Handelsbanken: Suomi ei välty globaalilta tartunnalta

Suomen talouskasvu hidastuu ja Handelsbanken laskee hieman vuosien 2019–21 BKT:n kasvuennusteita. Ennustamme Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,4 prosenttia (edellinen ennuste 1,5 %), vuonna 2020 0,7 prosenttia (0,9 %). Vuonna 2021 kasvu hieman vauhdittuu 1,0 prosenttiin (1,1 %). Työttömyysaste käy pohjalukemissa vuoden 2020 aikana ja nousee hieman vuonna 2021.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut, ja poliittiset epävarmuudet, muun muassa Brexit ja kauppasota, painavat kasvua entisestään. Samalla globaali teollisuussuhdanne on heikentynyt merkittävästi. Globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua.

EKP pitää talletuskoron -0,50 prosentissa lähivuodet. Marraskuussa alkavaa uutta määräelvytysohjelmaa tulee jatkossa kuitenkin kasvattaa. Finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa kasvaa, koska rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa. USA:n keskuspankki Fed tuskin voi olla jatkamatta elvytystoimia. Odotammekin Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa.

Suomen talouskasvu on pysynyt vielä kohtuullisena, mutta globaalit kasvuhuolet – etenkin Saksan sekä Ruotsin voimakkaasti heikentyneet talousnäkymät – uhkaavat myös Suomen kotimaista ja ulkoista kysyntää vuosina 2020–21.

Yksityinen kulutus on ollut alkuvuonna vaisua, ja kuluttajaluottamuksen tuntuva heikentyminen ei enteile kunnollista elpymistä lähiaikoina. Myös rakennussuhdanne on kypsymässä ja hyvä kasvu-ura on tulossa ensi vuonna päätökseen. Odotammekin kotimaisen kysynnän eli kulutuksen ja investointien kasvuvaikutuksen jäävän vaatimattomaksi vuosina 2020–21.

Teollisuustuotanto on edelleen pysynyt kohtalaisen ripeässä kasvussa, ja globaali teollisuuden taantuma ei ole vielä merkittävässä määrin tarttunut Suomeen. Erityisesti kone- ja metallituoteteollisuus on vahvojen tilauskantojensa myötä pitänyt yllä kokonaistuotannon kasvua. Teollisuuden ja tavaraviennin näkymää varjostaa kuitenkin se, että Suomi on historiallisesti seurannut Saksan teollisuussuhdannetta.

– Saksan teollisuuden osoittaessa nyt selviä taantuman merkkejä ja Ruotsinkin teollisuuden jo oireillessa ei Suomikaan voi välttyä tältä tartunnalta. Uusien vientitilausten hiipumisesta onkin jo selviä viitteitä myös Suomessa, sanoo Handelsbanken Suomen ekonomisti Janne Ronkanen.

Suomen parin viime vuoden vahva työllisyyskasvu on tullut lähes päätöksen, eikä kausitasoitettu työttömyysaste ole enää kevään jälkeen laskenut.

– Kun jatkossa ei enää saada vetoapua globaalista taloussuhdanteesta ja yritysten työllistämisaikomuksissa on nähty hiipumista, näemme myös työttömyysasteen kääntyvän nousuun vuoteen 2021 mennessä, Ronkanen sanoo.

Hallituksen toiveet vahvan työllisyyskasvun jatkumisesta ja työllisyysasteen nostosta 75 prosenttiin näyttävätkin tässä valossa liian optimistisilta. Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen vaatiikin todennäköisesti finanssipolitiikan kiristystoimia tulevina vuosina.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut ja Brexitistä nouseva epävarmuus sekä USA:n ja Kiinan kauppasota painavat kasvua entisestään. Globaali teollisuussuhdanne on vajonnut jo hyvin heikoksi ja ennakoivat tunnusluvut, kuten yritysten uudet tilaukset ja teollisuuden ostopäällikköindeksit, eivät enteile lähiaikoina käännettä parempaan. Teollisuudesta ja viennistä riippuvaiset maat, kuten Saksa ja Kiina, tuntevat vahvasti nahoissaan globaalin teollisuustuotannon heikkenemisen seuraukset.

Nyt on selvempiä merkkejä myös siitä, että kasvuvauhdin hidastuminen leviää vähitellen palvelusektorille ja USA:nkin talouskasvu vaimenee.

– Huomattavista riskeistä huolimatta näemme, että globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua, Ronkanen toteaa.

