Kasvintuhoojat uhkaavat ruoan tuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta

Pakkausmateriaalin mukana Suomeen levinnyt aasianrunkojäärä. Pakkausmateriaalin mukana Suomeen levinnyt aasianrunkojäärä. Kuva: Ville Welling

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti Suomen maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi joulukuussa 2018. Kasvinterveysvuoden avajaiset pidettiin Roomassa 2. joulukuuta. Kansallisesti maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus avasivat teemavuoden yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 22. tammikuuta Helsingissä.

Terveet kasvit ovat elämän edellytys. Kansainvälisen teemavuoden päätavoite on lisätä tietämystä kasvinterveyden merkityksestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, edistää ja vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä hankkeita ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvintuhoojien vähentämisessä.

– Hyvän kasvinterveyden ylläpitäminen Suomessa on yhteinen hanke, jonka onnistumiseen jokainen suomalainen voi vaikuttaa. Maa- ja metsätalousministeriö näkee teemavuoden aloitteentekijänä kasvinterveyden ymmärryksen lisäämisen erittäin tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Meidän päättäjien rinnalla kasvintuotannon toimijoilla ja metsäalan edustajilla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa kasvinterveyden tilaan Suomessa ja estää kasvintuhoojien pääsy maahamme, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Myös lainsäädäntö on valjastettu tukemaan kasvinterveyden edistämistä Euroopan unionin alueella. Kasvinterveyslainsäädäntö uudistui 14.12.2019, kun EU:n kasvinterveysasetusta alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa. Kansallinen kasvinterveysterveyslaki täydentää EU:n yhteistä lainsäädäntöä. Muutokset näkyvät parhaiten kasvipassin käytön laajentamisessa ja omavalvonnassa sekä kasvien tuontiin liittyvien säännösten tiukentamisessa. Esimerkiksi tietyille kasveille on asetettu tuontikielto, kunnes niiden kasvinterveydelliset riskit on arvioitu. Lainsäädäntö ulottuu niin yritysten kuin kuluttajien toimintaan.

Kasvinterveys vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan

– Kasvinterveys on yhteiskunnallisesti tärkeä asia, sillä kasvintuhoojat saavat pahimmillaan aikaan huomattavan suuria vahinkoja. Esimerkiksi Italiassa kasvitaudin aiheuttama oliivipuiden tuhoutuminen vaikutti oliivituotannon lisäksi myös oliivinviljelijöiden toimeentuloon. Maailmanlaajuisesti ajatellen kasvitaudeista aiheutuu vuosittain noin 200 miljardin euron kulut ja kasvintuhoojien takia menetetään 20–40 prosenttia sadosta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa nälänhätää, erityisasiantuntija Ralf Lopian maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Kasvintuhoojat voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita ja heikentää sadon määrää ja laatua uhaten ruoan saatavuutta. Kasvintuhoojat vaikuttavat ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi. Kasvintuhoojien maahantulon estäminen ja varhainen havaitseminen ja torjuminen auttavat terveen ja laadullisesti hyvän sadon tuottamisessa ja vähentävät toimijoille tulevia taloudellisia tappioita.

Vastuu kasvinterveydestä kuuluu kaikille

– Ilmaston lämpeneminen ja ääriolojen yleistyminen luovat uudenlaisia kasvintuhoojariskejä. Useat kasvintuhoojat kulkeutuvat maasta toiseen ilmavirtojen mukana mutta myös kansainvälinen kauppa ja kuluttajien ulkomailta tuomat kasvit antavat kasvintuhoojille mahdollisuuden levittäytyä uusille alueille. Kasvitaudit ja tuhoojat kulkeutuvat rajojen yli myös puisen pakkausmateriaalin mukana, mikä lisää kansainvälisen kaupan vastuuta kasvinterveydestä. Voimme kuitenkin omalla toiminnallamme vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, erikoistutkija Marja Jalli Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Kestävällä kasvinsuojelulla suojellaan ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta, vastataan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tuetaan pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi.

