Väitös: Varhaislapsuuden suolistomikrobiston koostumus ja äidin raskaudenaikainen stressi yhteydessä lapsen tarkkaavaisuuteen ja käyttäytymiseen

Anna Aatsinki. Anna Aatsinki. Kuva: Maria Grönroos

Eläintutkimuksissa on osoitettu, että suolistomikrobiston epätasapaino varhaislapsuudessa vaikuttaa aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen. Lääkäri Anna-Katariina Aatsingin väitöstutkimuksen perusteella varhaislapsuuden suolistomikrobiston koostumus on yhteydessä myös ihmislasten myöhempään tarkkaavaisuuteen ja temperamenttiin.

Turun yliopistossa tarkastettava väitöskirja vahvistaa myös, että äidin raskaudenaikainen pitkittynyt psyykkinen oireilu ja pitkäaikaiset hiusnäytteistä mitatut kortisolipitoisuudet ovat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen.

Varhaislapsuuden mikrobiston koostumus on yhteydessä myöhempään terveyteen ja kehitykseen, ja se vaikuttaa myös esimerkiksi immuunijärjestelmän toimintaan. Eläintutkimuksista tiedetään, että varhainen mikrobistokoostumus vaikuttaa myöhempään käyttäytymiseen, mutta ihmisillä vastaavia ilmiöitä ei ole juurikaan tutkittu.

– Lasten varhaista käyttäytymistä ja aivojen kehitystä voi tutkia esimerkiksi temperamenttia ja kasvojenilmeisiin kohdistuvaa tarkkaavaisuutta mittaamalla. Ne voivat olla yhteydessä erilaisiin psykososiaalisen kehityksen piirteisiin myöhemmin lapsen elämässä, ja tietyt piirteet voivat yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa altistaa sairauksille, Aatsinki kertoo.

Aatsingin väitöskirja toteutettiin osana Turun yliopiston FinnBrain-syntymäkohorttitutkimusta. Lapsen suolistomikrobiston koostumus mitattiin kahden – kolmen kuukauden iässä eli ennen kiinteiden ruokien liittämistä vauvan ruokavalioon. Lapsen suolistomikrobiston koostumuksen ja monimuotoisuuden sekä erilaisten suolistomikrobistoprofiilien todettiin olevan yhteydessä lapsen temperamenttipiirteisiin kuuden kuukauden iässä.

– Tutkimuksessa esimerkiksi Streptococcus- ja Bifidobacterium-bakteerisuvut olivat yhteydessä positiiviseen emotionaalisuuteen eli taipumukseen kokea ja ilmaista iloa ja mielihyvää. Positiivinen emotionaalisuus voi enteillä myöhempää ulospäinsuuntautuneisuutta. Proteobacteria-pääjaksoon kuuluvat bakteerisuvut Erwinia ja Serratia taas olivat yhteydessä negatiiviseen emotionaalisuuteen ja pelkoreagoivuuteen, jotka voivat olla yhteydessä myöhempään masennus- ja ahdistusoireiluun. Yhteyteen vaikuttaa myös ympäristötekijät, Aatsinki summaa.

– Tämä osa väitöstutkimustani oli julkaisuvaiheessaan ensimmäinen, jossa mikrobiston ja temperamentin yhteyttä tutkittiin näin nuorilla lapsilla, ja mielenkiintoiset tulokset rohkaisivat jatkotutkimuksiin, Aatsinki lisää.

Kasvojenilmeisiin kohdistuva tarkkaavaisuus yhteydessä suolistomikrobistoon

Kasvojenilmeisiin kohdistuva tarkkavaisuus voi kertoa varhaisista eroista tarkkaavaisuudessa ja itsesäätelyssä. Väitöskirjassaan Aatsinki osoitti, että lapsen kasvojenilmeisiin kohdistama tarkkaavaisuus oli yhteydessä suolistomikrobiston koostumukseen.

Jos lapsen suolistomikrobistossa oli enemmän Clostridium-suvun ja vähemmän Bifidobacterium-suvun bakteereja, lapsi irrottautui epätodennäköisemmin pelokkaista kasvonilmeistä. Clostridium-suvun on osoitettu myös muissa tutkimuksissa olevan yhteydessä sosiaalisten taitojen kehittymiseen.

– Tulokset viittaavat siihen, että varhainen mikrobistokoostumus on yhteydessä erilaiseen aivojen ja käyttäytymisen kehitykseen. Jatkotutkimuksia kuitenkin tarvitaan taustalla olevien syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi ja pitkäaikaisempaa seurantaa varten, etenkin kun vastaavaa silmänliikemittausta ei ole aikaisemmin käytetty vauvojen suolistomikrobistotutkimuksen yhteydessä, Aatsinki muistuttaa.

