Väitös: Varhaislapsuuden suolistomikrobiston koostumus ja äidin raskaudenaikainen stressi yhteydessä lapsen tarkkaavaisuuteen ja käyttäytymiseen

Anna Aatsinki. Anna Aatsinki. Kuva: Maria Grönroos

Eläintutkimuksissa on osoitettu, että suolistomikrobiston epätasapaino varhaislapsuudessa vaikuttaa aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen. Lääkäri Anna-Katariina Aatsingin väitöstutkimuksen perusteella varhaislapsuuden suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä myös ihmislasten myöhempään tarkkaavaisuuteen ja temperamenttiin.

Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja vahvistaa myös, että äidin raskaudenaikainen pitkittynyt psyykkinen oireilu ja pitkäaikaiset hiusnäytteistä mitatut kortisolipitoisuudet ovat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen.

Varhaislapsuuden mikrobiston koostumus on yhteydessä myöhempään terveyteen ja kehitykseen, ja se vaikuttaa myös esimerkiksi immuunijärjestelmän toimintaan. Eläintutkimuksista tiedetään, että varhainen mikrobistokoostumus vaikuttaa myöhempään käyttäytymiseen, mutta ihmisillä vastaavia ilmiöitä ei ole juurikaan tutkittu.

– Lasten varhaista käyttäytymistä ja aivojen kehitystä voi tutkia esimerkiksi temperamenttia ja kasvojenilmeisiin kohdistuvaa tarkkaavaisuutta mittaamalla. Ne voivat olla yhteydessä erilaisiin psykososiaalisen kehityksen piirteisiin myöhemmin lapsen elämässä, ja tietyt piirteet voivat yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa altistaa sairauksille, Aatsinki kertoo.

Aatsingin väitöskirja toteutettiin osana Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta. Lapsen suolistomikrobiston koostumus mitattiin kahden – kolmen kuukauden iässä eli ennen kiinteiden ruokien liittämistä vauvan ruokavalioon. Lapsen suolistomikrobiston koostumuksen ja monimuotoisuuden sekä erilaisten suolistomikrobistoprofiilien todettiin olevan yhteydessä lapsen temperamenttipiirteisiin kuuden kuukauden iässä.

– Tutkimuksessa esimerkiksi Streptococcus- ja Bifidobacterium-bakteerisuvut olivat yhteydessä positiiviseen emotionaalisuuteen eli taipumukseen kokea ja ilmaista iloa ja mielihyvää. Positiivinen emotionaalisuus voi enteillä myöhempää ulospäinsuuntautuneisuutta. Proteobacteria-pääjaksoon kuuluvat bakteerisuvut Erwinia ja Serratia taas olivat yhteydessä negatiiviseen emotionaalisuuteen ja pelkoreagoivuuteen, jotka voivat olla yhteydessä myöhempään masennus- ja ahdistusoireiluun. Yhteyteen vaikuttaa myös ympäristötekijät, Aatsinki summaa.

– Tämä osa väitöstutkimustani oli julkaisuvaiheessaan ensimmäinen, jossa mikrobiston ja temperamentin yhteyttä tutkittiin näin nuorilla lapsilla, ja mielenkiintoiset tulokset rohkaisivat jatkotutkimuksiin, Aatsinki lisää.

Kasvojenilmeisiin kohdistuva tarkkaavaisuus yhteydessä suolistomikrobistoon

Kasvojenilmeisiin kohdistuva tarkkavaisuus voi kertoa varhaisista eroista tarkkaavaisuudessa ja itsesäätelyssä. Väitöskirjassaan Aatsinki osoitti, että lapsen kasvojenilmeisiin kohdistama tarkkaavaisuus oli yhteydessä suolistomikrobiston koostumukseen.

Jos lapsen suolistomikrobistossa oli enemmän Clostridium-suvun ja vähemmän Bifidobacterium-suvun bakteereja, lapsi irrottautui epätodennäköisemmin pelokkaista kasvonilmeistä. Clostridium-suvun on osoitettu myös muissa tutkimuksissa olevan yhteydessä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

– Tulokset viittaavat siihen, että varhainen mikrobistokoostumus on yhteydessä erilaiseen aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen. Jatkotutkimuksia kuitenkin tarvitaan taustalla olevien syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi ja pitkäaikaisempaa seurantaa varten, etenkin kun vastaavaa silmänliikemittausta ei ole aikaisemmin käytetty vauvojen suolistomikrobistotutkimuksen yhteydessä, Aatsinki muistuttaa.

