Kasvintuhoojat uhkaavat ruoan tuotantoa ja luonnon monimuotoisuutta

Pakkausmateriaalin mukana Suomeen levinnyt aasianrunkojäärä. Pakkausmateriaalin mukana Suomeen levinnyt aasianrunkojäärä. Kuva: Ville Welling

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous julisti Suomen maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta vuoden 2020 kansainväliseksi kasvinterveysvuodeksi joulukuussa 2018. Kasvinterveysvuoden avajaiset pidettiin Roomassa 2. joulukuuta. Kansallisesti maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Luonnonvarakeskus avasivat teemavuoden yhdessä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 22. tammikuuta Helsingissä.

Terveet kasvit ovat elämän edellytys. Kansainvälisen teemavuoden päätavoite on lisätä tietämystä kasvinterveyden merkityksestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, edistää ja vahvistaa kansallisia sekä kansainvälisiä hankkeita ilmastonmuutoksesta johtuvien kasvintuhoojien vähentämisessä.

– Hyvän kasvinterveyden ylläpitäminen Suomessa on yhteinen hanke, jonka onnistumiseen jokainen suomalainen voi vaikuttaa. Maa- ja metsätalousministeriö näkee teemavuoden aloitteentekijänä kasvinterveyden ymmärryksen lisäämisen erittäin tärkeänä tulevaisuuden kannalta. Meidän päättäjien rinnalla kasvintuotannon toimijoilla ja metsäalan edustajilla on erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa kasvinterveyden tilaan Suomessa ja estää kasvintuhoojien pääsy maahamme, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Myös lainsäädäntö on valjastettu tukemaan kasvinterveyden edistämistä Euroopan unionin alueella. Kasvinterveyslainsäädäntö uudistui 14.12.2019, kun EU:n kasvinterveysasetusta alettiin soveltaa kaikissa EU-maissa. Kansallinen kasvinterveysterveyslaki täydentää EU:n yhteistä lainsäädäntöä. Muutokset näkyvät parhaiten kasvipassin käytön laajentamisessa ja omavalvonnassa sekä kasvien tuontiin liittyvien säännösten tiukentamisessa. Esimerkiksi tietyille kasveille on asetettu tuontikielto, kunnes niiden kasvinterveydelliset riskit on arvioitu. Lainsäädäntö ulottuu niin yritysten kuin kuluttajien toimintaan.

Kasvinterveys vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan

– Kasvinterveys on yhteiskunnallisesti tärkeä asia, sillä kasvintuhoojat saavat pahimmillaan aikaan huomattavan suuria vahinkoja. Esimerkiksi Italiassa kasvitaudin aiheuttama oliivipuiden tuhoutuminen vaikutti oliivituotannon lisäksi myös oliivinviljelijöiden toimeentuloon. Maailmanlaajuisesti ajatellen kasvitaudeista aiheutuu vuosittain noin 200 miljardin euron kulut ja kasvintuhoojien takia menetetään 20–40 prosenttia sadosta. Käytännössä tämä voi tarkoittaa nälänhätää, erityisasiantuntija Ralf Lopian maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Kasvintuhoojat voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia tappioita ja heikentää sadon määrää ja laatua uhaten ruoan saatavuutta. Kasvintuhoojat vaikuttavat ympäristöön ja luonnon monimuotoisuuteen heikentävästi. Kasvintuhoojien maahantulon estäminen ja varhainen havaitseminen ja torjuminen auttavat terveen ja laadullisesti hyvän sadon tuottamisessa ja vähentävät toimijoille tulevia taloudellisia tappioita.

Vastuu kasvinterveydestä kuuluu kaikille

– Ilmaston lämpeneminen ja ääriolojen yleistyminen luovat uudenlaisia kasvintuhoojariskejä. Useat kasvintuhoojat kulkeutuvat maasta toiseen ilmavirtojen mukana mutta myös kansainvälinen kauppa ja kuluttajien ulkomailta tuomat kasvit antavat kasvintuhoojille mahdollisuuden levittäytyä uusille alueille. Kasvitaudit ja tuhoojat kulkeutuvat rajojen yli myös puisen pakkausmateriaalin mukana, mikä lisää kansainvälisen kaupan vastuuta kasvinterveydestä. Voimme kuitenkin omalla toiminnallamme vaikuttaa tilanteen kehittymiseen, erikoistutkija Marja Jalli Luonnonvarakeskuksesta sanoo.

