LANUPS etsii keinoja auttaa erityisen vaativaa tukea ja hoitoa tarvitsevia nuoria

Sekä vaativia lastensuojelun että mielenterveydenhoidon palveluja kaipaavat nuoret päätyvät nykyisten yhteiskunnan tukitoimien väliinputoajiksi. Ongelmana on muun muassa eri palvelujen pirstaleisuus. Turun ja Itä-Suomen yliopistojen sekä Turun ammattikorkeakoulun yhteinen LANUPS-hanke etsii keinoja yhteistyön lisäämiseen ja sitä kautta parempaan auttamiseen.

LANUPS eli lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteisasiakkuus -hankkeen johtajan, Turun yliopiston sosiaalityön professorin Merja Aniksen mukaan sosiaalityön tutkijat ovat jo pitkään halunneet etsiä keinoja kehittää vaativaa tukea ja hoitoa tarvitsevien nuorten sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt sen mahdollisti Sosiaali- ja terveysministeriön ensimmäistä kertaa sosiaalityöhön kohdentama kaksivuotinen tutkimusrahoitus. LANUPS sai työtään varten 590 227 euroa.

– Meillä on huoli nuorista, jotka eivät löydä oikeanlaista tukea. Olemme miettineet, miten ammattilaiset voisivat toimia yhdessä tukeakseen nuorta. Olemme pitkään kehitelleet asiaa, ja nyt kun saimme rahoituksen, meillä on mahdollisuus käynnistää moniammatilliseen yhteistyöhön perustuva tutkimus, Anis kertoo.

Turun yliopistosta hankkeessa ovat mukana sosiaalityön ja nuorisopsykiatrian oppiaineet sekä Sote-akatemia, Itä-Suomen yliopistosta sosiaalityön oppiaine ja Turun ammattikorkeakoulusta Lapsi- ja perhepalveluiden tutkimusryhmä. Tutkijoilla on omassa työhistoriassaan myös vahva käytännön kokemus.

– Olen työskennellyt pitkään nuorisopsykiatrialla ja siellä törmään tähän ongelmaan usein. Meillä ei ole tästä ryhmästä riittävästi tutkimustietoa, Turun yliopiston nuorisopsykiatrian dosentti Max Karukivi sanoo.

Itä-Suomen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Tommi Tolmunen vahvistaa Karukiven havainnot.

– Viime vuosina lähetteiden määrä nuorisopsykiatrian hoidon piiriin Suomessa on noussut noin 50 prosenttia. Meillä ei ole varaa hukata aikaa, energiaa ja resursseja hoidon katvealueisiin. Sijoitetut nuoret tarvitsevat joka tapauksessa paljon tukea. Esimerkiksi toistuvat sijoituspaikan vaihtamiset kuluttavat sosiaali- ja terveydenhuollon resursseja ja toisaalta tuovat nuorelle kokemuksen jatkuvasta epäonnistumisesta ja vievät luottamuksen hoitotahoon. Lopputuloksena voi olla suuren työn jälkeen hyvän elämän sijasta se, että nuorta on entistä vaikeampi auttaa.

Tieto on Karukiven ja Tolmusen mukaan tarpeen erityisesti nyt, kun lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen on suunniteltu monialaisia osaamis- ja tukikeskuksia, niin kutsuttuja OT-keskuksia. LANUPSin tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä käytännön asiakastyössä ja palvelujen kehittämisessä.

Tutkimuksen kohteena ovat erityisen vaativaa tukea tarvitsevat nuoret, jotka tarvitsevat sekä sosiaalitoimen tarjoamia lastensuojelunerityisiä tukitoimia että terveydenhuollon tarjoamia mielenterveyspalveluja. Tavoitteena on auttaa sekä nuoria että heidän perheitään.

– Kyse on nuorista, joita ei voi enää ohjata mihinkään eteenpäin, heitä pitää auttaa juuri nyt. Ja näissä vaativissa tilanteissa ei riitä, että yksi ottaa kopin vaan tarvitaan yhteistyötä, Karukivi sanoo.

– Ongelmana on kuitenkin ollut sosiaali- ja terveystoimen pirstaleisuus ja yhteistyötä tekemällä meillä on paljon tehostamisen mahdollisuuksia, Tolmunen lisää.

