Tutkimus: Lukioilla laajasti yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa

29. tammikuuta julkaistun tutkimuksen mukaan lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen toiminta on varsin laajaa ja monimuotoista. Toisaalta yhteistyö on jossain määrin epäsystemaattista ja koordinoimatonta, ja perustuu pitkälti yksittäisten toimijoiden ja oppilaitosten välisiin kontakteihin. Erityisesti pienissä lukioissa toiminta ei ole vielä vakiintunutta.

Uusi lukiolaki edellyttää lukioilta entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen sekä työelämän kanssa. Yhteistyön tulisi myös tukea lukioiden kansainvälistymistä. Vaikka lukiot tarjoavat runsaasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, lukiolaisten osallistuminen yhteistyöhön on sekä rehtorikyselyn että tapaustutkimusten perusteella keskimäärin melko vähäistä. Eniten osallistutaan abipäivien tyyppisiin tutustumisiin ja muihin vierailuihin.

Lukion tarjoamia mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyöhön ja työelämätutustumisiin ei vielä tunnisteta kovin hyvin. Opiskelijat kokevat, että osallistuminen painottuu esittelyihin ja tapahtumiin ja yhteistyökursseille osallistuminen on vaativaa ja hankalaa. Yhteistyöhön kaivataan enemmän käytännön näkökulmaa, esimerkiksi millaista korkeakouluopiskelu on korkeakouluopiskelijoiden itsensä kertomana.

Opettajien ja opinto-ohjaajien mukaan yhteistyön lisäämiselle asetetut tavoitteet ovat hyviä, mutta käytännön toteutuksessa on monia haasteita. Heitä huolettavat opiskelijoiden jaksaminen, opiskelijoiden motivointi osallistumaan sekä opettajien ja opinto-ohjaajien oma, lisääntynyt työtaakka. Opettajat kokevat hyvin järjestetyt tutustumiset ja vierailut työpaikoille hyödyllisiksi. Enemmän kaivataan kuitenkin systemaattisuutta, koordinaatiota ja riittäviä resursseja yhteistyön organisointiin.

Abiturientit kokevat jatkuvista uudistuksista lukioissa ja korkeakouluissa huolta, ahdistusta ja epätietoisuutta. Tietoa muutoksista ei koeta olevan riittävästi ja oikea-aikaisesti. Sekä opettajat ja opinto-ohjaajat että abiturientit pelkäävät korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen vähentävän lukiolaisten intoa osallistua ylimääräiseksi koettuun toimintaan.

Yhteistyön lisäämisellä halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa siirtymistä korkeakoulutukseen ja edelleen työmarkkinoille. Osa abiturienteista tietää, mihin hakee opiskelemaan lukion jälkeen, mutta valtaosalla jatkokoulutussuunnitelmat ovat auki vielä lukion päättövaiheessa. Näiden nuorten valintoihin hyvin järjestetyllä yhteistyöllä voisi olla vaikutusta. Rehtorit uskoivat yhteistyön vaikuttavuuteen vahvemmin kuin opettajat ja opinto-ohjaavat tai abiturientit.

Vaikuttavuuden näkökulmasta yhteistyön tulisi olla jatkossa systemaattista ja koordinoitua, kaikki lukiot ja lukiolaiset tasavertaisesti tavoittavaa toimintaa.

Siirtymät sujuviksi – Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU) -hankkeen toteuttivat Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Koulutuksen tutkimuslaitos KTL osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Psykiatrian alojen potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa vähän

Psykiatriseen hoitoon liittyviä potilasvahinkoja raportoidaan Suomessa melko vähän. Vuosina 2003–16 rekisteröitiin 1 130 potilasvahinkoilmoitusta, joista 12 prosenttia johti korvaukseen, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Tampereen yliopiston ja Potilasvakuutuskeskuksen (PVK) tutkimus on ensimmäinen kattava katsaus psykiatrisista potilasvahingoista Suomessa.

Näkemyserot esiin - keinoja mielikuvien sijaan!

