Turun saaristo ja luonto houkuttelevat, digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus kaipaavat kohennusta

Saaristo ja nähtävyydet saivat matkailijatutkimuksessa positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Saaristo ja nähtävyydet saivat matkailijatutkimuksessa positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Kuva: Juha Paju

Turun seudun matkailijatutkimus 2019 selvitti Turun seudulla matkailevien kokemuksia tiedon etsimisestä matkan varaamiseen sekä matkan aikana kertyneitä kokemuksia. Saaristo ja nähtävyydet saivat positiivista palautetta, mutta kohteiden saavutettavuus niin verkossa kuin fyysisestikin kaipaavat kohennusta. Myös NPS-suositteluindeksin vahvistaminen etenkin ulkomaisten matkailijoiden keskuudessa nousee tutkimuksen myötä pohdittavaksi.

Turun seudun matkailijatutkimuksessa keskityttiin alueella matkailevien kokemuksiin matkan suunnittelusta, alueen saavutettavuudesta, palveluista ja nähtävyyksistä sekä siitä, miten odotukset olivat matkan aikana toteutuneet. Turku Science Park Oy:n tilaama ja Turun ammattikorkeakoulun toteuttama tutkimus perustuu kyselyyn, jonka vastaukset opiskelijat keräsivät pääosin jalkautumalla matkailukohteisiin, satamaan ja Turun lentoasemalle 3.7.–5.9.. Vastauksia saatiin 620, joista 394 oli kansainvälisiltä matkailijoilta.

Matkailijatutkimuksen tulosten perusteella Turun alueen tärkeimpinä vetovoimatekijöinä pidettiin saaristoa ja luontoa (22 prosenttia vastanneista), kulttuurikohteita ja historiaa (20 %) sekä muita nähtävyyksiä (18 %). Merkittäviä vetovoimatekijöitä ovat myös Turun seudun hyvä saavutettavuus (laivayhteys Tukholmasta ja lyhyt etäisyys Helsinkiin) sekä Muumimaailma.

Vetovoimatekijät olivat luonnollisesti tärkeitä syitä matkustamiselle Turun seudulle. Suomalaisille tärkein matkan tarkoitus oli kuitenkin ajan viettäminen läheisten kanssa.

– Myös ruoka ja ravintolat olivat suomalaisten keskuudessa tärkeä syy saapumiselle Turun seudulle. Ulkomaalaisilla vastaavasti korostui saariston ja luonnon sekä nähtävyyksien merkitys, kertoo matkailuliiketoiminnan asiakkuuspäällikkö Petra Niskanen Turku Science Park Oy:stä.

Matkailijoista 26 prosenttia vastasi nähtävyyksien ylittäneen odotukset. Nähtävyyksistä museot ja niiden joukossa etenkin Turun linna saivat paljon mainintoja. Kävijät pitivät linnan laajoista ja hyvin suunnitelluista näyttelyistä sekä suomen- ja englanninkielisistä opastuksista. Linna koettiin myös ylivoimaisesti mieleenpainuvimpana nähtävyytenä.

Odotukset ylittäneiden kohteiden listan kakkossijan jakoivat ruoka ja ravintolat sekä Naantali (Muumimaailma ja Naantalin kaupunki), jotka molemmat saivat maininnan kymmeneltä prosentilta kyselyyn vastanneista. Ne menestyivät hyvin myös mieleenpainuvimpien kokemusten listalla, samoin kuin Aurajokiranta, jota kuvailtiin viihtyisäksi ja kuvankauniiksi.

Matkailijoilta tiedusteltiin myös ehdotuksia kehittämiskohteiksi. Viestinnän ja markkinoinnin mainitsi 25 prosenttia vastaajista. Tärkeimpinä toimenpiteinä esiin nousivat kieliversioiden ja käännösten saaminen esimerkiksi suomenkielisten kylttien rinnalle, näkyminen sosiaalisessa mediassa ja tiedon jakaminen verkkosivuilla ja turistien infopisteissä. Toiseksi eniten (16 %) esitettiin erilaisia palveluihin liittyviä toiveita, esimerkiksi pidempiä aukioloaikoja, kävelykierroksia ja jokiristeilyjä.

Sekä kehittämiskohteena (11 %) että odotukset alittaneena kokemuksena (16 %) sai mainintoja Turun seudulla liikkuminen. Liikkumistavasta riippumatta ongelmaksi koettiin sekavuus.

– Yksikään liikkumistapa ei noussut erityisen ongelmalliseksi, mutta vastauksista oli havaittavissa, että kaikkiin liikkumistapoihin liitettiin sekavuus. Aikataulujen ymmärtäminen tai lipun ostaminen kulkuvälineisiin ei ollut helppoa ja opasteiden löytämisessä ja selkeydessä koettiin olevan toivomisen varaa, Niskanen kuvailee.

