Handelsbanken: Suomen talouskasvu jämähtämässä prosenttiin

Uuden vuosikymmenen alkaessa Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet. Handelsbanken ennustaa Suomen BKT:n kasvavan 0,9 prosenttia tänä vuonna ja 1,2 prosenttia ensi vuonna. Kotitalouksien kulutus toimii kasvuveturina.

Maailmantalouden kasvu hidastui vuoden 2019 mittaan. Näköpiirissä on varovaisia elpymisen merkkejä. Geopoliittisten riskien voimistuminen voi kuitenkin helposti näivettää orastavan käänteen. Keskuspankit ovat valmiustilassa, mutta odotamme niiden toimien jäävän rajallisiksi.

Euroopan keskuspankki (EKP) on pitkälti käyttänyt rahapoliittisen elvytyspotentiaalinsa, ja odotamme, että EKP ei koske korkoihin tänä ja ensi vuonna. Finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa kasvaa, mutta elvytysvara monissa euromaissa on kuitenkin varsin rajallinen.

Suomen talouskasvu oli uhkakuvista huolimatta yllättävän sitkeää viime vuonna. Kotitalouksien kulutus ja vienti pitivät talouden rattaat liikkeessä. Viime aikoina kansainvälisen teollisuuden vaimeus on kuitenkin rantautunut myös Suomeen. Teollisuuden luottamus on heikentynyt, ja uusien tilausten virta on ehtynyt. Myös investoinneissa paras vaihe on takanpäin. Rakentamisen aktiviteetti vaimenee, ja yritysten investointiaikeet ovat verraten vähäiset. Vuonna 2020 talouskasvun veturina toimii kotitalouksien kulutus palkankorotusten ja matalan inflaation avustamana. Myös talouden palveluistuminen etenee, ja tämä pitää yllä kotimaista kysyntää ja palveluiden vientiä.

– Tällä vuosikymmenellä Suomen talouden trendikasvu hidastuu supistuvan työikäisen väestön ja vaimean tuottavuuskehityksen johdosta. Tästä näkökulmasta katsottuna noin prosentin talouskasvu on hyvä saavutus, mutta Suomea kohtaavien taloushaasteiden – muun muassa väestön ikääntymisen – takia kasvu on auttamattomasti liian vaatimatonta. Talouden kakkua tulisi pyrkiä suurentamaan, jotta selviämme tulevista haasteista, Handelsbankenin pääekonomisti Timo Hirvonen sanoo.

Viime vuosien hyvän työmarkkinakehityksen jälkeen työllisyyden kasvu hidastuu tänä ja ensi vuonna.

– Odotamme työttömyysasteen laskun lähes pysähtyvän tänä vuonna. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma säilyy suurena, sillä avoimia työpaikkoja on runsaasti vapaana, sanoo Handelsbanken Suomen senioriekonomisti Janne Ronkanen.

Suhdannemielessä Sanna Marinin (sd.) hallituksen työllisyystoimille on selvä akuutti tarve. Hallituksen työllisyystoimien keinovalikoiman tulisi Handelsbankenin mukaan olla riittävän konkreettinen, jotta se tukisi työllistymistä. Etupainotteisten menolisäysten johdosta julkisen talouden tila heikkenee Suomessa ennustejaksolla.

Pahimmat huolet maailmantalouden kasvun hidastumisesta on lieventyneet, kun Kiina ja Yhdysvallat solmivat ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen. Epävarmuuden väheneminen on nostanut merkittävästi osakekursseja, ja yritysten luottamus on palautunut jossain määrin. Ennakoivat indikaattorit viittaavat maailmantalouden kasvun elpymiseen. Piristymisen merkeistä huolimatta Handelsbanken odottaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna pitkälti samaa vauhtia kuin viime vuonna.

