Turun saaristo ja luonto houkuttelevat, digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus kaipaavat kohennusta

Saaristo ja nähtävyydet saivat matkailijatutkimuksessa positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Saaristo ja nähtävyydet saivat matkailijatutkimuksessa positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Kuva: Juha Paju

Turun seudun matkailijatutkimus 2019 selvitti Turun seudulla matkailevien kokemuksia tiedon etsimisestä matkan varaamiseen sekä matkan aikana kertyneitä kokemuksia. Saaristo ja nähtävyydet saivat positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Myös NPS-suositteluindeksin vahvistaminen etenkin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa nousee tutkimuksen myötä pohdittavaksi.

Turun seudun matkailijatutkimuksessa keskityttiin alueella matkailevien kokemuksiin matkan suunnittelusta, alueen saavutettavuudesta, palveluista ja nähtävyyksistä sekä siitä, miten odotukset olivat matkan aikana toteutuneet. Turku Science Park Oy:n tilaama ja Turun ammattikorkeakoulun toteuttama tutkimus perustuu kyselyyn, jonka vastaukset opiskelijat keräsivät pääosin jalkautumalla matkailukohteisiin, satamaan ja Turun lentoasemalle 3.7.–5.9.. Vastauksia saatiin 620, joista 394 oli kansainvälisiltä matkailijoilta.

Matkailijatutkimuksen tulosten perusteella Turun alueen tärkeimpinä vetovoimatekijöinä pidettiin saaristoa ja luontoa (22 prosenttia vastanneista), kulttuurikohteita ja historiaa (20 %) sekä muita nähtävyyksiä (18 %). Merkittäviä vetovoimatekijöitä ovat myös Turun seudun hyvä saavutettavuus (laivayhteys Tukholmasta ja lyhyt etäisyys Helsinkiin) sekä Muumimaailma.

Vetovoimatekijät olivat luonnollisesti tärkeitä syitä matkustamiselle Turun seudulle. Suomalaisille tärkein matkan tarkoitus oli kuitenkin ajan viettäminen läheisten kanssa.

– Myös ruoka ja ravintolat olivat suomalaisten keskuudessa tärkeä syy saapumiselle Turun seudulle. Ulkomaalaisilla vastaavasti korostui saariston ja luonnon sekä nähtävyyksien merkitys, kertoo matkailuliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Petra Niskanen Turku Science Park Oy:stä.

Matkailijoista 26 prosenttia vastasi nähtävyyksien ylittäneen odotukset. Nähtävyyksistä museot ja niiden joukossa etenkin Turun linna saivat paljon mainintoja. Kävijät pitivät linnan laajoista ja hyvin suunnitelluista näyttelyistä sekä suomen- ja englanninkielisistä opastuksista. Linna koettiin myös ylivoimaisesti mieleenpainuvimpana nähtävyytenä.

Odotukset ylittäneiden kohteiden listan kakkossijan jakoivat ruoka ja ravintolat sekä Naantali (Muumimaailma ja Naantalin kaupunki), jotka molemmat saivat maininnan kymmeneltä prosentilta kyselyyn vastanneista. Ne menestyivät hyvin myös mieleenpainuvimpien kokemusten listalla, samoin kuin Aurajokiranta, jota kuvailtiin viihtyisäksi ja kuvankauniiksi.

Matkailijoilta tiedusteltiin myös ehdotuksia kehittämiskohteiksi. Viestinnän ja markkinoinnin mainitsi 25 prosenttia vastaajista. Tärkeimpinä toimenpiteinä esiin nousivat kieliversioiden ja käännösten saaminen esimerkiksi suomenkielisten kylttien rinnalle, näkyminen sosiaalisessa mediassa ja tiedon jakaminen verkkosivuilla ja turistien infopisteissä. Toiseksi eniten (16 %) esitettiin erilaisia palveluihin liittyviä toiveita, esimerkiksi pidempiä aukioloaikoja, kävelykierroksia ja jokiristeilyjä.

Sekä kehittämiskohteena (11 %) että odotukset alittaneena kokemuksena (16 %) sai mainintoja Turun seudulla liikkuminen. Liikkumistavasta riippumatta ongelmaksi koettiin sekavuus.

– Yksikään liikkumistapa ei noussut erityisen ongelmalliseksi, mutta vastauksista oli havaittavissa, että kaikkiin liikkumistapoihin liitettiin sekavuus. Aikataulujen ymmärtäminen tai lipun ostaminen kulkuvälineisiin ei ollut helppoa ja opasteiden löytämisessä ja selkeydessä koettiin olevan toivomisen varaa, Niskanen kuvailee.

