Lapsuuden sosioekonominen asema ennustaa aikuisiän sydän- ja verisuonitauteja

Elina Puolakka. Elina Puolakka. Kuva: Turun yliopisto

Korkeampi lapsuuden sosioekonominen asema on yhteydessä joustavampiin valtimoihin sekä sydämen vasemman kammion pienempään massaan ja sen parempaan diastoliseen toimintaan aikuisiässä, todetaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. LL Elina Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä myös matalampaan metabolisen oireyhtymän riskiin ja terveellisempiin elintapoihin aikuisuudessa.

Sydän- ja verisuonisairaudet ja niille altistavat riskitekijät sekä metabolinen oireyhtymä ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöt kytkeytyvät vahvasti toisiinsa, ja niiden muodostamaa kokonaisuutta voidaan kutsua kardiometaboliseksi terveydeksi.

Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvä kuolleisuus on laskenut Suomessa 1960-luvulta lähtien, mutta siitä huolimatta sydän- ja verisuonisairaudet ovat edelleen merkittävin kuolinsyy suomalaisessa väestössä. Myös sosioekonomisten terveyserojen kaventaminen on ollut yksi suurista suomalaisen terveyspolitiikan tavoitteista jo useiden vuosikymmenien ajan. Tästä huolimatta sosioekonomiset erot kardiometabolisessa terveydessä ovat säilyneet tai jopa kasvaneet.

– Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että valtimonkovettumataudin kehittyminen alkaa jo varhain lapsuudessa, ja lapsuudessa havaitut riskitekijät ennustavat sydän- ja verisuonisairauksien riskiä pitkälle aikuisuuteen. Väitöskirjani tavoitteena olikin tutkia, miten lapsuuden sosioekonominen asema, perheen tulojen avulla määritettynä, ennustaa aikuisiän kardiometabolista terveyttä, Puolakka kertoo.

Lapsuuden sosioekonominen asema yhteydessä aikuisiän elintapoihin ja metabolisen oireyhtymän riskiin

Elintavoilla on sekä kardiometabolista terveyttä edistäviä että heikentäviä vaikutuksia. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että elintavat selittävät sydän- ja verisuonisairauksien sosioekonomisesta gradientista merkittävän osan.

– Tutkimukseni tulokset osoittavat, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on yhteydessä terveellisempiin ruokavalio-, tupakointi- ja liikuntatottumuksiin aikuisuudessa, Puolakka kertoo.

Puolakan tulosten mukaan korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa on myös yhteydessä matalampaan metabolisen oireyhtymän ja sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden riskiin aikuisiässä.

– Metabolinen oireyhtymä on riskitekijöiden kasauma, joka aikaisempien tutkimusten mukaan moninkertaistaa tyypin 2 diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskin. Näin ollen löydökseni tukevat sosioekonomisen aseman merkitystä näiden sairauksien riskinarvioinnissa jo lapsuudesta alkaen, Puolakka toteaa.

Kardiometaboliset sairaudet kehittyvät pitkän ajan kuluessa ja saattavat olla pitkään oireettomia, mikä asettaa haasteita niiden ennaltaehkäisylle. Oireettomia muutoksia on mahdollista tunnistaa käyttämällä sydämen ja valtimoiden toimintaa ja rakennetta arvioivia kajoamattomia mittausmenetelmiä. Yksi kajoamattomasti mitattavissa oleva muutos on valtimoiden joustavuus, jonka on havaittu ennustavan valtimotapahtumien, kuten sydänkohtauksen ja aivohalvauksen, esiintymistä.

Myös sydämen rakenteeseen ja toimintaan liittyvät mittarit, suurempi vasemman kammion massa ja sen heikompi diastolinen toiminta, ennustavat sydäntapahtumia ja -kuolleisuutta aikuisiässä.

Puolakan tutkimus osoittaa, että korkeampi sosioekonominen asema lapsuudessa ennustaa joustavampia valtimoita, pienempää sydämen vasemman kammion massaa ja vasemman kammion parempaa diastolista toimintaa aikuisiässä.