Kiinassa kasvun heikentyminen jatkui kesän aikana ja viranomaiset ovat jatkaneet talouden elvyttämistä, vaikka uutta luotonannon merkittävää kasvua ei haluta käynnistää. Jatkossa talouspoliittisen elvytyksen laajuus riippuu kauppasodan ja globaalin kysynnän kehityksestä. Todennäköistä kuitenkin on, että Kiinan kasvu hidastuu asteittain riippumatta USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan kehityksestä.

Globaali epävarmuus ja heikentynyt kysyntä ovat taakka euroalueen tehdasteollisuudelle, erityisesti Saksassa. Samaan aikaan euroalueen palvelu- ja rakennussektori ovat toistaiseksi pitäneet pintansa. Kun rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa, kasvaa finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa.

Useimmat merkit kuitenkin viittaavat siihen, että finanssipoliittiset toimet jäävät liian vähäisiksi ja että ne tulevat liian myöhään estääkseen euroalueen laskusuhdanteen syvenemisen. Kaikkiaan ennakoimme vaimeaa kasvua koko ennustejaksolle, joskin jakson loppuvaiheessa 2021 voidaan jo nähdä merkkejä elpymisestä.

USA:n taloudella menee edelleen hyvin työttömyysasteen ollessa historiallisen matala. Työllisyys ei kuitenkaan enää kasva aiemmassa tahdissa. Kotitalouksien luottamus on pysynyt vahvana, ja odotamme kulutuksen kasvun jatkuvan reippaana lähitulevaisuudessa.

Heikko globaali kysyntä ja kauppasota painavat kuitenkin myös USA:n tehdasteollisuutta ja yritysten investointi-intoa. Myös pitkään kasvua tukenut palvelusektorin luottamus on aivan viime aikoina heikentynyt, mikä kielii suhdannekäänteen olevan lähellä.

Keskuspankit ovat vastanneet kehitykseen uusilla elvytystoimilla, mikä on loiventanut talouden alamäkeä. USA:n keskuspankki Fed on tehnyt heinäkuun jälkeen kaksi koronlaskua. Fed tuskin voi olla jatkamatta aloittamallaan tiellä, kun USA:n talouskasvu selvästi hidastuu.

– Odotamme Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa. EKP:n uusi rahapoliittinen elvytys, muun muassa talletuskoron kymmenen korkopisteen lasku ja määräelvytyksen aloittaminen uudelleen, vaikuttaa reaalitalouteen vain hieman, jos elvytysohjelmaa ei jatkossa kasvateta. Sen sijaan talletuskoron odotamme pysyvän -0,50 prosentissa lähivuodet, Ronkanen ennakoi.

– Pitkien valtiolainojen korot ovat Euroopassa ennätyksellisen matalat ja USA:ssa matalimmat kolmeen vuoteen. Heikko suhdannenäkymä pitää näkemyksemme mukaan korot matalina vielä pitkään. Odotamme globaalin talouden elpyvän hieman vuonna 2021, ja tämä voi synnyttää korkoihin nousupaineita sekä USA:ssa että Euroopassa. Korot pysyvät kuitenkin hyvin matalina.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Nordea: Kotitalouksilla jää rahaa säästöön asuntolainan ohella

Koronapandemia on lisännyt suomalaisten varautumista tulevaisuuteen. Nordean teettämän tutkimuksen mukaan peräti 84 prosenttia suomalaisista asuntovelallisista säästääkin myös lainanlyhennyksen ohella säännöllisesti tai epäsäännöllisesti.

Alaselän kivut ja vireysongelmat ovat yleisiä - lue miten näyttelijä Monika Lindeman selätti selkäkivut

Uusi sänky helpotti Monika Lindemanin pitkään jatkuneita selkäkipuja ja paransi vireystilaa.

Kymmenen vuotta jatkunut alaselän kipu, huonontunut unenlaatu ja heikentynyt vireystila korjaantuivat lopulta uuden sängyn avulla. Sänky on muuten paras paikka repliikkien opetteluun, paljastaa Monika.

Mielenterveyshäiriöt yhteydessä merkittävästi heikompaan työmarkkinamenestykseen

Henri Salokangas.

VTM Henri Salokangas käsittelee väitöskirjassaan mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä. Väitöskirjan tutkimusartikkelit tuottavat uutta tietoa muuttoliikkeen vaikutuksista pitkän aikavälin mielenterveyshäiriöihin sekä mielenterveyshäiriöiden yhteyksistä työmarkkinamenestykseen. Salokankaan mukaan laadukkaiden suomalaisten rekisteriaineistojen avulla on mahdollista selvittää vakavien mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä erityisesti pitkällä aikajänteellä.

