Tutkimus: Lukioilla laajasti yhteistyötä korkeakoulujen ja työelämän kanssa

29. tammikuuta julkaistun tutkimuksen mukaan lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö sekä kansainvälinen toiminta on varsin laajaa ja monimuotoista. Toisaalta yhteistyö on jossain määrin epäsystemaattista ja koordinoimatonta, ja perustuu pitkälti yksittäisten toimijoiden ja oppilaitosten välisiin kontakteihin. Erityisesti pienissä lukioissa toiminta ei ole vielä vakiintunutta.

Uusi lukiolaki edellyttää lukioilta entistä tiiviimpää yhteistyötä korkeakoulujen sekä työelämän kanssa. Yhteistyön tulisi myös tukea lukioiden kansainvälistymistä. Vaikka lukiot tarjoavat runsaasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, lukiolaisten osallistuminen yhteistyöhön on sekä rehtorikyselyn että tapaustutkimusten perusteella keskimäärin melko vähäistä. Eniten osallistutaan abipäivien tyyppisiin tutustumisiin ja muihin vierailuihin.

Lukion tarjoamia mahdollisuuksia korkeakouluyhteistyöhön ja työelämätutustumisiin ei vielä tunnisteta kovin hyvin. Opiskelijat kokevat, että osallistuminen painottuu esittelyihin ja tapahtumiin ja yhteistyökursseille osallistuminen on vaativaa ja hankalaa. Yhteistyöhön kaivataan enemmän käytännön näkökulmaa, esimerkiksi millaista korkeakouluopiskelu on korkeakouluopiskelijoiden itsensä kertomana.

Opettajien ja opinto-ohjaajien mukaan yhteistyön lisäämiselle asetetut tavoitteet ovat hyviä, mutta käytännön toteutuksessa on monia haasteita. Heitä huolettavat opiskelijoiden jaksaminen, opiskelijoiden motivointi osallistumaan sekä opettajien ja opinto-ohjaajien oma, lisääntynyt työtaakka. Opettajat kokevat hyvin järjestetyt tutustumiset ja vierailut työpaikoille hyödyllisiksi. Enemmän kaivataan kuitenkin systemaattisuutta, koordinaatiota ja riittäviä resursseja yhteistyön organisointiin.

Abiturientit kokevat jatkuvista uudistuksista lukioissa ja korkeakouluissa huolta, ahdistusta ja epätietoisuutta. Tietoa muutoksista ei koeta olevan riittävästi ja oikea-aikaisesti. Sekä opettajat ja opinto-ohjaajat että abiturientit pelkäävät korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen vähentävän lukiolaisten intoa osallistua ylimääräiseksi koettuun toimintaan.

Yhteistyön lisäämisellä halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa siirtymistä korkeakoulutukseen ja edelleen työmarkkinoille. Osa abiturienteista tietää, mihin hakee opiskelemaan lukion jälkeen, mutta valtaosalla jatkokoulutussuunnitelmat ovat auki vielä lukion päättövaiheessa. Näiden nuorten valintoihin hyvin järjestetyllä yhteistyöllä voisi olla vaikutusta. Rehtorit uskoivat yhteistyön vaikuttavuuteen vahvemmin kuin opettajat ja opinto-ohjaavat tai abiturientit.

Vaikuttavuuden näkökulmasta yhteistyön tulisi olla jatkossa systemaattista ja koordinoitua, kaikki lukiot ja lukiolaiset tasavertaisesti tavoittavaa toimintaa.

Siirtymät sujuviksi – Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU) -hankkeen toteuttivat Koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Koulutuksen tutkimuslaitos KTL osana valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kyberturvallisuuskeskus: Palvelunestohyökkäykset arkipäivää Suomessa

Palvelunestohyökkäyksiä tehdään Suomessa eri organisaatioiden verkkosivuja ja -palveluita vastaan vuosittain yli 10 000. Niitä kohdataan ja torjutaan siis joka päivä eri puolilla suomalaista yhteiskuntaa.

Juna-asemilla matkustajien apuna laiturioppaat ja opasteet

Bussit 32 ja 42 lähtevät rautatieaseman edestä Ratapihankadulta. Pysäkin numero on 144. Matkustusaika Kupittaalle on noin 20 minuuttia. Kertalipun voi ostaa lähimaksulla, mobiilisti Föli-sovelluksesta tai kuljettajalta käteisellä.

Helsinki–Turku–Helsinki-junaliikenne pysäytetään Kupittaan asemalle 15. elokuuta alkaen. Tilapäiset liikennejärjestelyt ovat voimassa noin kahden vuoden ajan. Turun päärautatieaseman ja Kupittaan välillä liikennöi bussiyhteys, jota operoi Turun seudun joukkoliikenne Föli.

