Väitöstutkimuksesta uutta tietoa siirtymämetalliyhdisteiden sisäisistä hapetus-pelkistysreaktioista ja lähi-infrapunasäteilyn absorptiosta

Esko Salojärvi. Esko Salojärvi. Kuva: Turun yliopisto

FM Esko Salojärven kemian alaan kuuluva väitöstutkimus laajentaa ymmärrystä koordinaatioyhdisteiden hapetus-pelkistyskäyttäytymisestä ja niiden lähi-infrapunasäteilyn absorptiosta.

Muodollinen hapetusaste on epäorgaanisen kemian peruskäsite. Se on eräänlainen jäänne 1930-luvulla kehitetystä kidekenttäteoriasta, jonka avulla selitettiin koordinaatioyhdisteiden rakenteita ja optisia ominaisuuksia. Muodollisen hapetusasteen avulla voidaan muun muassa pitää eräänlaista kirjanpitoa koordinaatioyhdisteissä olevien atomeiden ja ionien valenssielektronien määrästä. Valenssielektroneilla tarkoitetaan niitä atomin uloimmilla orbitaaleilla sijaitsevia elektroneja, jotka osallistuvat kemiallisten sidosten muodostamiseen.

– Muodollinen hapetusaste on edelleen suhteellisen toimiva hahmotelma. Kun tiedetään yhdisteen sisältämät atomit, tiedossa on myös elektronien kokonaislukumäärä, jolloin voidaan esittää tarkkoja päätelmiä ja spekulaatioita kunkin atomin hapetusasteesta tai hapetus-pelkistyskäyttäytymisestä reaktiossa. Monien koordinaatioyhdisteiden tapauksessa sen avulla voidaan täysin selittää esimerkiksi koordinaatioyhdisteen tarkka rakenne sekä magneettiset ominaisuudet, Salojärvi kertoo.

Salojärvi on tarkastellut kemian alan väitöstutkimuksessaan metallikompeksien synteesejä, karakterisointeja, niiden hapetuspelkistysprosesseja sekä optisia ja magneettisia ominaisuuksia. Laajasti käytössä olevassa muodollisen hapetusasteen mallissa on Salojärven mukaan puutteita. Niin sanotut koordinaatiosidokset, eli metalli-ionin ja ligandin atomien väliset sidokset, ovat yleensä kovalenttisia, eli sidoksia muodostavien atomien elektronit ovat jakautuneet suhteellisen tasaisesti sidoksia muodostavien atomien välille.

– Monesti koordinaatioyhdisteitä tutkiva kemisti muodostaa käsityksensä jonkin yhdisteen rakenteesta yhdistäen orgaanisen kemian perusteita tietämykseen metalli-ionien tunnetuista hapetusasteista. Hapetus-pelkistysaktiiviset orgaaniset ligandit, jotka siis voivat esiintyä eri keskusmetalli-ionin kanssa ja eri olosuhteissa erilaisilla hapetusasteilla, hämärtävät sekä laajentavat käsitystä hapetusasteesta ja tekevät selkeää eroa fyysisen, yhdisteen todellisen elektronirakenteen ja muodollisen hapetusasteen käsitteen välille, Salojärvi avaa.

Ligandien hapetus-pelkistysaktiivisuus voi Salojärven mukaan monesti johtaa koordinaatioyhdisteillä pysyvien orgaanisten radikaalien muodostumiseen, mikä vaikeuttaa yhdisteen rakenteen ja sen atomien hapetusasteiden määritystä ratkaisevasti. Toisaalta tämä hapetus-pelkistysaktiivisuus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia yhdisteille, jotka ovat hyödyksi katalyyttien ja muiden teknisten sovellutusten kehitykselle.

Hapetus-pelkistysaktiiviset kompleksiyhdisteet ovat myös taipuvaisia matalaenergisiin molekyylinsisäisiin varauksensiirtoprosesseihin, jotka ilmenevät voimakkaana näkyvän valon ja lähi-infrapunasäteilyn absorptiona. Lähi-infrapunasäteily on niin sanottua lämpösäteilyä, joka on hieman aallonpituudeltaan näkyvää valoa pidempiaaltoista säteilyä.

Varsinainen lähi-infrapunasäteilyn absorptioprosessi molekyylissä voi johtaa myös molekyylin magneettisten ominaisuuksien muutoksiin, joita Salojärvi on väitöskirjassaan tutkinut. Lähi-infrapunasäteilyn absorptiolla ja sen vaikutuksella tutkittavan yhdisteen magneettisiin ominaisuuksiin voi olla käyttöä sensoriteknologian ja molekyyliskaalan muistien kehityksessä.

– Nykyisin yleisesti käytössä olevat piipohjaiset aurinkokennotkaan eivät hyödynnä auringon säteilystä näitä pidempiaaltoisia säteitä, vaikkakin maan pinnalle tulevasta säteilystä lähi-infrapunasäteilyä on intensiteettiosuudeltaan kaikesta auringon tuottamasta ja maan pinnalle tulevasta säteilystä noin puolet, Salojärvi sanoo.