– Väitöskirjani tulosten perusteella nämä yhteydet eivät täysin selity muiden lapsuudessa mitattujen kardiometabolisten riskitekijöiden tai tutkittavan oman, aikuisuudessa mitatun, sosioekonomisen aseman avulla. Toisaalta, aikuisiän kardiometaboliset riskitekijät, kuten korkea verenpaine, voivat olla tärkeitä välittäjiä havaituissa yhteyksissä, Puolakka kertoo.

Puolakan väitöstutkimus vahvistaa edelleen käsitystä siitä, että erot vanhempien sosioekonomisessa asemassa luovat jo lapsuudesta lähtien pohjaa kardiometabolisessa terveydessä ilmeneville väestöeroille aikuisiässä. Lisäksi löydökset korostavat lapsuuden alhaisen sosioekonomisen aseman roolia kadiometabolisen terveyden riskitekijänä, muiden perinteisten riskitekijöiden rinnalla.

– Suomessa on ainutlaatuisen hieno neuvola- ja kouluterveydenhuoltojärjestelmä, jonka yksi tärkeä rooli on edistää lapsen sydänterveyttä jo äidin raskausajasta alkaen. Sosioekonomisen aseman huomioiminen ja sen kauaskantoisen riskitekijäroolin ymmärtäminen saattaa helpottaa perheen tuen tarpeen ja yksilöllisten voimavarojen arviointia. Nämä asiat taas toimivat lähtökohtina vaikuttavan elintapaohjauksen antamiselle, Puolakka pohtii.

Puolakan väitöskirjatutkimus on osa kansallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimusta, jossa alun perin 3 596 tutkittavalta on kerätty tiedot lapsuus- ja aikuisiän riskitekijöistä. Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoima monikeskustutkimus on jatkunut jo 40 vuoden ajan, ja se on yksi maailman pitkäkestoisimmista ja suurimmista tutkimushankkeista, joissa on selvitetty sydän- ja verisuonisairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä lapsuudesta alkaen.

Puolakka esittää väitöskirjansa Childhood socioeconomic status and cardiometabolic health in adulthood julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 30. lokakuuta kello 12 (Turun yliopisto, Medisiina C, Osmo Järvi -luentosali, Kiinamyllynkatu 10, Turku). Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyden avulla.

Vastaväittäjänä on tutkimusprofessori Seppo Koskinen (THL) ja kustoksena professori Markus Juonala (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on sisätautioppi.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Varsinais-Suomeen yli 27,8 miljoonaa euroa EU-rahoitusta viime vuonna alkaneisiin hankkeisiin

Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimiston laatiman selvityksen mukaan maakuntaan myönnettiin yli 27,8 miljoonaa euroa vuonna 2019 alkaneisiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin. Hankkeita oli yhteensä 330 ja niihin osallistui 209 varsinaissuomalaista toimijaa. Selvitys laadittiin Varsinais-Suomen liiton toimeksiantona. Vastaavaa vuosittaista selvitystä on tehty liitossa vuodesta 2016 alkaen.

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

Vuodeosastohoidossa lievää kasvua, somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitopainotteisuus jatkuu aiempien vuosien tapaan

Potilaat somaattisen erikoissairaanhoidon avohoidossa ja vuodeosastohoidossa vuosina 2009–19.

Somaattisessa erikoissairaanhoidossa hoidettiin noin kaksi miljoonaa potilasta vuonna 2019, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Potilaita oli lähes neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maanmittauslaitoksen Turun palvelupisteessä asiointi toistaiseksi vain ajanvarauksella

Muuttuneen koronatilanteen vuoksi Maanmittauslaitoksen Lahden, Oulun, Tampereen ja Turun asiakaspalvelupisteet siirtyvät 30. marraskuuta alkaen palvelemaan asiakkaita toistaiseksi vain ajanvarauksella.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Nostivatko etätyöt isompien asuntojen suosiota?

