Wilma-palautteella yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin

Opettaja voi antaa palautetta oppilaan oppimisesta ja käyttäytymisestä tunnilla Wilma-järjestelmän avulla. Sanna Oinaan väitöstutkimuksen mukaan Wilma-merkinnöillä on yhteys oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen mukaan osa oppilaista ilahtui Wilma-palautteesta, toisaalta osa koki turhautumista jäädessään ilman palautemerkintöjä. Tutkimus osoittaa, että tukeutuminen Wilma-palautteeseen voi ohjata oppilaan huomion oppitunnilla käyttäytymiseen oppimisen sijaan.

Tutkimuksen mukaan Wilma-palaute oli yhteydessä oppilaan oppimiseen ja hyvinvointiin etenkin silloin, kun se liittyi käyttäytymiseen oppitunneilla ja oli annettu valmiita lausekkeita, esimerkiksi ”aktiivinen osallistuminen oppitunnilla” tai ”häiritsevä käytös oppitunnilla”, käyttäen.

Tutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta, joissa tarkasteltiin sekä perusopetuksen opettajien palautekäytäntöjä että oppilaiden kokemuksia palautteesta. Väitöstutkimuksessa analysoitiin 704 opettajan antamia palautemerkintöjä 7 811 oppilaalle. Lisäksi tutkittiin 2 031 yhdeksäsluokkalaisen itse ilmoittamia palautemerkintöjä tarkasteltaessa oppimisen ja hyvinvoinnin eri tekijöitä. Lopuksi haastateltiin 64 oppilasta, jotta ymmärrettäisiin, mitä oppilaat merkinnöistä ajattelevat.

Palautemerkinnöistä tehty analyysi osoitti, että opettajat antoivat palautetta eri tavoin jopa yhden opetusryhmän sisällä. Samassa koululuokassa siis saattoi olla oppilas, joka keräsi kymmeniä myönteisiä tai kielteisiä merkintöjä, ja oppilas, joka ei saanut Wilma-palautetta lainkaan.

Selkeä enemmistö kaikesta palautteesta oli myönteistä. Käyttäytymiseen ja läksyunohduksiin liittyvä kielteinen Wilma-palaute kasautui todennäköisimmin pienelle joukolle poikia sekä oppimiseensa tukea tarvitseville oppilaille.

Lisäksi havaittiin, että oppilaat, jotka kertoivat saaneensa runsaasti myönteisiä merkintöjä, arvioivat motivaationsa, kyvykkyytensä oppia uusia asioita ja opettaja-oppilassuhteensa kaikkein parhaimmaksi. Opettaja-oppilassuhdetta tarkasteltiin pyytämällä oppilaita arvioimaan esimerkiksi, ovatko opettajat reiluja ja oikeudenmukaisia, kokevatko oppilaat, että opettaja arvostaa heitä ja tulevatko he hyvin toimeen opettajan kanssa.

Huomiota herättävää tuloksissa oli se, että oppilaat, jotka eivät olleet saaneet palautetta lainkaan, puolestaan arvioivat motivaationsa, kyvykkyytensä ja opettaja-oppilassuhteen kaikkein heikoimmiksi.

– Voi olla, että motivoitunut ja opettajien kanssa hyvin toimeen tuleva oppilas saa paljon myönteisiä merkintöjä, mikä voi entisestään ruokkia oppilaan pyrkimyksiä menestyä koulussa. Puolestaan oppilas, joka ei saa Wilma-palautetta lainkaan, tietää, että muut saavat merkintöjä. Tulisi tutkia aiheuttaako ilman palautetta jääminen ulkopuolisuuden tunnetta, Oinas summaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Wilma-palautteen oppilaissa herättämiä tunteita. Oppilashaastatteluihin ja kyselyihin pohjautuva laadullinen analyysi osoitti, että oppilaat pitivät merkintöjä itsestään selvänä osana koulutyötä. He olivat pääosin tyytyväisiä saamiinsa palautemerkintöihin ja pitivät niitä tärkeinä tietääkseen, miten koulunkäynti sujuu. Lisäksi oppilaat kuvailivat lukuisia myönteisiä ja kielteisiä tunteita liittyen saamaansa palautteeseen.

– Kaksi kolmasosaa kaikista raportoiduista tunteista oli myönteisiä. Eniten oppilaat kokivat ilon, tyytyväisyyden, ylpeyden ja helpotuksen tunteita. Lisäksi oppilaat olivat kokeneet kielteisiä tunteita, kuten pettymystä ja turhautumista, mikä kuvastaa, että Wilma-palaute on merkityksellistä oppilaille, toteaa Oinas.

– Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että voimakkaat tunnereaktiot voivat häiritä oppimiseen keskittymistä, joten ei ehkä ole hyvä, jos Wilma-merkinnät herättävät tunnemyrskyjä kesken koulupäivän, Oinas jatkaa.