Kestävällä kasvinsuojelulla suojellaan ympäristöä, metsiä ja luonnon monimuotoisuutta kasvintuhoojilta, vastataan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja tuetaan pyrkimyksiä nälän, aliravitsemuksen ja köyhyyden poistamiseksi.

Tärkeässä asemassa ovat kasvintarkastajat. Vaikka kasvipasseja myöntävien toimijoiden tarkastukset pääosin tehdään toimijoiden omavalvontana, tarkastajien tehtävänä on muun tuotannon osalta edelleen konkreettisesti tarkastaa kasvintuotantoa, kasvien ja kasvituotteiden maahantuontia ja vientiä sekä puisen pakkausmateriaalin käyttöä ja valmistusta. Lisäksi tulee reagoida viljelijöiden, metsänomistajien ja kansalaisten Ruokavirastolle tekemiin tuhoojailmoituksiin.

– Kasvintarkastajan työ on vastuullista toimintaa kasvinterveyden hyväksi. Olemme aktiivisesti yhteydessä alan toimijoihin ja seuraamme myös kansainvälistä kehitystä. Kasvintarkastajia koulutetaan jatkuvasti, jotta pysymme ajan tasalla. Meidän tehtäviimme kuuluu myös neuvonta, tarkastaja Kim Tilli kuvaa työtään.

Jokainen suomalainen voi alan ammattilaisten rinnalla kantaa oman kortensa kekoon hyvän kasvinterveyden ylläpidossa, kun tekee ilmoituksen vieraslajeista ja karsii niitä omassa ympäristössään sekä noudattaa kasvien tuontia ja vientiä koskevaa lainsäädäntöä.

Kasvinterveysvuoden aikana järjestetään lukuisia tapahtumia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tavoitteena on pitää kasvinterveyttä esillä mahdollisimman laajasti eri tapahtumissa messuilla ja näyttelyissä. Tammikuun aikana kasvinterveys on ollut esillä muun muassa Matka2020-tapahtumassa. Educa-messuilla kasvinterveydestä ja sen tärkeydestä kerrotaan opettajille ja opiskelijoille, sillä kasvinterveys koskee myös nuorempia sukupolvia ja tulevia päättäjiä.

– Kansainvälinen kasvinterveyskonferenssi 5.–8. lokakuuta on vuoden päätapahtuma ja se järjestetään Helsingissä. Konferenssissa on tieteellinen osio, lainsäädäntöä käsittelevä osio ja erilaisia työryhmiä. Ilmastonmuutos, kansainvälinen kauppa ja biodiversiteetti ovat esillä eri osioissa. EU:n uusi kasvinterveyslainsäädäntö ja sen mahdollisuudet ovat myös esillä konferenssissa, Lopian kertoo tulevasta konferenssista.

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdistänyt teemavuoteen luonnon monimuotoisuuteen ja pölyttäjien elinolosuhteisiin liittyvän hyönteishotelli-kampanjan, jota aletaan toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kevään tullen. Kukkivat viljely- ja luonnonkasvit sekä puutarhamarjat ja hedelmät tarvitsevat pölyttäjiä ja pölyttäjät pesäkoloja.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lauri Korpikoski jatkaa TPS:n kapteenina

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran Liiga-joukkueen uuden kauden kapteenisto on selvillä. Kapteenisto ratkaistiin maanantaina joukkueen yhteisellä äänestyksellä.

Yksi elämän tärkeimmistä valinnoista tehdään ”alttarilla”, joka muistuttaa sänkykauppaa - varo näitä virheitä patjaostoksilla

Sängyn valintaa voisi rinnastaa hauskasti puolison valintaan.

Patjan ja tyynyn valintaa voisi kuvailla yhtä tärkeäksi kuin puolison valintaa. Nariseva ja kuoppainen kumppani ei ilahduta ketään.

Pankaa skuutit ruotuun

Sähköpotkulauta pitäisi pysäköidä pystyyn siten, että siitä ei ole haittaa jalankulkijoille tai liikenteelle.

Mikäli skuutti on jätetty vaaralliseen tai muuten sopimattomaan paikkaan, korjattakoon ne kaupungin puolesta pois, kiikutetaan ne varastoon tai löytötavaratoimistoon josta niiden omistaja saa ne noutaa 50 euron kappalekorvausta vastaan.

