Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat uusitaan allianssimallilla

Nykyinen Kirjalansalmen silta on käytössä vielä useita vuosia. Nykyinen Kirjalansalmen silta on käytössä vielä useita vuosia. Kuva: Marttiina Sairanen

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen hankinnat on käynnistetty. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen urakoitsijan valinta pyritään tekemään syys-lokakuun aikana. Hankkeen tavoitteena on turvata ainoan maantieyhteyden säilyminen entistä parempana Paraisille ja Turunmaan saaristoon. Hanke myös tukee Paraisten elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämistä sekä lisää liikenteen turvallisuutta ja asumisviihtyisyyttä.

Hankkeen alueella parannetaan maantien 180 kuntoa sekä liittymäjärjestelyä ottaen huomioon niin autoilijat kuin jalankulkijat ja pyöräilijät. Lisäksi alueelle rakennetaan melusuojauksia. Hankekokonaisuuden suurimmat yksittäiset rakennuskohteet ovat uusittavat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat. Hankekokonaisuuden kustannusarvio on 128 miljoonaa euroa.

Saaristotie (Mt 180) on ainoa maantieyhteys Turunmaan saaristoon, joten hankkeessa uusittavien siltojen merkitys Paraisten kaupungille ja kaupunkilaisille sekä saariston elinkeinoelämälle on huomattava. Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat ovat tulossa käyttöikänsä päähän ja hankkeen keskeinen tavoite onkin turvata tieyhteys Paraisille ja Turunmaan saaristoon uusien siltojen myötä.

Siltayhteyden takana toimii valtakunnallisesti merkittäviä suurteollisuusyrityksiä, kuten betoni-, kalkki- ja konepajateollisuutta, joiden kuljetuksille sillan toimivuus ja entistä raskaampien kuljetusten mahdollistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Saaristotie palvelee myös matkailua, muun muassa Saariston rengastien keskeisenä osana.

Kirjalansalmen uusi vinoköysisilta on rakennuskohteena vaativa. Vastaava saman mittakaavan silta valmistui Suomessa viimeksi yli 20 vuotta sitten. Liikennemäärä Kirjalansalmen sillalla on huomattava, ja kesäaikaan liikennemäärät kasvavat entisestään.

– Kirjalansalmen uuden vinoköysisillan kokonaispituus on yli 600 metriä ja sen pisin jänneväli on noin 250 metriä. Hessundinsalmen uusi silta on rakennuskohteena tavanomaisempi, vaikka ei sekään ole mikään pieni siltakohde. Salmeen rakennetaan lähes 300 metrin pituinen silta, jossa pisin jänneväli on noin sata metriä. Haussa on kumppani, jolla on vahvaa siltaosaamista, toteaa hankkeen projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Hankekokonaisuus on päätetty toteuttaa yhtenä urakkana allianssimallilla.

– Hankintamallin valinta on keskeisen tärkeää hankekokonaisuuden onnistuneen toteutuksen ja laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Teknisesti haastavien hankkeiden toteutuksessa allianssimalli on toiminut hyvin ja myös tässä siltahankkeessa uskomme vahvasti onnistumiseen yhdessä valittavan rakentajakumppanin kanssa, kertoo Wikström.

Väylävirasto järjesti infra-alan toimijoille markkinainfon hankintamallista ja nyt jo käynnistyneen hankinnan tarkemmasta aikataulusta alkukesällä. Etänä järjestettyyn markkinainfoon osallistui laaja joukko hankkeesta kiinnostuneita suunnittelijoita ja rakentajia.

Hankinnat käynnistettiin heti toteutuspäätöksen myötä ja ne ovat edenneet hyvin. Neuvottelumenettelynä järjestettävään allianssiurakan tarjouskilpailuun on valittu osallistumishakemusten perusteella tarjoajiksi Destia Oy, GRK Infra OY, Kreate Oy ja YIT Suomi Oy. Hankintamenettely etenee elo-syyskuussa pidettävien neuvottelukierrosten ja palkkiotarjouksen myötä kohti urakoitsijan valintaa. Tavoiteaikataulun mukaisesti urakoitsijan valinnasta päätetään syys-lokakuussa.

