Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa puutteita

Valvira selvitti sijaishuoltoyksiköihin lähetetyllä kyselyllä sijaishuoltoon sijoitettujen lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista sekä pääsyä lasten- ja nuorisopsykiatrian alojen palveluihin. Lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa on edelleen puutteita.

Puutteita on erityisesti lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tavoitettavuudessa, kuntien sijaishuoltoyksiköihin kohdistaman valvonnan toteuttamisessa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon järjestämisessä. Alueelliset erot ovat suuria.

Valviran kysely lähetettiin 705 sijaishuoltoyksikköön (628 yksityistä, 77 julkista) ja siihen vastasi maaliskuun aikana 381 yksikköä (vastausprosentti 54). Vastanneista 13 prosenttia oli yksityisiä, 85 prosenttia julkisia sijaishuoltoyksiköitä. Vastaukset koskevat vuoden 2018 tilannetta. Kyselyn tulokset heijastavat sijaishuollon toimintayksiköiden näkemyksiä lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisesta. Lasten ja nuorten näkemyksiä tulisi selvittää omana tutkimuksenaan.

Omaohjaajatyöskentely on käytössä 80 prosentissa kyselyyn vastanneista yksiköistä ja lapsilla on tyypillisesti mahdollisuus yksilöllisiin keskusteluihin omaohjaajan kanssa viikoittain. Lapsen asioista vastaavat kunnan sosiaalityöntekijät sen sijaan tapaavat sijoittamiaan lapsia harvoin: yli 80 prosenttia sosiaalityöntekijöistä ei tapaa lapsia kuukausittain.

Sijaishuoltoyksiköt kokevat yhteistyön lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa toteutuvan pääsääntöisesti hyvin – alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Sosiaalityöntekijöiden kiire näkyy muun muassa hankaluutena järjestää tapaamisia, ja työntekijöiden vaihtuvuus on joillakin paikkakunnilla ongelma.

Kunnat eivät aina toteuttaneet riittävästi sijaishuollon valvontavelvollisuuttaan. Kyselyyn vastanneista yksiköistä lähes puolet (47 %) ilmoitti, että sijaintikunta ei ollut käynyt valvontakäynnillä viimeisen vuoden aikana yhtään kertaa. Myös lapsia sijoittaneiden kuntien valvontakäynneissä viimeisen vuoden aikana oli puutteita. Sijaishuoltoyksiköissä ei myöskään aina tunnistettu valvontakäyntien luonnetta.

Kyselyn perusteella noin puolet (51 %) sijaishuoltoon sijoitetuista lapsista tai nuorista saa säännöllistä psykiatrista hoitoa tai psykoterapiaa. Lähes kolmanneksella (29 %) lapsista on ollut psykiatrinen erikoissairaanhoidon avo- tai osastohoidon jakso välittömästi ennen sijoitusta.

Asianmukaisen lasten- tai nuorisopsykiatrisen ja psykoterapeuttisen hoidon järjestämisessä sijoituksen aikana on haasteita. Puutteita on myös lapsen psyykkisen terveydentilan tutkimisessa ennen sijoitusta. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria, ja joillain alueilla lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon yhteistyö toimii hyvin.

80 prosenttia yksiköistä hankkii mielenterveyspalveluja/psykiatrisia palveluja yksikön ulkopuolelta. Alle puolella (44 %) yksiköistä on käytössään sijaishuoltoon jalkautuvia lasten- tai nuorisopsykiatrisia palveluja. Lastensuojelun ja lasten- ja nuorisopsykiatrian välistä vuoropuhelua on myös tarpeen kehittää ja ottaa esimerkkiä hyvin toimivien alueiden yhteistyötavoista.

Suurimmassa osassa (77 %) kyselyyn vastanneista yksiköistä on laadittu itsemääräämisoikeuden ja/tai osallisuuden toteuttamisen kehittämissuunnitelma tai se on sisällytetty yksikön omavalvontasuunnitelmaan. Lähes kaikissa (97 %) yksiköissä henkilöstölle järjestetään heidän tehtäviensä vaatimaa lisäkoulutusta.

