Handelsbanken: Suomi ei välty globaalilta tartunnalta

Suomen talouskasvu hidastuu ja Handelsbanken laskee hieman vuosien 2019–21 BKT:n kasvuennusteita. Ennustamme Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,4 prosenttia (edellinen ennuste 1,5 %), vuonna 2020 0,7 prosenttia (0,9 %). Vuonna 2021 kasvu hieman vauhdittuu 1,0 prosenttiin (1,1 %). Työttömyysaste käy pohjalukemissa vuoden 2020 aikana ja nousee hieman vuonna 2021.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut, ja poliittiset epävarmuudet, muun muassa Brexit ja kauppasota, painavat kasvua entisestään. Samalla globaali teollisuussuhdanne on heikentynyt merkittävästi. Globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua.

EKP pitää talletuskoron -0,50 prosentissa lähivuodet. Marraskuussa alkavaa uutta määräelvytysohjelmaa tulee jatkossa kuitenkin kasvattaa. Finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa kasvaa, koska rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa. USA:n keskuspankki Fed tuskin voi olla jatkamatta elvytystoimia. Odotammekin Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa.

Suomen talouskasvu on pysynyt vielä kohtuullisena, mutta globaalit kasvuhuolet – etenkin Saksan sekä Ruotsin voimakkaasti heikentyneet talousnäkymät – uhkaavat myös Suomen kotimaista ja ulkoista kysyntää vuosina 2020–21.

Yksityinen kulutus on ollut alkuvuonna vaisua, ja kuluttajaluottamuksen tuntuva heikentyminen ei enteile kunnollista elpymistä lähiaikoina. Myös rakennussuhdanne on kypsymässä ja hyvä kasvu-ura on tulossa ensi vuonna päätökseen. Odotammekin kotimaisen kysynnän eli kulutuksen ja investointien kasvuvaikutuksen jäävän vaatimattomaksi vuosina 2020–21.

Teollisuustuotanto on edelleen pysynyt kohtalaisen ripeässä kasvussa, ja globaali teollisuuden taantuma ei ole vielä merkittävässä määrin tarttunut Suomeen. Erityisesti kone- ja metallituoteteollisuus on vahvojen tilauskantojensa myötä pitänyt yllä kokonaistuotannon kasvua. Teollisuuden ja tavaraviennin näkymää varjostaa kuitenkin se, että Suomi on historiallisesti seurannut Saksan teollisuussuhdannetta.

– Saksan teollisuuden osoittaessa nyt selviä taantuman merkkejä ja Ruotsinkin teollisuuden jo oireillessa ei Suomikaan voi välttyä tältä tartunnalta. Uusien vientitilausten hiipumisesta onkin jo selviä viitteitä myös Suomessa, sanoo Handelsbanken Suomen ekonomisti Janne Ronkanen.

Suomen parin viime vuoden vahva työllisyyskasvu on tullut lähes päätöksen, eikä kausitasoitettu työttömyysaste ole enää kevään jälkeen laskenut.

– Kun jatkossa ei enää saada vetoapua globaalista taloussuhdanteesta ja yritysten työllistämisaikomuksissa on nähty hiipumista, näemme myös työttömyysasteen kääntyvän nousuun vuoteen 2021 mennessä, Ronkanen sanoo.

Hallituksen toiveet vahvan työllisyyskasvun jatkumisesta ja työllisyysasteen nostosta 75 prosenttiin näyttävätkin tässä valossa liian optimistisilta. Julkisen talouden kestävyyden varmistaminen vaatiikin todennäköisesti finanssipolitiikan kiristystoimia tulevina vuosina.

Maailmantalouden kasvu on hidastunut ja Brexitistä nouseva epävarmuus sekä USA:n ja Kiinan kauppasota painavat kasvua entisestään. Globaali teollisuussuhdanne on vajonnut jo hyvin heikoksi ja ennakoivat tunnusluvut, kuten yritysten uudet tilaukset ja teollisuuden ostopäällikköindeksit, eivät enteile lähiaikoina käännettä parempaan. Teollisuudesta ja viennistä riippuvaiset maat, kuten Saksa ja Kiina, tuntevat vahvasti nahoissaan globaalin teollisuustuotannon heikkenemisen seuraukset.

Nyt on selvempiä merkkejä myös siitä, että kasvuvauhdin hidastuminen leviää vähitellen palvelusektorille ja USA:nkin talouskasvu vaimenee.

– Huomattavista riskeistä huolimatta näemme, että globaali taantuma on kuitenkin vältettävissä, kun keskuspankkien elvyttävämpi rahapolitiikka ja kotitalouksien kulutuskysyntä kannattelevat talouskasvua, Ronkanen toteaa.

Kiinassa kasvun heikentyminen jatkui kesän aikana ja viranomaiset ovat jatkaneet talouden elvyttämistä, vaikka uutta luotonannon merkittävää kasvua ei haluta käynnistää. Jatkossa talouspoliittisen elvytyksen laajuus riippuu kauppasodan ja globaalin kysynnän kehityksestä. Todennäköistä kuitenkin on, että Kiinan kasvu hidastuu asteittain riippumatta USA:n ja Kiinan välisen kauppasodan kehityksestä.