Paraisten Keskuspuistossa istutetaan kukkasipuleja

Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö ja viheryksikkö järjestävät osana vuoden kulttuurifestivaali Kulttuuriparlamenttia kukkasipuleiden istutustapahtuman Paraisten Keskuspuistossa tiistaina 6. lokakuuta kello 14–17.

Ykköstielle kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia

Kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa vilkkaimmin liikennöidyille Kehä I:n ja Kehä II:n väliselle tieosuudelle Turunväylälle ykköstielle. Eri kaistoille voidaan näyttää yhtä aikaa eri nopeusrajoituksia esimerkiksi silloin, kun liikenne uhkaa ruuhkautua erkaneville rampeille johtavilla kaistoilla.

Kela: Nuorille suunnatut matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut osoittautuivat tarpeellisiksi ja tuloksellisiksi

Neljässä Kelan rahoittamassa hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita nuorille. Hankkeiden tulokset osoittavat, että nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Nuoren tilanteen selvittely on keskeistä, kun häntä ohjataan oikeanlaiseen palveluun. Kuntoutuksen ammattilaisilta kuntoutustyö vaati ammattitaitoa ja inhimillistä otetta.

Lapsiperheen oma vegaanikeittokirja

Elina Innasen ja Suvi Auvisen Lapsiperheen vegaanikeittokirja – Helppo arki Chocochilin resepteillä (Kustannusyhtiö Kosmos) on Suomen ensimmäinen vegaaninen keittokirja koko perheen makuun. Lapsiperheen vegaanikeittokirjaan on koottu kuuden viikon ruokalista yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa, herkuttelua unohtamatta.

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uusia hakuja merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisille reiteille, joille on mahdollista myöntää niin sanottua koronatukea. Uusiksi reiteiksi on määritelty kolme Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavaa reittiä.

Turkulaisilta kysytään historiallisen keskustan ja yliopistojen alueesta

Turun historiallisen keskustan kehittäminen etenee. Maanantaina avautuu kaikille avoin kysely , jossa kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä alueen vahvuuksista ja ongelmakohdista. Kysely on avoinna 28.9.–9.10.

Uudet kasvainmerkkiaineet parantavat munasarjasyövän diagnostiikkaa ja taudin seurantaa

Liina Salminen.

Perinteisen kasvainmerkkiaineen, CA125:n, syöpäspesifeihin sokerirakenteisiin perustuvat uudet kasvainmerkkiaineet parantavat epiteliaalisen munasarjasyövän diagnostiikkaa, seurantaa ja uusineen taudin havaitsemista. Nestemäisellä biopsialla löydetään täsmähoidon kohteita reaaliaikaisesti.

Åbot antaa tekoälyyn pohjautuvaa koronaneuvontaa lähes sadalla kielellä

Turun kaupunki ottaa käyttöön tekoälyä käyttävän neuvontabotin koronaohjeistuksen levittämisessä. Åbot-neuvontabotin tarkoitus on varmistaa, että Turun kaupungin voimassa oleva koronaohjeistus on löydettävissä kaikilla tärkeimmillä Turussa käytetyillä kielillä

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä sunnuntaina 11. lokakuuta.

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä sunnuntaina 11. lokakuuta kello 12−15. Messussa saarnaa pastori Päivi Nuotio-Niemi . Liturgina toimii Katariinanseurakunnan kappalainen Johanna Viirros ja kanttorina Markku Lautjärvi . Ari Rantanen ja lauluryhmä Rafaelin enkelit laulavat.

Työkyvyttömyyseläkkeen uusi verkkohakemus käyttöön

Työkyvyttömyyseläkkeen uusi verkkohakemus otetaan käyttöön 26. syyskuuta. Kelan henkilöasiakkaat voivat jatkossa hakea työkyvyttömyyseläkettä uudella verkkohakemuksella.

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistan Mittumaarintiellä

Jyrsintä- ja päällystystyötä tehdään Mittumaarintiellä Paattistentien ja Yli-Maariankadun välillä maanantaista perjantaihin asti.

