Väitös: 1860-luvun nälkävuodet olivat poliittisesti arkaluontoinen aihe kansallisvaltion rakennusvaiheessa

Tutkimus osoittaa, että nälkävuosista vaikeneminen Suomessa liittyy itse nälkävuosien tapahtumiin ja nälkävuosien jälkeisen ajan poliittisiin jännitteisiin.

Nälkävuosien tapahtumien osalta keskeistä oli fennomaanien pyrkimys varjella Johan Vilhelm Snellmanin poliittista mainetta, paikalliset epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ja elintarvikkeiden ulosvienti nälkäänäkevästä maasta.

Nälkävuosien jälkeisinä vuosikymmeninä jännitteitä synnyttivät ja lisäsivät työväestön järjestäytyminen, eliitin jakaantuminen ja lopulta sisällissota. Nämä kokonaisuudessaan vaikuttivat aikalaisten poliittisesti suodatettuun tulkintakehykseen maan kansallisesta historiasta.

– Kansallinen historiakertomus vältteli 1860-luvun nälkävuosien kerrontaa esimerkiksi kansakoulujen historiakirjoissa, kertoo väitöskirjatutkija Henrik Forsberg Helsingin yliopistosta.

Vasta muistohistoriallisen kauden lopussa, kun kaikki tapahtuman muistamaan kykenevät olivat jo kuolleet, alettiin maassa laajemmin jälkipolvien taholta pystyttää muistomerkkejä nälkävuosien paikallisesti tärkeille muistinpaikoille. Kansallista muistomerkkiä ei Suomesta kuitenkaan löydy.

Forsbergin väitöskirja on tutkimus nälänhädistä ja niiden jälkielämistä. Tutkimuksen keskeisenä analyyttisenä käsitteenä hyödynnetty mnemohistory (suom. muistohistoria) viittaa siihen kriisiä seuranneeseen ajanjaksoon, jona nälkävuosien jälkeiset sukupolvet elivät samaan aikaan kriisin kokeneen ja sen tapahtumat muistavan väestöryhmän kanssa.

Tarkastelussa on Suomen ja Irlannin osalta noin sadan vuoden jakso, joka seurasi vuosina 1845-52 Irlannissa ja 1860-luvulla Suomessa koettuja nälkäkriisejä.Kyseisenä aikakautena historialliset ja henkilökohtaiset muistot vaikuttivat ja nivoutuivat toisiinsa. Väestön uusiutuminen vaikutti siihen, minkälaisiksi diskurssit nälänhätien muistoista ja historiasta lopulta muokkautuivat.

– Muistohistoriallisen dynamiikan yksi tärkeimmistä taustatekijöistä on nälkävuosien muistamiseen kykenevän väestön väheneminen. Ensimmäiset muistelmat nälkävuosista ilmestyivät noin kaksi vuosikymmentä tapahtuman jälkeen, jolloin uusi nälkävuosien jälkeinen sukupolvi oli jo kasvanut aikuisiän kynnykselle, Forsberg kertoo.

Ensimmäiset laajalevikkisimmät historialliset romaanit, näytelmät ja aiheen historiantutkimuksen pioneerit ilmestyivät 1890-luvulla, jolloin tapahtuman muistavat olivat jo alle 50 prosenttia koko väestöstä. Ensimmäiset muistitietokeräykset koottiin 1910-luvulla, kun muistamiseen kykenevä väestöryhmä oli jo 45-vuotiasta tai vanhempaa ja muodosti kokonaisväestöstä noin viidenneksen.

Irlannin osalta muistohistoriallinen tausta noudattaa karkeasti samankaltaista kehityskäyrää kuin Suomessa. Erona oli maan poliittinen ja uskonnollinen konteksti suhteessa 1800-luvun emämaahaan Britanniaan, joka oli voimakkaasti kärjistetympi kuin Suomen suhde Venäjän keisarikuntaan. Tämä elävöitti Irlannin nälänhädän maan kansallisen historiakertomuksen keskeiseksi tapahtumaksi kansallismielisissä historiakertomuksissa.