Äidin raskaudenaikaisen stressin tiedetään olevan yhteydessä lapsen myöhempään sairastavuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että raskaudenaikainen stressi on yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen. Ei ole kuitenkaan vielä täysin selvää, miten vaikutukset välittyvät ihmisillä.

Aatsinki havaitsi toistaiseksi suurimmassa aiheeseen keskittyneessä tutkimuksessa, että sekä äidin raskaudenaikaiset pitkäaikaiset ahdistus-, masennus- ja stressioireet että hiuskortisolipitoisuudet olivat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen.

– Äidin pitkäaikainen psyykkinen stressi raskauden aikana oli yhteydessä Proteobakteereihin kuuluvien bakteerisukujen suurempaan määrään lapsen suolistomikrobistossa. Löydös on mielenkiintoinen, sillä proteobakteereihin kuuluu myös lajeja, jotka kykenevät aiheuttamaan tulehdusreaktion elimistössä. Lisäksi äidin pitkäaikaiset psyykkiset oireet olivat yhteydessä pienempään määrään Akkermansia-sukua, jonka ajatellaan olevan terveydelle hyödyllinen, ainakin aikuisilla, Aatsinki summaa.

Suolistomikrobiston epätasapainoon liittyvät sairaudet ovat yleistyneet maailmassa. Lisäksi stressialtitukseen liittyvät mielenterveysongelmat, kuten masennus, ovat lisääntymässä, ja niiden alkamisikä on aikaistumassa. Aatsingin väitöstutkimus valottaa mahdollisia uusia tekijöitä mielenterveyden kehittymisen taustalla.

– Tämä uusi tutkimusala voi tulevaisuudessa mahdollisesti auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä, vaikkakin varhaisen suolistomikrobiston erilaisen koostumuksen pitkäaikaisvaikutukset ja taustalla vaikuttavat mekanismit ovat vielä osittain selvittämättä, Aatsinki summaa.

LL Anna-Katariina Aatsinki esittää väitöskirjansa Maternal prenatal stress, infant microbiota, brain, and behavioral development julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12. helmikuuta kello 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Omry Koren (Bar-Ilanin yliopisto, Israel) ja kustoksena apulaisprofessori Linnea Karlsson (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaupalliselle keskustalle tarjotaan nimiäänestystä

Turun kaupallinen keskusta on nimetty Turku Centeriksi.

Kaupunginhallituksen jäsen Jaakko Lindfors (vas.) esittää, että Turun kaupallisen keskustan nimeäminen otetaan uuteen valmisteluun niin, että punnitaan halutaanko kaupallinen keskusta ylipäätään nimetä.

Kehätiellä kaksi liikenneonnettomuutta, toisessa osallisena useita ajoneuvoja

Turun kehätiellä tapahtui iltapäivällä kaksi onnettomuutta. Osallisena yhteensä kuusi ajoneuvoa. Neljä henkilöä vietiin sairaalaan.

Vuokrakäytössä olevilla sähköpotkulaudoilla noudatetaan pyöräilysääntöjä

Vuokrakäytössä olevien sähköpotkulautojen rakenteellinen enimmäisnopeus on 25 km/h. Tällöin kyseessä on kevyt sähköajoneuvo, jolla kuljetaan pyöräilysääntöjen mukaan.

Etelä-Suomen keväisille kaduille on jo ilmestynyt sähköisiä liikkumisvälineitä, kuten sähköpotkulautoja. Liikenneturva muistuttaa, että ennen niiden käyttöä on perehdyttävä laitteen toimintaan ja tiedettävä liikkumisen edellyttämät liikennesäännöt.

Kenosta Naantaliin miljoonan euron voitto

Kenosta lähti jakoon torstain 8. huhtikuuta ilta-arvonnasta vuoden tähän mennessä suurin Keno-voitto, kun Naantalin K-Supermarket Ukko-Pekassa pelannut asiakas voitti miljoona euroa. Kuopioon osui 200 000 euron voitto ja Kokkolaan lähti 600 000 euroa.

Korona-aika vahvistanut suomalaisten kaipuuta vesistöjen ääreen

Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut korona-aikana.

