Aluehallintovirasto: Oppilaalta ei voi evätä opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun sisäisiin käytäntöihin vedoten

Lounais-Suomen aluehallintovirasto korostaa tuoreessa kantelupäätöksessä, että koulun sisäiset ohjeet ja toimintakulttuuri eivät voi olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman kanssa. Oppilaan oikeutta saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ei voi evätä ilman asianmukaista perustetta.

Kaiken koulussa tapahtuvan toiminnan tulee lähtökohtaisesti tapahtua perusopetuslain ja muun kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tuoreen kantelupäätöksen mukaan perusopetuslain 30. pykälän mukaista oikeutta opetukseen ei voi evätä pelkästään nojautuen koulun omiin sisäisiin käytäntöihin, vaikka niistä olisikin tiedotettu huoltajia kattavasti.

Perusopetuslain 30. pykälän mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä. Perusopetuslain pykälä (36 b) antaa mahdollisuuden evätä opetuksen oppilaalta, joka häiritsee tai vaarantaa turvallisuutta. Muita opetuksen epäämisen perusteita ei ole esitetty perusopetuslaissa.

Aluehallintoviraston 17. marraskuuta tekemän päätöksen taustalla on Turun kaupungin Mikaelin koulun toiminnasta tehty kantelu. Mikaelin koulun käytäntönä on ollut keskittää kaikki viikon liikuntatunnit perjantaihin eli niin sanottuun liikuntapäivään. Liikuntapäivinä koulu on evännyt oppilaalta osallistumisen kaikkeen liikuntaan, jos oppilaalta on puuttunut yhdenkin liikunta-aktiviteetin välineitä. Kantelijan lapselta oli puuttuvien sisäpelikenkien takia evätty osallistuminen liikuntapäivän uintiin marraskuussa 2019, vaikka lapsella olisi ollut tarvittavat uintivarusteet mukana.

Koulu perusteli menettelyään sillä, ettei koulussa voida sallia sitä, että oppilas itse päättää mitä suostuu liikuntatunneilla tekemään. Koulun mukaan oppilaat olivat aiemmin pyrkineet valitsemaan liikunta-aktiviteetteihin osallistumista ”unohtamalla” tiettyjen lajien varusteita.

Koulu koki informoineensa huoltajia tarkasti liikuntapäivien sisällöistä, käytännöistä, tavoitteista sekä vaadittavista liikuntavarusteista.

Koulun antaman lausunnon mukaan oppilaan opetusoikeuden epääminen kantelun kuvaamassa tilanteessa ei perustunut lakiin vaan koulun omiin perjantain liikuntapäivän ohjeisiin, jotka myös vanhemmat olivat hyväksyneet.

Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen ja leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnan tavoitteisiin liittyen on mainittu muun muassa, että vuosiluokilla 3–6 opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Lisäksi oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tulee tukea monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella sekä arvioinnilla.

Päätöksen mukaan kaikkeen liikuntaan osallistumisen kieltäminen yksittäisen varustepuutteen perusteella ei millään tavoin tue edellä mainittuja perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvattuja tavoitteita. Koululla ei ole lakiin perustuvaa oikeutta järjestää opetusta opetussuunnitelman perusteista poiketen. Kantelussa kuvattua menettelyä evätä kaikkinainen liikunnan opetus yksittäisen varustepuutteen takia ei voida pitää tapauksessa lainmukaisena menettelynä.

Pelkkä oppitunnin sivusta seuraaminen ei myöskään voinut täyttää oikeutta saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Liikunnan opetuksen kohdalla tämän oikeuden täyttyminen olisi vaatinut mahdollisuuden harjoittaa liikuntaa itse sekä saada konkreettisia ohjeita, vinkkejä ja ohjausta opettajalta. Osallisuutta, fyysisesti aktiivista toimintaa ja palautteen saamista liikunnan opetuksessa korostaa myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuodelta 2014.

Lausunnoissaan koulu esitti myös kritiikkiä siitä, että muun muassa itseohjautuvuutta korostava opetussuunnitelma ei sovellu erityiskouluun. Kantelupäätöksessämme pidämme sinänsä ymmärrettävänä, että erityiskoulussa toimintakulttuuri ja käytänteet ovat erilaisia sekä osittain jopa tiukempia kuin niin sanotuissa tavallisissa kouluissa.

Päätöksen mukaan koulun sisäiset ohjeet ja toimintakulttuuri eivät voi olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Perustuslain toisen pykälän kolmannen momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia eikä koulu muodosta tässä suhteessa poikkeusta.

Hallintolain kuudes pykälä säätää niin kutsutusta suhteellisuusperiaatteesta, jonka mukaan viranomaisen tulee mitoittaa toimenpiteensä oikein tavoiteltuun päämäärään nähden. Suhteellisuusperiaatteella on erityistä merkitystä, kun määrätään yksilölle negatiivisia seuraamuksia.