Matkailijatutkimuksen avulla selvitettiin myös matkailijoiden tiedonhankinta- ja ostokanavia. Digitaaliset alustat ovat nousseet niin kotimaisten kuin ulkomaisten matkailijoiden tärkeimmiksi tietolähteiksi. Yksittäisten toimijoiden verkkosivut jäävät selvästi Googlen ja muiden hakukoneiden (suosituin tiedonhakuväline 23 prosentin osuudella) sekä erilaisten majoituspalveluita välittävien alustojen varjoon. Alueelliset Visit Turun ja Visit Naantalin verkkosivut ilmoitti tiedonhankintakanavakseen kymmenen prosenttia ja kansallisen Visit Finlandin kymmenen prosenttia vastanneista.

– Sähköisten alustojen merkityksen kasvuun olemme reagoineet jo parin viime vuoden ajan. Digitaalisten alustojen käyttöönoton helpottamiseksi olemme järjestäneet matkailutoimijoille koulutusta esimerkiksi TripAdvisorin hyödyntämisestä markkinoinnissa. Turun seudulla liikkumista ja saariston matkailukohteiden saavutettavuutta helpottamaan olemme myös käynnistäneet aikataulujen digitoinnin, Niskanen kertoo.

Kysyttäessä matkailijoilta suosittelisivatko he Turun seutua matkakohteena, oli vastauksissa paljon hajontaa suomalaisten ja kansainvälisten matkailijoiden välillä. Suomalaisten NPS (Net Promoter Score) luku oli 66 ja ulkomaalaisten 25, eli suomalaiset ovat huomattavasti halukkaampia suosittelemaan Turkua matkakohteena ystävilleen kuin kansainväliset matkailijat.

– Tuloksen taustalla saattavat vaikuttaa saavutettavuuteen liittyvät tekijät. Vaikeaselkoisten aikataulujen tai opasteiden ohella esimerkiksi englanninkielisten ruokalistojen puute vaikuttaa halukkuuteen suositella upeitakin matkakohteita, Niskanen muistuttaa.

Kokonaissuositteluindeksiksi saatiin luku 39, joka laskettiin NPS:n avulla. NPS-luku kertoo asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi myös siitä, pitävätkö asiakkaat kohteesta niin paljon, että he kertovat siitä ystävilleen. Pistemäärä vaihtelee välillä -100 (jokainen asiakas on arvostelija) ja 100 (jokainen asiakas on suosittelija). Yleisesti pistelukua 50 korkeammat tulokset määritellään erinomaisiksi.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Turun seudun pääpyöräilyreiteille uudenlaiset opasteet

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Tänä kesänä opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä. Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tänä kesänä uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella.

Turun yliopisto ylsi Shanghai Rankingissa maailman parhaiden yliopistojen joukkoon 23 tieteenalalla

Shanghai Rankingin kesäkuun lopulla julkaisema Global Ranking of Academic Subjects 2020 -yliopistovertailu sijoitti yhteensä yli 4 000 yliopistoa 54 eri tieteenalalla. Turun yliopisto listattiin maailman parhaiden yliopistojen joukkoon yhteensä 23 tieteenalalla.

Sinilevämäärät viime viikon tasolla Lounais-Suomessa

Sinilevähavaintojen määrä on pysynyt viime viikon tasolla kovista tuulista ja sateista huolimatta. Tuulet ovat saaneet sinilevälautat sekoittumaan veteen, mutta levää on paikoin yhä runsaasti. Suurin osa sinilevähavainnoista on kuitenkin vähäisiä.

Lounais-Suomen palvelualojen työpaikat ryhtyneet työsuojelutoimiin koronan vuoksi

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat tehneet keväällä ja alkukesällä 2020 koronavirukseen liittyvää valvontaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Valvonnan kohteena ovat olleet kaupan, ravintola-alan sekä kiinteistö- ja siivousalan työpaikat. Tarkastuksia kampanjassa on tehty lähes sata. Työnantajat ovat ottaneet valvontakampanjan positiivisesti vastaan.

Kahdeksan tavoittelee Turun tuomiokirkkoseurakunnan tuomiorovastin virkaa

Turun tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherran eli tuomiorovastin viran hakuaika päättyi klo 14. Virkaa ovat hakeneet Kalle Elonheimo , TT, Paimion seurakunnan kappalainen, Anna-Kaisa Hautala , Säkylä-Köyliön seurakunnan vs. kirkkoherra, Pasi Jaakkola , TT, Turun Mikaelinseurakunnan kappalainen, Jani Kairavuo , Naantalin seurakunnan kirkkoherra, Sari Lehti , Raision seurakunnan kirkkoherra, Aulikki Mäkinen , TT, Kuopion Männistön seurakunnan kirkkoherra, Ville Niittynen , VTT, Kaarinan seurakunnan kirkkoherra ja Ari Paavilainen , Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherra.