Vuoden 2012 nobelisti Brian Kobilka käynnistää BioCity Turun syksyn seminaarisarjan

BioCity Turku -tutkijayhteisön syksyn Frontiers of Science -seminaarisarja käynnistyy lokakuussa. Ensimmäinen esiintyjä on vuoden 2012 nobelisti Brian K. Kobilka , jonka esitys Structural insights into G protein coupled receptor activation kuullaan lokakuun 8. päivänä klo 18.00 alkaen.

Makwan Amirkhani kohtaa Edson Barbozan

Makwan Amirkhani.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani ottelee Abu Dhabin Fight Islandiksi nimetyllä Yas Islandin saarella viikkoa suunniteltua aiemmin. Hän kohtaa 10. lokakuuta potkuyrkkeilytaustaisen Edson Barbozan , joka on parhaimmillaan sijoitettu UFC:ssä kevytsarjan neljänneksi. Mies ottelee nykyään yhtä sarjaa alempana.

Uudessa mobiilipelissä käsitellään ihmisten moninaisuutta koululaisen näkökulmasta

Pelimo on syksyllä julkaistava mobiilipeli, jossa ihmisten moninaisuutta käsitellään koululaisen näkökulmasta. Pelin tarkoituksena on auttaa lapsia asettumaan toisen asemaan sekä ymmärtämään ihmisten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä kiinnostavalla tavalla.

Vihertyö sulkee ajokaistan Pansiontiellä

Pansiontiellä tehdään vihertyötä Pahaniemensillan ja Suikkilantien risteyksen välillä maanantaista perjantaihin asti.

Urheilu

Otteluanalyysi: Inter juhli FC Lahden kustannuksella

Anthony Annan juhli pelin jälkeen maaliaan ja voittoa.

Tulihan se sieltä. Kuusi voitotonta ottelua, kolme peliä ilman tehtyä maalia. Tämän putken Inter katkaisi komealla 3-0-voitolla FC Lahdesta. Interin valmentaja José Riveiro oli Honka-ottelun jälkeen vakuuttunut siitä, että maaleja alkaa tulla, sillä peli oli jo sillä tasolla ja maalitilanteita oli riittävästi. Ja oikeassa hän oli. Inter jatkoi siitä, mihin Honkaa vastaan jäi. Kun riittävän kauan ja riittävän sitkeästi yrittää, niin palkintohan siitä seuraa.

Lauri Korpikoski jatkaa TPS:n kapteenina

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran Liiga-joukkueen uuden kauden kapteenisto on selvillä. Kapteenisto ratkaistiin maanantaina joukkueen yhteisellä äänestyksellä.

Makwan Amirkhani kohtaa Edson Barbozan

Makwan Amirkhani.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani ottelee Abu Dhabin Fight Islandiksi nimetyllä Yas Islandin saarella viikkoa suunniteltua aiemmin. Hän kohtaa 10. lokakuuta potkuyrkkeilytaustaisen Edson Barbozan , joka on parhaimmillaan sijoitettu UFC:ssä kevytsarjan neljänneksi. Mies ottelee nykyään yhtä sarjaa alempana.

Valta vaihtui rytmisen voimistelun SM-välinefinaaleissa

Elisabeth Jamil , Viliina Sipilä ja Elina Jyrkönen kävivät tasaväkisen kamppailun naisten välinemestaruuksista. Yksikään viime vuoden SM-mitalisteista ei ollut mukana tämän vuoden finaaleissa.

Rytmisen voimistelun SM-kulta Elisabeth Jamilille

Elisabeth Jamil.

Rytmisen voimistelun SM-kilpailut käynnistyivät lauantaina. Turussa naisten ja nuorten neliotteluiden parissa. Tänä vuonna Suomen mestariksi voimisteli Elisabeth Jamil (Imatran Voimistelijat) yhteispisteillä 69,300. Jamil voitti naisten neliottelun SM-kultaa jopa 7,683 pisteen erolla seuraavaksi parhaaseen voimistelijaan.

Aika oli sopiva Matti Nuutisen paluulle Ura Basketiin

Ura Basketin nuori joukkue saa Matti Nuutisesta monipuolisen johtohahmon.

Ura Basketin edustusjoukkueen joukkueenjohtaja Mikko Granströmin ei tarvitse peitellä tyytyväisyyttään, kun seura on allekirjoittanut kolmevuotisen sopimuksen Matti Nuutisen kanssa. Suomen koripallomaajoukkueen viime vuosien runkoon kuuluneen oman kasvatin kotiuttaminen vetää suun muikeaksi.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.