Väitöskirja haastaa aikaisemman irlantilaisen historiatutkimuksen tulkinnan, jonka mukaan Irlannin nälänhätä olisi ollut historioitsijoiden unohtama ja yhteiskunnallisesti vaiettu tapahtuma.

– Verrattuna Suomeen kyllä irlantilaisetkin historioitsijat kirjoittivat omasta nälänhädästään runsaasti 1800-luvulla, mutta yhteiskunnallisina keskustelijoina sikäläiset historioitsijat olivat poleemisempia luonteeltaan, Forsberg selittää.

Yleensä nälänhädät jäävät kansallishistorioiden kertomuksissa katvealueeseen. Vertailemalla muistohistoriallista kehityskulkua Suomessa ja Irlannissa, joissa nälänhädillä on ollut kiistaton merkitys maiden historiassa, päästään käsiksi myös muistamisen arkoihin alueisiin ja niihin liittyviin historiapoliittisiin valintoihin.

– Näin voidaan paremmin ymmärtää esimerkiksi, sitä miksi, missä ja milloin nälänhätien muistomerkit yleistyivät ja miten nälkävuosien perintö heijastui maiden sisäisiin poliittisiin kahtiajakoihin, Forsberg toteaa.

FM Henrik Forsberg väittelee 24. tammikuuta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta Famines in Mnemohistory and National Narratives in Finland and Ireland, c. 1850–1970 (Nälänhädät muistohistoriassa ja kansallisissa kertomuksissa Suomessa ja Irlannissa, noin 1850-1970).

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Lauri Korpikoski jatkaa TPS:n kapteenina

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran Liiga-joukkueen uuden kauden kapteenisto on selvillä. Kapteenisto ratkaistiin maanantaina joukkueen yhteisellä äänestyksellä.

Yksi elämän tärkeimmistä valinnoista tehdään ”alttarilla”, joka muistuttaa sänkykauppaa - varo näitä virheitä patjaostoksilla

Sängyn valintaa voisi rinnastaa hauskasti puolison valintaan.

Patjan ja tyynyn valintaa voisi kuvailla yhtä tärkeäksi kuin puolison valintaa. Nariseva ja kuoppainen kumppani ei ilahduta ketään.

Pankaa skuutit ruotuun

Sähköpotkulauta pitäisi pysäköidä pystyyn siten, että siitä ei ole haittaa jalankulkijoille tai liikenteelle.

Mikäli skuutti on jätetty vaaralliseen tai muuten sopimattomaan paikkaan, korjattakoon ne kaupungin puolesta pois, kiikutetaan ne varastoon tai löytötavaratoimistoon josta niiden omistaja saa ne noutaa 50 euron kappalekorvausta vastaan.

Paraisten Keskuspuistossa istutetaan kukkasipuleja

Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö ja viheryksikkö järjestävät osana vuoden kulttuurifestivaali Kulttuuriparlamenttia kukkasipuleiden istutustapahtuman Paraisten Keskuspuistossa tiistaina 6. lokakuuta kello 14–17.

Ykköstielle kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia

Kaistakohtaisia vaihtuvia nopeusrajoituksia toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa vilkkaimmin liikennöidyille Kehä I:n ja Kehä II:n väliselle tieosuudelle Turunväylälle ykköstielle. Eri kaistoille voidaan näyttää yhtä aikaa eri nopeusrajoituksia esimerkiksi silloin, kun liikenne uhkaa ruuhkautua erkaneville rampeille johtavilla kaistoilla.

Kela: Nuorille suunnatut matalan kynnyksen kuntoutuspalvelut osoittautuivat tarpeellisiksi ja tuloksellisiksi

Neljässä Kelan rahoittamassa hankkeessa kehitettiin ryhmämuotoisia kuntoutuspalveluita nuorille. Hankkeiden tulokset osoittavat, että nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä kuntoutuspalveluita. Nuoren tilanteen selvittely on keskeistä, kun häntä ohjataan oikeanlaiseen palveluun. Kuntoutuksen ammattilaisilta kuntoutustyö vaati ammattitaitoa ja inhimillistä otetta.

