Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uutta alueellista seurantatietoa kotitalousjätteen määristä ja kierrätysasteesta sekä kiertotalouden sosiaalisista indikaattoreista. Kotitalouksien jätteen kierrätysaste ei nouse riittävän nopeasti. Osalla kuntaseuduista näkyy heikkoa positiivista kehitystä, mutta tahtia on kiristettävä, jotta EU:n kierrätystavoitteet saavutetaan ajallaan.

Kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen seurantatiedot laskettiin kymmenen kuntaseudulle, joita ovat Forssa, Hyvinkää, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki ja Turku. Lisäksi tähän on yhdistetty Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tuottamat pääkaupunkiseudun tiedot, joihin Vantaa kuuluu.

Seurantatulosten mukaan eri alueiden kehitys kotitalouksien jätemäärässä ja sen kierrätyksessä kulkee eri suuntiin: toisaalla asukaskohtaiset jätemäärät ovat kasvaneet ja toisaalla laskeneet.

Hyvinkään, Joensuun, Jyväskylän, Lahden, Riihimäen, Turun ja Vantaan seuduilla kotitalousjätteen määrien arvioissa havaittiin laskua, eli asukkaiden kotona tuottamien jätteiden määrä väheni. Näillä alueilla kotitalousjätteiden määrien kuntaseutukohtainen vähenemä on 1–12 prosenttia, eli enimmillään useamman kymmenen kiloa asukasta kohden vuodessa. Lahden ja Turun seuduilla tarkastelussa ovat mukana vuodet 2018–19 ja lopuilla seuduilla vuodet 2016–19.

Tarkastelussa mukana olevilla kuntaseuduilla ei kuitenkaan nähdä vuosien 2016–19 arvioiden perusteella voimakasta kasvua kierrätysasteessa, kuten ei valtakunnallisestikaan yhdyskuntajätteiden kierrätyksessä. Kierrätysasteet nousivat jonkin verran Joensuun, Kuopion, Lahden, Porvoon, Turun ja Vantaan seuduilla, joilla kasvu on ollut noin 1–2 prosenttiyksikköä.

– Vahvinta kierrätysasteen kasvu on ollut Turun seudulla, kun taas eniten jätemäärä on vähentynyt Hyvinkään ja Riihimäen seudulla. Tulosten kattavuutta saatiin laajennettua kolmella kunnalla eli yli neljänneksellä edellisestä raportointikerrasta, mikä on erittäin hyvä, toteaa Circwaste-hankkeen vastuullinen johtaja Tuuli Myllymaa SYKEstä.

Kotitalousjäte on kodeissa tuotettua yhdyskuntajätettä, kuten biojätteitä, kartonkia, paperia, lasia, metallia ja muovia. Kotitalousjäte viedään joko pihalla olevaan keräysastiaan tai kauemmas alueelliselle keräyspisteelle, jäteasemalle tai esimerkiksi kaupan pullonpalautusautomaattiin.

Biojätteen erilliskeräys vaikuttaa paljon kierrätysasteeseen, koska biojäte on painoltaan suurin erilliskerättävä jätelaji. Seurannan perusteella biojätteen erilliskeräysaste nousi vuosina 2016–19 Hyvinkään, Jyväskylän, Kuopion, Porvoon ja Riihimäen seuduilla sekä vuosien 2018–19 aikana Lahden ja Turun seuduilla. Vantaalle vastaavaa tarkastelua ei tässä tehty, mutta HSY seuraa seudun biojätteen erilliskeräystä.

Lajittelun helppous vaikuttaa tunnetusti kierrätysintoon. Tämä on nähtävissä aineistosta osittain. Seurannan alueista biojätteen erilliskeräys on jokaisella kiinteistöllä Lappeenrannan ja Jyväskylän seuduilla. Hyvinkään, Joensuun, Kuopion, Porvoon ja Riihimäen seuduilla biojätettä kerätään vähintään viiden huoneiston kiinteistöiltä. Lopuilla alueilla keräys on pakollista suuremmissa kiinteistöissä tai siihen ei ole velvoitettu.

Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen tulisi nousta EU-maissa 55 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli 43 prosenttia vuonna 2019. Koska 55 prosentin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteeseen on vielä matkaa, työtä on tehtävä paljon kotitalousjätteen kierrätyksen tehostamiseksi. Kierrätyksen lisäämisessä ja kiertotalouden edistämisessä avainasemassa on tiedon hyödyntäminen.

– Alueellisen seurannan merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Tarvitaan alueellisia ratkaisuja ja parhaiden ideoiden monistamista. Olisi myös tärkeää tietää, minkälaista kehitys on ollut kotitalouksien lisäksi muissa yhdyskuntajätteissä esimerkiksi kaupoissa, ravintoloissa, toimistoissa ja kouluissa, sanoo tutkija Tiina Karppinen SYKEstä.

Seurannassa mukana olleilla seuduilla kotitalousjätteiden määrät laskivat tai nousivat vain heikosti. Sen sijaan yhdyskuntajätteiden määrä on noussut selvästi vuodesta 2017 vuoteen 2018 Tilastokeskuksen yhdyskuntajätetilaston mukaan. Näiden arvioiden valossa vaikuttaa siltä, että yhdyskuntajätteen määrä olisikin kasvanut hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnassa eikä kotitalouksissa.

Kierrätystä lisäävien toimien käyttöönottoa kentällä on seurantavuosina hidastanut odotus uudistettavan jätelain sisällöstä, joka tulee monin tavoin vaikuttamaan jätealan käytäntöihin.

SYKE on kehittänyt yhdessä jätealan toimijoiden kanssa vuodesta 2018 saakka menetelmää, jolla voidaan arvioida kotitalousjätteen määrän ja kierrätysasteen kehitystä eri alueilla Suomessa. Nyt toteutetulla seurannan toisella kierroksella aiempien vuosien tietoja on tarkennettu yhteistyössä jätelaitosten kanssa sekä päivitetty vastaamaan uusimpia tietoja. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY toteuttaa Vantaan seurannan osana HSY:n seudullista tiedontuotantoa.

Alueellinen jäteseuranta perustuu monelta osin arvioihin, joten jätemääriä ja kierrätysasteita ei voida vielä vertailla eri alueiden välillä. Alueiden taustatiedoissa on merkittäviä eroja jätehuollon järjestämisen erojen vuoksi esimerkiksi kotitalousjätteiden osuuden arvioinnissa ja hyötyjätteiden täydentävän keräyksen määrissä. Vuosien välistä vaihtelua aiheuttaa varastojen muodostuminen ja purkaminen. Lukuihin tulee suhtautua suuntaa antavina, tarkentuvina arvioina.

Kiertotalouteen siirtyminen tuo merkittäviä muutoksia ihmisten arkeen. Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty ensimmäistä kertaa kiertotalouden sosiaalisia indikaattoreita Suomessa. Indikaattoreilla seurataan, miten helppoa ja saavutettavissa kestävä kiertotalousarki on eri alueilla, millaista hyvinvointia kiertotalouteen siirtyminen tuo ja jakautuuko hyvinvointi tasaisesti kaikille.

– Ensimmäisten tulosten perusteella Suomessa on otettu askelia kohden kiertotaloutta myös sosiaalisesta näkökulmasta. Jätteiden kierrättämiseen liittyvät palvelut ovat yhä paremmin kansalaisten saavutettavissa, kiertotalouden koulutusta on tarjolla ympäri maan ja kiertotalouden rooli heikommassa asemassa olevien työllistäjänä on merkittävä, sanoo erikoistutkija Kati Pitkänen SYKEstä.

Keräyspisteiden ja kierrätysraaka-aineiden saavutettavuus eri puolilla maata vaihtelee paljon. Joillakin maaseutualueilla jätteitä joudutaan kuljettamaan autoilla kierrätykseen.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kansainvälisillä suurmarkkinoilla noin 55 000 kävijää

Suurmarkkinat keräsi kävijöitä mutta ruuhkia ei syntynyt. Kuva on viime vuodelta.

