Lääkejäämiä jätevesissä yhä enemmän

Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät lääkkeiden käyttöä, jolloin niiden jäämiä päätyy jäteveteen entistä enemmän.
Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät lääkkeiden käyttöä, jolloin niiden jäämiä päätyy jäteveteen entistä enemmän. Kuva: SYKE

Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää puhdistamalla jätevettä alkuperäisillä päästölähteillä sairaaloissa, hoitolaitoksissa, kotitalouksissa ja lääketeollisuudessa, sekä tehostamalla jäteveden puhdistusta kunnallisilla puhdistamoilla. Erityisesti haitallisimpien lääkeaineiden esiintyminen tulisi ottaa huomioon puhdistusmenetelmiä valittaessa.

Laajassa tutkimushankkeessa tuotettiin uutta tietoa lääkeaineiden päästöjen vähentämisestä alkuperäisillä päästölähteillä ja kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla sekä tutkittiin näiden päästöjen vähentämiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelussa tunnistettiin myös vesiympäristölle haitallisimpia lääkejäämiä ja niitä tehokkaimmin puhdistavia teknologisia ratkaisuja.

Väestön kasvu ja ikääntyminen lisäävät lääkkeiden käyttöä, jolloin niiden jäämiä päätyy jäteveteen entistä enemmän. Kaupungistuminen puolestaan lisää lääkepäästöjen paikallistumista. Lääkejäämiä löytyy puhdistetuissa jätevesissä ja puhdistamolietteessä, minkä kautta niitä kulkeutuu ympäristöön. Jäämät luovat haasteen myös virtsan ja puhdistamolietteen sisältämien ravinteiden kierrättämiselle.

Lääkkeet on kehitetty vaikuttamaan pieninä pitoisuuksina. Vaikka lääkeaineiden ympäristöpitoisuudet ovat yleensä matalia, niiden on havaittu voivan vaikuttaa mm. eliöiden sukupuolikehitykseen (hormonijäämät) ja käyttäytymiseen (mielialalääkkeiden jäämät). Lisäksi näiden jäämien keskinäisiä ja jäteveden sekoitusten kumulatiivisia yhteisvaikutuksia ympäristössä ei vielä tunneta riittävän hyvin.

– Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön tehokkaita puhdistustekniikoita päästöjen alkuperäisillä lähteillä tai kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Teknisten ratkaisujen rinnalla ympäristökuormitusta on tarpeen vähentää myös ohjauskeinoilla kuten lainsäädännöllä, suosituksilla ja ohjeistuksilla sekä tiedotuksella muun muassa lääkejätteen asianmukaisen käsittelyn lisäämiseksi ja tarpeettoman lääkinnän vähentämiseksi. Lääkeainepäästöjä, niiden ympäristöriskejä ja vähentämiskeinoja kartoittavat tutkimukset edistävät EU:n lääkeainestrategian kansallista toimeenpanoa, hankkeen vastuullinen johtaja, johtava asiantuntija Taina Nystén SYKEstä sanoo.

Suomen ympäristökeskus, LUT-yliopisto ja Helsingin yliopisto yhteistyökumppaneineen toteuttivat Business Finlandin ja useiden organisaatioiden tuella lähes nelivuotisen EPIC-hankkeen Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä ja lääkejätteen tehokkaampi käsittely”. Hankkeessa tarkasteltiin erilaisista päästölähteistä kuten sairaaloista, hoitolaitoksista, lääketeollisuudesta ja kotitalouksista, kunnalliseen jäteveteen päätyviä lääkejäämiä, arvioitiin lääkeaineiden ympäristöriskejä, kartoitettiin tehokkaita teknisiä ratkaisuja ja ohjauskeinoja, joilla haitallisimpia päästöjä voitaisiin vähentää, sekä annettiin lääkeainekuormituksen vähentämiseen liittyviä suosituksia.

Lääkeaineiden haitallisimmat yhdisteet

Sairaalajätevesien koostumus selittää suuren osan joidenkin yhdisteiden puhdistamolle saapuvasta kuormasta. Esimerkiksi sairaalajätevesien antibioottikuorma on henkilöä kohden suurempi kuin tavanomaisissa asumajätevesissä.