Urakoitsijan valinnan jälkeen käynnistyy allianssiurakan kehitysvaihe, jossa määritellään hankkeen tarkka tekninen laajuus ja laatutaso sekä tavoitekustannus. Myös yksityiskohtaisen rakennussuunnitelman laatiminen aloitetaan kehitysvaiheen alussa. Maastossa rakentamistyöt voidaan aloittaa, kun sopimusosapuolilla on yksimielisyys hankesuunnitelman sisällöstä. Lisäksi rakennustöiden aloittaminen edellyttää hallinnollisia lupia ja päätöksiä, kuten tiesuunnitelmien hyväksymisen ja vesilain lupapäätökset.

– Rakentamiseen varataan useampi kesäkausi, eli nykyinen Kirjalansalmen silta on käytössä vielä useita vuosia. Sen kunnon seurannasta ja ylläpidosta huolehditaan tehostetusti tiiviissä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Myös tienkäyttäjillä on tärkeä rooli vanhan, heikkokuntoisen sillan käyttökunnon säilymisessä. Voimassa olevia rajoituksia tulee noudattaa niin ajonopeuksien kuin raskaan liikenteen etäisyyksien osalta, muistuttaa Wikström.

Saaristotien käyttäjät, alueen asukkaat, elinkeinoelämä ja muut hankkeesta kiinnostuneet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon.

– Pyrimme mahdollisimman laajaan ja avoimeen tiedon jakamiseen. Hankkeen nettisivut avataan syksyllä, jolloin myös tilattavan kuukausikirjeen julkaiseminen alkaa. Pyrimme myös tiedottamaan sosiaalisessa mediassa aktiivisesti rakentamiskuulumisia, kertoo Wikström.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Hattulan Suontaan miekkahauta kertoo varhaiskeskiajan sukupuoliroolien joustavuudesta

Suontaan kuuluisa miekka on tutkimuksen mukaan kätketty hautaan myöhemmin.

Yli 50 vuotta sitten löydetyn Hattulan Suontaan Vesitorninmäen miekkahaudan tuore uudelleenanalyysi kyseenalaistaa perinteiset käsitykset sukupuolten rooleista rautakauden ja varhaiskeskiajan yhteisöissä ja kertoo ei-binäärisen sukupuolen ilmaisusta aikakaudella. Hauta toimii myös osoituksena siitä, kuinka tällaiset henkilöt ovat voineet olla arvostettuja ja kunnioitettuja yksilöitä yhteisöissään.

Saijan koti keräsi kehuja Instagramissa, mutta kaunis sänky ei ollutkaan hyvä nukkua – halpajäljitelmät tulevat kalliiksi näistä syistä

Saija Vainio osti ensin halvan kopion, mutta vasta aito Tempur toi kunnon yöunet. COCONUTWHITEB

Esimerkkitapaus: Tempur-jäljitelmään haksahtaminen huononsi unen laatua, mikä lopulta johti tuplahankintoihin.

Turun Osuuskaupan myynti kasvoi lähes kymmenen prosenttia alkuvuonna

Liikenne- ja polttonestekaupassa myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna eniten, 16,5 prosenttia.

Turun Osuuskaupan tammi–kesäkuun veroton vähittäismyynti oli 322,5 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 9,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

THL: Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat erittäin hyvin vakavalta koronataudilta

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat hyvin koronavirustaudilta ja erinomaisesti sen vakavilta muodoilta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Eri rokotevalmisteiden välillä ei ole juurikaan eroa siinä, kuinka hyvän suojan ne antavat koronavirustautia vastaan.

Sinilevätilanne rauhoittunut avomerialueilla tuulisen sään vuoksi

Epävakainen sää on sekoittunut vesiä.

Sinilevätilanne on rauhoittunut etenkin avomerialueilla tuulisen sään vuoksi. Sisävesialueilla tilanne on ajankohtaan nähden tavanomainen.

Turun yliopiston opiskelijat pelastamassa Itämerta kansainvälisen kilpailun tutkimusprojektissa

Aboa-joukkue.

Turun yliopiston opiskelijoista koostuva poikkitieteellinen Aboa-joukkue osallistuu tänä vuonna kansainväliseen synteettisen biologian iGEM-kilpailuun. He organisoivat omaa tutkimusprojektiansa, jonka tavoitteena on vähentää Itämereen päätyvän lääkejätteen määrää.