Yhdysvalloissa BKT:n kasvu hidastuu hieman viime vuodesta verokevennysten vaikutusten haihtuessa. Työmarkkinatilanne pysyy suotuisana Yhdysvalloissa. Kiinassa talouskasvua vaimentavat työvoiman kasvun pysähtyminen ja rakenteellinen siirtymä kohti kulutusvetoisempaa taloutta. Myös Kiinan hallinnon elvytysinto on ollut aiempaa vähäisempää. Euroalueella talous kasvaa vajaan prosentin tänä vuonna. Kotimainen kysyntä pitää yllä talouden aktiviteettia euroalueella, mutta finanssipoliittinen elvytysvara on varsin rajallinen.

Riskit talousnäkymien osalta ovat pitkälti tasapainossa. Kauppasodan kärjistyminen ja geopoliittisten jännitteiden voimistuminen ovat keskeiset lyhyen aikavälin riskit.

– Maailmantalous kasvaa alle pitkän aikavälin trendikasvun tänä ja ensi vuonna, Hirvonen toteaa.

Euroopan keskuspankki ja Yhdysvaltojen keskuspankki Fed elvyttivät tuntuvasti viime vuonna. Euroalueella EKP on pitkälti käyttänyt rahapoliittisen elvytyspotentiaalinsa. EKP ei arvion mukaan enää laske korkoa, ja talletuskorko pysyy -0,50 prosentissa seuraavat kaksi vuotta.

– Vaikka EKP ei enää laske korkoa, markkinakorot pysyvät vielä pitkään alhaalla. Suomalaiset asuntovelalliset saavat nauttia myös jatkossa euroalueen matalimmista asuntolainakorkoista, Ronkanen arvioi.

Yhdysvalloissa Fed ei laske ennusteen mukaan ohjauskorkoa tänä vuonna. Sen sijaan keskuspankkien taseet pysyvät suurina sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, ja rahan määrän lisäys tukee talouden aktiviteettia.

Vuosikymmenen vaihtuessa keskuspankit pohtivat uudelleen rahapoliittista strategiaansa. EKP käynnistää oman arviointinsa tammikuussa.

– Kaiken kaikkiaan tämän vuosikymmenen aikana on mielenkiintoista seurata, miten keskuspankit pystyvät irtaantumaan poikkeuksellisen elvyttävästä rahapolitiikastaan, vai pystyvätkö ne siihen lainkaan, Hirvonen pohtii.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaskis edustaa Turkua Michelin-oppaassa lautassymbolillaan

Kaskis edustaa Turkua Michelin-oppaassa.

Uusi Michelin Guide Nordic Countries 2020 julkistettiin 17. helmikuuta Norjan Trondheimissa. Tilaisuus järjestettiin Norjassa ensimmäistä kertaa. Trondheim valikoitui isäntäkaupungiksi viime vuosien aikana kunnianhimoisesti kehittyneen gastronomisen tarjontansa vuoksi. Pohjoismainen Michelin-opas kattaa valikoiman ravintoloita ja hotelleita Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Islannissa. Ravintolavalikoima heijastaa pohjoismaisen keittiön korkeaa kulinaarista tasoa.

Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 1,8 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2,3 prosenttia vastaavana aikana.

Wasalinen uuden aluksen sisustus suunnitellaan Turussa

Havainnekuva Wasalinen uuden laivan sisustuksesta.

Wasalinen uuden laivan Aurora Botnian köli laskettiin torstaina Rauman telakalla. Vaasan ja Uumajan väliseen liikennöintiin tulevan aluksen sisätilat on suunnitellut turkulainen suunnittelutoimisto Kudos Dsign Oy.

Ikäihmiset entistä useammin petosten ja hyväksikäytön kohteena

Valtion virastotalon auditoriossa järjestetään 26. helmikuuta kello 12–16 luentotilaisuus ikääntyneiden taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista. Luennolla kerrotaan, kuinka ikäihminen voi suojautua sekä läheisten tekemältä taloudelliselta kaltoinkohtelulta, että ulkopuolisten huijareiden tekemiltä petoksilta ja huijauksilta niin verkossa, puhelimessa kuin ovensuussa ja pankkiautomaatillakin.

