Juha Laine ja Timo Veromaa Turun yliopiston työelämäprofessoreiksi

Timo Veromaa. Timo Veromaa. Kuva: Ari-Matti Ruuska

Dosentti Juha Laine on nimitetty Turun yliopiston lääketaloustieteen työelämäprofessoriksi ja LT, eMBA Timo Veromaa lääkekehityksen työelämäprofessoriksi. Nimityksillä vahvistetaan Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen, Suomen Akatemian rahoittaman InFLAMES-lippulaivahankkeen toimintaa. Molemmat työelämäprofessorit on kutsuttu osa-aikaiseen tehtävään InFLAMES-lippulaivan rahoituskauden ajaksi.

InFLAMES – Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina -lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan lippulaivan tutkimukselle. Juha Laineen ja Timo Veromaan työelämäprofessorinimitykset tukevat lippulaivaa näissä tavoitteissa.

Lääketaloustieteen työelämäprofessorin tehtävän tarkoituksena on lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä yhteistyötä Turun yliopiston ja lääkealan yritysten välillä. Lääkekehityksen työelämäprofessuurin tarkoituksena on puolestaan tuoda lisää life science -alan yritys- ja innovaatio-osaamista Turun yliopistoon, lisätä yhteistyötä yliopiston ja lääkealan yritysten välillä sekä toimia mahdollistajana innovaatioiden kaupallistamisessa.

– Meille oli jo InFLAMESia rakennettaessa selvää, että työelämäprofessorit olisivat keskeinen väline yliopistossa tehtyjen löydösten kaupallisen potentiaalin tunnistamisessa ja sopivan jatkojalostajan löytämisessä yritysmaailmasta. Olemme todella iloisia saadessamme Laineen ja Veromaan tiimiimme, iloitsee InFLAMES-lippulaivan johtaja, akateemikko Sirpa Jalkanen.

– Työelämäprofessorien nimittämisellä Turun yliopisto on voinut tuoda opettajiksi ja tutkimuksen ohjaajiksi henkilöitä, joilla on juuri tällä hetkellä yhteiskunnan erityisesti tarvitsemaa osaamista. Työelämäprofessorit kehittävät yliopiston ja työelämän välistä vuorovaikutusta. Rekrytointien myötä voimme vahvistaa strategisesti tärkeitä alojamme ja kasvattaa yhteiskunnallista vaikuttavuuttamme, sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lääketaloustieteen työelämäprofessoriksi nimitetty Juha Laine on filosofian tohtori sekä lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Laine työskentelee lääkeyritys Rochessa. Hän vastaa siellä reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Turun yliopistolla on ollut vuodesta 2018 yhteistyösopimus Rochen kanssa. Laineen rekrytointi työelämäprofessoriksi on erillinen lisäaskel Rochen ja Turun yliopiston välisessä yhteistyössä.

Aiemmin Laine on toiminut muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa (nyk. THL), terveystalousasiantuntijana AstraZenecassa ja terveystalouspäällikkönä Pfizerilla. Laine on myös julkaissut runsaasti ja monipuolisesti. Lisäksi hänellä on laaja kokemus vaikuttavuusperusteisesta terveydenhuollosta.

– Olen kiitollinen Turun yliopistolle ja InFLAMES-hankkeelle työelämäprofessuuriin mahdollistamisesta. Turun yliopisto on tunnettu korkeatasoisesta lääketieteen ja taloustieteen tutkimuksesta ja opetuksesta. Immuunijärjestelmän tutkimus on vuosien mittaan tuottanut käyttöömme uusia hoitomenetelmiä, joilla vakavien sairauksien kulkua on voitu muuttaa dramaattisesti. Uusien hoitomenetelmien avulla on voitu vähentää sairauksien taloudellista ja inhimillistä tautitaakkaa ja muuttaa hoitokäytäntöjä. Työtä kuitenkin vielä riittää ja korkeatasoiselle tutkimukselle on tarvetta. Olen innostuneena mukana edistämässä InFLAMES-hankkeen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja lisäämässä lääketieteellisen ja terveystaloustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen yhteistyötä, Laine summaa.

