti Bergendahlia esitetään HUSin toimitusjohtajaksi

Matti Bergendahl.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin uudeksi toimitusjohtajaksi esitetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaa Matti Bergendahlia . Hallitus päätti asiasta äänestämällä kokouksessaan tänään.

Palkattu työvoima tekee entistä suuremman osan maa- ja puutarhatalouden työstä, ulkomaalaisten työntekijöiden määrä lisääntynyt

Maa- ja puutarhatalous työllisti viime vuonna noin 138 000 henkilöä. He tekivät töitä noin 70 800 henkilötyövuoden verran. Suurin työntekijäryhmä oli viljelijät ja heidän perheenjäsenensä, mutta palkatun työvoiman määrä ja erityisesti heidän tekemänsä työmäärä ovat kasvaneet. Merkittävä osa palkatusta työvoimasta on ulkomaista.

Turku Energia: Kaukolämmön hintakehitys jatkuu laskevana

Jari Kuivanen.

Turku Energian myymän kaukolämmön hintakehitys jatkuu laskevana. Hintakehitykseen vaikuttavat viimeisen kahden vuosikymmenen aikana tehdyt investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon, verkostohyötysuhteen parantuminen sekä lämmön käyttö- ja kunnossapidon parissa tehty kehitystyö muun muassa tuotannon optimoinnin osalta.

Junnila: Miksei ETYJ tarkkaillut duuman vaaleja?

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin piti tehdä laaja tarkkailumissio duuman vaaleissa, mutta Venäjä halusi rajoittaa tarkkailijoiden määrää. Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) kertoo syistä, jotka johtivat hankkeesta luopumiseen.

Föli siirtyy talviaikatauluihin ensi maanantaina

Sirpa Korte.

Turun seudun joukkoliikenne Föli siirtyy talviaikatauluihin maanantaina 27. syyskuuta. Talvikauden alkaessa ei tehdä muutoksia linjojen reitteihin.

Alle 12-vuotiaiden lasten ei enää tarvitse mennä koronatestiin lievissä oireissa

Koronatestauksen määrät ovat pudonneet selvästi sen jälkeen, kun päivitettiin kaksi koronarokotetta saaneiden testauslinjausta. Nyt myös lasten osalta muutetaan testauskäytäntöjä valtakunnallisen linjauksen mukaisesti.

Merenkulun turvallisuuspalkinto Viking Linen M/S Amorellan miehistölle

Viking Linen M/S Amorellan miehistö on saanut Sea Sunday -tunnustuksen.

Viking Linen M/S Amorellan miehistö on saanut arvostetun Sea Sunday -tunnustuksen ammattitaitoisesta toiminnastaan vuosi sitten Ahvenanmaalla sattuneessa karilleajossa.

Kirjamessujen pääteemana musiikki

Musiikkialan ammattilaisista kirjamessuilla on mukana muun muassa Ismo Alanko.

Turun Kirjamessujen poikkitaiteellisena pääteemana on tänä vuonna musiikki ja auditiivinen kulttuuri. Musiikki on suuressa osassa koko viikonlopun ajan, kun messuilla koetaan suuria tunteita oopperan, kuorolaulun ja konserttien parissa. Musiikkialan ammattilaisista mukana ovat Ismo Alanko , Samuli Edelmann , Anna Puu , M.A. Numminen , Kauko Röyhkä , Mikko Alatalo , Jaakko Kuusisto , Olli Kortekangas , Seppo Kimanen , Mikko ”Pyhimys” Kuoppala , Kimmo ”Elastinen” Laiho ja Mariska .

Yrityssaatavien perintäkuluja halutaan rajoittaa

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa perintälakiin muutoksia, joilla rajoitetaan myös muiden kuin kuluttajasaatavien perintäkuluja. Tarkoituksena on entistä tehokkaammin estää kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen yritysvelallisilta. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa.

Uskontojen rauhankävely Turussa torstaina

Pääministeri Juha Sipilä marssi eturivissä Logomolta Tuomiokirkolle uskontojen rauhankävelyllä vuonna 2017.

Uskontojen edustajat Turussa kävelevät torstaina 23. syyskuuta kello 17–18.30 rauhan ja ilmastotekojen puolesta. Uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uskontojen rauhankävelyt järjestetään Turun lisäksi myös Helsingissä ja Oulussa.