– Käsitellyssä jätevedessä haitallisia pitoisuuksia havaittiin mm. antibiooteista trimetopriimillä ja tulehduskipulääkkeistä diklofenaakilla. Trimetopriimin pitoisuudet sairaalajätevesissä olivat korkeammat kuin asumajätevesissä ja diklofenaakilla päinvastoin. Riskitarkastelussa tunnistettiin myös aineita, joita ei ole mitattu ympäristöstä Suomessa, mutta joiden ympäristöpitoisuuden arvioidaan meillä ylittävän haitattomat pitoisuudet. Tällaisia aineita olivat muun muassa sieni-infektioiden hoitoon käytettävä klotrimatsoli ja antipsykoottisena aineena käytetty perfenatsiini, SYKEn tutkija Lauri Äystö toteaa.

– Monille lääkeaineille on vielä huonosti saatavilla analytiikkaa. Ympäristökuormituksen arvioinnissa tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota muuntumistuotteisiin, jotka myös voivat olla sellaisenaan toksisia tai palautua ympäristössä takaisin aktiiviseen vaikuttavaan muotoon. Kemiallisten ominaisuuksien lisäksi etenkin lääkkeen antotapa vaikuttaa siihen, missä muodossa lääkeaine erittyy”, Helsingin yliopiston dosentti, akatemiatutkija Tiina Sikanen kertoo.

Hankkeessa testattiin lääkejäämien poistamiseen soveltuvia puhdistustekniikoita ja niiden yhdistelmiä.

– Hapetus, kalvosuodatus ja adsorptiomenetelmät soveltuvat lääkeaineiden poistamiseen. Koronapurkausmenetelmällä tehdyllä hapetuksella valtaosa lääkeaineista saatiin poistettua. Jäteveden kokonaisvaltaiseen puhdistukseen kalvosuodatus on lähes ainoa vaihtoehto. Lääkeaineiden lisäksi kalvosuodatus nanosuodatus- tai käänteisosmoosikalvoilla poistaa myös bakteerit, virukset ja ravinteet, professori Mika Mänttäri LUT-yliopistosta toteaa.

Lääkejäämien poistaminen on teknisesti tehokkaampaa alkuperäisillä päästölähteillä, missä pitoisuudet ovat suurempia kuin kunnallisen puhdistamon jätevedestä, lietteestä tai juomavedestä, missä pitoisuudet ovat pienempiä. Jos lääkejäämät poistettaisiin alkuperäisillä päästölähteillä, vähennettäisiin myös niiden päätymistä ympäristöön viemärivuotojen, pumppaamoylivuotojen tai ohijuoksutusten yhteydessä.

Eri tyyppisille päästölähteille, kuten hoitolaitoksille ja kotitalouksille tehdyt kuormitusarviot auttavat yrityksiä ja päätöksentekijöitä kohdistamaan puhdistusmenetelmiä suoraan päästölähteille. Rakenteilla oleviin kohteisiin, kuten sairaaloihin, voitaisiin tehdä tilavarauksia, jotka tarvittaessa mahdollistaisivat jäteveden esikäsittelyn.

– Puhdistusmenetelmien kustannuksista tehtiin myös arviointia. Tehokkain menetelmä on käänteisosmoosi, mutta se on myös kallein niin investointi- kuin käyttökustannuksiltaan. Kustannustehokkainta on yhdistää eri menetelmiä, jolloin saavutetaan hyvä puhdistustulos kohtuullisin kustannuksin. Testattujen puhdistusmenetelmien tehokkuudesta ja kustannuksista saatiin hyvä arvio, mutta lisätietoa tarvitaan erityisesti alkuperäisillä päästölähteillä ja jäteveden puhdistamoilla tehtävän käsittelyn eroista ja haitallisimpien aineiden poistotehosta, ryhmäpäällikkö Jyrki Laitinen SYKEstä sanoo.