Laineen professuuri sijoittuu lääketieteelliseen tiedekuntaan ja Turun yliopiston kauppakorkeakouluun. Vahvan terveystaloustieteellisen tutkimustaustan omaava Laine tuo tutkimukseen ja opetukseen lääketieteellisen tiedekunnan ja kauppakorkeakoulun yhteisiä kiinnostuksen kohteita vahvistavaa osaamista. Työelämäprofessuuriin kuuluu lääketaloustieteeseen ja lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arviointiin liittyvän kurssin opetus vuosittain.

– Juha Laineen terveystaloustieteen ymmärrys ja lääkeyritystausta tuo arvokkaan näkökulman esimerkiksi kustannuskehityksen arvioimiseen terveydenhuollossa. Tämä tukee Turun yliopiston pyrkimystä tarjota tutkittua tietoa sote-uudistuksen tueksi, sanoo lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen.

– Juha Laineen monipuolinen osaaminen tuo upean lisän monitieteiseen terveystaloustieteen tutkimukseen ja koulutukseen. Talouden ja lääketieteen yhdistävää erityisosaamista on Suomessa vähän, vaikka sille on valtava kysyntä koko yhteiskunnan näkökulmasta, toteaa Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund.

Lääkekehityksen työelämäprofessoriksi nimitetty LT, eMBA Timo Veromaa on tutkijataustainen johtajakoulutuksen saanut lääkäri, joka on toiminut life science- ja terveysteknologia-alan yritysten johtotehtävissä ja hallitustyössä 25 vuoden ajan Suomessa, Yhdysvalloissa, Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Suomessa ja Yhdysvalloissa pörssilistatun lääkekehitysyhtiö Biotie Therapies Oyj:n toimitusjohtajana Veromaa vastasi suhteista omistajiin, potentiaalisiin sijoittajiin ja julkisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin rahoittajiin.

Tällä hetkellä Veromaa toimii Helsingissä ja Tukholmassa First North -pörssilistatun geeniterapiaa ja biologisia lääkkeitä kehittävän Herantis Pharma Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja kansallisen Biopankkiosuuskunnan FINBB:n hallituksen puheenjohtajana. Veromaa on ollut aktiivinen lukuisissa alan julkisen sektorin hankkeissa yritystoiminnan edellytysten kehittämisessä Suomessa ja toiminut lukuisissa luottamustehtävissä.

– Olen todella innoissani tästä nimityksestä. Immunologian perustutkimuksesta on syntynyt merkittäviä uusia lääkkeitä ja muita hoitomuotoja syöpään ja autoimmuunisairauksiin, ja koen olevani etuoikeutettu voidessani auttaa InFLAMES-lippulaivan huippututkijoita kaupallisten mahdollisuuksien arvioinnissa, Veromaa sanoo.

Veromaan professuuri sijoittuu lääketieteelliseen tiedekuntaan.

– Veromaa tuo Turun yliopistoon life science -alan laajaa yritysosaamista ja kokemusta tiiminrakentajana ja innostavana johtajana sekä syvää näkemystä kokeneena mentorina. Hänellä on vahva verkosto Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Veromaa tuntee life science- ja terveysteknologia-alan innovaatio- ja rahoitusketjun startup-vaiheesta markkinoille, Hänninen summaa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Varsinais-Suomen kuntapäättäjät uskovat kunnan työhyvinvoinnin heikkenevän tai pysyvän ennallaan

Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan 29 prosenttia Varsinais-Suomen kuntapäättäjistä uskoo kuntatyöntekijöiden työhyvinvoinnin paranevan tulevina vuosina. 30 prosenttia vastaajista uskoo työhyvinvoinnin pysyvän ennallaan ja 38 prosenttia taas näkee, että työhyvinvointi heikkenee tulevina vuosina. Valtakunnallisesti Kevan kuntapäättäjäbarometrin mukaan 36 prosenttia uskoo kuntien työntekijöiden työhyvinvoinnin paranevan tulevina vuosina, kun vastaajista 30 prosenttia uskoi työhyvinvoinnin heikkenevän ja 32 prosenttia uskoi työhyvinvoinnin pysyvän nykyisellä tasolla.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi 1,5 miljoonaa tieteelle ja taiteelle

Turun Nuoren Teatterin Tuulia Lindholm ja Suvi Aarrekari.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi 11. toukokuuta apurahoina ja opintostipendeinä 1,5 miljoonaa euroa. Tämän vuoden haussa apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon ennätykselliset 1 150 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 20 miljoonaa euroa. Apurahoja myönnettiin yhteensä 117.

Täyttä asiaa: Niittykoti pois Hepokullasta

Niittykoti keskusteluttaa Hepokullassa.

Mielestäni alkoholistien /narkomaanien asumisyksiköt pitää sijoittaa kauemmaksi normaalisti rauhallisilta asuinalueilta!! Myöskin valvontaa pitää olla koko ajan. Parakkikylä jonnekin Artukaisiin, siellä ei ole ”naapureita” lähellä. Toivottavasti sopimusta ei jatketa. Niittykoti sopisi esimerkiksi vammaisten tuettuun asumiseen.

Koronarokotusaikoja avautuu tiistaina Naantalissa 50 vuotta täyttäneille

Naantalilaisilla 50 vuotta täyttäneillä on tiistaiaamuna 11. toukokuuta kello 9 alkaen mahdollisuus varata koronarokotusaika. Naantaliin toimitettavien rokotteiden määrä ei ole merkittävästi kasvanut, joten aikoja on edelleen rajallinen määrä.

Martoilta puutarhaneuvoja maksutta

Kevät innostaa istuttamaan – tee kasvivalinnat harkiten ja kysy neuvoa marttojen kotipuutarha -chatissa. Voit kysyä reaaliaikaisesti verkossa puutarha-asiantuntijalta kotipihan kasvivalinnoista, vieraslajien tunnistamisesta ja hävittämisestä, kasvien leviämisen estämisestä sekä kasvijätteen käsittelystä ja kompostoinnista.

Vastaamon asiakkaiden mahdollista saada tietoja potilasasiakirjoistaan Kelasta

Psykoterapiakeskus Vastaamon asiakkaiden potilastietoja siirrettiin maaliskuussa Kelaan arkistoitavaksi. Kela on saanut valmiiksi tietoturvallisen järjestelmän, ja tietopyyntöihin pystytään nyt vastaamaan.

Rahastopääomat kasvoivat huhtikuussa, uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa, kun se oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Niittykodissa yksi koronavirustartunta

Niittykodin asumisyksikössä on todettu yhdellä asukkaalla koronavirustartunta. Koronavirukselle altistuneita kartoitetaan ja altistuneet asetetaan karanteeniin.

Kaukolämmön päästöt laskeneet Turun seudulla merkittävästi

Turun seudun hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosien 2015-2035 aikana suhteessa valtakunnalliseen päästökehitykseen.

Turku Energia ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy ovat investoineet viime vuosina kaukolämmön tuotantoon Turun seudulla. Kaukolämmön päästöt ovat laskeneet seudulla merkittävästi. Turun seudulla päästöt ovat pienentyneet ja pienentyvät valtakunnalliseen tasoon verrattuna nopeammin. Investointien ansioista Turun seudulla voidaan lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön.