Koulujen ylijäämäruuan jakelu jatkuu syyskaudella Raisiossa

Maksutonta ylijäämäruokaa jaetaan Raisiossa koulupäivinä neljässä koulussa, kun ruokajakelu laajenee Kaanaan koululle. Ruokajakelu on koulupäivisin Vaisaaren, Kerttulan ja Kaanaan kouluilla sekä Raision lukiossa.

Aura Fest rikkomassa kävijäennätyksensä

Zara Larsson.

Varsinais-Suomen suurinta urbaanin musiikin festivaalia juhlitaan Turun Kupittaanpuistossa tulevana viikonloppuna 12.–13. elokuuta. Pääesiintyjinä nähdään amerikkalainen rap-artisti Tyga sekä ruotsalainen poptähti Zara Larsson .

Liedon Säästöpankilla hyvä alkuvuosi, liikevoittoa 10,7 miljoonaa euroa

Liedon Säästöpankin asiakasliiketoiminta jatkoi kasvuaan alkuvuoden aikana. Liikevoittoa kertyi ajalla 1.1.– 30.6. 10,7 miljoonaa euroa (5,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla). Pankin kulu–tuotto -suhde oli 53,0 prosenttia (61,9 %).

Uusi Sale avaa ovensa Turun linnan lähellä

Uusi Sale avaa ovensa torstaina.

Sale Kompassin avajaisia vietetään torstaina 11. elokuuta kello 10 alkaen. Kompassi on Turun linnan lähellä.

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistan Pansiontiellä

Pansiontiellä tehdään 11.–12. elokuuta jyrsintä- ja päällystystyötä Länsikaaren ja Pansion satamatien välillä. Yksi ajokaista on pois käytöstä keskustan suuntaan ajettaessa.

Alkoholijuomien myynti laski

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten kotimaanmyynti pysyi melko tasaisena toisella vuosineljänneksellä. Kasvua kokonaismyynnissä oli 0,8 prosenttia. Olutta, siideriä, long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä myytiin yhteensä 241,1 miljoonaa litraa huhti-kesäkuussa.

Asfalttia paikataan Suntiontiellä, ajokaista pois käytöstä

Asfalttia paikataan Suntiontiellä Helsinginkadun ja Kirkkotien välillä 11.–19. elokuuta. Yksi ajokaista on pois käytöstä työmaan kohdalla.

Rajuilmat ja myrskyt aiheuttavat mittavia vahinkoja vuosittain

Huonokuntoiset puut on syytä kaataa, jotta oma ja naapurin pihapiiri pysyvät turvassa myrskyllä ja rajuilmalla. Vahinkojen sattuessa korvauksia haetaan kotivakuutuksesta ja siihen erikseen otettavasta vastuuvakuutuksesta. LähiTapiolan vuosittain maksamat vakuutuskorvaukset ovat kasvaneet aina silloin, kun Suomeen on osunut voimakas ja laaja-alainen myräkkä.

Koulupudokkaat putoavat trampoliinille

Turussa koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on ollut keskimäärin parikymmentä.

Päivystykset ovat täyttyneet kesän aikana sairaaloissa eri puolilla, kun jatkohoitopaikkaa ei ole ollut tarjolla. Osaselityksenä on pidetty sitä, että vaatimuksia ja mitoituksia viety lakiin ja kiristetty ilman, että niiden vaatimasta rahoituksesta olisi huolehdittu. Systeemi kriisiytyy. Terveydenhuollossa taakkaa lisää hoitajapula ja työmarkkinariita, joka uhkaa johtaa joukkoirtisanoutumisiin.

Väitös: Työn riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkastuksissa edistäisi työkyvyn seuraamista työterveyshuollossa

Leena Uronen.

Työterveyshoitaja Leena Uronen tutki väitöskirjassaan työterveyshuollon terveystarkastusten sisältöä ja kirjaamista. Erityisesti hän tutki työn psykososiaalisten riskitekijöiden kirjaamista sekä sitä, voidaanko näitä riskitekijöitä tunnistaa terveystarkastusten vapaan tekstin kirjauksista automaattisesti tekoälyn avulla. Alentuneen työkyvyn työntekijöille työterveyshoitajat kirjasivat enemmän työn psykososiaalisia riskitekijöitä. Työterveyshoitajat ohjasivat 95 prosentissa näistä tapauksista asiakkaan työterveyslääkärille.

Åbo Akademin avoin yliopisto tarjoaa syksyllä uutuuksia

Åbo Akademin avoimen yliopiston (Öpu) syksyn kursseille voi ilmoittautua 8. elokuuta lähtien. Lukuvuonna 2022–23 on tarjolla lähes 300 kurssin monipuolinen valikoima yliopiston yli 45 oppiaineesta.

Suolan liikasaanti välillisesti yhteydessä sydämen vajaatoimintaan

Matti Vuori.

