Selvitys: Etä- ja hybridityö ei vaikuta tuottavuuteen, mutta tiimien yhtenäisyys ja innovatiivisuus kärsivät

Tuoreen työelämätutkimuksen mukaan suomalaiset johtajat ja työntekijät eivät enää halua palata vanhoihin toimintatapoihin koronakriisin jälkeen. Yritysjohtajista valtaosa kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja noin puolet näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä.

Samalla johtajista yli 60 prosenttia kokee virtuaalisen esimiestyön haastavaksi ja yli 40 prosenttia kokee ongelmia tiimihengen ylläpitämisessä etä- ja hybridityössä. Selvityksessä kartoitettiin suuryritysten johtajien ja työntekijöiden kokemuksia koronaviruspandemian myötä yleistyneestä etätyöskentelystä sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden suhteen Suomessa ja 14 muussa Euroopan maassa.

Viime vuonna tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä vain 15 prosenttia tarjosi työntekijöilleen joustavia etätyökäytäntöjä − nyt tällaiset käytännöt löytyvät jo 79 prosenttia yrityksistä. Yritysjohtajat näkevät hybridityöskentelyn hyödyllisenä sekä tuottavuuden että tehokkuuden kannalta. Suomessa 88 prosenttia yritysjohtajista kertoo yritystensä tuottavuuden säilyneen ennallaan ja 52 prosenttia näkee hybridityöskentelyn tuoneen kustannussäästöjä.

Siirtyminen etätyö- ja hybridimalliin ei kuitenkaan ole sujunut täysin ongelmitta. Kyselyyn vastanneiden suomalaisjohtajien mukaan suurin muutokseen liittyvä haaste (44 % vastaajista) on ollut vahvan yrityskulttuurin ylläpitäminen ja sen varmistaminen, että tiimien jäsenet ovat edelleen tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Myös työntekijöille suurimmat haasteet etätyöskentelyssä ovat olleet yrityskulttuurin ylläpitäminen, tiimin yhtenäisyys ja lisääntyneestä siiloutumisesta ja eristyneisyydestä selviytyminen.

”Nykytilanteessa johtajien yksi tärkeimmistä prioriteeteista on tukea tiimiensä työtä ja kehittää organisaation työskentelytapoja, sillä yhteenkuuluvuuden tunne on heikentynyt ja siiloutuminen lisääntynyt. Vaikka tuottavuus näyttää yksilötasolla vahvalta, tiimien innovatiivisuus kokonaisuudessaan on selvityksemme mukaan laskenut”, toteaa Microsoftin operatiivinen johtaja Mikko Pulkkinen. ”Onnistunut tiimityö hybridimaailmassa vaatii muutakin kuin oikeaa teknologiaa. Innovaatioita syntyy, kun ihmiset kokevat voivansa olla yhteydessä kollegoihinsa, tuoda ideoitaan esille, kokeilla ja yhdessä ottaa harkittuja riskejä. Innovatiivisuus vaatiikin erityisen paljon nyt sitä, että kukin tiimin jäsen tuntee luottamusta, yhteenkuuluvuutta ja empatiaa sekä itseään että muita kohtaan.”

Yrityksissä on tunnistettu työn muutoksen merkitys: 95 prosenttia kyselyyn vastanneista johtajista pitää tärkeänä yritystensä toimintatapojen muuttamista innovatiivisemmiksi ja joustavammiksi.

Korona-aika on helpottanut työntekijöiden keskittymistä työhön: keskimäärin tiedon etsimiseen, kokouksiin, yllättäviin puheluihin ja muihin keskeytyksiin menee Suomessa selvityksen mukaan hukkaan noin 33 prosenttia työajasta, kun vuosi sitten luku oli 42 prosenttia.

Innovatiivinen yrityskulttuuri on heikentynyt: viime vuoden selvityksessä 40 prosenttia suomalaisista johtajista kertoi, että heidän yrityksessään on innovatiivinen yrityskulttuuri, jossa on helppo jakaa uusia ideoita, kun uudessa selvityksessä osuus oli 32 prosenttia.

Tuote- ja palveluinnovaatioiden määrä on vähentynyt: viime vuonna 56 prosenttia suomalaisista johtajista koki yritystensä olevan innovatiivisia ydintuotteissaan ja -palveluissaan, kun tänä vuonna samaa mieltä oli 45 prosenttia suomalaisista johtajista.

81 prosenttia suomalaisista arvostaa etätyössä mahdollisuutta pukeutua rennosti, kun muualla Euroopassa samoin koki 68 prosenttia vastaajista.