Yli puolessa (66 %) yksiköistä säännöistä keskustellaan säännöllisesti yhdessä lasten ja nuorten kanssa ns. yhteisöpalavereissa. Yli puolessa (55 %) yksiköistä lapsille ja nuorille on asetettu seuraamuksia sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Yleisimmin käytetyt seuraamukset ovat puhelimen käyttökielto, tupakkatuotteiden haltuun ottaminen ja tietokoneen/tabletin käyttökielto.

Lastensuojelulaissa säädettyjä rajoitustoimenpiteitä käytetään sitä enemmän, mitä suuremmasta yksiköstä on kyse. Yleisimmin käytetyt rajoitustoimenpiteet ovat henkilönkatsastus, liikkumisvapauden rajoittaminen ja omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen. Yli puolessa (63 %) yksiköistä säännöistä, rangaistuksista ja rajoitustoimenpiteistä keskustellaan lasten kanssa usein.

Kysely ja valvontaviranomaisten valvontahavainnot osoittavat, että sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisessa on edelleen puutteita. Valvira ja aluehallintovirastot ottavat kyselyn tulokset huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan lastensuojelun suunnitelmaperusteista valvontaa ja käyntejä toimintayksiköihin.

Lasten ja nuorten oikeuksien toteutuminen sijaishuollossa sekä lastensuojelulaitoksiin sijoitettujen lasten ja nuorten pääsy psykiatrian alojen palveluihin ovat Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 valvontaohjelman mukaisen suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteita.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Raision alppiruusupuisto puhkesi kukkaansa

Alppiruusupuisto hehkuu taas.

Raision alppiruusupuiston ensimmäiset ruusut ovat puhjenneet kukkaan ja muut seuraavat lähiaikoina perässä. Puiston upea kukkaloisto kestää noin kolme viikkoa. Uutuutena puiston reunalle avataan myös sesonkiaikaan toimiva kahvikioski.

Turusta avautuu heinäkuussa suora lentoyhteys Kyprokselle

Unkarilainen halpalentoyhtiö Wizz Air ottaa heinäkuun alusta lähtien Kyproksen Larnakan kentän uudeksi solmukohdakseen. Larnakan kautta lennetään kymmeneen kohteeseen Europassa, joista yhtenä on Turku. Asiasta kertoo Lentoposti-uutisportaali .

Nuorten työpajoille 16 miljoonaa euroa

Aluehallintovirastoissa on tehty päätökset nuorten työpajatoimintaan myönnettävistä avustuksista. Työpajatoiminta vaikuttaa myönteisesti nuorten elämänhallintaan, osallisuuden tunteeseen ja itseluottamukseen.

Martoilta etäoppia vieraslajeista

Mustatäplätokko on vieraslaji.

Suomen luonnonsuojeluliiton vetämä, suomalaisten vieraslajitietoisuutta lisäävä VieKas LIFE -hanke on avannut kaikille avoimen mahdollisuuden opiskella vieraslajeja ilmaiseksi Martta-akatemian verkko-opintoina. Marttaliitto järjestää kevään loppuun asti joka arkipäivä ilmaista chat-neuvontaa.

Yksityisautoilua halutaan vähentää keskustassa, mutta raitsikalle sanotaan ei

Osana uuden yleiskaavan valmistelua Turun kaupunki selvitti kaupunkilaisten mielipiteitä keskustan liikenteestä ja sen kehittämisestä.

Ohjattu liikuntatoiminta käynnistyy kesäkuussa

Leikkipuistojumpat käynnistyvät kesäkuussa.

Turun kaupungin liikuntapalveluiden ohjattu toiminta päästään koronavirusepidemian aiheuttaman katkoksen jälkeen käynnistämään 1. kesäkuuta alkaen. Epidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, joten kesällä liikutaan turvavälit ja hygienia huomioiden.

Kysely: Varsinaissuomalaiset yritykset haluavat investointeja tiestöön ja raideliikenteeseen

Turun kauppakamarin jäsenyritykset pitävät tiestön ja raideliikenteen nopeita korjaus- ja parannusinvestointeja tehokkaana elvytyskeinona talouden uudelleenkäynnistämiseksi.

Turun Taidehalli avautuu 3. kesäkuuta alkaen

Turun taidehalli avautuu asteittain 3. kesäkuuta alkaen.