Sydämen vajaatoiminta on monien sydänsairauksien loppuvaihe, ja sen riskitekijät ovat hyvin moninaisia, mutta yhä osin epäselviä. LL Matti Vuoren väitöskirjassa tutkittiin erityisesti suolan liikasantiin ja diabetekseen liittyviä sydämen vajaatoiminnan riskitekijöitä, validoitiin sydämen vajaatoiminnan diagnoosi suomalaisessa sairaalarekisteriaineistossa ja selvitettiin, voidaanko vajaatoiminnalle löytää alatyyppejä tekstinlouhintaa käyttämällä. Sydämen vajaatoiminta on maailmanlaajuinen terveysongelma ja sairastavuus on suurta myös Suomessa.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma saa jatkoa

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmalle lisää rahoitusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin että investointihankkeisiin vuosille 2022 ja 2023.

Maatalouden vesistökuormitusta vähennettävä

Peltojen vesieroosiokartta, jossa korkean eroosion alueet ruskealla värillä.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kehittämän uuden karttamuotoisen eroosioaineiston ja karttapalvelun avulla eroosion torjuntaa voidaan kohdentaa entistä tehokkaammin ja siten edistää vesiensuojelua koko Suomessa. Vesieroosion vähentäminen pelloilta on edellytys vesistöjen ja Itämeren tilan kohentumiselle, sillä eroosion myötä vesiin kulkeutuu merkittäviä määriä maa-ainesta ja ainekseen sitoutuneita ravinteita. Ne aiheuttavat vesistöjen samentumista, liettymistä ja rehevöitymistä. Eroosio vaikuttaa myös pellon ravinne- ja hiilivarastoihin ja maaperän tuottavuuteen.

Kiusaaminen jää usein koulun aikuisilta piiloon

Koulujen alkaminen on monelle lapselle ja nuorelle iloista aikaa. Liian monelle oppilaalle kouluun paluu kuitenkin tarkoittaa kokemuksia kiusaamisesta, toistuvia tai pitkittyneitä poissaoloja tai tunnetta siitä, ettei saa tukea oppimiseensa. Näillä haasteilla on myös yhteys toisiinsa.

Kotitalouksien talletuskannan kasvuvauhti hidastunut

Suomalaisten kotitalouksien talletuskanta oli yli 113 miljardia euroa kesäkuussa eli reilut viis miljardia euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Kesäkuussa talletuskanta kasvoi lähes 900 miljoonaa euroa. Talletuskannan vuosikasvuvauhti on kuitenkin hidastunut merkittävästi.

Urheilu

Åboraakkeli: Kansainvälistä väriä?

Mestiksen otteluohjelmaa on saatu odottaa kuin kuuta nousevaa viime aikoina. 12. elokuuta valkoista savua viimein pöllähtää piipusta. Silloin myös selviää, mitkä joukkueet sarjassa lopulta pelaavat.

Mikko Rantanen ja Artturi Lehkonen tähdittävät TPS:n alumnijoukkuetta

Mikko Rantanen nähdään Turkuhallin jäällä perjantaina.

Alumni All Star 2022 -tapahtuma järjestetään Turun Gatorade Centerissä perjantaina 19. elokuuta. TPS Alumni kohtaa Liiga Alumnin jo neljännen kerran järjestettävässä hyväntekeväisyysottelussa.

Teemu Kivihalme TPS:n puolustukseen

Teemu Kivihalme Kärppien paidassa joulukuussa 2018.

Turun Palloseura on tehnyt vuoden mittaisen pelaajasopimuksen puolustaja Teemu Kivihalmeen , 27, kanssa. Kivihalme saapuu Turkuun vietettyään kolme edellistä kautta AHL:ssä Toronto Marliesin paidassa.

Puukkokatsomo: Tuttu varamies

Marko Saloranta.

Helmareiden peräsimeen astuu Anna Signeulin jälkeen Marko Saloranta . Turun seudulla useammassa seurassa pelanneella ja valmentaneella Salorannalla on näytön paikka, vaikka työskenteleekin väliaikaisen päävalmentajan mandaatilla.

Otteluanalyysi: Paanasen puskumaali vei Interin voittoon

Petteri Forsell syötti Interin voittomaalin.

Inter otti tärkeän 1-0-voiton Seinäjoen Jalkapallokerhosta jalkapalloilun Veikkausliigassa ja nousi jälleen viivan yläpuolelle eli isossa jaossa ylemmän loppusarjan puolelle. Inter nousi sarjan viidenneksi mutta viiden pisteen sisällä on kuusi joukkuetta taistelemassa paikoista mitalisarjassa.

Inter pestasi toppari Miguel Nazaritin

Miguel Nazarit.

Inter on tehnyt pelaajasopimuksen toppari Miguel Nazaritin kanssa. 25-vuotiaan kolumbialaistopparin sopimus kattaa kauden loppuun ja sisältää option kaudesta 2023.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.