Matkailijatutkimuksen avulla selvitettiin myös matkailijoiden tiedonhankinta- ja ostokanavia. Digitaaliset alustat ovat nousseet niin kotimaisten kuin ulkomaisten matkailijoiden tärkeimmiksi tietolähteiksi. Yksittäisten toimijoiden verkkosivut jäävät selvästi Googlen ja muiden hakukoneiden (suosituin tiedonhakuväline 23 prosentin osuudella) sekä erilaisten majoituspalveluita välittävien alustojen varjoon. Alueelliset Visit Turun ja Visit Naantalin verkkosivut ilmoitti tiedonhankintakanavakseen kymmenen prosenttia ja kansallisen Visit Finlandin kymmenen prosenttia vastanneista.

– Sähköisten alustojen merkityksen kasvuun olemme reagoineet jo parin viime vuoden ajan. Digitaalisten alustojen käyttöönoton helpottamiseksi olemme järjestäneet matkailutoimijoille koulutusta esimerkiksi TripAdvisorin hyödyntämisestä markkinoinnissa. Turun seudulla liikkumista ja saariston matkailukohteiden saavutettavuutta helpottamaan olemme myös käynnistäneet aikataulujen digitoinnin, Niskanen kertoo.

Kysyttäessä matkailijoilta suosittelisivatko he Turun seutua matkakohteena, oli vastauksissa paljon hajontaa suomalaisten ja kansainvälisten matkailijoiden välillä. Suomalaisten NPS (Net Promoter Score) luku oli 66 ja ulkomaalaisten 25, eli suomalaiset ovat huomattavasti halukkaampia suosittelemaan Turkua matkakohteena ystävilleen kuin kansainväliset matkailijat.

– Tuloksen taustalla saattavat vaikuttaa saavutettavuuteen liittyvät tekijät. Vaikeaselkoisten aikataulujen tai opasteiden ohella esimerkiksi englanninkielisten ruokalistojen puute vaikuttaa halukkuuteen suositella upeitakin matkakohteita, Niskanen muistuttaa.

Kokonaissuositteluindeksiksi saatiin luku 39, joka laskettiin NPS:n avulla. NPS-luku kertoo asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi myös siitä, pitävätkö asiakkaat kohteesta niin paljon, että he kertovat siitä ystävilleen. Pistemäärä vaihtelee välillä -100 (jokainen asiakas on arvostelija) ja 100 (jokainen asiakas on suosittelija). Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Suomessa 1 163 koronatartuntaa, kuolleita yhdeksän

Suomessa on todettu 28. maaliskuuta kello 9.30:een mennessä yhteensä 1 163 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa ovid-19-tautitapausta.

Yrittäjät: Yksinyrittäjätuki hyvä alku

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti perjantai-iltana yksinyrittäjätuesta, jota kunnat alkavat jakaa yksinyrittäjille. Tukeen varataan sataan miljoonaa euroa eduskunnan torstaina päättämästä miljardin euron tukisummasta.

Turku näyttävästi mukana maailman suurimmassa ilmastotapahtumassa WWF:n Earth Hourissa

Ihmiset eri puolilla maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi kello 20.30-21.30.

Miljoonat ihmiset näyttävät jälleen Earth Hourissa, kuinka huoli ilmastosta ja luonnosta koskettaa ihmisiä ympäri maailmaa. Koronaviruksen vuoksi Earth Houria vietetään tänä vuonna turvallisesti kotona ja somessa. Lisäksi tunnettujen maamerkkien valot sammuvat useissa kunnissa ja kaupungeissa ympäri Suomen.

Alkutuotannon kriittiset alat tarvitsevat pikaisesti Suomeen 1 500 työntekijää

Suomessa on päätetty rajoittaa rajaliikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeustilanteesta johtuen moni maa- ja puutarhatilan yritys on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa.

Ukulele säestää ilmastovalomerkkiä

Jarmo Julkunen.

Kansainvälinen Earth Hour kiinnittää huomiota ympäristön tilaan ja ilmastokriisiin lauantaina 28. maaliskuuta kello 20.30–21.30. Valot sammuvat tunniksi eri puolilla maailmaa ilmaisten huolta ilmastonmuutoksesta.

Poliisi: Uudenmaan rajalla 121 käännytystä ensimmäisenä yönä, vain yksi sakko

Poliisi aloitti Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan lauantaina 28. maaliskuuta kello 00.00 yhteistyössä puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Liikkumisrajoituksen valvontaa on toteutettu yön aikana tarkistuspisteillä sekä liikkuvan valvonnan avulla.

Yöpymisten kokonaismäärä kasvoi 7,7 prosenttia alkuvuonna

Yöpymisten muutos tammi-helmikuu 2020/2019, %.

Suomen majoitusliikkeissä yövyttiin tammi-helmikuussa yhteensä 3,51 miljoonaa kertaa. Määrä oli 7,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 2,19 miljoonaa yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille 1,33 miljoonaa vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lisääntyivät 10,3 prosenttia ja ulkomaisten lisääntyivät 3,8 prosenttia edellisvuodesta.