Uusia keinoja haetaan noin 6 700 sekä sijaishuollon että lasten- ja nuortenpsykiatrian asiakkaana olevien lasten ja nuorten auttamiseen. Heillä on psyykkisiä oireita, päihteiden käyttöä, koulunkäyntiin liittyviä haasteita, aggressiivisuutta, sitoutumattomuutta tarjottuihin palveluihin, rikollista oireilua sekä karkailua kotoa ja sijaishuollon laitoksista.

– Hankkeen tavoitteena on löytää keinot, joilla nämä nuoret saisivat tukea, josta on heille todellista hyötyä. Oma haasteensa on siinä, että aina näiden nuorten ja heidän vanhempiensa motivaatio avun vastaanottamiseen ei ole otollinen, Anis sanoo.

Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja Eeva Timonen-Kallio on innostunut hankkeen työelämälähtöisyydestä.

– On hienoa päästä yhdessä sijaishuollon ja nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden kanssa kehittämään kokonaan uusia monialaisia yhteistyömuotoja ja palvelukonsepteja. Palvelujen digitalisaatio ja verkkoasiakkuus on yksi kiinnostava näkökulma nuorten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Turun ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyötä on tehty vuosien ajan myös lapsi- ja nuorisososiaalityön erikoistumiskoulutuksessa osana Sosnet-yliopistoverkostoa. Kaksikko on yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt myös Osaamispuu-oppimisalustan. Sen tavoitteena on tukea entistä vahvempien lapsi- ja perhepalvelujen rakentamista Suomeen tukemalla sivistys- ja sote-alalla toimivien jatkuvaa yhteistä oppimista.

– Se, että tutkimuksessa on kaksi erilaista aluetta, avaa tutkimukselle myös uudenlaisia näkökulmia, Anis sanoo.

– Hanke antaa mahdollisuuksia nuorisososiaalityön kehittämiseen monialaisessa yhteistyössä, täydentää sosiaalityön professori Riitta Vornanen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta.

LANUPS-tutkimukseen sisältyy sekä laaja aiempien tutkimusten kartoitus että laajat rekisteri- ja haastatteluaineistot. Tutkijat haastattelevat sosiaalityöntekijöitä, nuorisopsykiatrian työntekijöitä, nuoria ja mahdollisuuksien mukaan myös heidän läheisiään.

Turun yliopiston Sote-akatemian tutkimuspäällikön Miia Tuomisen mukaan LANUPS soveltuu hyvin moniammatillisuuteen tähtäävään Sote-akatemiaan.

– LANUPS sopii hyvin Sote-akatemian pyrkimykseen löytää keinoja, miten voimme vastata moniasiakkuuksiin paremmin. Lasten ja nuorten tilanteissa sosiaali- ja terveystoimen rinnalla mukaan tulee usein myös sivistystoimi, Tuominen sanoo.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kolme niksiä, joilla säästää rahaa ja energiaa taloyhtiössä

Taloyhtiöillä on energiansäästöpotentiaalia etenkin ilmanvaihdossa, vedenkulutuksessa sekä ikkunoiden ja ovien tiivistyksessä.

Isännöintiliiton Energiabarometri paljastaa kolme asiaa, joissa taloyhtiöt hukkaavat rahaa ja energiaa. Monelle tulee energiaremontista mieleen suuri työmaa, mutta energiatehokkuuden parantaminen onnistuu myös pienemmillä teoilla.

Kaunistamisrahaston tuotoilla juhlistetaan kulttuuripääkaupunkivuotta ja Göteborgin 400-vuotisjuhlia

Juhannusmasto-teos pystytetään Sigyn-laivan läheisyyteen.

Maanantaina kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle esitetään 280 000 euron jakamista kaunistamisrahaston tuotosta erityisesti juhlistamaan kymmenen vuoden takaista kulttuuripääkaupunkivuotta sekä ystävyyskaupunki Göteborgin 400-vuotisjuhlia.

Kotihoidon pysäköintitunnus otetaan käyttöön huhtikuun alusta

Kotihoidon pysäköintitunnus otetaan käyttöön 1. huhtikuuta alkaen. Tunnuksen hinnaksi esitetään sata euroa tunnukselta kahden vuoden ajaksi. Maksulla katetaan sähköisen pysäköintilupajärjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta sekä henkilöstökuluista aiheutuvia menoja.

Viljateollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää proteiinin ja ravintokuidun lähteiksi

Ultraäänikäsitellyt ohraproteiininäytteet (vasemmalla) eivät sedimentoidu astian pohjalle toisin kuin käsittelemättömät näytteet. Tämä parantaa niiden käytettävyyttä esimerkiksi juotavissa elintarvikkeissa.

Nykyisellään rehuksi tai energian tuotantoon menevistä leseistä ja muista viljateollisuuden sivuvirroista on mahdollista tuottaa proteiinirikkaita ja hyvin toimivia elintarvikkeiden raaka-aineita. Ne voivat sopia esimerkiksi nestemäisiin ja lusikoitaviin tuotteisiin.

Artukaisiin Mahatma Gandhin lehto

Kaavoituspäällikön päätöksellä osa Artukaisissa sijaitsevaa Messupuistoa on nimetty uudelleen Mahatma Gandhin lehdoksi, ruotsiksi Mahatma Gandhis lund. Alueelle on aikaisemmin istutettu Intian tasavallan suurlähetystön ja Turun kaupungin yhteistyönä 150 tammea. Istutus liittyi Mahatma Gandhin syntymän 150-vuotisjuhlavuoteen.

Kaikilla oltava oma istumapaikka, turhaa liikkumista vältettävä

Ravitsemisliikkeen on jatkossakin huolehdittava siitä, ettei sen tiloissa synny tarpeetonta tungosta.

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi. Ravitsemisliikkeiden tulee huolehtia asiakkaiden ja asiakasryhmien välisistä etäisyyksistä aiempaa tehokkaammin. Ravintoloiden on koko maassa järjestettävä toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ohjataan istumaan istumapaikoilleen. Ravintolat eivät saa järjestää eivätkä sallia esimerkiksi tanssimista ja karaokepaikan esiintymisiä.

Loton potti kohoaa 6,5 miljoonaan euroon

Loton kierroksen 8/2021 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla pelin potti kohoaa 6,5 miljoonaan euroon.

Hallituksen pitää erota

Sanna Marin.

Nykyisen hallituksen jäsenet ovat rikkoneet ministerivastuulakia. Sen vuoksi hallituksen tulee jättää paikkansa ja tehdä tilaa uudelle. Eduskunta on hajotettava ja maahan on julistettava ennenaikaiset eduskuntavaalit joko vuonna 2021 tai 2022.

Pallivahan seurakuntakeskus puretaan ja korvataan kahdella asuinkerrostalolla

Pallivahan seurakuntakeskuksen tilalle on tulossa kaksi kerrostaloa.

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2. maaliskuuta. Kokouksessa käsitellään Kärsämäen urheilupuiston asemakaavanmuutosehdotusta.

Kike Elomaa: Suojelukoirien väkivaltainen koulutus ja muu eläinrääkkäys saatava kuriin

Perussuomalaisten kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa , Leena Meri , Mari Rantanen ja Veikko Vallin ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen eläinsuojelulain noudattamisen valvonnasta. He peräänkuuluttavat hallitukselta eläinsuojelurikosten valvonnan tehostamista lainsäädäntöä uudistamalla ja resursseja lisäämällä valvontaa suorittaville viranomaisille.

Kehollisuus tärkeää myös etäaikana, tutkimus selvitti läsnäolon ja hienovaraisten eleiden merkitystä luovassa työssä

Läsnäolon puutteen on todettu rajoittavan yhteistyötä ja esimerkiksi asiantuntijatyön spontaania ideointia.

Mitä vuorovaikutukselle tapahtuu, kun töissä ja opinnoissa siirrytään virtuaalisiin työskentelyalustoihin? Tehdäänkö tulevaisuuden asiantuntijatyötä ilman perinteisiä toimistoja, ja mitä siitä seuraa? Kansainvälisessä yhteisjulkaisussa pohditaan yhteisöllistä luovuutta ja kehollisuutta työssä. Artikkeli on julkaistu Management Learning -journaalissa.

Tammitien kulma halutaan muuttaa pienteollisuusalueesta asumisen alueeksi

Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 2. maaliskuuta. Kokouksessa käsitellään Tammitien kulman asemakaavanmuutoksen tavoitteita.

WAMin julkisivussa esillä kaksi teosta meren muutoksista

Timo Ahon ja Pekka Niittyvirran hohtava valoteos kommentoi merenpinnan nousua.