Hankkeen laaja yhteistyöverkosto edistää tulosten hyödyntämistä

Tutkimusorganisaatioiden ja alihankkijan Laki ja Vesi Oy:n lisäksi EPIC- hankkeeseen osallistuivat myös terveydenhoitoalan, jätevesilaitosten, jäteveden puhdistusteknologian, vesi- ja ympäristöalan toimijoita. Mukana oli yhteensä 13 toimijaa: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, HUS-kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Rinnekoti-Säätiö, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Kymen Vesi Oy, Turun Seudun puhdistamo Oy, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (VHVSY), WatMan Engineering Ltd Oy, Watrec Oy, Wapulec Oy ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Benjamin Källman palaa Inter-paitaan

Benjamin Källman.

Viimeksi kaksi vuotta sitten Veikkausliigassa pelannut Benjamin Källman palaa lainalta Interin vahvuuteen. Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella 22-vuotiaalla hyökkääjällä oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

Eurojackpotin potti nousi noin 22 miljoonaan euroon

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 33/2020 täysosumia, joten ensi viikolla potissa on noin 22 miljoonaa euroa.

Kolmessa ravintolassa epäily koronavirusaltistuksesta Turussa ja Liedossa

Turkulaisella täysin oireettomalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Henkilö on asioinut kolmessa ravintolassa Turussa ja Liedossa 9.–12. elokuuta mahdollisesti tartuttavana.

Magneettikuvantaminen on välttämätön osa korkeatasoista eturauhassyövän diagnostiikkaa

Eturauhassyöpien vaikeusaste vaihtelee suuresti. Osa syövistä on hyvinkin aggressiivisia, osalla taas ei ole vaikutusta elinaikaan. Perinteisellä diagnostiikalla ei kuitenkaan pystytä poissulkemaan aggressiivista eturauhassyöpää edes kohtuullisella varmuudella. Juha Knaapilan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että laadukkaasti toteutetulla eturauhasen magneettikuvantamisella pystytään poissulkemaan aggressiivinen eturauhassyöpä sekä nopeuttamaan oikean diagnoosin saamista ja yksilön kannalta optimaaliseen hoitoon pääsyä.

Ilmanvaihdolla merkittävä vaikutus hoitohenkilöstön altistumiseen viruksille hoitotilanteessa

Ilmanvaihdollisilla ratkaisuilla voidaan suojata hoitohenkilöstöä mahdolliselta virustartunnalta hoitotilanteessa. Turun ammattikorkeakoulun vetämässä Airborne-hankkeessa tutkittiin sairaalan hoitohenkilöstön altistumista ilmavälitteisille infektioille potilaita hoitaessa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Leicesterin yliopistollisen sairaalan kanssa.

Rantaradan ratatyöt pitkittyvät – kaukojunille 10–25 minuutin myöhästymisiä, aamun ja iltapäivän nopeat junavuorot tauolle

Junamatka Turun ja Helsingin välilä hidastuu ratatöiden takia.

Väyläviraston teettämät ratatyöt Rantaradalla jatkuvat odotettua pidempään, mikä vaikuttaa kaukojunaliikenteeseen Helsingin ja Turun välillä. Ratatöistä aiheutuvien nopeusrajoitusten vuoksi kaukojunat välillä jäävät 10–25 minuuttia aikataulusta myöhään. Lisäksi aamun ja iltapäivän nopeat junavuorot Helsingin ja Turun välillä jäävät toistaiseksi tauolle. Lähijunaliikenne kulkee normaalisti.

Kansallisen Liigan FC Honka–TPS siirtyy koronaepäilyjen takia

Lauantaina 15. elokuuta pelattavaksi suunniteltu naisten pääsarjan Kansallisen Liigan ottelu FC Honka–TPS siirtyy pelattavaksi lauantaina 12. syyskuuta.

Digitaalisia ja henkilökohtaisia oppimisympäristöjä käytettäessä ohjausvastuuta on hajautettava

Anne-Maria Korhonen löysi väitöskirjassaan käytännön menetelmiä siihen, miten opettajaopiskelijoita voidaan ohjata hyödyntämään henkilökohtaisia oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta osaamisensa näkyväksi tekemisessä.