OP: Nuorten aikuisten talletukset kasvaneet tuplavauhtia muihin ikäryhmiin verrattuna

OP:n asiakkaista alle 30-vuotiaiden aikuisten talletukset ovat viime vuosina kasvaneet yli kaksi kertaa nopeammin kuin muilla ikäryhmillä. Myös nuorten arvo-osuustilien määrä on moninkertaistunut. Taustalla vaikuttaa säästämisen ja sijoittamisen lisääntynyt suosio.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee ajokaistan Ispoisten kiertotiellä

Viemäri- ja vesijohtotyötä tehdään Ispoisten kiertotie 20:n kohdalla 20.-22. syyskuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä.

Suurmarkkinakiertue huipentuu Turkuun

Suojaustoimet olivat käytössä suurmarkkinoilla myös viime syksynä.

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on järjestänyt kesä-syyskuussa kattavia terveysturvallisuustoimenpiteitä noudattaen 16 kaupunkia käsittävän Suurmarkkinakiertueen, jossa samassa kokonaisuudessa ovat Kansainväliset ja Suomalaiset Suurmarkkinat. Kiertue huipentuu Turkuun 23.–26. syyskuuta.

Tieto lainsäädännön muutoksesta ei ole mennyt perille, erityisesti rakennusalan pienyrityksissä puutteita syöpävaaran torjunnassa

Suomessa todetaan vuosittain noin tuhat työperäistä syöpää. Lainsäädännön muutos, jolla pyritään suitsimaan syöpävaaralliselle pölylle altistumista työpaikalla, astui voimaan vuoden 2020 alussa.

Urheilu

Olli Santalahti UFC-tason testiin

Olli Santalahti.

Vapaaottelija Olli Santalahti saa toivomansa kovan vastuksen, kun Brave CF -organisaatio järjestää otteluillan Puolassa 25. syyskuuta. Turkulaista vastaan asettuu itävaltalainen Ismail Naurdiev 25 ottelun kokemuksella. 20 ottelua urallaan voittanut Naurdiev on otellut myös neljä kertaa UFC:ssä vuosien 2019 ja 2020 aikana. Noista otteluista itävaltalaisen saldo on kaksi voittoa ja kaksi tappiota.

West Coast Phoenix Girls ensimmäiseen otteluunsa

Raisiolainen tyttöjen amerikkalainen jalkapallojoukkue West Coast Phoenix Girls käynnistää kautta aikojen ensimmäisen pelikautensa sunnuntaina 19. syyskuuta Raisiossa. West Coast Phoenix Girlsin ja Jyväskylä Jaguarsin välinen ottelu käynnistää tyttöjen U20- sarjan Kerttulan urheilukentällä kello 13.

Unelmien peliä -rahasto mahdollistamassa 123 varsinaissuomalaisen juniorikiekkoilijan harrastamista

Mikko Kodisoja (vas.) ja Ilkka Paananen.

Vuosi sitten perustetun Unelmien peliä -rahaston toinen pelaajille suunnattu tukihakukierros on saatu päätökseen. Positiivisen tukipäätöksen saa tänä syksynä 123 ikäluokkien U9-U14 varsinaissuomalaista junioria, yhteensä tukea maksetaan 82 970 euroa.

Viimeistä kauttaan Interiä valmentavalla Jose Riveirolla mahdollisuus tehdä historiaa

Jose Riveiron aikakausi Interissä on ollut menestyksekäs. Aika espanjalaisen jälkeen on haaste koko seuralle.

Interin päävalmentaja Jose Riveiro ilmoitti syyskuun alkupuolella, että miehen pesti Interin peräsimessä päättyy tämän vuoden jälkeen. Riveiron kolmen vuoden ajanjakson jälkeen Inter on tienhaarassa.

Puukkokatsomo: Hyvää balsamia Ruosteelle

Henri Ruoste ja ratsu Roble.

Kouluratsastaja Henri Ruoste otti kouluratsastuksen EM-kisoissa komeasti kuudennen sijan syyskuun toisena viikonloppuna. Kuudes sija ja vapaaohjelman omat ennätyspisteet 82,600 olivat turkulaiselle hyvää balsamia Tokion olympialaisten pettymyksen jälkeen.

Otteluanalyysi: TPS:n syyskunto kestää, nyt jäi jalkoihin Gnistan

Serge Atakayi kuului TPS:n onnistujiin.

TPS on äitynyt hyvään pelivireeseen jalkapalloilun Ykkösessä juuri oikeaan aikaan. Pisteitä on alkanut kertyä myös kotikentältä, toisin kuin alkukaudesta. Jalkoihin jäi nyt Gnistan, joka taipui maalein 3-0 (1-0). TPS oli pelillisesti erinomainen varsinkin avausjaksolla, mutta ratkaisi pelin vasta toisella, eikä ollut huono silloinkaan. Ilari Mettälä iski kaksi osumaa, Serge Atakayi yhden.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.