Suomalaisten työntekijöiden keskittyneen työnteon flow-tila jakaantuu aamu- ja iltapäivään välillä kello 8–10 ja kello 13−14, kun muualla Euroopassa flow-tila syntyy selvästi kello 7−11.

Anna vastuuta tiimille. Sekä tuottavuus- että innovaatiomittareilla menestyvien yritysten työntekijät kokevat huomattavasti todennäköisemmin, että heillä on mahdollisuus tehdä päätöksiä ja tehdä työtään itselleen sopivimmilla tavoilla. Suomessa innovatiivisissa yrityksissä 86 prosenttia työntekijöistä kokee, että heidän on turvallista tehdä virheitä, kun vähemmän innovatiivisissa näin tuntee vain 52 prosenttia työntekijöistä.

Vaali työntekijöiden keskittymismahdollisuuksia ja edistä flow-tilassa työskentelyä. Flow-tilan edistäminen on tehokas tapa tuoda potkua innovointiin. Valtaosa flow-työskentelyyn kykenevistä ihmisistä sanoo ehdottavansa uusia ratkaisuja haasteisiin ja esittelevänsä uusia ideoita tehokkaampaan työskentelyyn usein ja proaktiivisesti.

Tue esimiehiä koulutuksella ja valmennuksella. Moni esimies oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa vastuussa etätöitä tekevästä tiimistä. Selvitykseen vastanneista suomalaisista esimiehistä 63 prosenttia sanoi, ettei kokenut vielä oppineensa delegoimaan tehtäviä ja antamaan vastuuta virtuaalisille tiimeille tehokkaasti. Ajantasainen esimieskoulutus on tärkeä askel monelle yritykselle.

Microsoft teetti elokuussa 2020 Boston Consulting Groupilla ja KRC Researchilla kyselyn, jossa kartoitettiin noin 9 000 eurooppalaisen työntekijän ja johtajan näkemyksiä etätyöskentelyyn siirtymisen vaikutuksista tiimien työskentelyyn sekä heidän odotuksiaan tulevaisuuden työtapojen suhteen. Vastaajat edustivat yli 250 työntekijän yrityksiä. Selvityksessä oli mukana 15 maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Suomesta selvitykseen osallistui noin 100 johtajaa ja 500 työntekijää.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

TPS antoi Tintti Johanssonille potkut, uusi päävalmentaja nimetään maanantaina

Jonatan Johansson.

TPS Jalkapallon taustayhtiö FC TPS Turku Oy on antanut Jonatan ”Tintti” Johanssonille potkut päävalmentajan tehtävästä. Johanssonilla oli TPS:n kanssa kuluvan kauden kattava valmentajasopimus.

Sibelius-museo laajentaa profiiliaan lanseeraamalla konserttisarjan Fredagar på Sibbe

Sibelius-museo lanseeraa uuden konserttisarjan Fredagar på Sibbe. Valmistumisvuodesta 1968 asti museossa on järjestetty kamarimusiikkipainotteinen keskiviikkokonserttisarja, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä Sibbe Live! Tätä täydentävä uusi sarja tarjoaa 7. lokakuuta alkaen kuusi konserttia kiehtovilla ja ajankohtaisilla esiintyjillä.

Digita tekee huoltotöitä Turun radio- ja tv-asemalla, huoltotöistä aiheutuu katkokset tv-lähetyksiin Turussa ja lähipaikkakunnilla

Digita tekee huoltotöitä Turun radio- ja tv-asemalla tiistaina 27. syyskuuta kello 9–15 välisenä aikana. Työturvallisuuden takaamiseksi asemalta välitettäville tv-lähetyksille aiheutuu katkoksia huoltotyön aikana. Huoltotyön aikana lähetetään radio- ja tv-palveluita alennetulla teholla. Tämän vuoksi peittoalueen reunamilla voi aiheutua häiriöitä palveluiden vastaanotossa.

Petra Ollin painikiertue saapuu Alfaan

Petra Olli.

Petra Ollin painikiertue on kiertänyt Suomea yhdeksällä eri paikkakunnalla. Se saapuu keskiviikkona 28. syyskuuta kello 17 Turkuun Liikuntakeskus Alfan painisaliin. Olli vetää salissa harjoitukset.

Team Rynkeby keräsi yli 912 000 euroa vakavasti sairaiden lasten hyväksi

Suomen Team Rynkeby -hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue onnistui koronaviruspandemian ja epävarman taloustilanteen aiheuttamista haasteista huolimatta keräämään huiman 912 463,70 euron lahjoituspotin, joka jaettiin Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiölle ja Sylva ry:lle.