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että osa oppilaista kaipasi opettajan vahvistusta omalle oppimiselleen. Oppilaat arvelivat haastatteluissa, että säätelemällä omaa käyttäytymistään oppitunneilla suhteessa saamiinsa palautemerkintöihin he pystyivät vaikuttamaan arvosanoihinsa.

– Oppilaat arvioivat onnistumistaan koulutyössä Wilma-merkintöjen perusteella, vaikka heitä tulisi mieluummin kannustaa arvioimaan itse, mitä he osaavat. Koulutyössä olisikin tärkeää keskustella oppimiseen vaikuttavista tekijöistä kuten motivaatiosta ja epäonnistumisen pelosta oppilaiden kanssa, jotta he oppisivat itse säätelemään omaa oppimistaan. Digitaalisiin oppimisympäristöihin siirryttäessä oman oppimisen säätely on erityisen tärkeää, ja oppilaan olisi hyvä oppia luottamaan kykyihinsä. Palaute on tutkitusti hyödyllisintä oppimiselle silloin, kun oppilas itse sitä toivoo saavansa, Oinas summaa.

– Vaikka tutkimukseni käsittelee suomalaista palautejärjestelmää, ovat tulokset hyödynnettävissä myös kansainvälisesti. Ympäri maailmaa kouluissa on käytössä sovelluksia, jotka mahdollistavat palautteen antamisen valmiita lausekkeita käyttäen, Oinas lisää.

KM Sanna Oinas väittelee 4. joulukuuta Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Technology-enhanced feedback: Teachers’ practices, pupils’ perceptions and their relations to learning and academic well-being.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Åbo Akademin farmasian oppiaineelle lahjoituksena 150 000 euroa, vahvistaa proviisorikoulutusta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä

Moira von Wright.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiö lahjoittaa 150 000 euroa Åbo Akademin farmasian koulutusalalle. Se on yksi ensimmäisistä isoista lahjoituksista valtion vastinrahoitusohjelman mukaisessa varainkeruukampanjassa.

Länsi-Suomen merivartiostolla yli kaksi miljoonaa sisärajatarkastusta

Länsi-Suomen merivartioston tavoitteena oli viime vuonna edistää etenkin meriturvallisuuden eteen tehtävää työtä muun muassa merellisen ympäristövahinkojen torjunnan saralla. Suunnitelmissa oli jatkaa uusien valvontavälineiden (esimerkiksi miehittämättömät ilma-alukset) tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä enenevissä määrin ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä raja- ja meriturvallisuuden edistämiseksi.

Vuokrat nousivat viime vuonna nopeimmin Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla

Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin.

Tilastokeskuksen tuoreiden vuokratilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna koko maassa 1,2 prosentilla. Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin. Poikkeuksen muodostavat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen linkittyvät Kerava, Järvenpää ja Porvoo. Myös Rovaniemellä vuokrat nousivat lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla.

Piispanlähteen yläkoululaiset etäopetukseen

Piispanlähteen yläkoulussa Kaarinassa on todettu vuoden alusta kuusi koronavirustartuntaa, joista kolme viikolla 3. Epidemian hillitsemiseksi yläkoulun tilat ovat suljettuina vuosiluokkien 7–9 yleisopetuksen ryhmien opetukseen käytettävien tilojen osalta 25.1.–7.2. Vuosiluokat 7–9 ovat etäopetuksessa 25.1.–5.2. Muiden koulujen toiminta Kaarinassa jatkuu normaalisti.

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät maanantaina

Suomen lentoasemilla viranomaisten terveysturvallisuustoimia on lisätty merkittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi lausunnossaan, että matkustuslentoliikenteen keskeyttäminen ei ole enää välttämätöntä, jos järjestelyt lentoasemalla ovat riittäviä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei tee uutta päätöstä lentorajoituksista Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta.

Lähes joka kolmas suomalainen vähentänyt alkoholin kulutustaan

Yhä useampi suomalainen valitsee saunajuomaksi, illanistujaisiin tai nautiskeluun nollaoluen. Kehitykseen vaikuttaa osaltaan alkoholittomien oluiden laadun parantuminen, sillä valmistusmenetelmät ovat ottaneet viime vuosina jättiharppauksen eteenpäin. Mutta miten valmistetaan olut, joka on hyvänmakuista ilman alkoholia?

Turun Kokoomus nimesi kuusi uutta ehdokasta kevään kuntavaaleihin, listalla 86 nimeä

Turun Kokoomuksen hallitus kokoontui perjantaina nimeämään uusia kuntavaaliehdokkaita. Jo aiemmin 80 henkilön mittaiselle listalle hyväksyttiin 6 uutta ehdokasta.

Ulkoministeriön historia Koiviston valinnasta EU-jäsenyyteen yksiin kansiin

Louis Clerc.