Suurmarkkinoiden tapahtumavastaava Ari Kallas kertoo, että nelipäiväiset Turun kansainväliset suurmarkkinat 23.–26. syyskuuta ovat kaikilta osiltaan sujuneet hyvin. Tyytyväisiä ovat olleet niin viranomaiset, kauppiaat kuin yleisökin.

Ovatko aikaiset herätykset sinulle vaikeita? Aamujuontaja Aki Linnanahde ymmärtää ja kertoo mikä paransi hänen virkeyttään

Vuosienkaan jälkeen aikaiset herätykset eivät tunnu luonnollisilta, mutta Aki sanoo, että vireystilaa voi kuitenkin kohottaa parantamalla syvän unen määrää ja palautumista. Niihin vaikutetaan laittamalla kuntoon pari perusasiaa: tavat ja nukkumisergonomia.

Patenttihakemusten määrä suurin kahdeksaan vuoteen

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on tammi-elokuussa vastaanottanut kansallisia patenttihakemuksia viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan ajankohtaan. Hakemuksia on tullut 1 095, mikä on suurin määrä kahdeksaan vuoteen.

Andy McCoyn ja Sofia Zidan taidenäyttely avoinna Vierailukeskus Joessa

Andy McCoy ja Sofia Zida.

Andy McCoyn ja Sofia Zidan taideteoksia sekä maalattuja hattuja on esillä Vierailukeskus Joessa. Taidenäyttely on avoinna syyskuun loppuun eli torstaihin 30. syyskuuta saakka.

Vuoden Vastuullisuusteko -kilpailu palkitsee vastuullisuustyössä menestyneen yrityksen

Keskuskauppakamari haluaa yhdessä The Planet Companyn kanssa tuoda esille yritysten tekemää tärkeää vastuullisuustyötä lanseeraamalla Vuoden Vastuullisuuteko -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on lisätä

Pukkilan ylikulkusiltojen tulopenkereitä jyrsitään ja päällystetään

Tienpäällystystöitä jatketaan syyskuun viimeisellä viikolla ykköstiellä Kaarinassa Raadelman ja Kirismäen välillä. Keskiviikkona ja torstaina 29.–30. syyskuuta jyrsitään ja päällystetään Pukkilan ylikulkusiltojen tulopenkereitä. Työ toteutetaan yksi ajokaista kerrallaan, joten toinen kaista on koko ajan liikenteen käytössä.

Raision kaupunginkirjastossa luetaan elämäkertoja

Raision kaupunginkirjastossa aloittaa Sivustamo-lukupiiri, joka kokoontuu elämäkertojen merkeissä. Piiriä vetää raisiolainen Nina Stenlund .

Loton potti nousi kahdeksaan miljoonaan euroon

Lotosta ei löytynyt kierroksella 38/2021 täysosumia, joten 6,5 miljoonan euron potti jäi jakamatta. Ensi viikolla potissa on kahdeksan miljoonaa euroa.

Mentalisti Pete Poskiparta valittu Vuoden yksinyrittäjäksi

Turkulaismentalisti Pete Poskiparta.

Vuoden yksinyrittäjät ovat Pete Poskiparta ja Heikki Närvänen . Valtakunnalliset yksinyrittäjäpalkinnot jaettiin kolmatta kertaa. Ehdotuksia palkinnon saajaksi tuli yli sata, mikä on yli tuplasti enemmän kuin viime vuonna. Suomen Yrittäjät ja Yksityisyrittäjäin säätiö luovuttivat palkinnot Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien gaalassa Jyväskylässä lauantaina 25. syyskuuta.

Hamburger Börsin työmaa loppusuoralla, hotelli avataan marraskuussa

Hamburger Börs avataan marraskuussa. Kuva on elokuulta.