Joonas Jormalainen ja Mervi Uusitalo-Heikkinen jatkavat Turun Vasemmistoliiton johdossa

Mervi Uusitalo-heikkinen ja Joonas Jormalainen.

Turun Vasemmistoliitto piti syyskokouksensa sunnuntaina 25. syyskuuta. Kokouksessa valittiin puheenjohtajat sekä uusi kunnallistoimikunta vuodelle 2023. Puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle yksimielisesti Joonas Jormalainen ja varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle yksimielisesti Mervi Uusitalo-Heikkinen .

Pirtusota koetteli myös Turun rannikkoseutua

Pirtulaiva Madonian miehistö ennen Pohjanlahdelle lähtöä.  Laiva pidätettiin takaa-ajon jälkeen Ahvenanmerellä ja tuotiin Maarianhaminaan. Kirjan kuvitusta.

Uusimpaan tutkimustietoon perustuva historiateos kumoaa vanhoja käsityksiä ja nostaa uusia näkökulmia kieltolain ajasta Suomessa. Kirjan Pirtusota ja salakuljettajat – Pohjanlahden tuntematon historia ennakkoesittely ja sen keskeisiin väittämiin syventyvä kaikille avoin esitelmätilaisuus järjestetään Forum Marinumin auditoriossa torstaina 29. syyskuuta kello 17.30.

Päällystystyöt keskittyvät ensi viikolla Piikkiöön

Päällystystyöt jatkuvat Varsinais-Suomen maanteillä. Ensi viikolla alkaa useita uusia päällystyskohteita.

Runokaksikko julkaisee proosaa

Mika Kivelä ja Tapani Kinnunen.

Tuplajulkkareissa juhlitaan 27. syyskuuta kello 18 Bar Ö:ssä syksyn uutuuskirjoja. Runoudestaan tunnetut Tapani Kinnunen ja Mika Kivelä taitavat myös betoninkovan proosan.

Loton potti nousee 2,4 miljoonaan euroon

Lotossa ei löytynyt kierroksella 38/2022 yhtään täysosumaa. Ensi viikolla potissa on 2,4 miljoonaa euroa.

Vesivoimaa yhä käyttämättä

Paimion Askalan vesivoimala.

Suomessa on vesivoimaa käyttämättä vaikka kuinka paljon! Sähköä riittää, kunhan otetaan käyttöön ne monet kymmenet pienvoimalat, jotka on otettu pois tuotannosta 90-luvun puolivälissä.

Työeläkkeet avioero-osituksen unohdettu varallisuuserä

Avioerotilanteessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus jaetaan lähtökohtaisesti tasan. Työeläkeoikeudet muodostavat kuitenkin merkittävän poikkeuksen tähän pääsääntöön – osituksessa niitä ei huomioida, vaikka ne ovatkin taloudellisesti merkittävä varallisuuserä.

Viherluodon sävelet valloittavat Raision Martinsalin

Kilpailun tunnuskuva on säveltäjän oma piirros vanhan nuottikirjan kannesta.

Pentti Viherluodon nimeä kantava laulukilpailu järjestetään kolmatta kertaa. Tapahtumapaikka viikonloppuna 8.–9. lokakuuta on Raision Martinsali, ja musiikki soi kumpanakin päivänä kello 14 alkaen alkuiltaan asti. Osallistujia saapuu eri puolilta Suomea. Kaikkia laulajia säestää Elina Ukkonen Band.

Näin vaikutat kotisi sähkölaskuun

Asuntojen sähkönkulutukseen vaikuttavat monet asiat, kuten lämmitysmuoto, kodin koko, asukkaiden määrä ja kodinkoneiden ikä ja kunto. Suurin sähkölämmitteisen omakotitalon, rivitalon ja paritalon sähkönkulutusta kasvattava asia on kodin lämmitys kylminä vuodenaikoina. Kerrostalossa sähkövastuksilla toimiva lattialämmitys voi kuluttaa yllättävän paljon sähköä.

Sairaalaklovnit kohtaavat muistisairaita

Klovnit Miuku Marjaana ja Ulla Alviina Emmi-kodissa.

Sairaalaklovnit ovat käynnistäneet säännölliset viikoittaiset vierailut tehostetun palveluasumisen yksiköissä kohdaten muistisairaita ikäihmisiä. Tavoitteena on parantaa usein marginaaliin jäävien potilasryhmien osallisuutta taide- ja kulttuurilähtöisiin hyvinvointipalveluihin ja edistää ammattimaisen taidetoiminnan vakiinnuttamista osaksi vanhustyön hoitoyksiköitä.