Kaiken liikunnan epääminen yksittäisen varustepuutteen takia ei päätöksen mukaan ollut oikeasuhtainen toimenpide kantelun kuvaamassa tilanteessa. Aluehallintovirasto huomauttamaan Mikaelin koulua perusopetuslain 30. pykälän ja hallintolain kuudennen pykälän vastaisesta menettelystä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Åbo Akademin farmasian oppiaineelle lahjoituksena 150 000 euroa, vahvistaa proviisorikoulutusta ja oppiaineiden välistä yhteistyötä

Moira von Wright.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiö lahjoittaa 150 000 euroa Åbo Akademin farmasian koulutusalalle. Se on yksi ensimmäisistä isoista lahjoituksista valtion vastinrahoitusohjelman mukaisessa varainkeruukampanjassa.

Länsi-Suomen merivartiostolla yli kaksi miljoonaa sisärajatarkastusta

Länsi-Suomen merivartioston tavoitteena oli viime vuonna edistää etenkin meriturvallisuuden eteen tehtävää työtä muun muassa merellisen ympäristövahinkojen torjunnan saralla. Suunnitelmissa oli jatkaa uusien valvontavälineiden (esimerkiksi miehittämättömät ilma-alukset) tuomien mahdollisuuksien hyödyntämistä enenevissä määrin ja kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä raja- ja meriturvallisuuden edistämiseksi.

Vuokrat nousivat viime vuonna nopeimmin Turussa, Espoossa, Vantaalla ja Keravalla

Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin.

Tilastokeskuksen tuoreiden vuokratilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat viime vuonna koko maassa 1,2 prosentilla. Vuokrat nousivat suurissa kaupungeissa selkeästi keskisuuria ja pieniä kaupunkeja nopeammin. Poikkeuksen muodostavat pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen linkittyvät Kerava, Järvenpää ja Porvoo. Myös Rovaniemellä vuokrat nousivat lähes yhtä paljon kuin pääkaupunkiseudulla.

Piispanlähteen yläkoululaiset etäopetukseen

Piispanlähteen yläkoulussa Kaarinassa on todettu vuoden alusta kuusi koronavirustartuntaa, joista kolme viikolla 3. Epidemian hillitsemiseksi yläkoulun tilat ovat suljettuina vuosiluokkien 7–9 yleisopetuksen ryhmien opetukseen käytettävien tilojen osalta 25.1.–7.2. Vuosiluokat 7–9 ovat etäopetuksessa 25.1.–5.2. Muiden koulujen toiminta Kaarinassa jatkuu normaalisti.

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Suomeen saapuvien matkustajalentojen rajoitukset Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta päättyvät maanantaina

Suomen lentoasemilla viranomaisten terveysturvallisuustoimia on lisätty merkittävästi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi lausunnossaan, että matkustuslentoliikenteen keskeyttäminen ei ole enää välttämätöntä, jos järjestelyt lentoasemalla ovat riittäviä. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei tee uutta päätöstä lentorajoituksista Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta.

Lähes joka kolmas suomalainen vähentänyt alkoholin kulutustaan

Yhä useampi suomalainen valitsee saunajuomaksi, illanistujaisiin tai nautiskeluun nollaoluen. Kehitykseen vaikuttaa osaltaan alkoholittomien oluiden laadun parantuminen, sillä valmistusmenetelmät ovat ottaneet viime vuosina jättiharppauksen eteenpäin. Mutta miten valmistetaan olut, joka on hyvänmakuista ilman alkoholia?

Turun Kokoomus nimesi kuusi uutta ehdokasta kevään kuntavaaleihin, listalla 86 nimeä

Turun Kokoomuksen hallitus kokoontui perjantaina nimeämään uusia kuntavaaliehdokkaita. Jo aiemmin 80 henkilön mittaiselle listalle hyväksyttiin 6 uutta ehdokasta.

Ulkoministeriön historia Koiviston valinnasta EU-jäsenyyteen yksiin kansiin

Louis Clerc.

Mauno Koiviston presidenttikauden ja Martti Ahtisaaren ensimmäisen presidenttivuoden aikainen ulkoministeriön historia kirjoitetaan julki. Teoksen kirjoittaminen mahdollistui, kun julkisuuslain mukaisesti ulkoministeriön arkistot avautuivat vuoteen 1995 saakka. Uusi teos syntyy ulkoministeriön ja akateemisten tutkijoiden yhteistyönä.

Eurojackpotissa yksi täysosuma

Eurojackpotin kierroksen 3/2021 arvonnassa löytyi yksi täysosuma. 13,7 miljoonan euron voitto meni Ruotsiin.