Turun Taidehalli avautuu jälleen yleisölle. Taidelainaamo ja aulagalleria avautuvat 3. kesäkuuta, toisen kerroksen galleriat avataan uusin näyttelyin 17. heinäkuuta. Taiteilijoiden, kävijöiden ja henkilökunnan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita, ja yleisömäärää rajataan tarvittaessa.

Lounaissuomalaisten syöpäjärjestöjen kuluvan vuoden apurahat haettavissa

Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen apurahat ovat haettavissa. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.

Paktin käryä ilmassa

Jarkko Virtanen.

Turun uudeksi supervirkamieheksi eli kansliapäälliköksi halajaa kuusi kandidaattia. Joukossa on nykyisin hallinnosta vastaava johtaja Tuomas Heikkinen , jota pidetään ennakkosuosikkina ja erityisesti kokoomuksen suosikkina.

TOK avaa ravintoloita ja hotelleja

Turun Osuuskaupan ravintolat ja hotellit avaavat ovensa vaiheittain kesäkuun alusta alkaen.

Turun Osuuskaupan ravintolat ja hotellit avaavat ovensa vaiheittain kesäkuun alusta alkaen. Turkuun saadaan kesällä myös täysin uusia ravintoloita ja hotelli.

Suomessa 6 743 koronatartuntaa, tehohoidossa 11

Kuvaajassa esitetään Covid-19-tautiin liittyvien kuolemantapausten ikäjakauma. Ikäryhmäjaottelussa on huomioitu yksityisyydensuoja. Esimerkiksi mikäli tapauksia on 1-4, merkitään se tilastoon < 5 ja näytetään kuvaajassa vaaleanharmaana pylväänä, jonka koko on vakioitu.  Tapauksista ei anneta lisää tietoa. Tiedot päivitetty 28.5.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan testattuja koronanäytteitä on yhteensä noin 176 600 (+ 3 300). Ilmoitettuja koronatapauksia on yhteensä 6 743 (+ 51). Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 313 (+ 0)

Varsinais-Suomessa 344 koronatartuntaa, sairaalahoidossa yksi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) on ollut todettuja koronatapauksia tähän mennessä yhteensä 344. Uusia tapauksia on kolme.

Mika Suoraniemi aloittaa pelaajakoordinaattorin tehtävässä TPS:ssä.

Mika Suoraniemi.

Turun Palloseuran valmennuspäällikkönä aikaisemmin toiminut Mika Suoraniemi aloittaa uudessa roolissa TPS:n pelaajakoordinaattorina. Suoraniemi vastaa jatkossa pelaajakoordinaattorina jatkavan Tomi Kallion kanssa muun muassa pelaajarekrytoinnista.

HealthTurku syöpää tutkimaan

Kansallinen tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO on saanut 10 miljoonan euron rahoituksen Business Finlandilta. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja syövän immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa terveydenhuoltojärjestelmässä. Cancer IO -ohjelma pyrkii vastaamaan IO-ajan mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin tukemalla alan kotimaista huippututkimusta ja innovaatiotoimintaa, edesauttamalla syöpäpotilaiden hoidon yksilöllistämistä ja käyttöönottoa sairaaloissa sekä luomalla uusia lähtökohtia IO-lääkkeiden vaikuttavuuden selvittämiseksi arkikäytössä.

Koululaisten lomat alkavat poutaisessa säässä

Sää on tulevana viikonloppuna laajalti poutainen, vain Pohjois-Lapissa satelee sunnuntaina vähän vettä.

Turkulaisopet Suvivirren kimpussa

Club For Five.

20-vuotisjuhliaan viettävä a cappella -ryhmä Club for Five julkaisi toukokuussa versionsa Suvivirrestä . Kappaleesta on nyt julkaistu myös video , jolla on mukana opettajia eri puolelta Suomea. Videossa opettajat kirjoittavat Suvivirren sanoja tyhjissä luokkahuoneissa. Turkulaisuuden lippua videolla kantavat ylväinä Katariinan koulun opettaja Ville Paajakkala ja Hannuniitun koulun Petra Kosola .

Fölin busseissa voi maksaa käteisellä kesäkuun alusta alkaen, liikenne palautuu lähes normaaliksi

Käteisellä voi maksaa Fölin busseissa jälkeen kesäkuun alusta alkaen.