– Kemian teoriassa on jatkuva, hidas murros, jossa vanhat teoriat ja käsitteet väistyvät uusien havaintojen ja niiden pohjalta muodostettujen, tarkemmin todellisuutta kuvaavien teorioiden tieltä. Nämä hapetus-pelkistysaktiiviset yhdisteet ja niiden ominaisuuksien tulkitseminen vanhoilla olettamuksilla ovat osa häilyvää rajapintaa tässä vuosikymmenten aikana tapahtuvassa kehityksessä, jolloin huomataan, että vanhat käsitteet ja teoriat eivät enää riitä vastaamaan nykyisiin kysymyksiin, väittelijä päättää.

Salojärvi esittää väitöskirjansa The optical and magnetic properties of redox-active d-block metal complexes with non-innocent ligands julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 19. helmikuuta kello 12. Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä on professori Timo Repo (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Ari Lehtonen (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on kemia.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Tavio: Hallitus ei arvosta kotimaisuutta kilpailutuksissa

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on vastannut perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion kirjalliseen kysymykseen Puolassa rakennettavista aluksista. Tavio kiinnitti kysymyksessään huomiota siihen, että valtion lauttaliikenneyhtiö on tehnyt Puolasta tilauksia, joille olisi ollut tekijöitä Suomessakin.

Kaupalliselle keskustalle tarjotaan nimiäänestystä

Turun kaupallinen keskusta on nimetty Turku Centeriksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors (vas.) esittää, että Turun kaupallisen keskustan nimeäminen otetaan uuteen valmisteluun niin, että punnitaan halutaanko kaupallinen keskusta ylipäätään nimetä.

Kehätiellä kaksi liikenneonnettomuutta, toisessa osallisena useita ajoneuvoja

Turun kehätiellä tapahtui iltapäivällä kaksi onnettomuutta. Osallisena yhteensä kuusi ajoneuvoa. Neljä henkilöä vietiin sairaalaan.

Vuokrakäytössä olevilla sähköpotkulaudoilla noudatetaan pyöräilysääntöjä

Vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h. Tällöin kyseessä on kevyt sähköajoneuvo, jolla kuljetaan pyöräilysääntöjen mukaan.

Etelä-Suomen keväisille kaduille on jo ilmestynyt sähköisiä liikkumisvälineitä, kuten sähköpotkulautoja. Liikenneturva muistuttaa, että ennen niiden käyttöä on perehdyttävä laitteen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt.

Kenosta Naantaliin miljoonan euron voitto

Kenosta lähti jakoon torstain 8. huhtikuuta ilta-arvonnasta vuoden tähän mennessä suurin Keno-voitto, kun Naantalin K-Supermarket Ukko-Pekassa pelannut asiakas voitti miljoona euroa. Kuopioon osui 200 000 euron voitto ja Kokkolaan lähti 600 000 euroa.

Korona-aika vahvistanut suomalaisten kaipuuta vesistöjen ääreen

Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut korona-aikana.

Liki 90 prosenttia suomalaisista haluaisi katsella ikkunastaan vesistöä ja lähes yhtä moni metsää, kertoo Kiinteistömaailman tilaama IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus. Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut neljän vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen nähden, eivätkä kaupunkimaiset puistonäkymät enää riitä luontolähteeksi yhtä monelle. Naapurisuhteita ei kotosalla vietetty korona-aika sen sijaan näytä kiristäneen, vaan riitelevien naapureiden määrä on yllättäen jopa vähentynyt.

AstraZenecan koronarokotteen keskeytystä alle 65-vuotiailla jatketaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille. Syynä ovat rokotetuilla Euroopassa havaitut erittäin harvinaiset veren hyytymishäiriöt, joiden yhteyttä AstraZenecan rokotteeseen Euroopan lääkevirasto EMA pitää mahdollisena.

Asuntomarkkinoiden eriytyminen jatkuu, ero voittajien ja häviävien välillä levenee

Vuoden ensimmäinen kvartaali on jatkanut edellisen vuoden voimakasta kasvua asuntokaupassa. Suotuisaa markkinan kehitystä tukevat kuluttajien kysyntä lisätilalle ja sen ovat mahdollistaneet nykyinen raha- ja finanssipolitiikka.

Koronarokotuksen ajanvaraus laajenee 16–64-vuotiaisiin ykkösriskiryhmään kuuluviin torstaina Naantalissa

Koronarokotusten ajanvaraus laajenee Naantalissa tällä viikolla 16-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin 1. riskiryhmään kuuluviin naantalilaisiin. Ajanvaraus avautuu torstaina 15. huhtikuuta kello 9.

Suojatiesäännöllä tehovalvontapäivä Turussa keskiviikkona

Valvonnassa kiinnitetään keskiviikon teemapäivänä huomiota myös väärin pysäköityihin autoihin, jotka haittaavat ja vaarantavat suojattomien tienkäyttäjien liikkumista.