Lupaukset paremmasta ja mielikuvapolitiikka ovat vain sanoja. Ne eivät anna oikeaa tietoa millaisia ratkaisuja kukin kannattaa. Erot selviävät vasta kun keskustellaan keinoista, miten asiat hoidetaan. Siksi nyt pitää keskittyä keinoihin. Laivoranta vaatii.

Laivoranta haastaa keskustelemaan keinoista, joilla muutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen suunta parempaan. Merkittävin este paremmalle on luottamusta rapauttava mielikuvapolitiikka. Mikään ei muutu kilpailemalla suosiosta lupauksilla, tai vastustamalla uudistuksia. Pelkät hyvät tavoitteetkaan eivät toteudu ilman tarvittavia keinoja. Turun tilanne on esimerkki tästä. Eripura ja kiistely keinoista johtaa siihen, ettei hyvään lopputulokseen päästä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tutustuu International House Turku -palvelukokonaisuuteen

Pekka Haavisto.

Ulkoministeri Pekka Haavisto saapuu perjantaina 21. tammikuuta vierailulle Turkuun. Hän tutustuu Turun kaupungin uuteen International House Turku -palvelukokonaisuuteen. International House Turku palvelee monikielisesti maahanmuuttajia ja vieraskielisiä turkulaisia Kauppakeskuksen Monitorissa.

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni viime vuonna 1,5 prosenttia

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemukset tammi–joulukuussa 2012–2021.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2021 käräjäoikeuksiin jätettiin 3 812 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 59 (1,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yhdistelylaina kannattaa kilpailuttaa

Vuosien mittaan erilaisia lainoja saattaa kertyä useita. Olet ehkä ottanut autolainaa, pikaluottoja laskujen maksuun ja joustoluottoa remonttiin. Jokaisella on omat tarpeensa ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja useamman lainan ottaminen voi tulla kyseeseen erilaisten elämäntilanteiden kohdalla. Vanhat luotot kannattaa kuitenkin yhdistää yhdeksi lainaksi, jolloin omasta taloudesta huolehtiminen on helpompaa.

Suomessa viikossa 55 500 uutta koronavirustapausta, erikoissairaanhoidon kuormitus pysynyt korkeana, kolmannet rokotukset kasvussa

Suomessa todettiin viikon 2 aikana arviolta lähes 55 500 uutta koronavirustapausta, kun edellisen viikon aikana todettiin arviolta yli 57 400 uutta koronavirustapausta. Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon kuormitus jatkuu suurena. Myös perusterveydenhuollon vuodeosastokuormitus kasvaa nopeasti. Rokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronasairaudelta, ja kolmansien rokoteannosten ottaminen on erityisen tärkeää 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmille.

Vox Quercus -sävellyskilpailu etsii musiikkia Kalmin tammen kunniaksi

Vox Quercus -kilpailu etsii uutta musiikkia, joka on saanut inspiraationsa vanhasta tammesta Aurajoen rannalla.

Sävellyskilpailun Vox Quercus (Tammen ääni) ja Pehr Kalm -näyttelyn myötä Sibelius-museo haluaa vuonna 2022 kunnioittaa historiallista aluetta, jolla museo sijaitsee. Carl von Linnén oppilas Pehr Kalm perusti vuonna 1757 tontille kasvitieteellisen puutarhan Kuninkaalliselle Turun Akatemialle. Tänä päivänä puutarhasta on jäljellä vain uljas tammi, yleisesti tunnettu Kalmin tammena.

Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden keskimääräinen alkamisikä 52 vuotta

Varmaan tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä väheni kolme prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Eniten työkyvyttömyyseläkettä haettiin mielenterveyden häiriöiden vuoksi. Kuntoutushakemukset vähenivät neljä prosenttia.

Metsäkauriiden ja valkohäntäpeurojen määrät ruokintapaikoilla suuria, myös kuokkavieraita paljon

Metsäkauris oli yleisin laji Kuusiston ruokintapaikoilla. Kuva on Ruissalosta viime elokuulta.