Hamburger Börs alkoi palvella vieraitaan Turun keskustan parhaalla paikalla kauppatorin vierellä jo vuonna 1894. Kesästä 2019 alkaen ikonista hotellia on uudistettu perusteellisesti. Hamburger Börsin vanhin osa on saneerattu sen historiallista arvoa kunnioittaen. 1970-luvulla lisätty hotellirakennus on purettu, ja sen tilalle on noussut täysin uusi hotelli, jonka arkkitehtuuri kunnioittaa Turun kauppatorin vanhaa aikaa. Hotelli avataan marraskuussa.

Raisiossa polkuretkeilty jo 50 vuotta

Raisiossa järjestetään sunnuntaina 26. syyskuuta Kullaanpolun polkuretki. Polun voi kiertää kävelen tai juosten. Polkuretkiä on järjestetty syksyisin jo viidenkymmenen vuoden ajan. Ensimmäisen polkuretken Raisiossa vuonna 1972 järjesti urheilu- ja raittiuslautakunta. Raision Rinkka on järjestänyt tapahtumaa vuodesta 1989.

Reseptiopioidien kasvanut käyttö heikentää työllisyyttä pitkällä aikavälillä

Reseptiopioidien kasvanut käyttö johtaa työllisyyden heikkenemiseen pitkällä aikavälillä Suomessa. Vahvojen kipulääkkeiden käyttö pitkällä aikavälillä korostaa niiden haitallisia terveysvaikutuksia mukaan lukien addiktion syntymistä, joka murentaa kiinnittäytymistä työmarkkinoille. Lyhyellä aikavälillä reseptiopioidin kasvanut käyttö voi sitä vastoin parantaa mahdollisuuksia työmarkkinoille osallistumiseen. Vahvat kipulääkkeet helpottavat kroonista kipua, joka voi olla merkittävä este työmarkkinoille osallistumiselle.

Koronakriisi muutti nuorten suhdetta autoiluun, halu autoilla ja omistaa auto ovat kasvussa

Ennen koronaa nuorten halua liikkua autolla laski pitkään, mutta nyt halu autoilla ja omistaa auto ovat kasvussa.

Korona on kääntänyt trendin nuorten autoilussa. Ennen koronaa nuorten halua liikkua autolla laski pitkään, mutta nyt halu autoilla ja omistaa auto ovat kasvussa. Vaihtoehtoisella voimanlähteellä kulkevat autot kiinnostavat lähes yli puolta suomalaisista. Danske Bank on kysynyt suomalaisten näkemyksiä autoiluista vuodesta 2013 saakka.

Vihertyö poistaa ajokaistan käytöstä Helsinginkadulla

Helsinginkadulla tehdään 27.9.-1.10. vihertyötä Assistentinkadun ja Suntiontien välillä. Yksi ajokaista on pois käytöstä molemmissa ajosuunnissa.

Metsämäen raviradalla jälleen takakonttikirppis

LC Littoinen järjestää takakonttikirppiksen jo 12. kerran yhteistyössä Turun Hippoksen kanssa, joka pitää samaan aikaan kokoperheen Ponipöhinät Metsämäen raviradalla 25. syyskuuta kello 11–15.

Basisti-laulaja Kristin Korb lauantai-illan tähtenä Café Tiljanissa

Kristin Korb tuo kansainvälisen trionsa Turkuun lauantaina.

Flame Jazz -konsertissa kuullaan lauantaina 25. syyskuuta kello 22 tunnelmallista tarinankerrontaa ja sulavaa svengiä kansainvälisen huipputrion tarjoilemana Åbo Svenska Teaterin Café Tiljanissa.

Palvelutalon taidepajassa koetaan iloa ja yhteisöllisyyttä

Ralf Lundberg maalasi eri väreillä Parkinmäen palvelukodissa järjestetyssä Matka väreihin –taidetyöpajassa. Myös mäntymaalaus on Lundbergin, loput muiden asukkaiden.