Opinnot käyntiin lähiopetuksessa Rasekossa

Rasekossa koulu alkaa ensi ja seuraavalla viikolla suunnitelmien mukaan normaalisti lähiopetuksessa. Aloittavat ryhmät saapuvat kampukselle 5. elokuuta ja jatkavat ryhmät oman aikataulunsa mukaan pääosin 10. elokuuta viikolla 32. Etäopetusta voi olla aika ajoin aikuisryhmillä.

Metsäteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat

Metsäteollisuuden tuotantomäärät olivat huhti-kesäkuussa suuremmat viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Tuotanto oli toisella kvartaalilla edellisvuotta suurempaa kaikissa päätuoteryhmissä.

Koronarokotteen voi saada ensi viikolla ilman ajanvarausta Naantalissa

Naantalissa avautuu elokuun ensimmäisellä viikolla mahdollisuus saapua koronarokotteelle ilman ajanvarausta. Pop up -rokotuspäivät järjestetään Birgittasalissa (Opintie 2) torstaina 5. elokuuta ja perjantaina 6. elokuuta kello 12–16. Mukaan rokotukseen tarvitsee vain kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Sisätiloissa ja jonottaessa tulee käyttää kasvomaskia.

Kasvusta kohti tehokkuutta

Työt Meyer Turun telakalla jatkuvat ainakin vuoteen 2026.

Suomen talous elpyy, mutta joillakin toimialoilla elpyminen on kuitenkin vasta alussa. Meyer Turun tilanne näytti valoisalta ennen koronaa. Korona iski suoraan telakkaan tartuntoina mutta ennen kaikkea se iski siihen toimialaan, joka on telakan tilaaja ja työllistäjä eli risteilybisnekseen.

RP-Yhtiöiden valitus nurin

Turun hallinto-oikeus on hylännyt RP-Yhtiöt Oy:n maanvuokramiehen teettämisuhan tuomitsemista koskevasta päätöksestä tekemän valituksen. Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus on hylätty.

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin.

Triathlontapahtuma Challenge Turku järjestetään 31.7.–1.8. Turun ja Aurajoen maisemissa jo kuudetta kertaa. Lauantaina kisataan nuorten Suomen Cupin osakilpailu sprint- ja supersprint-matkoilla, ja sunnuntaina kilvoitellaan triathlonin puolimatkan SM-mitaleista. Challenge Turku tarjoaa laadukkaan ja elämyksellisen kilpailun myös laajalle harrastajajoukolle. Tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti Clean & Safe Turku -toimintamallin mukaisesti.

Sairauspäivärahan käsittelyn ruuhka jatkuu

Sairauspäivärahan hakemusten käsittelyajat Kelassa ovat pidentyneet. Hakemuksen käsittely kestää 10–40 arkipäivää.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi TPS:aan

Serge Atakayi nähtiin Jaron paidassa jo kaudella 2015. Vastassa on Interin Egzon Belica.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi Miesten Ykköseen ja TPS:n paitaan. Hän siirtyy Turkuun SJK:sta loppukauden kattavalla lainasopimuksella. Atakayi on kotoisin alun perin Kongon demokraattista tasavallasta, mutta hän sai Suomen kansalaisuuden jo vuonna 2016. 22-vuotias Atakayi edusti vuodet 2016–19 Glasgow Rangersia.

Tulipalo saatu hallintaan VAK:n Vahdon tehtaalla

VAK:n Vahdon tehtaan korikokoonpanohallissa syttyi keskiviikkoiltapäivänä tulipalo katolla sijaitsevassa ilmastointikonehuoneessa hallissa tehtyjen muutostöiden yhteydessä.

Asuntokauppa jatkuu vilkkaana Turussa

Taina Tallbacka-Kitola.

