Turun kouluihin ja päiväkoteihin rekrytoitu noin sata kasvatuksen ammattilaista valtion erillisrahoituksella

Pitkään jatkunut koronatilanne on kuormittanut lasten ja nuorten henkistä hyvinvointia koko maassa. Turussa huoleen on vastattu systemaattisella yhteydenpidolla etäkoululaisiin sekä koulujen henkilöstöresursseja lisäämällä. Neuvolan ja pääosin myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti myös korona-aikana, ja tukea on ollut saatavissa entiseen tapaan. Suunnitteilla on uudenlaisia tapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Varhaisen vaiheen tukea saa myös esimerkiksi perheneuvolan ohjaus- ja neuvontapuhelimesta sekä pian aloittavasta chat-palvelusta. Apua saa esimerkiksi kasvatukseen liittyvissä pulmissa, lapsen käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvissä huolissa, perheen ja parisuhteen vuorovaikutusongelmissa ja ristiriitatilanteiden selvittelyssä. Palvelu on suunnattu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Myös neuvolapalvelut toimivat normaalisti. Ennaltaehkäisevää tukea on lisätty muun muassa videovälitteisellä perhevalmennuksella sekä kasvatusasioihin keskittyvällä 2-vuotiaiden vanhemmille tarjottavalla etäneuvolalla. Neuvola-chat palvelee äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita kaikkina arkipäivinä.

Turun kouluihin ja päiväkoteihin on rekrytoitu noin sata kasvatuksen ammattilaista valtion erillisrahoituksella koko kuluvaksi lukuvuodeksi. Rahoitus käytetään erityisesti viime kevään etäopetusjakson koronaepidemiasta aiheutuneiden haittojen minimoimiseen.

Kaikkiin Turun peruskouluihin on palkattu erityisopettaja ja lukioihin on rekrytoitu lisää opetus- ja ohjaushenkilökuntaa. Varhaiskasvatukseen on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettajia, alueellisen varhaiskasvatuksen sosionomeja, omakielisiä ohjaajia, toimintaterapeutti, päivähoitoavustajia sekä henkilöstön tueksi digitutoreita. Myös Turun ammatti-instituutti on saanut rahoitusta koronavaikutusten paikkaamiseen.

– Turun kaupunki on merkittävästi panostanut oppilaiden tukemiseen ja hyvinvointiin koronavuoden aikana, sanoo sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen.

Opiskeluhuollon resursseja on lisätty tämän vuoden helmikuussa kuraattori-psykologityöparilla ja kolmella terveydenhoitajalla. Koko koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstö on tänä vuonna toiminut kaupungin erittäin vakavasta koronatilanteesta huolimatta kouluissa, eikä terveydenhoitajia ja lääkäreitä ole siirretty koronanvastaiseen työhön.

Turun kouluissa pidetään systemaattisesti yhteyttä etäopetuksessa oleviin oppilaisiin, ja kuraattorit sekä psykologit ottavat välittömästi yhteyttä oppilaaseen, kun huoli hänen tilanteestaan on tullut tietoon. Sekä peruskouluun että toiselle asteelle on luotu ja otettu käyttöön malli poissaolojen ja koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Talven ja kevään aikana Turun nuorisotilat ovat olleet laajasti auki kokoontumisrajoitusten puitteissa. Nuorilla on mahdollisuus keskustella verkossa luottamuksellisesti ammattitaitoisten nuorisotyöntekijöiden kanssa.

– Nuorisotyön lisäksi vapaa-aikatoimialla tuetaan jaksamista järjestämällä mielekästä ja virkistävää toimintaa kaikenikäisille turkulaisille. Esimerkiksi Turun museokeskus tarjoaa kaikille 12–29-vuotiaille ilmaisen sisäänpääsyn museoihin ja nuorille suunnatut Harrastemix-videot innostavat kokeilemaan uusia harrastuksia, sanoo vapaa-aikatoimialan johtaja Minna Sartes.

Turussa on vuodesta 2019 saakka panostettu syrjäytymisen ehkäisyyn kärkihankkeella, jossa vahvistetaan lasten ja nuorten kanssa tehtävää perustason mielenterveystyötä. Korona-aikana hankkeessa on muun muassa järjestetty koulutusta koulujen ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle huolten puheeksi ottamisesta ja palveluohjauksesta. Lisäksi on viestitty kaupungin, järjestöjen ja seurakunnan tarjoamista helposti lähestyttävistä psykososiaalisen tuen ja arjen avun palveluista, jotka on suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Hankkeen aikana 750 Turun kaupungin työntekijää on koulutettu mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Kaikille turkulaisille tarkoitettu psykososiaalisen tuen puhelin palvelee koronaan liittyvässä huolessa ja ahdistuksessa maanantaista perjantaihin kello 8.30–11 numerossa 040 619 4361.

Turku tekee lasten ja nuorten hyvinvoinnin takaamiseksi yhteistyötä esimerkiksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja järjestöjen kanssa.

– Lasten, nuorten ja perheiden haasteiden tunnistaminen ja niissä tukeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Yhteinen tavoitteemme on kehittää uusia entistä parempia keinoja tähän, sanoo hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Riitta Liuksa.