Turun seudun joukkoliikenne Fölin bussiliikenteessä luovuttiin käteisen rahan käytöstä alun perin valmiuslain voimassaolon ajaksi 27. maaliskuuta alkaen. Myöhemmin päätöksen sidonnaisuutta valmiuslakiin muutettiin ja käteisestä päätettiin luopua toukokuun loppuun saakka.

Urheilu

Vetoja suolaisessa vedessä – soutaja Pertti Karppisen olympiatripla saa edelleen ihon kananlihalle

Soudun kolminkertainen olympiavoittaja Pertti Karppinen oli urallaan täysin ylivoimainen lajissaan.

Soutaja Pertti Karppinen on viimeisin varsinaissuomalainen olympiavoittaja. Isokokoisen raisiolaisen rauhallinen olemus ja kylmän viileä taktikointi pehmitti kaikki muut maailman huiput peräti kolmissa peräkkäisissä olympialaisissa. Karppinen kahmi vielä MM-tasollakin kuusi henkilökohtaista mitalia, joista kaksi oli sitä kirkkainta väriä.

Mika Suoraniemi aloittaa pelaajakoordinaattorin tehtävässä TPS:ssä.

Mika Suoraniemi.

Turun Palloseuran valmennuspäällikkönä aikaisemmin toiminut Mika Suoraniemi aloittaa uudessa roolissa TPS:n pelaajakoordinaattorina. Suoraniemi vastaa jatkossa pelaajakoordinaattorina jatkavan Tomi Kallion kanssa muun muassa pelaajarekrytoinnista.

Maalivahti Mujunen jatkaa TPS-miehistössä

Miikka Mujunen.

Veikkausliigaan noussut TPS lähtee kauteen kolmella maalivahdilla. Viime kauden ykkösmaalivahtina päättänyt Jere Koponen sai jo viime vuoden puolella rinnalleen Santeri Aaltosen , joka siirtyi Turkuun Ykkösen voittaneesta FC Hakasta. TPS:n kolmas maalivahti on jo ennestään tuttu Miikka Mujunen , joka on solminut uuden jatkosopimuksen viime kauden seuransa kanssa. Mujusen uusi sopimus kattaa kauden 2020.

Jälkipeli: Juhani Tammisen, 70, ura on ollut värikäs niin kaukalossa kuin sen ulkopuolella

Ässien luotsina Turkuhallissa marraskuussa 1997.

Juhani Tamminen . Tami. Don Tami. Lion # 79…Yhdelle miehelle on kertynyt monta eri nimeä. Jokaisella on oma merkityksensä, sillä Kuusamakujan Aurinkokuningas on kehittänyt itselleen monta erilaista brändiä. Yhteistä niille kaikille on tunnettavuus.

Muodostelmaluistelun Challenger-kilpailu kantamaan nimeä Marie Lundmark Trophy

Marie Lundmark. Kuva onm vuodelta 2004.

Suomelle ensimmäistä kertaa myönnetyn muodostelmaluistelun Challenger-sarjan kilpailun nimi on julkaistu. Turussa 14.–17. tammikuuta 2021 järjestettävän kilpailun nimeksi tulee Marie Lundmark Trophy. Nimellä halutaan kunnioittaa suomalaisen Marie Lundmarkin tekemää määrätietoista työtä suomalaisen ja kansainvälisen muodostelmaluistelun eteen.

Tuttu pelaajarunko suuri tekijä Sami Haltian paluussa päävalmentajaksi

Vuonna 2016 Sami Haltia valmensi TPS:n naiset SM-hopealle. Se oli TPS:n ensimmäinen mitali 31 vuoteen.

Kun Kansallinen Liiga kesäkuun puolivälissä pyörähtää käyntiin, TPS:n vaihtopenkillä peliä johtaa tuttu mies. Kahden vuoden tauon jälkeen Palloseuran päävalmentajaksi palaava Sami Haltia puhkuu intoa. Ei kipinä valmentamiseen varsinaisesti missään vaiheessa kadonnut, mutta Haltia myöntää, että kauden 2017 jälkeen tauko oli paikallaan.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.