Korona on lisännyt suurempien asuntojen kaipuuta.

Asumisoikeusasuntojen hakijamäärät ovat olleet tänä vuonna selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Kasvu on monen tekijän summa, mutta koronatilanne on ollut yksi suurimmista syistä.

OP Turun Seudun palvelupiste Kaarinassa suljettuna tänään ja huomenna korona-altistuksen vuoksi

Yhdellä OP Turun Seudun työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama infektio. Tartuntataudeista vastaavat viranomaiset yhteistyössä pankin edustajien kanssa kartoittavat parhaillaan tartunnalle altistuneita henkilöitä. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut Kaarinan palvelupisteessä. Altistuneet asetetaan kymmenen vuorokauden karanteeniin altistumispäivästä lukien.

Naantalin kaupunginjohtaja: Nesteen toteutettava täysimääräisesti suunnittelemansa muutosturvatoimenpiteet

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen.

Neste Oyj ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tänään julkaistussa tiedotteessaan Neste ilmoittaa, että yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä.

Turun kaupunki hankki tietoturvan valvontapalvelun Fiarone Oy:ltä

Turun kaupunki on hankkinut tietoturvan valvontapalvelun turkulaiselta Fiarone Oy:ltä. Fiaronen SOC-tietoturvavalvomossa (Security Operations Center) analysoidaan kaupungin tietoverkon tilannekuvaa vuorokauden ympäri, tunnistetaan mahdolliset tietoturvapoikkeamat ja reagoidaan niihin.

Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely Brinkkalan galleriassa

Riitta Posti, keltainen villatakki.

Vanhan Suurtorin historiallisessa miljöössä sijaitsevan Turun kaupungin Brinkkalan gallerian valtaa Turun AMK:n Taideakatemiasta valmistuvien kuvataiteilijoiden Polymorfia-näyttely. Näyttely avautuu on esillä 14. helmikuuta asti.

Viking Line avaa uuden merimyymälän Kauppakeskus Myllyyn

Viking Linen risteilyiltä tuttu myymäläkonsepti laajenee. Kauppakeskus Myllyyn avautuvasta pop up -myymälästä voi ostaa Punaisten laivojen tuttuja tuotteita merihintaan. Viking Line Pop Up Shop Mylly on avoinna 5.12.2020–28.2.2021.

Oboen äänenjohtaja Takuya Takashiman solistikonsertissa venetsialaista barokkia

Takuya Takashima.

Turun filharmonisen orkesterin solistina torstaina 3. joulukuuta kello 19 Konserttitalossa kuullaan oboen äänenjohtaja Takuya Takashimaa . Illan johtaa nousevaa kansainvälistä uraa tekevä Kerem Hasan , joka on tuore ylikapellimestari Innsbruckissa Tirolin sinfoniaorkesterissa.

Miljoonahanke vauhdittamaan autonomisten kulkuneuvojen kehitystyötä

Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia perustavat yhdessä alan yritysten kanssa Turkuun uuden kokeiluympäristön autonomisille kulkuneuvoille. Hankkeeseen on saatu merkittävää rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos palkitsi ansioituneita hoitotieteilijöitä

Raija Kontio.

Turun yliopiston hoitotieteen laitos jakoi Maailman terveysjärjestön (WHO) sairaanhoitajien ja kätilöiden vuoden kunniaksi kolme tunnustuspalkintoa hoitotiedettä ansioituneesti edistäneille henkilöille.

Neste vahvistaa – jalostustoiminta lakkaa Naantalissa, noin 370 työtehtävää loppuu

Neste lakkauttaa Naantalin öljynjalostamon. Yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää.