Parkinmäen palvelutalossa asuva Ralf Lundberg on harrastanut aktiivisesti maalausta aikaisemmin. Hänen mieltään piristi palata maalausharrastuksen pariin uudelleen palvelukodissa järjestetyn taidepajan myötä. Kuvataiteilijat Kristiina Saloluoma ja Marie Johnsson järjestivät kaksikielisen Matka Väreihin -taidetyöpajan, johon Parkinmäen palvelutalon asukkaat saivat osallistua kahden viikon aikana neljä kertaa.

Eurojackpotista 22,2 miljoonan euron päävoitto Suomeen

Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa (kierros 38/2021) löytyi yksi täysosuma ja se löytyi Suomesta. Täysosumalla voitti noin 22,2 miljoonaa euroa.

Urheilu

Åboraakkeli: Kilpa-aerobicin soihdunkantajat esiin?

Nea Kivelä.

Yksi aikakausi suomalaisessa aerobicissa päättyi syyskuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna. Turun Urheiluliiton, ja Suomen, aerobicin eturiviin pitkään kuulunut kolmikko Fanny Samppa , Linn Agha ja Erika Rautiainen kilpailivat viimeisen kerran kolmikkona aerobicin EM-kisoissa. EM-kisat olivat viimeinen kilpailu Sampalle ja Rautiaiselle.

Otteluanalyysi: TPS murskasi Jaron ja nousi Ykkösen kärkeen

 Albijon Muzaci ja Joakim Latonen olivat TPS:n tehopari.

TPS taistelee noususta jalkapallon Veikkausliigaan. TPS voitti Jaron 4-1 ja nousi, ainakin väliaikaisesti Ykkösen piikkipaikalle. RoPS tosin pelaa vasta huomenna ja voitolla se palaa kärkeen.

TPS-puolustaja Johan Ivarsson sivussa rytmihäiriöiden takia

Johan Ivarsson.

Alkukauden Liiga-otteluista puuttuneen Turun Palloseuran ruotsalaispuolustaja Johan Ivarssonin tilanteeseen on saatu lisäselvyyttä. Ivarsson on kärsinyt syksyn aikana rytmihäiriöistä, jonka myötä hänelle tehdään lokakuun 5. päivä toimenpide asian korjaamiseksi.

Otteluanalyysi: Inter antoi AC Oululle kylmää kyytiä

Petteri Forsell taikoi tyllä kertaa tehot 1+1.

Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan toiseksi viimeinen kierros oli mannaa Interille. Sinimustat löivät AC Oulun selvin luvuin 4-0 ja samaan aikaan pahin kilpakumppani SJK romahti samoin luvuin Hakan vieraana. Inter on sarjassa kolmantena kaksi pistettä edellä SJK:ta. FC Lahti, HIFK ja Ilves ovat kahden pisteen päässä SJK:sta.

Håkans-logo vaihtui InterActioniin

Interin pelipaitojen rintamuksessa ei lopoukaudella lue enää Håkans vaan InterAction.

Interin edustusjoukkueen pelipaidassa on tapahtunut historiallinen muutos. Seuran pelipaitojen rintamuksessa on komeillut Alfons Håkans -konsernin nimi jo seuran perustamisesta lähtien eli yli 30 vuoden ajan, mutta päätukija luovutti loppukauden ajaksi nimipaikkansa seuran yhteiskuntavastuusta viestivälle InterAction-logolle.

Otteluanalyysi: Helmarit taisteluvoittoon MM-karsintojen avauksessa

TPS-paidassakin aikanaan nähty Ria Öling iski Helmareiden voitto-osuman.

Naisten jalkapallomaajoukkue Helmarit aloitti MM-karsinnat niin kuin piti. Slovakia kaatui Kupittaalla Adelina Engmanin ja Ria Ölingin maaleilla 2-1. Voitto ei irronnut helpolla. Slovakia nousi tasoihin, mutta Helmarit iski heti perään voittomaalin ja kesti vieraiden loppurynnistyksen.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.