Tärkeässä asemassa ovat kasvintarkastajat. Vaikka kasvipasseja myöntävien toimijoiden tarkastukset pääosin tehdään toimijoiden omavalvontana, tarkastajien tehtävänä on muun tuotannon osalta edelleen konkreettisesti tarkastaa kasvintuotantoa, kasvien ja kasvituotteiden maahantuontia ja vientiä sekä puisen pakkausmateriaalin käyttöä ja valmistusta. Lisäksi tulee reagoida viljelijöiden, metsänomistajien ja kansalaisten Ruokavirastolle tekemiin tuhoojailmoituksiin.

– Kasvintarkastajan työ on vastuullista toimintaa kasvinterveyden hyväksi. Olemme aktiivisesti yhteydessä alan toimijoihin ja seuraamme myös kansainvälistä kehitystä. Kasvintarkastajia koulutetaan jatkuvasti, jotta pysymme ajan tasalla. Meidän tehtäviimme kuuluu myös neuvonta, tarkastaja Kim Tilli kuvaa työtään.

Jokainen suomalainen voi alan ammattilaisten rinnalla kantaa oman kortensa kekoon hyvän kasvinterveyden ylläpidossa, kun tekee ilmoituksen vieraslajeista ja karsii niitä omassa ympäristössään sekä noudattaa kasvien tuontia ja vientiä koskevaa lainsäädäntöä.

Kasvinterveysvuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on pitää kasvinterveyttä esillä mahdollisimman laajasti eri tapahtumissa messuilla ja näyttelyissä. Tammikuun aikana kasvinterveys on ollut esillä muun muassa Matka2020-tapahtumassa. Educa-messuilla kasvinterveydestä ja sen tärkeydestä kerrotaan opettajille ja opiskelijoille, sillä kasvinterveys koskee myös nuorempia sukupolvia ja tulevia päättäjiä.

– Kansainvälinen kasvinterveyskonferenssi 5.–8. lokakuuta on vuoden päätapahtuma ja se järjestetään Helsingissä. Konferenssissa on tieteellinen osio, lainsäädäntöä käsittelevä osio ja erilaisia työryhmiä. Ilmastonmuutos, kansainvälinen kauppa ja biodiversiteetti ovat esillä eri osioissa. EU:n uusi kasvinterveyslainsäädäntö ja sen mahdollisuudet ovat myös esillä konferenssissa, Lopian kertoo tulevasta konferenssista.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdistänyt teemavuoteen luonnon monimuotoisuuteen ja pölyttäjien elinolosuhteisiin liittyvän hyönteishotelli-kampanjan, jota aletaan toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kevään tullen. Kukkivat viljely- ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvitsevat pölyttäjiä ja pölyttäjät pesäkoloja.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Kaskis edustaa Turkua Michelin-oppaassa lautassymbolillaan

Kaskis edustaa Turkua Michelin-oppaassa.

Uusi Michelin Guide Nordic Countries 2020 julkistettiin 17. helmikuuta Norjan Trondheimissa. Tilaisuus järjestettiin Norjassa ensimmäistä kertaa. Trondheim valikoitui isäntäkaupungiksi viime vuosien aikana kunnianhimoisesti kehittyneen gastronomisen tarjontansa vuoksi. Pohjoismainen Michelin-opas kattaa valikoiman ravintoloita ja hotelleita Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Islannissa. Ravintolavalikoima heijastaa pohjoismaisen keittiön korkeaa kulinaarista tasoa.

Julkisten menojen hintaindeksi nousi kuntataloudessa ja valtiolla

Julkisten menojen hintaindeksi nousi valtiolla Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttia viime vuoden neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Kuntatalouden hintaindeksi nousi 1,8 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 2,3 prosenttia vastaavana aikana.

Wasalinen uuden aluksen sisustus suunnitellaan Turussa

Havainnekuva Wasalinen uuden laivan sisustuksesta.

Wasalinen uuden laivan Aurora Botnian köli laskettiin torstaina Rauman telakalla. Vaasan ja Uumajan väliseen liikennöintiin tulevan aluksen sisätilat on suunnitellut turkulainen suunnittelutoimisto Kudos Dsign Oy.

Ikäihmiset entistä useammin petosten ja hyväksikäytön kohteena

Valtion virastotalon auditoriossa järjestetään 26. helmikuuta kello 12–16 luentotilaisuus ikääntyneiden taloudellisesta kaltoinkohtelusta, petoksista ja huijauksista. Luennolla kerrotaan, kuinka ikäihminen voi suojautua sekä läheisten tekemältä taloudelliselta kaltoinkohtelulta, että ulkopuolisten huijareiden tekemiltä petoksilta ja huijauksilta niin verkossa, puhelimessa kuin ovensuussa ja pankkiautomaatillakin.