Äidin raskaudenaikaisen stressin tiedetään olevan yhteydessä lapsen myöhempään sairastavuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että raskaudenaikainen stressi on yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen. Ei ole kuitenkaan vielä täysin selvää, miten vaikutukset välittyvät ihmisillä.

Aatsinki havaitsi toistaiseksi suurimmassa aiheeseen keskittyneessä tutkimuksessa, että sekä äidin raskaudenaikaiset pitkäaikaiset ahdistus-, masennus- ja stressioireet että hiuskortisolipitoisuudet olivat yhteydessä lapsen suolistomikrobiston koostumukseen.

– Äidin pitkäaikainen psyykkinen stressi raskauden aikana oli yhteydessä Proteobakteereihin kuuluvien bakteerisukujen suurempaan määrään lapsen suolistomikrobistossa. Löydös on mielenkiintoinen, sillä proteobakteereihin kuuluu myös lajeja, jotka kykenevät aiheuttamaan tulehdusreaktion elimistössä. Lisäksi äidin pitkäaikaiset psyykkiset oireet olivat yhteydessä pienempään määrään Akkermansia-sukua, jonka ajatellaan olevan terveydelle hyödyllinen, ainakin aikuisilla, Aatsinki summaa.

Suolistomikrobiston epätasapainoon liittyvät sairaudet ovat yleistyneet maailmassa. Lisäksi stressialtitukseen liittyvät mielenterveysongelmat, kuten masennus, ovat lisääntymässä, ja niiden alkamisikä on aikaistumassa. Aatsingin väitöstutkimus valottaa mahdollisia uusia tekijöitä mielenterveyden kehittymisen taustalla.

– Tämä uusi tutkimusala voi tulevaisuudessa mahdollisesti auttaa uusien hoitomuotojen kehittämisessä, vaikkakin varhaisen suolistomikrobiston erilaisen koostumuksen pitkäaikaisvaikutukset ja taustalla vaikuttavat mekanismit ovat vielä osittain selvittämättä, Aatsinki summaa.

LL Anna-Katariina Aatsinki esittää väitöskirjansa Maternal prenatal stress, infant microbiota, brain, and behavioral development julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12. helmikuuta kello 12.

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Omry Koren (Bar-Ilanin yliopisto, Israel) ja kustoksena apulaisprofessori Linnea Karlsson (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kansa valitsi, pulinat pois

Aluevaalit on käyty. Käynnissä on tulosten eli syiden ja seurausten analysointi.

Aluevaalit tarjosivat yllätyksiä, kuten vaalit aina. Keskustan vahva ääniosuus oli yllätys, vaikka se vain ylsi kuntavaalitulokseensa eli piti äänestäjänsä, kun äänestysaktiivisuus laski. Yllätyksiä olivat myös perussuomalaisten ja vihreiden kannatuskyykyn syvyys.

Merialueen kaupallisten kalastajien saalis pieneni edelleen

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli vuonna 2021 ennakkoarvion mukaan 94 miljoonaa kiloa. Se oli 18 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin silakasta ja kilohailista. Rannikkokalastuksessa käytettiin valtaosin rysiä ja verkkoja. Myös useimpien rannikolta kalastettujen lajien saalis jäi pienemmäksi kuin 2000-luvulla keskimäärin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös avaa Turun vapaa-ajan palveluita

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät Turussa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston perjantaina tekemä päätös vapauttaa kaikki aiemmin suljetuiksi määrätyt liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettävät tilat. Ne voidaan jatkossa pitää auki yleisölle, asiakkaille ja muille osallistujille, kun samalla taataan tilojen terveysturvallinen käyttö.

Turun filharmoninen tavoitti yleisöä verkossa ja paikan päällä

Olli Mustonen aloitti Turun filharmonisen orkesterin taiteellisena johtajana viime vuoden alusta.

Turun filharmoninen orkesteri tavoitti yleisöä koronarajoitusten jatkuessa vuonna 2021 niin verkon välityksellä kuin paikan päällä järjestettävissä konserteissa ja muissa yleisötapahtumissa. Orkesterin vuoden 2021 kokonaiskävijämäärä oli 24 500. Vastaava luku vuonna 2020 oli 26 000 ja ennen koronaa vuonna 2019 noin 70 000.

Varsinais-Suomen Yrittäjät pettyneitä hallituksen koronaministeriryhmän linjaukseen

Koronaministeriryhmä tiedotti viimeisimmistä ravintola-alaa koskevista rajoituksista torstai-iltana. Ryhmän linjauksen mukaan baarien ja yökerhojen rajoitukset säilyvät ennallaan, poikkeuksena ruokaravintolat, joiden aukioloja pidennetään kolmella tunnilla. Uudet rajoitukset astuvat voimaan helmikuusta lähtien.