Asuntokauppa on käynyt koko vuoden ensimmäisen puoliskon vilkkaana. Nordea on kasvattanut asuntoluototustaan toisella neljänneksellä 22 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen koko maassa. Turussa kasvua on ollut merkittävästi enemmän, yli 40 prosenttia.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto laajentaa kokoontumisrajoitukset koko Varsinais-Suomeen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt laajentaa tällä hetkellä voimassa olevat tartuntatautilain 58. pykälän mukaiset koronarajoitukset koskemaan kaikkia Varsinais-Suomen kuntia. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla on tosiasiallisesti mahdollisuus säilyttää riittävä etäisyys toisiinsa ja turvallisuus voidaan varmistaa Covid-19 tartuntojen ehkäisemiseksi. Rajoitus koskee yli kymmenen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 29.7.–15.8.

Supikoira sopeutuva joka paikan munarosvo

Supikoira tuhoamassa sorsan keinopesään lintuvesien suojeluohjelmaan kuuluvan Kevätön-järven rannalla.

Suomessa runsaslukuinen vieraslaji supikoira osoittautui keinopesäkokeissa luontaisia nisäkäslajeja yleisemmäksi sorsanpesärosvoksi. Supikoiralle kelpasivat pesät niin rannoilla, metsissä, maaseutumaisemassa kuin kaupungissakin.

Urheilu

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin

Challenge Turku -triathlon huipentuu puolimatkan SM-kisoihin.

Triathlontapahtuma Challenge Turku järjestetään 31.7.–1.8. Turun ja Aurajoen maisemissa jo kuudetta kertaa. Lauantaina kisataan nuorten Suomen Cupin osakilpailu sprint- ja supersprint-matkoilla, ja sunnuntaina kilvoitellaan triathlonin puolimatkan SM-mitaleista. Challenge Turku tarjoaa laadukkaan ja elämyksellisen kilpailun myös laajalle harrastajajoukolle. Tapahtuma järjestetään terveysturvallisesti Clean & Safe Turku -toimintamallin mukaisesti.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi TPS:aan

Serge Atakayi nähtiin Jaron paidassa jo kaudella 2015. Vastassa on Interin Egzon Belica.

Laitahyökkääjä Serge Atakayi siirtyy loppukaudeksi Miesten Ykköseen ja TPS:n paitaan. Hän siirtyy Turkuun SJK:sta loppukauden kattavalla lainasopimuksella. Atakayi on kotoisin alun perin Kongon demokraattista tasavallasta, mutta hän sai Suomen kansalaisuuden jo vuonna 2016. 22-vuotias Atakayi edusti vuodet 2016–19 Glasgow Rangersia.

Samoojan urakka alkaa

Kalle Samooja.

Turkulaisgolfari Kalle Samoojan urakka Tokion olympialaissa alkaa 29. heinäkuuta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. 33-vuotiaalle turkulaiselle olympialaiset ovat uran ensimmäiset. Samooja ja toinen suomalaisgolffari Sami Välimäki ovat tulessa loppuviikon aikana aamuyön tunteina.

Olli Santalahti häkkiin Milanossa

Olli Santalahti.

Vapaaottelija Olli Santalahden maailmanvalloitus jatkuu 1. elokuuta, kun turkulainen kohtaa Brave 52 -illassa sveitsiläisen Kevin Ruartin . Santalahti otteli Bravessa ensimmäistä kertaa viime maaliskuussa, jolloin hän voitti Georges Eidin hajaäänituomiolla. Ruart on urallaan ottanut yhdeksän voittoa ja hävinnyt neljä kertaa. Bravessa Ruart on otellut kolme kertaa. Noista otteluista hän on voittanut kaksi ja hävinnyt yhden.

Harjoituskeskuksen uimarit valittu

Aino-Kaisa Paatos.

Elokuun alussa toimintansa aloittavaan Turun uinnin harjoituskeskuksen uimarit on valittu. Ensimmäisenä valittiin yhdeksän uimaria. Uimarit ovat Aino-Kaisa Paatos , Anniina Kallio , Emilie Pärnänen , Irene Mäkilä , Jesper Lietzén , Laura Mäki , Olivia Weuro , Rebekka Luoto ja Roope Paatos .

Keihäänheittäjät poikkeus säännössä

Silja Kosonen on yksi suomalaisen yleisurheilun potentiaalisista tulevaisuuden supertähdistä.

Yleisurheilijoiden menestys nuorissa ei siirry helposti aikuisten tasolle

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.