Lapsiperheen oma vegaanikeittokirja

Elina Innasen ja Suvi Auvisen Lapsiperheen vegaanikeittokirja – Helppo arki Chocochilin resepteillä (Kustannusyhtiö Kosmos) on Suomen ensimmäinen vegaaninen keittokirja koko perheen makuun. Lapsiperheen vegaanikeittokirjaan on koottu kuuden viikon ruokalista yhdessä ravitsemusterapeutin kanssa, herkuttelua unohtamatta.

Ahvenanmaan yhteyksiä ja huoltovarmuutta turvaavat tuetut laivareitit hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt uusia hakuja merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisille reiteille, joille on mahdollista myöntää niin sanottua koronatukea. Uusiksi reiteiksi on määritelty kolme Ahvenanmaan yhteyksiä turvaavaa reittiä.

Turkulaisilta kysytään historiallisen keskustan ja yliopistojen alueesta

Turun historiallisen keskustan kehittäminen etenee. Maanantaina avautuu kaikille avoin kysely , jossa kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä alueen vahvuuksista ja ongelmakohdista. Kysely on avoinna 28.9.–9.10.

Uudet kasvainmerkkiaineet parantavat munasarjasyövän diagnostiikkaa ja taudin seurantaa

Liina Salminen.

Perinteisen kasvainmerkkiaineen, CA125:n, syöpäspesifeihin sokerirakenteisiin perustuvat uudet kasvainmerkkiaineet parantavat epiteliaalisen munasarjasyövän diagnostiikkaa, seurantaa ja uusineen taudin havaitsemista. Nestemäisellä biopsialla löydetään täsmähoidon kohteita reaaliaikaisesti.

Åbot antaa tekoälyyn pohjautuvaa koronaneuvontaa lähes sadalla kielellä

Turun kaupunki ottaa käyttöön tekoälyä käyttävän neuvontabotin koronaohjeistuksen levittämisessä. Åbot-neuvontabotin tarkoitus on varmistaa, että Turun kaupungin voimassa oleva koronaohjeistus on löydettävissä kaikilla tärkeimmillä Turussa käytetyillä kielillä

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä sunnuntaina 11. lokakuuta.

Varissuon kirkolla järjestetään työväen kirkkopyhä sunnuntaina 11. lokakuuta kello 12−15. Messussa saarnaa pastori Päivi Nuotio-Niemi . Liturgina toimii Katariinanseurakunnan kappalainen Johanna Viirros ja kanttorina Markku Lautjärvi . Ari Rantanen ja lauluryhmä Rafaelin enkelit laulavat.

Työkyvyttömyyseläkkeen uusi verkkohakemus käyttöön

Työkyvyttömyyseläkkeen uusi verkkohakemus otetaan käyttöön 26. syyskuuta. Kelan henkilöasiakkaat voivat jatkossa hakea työkyvyttömyyseläkettä uudella verkkohakemuksella.

Jyrsintä- ja päällystystyö sulkee ajokaistan Mittumaarintiellä

Jyrsintä- ja päällystystyötä tehdään Mittumaarintiellä Paattistentien ja Yli-Maariankadun välillä maanantaista perjantaihin asti.

Vuoden 2012 nobelisti Brian Kobilka käynnistää BioCity Turun syksyn seminaarisarjan

BioCity Turku -tutkijayhteisön syksyn Frontiers of Science -seminaarisarja käynnistyy lokakuussa. Ensimmäinen esiintyjä on vuoden 2012 nobelisti Brian K. Kobilka , jonka esitys Structural insights into G protein coupled receptor activation kuullaan lokakuun 8. päivänä klo 18.00 alkaen.