Tutkijat löysivät proteiinin, joka pitää solujen liikkumisesta vastaavan koneiston tasapainossa

Tropomoduliini-proteiini ylläpitää solun liikkumiskyvyn ja toisaalta sen ympäristöön kiinnittymisen välistä tasapainoa.

Tropomoduliini säilyttää tasapainon solujen liikkumisesta ja solun kiinnittymisestä vastaavien koneistojen välillä. Häiriöt tässä tasapainossa ovat tyypillisiä esimerkiksi syöpien leviämisessä.

Huumeiden haitat otettava tosissaan

Kirjoittaja on huolissaan nuorten huumeongelmien yleisyydestä myös Varsinais-Suomessa.

Korviini kantautui pysäyttävä tieto erityisesti nuorten huumeongelmien yleisyydestä myös Varsinais-Suomessa.

Kansalaisopistot kouluttavat opettajia ja henkilöstöä huomisen opistoihin

Vuoden alusta käynnistyi kymmenen kansalaisopiston Yhdessä enemmän -hanke kansalaisopistojen henkilökunnan ja opettajien lisäkouluttamiseksi. Opetushallituksen Ilo oppia -opistoverkostolle myöntämällä 48 000 euron avustuksella järjestetään maksuttomia työpajoja, luentoja ja koulutuspäiviä opistojen tuntiopettajille, koulutussuunnittelijoille ja muille hallinnon työntekijöille.

Anteeksiannolle oma emoji

Anteeksiannolle ei ole vielä omaa emojia, mutta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Forgivemoji-kampanja pyrkii muuttamaan tilanteen. Presidentti Tarja Halonen huipensi kampanjan poimimalla yleisöehdotusten joukosta emojin, jossa on taustalla punainen sydän ja sen edessä kaksi kättä, jotka nostavat peukalonsa pystyyn. Emojissa korostuvat anteeksiantamisen tunnepuoli ja rauhaa rakentava vaikutus.

Suomalaisesta kasvihuonevihannestuotannosta kartoitetaan virustilanne

Ruokaviraston kasvianalytiikan laboratoriossa käynnistyy maaliskuussa kaksivuotinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan virusten esiintymistä sekä kasvihuonevihannestuotannossa että mahdollisissa viruksia levittävissä hyönteisissä eli virusvektorihyönteisissä.

Isännöitsijät: Taloyhtiölainojen saaminen vaikeutunut myös isoissa kaupungeissa

Taloyhtiöiden on entistä haastavampaa saada taloyhtiölainaa korjaushanketta varten, ilmenee Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä. Isännöitsijöiden vastauksista kävi ilmi, että rahoitushaasteet eivät koske vain muuttotappioalueita.

Kutusoraikko vahvistaa taimenen lisääntymistä

Virtavesien ja taimenkantojentilan parantamiseksi tehdään paljon talkootyötä. KVVY järjestää vuosittain 6–7 tapahtumaa, joihin Rudus lahjoittaa tarvittavat kiviainekset.

Taimen nousee kotijokeensa kutemaan niin merestä kuin järvistäkin. Mutta enää se ei aina suju ongelmitta, vaan virtavesiä pitää kunnostaa kudun ja taimenkannan turvaamiseksi. Ruduskin on mukana talkoissa lahjoittamalla tärkeää kutusoraa.

Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden työehtosopimus hyväksytty

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat hyväksyneet uuden kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen. Alalle aiemmin ilmoitetut lakot peruuntuvat sopimuksen myötä.

Talvisodan päättymisestä 80 vuotta, liput liehuvat perjantaina 13. maaliskuuta

Liput liehuvat 13. maaliskuuta.

Sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta koko maassa perjantaina 13. maaliskuuta talvisodan päättymisen 80-vuotisjuhlan johdosta. Liput nostetaan salkoon kello 8 ja lasketaan auringon laskiessa.

Raskasta liikennettä valvottiin Lounais-Suomessa, neljä ajoneuvoa joutui keskeyttämään ajon

Lounais-Suomen poliisilaitos valvoi 10.–16. helmikuuta tehostetusti raskasta liikennettä. Valvonta oli osa poliisin valtakunnallista raskaan liikenteen valvontateemaa.

Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukioon alkaa

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa tiistaina 18. helmikuuta ja päättyy tiistaina 10. maaliskuuta kello 15. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 80 620 aloituspaikkaa. Koulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa.

Alkuvuoden rehuvajeesta palattiin normaaliin, rehuviljat halpenivat kolmanneksen

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2019.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,8 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 3,3 prosenttia vähemmän ja investoinnit 1,9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Valvotaanko maanteiden hoidosta vastaavien urakoitsijoiden työtä?

Yksityisten liittymien kunnossapito kuuluu liittymän omistajalle yleensä maantien reunaan asti. Yksityistien liittymästä on oltava esteetön näkemä maatielle ympäri vuoden. Talvella liittymän omistajan on tarvittaessa madallettava liittymän näkemäesteiksi kasautuvia lumivalleja, jotta esteetön näkemä säilyy.

Kova tuuli estää Förin liikennöinnin

Föri pysyys rannassa tuulen takia.

Kaupunkilautta Förin liikennöinti pysäytetään toistaiseksi kovan tuulen takia.

Urheilu

Dmitry Megalinsky vahvistaa Tuton puolustusta

Dmitry Megalinsky.

Tuto Hockey on solminut loppukauden kattavan sopimuksen puolustaja Dmitry Megalinskyn kanssa. Megalinsky on pelannut KHL:ssä 435 ottelua.

Vamma päätti Koilahden hallikauden

Taika Koilahti.

Yksi eturivin turkulaisyleisurheilija on poissa 15.–16. helmikuuta käytävistä halli-SM-kisoista. Pituushyppääjä Taika Koilahden hallikausi päättyi jo kauden ensimmäisessä pituuskisassa viime viikolla reisivammaan.

Jälkipeli: Pöytyällä ei jääty ihmettelemään – talkootyöllä rakennettiin oma liikuntahalli

Lukko Areena on talkoovoimalla noussut liikuntapaikka Pöytyällä. Toteutustapa on ollut täysin poikkeuksellinen. Hallin lattiaan on maalattu myös viivoja pesäpallon harjoittelua varten. Sähly toimii alkulämmittelynä ennen pesisharjoituksia.

Loukonkulman Lukko ei kuulosta monellekaan kovin tutulta. Silti pieni kyläyhdistys on tehnyt jotain sellaista mahdolliseksi, mikä, etenkin kaupungeissa, kuulostaa täysin mahdottomalta. Pöytyän itäosaan vahvasti talkooporulla rakennettua liikuntahallia on käyty ihmettelemässä laajemmaltikin.

Pudotuspeleihin kiriminen vaatii tasaisuutta Ura Basketilta

Dustin Thomasin panos Uran hyökkäyspelaamisessa on ollut suuri.

Kun Korisliigan runkosarjaa on pelaamatta runsas neljännes, joukkueiden voimasuhteet ovat hyvin selvillä. Kaarinan Ura Basketin osalta tämä tarkoittaa sitä, että joukkueella on mahdollisuus taistella pääsystä kahdeksan parhaan joukkoon pudotuspeleihin. Pudotuspelipaikka vaatisi kuitenkin erinomaista onnistumista ja, ennen kaikkea, tasaisuutta.

Nuori norjalaiskärki Kalabatama sopimukseen TPS:n kanssa

Kabamba Tumba Kalabatama.

TPS:n Veikkausliigajoukkue vahvistaa hyökkäyspäätään norjalaiskärki Kabamba Tumba Kalabatamalla . TPS:n ja Kalabataman välinen sopimus on 2+1-vuotinen.

Raviurheilu on intohimoisten ja lannistumattomien laji

Jyrki Filatoff on ravivalmentaja ja pitkän linjan ohjastaja.

Raviurheilu on yksi lukuisista hevosurheilulajeista, joka ihastuttaa vauhdin hurmallaan. Raviurheilu on levinnyt lajina Eurooppaan 1700-luvulla Yhdysvalloista. Suomessa ensimmäiset ravit järjestettiin vuonna 1817 Turun Aurajoen jäällä. Nykyään raveja järjestetään ympäri Suomea melkein vuoden jokaisena päivänä.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!