Turussa tehdään suunnitelmia uudentyyppisen jalkautuvan moniammatillisen tiimin perustamisesta oppilashuollon tueksi ja alakouluihin suunnitellaan niin sanottua koulucoach-toimintaa vastaavalla mallilla kuin Turun yläkouluissa toimivat psykiatriset sairaanhoitajat. Tämän lisäksi lisäresursseja suunnitellaan perheneuvolan, neuvolan ja oppilas- ja opiskeluterveydenhuollon työhön. Verkkosivustolle on suunnitteilla Pyydä apua -nappi, jonka tavoitteena on helpottaa lapsiperheiden palveluihin hakeutumista.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lukion kieltenopettajista valtaosa toivoo, että korkeakoulujen opiskelijavalinnan pisteytysjärjestelmää uudistettaisiin

Tutkijat selvittivät kyselyn avulla, mitä kielten opetuksen parissa työskentelevät henkilöt ajattelevat koulujen kielivalinnoista. Vastausten perusteella opettajat kokevat suomalaisten koulujen kielitarjonnan ja samalla suomalaisten kielitaidon kapenevan.

Yrttiaho: Yli-Viikarin kauden tarkastusraportit käytävä uudelleen läpi, etenkin HX-hankkeen tarkastus

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstaina pidättää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan. Julkisuuteen on noussut myös viestejä VTV:n tarkastustoiminnan alasajosta, tarkastusten tulosten ja tarkastusraporttien vesittämisestä ja muokkaamisesta tarkastuskohteille mieluisammiksi.

Yritysten väliset maksuajat pidentyneet

Yli puolet yrittäjistä on sitä mieltä, että viranomaisten pitäisi valvoa maksuaikalain noudattamista, kertoo Yrittäjägallup.

Yritysten väliset maksuajat ovat pidentyneet koronakriisissä, kertoo tuore Yrittäjägallup.

Varsinais-Suomen alueen matkustajamäärärajoitusten erityispäätöstä laajennetaan, rajoitukset eivät koske yläkoululaisia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on rajoittanut 25.3.–23.4. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella tie- ja raideliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Yläkoululaisten palatessa lähiopetukseen Traficom tarkentaa päätöstään niin, että vuonna 2008 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia koskeva erityismääräys laajennetaan koskemaan 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia.

Naantalin kaupungin kiinteistöissä siirrytään käyttämään vihreää sähköä

 Reima Ojala.

Naantalissa päätettiin viime vuonna siirtyä käyttämään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Aurinkoenergiaratkaisuja suunnitellaan myös uusille asuinalueille. Toimenpiteet ovat osa Naantalin ympäristöohjelmaa.

Kadoksissa ollut poika löytynyt hyväkuntoisena

Poliisi etsi Runosmäessä 9-vuotiasta poikaa, joka katosi pihaleikeistä perjantaina illalla. Poliisin mukaan poika löytyi lauantaina aamulla hyvässä kunnossa.

Lounais-Suomessa poikkeuksellisen paljon häkkikellari- ja varastomurtoja

Poliisin tietoon on alkuvuoden aikana Lounais-Suomessa tullut jo noin 180 taloyhtiöiden varastoihin, kellari- ja vinttikomeroihin tehtyä murtoa. Ilmoitettuja rikoksia on eniten Turun, Porin ja Rauman kaupunkien keskustoissa.

Vangeille näytettiin väkivaltafilmejä, psykopaattien aivot reagoivat eri tavalla kuin muiden

Aivojen alueet, joiden tiheys oli alentunutta psykopaateilla.

Turun PET-keskuksen johtama tutkimus osoitti, että tunteiden käsittelyyn ja itsesäätelyyn osallistuvien aivoalueiden rakenne ja toiminta on muuttunut sekä psykopaattisilla väkivaltarikollisilla että henkilöillä, joilla on psykopatiaan liittyviä persoonallisuuspiirteitä.

Eurojackpotin päävoitto lähti jakoon, voittajalle 49 miljoonaa euroa

Eurojackpotin päävoitto laukesi kierroksella 14/2021. Yli 49 miljoonan euron päävoitto osui tällä kertaa Tanskaan.

Poliisi etsii Runosmäessä pihaleikeistä kadonnutta 9-vuotiasta poikaa

Poliisi etsii Turussa Runosmäessä kadonnutta 9-vuotiasta Rasmus Tuomista. Hän katosi pihaleikeistä perjantaina illalla. Poliisin arvion mukaan hän on mahdollisesti mennyt jonkun kaverin luo yöksi.

Kuntavaaliehdokkaaksi asettumassa eniten yrittäjiä, maaseutumaisissa kunnissa asuvia ja keskustan kannattajia, eläkeläisiä ja työttömiä vähiten

Yli miljoonaa suomalaista (25 %) on kysytty ehdokkaaksi näissä tai aiemmissa kuntavaaleissa. Vuoden kuntavaaleihin on kysytty joka kymmenettä kyselyvastaajaa. Neljä prosenttia vastaajista kertoo asettuvansa ehdolle näissä vaaleissa, käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimuksesta.

