Väitöstutkimus avaa feministisen politiikan ulottuvuuksia uuskonservatiivisella Venäjällä

Inna Perheentupa. Inna Perheentupa. Kuva: Turun yliopisto

VTM Inna Perheentuvan etnografinen väitöstutkimus venäläisten nykyfeministien parissa osoittaa, että feministinen vastarinta saa Venäjällä sekä näyttäviä mutta myös kätkettyjä ja suojaa tuottavia muotoja. Tutkimus havainnollistaa myös, miten terapeuttisuus ja poliittisuus kiertyvät yhteen feministisessä aktivismissa. Se jäljittää ilmiötä, jossa haastavissa olosuhteissa toimivan sosiaalisen liikkeen toiminta muuttuu kamppailuiksi vähäisistä resursseista.

Venäjällä on 2010-luvulla aktivoitunut uusi feministisukupolvi, joka on noussut vastustamaan hallinnon edustamia perinteisiä arvoja sekä konservatiivisia lakimuutoksia. Feministinen liike on mobilisoitunut olosuhteissa, joissa kansalaisaktivismin mahdollisuuksia ja naisten sekä LGBTQ- yhteisöön kuuluvien oikeuksia on kavennettu.

– Selvitän väitöstutkimuksessani, millaisia muotoja feministinen politiikka saa tässä kasvavan autoritaarisissa ja konservatiivisessa kontekstissa, kertoo Turun yliopistossa väittelevä Inna Perheentupa.

Perheentuvan sosiologian alan väitöstutkimus pohjaa etnografiseen kenttätyöhön, joka on toteutettu Pietarissa, Moskovassa ja venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa vuosina 2015–18. Tutkimusaineisto koostuu 42 feministiaktivistin haastattelusta sekä havainnoinneista erilaisissa feministien tapaamisissa, tilaisuuksissa, mielenosoituksissa, taidefestivaaleilla ja sosiaalisessa mediassa.

Perheentuvan tutkimuksessa feministinen politiikka on tulkittu laajasti vastarintana, joka saa sekä avoimia että kätkettyjä muotoja. Tutkimuksesta selviää, että feministinen vastarinta on sitten 2000-luvun alun siirtynyt erityisesti taiteeseen ja internettiin, jotka ovat vielä suhteellisen vähän säädeltyjä.

– Taiteellisen ja digitaalisen aktivismin yhdistelmät ovat esimerkkejä feministiaktivismin kaikkein näkyvimmistä ’aktionismin’ perinteestä ammentavista muodoista, joissa keskeistä on usein näyttävien vaikutelmien tavoittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että isojen yleisöjen tavoitteleminen muodostuu ajoittain tärkeämmäksi kuin todellisuus internetin ulkopuolella, kuten nähtiin jo Pussy Riotin Punkrukouksen kohdalla. Poliittisen vaikuttamisen mahdollisuudet painottuvat nyky-Venäjällä nettiin, jota aktivistit hyödyntävät tästä syystä monin tavoin ja kekseliäästi, Perheentupa toteaa.

Toisaalta feministinen politiikka voi myös saada peitellympiä muotoja esimerkiksi silloin, kun se pyrkii tuottamaan feminismin pariin hakeutuville suojaa. Perheentuvan tutkimusaineistosta nousee vahva sukupuolittuneen väkivallan kritiikki sekä tarve tuottaa naisille ja LGBTQ identifioituville yksilöille turvallisia tiloja.

– Feminismi tuotetaan aktivistien keskuudessa suojapaikkana niille, jotka ovat kokeneet sukupuolittunutta väkivaltaa tai haavoittuvuutta sukupuolensa ja seksuaalisuutensa vuoksi, ja jotka eivät saa apua tai tukea muualta. Tämä tarkoittaa tilojen luomista, joissa voidaan jakaa kokemuksia ja tietoa turvallisesti.

Tutkimus osoittaakin terapeuttisten ulottuvuuksien keskeisyyden haastavissa olosuhteissa toimivalle sosiaaliselle liikkeelle. Se ehdottaa, että feminismistä tulee korjaava politiikkaa, jossa terapeuttisuus ja poliittisuus kiertyvät monin tavoin yhteen.