Kukkulan uudet kuninkaat

Viime päivinä on kovasti järkytytty kun jokin enemmin tai vähemmin organisoitu tai karnevaalihulinapositiivinen joukko yrittää ängetä sisään jonnekin ”vallan pyhimpiin paikkoihin”.

Koronavirustartunnalle altistuneiden karanteeni pitenee 14 vuorokauteen

Koronavirustartunnan saaneiden lähikontakteille määrättävä karanteeni pitenee kymmenestä vuorokaudesta 14 vuorokauteen. Kyseessä on tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni, josta saa myös tartuntatautipäivärahaa.

Timo J. Laihinen Turun Keskustan kuntavaaliehdokkaaksi

Timo Laihinen ja Anneli Wellroos.

Timo J. Laihinen on allekirjoittanut ehdokassitoumuksen osallistumisesta vuoden 2021 kuntavaaleihin Turun Keskustan listalta.

Suomessa 1 496 euroseteliväärennöstä viime vuonna

Suomessa setelikierrosta löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen.

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista lähes valmis

Turun SDP:n kuntavaaliehdokaslista on täydentynyt yhdeksällä ehdokkaalla. Turun SDP:n hallitus täydensi listaa torstaisessa kokouksessaan.

Vuokkokodissa 29 asukkaalla koronavirustartunta

Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 29 asukkaalla koronavirustartunta. Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja. Asukkaista ja henkilöstöstä otetaan seulontanäytteet. Kaikki koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

Sortuvatko katot Turun seudulla nuoskalumen painosta?

Katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia.

Varsinais-Suomessa on satanut lunta kuluneen reilun viikon aikana niin paljon, että katoilla olevat lumimäärät ovat paikoin huolestuttavia. Kiinteistön omistajien on syytä seurata tilannetta jo hyvissä ajoin ja poistaa lumimassat ammattilaisten avulla mieluummin liian varhain kuin myöhään. Näin voidaan välttää vakavia vahinkoja, joita vakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa.

Piispanlähteen koulu Kaarinassa saattaa siirtyä etäopetukseen

Kaarinalaisen Piispanlähteen koulun luokilla 7–9 on todettu tällä viikolla ainakin kolme koronatartuntaa. Altistumisia on lukuisia, ainakin 30. Koulun siirtymistä etäopetukseen valmistellaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ylimääräisessä kokouksessa koulun osittaista sulkemista 25. tammikuuta alkaen 5. helmikuuta asti.

Urheilu

Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti

Kaapo Kakko valittiin viime vuonna Varsinais-Suomen parhaaksi urheilijaksi.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on myyty viime vuosina loppuun, eikä pääsylippuja ole riittänyt kaikille halukkaille. Koronarajoitusten vallitessa vaihtoehtona oli joko luopua tai etsiä ratkaisuja. Tänä vuonna tiketit eivät lopu kesken, sillä Varsinais-Suomen Urheilugaalaa juhlitaan virtuaalisesti.

Åboraakkeli: Olympiatuskaa lajiliitoissa

Olympialaisten yllä leijuu useita kysymysmerkkejä. Loppukesästä pitäisi kerääntyä ympäri maailmaa urheilemaan Tokioon. Ei ihme, että maailmalla on liikkunut huhuja kisojen perumisesta, vaikka Japanin hallitus onkin kiistänyt tiedot.

Lauri Korpikosken kausi päättyi lonkkaoperaatioon

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran kapteenin Lauri Korpikosken lonkka tähystettiin maanantaina Turussa. Korpikosken pelit tältä kaudelta on pelattu, vaikka leikkaus sujui hyvin.

Argentiinalainen Pibe Interin uusin pelaajahankinta

Pibe.

Inter on solminut pelaajasopimuksen argentiinalaisen hyökkäyspään pelaajan Piben kanssa. Koko uransa Espanjassa pelannut 24-vuotias Pibe, varsinaiselta nimeltään Agustín Pastoriza Cacabelos , jätti edellisen seuransa Burgos Promesasin päästäkseen siirtymään Inter-paitaan.

Tuton Dani Aavinen: Mestiksellä kolme mahdollista skenaariota

Tuton toimitusjohtaja Dani Aavinen muistuttaa, että työllistävän merkityksen lisäksi Mestiksellä on iso merkitys ihmisten arjen parantajana myös henkisellä puolella.

Jääkiekon Liiga pelaa toistaiseksi tyhjille katsomoille, jotta kassaan virtaa tv-sopimusrahoja. Lisäksi useat seurat ovat saaneet valtionkonttorin maksamaa kustannustukea.

TPS:n maalivahtiosasto vahvistuu Kari Piiroisella

Kari Piiroinen.

Turun Palloseura on tehnyt lainasopimuksen maalivahti Kari Piiroisen kanssa. 19-vuotias siirtyy TPS-paitaan Tampereen Tapparan sopimuspelaajana. Kuluvalla kaudella hän on pelannut Mestistä Tuton paidassa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.