Skopjen lennolla Turkuun lauantaina saapuvat testataan ja asetetaan karanteeniin

Skopjesta Turkuun lauantaina 15. elokuuta saapuvan lennon matkustajille tehdään koronavirustesti ja heidät asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Toimintamalli on samanlainen kuin viime tiistaina 11. elokuuta Skopjesta Turkuun saapuneen lennon matkustajien kohdalla.

Korona siirtää Muumipeikko ja pyrstötähti -animaation ensi-iltaa

Rakastettu, koko perheen elokuvaklassikko, kansallisaarteeksikin kutsuttu Muumipeikko ja pyrstötähti -animaatio on tulossa elokuvateattereihin teknisesti uudistettuna. Ensi-illan ajankohdaksi on aiemmin julkistettu tulevan syyskuun alku. Yleisestä tilanteesta johtuen SF Studios, Cinematic ja Kindernet Entertainment ovat kuitenkin yhdessä elokuvan yhteistyökumppaneiden kanssa päättäneet siirtää elokuvan ensi-iltaa myöhempään ajankohtaan, jolloin Muumien 75v-juhlavuotta voidaan toivon mukaan juhlia elokuvanäytösten ohella varmemmin myös muilla yleisötapahtumilla.

Treffikokemuksia syvästä päästä

Hulvaton uutuuskirja treffikokemuksista tarjoaa vertaistukea entisille ja nykyisille sinkuille. Tuntuuko sinusta, että päädyt treffeille aina kummajaisten kanssa, kun taas kaikilla ystävilläsi käy flaksi sokkotreffeilläkin? Maiju Markkasen ja Tero Tiittasen kokoama kirja Miten täältä pääsee pois? (Bazar) sisältää yli sata herkullista tarinaa pieleen menneiltä treffeiltä. Se on tarkoitettu jokaiselle, joka on joskus käynyt huonoilla treffeillä, ja toimii myös vertaistukena kaikille niille, jotka ovat deittailussaan jo epätoivon partaalla. Ehkä pieleen menneet treffit eivät olekaan niin paha juttu – ainakaan silloin, jos niistä saa hyvän tarinan.

Turku aloittaa maskien jakamisen vähävaraisten ruoka-apupaikoissa alkuviikolla

Turussa maskien jakaminen vähävaraisille aloitetaan ensi viikon alkupuolella. Ensimmäisessä vaiheessa jakelu käynnistyy vähävaraisten ruoka-apupaikkojen yhteydessä. Lisäksi osa järjestöistä jakaa maskeja omalle asiakaskunnalleen. Diakoniatyössä maskeja jaetaan asiakastapaamisissa. Kangasmaskeja jaetaan niitä tarvitseville kaksi kappaletta.

Muoviroskaa vastaan uusin ratkaisuin

Turun kaupunki ja Itämerihaaste tekevät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta. Alus siivoaa roskia Aurajoessa 18.−20. elokuuta. Testeillä selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.

Parhaat gluteenittomat piirakat yksiin kansiin

Keliakialiitto julkaisi gluteenittomia piirakkareseptejä sisältävän keittokirjan. Kirjan 45 reseptiä on jaettu vuodenaikojen mukaan. Kevään piirakoissa näkyy pääsiäinen, kesän piirakoissa maistuvat kotimaiset marjat ja kasvikset ja syksyllä sienet. Talven piirakat ovat täyteläisiä.

TFO:n uudeksi intendentiksi esitetään Nikke Isomöttöstä

Nikke Isomöttönen.

Turun filharmonisen orkesterin uudeksi intendentiksi esitetään FM Nikke Isomöttöstä . Turun kaupungin kulttuurilautakunta päättää uuden intendentin valinnasta keskiviikkona 19. elokuuta pidettävässä kulttuurilautakunnan kokouksessa. Isomöttönen toimii tällä hetkellä Jyväskylä Sinfonian viransijaisena intendenttinä ja on aiemmin toiminut muun muassa Mikkelin kaupunginorkesterin intendenttinä.