Mikael Pyyhtiä jatkaa TPS-paidassa

Mikael Pyyhtiä.

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen jatkosopimuksen hyökkääjä Mikael Pyyhtiän kanssa. Laitahyökkääjän roolissa viilettävä 20-vuotias Pyyhtiä kuuluu TPS:n omiin kasvatteihin ja seuran junioripolun läpikäyneisiin lahjakkuuksiin.

Tallinkin Baltic Queen telakalla Naantalissa

Baltic Queen on huollossa Naantalissa.

Tallinkin Tallinna–Tukholma-reitin laivan Baltic Queenin on telakallan Turun korjaustelakalla Naantalissa 27.1.–9.2.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä tilojen sulkemista koskevat rajoitukset kevenevät merkittävästi Varsinais-Suomessa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ei 29. tammikuuta alkaen anna uutta asiakas-, osallistuja- ja odotustilojen väliaikaista sulkemista koskevaa päätöstä. Päätös koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa. Niihin voi jatkossa osallistua korkeintaan 50 prosenttia suurimmasta osallistujamäärästä, joka tilaan on sallittua ottaa. Päätös on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 29.1.–15.2.

Antti Grönlund Varsinais-Suomen Keskustan vs. toiminnanjohtajaksi

Antti Grönlund.

Varsinais-Suomen Keskustan vakinaisen toiminnanjohtajan Hanna Vuolan jäädessä vuorotteluvapaalle on piirihallitus valinnut vs. toiminnanjohtajaksi lietolaisen Antti Grönlundin , 28. Tehtävä alkaa 2. helmikuuta ja kestää puolen vuoden ajan. Grönlund on viimeiset kaksi vuotta toiminut piirissä poliittisena suunnittelijana. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut muun muassa Keskustanuorten varapuheenjohtajana ja poliittisena sihteerinä. Hän opiskelee työnsä ohessa taloustiedettä Turun yliopistossa.

Yrttiaho kanteli neuvolapalvelujen ja kouluterveydenhuollon tilasta Turussa

Turun kaupungin neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto ovat ajautuneet terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen vastaiseen tilaan, arvioi kansanedustaja Johannes Yrttiaho (vas.). Turun Sanomat nosti kouluterveydenhuollon ongelmat esille kuluneella viikolla. Myös lasten ja perheiden neuvolapalvelut ovat pahoissa vaikeuksissa eikä lain vaatimia palveluita ole Yrttiahon mukaan voitu järjestää pitkään aikaan.

Nuorisotilojen kävijämäärä nousi

Alueellisissa nuorisotiloissa kävi viime vuonna 40 414 nuorta.

Turun kaupungin nuorisopalvelujen toimipisteissä kävi yhteensä 96 690 asiakasta viime vuonna. Määrä on hieman vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin asiakkaita kävi 98 780. Aiemmin nuorisopalvelujen kävijämääristä on tiedotettu ovilaskurilukuina, mutta käytännöstä on sittemmin luovuttu. Luvut on ilmoitettu vuosien 2021 ja 2020 osalta asiakasmäärinä.

Valtteri-lumipyry saapuu Suomeen lauantaina

Erittäin voimakas matalapaine liikkuu lauantai-illan ja sunnuntain aikana Suomen lounaispuolitse kaakkoon. Samanaikaisesti maan etelä- ja keskiosaan on odotettavissa merkittävä lumipyry, joka hellittää otteensa vasta myöhään sunnuntaina.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä pieneni loppuvuonna

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, milj. m3, liukuva vuosisumma.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin syys-marraskuun aikana yhteensä 9,3 miljoonaa kuutiometriä, 11,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnettiin 3,1 miljoonaa kuutiometriä, 14,1 prosenttia vuodentakaista vähemmän. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä väheni 10,2 prosenttia.

Verohallinto muistuttaa – myyjän pitää ilmoittaa puun myyntitulot verotuksessa

Verohallinto muistuttaa, että viime vuonna puita myyneiden pitää ilmoittaa tulot metsätalouden veroilmoituksella tänä keväänä. Myös puukaupan arvonlisäverot on ilmoitettava ja maksettava.

Koronan vaikutukset näkyvät Turun neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon palveluissa

Sirpa Kuronen.

Lähes kaksi vuotta jatkunut koronatilanne näkyy Turun neuvoloiden sekä kouluterveydenhuollon palveluissa. Terveydenhoitajista on tilapäisesti vajausta, sillä Turun neuvoloista on poissa töistä 15 terveydenhoitajaa ja kouluterveydenhuollosta 12 terveydenhoitajaa.