Junien ravintolapalvelut sulkeutuvat lauantaina

VR:n kaukoliikenteen ravintolapalvelut suljetaan koronapandemian takia toistaiseksi lauantaista 28. maaliskuuta alkaen. Suurin osa asemien ravintola-, kioski- ja kahvilapalveluista on suljettu jo aiemmin. Myös Kolarin yöjunaliikenne jää tauolle, sillä suuret hiihtokeskukset ovat sulkeutuneet. Viimeiset Kolarin yöjunat kulkevat alkavana viikonloppuna.

Eurojackpotin potti nousee 90 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 13/2020 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla monikansallisen pelin potti nousee maksimilukemiin 90 miljoonaan euroon. Suomeen tuli perjantain arvonnassa yksi 5+1-tulos, jolla helsinkiläinen nettipelaaja voitti 659 000 euroa. Lisäksi Pudasjärvelle osui 155 000 euron voitto 5+0-tuloksella.

Kuluttajien luottamus heikkeni maaliskuussa, omaan talouteen uskottiin

Kuluttajien luottamusindikaattori.

Kuluttajien luottamusindikaattori oli maaliskuussa -7,1, kun se helmikuussa oli -4,5 ja tammikuussa -4,6. Viime vuoden maaliskuussa luottamusindikaattori sai arvon -2,3. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on -1,7. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 2.–19. maaliskuuta 1 053 Suomessa asuvaa henkilöä. Valtaosa vastauksista saatiin ennen maaliskuun 13. päivää eli ennen hallituksen koronaviruspandemiaan liittyviä rajoitustoimia. Tilastokeskus julkaisee varsinaista kyselytietoa pandemian talousvaikutuksista huhtikuun aikana .

Poliisi joustaa ajo-oikeuden voimassa pysymiseksi tarvittavien lääkärinlausuntojen esittämisessä

Tietyissä tilanteissa poliisille tulee esittää lääkärinlausunto ajo-oikeuden voimassa pysymiseksi. Koronaviruksen takia terveydenhuolto on ruuhkautunut ja kiireettömiä lääkäriaikoja voi olla vaikea saada. Poliisi ottaa tämän huomioon ja joustaa mahdollisimman paljon asioiden käsittelyssä.

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Ulkomailta saapuvien kontrolli tiukentuu

Lentokentällä on kiristetty tuntuvasti toimia ihmisten ohjaamiseksi turvallisesti kotiin tai karanteeniin.

Turun lentoaseman matkustajamäärästä 76 prosenttia kansainvälisistä lennoista

Matkustajat ulkomaan ja kotimaan lennoilla vuonna 2019.

Suomen lentokenttien kautta lensi viime vuonna yhteensä 26,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajia kertyi 22,0 miljoonaa ja muilla kotimaan lentoasemilla yhteensä 4,3 miljoonaa matkustajaa. Helsinki-Vantaan lentoaseman osuus oli 84 prosenttia kotimaan kenttien koko matkustajamääristä. Oulun lentoasemalla matkustajia oli 1,1 miljoonaa, Rovaniemen lentokentällä 0,7 miljoonaa ja Turun lentokentällä 0,5 miljoonaa matkustajaa.

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Kuntaliitto ovat valmistelleet rahoitusmallin yksinyrittäjille koronavirustilanteessa. Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Haku on tarkoitus avata sen jälkeen, kun mallin ja toimeenpanon yksityiskohdat on saatu ratkaistua.

Merivartiosto: Suomen rajojen ylikulkuun liittyvät rajoitukset koskevat myös merialuetta

Suomi on rajoittanut väliaikaisesti ulkorajojen rajanylitysliikennettä ja palauttanut rajavalvonnan väliaikaisesti sisärajoille 19. maaliskuuta kello 00.00 alkaen 13. huhtikuuta kello 24:ään saakkai. Toimenpiteillä torjuntaan Covid-19-pandemian kansanterveydelle aiheuttamia uhkia.

Citykanien vähittäinen luontoevoluutio

Minä , mies ja kaksi nelijalkaista asumme nykyään oman mittapuumme mukaan maalla. Kyse on varsin subjektiivisesta landekäsityksestä, joka perustuu lähinnä seuraavaan pyhään kolminaisuuteen: meillä on piha, pihalla kasvaa lukuisia omenapuita sekä muuta kasvustoa ja lähimiljöö koostuu asfalttiviidakon sijaan puistosta, puskista ja pihanurmista.

KoroNalle-tempaus yhdistää käsityön ja luovuuden

KoroNalle tempaus sopii tehtäväksi yhdessä kodeissa, se voi olla myös kotikoulua viettävien lasten käsityöprojekti.