Vastarinnan eri muotojen lisäksi Perheentuvan tutkimuksen keskeinen läpileikkaava teema ovat resurssit. Siinä, missä aiempi tutkimus 1990-luvulla kartoitti venäläisen naisliikkeen toimintaa tilanteessa, jossa poliittiset mahdollisuudet ja taloudelliset resurssit olivat kasvussa merkittävän ulkomaisen tuen ansiosta, Perheentuvan tutkimus valottaa seuraavan sukupolven aktivisteja tilanteessa, jossa resurssit ja toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet.

Yhtäältä tutkimus osoittaa, miten merkittävä voimavara feminismi on aktivisteille ollut. Perheentuvan haastatteluaineistossa se merkityksellistyy resurssiksi, joka on mahdollistanut oma-avun esimerkiksi traumaattisiksi koetuissa kokemuksissa sekä poliittisen toimijuuden ottamisen.

Toisaalta tutkimus havainnollistaa myös logiikkaa, jossa vähäisin resurssein varustetun liikkeen kaikki toiminta kiertyy tavalla tai toisella resurssien ja niitä koskevien kysymysten ympärille.

– Resurssien puute ei ainoastaan elimellisesti vaikuta siihen, minkälaisia muotoja feministinen politiikka saa, vaan myös lisää liikkeen sisäisiä kamppailuja vähäisistä voimavaroista, väittelijä toteaa.

Resursseihin liittyen tutkimus havainnollistaa myös, miten Venäjällä nousee eliitin ulkopuolisiksi identifioituvien feministien ajoittain kovaääninen ja näkyvä aktivismi, joka haastaa kulttuurisesti vallinneen ajatuksen politiikanteosta vain eliitin yksinoikeutena.

Perheentupa esittää väitöskirjansa Feminist Politics in Neoconservative Russia julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25. lokakuuta.

Vastaväittäjänä on professori Julie Hemment (University of Massachusetts Amherst, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Suvi Salmenniemi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Saaristomeren päätoimisten ammattikalastajien määrä pudonnut noin kolmannekseen

Antero Eloranta hankki kaksi hylkeenkestävää pushup-rysää vuosina 2009 ja 2010. Täysin aukottomiksi ratkaisuiksi nekään eivät osoittautuneet, sillä hylje oppii Elorannan mukaan päivystämään rysän ulkopuolella. Kalat eivät voi rauhoittua ja uida rysään pikkuhiljaa, luontaiseen tapaan, kun ne aistivat hylkeen läsnäolon.

Hylje- ja merimetsokantojen kasvu aiheuttaa vakavia vahinkoja pienimuotoiselle rannikkokalastukselle Itämeren alueella ja on uhka elinkeinon jatkuvuudelle, vahvistaa Luonnonvarakeskuksen uusi selvitys The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers.

PAU: Lakot jatkuvat Postissa

Postilakon sovittelu on keskiviikon osalta ohitse. Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n mukaan neuvotteluissa ei löydetty ratkaisua.

Kähärin puistotie läpäisi lautakunnan ja etenee valmisteluun

Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina muutoksin kolmen äänestyksen jälkeen asemakaavanmuutosluonnoksen Kähärin puistotiestä.

Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi syyskuussa 1,9 prosenttia

Rakentamisen työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, syyskuu 2019, %.

Rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialoista suotuisammin kehittyi maa- ja vesirakentaminen, jossa työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia. Myynnin määrällä mitattuna tämä oli ainoa kasvava toimiala. Talonrakentaminen kehittyi kaikista toimialoista heikoiten.

Poliisin Raisiossa takaa-ajamat ulkomaalaiset miehet otettu kiinni

Raisiossa nähtiin maanantaina alkuillasta hurja takaa-ajotilanne, kun poliisi aikoi pysäyttää ulkomaalaisissa kilvissä olevan pakettiauton Naantalintiellä Turun puolella kello 15. Auto lähti pakenemaan heti poliisin kytkettyä pysäytysvalon. Takaa-ajo jatkui Raision Polusmäkeen, jossa auton kuljettaja ja matkustaja lähtivät jatkamaan pakenemista jalan.