Vastuu palovaroittimista esitetään siirrettäväksi asukkaalta rakennuksen omistajalle

Asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovellisuutta ehdotetaan siirrettäväksi asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Hallitus esittää useita muutoksia pelastuslakiin ja Pelastusopistosta annettuun lakiin. Esimerkiksi asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovellisuutta ehdotetaan siirrettäväksi asukkaalta rakennuksen omistajalle.

Suomalaisten unelma omakotitalosta luonnon lähellä elää edelleen

Korkeasta sähköhinnasta tai kalliista polttoaineesta huolimatta suomalaisten unelmien koti säilyy ennallaan. Suomalaisten mielestä unelmien koti on käytännöllinen ja hyvin toimiva omakotitalo, joka on lähellä luontoa ja jonka ympäristö on rauhallinen. Kulkuyhteydet unelmakodista ovat hyvät kaikkialle, etenkin tarvittaviin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiin.

Liedon Säästöpankin isännistö hyväksyi yksimielisesti Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankin yhdistymisen

Liedon Säästöpankki yhdistyy Oma Säästöpankin kanssa.

Liedon Säästöpankin isännistö hyväksyi yksimielisesti Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankin yritysjärjestelyt torstai-iltana 22. syyskuuta pitämässään isännistön kokouksessa Liedossa. Konttorit vaihtavat Oma Säästöpankin nimen alle ensi vuoden alkupuoliskolla.

Urheilu

TPS antoi Tintti Johanssonille potkut, uusi päävalmentaja nimetään maanantaina

Jonatan Johansson.

TPS Jalkapallon taustayhtiö FC TPS Turku Oy on antanut Jonatan ”Tintti” Johanssonille potkut päävalmentajan tehtävästä. Johanssonilla oli TPS:n kanssa kuluvan kauden kattava valmentajasopimus.

Petra Ollin painikiertue saapuu Alfaan

Petra Olli.

Petra Ollin painikiertue on kiertänyt Suomea yhdeksällä eri paikkakunnalla. Se saapuu keskiviikkona 28. syyskuuta kello 17 Turkuun Liikuntakeskus Alfan painisaliin. Olli vetää salissa harjoitukset.

Otteluanalyysi: Suora nousu karkaa TPS:lta

Jonatan Johansson oli pettynyt mies pelin jälkeen.

Tämä on nähty ennenkin. Syksy saapuu ja TPS:n tulokset romahtavat. Jaro tuli ja haki vierasvoiton Kupittaalta. Miesten Ykkösessä eletään kauden tärkeintä aikaa ja TPS kärsi nyt toisen perättäisen tappion. Joukkue näyttää sulavan kuten viimekin vuonna ja suora nousu on karkaamassa tai ei ainakaan ole enää omissa käsissä, sillä noususarjassa pelejä on jäljellä enää kaksi ja KTP on jo neljän pisteen karkumatkalla.

Jose Ikonen uskoo TPK:n sitoutumisen näkyvän Futsal-liigassa

TPK lähtee Futsal-liigaan uudessa tilanteessa. Sekä Jose Ikonen että Marko Laaksonen ovat alkavalla kaudella kentän sijasta penkillä. Ikonen on päävalmentaja, Laaksonen jatkaa TPK:ssa nuoremman polven maalivahtien valmentajana.

Viime kaudeksi Futsal-liigaan noussut TPK säilytti kauden päätteeksi sarjapaikkansa ilman karsintoja, kiitos hyvin sujuneen loppukauden. Alkavalla kaudella joukkue ei tavoittele kuuta taivaalta, mutta halu on saavuttaa muutakin kuin niukin naukin selviäminen.

Jarkko Wiss Interin päävalmentajaksi kauden jälkeen

Jarrko Wiss oli pitkään mukana poikamaajoukkueiden valmennuksessa.

Inter on tehnyt päävalmentajasopimuksen Jarkko Wissin kanssa kausista 2023 ja 2024. Sopimus sisältää myös yhden lisäkauden seuran optiolla.

Puukkokatsomo: Tepsin huikeita huipennuksia

TPS:n juhlakausi on huipentumassa sekä miehissä että naisissa todellisiin jännitysnäytelmiin. Miehissä TPS:llä on ylemmässä jatkosarjassa kolme ottelua ja ero Ykkösen kärjessä olevaan KTP:hen on yksi vaivainen piste. Edessä on vielä kaksi kotiottelua Jaroa ja KPV:tä vastaan, jonka jälkeen 8. lokakuuta jatkosarja päättyy vieraissa juuri KTP:ta vastaan.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.