Tutkijat löysivät proteiinin, joka pitää solujen liikkumisesta vastaavan koneiston tasapainossa

Tropomoduliini-proteiini ylläpitää solun liikkumiskyvyn ja toisaalta sen ympäristöön kiinnittymisen välistä tasapainoa.

Tropomoduliini säilyttää tasapainon solujen liikkumisesta ja solun kiinnittymisestä vastaavien koneistojen välillä. Häiriöt tässä tasapainossa ovat tyypillisiä esimerkiksi syöpien leviämisessä.

Huumeiden haitat otettava tosissaan

Kirjoittaja on huolissaan nuorten huumeongelmien yleisyydestä myös Varsinais-Suomessa.

Korviini kantautui pysäyttävä tieto erityisesti nuorten huumeongelmien yleisyydestä myös Varsinais-Suomessa.

Kansalaisopistot kouluttavat opettajia ja henkilöstöä huomisen opistoihin

Vuoden alusta käynnistyi kymmenen kansalaisopiston Yhdessä enemmän -hanke kansalaisopistojen henkilökunnan ja opettajien lisäkouluttamiseksi. Opetushallituksen Ilo oppia -opistoverkostolle myöntämällä 48 000 euron avustuksella järjestetään maksuttomia työpajoja, luentoja ja koulutuspäiviä opistojen tuntiopettajille, koulutussuunnittelijoille ja muille hallinnon työntekijöille.

Anteeksiannolle oma emoji

Anteeksiannolle ei ole vielä omaa emojia, mutta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Forgivemoji-kampanja pyrkii muuttamaan tilanteen. Presidentti Tarja Halonen huipensi kampanjan poimimalla yleisöehdotusten joukosta emojin, jossa on taustalla punainen sydän ja sen edessä kaksi kättä, jotka nostavat peukalonsa pystyyn. Emojissa korostuvat anteeksiantamisen tunnepuoli ja rauhaa rakentava vaikutus.

Suomalaisesta kasvihuonevihannestuotannosta kartoitetaan virustilanne

Ruokaviraston kasvianalytiikan laboratoriossa käynnistyy maaliskuussa kaksivuotinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan virusten esiintymistä sekä kasvihuonevihannestuotannossa että mahdollisissa viruksia levittävissä hyönteisissä eli virusvektorihyönteisissä.

Isännöitsijät: Taloyhtiölainojen saaminen vaikeutunut myös isoissa kaupungeissa

Taloyhtiöiden on entistä haastavampaa saada taloyhtiölainaa korjaushanketta varten, ilmenee Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Isännöitsijöiden vastauksista kävi ilmi, että rahoitushaasteet eivät koske vain muuttotappioalueita.

Kutusoraikko vahvistaa taimenen lisääntymistä

Virtavesien ja taimenkantojentilan parantamiseksi tehdään paljon talkootyötä. KVVY järjestää vuosittain 6–7 tapahtumaa, joihin Rudus lahjoittaa tarvittavat kiviainekset.

Taimen nousee kotijokeensa kutemaan niin merestä kuin järvistäkin. Mutta enää se ei aina suju ongelmitta, vaan virtavesiä pitää kunnostaa kudun ja taimenkannan turvaamiseksi. Ruduskin on mukana talkoissa lahjoittamalla tärkeää kutusoraa.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimus hyväksytty

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat hyväksyneet uuden kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen. Alalle aiemmin ilmoitetut lakot peruuntuvat sopimuksen myötä.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta, liput liehuvat perjantaina 13. maaliskuuta

Liput liehuvat 13. maaliskuuta.

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa perjantaina 13. maaliskuuta talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlan johdosta. Liput nostetaan salkoon kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa.