Aluehallintovirasto: Oppilaalta ei voi evätä opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun sisäisiin käytäntöihin vedoten

Lounais-Suomen aluehallintovirasto korostaa tuoreessa kantelupäätöksessä, että koulun sisäiset ohjeet ja toimintakulttuuri eivät voi olla ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön ja opetussuunnitelman kanssa. Oppilaan oikeutta saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ei voi evätä ilman asianmukaista perustetta.

Näyttely kohtalon hetkistä katkenneella laivalla

Ragny uppoaa.

Forum Marinumissa lähestytään joulua tällä kertaa tummansävyisesti. Merikeskuksen uutuusnäyttelyssä Merenkulkijan joulu – Ihmepelastus Atlantilla muistetaan 50 vuoden takaista M/T Ragnyn laivaonnettomuutta. Osa miehistöstä selvisi kuin ihmeen kaupalla, mutta tapahtuma vei mukanaan myös ihmishenkiä.

Ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset Suomessa muita lapsia heikommassa asemassa

Vuonna 1997 Suomessa syntyneessä ikäluokassa ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset olivat vielä suhteellisen pieni joukko.

Suurin osa lapsiperheistä, joissa on ulkomailla syntynyt vanhempi, ovat hyvinvoivia. Toisaalta monella hyvinvoinnin osa-alueella näillä perheillä menee keskimääräistä heikommin. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston laajasta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kaikkia Suomessa vuonna 1997 syntyneitä lapsia.

Turun Hope ry:n joululahjakeräys käynnistyy

Vapaaehtoisvoimin toimiva Turun Hope ry toteuttaa perinteisen joululahjakeräyksen vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille. Lahjoja voi toimittaa Turun Hopen tiloihin Hakakadulle jo nyt. Lisäksi joululahjoja vastaanotetaan 28.11.–19.12. Kauppakeskus Hansassa.

Viemäri- ja vesijohtotyö kaventaa ajokaistaa Autokadulla Orikedolla

Viemäri- ja vesijohtotyö kaventaa ajokaistaa Autokatu 5:n kohdalla Orikedolla ja aiheuttaa haittaa molemmissa ajosuunnissa 26.11.-4.12.

Elisa avasi 5G-verkon Naantaliin ja laajensi verkkoa Turussa

Naantaliin on avautunut Elisan 5G-verkko. Turkuun viime vuoden alussa avattua verkkoa on laajennettu merkittävästi.

Kirjan talo muuttuu runokaupaksi

Sara Koiranen (vas.) ja Suvi Hirvonen.

Kirjan talo – Bokens hus ry järjestää yhteistyössä Osuuskunta Kirjasimen kanssa 26.–29. marraskuuta tiloissaan pop up -runokaupan. Runokaupassa on neljän päivän ajan myynnissä runoutta sekä muuta kirjallisuutta useilta kustantajilta.

Pienikin verkko-ostos saattaa ensi vuonna vaatia vahvan tunnistautumisen

Vuodenvaihteen jälkeen kannattaa vahvaa tunnistusvälinettä, käytännössä pankkitunnuksia, pitää aina mukanaan. Tammikuun alussa 2021 päättyy toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) siirtymäaika, ja vahvan tunnistamisen vaatimus koskee sen jälkeen kaikkea sähköisesti tapahtuvaa maksamista. Esimerkiksi pienikin mobiilikauppaosto tai vaikkapa polttoaineen maksaminen tankkaussovelluksella saattaa vaatia vahvan tunnistautumisen. Vahvan tunnistautumisen tarkoitus on lisätä maksamisen turvallisuutta ja kuluttajan suojaa.

Symphonic Ellington -konsertti keikalla.fi:n livestream-lähetyksenä

Antti Rissanen (oik.) johtaa Symphonic Ellington -konsertin.

Turun filharmonisen orkesterin ja Turku Jazz Orchestran Symphonic Ellington -konsertista torstaina 26. marraskuuta kello 19 Turun konserttitalossa lähetetään suora verkkolähetys keikalla.fi-alustan kautta. Konsertti paikan päällä on loppuunmyyty. Keikalla.fi-alustan livestream-tallenne on katsottavissa 7 päivän ajan tapahtuman jälkeen.

Huumausaineiden käyttö ja haitat lisääntyneet merkittävästi 2000-luvulla

Huumeiden kokeilu ja ongelmakäyttö ovat pääsääntöisesti lisääntyneet Suomessa koko 2000-luvun. Sekä huumeiden vuoksi hoitoon hakeutuneiden että ja huumekuolemien määrä ovat kasvaneet viime vuosina. Samoin tilastoidut huumausainerikokset ja huumaantuneena ajaminen ovat lisääntyneet viisi vuotta peräkkäin.