Makwan Amirkhani kohtaa Edson Barbozan

Makwan Amirkhani.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani ottelee Abu Dhabin Fight Islandiksi nimetyllä Yas Islandin saarella viikkoa suunniteltua aiemmin. Hän kohtaa 10. lokakuuta potkuyrkkeilytaustaisen Edson Barbozan , joka on parhaimmillaan sijoitettu UFC:ssä kevytsarjan neljänneksi. Mies ottelee nykyään yhtä sarjaa alempana.

Uudessa mobiilipelissä käsitellään ihmisten moninaisuutta koululaisen näkökulmasta

Pelimo on syksyllä julkaistava mobiilipeli, jossa ihmisten moninaisuutta käsitellään koululaisen näkökulmasta. Pelin tarkoituksena on auttaa lapsia asettumaan toisen asemaan sekä ymmärtämään ihmisten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä kiinnostavalla tavalla.

Vihertyö sulkee ajokaistan Pansiontiellä

Pansiontiellä tehdään vihertyötä Pahaniemensillan ja Suikkilantien risteyksen välillä maanantaista perjantaihin asti.

Urheilu

Otteluanalyysi: Inter juhli FC Lahden kustannuksella

Anthony Annan juhli pelin jälkeen maaliaan ja voittoa.

Tulihan se sieltä. Kuusi voitotonta ottelua, kolme peliä ilman tehtyä maalia. Tämän putken Inter katkaisi komealla 3-0-voitolla FC Lahdesta. Interin valmentaja José Riveiro oli Honka-ottelun jälkeen vakuuttunut siitä, että maaleja alkaa tulla, sillä peli oli jo sillä tasolla ja maalitilanteita oli riittävästi. Ja oikeassa hän oli. Inter jatkoi siitä, mihin Honkaa vastaan jäi. Kun riittävän kauan ja riittävän sitkeästi yrittää, niin palkintohan siitä seuraa.

Lauri Korpikoski jatkaa TPS:n kapteenina

Lauri Korpikoski.

Turun Palloseuran Liiga-joukkueen uuden kauden kapteenisto on selvillä. Kapteenisto ratkaistiin maanantaina joukkueen yhteisellä äänestyksellä.

Makwan Amirkhani kohtaa Edson Barbozan

Makwan Amirkhani.

Vapaaottelija Makwan Amirkhani ottelee Abu Dhabin Fight Islandiksi nimetyllä Yas Islandin saarella viikkoa suunniteltua aiemmin. Hän kohtaa 10. lokakuuta potkuyrkkeilytaustaisen Edson Barbozan , joka on parhaimmillaan sijoitettu UFC:ssä kevytsarjan neljänneksi. Mies ottelee nykyään yhtä sarjaa alempana.

Valta vaihtui rytmisen voimistelun SM-välinefinaaleissa

Elisabeth Jamil , Viliina Sipilä ja Elina Jyrkönen kävivät tasaväkisen kamppailun naisten välinemestaruuksista. Yksikään viime vuoden SM-mitalisteista ei ollut mukana tämän vuoden finaaleissa.

Rytmisen voimistelun SM-kulta Elisabeth Jamilille

Elisabeth Jamil.

Rytmisen voimistelun SM-kilpailut käynnistyivät lauantaina. Turussa naisten ja nuorten neliotteluiden parissa. Tänä vuonna Suomen mestariksi voimisteli Elisabeth Jamil (Imatran Voimistelijat) yhteispisteillä 69,300. Jamil voitti naisten neliottelun SM-kultaa jopa 7,683 pisteen erolla seuraavaksi parhaaseen voimistelijaan.

Aika oli sopiva Matti Nuutisen paluulle Ura Basketiin

Ura Basketin nuori joukkue saa Matti Nuutisesta monipuolisen johtohahmon.

Ura Basketin edustusjoukkueen joukkueenjohtaja Mikko Granströmin ei tarvitse peitellä tyytyväisyyttään, kun seura on allekirjoittanut kolmevuotisen sopimuksen Matti Nuutisen kanssa. Suomen koripallomaajoukkueen viime vuosien runkoon kuuluneen oman kasvatin kotiuttaminen vetää suun muikeaksi.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.