Liki 90 prosenttia suomalaisista haluaisi katsella ikkunastaan vesistöä ja lähes yhtä moni metsää, kertoo Kiinteistömaailman tilaama IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus. Kaipuu vesistöjen ja metsän ääreen on voimistunut neljän vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen nähden, eivätkä kaupunkimaiset puistonäkymät enää riitä luontolähteeksi yhtä monelle. Naapurisuhteita ei kotosalla vietetty korona-aika sen sijaan näytä kiristäneen, vaan riitelevien naapureiden määrä on yllättäen jopa vähentynyt.

AstraZenecan koronarokotteen keskeytystä alle 65-vuotiailla jatketaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) linjaa, että AstraZenecan Vaxzevria-koronarokotetta ei edelleenkään anneta alle 65-vuotiaille. Syynä ovat rokotetuilla Euroopassa havaitut erittäin harvinaiset veren hyytymishäiriöt, joiden yhteyttä AstraZenecan rokotteeseen Euroopan lääkevirasto EMA pitää mahdollisena.

Asuntomarkkinoiden eriytyminen jatkuu, ero voittajien ja häviävien välillä levenee

Vuoden ensimmäinen kvartaali on jatkanut edellisen vuoden voimakasta kasvua asuntokaupassa. Suotuisaa markkinan kehitystä tukevat kuluttajien kysyntä lisätilalle ja sen ovat mahdollistaneet nykyinen raha- ja finanssipolitiikka.

Koronarokotuksen ajanvaraus laajenee 16–64-vuotiaisiin ykkösriskiryhmään kuuluviin torstaina Naantalissa

Koronarokotusten ajanvaraus laajenee Naantalissa tällä viikolla 16-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin 1. riskiryhmään kuuluviin naantalilaisiin. Ajanvaraus avautuu torstaina 15. huhtikuuta kello 9.

Suojatiesäännöllä tehovalvontapäivä Turussa keskiviikkona

Valvonnassa kiinnitetään keskiviikon teemapäivänä huomiota myös väärin pysäköityihin autoihin, jotka haittaavat ja vaarantavat suojattomien tienkäyttäjien liikkumista.

Lounais-Suomen poliisi valvoo keskiviikkona 14. huhtikuuta yhteistyössä Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan kanssa suojatiesäännön noudattamista.

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee kaksi ajokaistaa Uudenmaankadulla

Uudenmaankadun vesijohtourakka lähestyy kohti Hämeenkadun risteystä. 15. huhtikuuta alkaen Uudenmaankadulla suljetaan kaksi suoraan menevien ajokaistaa Tuomiokirkon suuntaan ajaessa Vähä Hämeenkadun ja Hämeenkadun välillä. Työmaan kohdalla suoraan menevät ja oikealle kääntyvät ohjataan kulkemaan oikeanpuoleiselle bussikaistalle. Vasemmalle kääntyvät käyttävät omaa ajokaistaa.

Liikunta- ja virkistystilojen avaaminen siirtyy Varsinais-Suomessa

Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat tilat on pidettävä suljettuina myös ajalla 15.–18. huhtikuuta Varsinais-Suomessa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston aiempaa määräystä jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella viikon 15 loppuun.

Meren aarteet -näyttely avautuu Biologisessa museossa

Meren aarteet -valokuvanäyttely on esillä Turun Biologisessa museossa 20.4.–3.10.

Biologisessa museossa 20. huhtikuuta avautuvan Meren aarteet -näyttelyn vedenalaiset valokuvat esittelevät meremme monimuotoisuutta täysin uudessa valossa. Tuttu meri osaa yllättää värikkyydellään ja monipuolisuudellaan, kunhan uskaltautuu pintaa syvemmälle.

Alle 20-vuotiaiden harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa, muita rajoituksia jatketaan 25.4. saakka

Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastaminen ulkona sallitaan Naantalissa. Myös ryhmäliikunta ulkona saa jatkua, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät ole sallittuja. Ryhmän maksimikoko on kymmenen henkilöä ja valmentaja.

Viking Cinderella vierailee Turussa, Grace huollossa

Viking Cinderella vierailee Turussa.

Viking Cinderella korvaa Viking Gracen 26.–29. huhtikuuta aluksen huoltopäivien aikana. Aikataulu on sama kuin Viking Gracella.

Tietomurto opetuksen verkkopalveluihin Turussa, salasana vaihdettava

Turun kaupungin opetuksen OPAS-verkkopalveluihin kohdistui viikonlopun ja maanantaiaamun 12. huhtikuuta aikana tietomurto. Tietomurron laajuus selvisi kaupungille maanantaiaamuna tietoturvan valvontajärjestelmän kautta. OPAS-verkkopalvelua käyttävät Turun kaupungin opettajat, oppilaat ja opiskelijat opetuksen toteuttamiseen ja yhteydenpitoon.