Koronavilkku näyttää nyt myös altistumisilmoitusten määrän ja ajankohdat, pitkäaikaista altistumista koskenut vika korjattu

Koronavilkku-sovelluksesta on julkaistu uusi päivitysversio torstaina 19. marraskuuta. Versio 1.3 sisältää käyttömukavuutta parantavia ominaisuuksia ja korjaa pitkäaikaisia altistumisia koskeneen vian.

Turkuseuran puheenjohtajaksi Maija Palonheimo

Maija Palonheimo.

Turkuseuran uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Maija Palonheimo . Valinnan teki yhdistyksen syyskokous 25. marraskuuta.

Aleksi Anttalainen ja TPS kahden vuoden jatkosopimukseen

Aleksi Anttalainen.

Turun Palloseura ja puolustaja Aleksi Anttalainen ovat solmineet kahden vuoden jatkosopimuksen. 21-vuotias turkulaispelaaja nähdään TPS:n takalinjoilla täten ainakin kevääseen 2023 saakka.

Joka neljäs suomalainen ilmoittaisi poliisille, jos läheinen olisi lähdössä päihtyneenä rattiin

Kyselyn mukaan joka neljäs suomalainen ilmoittaisi poliisille, jos läheinen tai tuttava olisi lähdössä päihtyneenä rattiin. Myös läheisen ajoon erittäin väsyneenä pyrittäisiin puuttumaan, mutta ei aivan yhtä hanakasti. Poliisin mukaan väsynyt kuljettaja voi olla yhtä vaarallinen kuin päihtynyt kuski. Ennen rattiin istumista on aina tärkeää pysähtyä miettimään omaa ajokuntoa.

Tallink Silja Oy vähentää Suomessa sata työpaikkaa, lomautukset jatkuvat

Tallink Silja Oy vähentää Suomessa arviolta sata työpaikkaa.

Tallink Silja Oy:n lokakuun alussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut koskivat suunnitelmaa vähentää noin 120 työpaikkaa, tehdä organisaatiorakenteen muutoksia sekä toteuttaa lisälomautuksia koronapandemian vaikutusten vuoksi.

Urheilu

Aleksi Anttalainen ja TPS kahden vuoden jatkosopimukseen

Aleksi Anttalainen.

Turun Palloseura ja puolustaja Aleksi Anttalainen ovat solmineet kahden vuoden jatkosopimuksen. 21-vuotias turkulaispelaaja nähdään TPS:n takalinjoilla täten ainakin kevääseen 2023 saakka.

Euroopan parhaat naisgolfaajat ottavat toisistaan mittaa kesällä Turussa

Suomen Golfliiton kilpaurheilupäällikkö Juha Juvosella (vas.) ja Aura Golfin toiminnanjohtaja Sami Perellä on syytä iloon, kun Ladies European Tour palaa Suomeen.

Naisgolffareiden maanosan kovin tour Ladies European Tour saapuu kesällä 2021 kymmenen vuoden tauon jälkeen Suomeen. Maanosan parhaat naispelaajat golfaavat Aura Golfissa 18.–20. kesäkuuta.

Juho Hyvärinen siirtyy Interiin

TPS:n laitahyökkääjä Santeri Haarala (oik.) kilpajuoksussa RoPS:n Juho Hyvärisen kanssa.

Inter on solminut kaudet 2021 ja 2022 kattavan pelaajasopimuksen nuorten maajoukkuepuolustaja Juho Hyvärisen kanssa. Rovaniemeltä kotoisin oleva 20-vuotias Hyvärinen siirtyy FC Interiin kasvattajaseurastaan RoPS:sta.

Rasmus Tirrosen lainasopimus Ässien kanssa jatkuu

Rasmus Tirronen.

Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirronen jatkaa Porin Ässien riveissä marraskuun loppuun asti.

Puukkokatsomo: Tepsin hissivuodet jatkuvat

Sami Rähmönen.

Kaksi kertaa FC TPS on tippunut vierasmaalisäännön perusteella Veikkausliigasta. Se voi tuntua kohtuuttoman pahalta varsinkin nyt, kun Sami Rähmösen ja Mika Ääritalon upeat urat saivat surullisen lopun.

Paavo Nurmi Games kaksipäiväiseksi ensi kesänä

Daniel Ståhl oli viime kesänä kiekkoringin ykkönen Urheilupuistossa.

Paavo Nurmi Games kasvaa kesällä 2021 kaksipäiväiseksi ja jatkaa Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) Continental Tourin Kultaisessa liigassa. Kisapäivät ovat 7.–8. kesäkuuta.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.