Sisäministeriö: Pelastustoimen asema turvataan sote- ja pelastustoimen uudistuksen yhteydessä

Sisäministeriö on laatinut tavoitteet pelastustoimen uudistamiselle sote-uudistuksen yhteydessä. Tavoitteena on vahvistaa pelastustoimen valtakunnallisia voimavaroja, johtamista ja ohjausta sekä tiivistää alan toimijoiden yhteistyötä. Valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä koko toimialan kanssa.

Viemäri- ja vesijohtotyö jatkuu Linnankadulla ensi yönä

Viemäri- ja vesijohtotyö sulkee toisen ajokaistan Linnankatu 59:n kohdalla kolmena yönä. Työ jatkuu torstaille asti.

Poliisi: Pohjoismainen vastarintaliike näyttää jatkavan toimintaansa Kohti vapautta! -liikkeen nimissä

Keskusrikospoliisi tutkii, jatkaako korkeimman oikeuden väliaikaiseen toimintakieltoon määräämä Pohjoismainen vastarintaliike toimintaansa Kohti vapautta! -liikkeen nimissä sekä vastarinta.com -internetsivuilla. Esitutkintaa tapauksessa on tehty viime huhtikuusta asti. Kokonaisuuteen on lisätty marraskuussa Helsingin keskustassa järjestettyyn tilaisuuteen liittyvä rikosepäily.

TIP-Fest siirtyy Aura of Puppets -verkostolle

Festivaalin avajaisesityksenä nähty, pietarilaisen Bolshoi Puppet Theatren Daleko Daleko (Far away) oli yksi festivaalin puhutuimmista teoksista.

TIP-Fest juhli kymmenvuotista elinkaartaan ja koko ammattimaisen nukketeatteritaiteen kasvua ja kehitystä Suomessa. Miltei jokainen festivaalin esityksistä oli loppuunmyyty ja festivaalia oli viettämässä yli 2 000 nukketeatterin ystävää.

Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon tietoja.

Liikevaihto kasvoi syyskuussa kaikilla kaupan toimialoilla

Koko kaupan (G) työpäiväkorjatun liikevaihdon ja myynnin määrän vuosimuutos, %.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi syyskuussa 3,0 prosenttia vuodentakaisesta ja kehitys oli positiivista kaikilla kaupan toimialoilla. Myös työpäiväkorjattu myynnin määrä, josta hintojen muutoksen vaikutus on poistettu, lisääntyi samaan aikaan 3,5 prosenttia.

Posti: PAU:n jäsenet kieltäytyneet tekemästä kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää suojatyötä

Postinkulkua vaikeuttava Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakko alkoi maanantaina. Arviot lakon vaikutuksista täsmentyvät päivittäin. Lakko koskee osaa Postin palveluista.

Ravintolasta poistettu mies palasi ovelle, järjestyksenvalvojalta murtui jalka

Noin 30-vuotias pöytyäläinen mies oli maanantain vastaisena yönä yhden aikaan jouduttu poistamaan auralaisesta ravintolasta. Siitä kimpaantuneena mies palasi ravintolan ovelle ja kävi hänet poistaneen järjestyksenvalvojan kimppuun.

Poliisin kyberrikosyksikkö tutkii törkeää petoksen yritystä – tunnistatko kuvan miehen?

Lounais-Suomen poliisin kyberrikostutkintayksikkö on selvittänyt alkuvuodesta alkaen epäiltyä törkeän petoksen yritystä. Tutkintaan liittyy kuvassa oleva henkilö. Kuva on otettu Vantaan Tikkurilan Prismassa torstaina 7. maaliskuuta 2019. Mies liikkui yksin ja poistui kassalla asioinnin jälkeen pysäköintihallin suuntaan. Miehen tarkempi henkilöllisyys ei ole tällä hetkellä poliisin tiedossa.