Santeri Haarala vahvistamaan TPS:n hyökkäyspäätä

Hyökkääjä Santeri Haarala vahvistaa FC TPS:n hyökkäyspäätä 1+1-vuotisella sopimuksella. 20-vuotias Haarala on edustanut alkukauden Kakkosen B-lohkon kärjessä olevaa Ilves/2:sta, jossa hän ehti viimeistelemään viidessä ottelussa peräti kahdeksan maalia.

TPS:n Rasmus Tirronen leikkaukseen

Rasmus Tirronen.

TPS:n jääkiekkomiehistön ykkösmaalivahti Rasmus Tirronen joutuu leikkaukseen. Tirronen kärsii yläraajavammasta. Tirronen leikataan tänään perjantaina.

Turnajaisritareita siunataan Tuomiokirkossa

Turun linnan turnajaisten ritarien siunaus järjestetään jälleen Turun tuomiokirkossa torstaina 20. elokuuta kello 18. Keskiaikahenkisessä tilaisuudessa rukoillaan Jumalan varjelusta turnajaisiin osallistuville ritareille, jotka saapuvat paikalle noin viisitoista minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Siunaus onkin monelle osanottajalle turnajaisten alkuhuipentuma, jonka jälkeen uskaltaa panna kaikkensa peliin hengenvaarallisessa lajissa. Katsojat taas pääsevät kokemaan ritariaikaa, kun sotisovissaan kalisevat taistelijat astelevat ylväinä kansallispyhäkön käytävillä.

Kaupunki
Urheilu

Benjamin Källman palaa Inter-paitaan

Benjamin Källman.

Viimeksi kaksi vuotta sitten Veikkausliigassa pelannut Benjamin Källman palaa lainalta Interin vahvuuteen. Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella 22-vuotiaalla hyökkääjällä oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

Neea Karvinen etenee kilpauralla esteen kerrallaan

Neea Karvinen panostaa tällä hetkellä sataprosenttisesti ratsastukseen.

Kuluva vuosi on ollut erikoista aikaa. Erikoisuuskerrointa lisää, jos sattuu viettämään aikansa hevosten kanssa. Tämän tietää Kaarinan Kenttäratsastajia edustava esteratsastaja Neea Karvinen .

Otteluanalyysi: Interin kotitaika kestää

Connor Ruane teki kaksi maalia.

Huh, mikä jännitysnäytelmä! Ja hyvin viihdyttävä. Helsingin IFK piti Interiä piinapenkissä Veikkausliigan kamppailussa Kupittaalla nousemalla altavastaajan asemasta kahdesti tasoihin. HIFK:lla oli lopussa jopa mainio tilaisuus mennä johtoon, mutta Adama Fofanan kuti pamahti tolppaan. Interin loppupuristus tuotti kuitenkin jälleen tulosta. Elias Mastokangas keskitti, Kevin Kouassivi-Benissan syöksyi palloon ja Fofana antoi hänelle selästä vauhtia. Erotuomari Petri Viljanen osoitti pilkkua, josta Connor Ruane iski toistamiseen ja tällä kertaa voitto-osuman 3-2.

Kansallisen Liigan FC Honka–TPS siirtyy koronaepäilyjen takia

Lauantaina 15. elokuuta pelattavaksi suunniteltu naisten pääsarjan Kansallisen Liigan ottelu FC Honka–TPS siirtyy pelattavaksi lauantaina 12. syyskuuta.

Santeri Haarala vahvistamaan TPS:n hyökkäyspäätä

Hyökkääjä Santeri Haarala vahvistaa FC TPS:n hyökkäyspäätä 1+1-vuotisella sopimuksella. 20-vuotias Haarala on edustanut alkukauden Kakkosen B-lohkon kärjessä olevaa Ilves/2:sta, jossa hän ehti viimeistelemään viidessä ottelussa peräti kahdeksan maalia.

TPS:n Rasmus Tirronen leikkaukseen

Rasmus Tirronen.

TPS:n jääkiekkomiehistön ykkösmaalivahti Rasmus Tirronen joutuu leikkaukseen. Tirronen kärsii yläraajavammasta. Tirronen leikataan tänään perjantaina.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.