Nuorten liikkuva kohtaamispaikka aloittaa toimintansa Turussa

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa.

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Turussa keskiviikkona 21. huhtikuuta. Kyseessä on yksi viidestä eri puolilla Suomea toimivasta Wautosta. Turun wauto-jakso kestää 31. heinäkuuta saakka.

Amazonian sademetsien hallitsevia puulajeja kolminkertainen määrä aiempiin arvioihin verrattuna

Kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt laajan maastohavaintoaineiston pohjalta, että Amazonian hyperdominanttien puulajien lukumäärä on noin kolminkertainen aiempaan arvioon nähden. Tällaisten hallitsevien lajien arvioidaan muodostavan yli puolet Amazonian puunrungoista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sademetsien suojelun ja käytön suunnittelussa.

Turku kysyy kuntalaisilta pandemian vaikutuksista vapaa-ajan viettoon

Onko korona vaikuttanut liikuntatottumuksiisi?

Käytkö kirjastoissa, teattereissa, konserteissa tai harrastatko liikuntaa sisätiloissa? Miten korona on vaikuttanut palvelujen käyttötottumuksiisi? Vaikuta palveluihisi vastaamalla kyselyyn 30. huhtikuuta mennessä.

Urheilu

Inter tarjoaa pelaajille tukea läksyparkista uraohjaukseen

Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella.

FC Inter lanseeraa uuden InterAction -konseptin, jonka tavoitteena on entistä vahvemmin tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä seuran sisällä että Kupittaan alueella. Seura haluaa olla mukana estämässä paikallisten nuorten syrjäytymistä, huonovointisuutta ja epätasa-arvoistumista.

Hamaralle töitä syyskuussa Kupittaalla

Mika Kuronen on itsekin otellut usein turkulaisissa vapaaottelutapahtumissa, kuten vuonna 2014. Nyt hän toimii järjestäjänä ja uskoo, että hiljaisten vuosien jälkeen kysyntää jälleen on.

Turku on suomalaisen vapaaottelun kehto ja vielä muutama vuosi sitten Turussa myös järjestettiin vapaaottelutapahtumia monta kertaa vuodessa. Viime vuosina, jo ennen koronaa, vapaaotteluiltoja ei Turussa ole nähty.

Mikko Känkänen jatkaa TPS:n molarikoutsina

Mikko Känkänen.

Mikko Känkänen jatkaa FC TPS:n maalivahtivalmentajana myös kaudella 2021. Känkäselle tuleva kausi on kolmas Palloseuran maalivahtivalmentajana. Känkänen tuli alkujaan TPS:ään osaksi Tommi Pikkaraisen valmennustiimiä. Viime vuonna Känkänen suoritti myös maalivahtivalmentajien UEFA GK B -koulutuksen. TPS:n maalivahtikolmikon muodostavat Jere Koponen , Ville Seppä ja Santeri Aaltonen .

Riku-Petteri Lehtonen palaa Turkuun TPS:n B-nuorten valmentajaksi

Riku-Petteri Lehtonen.

Turun Palloseuran Juniorijääkiekon linjaukset kauteen 2021–22 ovat valmiita. Päävalmentajana A-nuorissa ruoria kääntää ensi kaudellakin Hermanni Vidman apunaan Fredrik Norrena .

Åboraakkeli: Aurinkoa toukokuussa?

Miesten Ykkösen avaus siirtyy.

Pääsiäisen alla Suomen Palloliitto tiedotti Kansallisen Liigan, naisten Ykkösen, miesten Ykkösen ja miesten Kakkosen uusista aikatauluista. Suunnitelmien mukaan miesten sarjojen alkua siirretään, mutta naiset aloittavat pelaamisen aiemmin suunnitellun aikataulun mukaisesti.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuetoimintaa yhdessä seurojen kanssa

Suomessa on noin 300 vesipallon harrastajaa ja vesipallon sarjatoimintaa on kahdeksassa seurassa.

Uimaliitto kehittää vesipallon maajoukkuepolkua ja -toimintaa yhteistyössä seurojen kanssa. Taustalla on aktiivisten seuratoimijoiden luoma FUTURE5-ohjelma, jonka päätavoite on, että Suomessa tarjota selkeä ja laadukas maajoukkuepolku pelaajille.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.