Toimivakin yritys voi joutua pois kaupparekisteristä, jos se ei ilmoita hallitustaan

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) poistaa ensi vuonna rekisteristä toimiviakin yrityksiä ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden kaupparekisteritiedoissa ei ole merkittynä hallitusta ja jotka eivät ilmoita hallitustaan rekisteriin määräajassa.

Rukiin kilpailukykyä vauhditetaan uudella tutkimuksella

Ruis selviää talven yli ja sen juuristo kestää kuivuutta.

Suomalaisille tärkeä ruis on sitkeä ja vaatimaton vilja: se selviää talven yli ja sen juuristo kestää kuivuutta. Pitkäkortisena viljana se on kuitenkin altis lakoontumiselle ja satotappioille. Uusi tutkimus etsii keinoja pitää ruis kilpailukykyisenä viljana ilmastonmuutoksen keskellä.

Junnila kerää allekirjoituksia lakialoitteeseen – henkilöautojen huolloista kotitalousvähennystä

Kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila (ps.) kerää kansanedustajilta allekirjoituksia laatimaansa lakialoitteeseen, jotta henkilöautoille suoritettavat määräaikais- ja vuosihuollot sekä rengastyöt säädettäisiin kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi menoiksi.

Kansa luottaa poliisiin, puolustusvoimiin ja yliopistoihin

Tiede itsessään sekä nimettyinä organisaatioina nauttii suomalaisten suurta luottamusta. Suomen tieteen ja tutkimuksen taso nähdään hyväksi ja tieteen kykyyn tuottaa luotettavia ja paikkansa pitäviä tuloksia uskotaan laajasti.

Urheilu

Henrik Moisander jatkaa Interin maalilla

Henrik Moisande.

Maalivahti Henrik Moisander ja Inter ovat allekirjoittaneet kauden 2020 kattavan pelaajasopimuksen.

Huuhkajien historiallinen Liechtenstein-matsi näytetään isolta screeniltä Hämähäkkitontilla

Suomi on vahvasto menossa jalkapallon EM-kisoihin Teemu Pukin johdolla.

Turun kaupunki näyttää Suomen jalkapallomaajoukkueen tärkeän EM-karsintaottelun perjantaina Hämähäkkitontilla. Voitollaan Liechtensteinista Huuhkajat varmistaa EM-kisapaikan ensi vuoden turnaukseen.

Jälkipeli: Puun takaa paljastuvat Säteri ja Keinänen

Kovat kiekkomiehet Jani Säteri ja Aki Keinänen löivät hynttyyt yhteen. Tuloksena oli lätkäaiheinen podcast Puun takaa.

Ei mikä tahansa ”hockeynight”, vaan Puun takaa -lätkäpodcastin tekijät ovat kiekkomaailman pitkäaikaisia asiantuntijoita.

Ruotsalaispuolustaja Christoffer Persson lainalle TPS:aan

Turun Palloseura on vahvistanut takalinjojaan 34-vuotiaalla ruotsalaispuolustaja Christoffer Perssonilla . Persson liittyy TPS:n joukkueeseen maaottelutauon jälkeen ruotsalaisen HV71:n riveistä, jossa hän on pelannut edellisen neljän kauden ajan.

Kaapo Kakon alkukausi kertoo enemmän Rangersista kuin Kakosta

Kaapo Kakon alku New Yorkissa on ollut vaikea.

Kaapo Kakko matkasi syksyllä New Yorkin kirkkaisiin valoihin juhlittuna sankarina. Maailmanmestaruuksia oli napsittu niin junioreissa kuin aikuistenkin sarjoissa. Viime kaudella hän kannatteli TPS:ää ajoittain lähes yksinään.

Mäkitalo ja Virtanen eivät jatka TPS:ssa

Jani Virtanen.

TPS kokoaa parhaillaan joukkuetta Veikkausliigakaudeksi 2020. Kaksi joukkueen kokeneemman kaartin pelaajaa kuitenkin jättää seuran, sillä Jani Virtanen ja Mika Mäkitalo eivät jatka raitapaidoissa enää Veikkausliigakaudella 2020.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.