Neste ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa Öljytuotteet-liiketoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä yhtiö on tehnyt päätöksen lakkauttaa Naantalin jalostustoiminnot maaliskuun loppuun mennessä ja keskittää Naantalin toiminnan terminaali- ja satamatoimintoihin sekä uudistaa Öljytuotteiden operatiivista toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön sotahistorian palkinto Elina Virtaselle ja Mikko Karjalaiselle

Suomen Marsalkka Mannerheimin perinnesäätiön joka toinen vuosi jakama sotahistorian palkinto on myönnetty tänä vuonna FT Elina Virtaselle ja FT Mikko Karjalaiselle . He jakavat 10 000 euron palkinnon. Palkinto myönnettiin kahdeksannen kerran.

Raision Vesi Oy alentaa pientalojen liittymismaksuja

Raision Vesi Oy muokkaa ensi vuoden alusta liittymismaksuhinnastonsa uusiksi. Jo kahtena edellisenä vuonna vesitaksoja on tarkistettu reilusti alaspäin.

Puun kuiva-ainetta käytettiin viime vuonna lähes 40 miljoonaa tonnia

Suomessa käytettiin vuonna 2019 puuta 39,4 miljoonaa tonnia, kun mittarina oli metsäteollisuustuotteisiin, polttoaineisiin ja jätteisiin sitoutunut puun kuiva-aine. Edellisvuonna oli puun käytön huippuvuosi, josta määrä supistui vajaalla prosentilla. Kaikesta käytetystä puun kuiva-aineesta 57 prosenttia päätyi energiaksi, ja 41 prosenttia sitoutui metsäteollisuustuotteisiin.

Urheilu

Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin kuluvan viikon

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Ässissä ainakin tämän viikon ajan.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut

Santtu Jokinen.

HC TPS Turku Oy käynnistää yt-neuvottelut henkilöstön kanssa. Koronaviruspandemian vaikutukset erityisesti yleisömääriin ovat odotettua suuremmat, jonka myötä neuvottelut käynnistetään.

Åboraakkeli: Yleisurheilun imu lisääntyy

Jari Salonen (vas.), Harri Halme ja  Veera Sahlberg.

Paavo Nurmi Games kasvaa ensi kesänä kaksipäiväiseksi. Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental Tourin kultatasolla jatkava yleisurheilutapahtuma järjestetään ensi vuonna 7.–8. kesäkuuta.

FBC Loisto taistelee naisten F-liigan lohko A:n kärkisijoista

Nousijajoukkue FBC Loisto on syksyn aikana osoittanut kuuluvansa naisten F-liigan lohko A:han.

FBC Loisto nousi täksi kaudeksi salibandyn korkeimmalle sarjatasolle naisten F-liigan lohko A:han. Sarjanousija tiedettiin yllätysvalmiiksi ryhmäksi, mutta alkukauden otteet ovat silti olleet yllätys myös päävalmentaja Matti Pienihäkkiselle . 12 ottelusta joukkue on kerännyt 21 pistettä ja on sarjataulukossa kolmantena. Nousijajoukkue on myös onnistunut ottamaan Turun valtikan itselleen voittamalla kummatkin syksyn mittaan pelatut paikallispelit TPS:ää vastaan.

Fanny Sampalle kultaa kilpa-aerobicin SM-kilpailuista, Turun Urheiluliitolle kolmoisvoitto

Fanny Samppa.

Kilpa-aerobicin SM-kilpailut saatettiin päätökseen lauantaina Seinäjoella. Voiton varmisti itselleen Fanny Samppa .

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa ripusti nappikset naulaan

TPS:n maalivahti Siiri Välimaa lopetti aktiiviuransa.

Kansallisesta liigasta pudonneella TPS:n edustusjoukkueella on edessään uudelleenrakennuksen ajat. Hyvin konkreettiseksi asian tekee joukkueen tukipilarin maalivahti Siiri Välimaan päätös lopettaa aktiiviuransa. 30-vuotias Välimaa pelasi TPS:ssä kaudet 2019 ja 2020 sekä kotimaiden kenttien lisäksi monta vuotta Norjassa. Myös naisten A-maajoukkueen maalia raumalaislähtöinen Välimaa ehti uransa aikana vartioida.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.