Kivakesä kulmilla tarjoaa tekemistä lapsille ja työtä nuorille

Uusi Kivakesä kulmilla -kokonaisuus tarjoaa tänä kesänä avointa ja maksutonta ohjelmaa lapsille ja perheille pääosin ulkona. Toiminta on suunnattu pääsääntöisesti ala-asteikäisille, mutta myös tätä vanhemmat ja nuoremmat lapset ovat tervetulleita. Päivittäistä toimintaa on ollut järjestämässä ammattilaisten apuna nuoria kesätyöntekijöitä.

Päällystystyö Skanssin liikenneympyrässä

Jyrsintä- ja päällystystyö kaventaa ajokaistaa Skanssin liikenneympyrässä 2.–3.7. ja 6.7. Päivittäinen työaika on kello 9–18. Paikalla ovat liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Turun taidemuseo avautuu yleisölle 7. heinäkuuta

Turun taidemuseo avaa ovensa 7. heinäkuuta uusin ja uusiutunein näyttelyin. Nyt avautuva kokoelmanäyttely Pari sanaa keräämisestä kertoo mukaansatempaavalla otteella Turun taidemuseon kokoelman historiasta, karttumisesta ja teosten lainamatkoista maailmalla. Samalla selviää, millaista ammattitaitoa museossa tarvitaan, kun taidetta säilytetään, ylläpidetään, tutkitaan ja saatetaan yleisön koettavaksi.

Yleisötilaisuuksien järjestämisrajoituksia lievennetään elokuussa

Aluehallintovirastot ovat tänään antaneet määräykset elokuun yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä. Alle 500 hengen tilaisuudet sallitaan. Yli 500 hengen tilaisuuksia voi järjestää, jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Suomen kansainvälisin lähiö Varissuo esittäytyy kuvina pääkirjaston kesänäyttelyssä

– Uusi, aikaisempaa parempi kertomus Varissuosta on nyt ajankohtainen. Suomen kansainvälisimmällä lähiöllä on mahdollisuus kehittyä rosoiseksi kaupunkikulttuurin keskukseksi, joka houkuttaa rohkeuteen ja luovuuteen, sanoo Yhdessä-yhdistyksen vastaava toiminnanohjaaja Duha Elsayed .

Metsäpalojen lentotähystykseen puoli miljoonaa euroa lisämäärärahaa

Metsäpalojen lentotähystys on lentokoneilla tapahtuvaa valvontaa maastopalojen havaitsemiseksi. Toiminta kattaa koko Suomen ja sillä pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suureksi, havaitsemalla ne ajoissa. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Lohikunnan myymälästä Herttuan Herkku

Turkulaisen Lohikunta Oy:n myymälä nn palannut Lohikunnan omaksi toiminnaksi. Myymälää vajaan vuoden vetänyt paraislainen kalastaja Ari Oksanen keskittyy jatkossa enemmän kalastamiseen. Kotimaiset kirjolohet ja fileet tulevat myymälään Lohikunnan omasta laitoksesta mahdollisimman tuoreina. Lisäksi myymälässä on saatavana myös tuoretta kotimaista luonnonkalaa saatavuuden mukaan.

Läntisessä Turussa sähkökatkoja

Sähköverkon vika on aiheuttanut sähkönjakelun keskeytyksen osassa Kaerlaa, Kärsämäkeä ja Runosmäkeä. Vian arvioitu korjausaika on tänään kello 15.10 mennessä.

Voin sähköpotkulautoihin kiinteähintaiset päivä- ja kuukausipassit

Sähköpotkulautayritys Voi tuo markkinoille uudet passituotteet, joiden ansiosta asiakkaat voivat ajaa rajoittamattoman määrän matkoja kiinteään päivä- tai kuukausihintaan.

Kysely: Joka kolmannen työikäisen mielestä osa töistä on "paskatöitä"

Yli puolet työikäisistä suomalaisista ei olisi valmis tekemään mitä tahansa työtä, vaikka he olisivat työttömänä. Kolmasosa on sitä mieltä, että kaikki työ ei ole arvokasta, vaan ”paskatyötä” on olemassa. Alle kolmasosa eli 28 prosenttia työikäisistä suomalaisista olisi työttömänä valmis vastaanottamaan mitä tahansa työtä. 53 prosentille ei kelpaisi mikä tahansa työ ja 19 prosenttia ei osannut sanoa. Tämä selvisi henkilöstöpalveluyritys Bolt.Worksin teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1 000 suomalaista.

Turn On luottaa neljännelläkin levyllään juurevan rokin voimaan

Jukka Salmi (kesk.) antoi Hannu Leidénille (vasemmalla) ja äänittäjä Eero Kaukomiehelle vapaat kädet, kun Turn Onin uuden levyn soundeja sorvattiin.