Wäinö Aaltosen museon julkisivussa on helmikuusta alkaen esillä kaksi teosta, jotka molemmat ottavat kantaa muuttuvaan mereen ympärillämme.

Turkulaiskansanedustajalla todettu koronavirustartunta

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannalla (sd.) on todettu koronavirustartunta. Tartunta on varmistettu 27. helmikuuta.

Aluehallintoviraston rajoituksilla vaikutuksia taloyhtiöiden yhtiökokouksiin Varsinais-Suomessa

Juuso Kallio.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt kiristää kokoontumisrajoituksia. Lauantaista 27. helmikuuta alkaen on kiellettyä järjestää yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Koronarajoitukset vaikuttavat taloyhtiöiden yhtiökokouksiin. Kokouskutsujen sisältöön ja turvalliseen osallistumiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Varsinais-Suomen kokoontumisrajoitukset kiristyvät, korkeintaan kuuden henkilön kokoontumiset sallittuja

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristää kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan kuntien alueella. Lauantaista 27. helmikuuta alkaen on kiellettyä järjestää yli kuuden hengen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Ilkka Kanerva isännöi Tsihanouskajan vierailua Helsingissä

Ilkka Kanerva.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) isännöi Valko-Venäjän opposition johtohahmo Svjatlana Tsihanouskajan vierailua 1.–4. maaliskuuta Helsingissä.

Monen genren kiipparisti

Ilmari Aitoahon koskettimia kuullaan monissa eri bändeissä.

Princen löytäminen oli Ilmari Aitoaholle käänteentekevä hetki

Urheilu

Perttu Kytöhonka ottaa vastuuta TPS Salibandyn urheilujohtajana

Perttu Kytöhonka on toiminut viime aikoina myös GrIFK:n urheilutoimenjohtajana. Kauniaisten pestin jatko on TPS:n urheilujohtajuuden myötä auki. – Suoranaisesti TPS-pesti ei estä sitä, mutta sen jatkoa täytyy nyt tarkasti arvioida, Kytöhonka sanoo.

TPS Salibandy on jo pitkään rakentanut kulisseissa aiempaa selkeämpää organisaatiota. Pari viikkoa sitten yksi merkittävä osa organisaatiorakenteessa saatiin valmiiksi, kun Perttu Kytöhonka nimettiin TPS Salibandyn urheilujohtajaksi.

Puukkokatsomo: Iso voitto

Yksi salibandykauden yllättäjistä on naisten F-liigaan täksi kaudeksi noussut FBC Loisto, joka on lunastanut ryminällä paikkansa pääsarjatasolta.

TPS:n pelit jatkuvat normaalisti ohjelman mukaisesti

Kiristyvät koronrajoitukset eivät muuta Liigan otteluohjelmaa.

Hallituksen torstaina ilmoittama kolmen viikon sulkutila sekä uudet alueelliset rajoitustoimenpiteet eivät vaikuta Liigan runkosarjaohjelmaan.

Kristika haastaa Loimaan

Kristika saa vastaansa LoKoPon.

Miesten koripallon 1. divisioona A:ssa on 26. helmikuuta edessä kärkikamppailu, kun Turun Kristika saa Nunnavuoren palloiluhallissa vieraakseen LoKoKo Bisonsin.

Jasper Jalonen Hoffenheimin testiin

Jasper Jalonen.

TPS:n hyökkäävä keskikenttäpelaaja Jasper Jalonen on viikon saksalaisen Bundesliigassa pelaavana TSG 1899 Hoffenheimin testissä. Jalosen on määrä palata takaisin Turkuun ja TPS:n vahvuuteen ensi viikolla.

Mäkihyppääjä Niko Kytösaho MM-hiihtoihin

Niko Kytösaho.

Paimiolaislähtöinen kolmannen polven mäkihyppääjä Niko Kytösaho valittiin odotetusti Suomen mäkimaajoukkueeseen 23. helmikuuta Oberstdorfissa käynnistyviin hiihdon MM-kisoihin. Suomen runsaan 30 hengen kisajoukkueeseen valittiin myös varsinaissuomalaiset hiihtäjät Johanna Matintalo ja Lauri Vuorinen . Matintalo edustaa seuratasolla Pöytyän Urheilijoita ja Vuorinen raisiolaista SkiTeam 105:ttä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.