Käsityön suosio on noussut viime päivinä entisestään, moni kotona oleva on kaivanut keskeneräiset käsityöt kaapista ajankuluksi tai päättänyt nyt viimein opetella vaikka sen kuuluisan villasukan neulomisen. Onneksi netti on ohjeita pullollaan ja myös alueelliset taitoyhdistykset ovat vauhdilla kehittäneet uusi ohjeita, vinkkejä ja tekemispaketteja käsityöhön hurahtaneille kun perinteinen kurssitoiminta on tauolla.

Urheilu

Paavo Nurmi Games siirtyi elokuulle

Paavo Nurmen kisat pidetään kesäkuun sijasta 11. elokuuta.

Paavo Nurmi Games siirtyy koronavirusepidemian takia elokuulle. Yleisurheilun World Athletics Continental Tour -kilpailusarjan kultakategorian kilpailun piti olla kesäkuun 9. päivänä, mutta se järjestetään Turussa tiistaina 11. elokuuta.

Jälkipeli: Liigajoukkueet ovat tauolla, mutta FC Interin Jani Meriläinen näkee tilanteessa positiivisiakin näkökulmia

Veikkausliigajoukkueet siirtyivät tauolle. FC Inter ja TPS ehtivät pelata jo yhden kiihkeän keskinäisen ottelun Suomen cupissa. Veikkausliigan oletetaan alkavan kesäkuussa. Nyt pelaajat harjoittelevat omatoimisesti.

Kupittaan jalkapallokentät ovat hiljentyneet, mutta aluksi eivät aivan täysin. Siellä täällä ennen kenttien kokonaan sulkemista näkyi raikkaassa kevätilmassa yksittäisiä pelaajia pallottelemassa, laukomassa ja venyttelemässä. Nyt, kun Turun kaupunki sulki ulkoliikuntapaikat, ovat kentät pysyneet tyhjinä. Turussa, kuten kaikkialla Suomessa, myös Veikkausliigapelaajat ovat siirtyneet omatoimijaksolle.

Åboraakkeli: Hyötyykö Suomi olympialaisten siirrosta?

Tokion uusi olympiastadion on valmiina. Mutta nähdäänkö siellä kisoja?

Järkipäätös Tokion olympialaisten siirtämisestä tuli yllättävänkin nopeasti. Terveysseikkojen lisäksi päätös on hyvä myös urheilullisesti. Jos kisat olisi väkisin yritetty viedä läpi, olisi kisoissa saatettu nähdä poikkeuksellisen keskenkuntoisia urheilijoita eli tavallista huonompia tuloksia.

TPS:n jalkapallomiehistö kesälaitumille ennenaikaisesti

TPS-pelaajat on päästetty kesälomalle jo nyt.

Koronavirus ja sen leviämisen ehkäisemiseen liittyvät toimenpiteet ovat aiheuttaneet myös TPS:n Veikkausliigajoukkueelle monenlaisia muutoksia. Veikkausliigakausi alkaa vasta kesäkuussa. Se vaikuttaa monen muun asian lisäksi myös pelaajien lakisääteisiin lomiin. Vuosiloman pituuden on oltava yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa ja vuosiloman aikana pelaajalle ei saa määrätä harjoittelua tai muitakaan työvelvoitteita.

Goesch starttasi Australiassa

 Henrik Goesch.

Turun Urheiluliittoa edustava triathlonisti Henrik Goesch pääsi aloittamaan kilpailukautensa Australiassa viime viikonloppuna. Viimeiset puoli vuotta Australiassa asunut Goesch osallistui Mooloolabassa sprinttimatkan kisaan. Talviharjoittelussaan pitkien matkojen harjoituksiin keskittynyt Goesch selvitti reitin ajassa reilussa 57 minuutissa ollen lopputuloksissa 46.

Jälkipeli: Moni pelaaja lopettaa Mikael Sandbergin tavoin parhaassa pelimiehen iässä

Kaudeksi 2016-17 Mikael Sandberg (kuvissa vas.) palasi kasvattajaseuraansa Turun NMKY:hyn (Kristika Turkuun) useamman Korisliigakauden jälkeen. Samalla myös Sandbergin opinnot alkoivat edistyä Turun kauppakorkeakoulussa. Ura Basketin nousu Korisliigaan mahdollisti Sandbergille vielä yhden kauden pelaamisen korkeimmalla sarjatasolla.

On kevät 2019. Kaarinalainen Ura Basket pelaa liigakarsintaotteluita loimaalaisia vastaan. Ura säilyttää Korisliigapaikkansa otteluvoitoin 2-0. Viimeisessä karsintaottelussa Uran Mikael Sandberg heittää parikymmentä pistettä ja ottaa toistakymmentä levypalloa. Ottelu jää ”Ässän” koripallouran viimeiseksi.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.