Turkulainen Turn On on luottanut perustamisestaan 2013 lähtien luottanut juurevan rokin voimaan. Jo kolmen albumin verran Turn Onin soundi on syntynyt perinteisen rokin bluesrokin synteesistä. Amerikasta kumpuava juurevuus on se maaperä, josta Turn Oninkin materiaali versoo.

Tutkimus: #koronalle-haaste kuroi umpeen sosiaalista etäisyyttä

Pandemianaikaista leikkiä ja leluaktivismia tarkasteleva tutkimus käsittelee kansainväliseksi ilmiöksi muodostunutta nallejahtia. Koronapandemia vaikutti myös leluleikkiin. Maaliskuun 2020 alkupuolella suomalaiset ryhtyivät asettamaan nalleja kotiensa ikkunoihin ohikulkijoita ilahduttaakseen. Nalleja tuotiin ikkunoihin yhtä aikaa Uudessa Seelannissa, Australiassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Satakunnantien asfaltointityöt alkavat huomenna

Asfaltointityö häiritsee liikennettä Satakunnantien ja Markulantien risteyksessä keskiviikosta kello 9 alkaen ja aiheuttaa haittaa molemmissa ajosuunnissa. Työ tehdään ajoradalla kaista kerrallaan. Työn arvioitu kesto on kello 9–13. Paikalla liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.

Kaupunki
Urheilu

Otteluanalyysi: Inter vaikeuksien kautta ansaittuun avausvoittoon

Elias Mastokangas teki Interin avausmaalin.

Vihdoinkin. Jalkapallon Veikkausliiga saatiin pitkän koronakevään jälkeen viivästyneesti käyntiin myös Turussa, kun Inter kohtasi avausottelussaan Rovaniemen Palloseuran. Inter nousi vaikeuksien kautta ansaittuun voittoon Rovaniemen Palloseurasta maalein 3-1 (1-0).

TPS:n Perttu Kytöhonka urheilutoimenjohtajaksi Kauniaisiin

Perttu Kytöhonka.

TPS Salibandyn valmennuksen kehityspäällikkö Perttu Kytöhonka aloittaa elokuussa työt Kauniaisissa GrIFK:n urheilutoimenjohtajana. Pesti ei kuitenkaan vaikuta Kytöhongan toimeen TPS:ssä. GrIFK:n salibandyn miesten edustusjoukkue pelaa Suomisarjan B-lohkossa. Kauniaislaisten naisten edustusjoukkue pelaa 3. divisioonaa. TPS:ssä Kytöhonka on toiminut eri rooleissa 1990-luvulta lähtien.

Inter ja TPS lähtevät erilaisin odotuksin tänään alkavaan Veikkausliigaan

Interin ja TPS:n väliset derbyt ovat täällä taas. Kauden ensimmäinen paikallistaisto pelataan 23. elokuuta.

Vihdoin tänään heinäkuun 1. päivän iltana on tilanne, jota suomalainen jalkapalloväki on odottanut pitkän kevään ajan. Veikkausliigakausi käynnistyy. TPS aloittaa keskiviikkona SJK:ta vastaan vieraskentällä. Interin kauden avausottelu on torstaina Kupittaalla. Vastaan sarja-avauksessa tulee RoPS.

Puukkokatsomo: Tutolla pelkkää välisarjaa

Mestiksen otteluohjelma laitettiin kunnolla uusiksi kaudeksi 2020–21. Maantieteellä on alkavalla kaudella suuri merkitys. Esimerkiksi Tuto kohtaa muun muassa K-Vantaan ja FPS:n useaan otteeseen kauden aikana, monen mielestä liian moneen.

Jälkipeli: Impivaaran viesti suunnistettiin ensimmäisen kerran

Koronaviruksen ansiosta suunnistajalegenda Janne Salmi keksi hienon idean. Kauden tärkeimmät tapahtumat Tiomilan ja Jukolan viestitapahtumat peruuntuivat tältä kesältä. Jotain korvaavaa piti kehitellä tilalle. Syntyi ajatus Impivaaran viestistä, kesäyön kisasta Sauvon Ahtelasta Turun Impivaaraan.

Makwan Amirkhani yrittää palata voittojen tielle Danny Henryä vastaan

Makwan Amirkhani kohtaa Danny Henryn UFC:ssä 11. heinäkuuta.

Kun vapaaottelija Makwan Amirkhanin seuraava UFC-vastus julkistettiin, tuli se monelle lajia enemmänkin seuraavalle ainakin pienenä yllätyksenä. Skotlantilainen Danny Henry on kuitenkin Amirkhanin kannalta likipitäen täydellinen vastustaja seuraavaan otteluun.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.