Lounais-Suomessa 2020−21 toteutetussa riistaruokintapaikkojen seurantatutkimuksessa yleisimmiksi ruokintapaikoilla kävijöiksi osoittautuivat metsäkauris ja valkohäntäpeura (valkohäntäkauris). Nisäkäskuvista 53 prosenttia oli metsäkauriista ja 37 prosenttia valkohäntäpeuroista. Käyntien määrään vaikuttivat talven olosuhteet, ruokintapaikan ympäristö, ruokinnassa käytetty rehu ja kuun vaihe.

Koronaepidemia kiihtyy, puolet Varsinais-Suomen tartunnoista kohdistuu Turkuun

Koronaepidemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Noin puolet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä todetuista tartunnoista kohdentuu Turkuun. Tartunnoissa on korostunut nuorten aikuisten (20–29-vuotiaiden) osuus, mutta tapausmäärät ovat kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Tällä hetkellä Omikron-variantti on levinnyt laajasti koko Suomessa ja tartuntariski on korkea kaikkialla. Tartunnat ovat rokotetuilla ja lapsilla pääosin lieviä tai oireettomia. Tämän vuoksi koronarokotteen ottaminen erityisesti aikuisille on tärkeää.

Henkilöstöliiga kirjasi ennätysliikevaihdon, Turkuun nimitettiin toimitusjohtaja

Irina Vanhatapio.

Varsinais-Suomen vahvimpiin henkilöstöpalveluyrityksiin kuuluva Henkilöstöliiga on vakiinnuttanut toimintansa Etelä-Suomen kasvukeskuksissa Tampereella ja pk-seudulla. Turun toimipiste ylsi historiansa parhaaseen myyntiin ja vuonna 2019 perustetut toimipisteet Tampereelle ja Vantaalle ovat osaltaan nostaneet yhtiön uuteen ennätykseen liikevaihdossa. Vuodelle 2021 kirjataan liikevaihdoksi 6,5 miljoonaa euroa: kasvua on 25 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen liikevaihtoon.

Urheilu ja viihde keräävät parhaimmillaan yli miljoona katsojaa, tv-sisältöjen parissa vietetään yli 3,5 tuntia päivässä

Televisiovuoden katseluhuiput saavutettiin jälleen odotetusti urheilun arvokisojen, kuten jääkiekon MM-kisojen ja jalkapallon EM-kisojen, sekä itsenäisyyspäivän aikana. Myös viihdeohjelmat keräsivät miljoonayleisön tv:n ääreen.

Venenäyttely täydentää Asuntomessujen tarjontaa Naantalissa

Havainnekuva rannasta.

Naantalissa ensi kesänä 15.7–14.8. järjestettävät Asuntomessut tulevat olemaan samalla myös venemessut. Luonnonmaan saaren Asuntomessualueen omassa satamassa voi tutustua messukäynnin yhteydessä lähes sataan eri kokoiseen veneeseen koko messujen ajan.

Itsemurhasuunnitelmat lähes kolminkertaistuneet pandemian aikana Kriisipuhelin-keskusteluissa

MIELI ry:n Kriisipuhelimeen tuli viime vuonna jälleen ennätysmäärä yhteydenottoja, yhteensä yli 300 000. Soittojen taustalla on ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta mutta uutena myös pelkoa. Kriisipuhelimeen tuli soittoyrityksiä lähes 100 000 enemmän kuin ennen pandemian alkua.

Hartiat yhä liian kapeat

Aluevaalien ennakkosäänestys päättyi tiistaina. Varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai.

Hyvinvointialueiden valtuustot valitaan ensi sunnuntaina. Valtuustot aloittavat toimintansa maaliskuun alussa. Ne alkavat suunnitella sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä alueillaan ja päättää hallinnosta. Valtuustot ottavat vastuun palveluista ensi vuoden alusta.