Tutkimus: Jos vanhempi itse kokee oireita sisäilmasta, hän myös useammin raportoi lapsensa oireilevan koulun sisäilmasta

Vanhempien oma oireilu ja käsitykset sisäilman terveysvaikutuksista vaikuttavat siihen, kuinka todennäköisesti he raportoivat lapsensa oireilevan koulun sisäilmasta. Jos vanhempi liittää omat oireensa sisäilmaan, hän myös todennäköisemmin liittää lapsensa oireet koulun sisäilmasta johtuviksi. Mitä vaikeampia oireita vanhempi kokee sisäilmasta, sitä useammin hän raportoi lapsensa oireilevan koulun sisäilmasta.

Sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöille altistuminen lapsuudesta keski-ikään yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintaan keski-iässä

Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoima suomalaistutkimus osoittaa, että sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, kuten korkea verenpaine, seerumin korkea kokonais- ja LDL-kolesterolipitoisuus sekä ylipaino lapsuudesta keski-ikään ovat yhteydessä heikkoon kognitiiviseen toimintaan keski-iässä. Useiden riskitekijöiden kasautuminen oli voimakkaammin yhteydessä kognitiivisiin toimintoihin, kuten muistiin ja oppimiseen, visuaalisen tiedon käsittelykykyyn sekä reaktioaikaan.

Uudenmaankadulla Hämeenkadun ja Tuomiokirkkosillan välillä vain yksi ajokaista käytössä molemmissa ajosuunnissa

Uudenmaankadun vesijohtourakka on edennyt Hämeenkadun risteykseen. Uudenmaankadulla on Hämeenkadun ja Tuomiokirkkosillan välillä vain yksi ajokaista käytössä molemmissa ajosuunnissa.

Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä 24 tunnin ajan

Poliisi valvoo tehostetusti raskasta liikennettä 24 tunnin ajan. Valvonta alkaa tiistaina 11. toukokuuta kello 6 ja päättyy keskiviikkona 12. toukokuuta kello 6. Valvontaa tehdään tehostetusti läpi vuorokauden. Valvontajakso on samalla osa ROADPOL Operation Truck & Bus -valvontateemaa ja siihen osallistuvat kaikki poliisilaitokset.

VR laskee hintoja Helsingin ja Turun välillä

VR lisää junavuoroja Turun ja Helsingin välille ja laskee lipunhintoja.

VR valmistautuu vilkkaaseen kotimaan matkailun kesään laskemalla kaukoliikenteen lippujen hintoja tietyillä reiteillä. Nyt vuorossa ovat Helsingin ja Turun välisen reitin liput, joiden alin hinta aikuisten osalta laskee 7,90 euroon (aikaisempi hinta 8,90 euroa).

Aku Kuikka lopettaa

Aku Kuikka.

FBC Turun seuralegenda Aku Kuikka on päättänyt lopettaa salibandyuransa. 1989 syntyneen Kuikan mittava FBC-ura alkoi jo kaudella 2009–10. Uransa aikana Kuikka ehti pelata FBC:n paidassa 161 ottelua tehden niissä 214 pistettä. Kuikka on beeceen seurahistorian tehokkain pelaaja. Kuikka ehti pelata urallaan myös kaksi kautta Salibandyliigaa TPS:n paidassa. Liigassa hän merkkautti kaikkiaan 39 ottelua ja teki niissä seitsemän pistettä.

Turun Yliopistosäätiö tuki tiedettä lähes miljoonalla eurolla

Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään apurahat Turun yliopiston tutkijoille, jatko-opiskelijoille ja tutkimusryhmille. Apurahoja myönnettiin yhteensä 972 290 euroa. Apurahat on perinteisesti jaettu Snellmanin päivänä, ja tänä vuonna juhla järjestetään videomuodossa. Apurahojen turvin tutkitaan muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutuksia pingviineihin sekä Etsivän keskuspoliisin ja Valtiollisen poliisin tuottamaa aineistoa valtio- ja maanpetosrikoksista epäilemistään naisista.