Lounais-Suomen poliisi valvoo keskiviikkona 14. huhtikuuta yhteistyössä Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa suojatiesäännön noudattamista.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee kaksi ajokaistaa Uudenmaankadulla

Uudenmaankadun vesijohtourakka lähestyy kohti Hämeenkadun risteystä. 15. huhtikuuta alkaen Uudenmaankadulla suljetaan kaksi suoraan menevien ajokaistaa Tuomiokirkon suuntaan ajaessa Vähä Hämeenkadun ja Hämeenkadun välillä. Työmaan kohdalla suoraan menevät ja oikealle kääntyvät ohjataan kulkemaan oikeanpuoleiselle bussikaistalle. Vasemmalle kääntyvät käyttävät omaa ajokaistaa.

Liikunta- ja virkistystilojen avaaminen siirtyy Varsinais-Suomessa

Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä suljettuina myös ajalla 15.–18. huhtikuuta Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiempaa määräystä jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella viikon 15 loppuun.

Meren aarteet -näyttely avautuu Biologisessa museossa

Meren aarteet -valokuvanäyttely on esillä Turun Biologisessa museossa 20.4.–3.10.

Biologisessa museossa 20. huhtikuuta avautuvan Meren aarteet -näyttelyn vedenalaiset valokuvat esittelevät meremme monimuotoisuutta täysin uudessa valossa. Tuttu meri osaa yllättää värikkyydellään ja monipuolisuudellaan, kunhan uskaltautuu pintaa syvemmälle.

Alle 20-vuotiaiden harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa, muita rajoituksia jatketaan 25.4. saakka

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa. Myös ryhmäliikunta ulkona saa jatkua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Ryhmän maksimikoko on kymmenen henkilöä ja valmentaja.

Viking Cinderella vierailee Turussa, Grace huollossa

Viking Cinderella vierailee Turussa.

Viking Cinderella korvaa Viking Gracen 26.–29. huhtikuuta aluksen huoltopäivien aikana. Aikataulu on sama kuin Viking Gracella.

Tietomurto opetuksen verkkopalveluihin Turussa, salasana vaihdettava

Turun kaupungin opetuksen OPAS-verkkopalveluihin kohdistui viikonlopun ja maanantaiaamun 12. huhtikuuta aikana tietomurto. Tietomurron laajuus selvisi kaupungille maanantaiaamuna tietoturvan valvontajärjestelmän kautta. OPAS-verkkopalvelua käyttävät Turun kaupungin opettajat, oppilaat ja opiskelijat opetuksen toteuttamiseen ja yhteydenpitoon.

Nuorten liikkuva kohtaamispaikka aloittaa toimintansa Turussa

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa.

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa keskiviikkona 21. huhtikuuta. Kyseessä on yksi viidestä eri puolilla Suomea toimivasta Wautosta. Turun wauto-jakso kestää 31. heinäkuuta saakka.

Amazonian sademetsien hallitsevia puulajeja kolminkertainen määrä aiempiin arvioihin verrattuna

Kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt laajan maastohavaintoaineiston pohjalta, että Amazonian hyperdominanttien puulajien lukumäärä on noin kolminkertainen aiempaan arvioon nähden. Tällaisten hallitsevien lajien arvioidaan muodostavan yli puolet Amazonian puunrungoista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sademetsien suojelun ja käytön suunnittelussa.

Urheilu

Inter tarjoaa pelaajille tukea läksyparkista uraohjaukseen

Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella.

FC Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella. Seura haluaa olla mukana estämässä paikallisten nuorten syrjäytymistä, huonovointisuutta ja epätasa-arvoistumista.

Hamaralle töitä syyskuussa Kupittaalla

Mika Kuronen on itsekin otellut usein turkulaisissa vapaaottelutapahtumissa, kuten vuonna 2014. Nyt hän toimii järjestäjänä ja uskoo, että hiljaisten vuosien jälkeen kysyntää jälleen on.

Turku on suomalaisen vapaaottelun kehto ja vielä muutama vuosi sitten Turussa myös järjestettiin vapaaottelutapahtumia monta kertaa vuodessa. Viime vuosina, jo ennen koronaa, vapaaotteluiltoja ei Turussa ole nähty.

Mikko Känkänen jatkaa TPS:n molarikoutsina

Mikko Känkänen.

Mikko Känkänen jatkaa FC TPS:n maalivahtivalmentajana myös kaudella 2021. Känkäselle tuleva kausi on kolmas Palloseuran maalivahtivalmentajana. Känkänen tuli alkujaan TPS:ään osaksi Tommi Pikkaraisen valmennustiimiä. Viime vuonna Känkänen suoritti myös maalivahtivalmentajien UEFA GK B -koulutuksen. TPS:n maalivahtikolmikon muodostavat Jere Koponen , Ville Seppä ja Santeri Aaltonen .

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.