Mauno Koiviston presidenttikauden ja Martti Ahtisaaren ensimmäisen presidenttivuoden aikainen ulkoministeriön historia kirjoitetaan julki. Teoksen kirjoittaminen mahdollistui, kun julkisuuslain mukaisesti ulkoministeriön arkistot avautuivat vuoteen 1995 saakka. Uusi teos syntyy ulkoministeriön ja akateemisten tutkijoiden yhteistyönä.

Eurojackpotissa yksi täysosuma

Eurojackpotin kierroksen 3/2021 arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 13,7 miljoonan euron voitto meni Ruotsiin.

Kukkulan uudet kuninkaat

Viime päivinä on kovasti järkytytty kun jokin enemmin tai vähemmin organisoitu tai karnevaalihulinapositiivinen joukko yrittää ängetä sisään jonnekin ”vallan pyhimpiin paikkoihin”.

Koronavirustartunnalle altistuneiden karanteeni pitenee 14 vuorokauteen

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee kymmenestä vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Kyseessä on tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni, josta saa myös tartuntatautipäivärahaa.

Timo J. Laihinen Turun Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi

Timo Laihinen ja Anneli Wellroos.

Timo J. Laihinen on allekirjoittanut ehdokassitoumuksen osallistumisesta vuoden 2021 kuntavaaleihin Turun Keskustan listalta.

Suomessa 1 496 euroseteliväärennöstä viime vuonna

Suomessa setelikierrosta löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen.

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista lähes valmis

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista on täydentynyt yhdeksällä ehdokkaalla. Turun SDP:n hallitus täydensi listaa torstaisessa kokouksessaan.

Vuokkokodissa 29 asukkaalla koronavirustartunta

Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 29 asukkaalla koronavirustartunta. Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja. Asukkaista ja henkilöstöstä otetaan seulontanäytteet. Kaikki koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Sortuvatko katot Turun seudulla nuoskalumen painosta?

Katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia.

Varsinais-Suomessa on satanut lunta kuluneen reilun viikon aikana niin paljon, että katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia. Kiinteistön omistajien on syytä seurata tilannetta jo hyvissä ajoin ja poistaa lumimassat ammattilaisten avulla mieluummin liian varhain kuin myöhään. Näin voidaan välttää vakavia vahinkoja, joita vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa.

Piispanlähteen koulu Kaarinassa saattaa siirtyä etäopetukseen

Kaarinalaisen Piispanlähteen koulun luokilla 7–9 on todettu tällä viikolla ainakin kolme koronatartuntaa. Altistumisia on lukuisia, ainakin 30. Koulun siirtymistä etäopetukseen valmistellaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ylimääräisessä kokouksessa koulun osittaista sulkemista 25. tammikuuta alkaen 5. helmikuuta asti.

Urheilu

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Åboraakkeli: Olympiatuskaa lajiliitoissa

Olympialaisten yllä leijuu useita kysymysmerkkejä. Loppukesästä pitäisi kerääntyä ympäri maailmaa urheilemaan Tokioon. Ei ihme, että maailmalla on liikkunut huhuja kisojen perumisesta, vaikka Japanin hallitus onkin kiistänyt tiedot.

Lauri Korpikosken kausi päättyi lonkkaoperaatioon

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran kapteenin Lauri Korpikosken lonkka tähystettiin maanantaina Turussa. Korpikosken pelit tältä kaudelta on pelattu, vaikka leikkaus sujui hyvin.

Argentiinalainen Pibe Interin uusin pelaajahankinta

Pibe.

Inter on solminut pelaajasopimuksen argentiinalaisen hyökkäyspään pelaajan Piben kanssa. Koko uransa Espanjassa pelannut 24-vuotias Pibe, varsinaiselta nimeltään Agustín Pastoriza Cacabelos , jätti edellisen seuransa Burgos Promesasin päästäkseen siirtymään Inter-paitaan.

Tuton Dani Aavinen: Mestiksellä kolme mahdollista skenaariota

Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen muistuttaa, että työllistävän merkityksen lisäksi Mestiksellä on iso merkitys ihmisten arjen parantajana myös henkisellä puolella.

Jääkiekon Liiga pelaa toistaiseksi tyhjille katsomoille, jotta kassaan virtaa tv-sopimusrahoja. Lisäksi useat seurat ovat saaneet valtionkonttorin maksamaa kustannustukea.

TPS:n maalivahtiosasto vahvistuu Kari Piiroisella

Kari Piiroinen.

Turun Palloseura on tehnyt lainasopimuksen maalivahti Kari Piiroisen kanssa. 19-vuotias siirtyy TPS-paitaan Tampereen Tapparan sopimuspelaajana. Kuluvalla kaudella hän on pelannut Mestistä Tuton paidassa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.