Perheet keskiöön webinaarissa

Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima Perheet keskiöön! -hanke järjestää TYKS-alueen (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa) perhekeskuspäivän 24. toukokuuta kello 12–15. Päivän suunnitteluun ovat osallistuneet myös Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kirkkohallitus.

Raision Leijapuiston päiväkodissa ja Vaisaaren koulussa olleilla koronatartunta

Raision Leijapuiston päiväkodin tiloissa 5–6. toukokuuta olleella henkilöllä on todettu koronatartunta. Yksi päiväkotiryhmä, 20 altistunutta, on asetettu karanteeniin.

Urheilu

Aku Kuikka lopettaa

Aku Kuikka.

FBC Turun seuralegenda Aku Kuikka on päättänyt lopettaa salibandyuransa. 1989 syntyneen Kuikan mittava FBC-ura alkoi jo kaudella 2009–10. Uransa aikana Kuikka ehti pelata FBC:n paidassa 161 ottelua tehden niissä 214 pistettä. Kuikka on beeceen seurahistorian tehokkain pelaaja. Kuikka ehti pelata urallaan myös kaksi kautta Salibandyliigaa TPS:n paidassa. Liigassa hän merkkautti kaikkiaan 39 ottelua ja teki niissä seitsemän pistettä.

Otteluanalyysi: Inter puristi loppuhetkillä voiton Hakasta

Inter sai ottaa Haka-otteluun kuusi katsojaa. Jokainen heistä sai esittelyn ennen peliä ja oman katsomolohkon.

Se näytti jo tasapeliltä. Inter näytti jakavan pisteet Hakan kanssa kotikentällään jalkapalloilun Veikkausliigan taistossa, mikä olisi yllätys ja pettymys. Yksi hyökkäys lisäajan viimeisellä minuutilla muutti kaiken. Interin Matias Ojala käänsi laitaan, josta Taiki Kagayama lähetti suoraan syötöstä pallon matalana takaisin keskellä. Vaihtomies Jesper Engström oli oikeassa paikassa ja sijoitti pallon maaliin. Se oli ratkaisu. Inter löi Hakan 2-1 (1-1).

Kasper Hämäläinen palaa TPS-paitaan 2,5-vuotisella sopimuksella

Kasper Hämäläinen.

Jalkapallon Ykkösestä liiganousua tavoitteleva TPS saa riveihinsä todella kovan paluumuuttajan, kun Kasper Hämäläinen palaa Turkuun heinäkuussa. Hämäläisen nykyinen sopimus Tšekin liigan FK Jablonecin kanssa umpeutuu kesäkuun lopussa.

Valtakunnallinen Lady-Pesis-turnaus pelataan Turussa syyskuussa

Ilmoittautuminen pesäpallon valtakunnalliseen Lady-Pesis-turnauksen on avattu. Turkuun ja Kupittaan liikuntapuiston kentille odotetaan yli 40 naisten harrastepesisjoukkuetta 4.–5. syyskuuta.

Otteluanalyysi: TPS:lle katkera tasapeli miesylivoimasta huolimatta

Katsojia ei stadionille päästetty, mutta fanit muistivat kauden avausta aidan ulkopuolellakin.

Peli näytti jo selvältä. TPS johti Joakim Latosen maalilla ja hallitsi, kun VPS:n toppari Alieu Ceesay sai toisen varoituksen ja lensi kentältä. TPS pääsi pelaamaan miesylivoimalla. Mitä voisi tapahtua? Juuri se tapahtui.

Ahokas, Niemelä ja Hautamäki TPS-paitaan

Jaakko Hautamäki palaa TPS-paitaan.

TPS on kiinnittänyt kauden 21–22 joukkueeseensa kolme uutta pelaajaa. TPS-paidan pukevat ensimmäistä kertaa päälleen Aleksi Ahokas (Welhot) ja Jere Niemelä (SaiPa). Jaakko Hautamäki (FBC Turku) tekee paluun mustavalkoisiin.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.