Raskasta liikennettä valvottiin Lounais-Suomessa, neljä ajoneuvoa joutui keskeyttämään ajon

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoi 10.–16. helmikuuta tehostetusti raskasta liikennettä. Valvonta oli osa poliisin valtakunnallista raskaan liikenteen valvontateemaa.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa tiistaina 18. helmikuuta ja päättyy tiistaina 10. maaliskuuta kello 15. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 80 620 aloituspaikkaa. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Alkuvuoden rehuvajeesta palattiin normaaliin, rehuviljat halpenivat kolmanneksen

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2019.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,8 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 3,3 prosenttia vähemmän ja investoinnit 1,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Valvotaanko maanteiden hoidosta vastaavien urakoitsijoiden työtä?

Yksityisten liittymien kunnossapito kuuluu liittymän omistajalle yleensä maantien reunaan asti. Yksityistien liittymästä on oltava esteetön näkemä maatielle ympäri vuoden. Talvella liittymän omistajan on tarvittaessa madallettava liittymän näkemäesteiksi kasautuvia lumivalleja, jotta esteetön näkemä säilyy.

Kova tuuli estää Förin liikennöinnin

Föri pysyys rannassa tuulen takia.

Kaupunkilautta Förin liikennöinti pysäytetään toistaiseksi kovan tuulen takia.

Urheilu

Dmitry Megalinsky vahvistaa Tuton puolustusta

Dmitry Megalinsky.

Tuto Hockey on solminut loppukauden kattavan sopimuksen puolustaja Dmitry Megalinskyn kanssa. Megalinsky on pelannut KHL:ssä 435 ottelua.

Vamma päätti Koilahden hallikauden

Taika Koilahti.

Yksi eturivin turkulaisyleisurheilija on poissa 15.–16. helmikuuta käytävistä halli-SM-kisoista. Pituushyppääjä Taika Koilahden hallikausi päättyi jo kauden ensimmäisessä pituuskisassa viime viikolla reisivammaan.

Jälkipeli: Pöytyällä ei jääty ihmettelemään – talkootyöllä rakennettiin oma liikuntahalli

Lukko Areena on talkoovoimalla noussut liikuntapaikka Pöytyällä. Toteutustapa on ollut täysin poikkeuksellinen. Hallin lattiaan on maalattu myös viivoja pesäpallon harjoittelua varten. Sähly toimii alkulämmittelynä ennen pesisharjoituksia.

Loukonkulman Lukko ei kuulosta monellekaan kovin tutulta. Silti pieni kyläyhdistys on tehnyt jotain sellaista mahdolliseksi, mikä, etenkin kaupungeissa, kuulostaa täysin mahdottomalta. Pöytyän itäosaan vahvasti talkooporulla rakennettua liikuntahallia on käyty ihmettelemässä laajemmaltikin.

Pudotuspeleihin kiriminen vaatii tasaisuutta Ura Basketilta

Dustin Thomasin panos Uran hyökkäyspelaamisessa on ollut suuri.

Kun Korisliigan runkosarjaa on pelaamatta runsas neljännes, joukkueiden voimasuhteet ovat hyvin selvillä. Kaarinan Ura Basketin osalta tämä tarkoittaa sitä, että joukkueella on mahdollisuus taistella pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon pudotuspeleihin. Pudotuspelipaikka vaatisi kuitenkin erinomaista onnistumista ja, ennen kaikkea, tasaisuutta.

Nuori norjalaiskärki Kalabatama sopimukseen TPS:n kanssa

Kabamba Tumba Kalabatama.

TPS:n Veikkausliigajoukkue vahvistaa hyökkäyspäätään norjalaiskärki Kabamba Tumba Kalabatamalla . TPS:n ja Kalabataman välinen sopimus on 2+1-vuotinen.

Raviurheilu on intohimoisten ja lannistumattomien laji

Jyrki Filatoff on ravivalmentaja ja pitkän linjan ohjastaja.

Raviurheilu on yksi lukuisista hevosurheilulajeista, joka ihastuttaa vauhdin hurmallaan. Raviurheilu on levinnyt lajina Eurooppaan 1700-luvulla Yhdysvalloista. Suomessa ensimmäiset ravit järjestettiin vuonna 1817 Turun Aurajoen jäällä. Nykyään raveja järjestetään ympäri Suomea melkein vuoden jokaisena päivänä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!