Aluevaltuutetut hyvinvointialueen poliittiseen seurantaryhmään

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittinen seurantaryhmä kokoontui neljänteen kokoukseensa keskiviikkona 26. tammikuuta. Seurantaryhmä jatkaa työtään, kunnes uusi aluevaltuusto ja aluehallitus maaliskuussa aloittavat. Aluevaalien johdosta seurantaryhmän kokoonpanoon tulee kuitenkin muutoksia.

Kauppakeskus Skanssi palkittiin ensimmäisenä Suomessa ympäristösertifikaatin parhaimmalla arvosanalla

Skanssi on vuodesta 2019 alkaen ollut lähes energiaomavarainen.

Kauppakeskus Skanssi on saanut kansainvälisesti merkittävän BREEAM In-Use -ympäristösertifikaatin parhaimmalla mahdollisella luokituksella. Korkeimmalla mahdollisella arvosanalla sertifikaatin saaminen vaatii äärimmäisen vahvaa sitoutumista jatkuvaan kestävään kehitykseen kiinteistön ylläpidossa sekä kehittämisessä.

Uusi yhtiö tähtää kansainvälisten matkailuvirtojen kasvattamiseen

Matkailun toimintaedellytysten ja markkinoinnin parantaminen vaativat koko Turun alueen matkailun kehittämistä. Turku haluaa toimia veturina merkittävällä elinkeinoalalla ja siksi matkailun markkinointi- ja kehittämistyö alueella on organisoitava uudelleen.

Urheilu

Mikael Pyyhtiä jatkaa TPS-paidassa

Mikael Pyyhtiä.

Turun Palloseura on solminut vuoden mittaisen jatkosopimuksen hyökkääjä Mikael Pyyhtiän kanssa. Laitahyökkääjän roolissa viilettävä 20-vuotias Pyyhtiä kuuluu TPS:n omiin kasvatteihin ja seuran junioripolun läpikäyneisiin lahjakkuuksiin.

Åboraakkeli: Urheilun yllä vuosien pituinen koronavarjo

Koronan varjo on pitkä ja vaikuttaneen vielä pitkään urheiluun eri tavoin.

Timo Furuholm uuteen rooliin Interissä

Timo Furuholm.

Aktiiviuransa jalkapalloilijana viime kauteen päättänyt Timo Furuholm jatkaa tutussa ympäristössä uudessa roolissa. Furuholm on valittu Interin junioritoiminnasta vastaavan FC Inter Turku ry:n hallitukseen.

Argentiinalainen Rodrigo Arciero tehnyt pelaajasopimuksen Interin kanssa

Rodrigo Arciero vaihtaa Interin paitaan.

Argentiinalainen Rodrigo Arciero on tehnyt pelaajasopimuksen FC Interin kanssa. Hän siirtyy sinimustiin SJK:sta. 28-vuotiaan laitapuolustajan sopimus turkulaisten kanssa kattaa kaudet 2022 ja 2023, sekä sisältää option kaudesta 2024.

Tuto juhlii vasta maaliskuussa

Tuton juhlaottelu, jonka yhteydessä jäädytetään Tero Forsellin , Markku Vuorisalon ja Atte Saunamäen pelinumerot, siirretään vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Juhlaottelun uusi päivämäärä on 12. maaliskuuta, jolloin Tuto kohtaa K-Espoon. Alkujaan juhlaottelu piti pelata 29. tammikuuta, jolloin Tuto kohtaa Ketterän. Ottelu pelataan kuitenkin koronasta johtuen ilman yleisöä. Tuto on aiemmin jäädyttänyt neljä numeroa.

Jääkiekkoilija Aaro Löyttymäki löysi uuden uran viheriön reunalta

 Runsaassa kymmenessä vuodessa Aaro Löyttymäki on huomannut yhden selkeän muutoksen golfkentillä. Kun itse aloitin teini-iässä, teini-ikäisiä pelaajia ei ollut juurikaan. Nyt nuoria pelaajia on todella paljon, mikä on lajille tosi hyvä juttu.

Kun Aaro Löyttymäki vuonna 2010 tarttui ensimmäistä kertaa golfmailaan, teini-ikäinen jääkiekkoilija ei aavistanutkaan, että golfin kautta löytyisi tulevaisuudessa ammatti. Kun kiekkouralle lyötiin päätepiste koronakeväänä 2020, oli aika etsiä uusia haasteita. Muutaman mutkan kautta Löyttymäki päätyi Hirvensalo golfiin opettamaan golfin alkeita.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.