MLL järjestää perhekahvilaohjaajakoulutuksen helmikuussa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri kouluttaa uusia vapaaehtoisia perhekahvilaohjaajia keskiviikkona 2. helmikuuta kello 10–12.30 verkossa. MLL:n perhekahvilat ovat perheiden avoimia kohtaamispaikkoja, joissa pienten lasten vanhemmat tutustuvat samassa elämäntilanteessa oleviin vanhempiin ja voivat jakaa arjen kokemuksiaan sekä kuulumisiaan. Samalla lapset saavat leikkiseuraa. Perhekahvila kokoontuu yleensä kerran viikossa ja ohjaajana toimii vapaaehtoinen perhekahvilaohjaaja.

Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnittelu voi jatkua, nykyinen korkea kirkkosali säästyy

Havainnekuva Hirvensalon seurakuntakeskuksesta.

Martinseurakuntaan kuuluvan Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnittelun pohjaksi on teetetty uudet luonnokset. Niissä nykyinen korkea kirkkosali säästyy, mutta rakennus uudistetaan muilta osin. Samalla aiemmin haettu purkulupahakemus perutaan.

Tavaravienti kannatteli yleissatamien liikennettä viime vuonna

Viime vuosi päättyi Suomen satamissa ulkomaan tavaraliikenteen hienoisessa laskussa. Valtaosassa Suomen yleissatamia rahtiliikenne kuitenkin kasvoi toisena perättäisenä koronavuonna.

Urheilu

Inter hakee vielä muutamaa sopivaa palaa palapeliinsä

Benjamin Källmanin (vas.) ratkaisut vaikuttavat myös Interin hankintoihin. Matias Ojala jatkaa raitapaitojen riveissä.

Inter palasi loppiaisen jälkeisellä viikolla joukkueharjoituksiin rapsakassa pakkassäässä uuden espanjalaispäävalmentaja Miguel Graun komennossa. Talven mittaan Inter on julkistanut niin jatkosopimuksia kuin uusiakin hankintoja, mutta verkot ovat edelleen vesillä.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa

TPS Salibandy joutuu sopeuttamaan toimintaansa pandemian takia ja tiedossa on osa-aikaistamisia ja lomautuksia.

TPS Salibandy sopeuttaa toimintaansa pitkittyneen koronapandemian aiheuttamien talousvaikeuksien takia. Toiminnanjohtaja Toni Aution työsuhde muutetaan osa-aikaiseksi ja talouspäällikkö Ulla Ojaranta siirtyy tekemään töitä puolipäiväisesti. TPS Salibandy ry:n työntekijöille on kevään aikana tiedossa myös lomautuksia.

Puukkokatsomo: Uutta henkeä Suomen Cupiin

Inter ja SJK kohtasivat Suomen Cupin välierissä viime huhtikuussa Kupittaan tekonurmella.

Vaikka jalkapallon Suomen Cup alkaa vasta helmikuussa, jo nyt on selvää, että yhdessä asiassa Cup onnistui.

Kati Kivimäki Jääkiekon SM-liiga Oy:n uusi toimitusjohtaja

Kati Kivimäki on aiemmin työskennelyyt muun muassa Mylkyn toimitusjohtajana.

Jääkiekon SM-liiga Oy on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kati Kivimäen . Hän aloittaa tehtävässä viimeistään kesällä.

Jere Koposella selkeä kahden vuoden projekti TPS:n maalilla

Viime kaudella Ykkösen parhaaksi maalivahdiksi valitun Jere Koposen pysyminen TPS:ssä kahden seuraavan kauden ajan on iso asia Palloseuralle.

Uskollinen , atleettinen, älykäs… Muun muassa näillä adjektiiveilla luonnehditaan koirarotu kopoa Wikipediassa. Adjektiivit sopisivat myös Jere ” Kopo ” Koposeen . TPS:n edustusjoukkueen ykkösmaalivahdilla oli viime kauden jälkeen pöydällä sopimustarjouksia ulkomailta, mutta lopulta hän päätti vetää allekirjoituksensa TPS:n kahden vuoden jatkosopimukseen.

16-vuotias Niilo Puustinen Interiin pitkällä sopimuksella

Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa. Hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSasta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.