Pois todellisesta aiheesta

Välillä mietin, olenko elänyt jossain vaaleanpunaisten silmälasien ummistamassa utopistisessa kuplassani, koska uskoni ihmisiin syntyy heidän tekojensa pohjalta.

Työterveyshuollon onnistuneet etäpalvelut vaativat johdon tukea ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamista

Tuoreen tutkimuksen mukaan työterveyshuollon etäpalvelujen onnistumiseen vaikuttavat erityisesti johdon visio ja tuki sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. Turun ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston hankkeessa selvitettiin työterveyshuoltojen vahvuuksia ja kehittämiskohteita etäpalveluiden kehittämisessä.

Yhä suuremmalla osalla 6-vuotiaista on oma älypuhelin

Ensimmäinen älypuhelin hankitaan lapselle nykyisin keskimäärin 6–7 vuoden ikäisenä.

Ensipuhelin hankintaan lapsille yhä varhaisemmassa vaiheessa ja muutos näkyy erityisesti 5–6-vuotiaiden ikäryhmässä. Tuoreen DNA:n koululaistutkimuksen mukaan jo 60 prosentilla 5–6-vuotiaista lapsista on nykyisin oma puhelin. Asiantuntijan mukaan alati aikaistuva ensipuhelimen hankintaikä kertoo esimerkiksi siitä, että vanhemmat kokevat puhelimen entistä tärkeämmäksi välineeksi niin yhteydenpitoon kuin digitaitojen oppimiseen.

Junnila: VTV palautettava hoitamaan perustehtäväänsä

Eduskunnan kansliatoimikunta pidätti torstaina Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) ylijohtaja Tytti Yli-Viikarin virantoimituksesta keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi. Perussuomalaisten kansanedustajat ja valtiovarainvaliokunnan jäsenet Vilhelm Junnila ja Jari Koskela tivaavat hallitukselta toimia, jotta tarkastusvirasto keskittyy jatkossa laissa määrättyyn perustehtävään eli valtion taloudenhoidon laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden tarkastamiseen.

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Turun Vasemmistoliitto: Rikas Turku säästää palveluistaan ja tuhlaa turhuuksiin yhtaikaa

Turun Vasemmistoliitto kiinnittää huomiota siihen, että Turku teki vuoden 2020 tilinpäätöksessään ylijäämää yli kymmenen miljoonaa euroa ja lisäksi 36 miljoonaa euroa yhtiöidensä osalta. Pääosin nämä johtuivat hallituksen kunnille jakamista korona-avustuksista.

Ilkka Arolan elokuvallista seikkailumusiikkia perjantain Flame Jazz Stream -konsertissa

Ilkka Arola esiintyy yhtyeensä kanssa Keikalla.fi-palvelussa perjantaina.

Flame Jazz jatkaa verkkokonsertteja kevään ajan Keikalla.fi-palvelussa. Perjantaina 9. huhtikuuta kello 19 lavalle nousee uudistunut Ilkka Arola Sound Tagine, joka johdattelee kuulijat seikkailulliselle matkalle maailmanmusiikin mausteiseen maailmaan. Konsertti striimataan suorana lähetyksenä Logomon Teatro-salista, ja se on katseltavissa seitsemän päivän ajan.

Urheilu

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Tuto Volley tavoittelee nousua lentopallon Mestaruusliigaan kabinetissa

Tuto Volleyn lentopallon miesten 1-sarjassa oli täysosuma. Vain yksi asia harmittaa Oskari Ekoa. – Kiva olisi pelejä yleisölle tarjota. Olisimme tämän vuoden sarjassa varmaan myös kiinnostava vierasjoukkue, Eko harmittelee tyhjille katsomoille pelaamista.

Harvoin koetaan nykypäivän kotimaisessa palloilussa sellaista dominointia kuin mitä Tuto Volley on kuluvalla kaudella lentopallon miesten 1-sarjassa esittänyt. 20 ottelun runkosarjan turkulaiset selvittivät tappiotta. 20 ottelun aikana Tuto antoi vastustajalle yhteensä kymmenen erää. Vain kahdesti Tuton tarvitsi ahkeroida runkosarjassa viisi erää. Yli puolet runkosarjan otteluista meni Tutolle suoraan erin 3–0.

TPS:n nuorten kausi SM-sarjassa päättyy aluehallintoviraston päätökseen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tartuntatautilain kohdan 58 g mukaisesti määrännyt torstaina suljettavaksi Varsinais-Suomen alueella kaikki liikuntatilat pois lukien ammattiurheilun ja vuonna 2008 syntyneiden ja nuorempien käytössä olevat liikuntatilat. Päätös tarkoittaa, ettei U20 SM-sarjan välieriin selvinnyt TPS voi jatkaa pudotuspelien pelaamista.

Åboraakkeli: Mustavalkoinen kevät?

TPS:llä peli kulkee.

TPS:n edustusjoukkueen hyvä vire Liigassa on monen tiedossa, mutta Palloseuran leirissä on kirjoitettu kuluvan kauden aikana toistakin mielenkiintoista kiekkotarinaa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.