Globaali epävarmuus ja heikentynyt kysyntä ovat taakka euroalueen tehdasteollisuudelle, erityisesti Saksassa. Samaan aikaan euroalueen palvelu- ja rakennussektori ovat toistaiseksi pitäneet pintansa. Kun rahapolitiikan keventämiselle ei euroalueella ole enää liialti tilaa, kasvaa finanssipolitiikan rooli talouden tasapainottamisessa.

Useimmat merkit kuitenkin viittaavat siihen, että finanssipoliittiset toimet jäävät liian vähäisiksi ja että ne tulevat liian myöhään estääkseen euroalueen laskusuhdanteen syvenemisen. Kaikkiaan ennakoimme vaimeaa kasvua koko ennustejaksolle, joskin jakson loppuvaiheessa 2021 voidaan jo nähdä merkkejä elpymisestä.

USA:n taloudella menee edelleen hyvin työttömyysasteen ollessa historiallisen matala. Työllisyys ei kuitenkaan enää kasva aiemmassa tahdissa. Kotitalouksien luottamus on pysynyt vahvana, ja odotamme kulutuksen kasvun jatkuvan reippaana lähitulevaisuudessa.

Heikko globaali kysyntä ja kauppasota painavat kuitenkin myös USA:n tehdasteollisuutta ja yritysten investointi-intoa. Myös pitkään kasvua tukenut palvelusektorin luottamus on aivan viime aikoina heikentynyt, mikä kielii suhdannekäänteen olevan lähellä.

Keskuspankit ovat vastanneet kehitykseen uusilla elvytystoimilla, mikä on loiventanut talouden alamäkeä. USA:n keskuspankki Fed on tehnyt heinäkuun jälkeen kaksi koronlaskua. Fed tuskin voi olla jatkamatta aloittamallaan tiellä, kun USA:n talouskasvu selvästi hidastuu.

– Odotamme Fediltä kahta uutta koronlaskua, ensimmäistä joulukuussa ja toista ensi vuoden alussa. EKP:n uusi rahapoliittinen elvytys, muun muassa talletuskoron kymmenen korkopisteen lasku ja määräelvytyksen aloittaminen uudelleen, vaikuttaa reaalitalouteen vain hieman, jos elvytysohjelmaa ei jatkossa kasvateta. Sen sijaan talletuskoron odotamme pysyvän -0,50 prosentissa lähivuodet, Ronkanen ennakoi.

– Pitkien valtiolainojen korot ovat Euroopassa ennätyksellisen matalat ja USA:ssa matalimmat kolmeen vuoteen. Heikko suhdannenäkymä pitää näkemyksemme mukaan korot matalina vielä pitkään. Odotamme globaalin talouden elpyvän hieman vuonna 2021, ja tämä voi synnyttää korkoihin nousupaineita sekä USA:ssa että Euroopassa. Korot pysyvät kuitenkin hyvin matalina.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Keskuskauppakamari: Työllisyys asteen trendi nousuun, rauhallista kuin myrskyn silmässä

Työllisyys on 64 tuhannen työllisen päässä Antti Rinteen hallituksen asettamasta tavoitteesta. Luku käy ilmi Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurista, jossa seurataan hallituksen työllisyystavoitteen etenemistä. Työllisyysasteen kehitystä voi seurata osoitteessa www.tyollisyystavoite.fi . Sivustolla pidetään myös kirjaa työllisyystoimista ja niiden työllisyysvaikutuksista.

Varsinais-Suomen Matkailuparlamentti kokoaa matkailuväen Naantaliin

Varsinais-Suomen Matkailuparlamentti kokoaa torstaina 24. lokakuuta kello 12.30–17 maakunnan matkailualan yritykset, yhdistykset ja julkiset toimijat Naantalin Kylpylään. Tavoitteena on vauhdittaa maakunnan matkailuelinkeinon kasvua valtakunnallisen matkailustrategian mukaisesti yhteistyössä ja kestävän kehityksen huomioiden.

Aurakadun kulmaan avautuu helmikuussa uusi brittipubi

Manu Events aikoo kehittää Old Bankista elämyksellisen brittipubin.

Aurakadun ja Linnankadun kulmauksessa sijaitseva ravintola Old Bank on ollut pitkään yksi Turun maamerkeistä ja erikoisuuksista. Turkulainen ravintola-alan kasvuyritys Manu Events aikoo kehittää paikasta elämyksellisen brittipubin.

Työelämään tulevien nuorten vahvuutena halu kehittyä ja kehittää työtä

Työelämään tulevat nuoret kaipaavat tukea esimieheltä ja työyhteisöltä. Halu kehittyä ja kehittää työtä on nuorilla vahva, mutta elämäntilanne voi haastaa, selviää Ilmarisen ja Työterveyslaitoksen yhteisestä tutkimuksesta.

Euroopan soiden kuivuminen voi vaarantaa merkittävän hiilinielun

Suomaisema.

Kansainvälisen tutkimusryhmän selvitys osoittaa, että eri puolilla Eurooppaa sijaitsevat suot ovat muuttuneet selkeästi kuivemmiksi viimeisten vuosisatojen aikana. Soiden kuivuminen uhkaa vapauttaa turpeeseen vuosituhansien aikana kertynyttä hiiltä takaisin ilmakehään lisäten näin jo ennestään korkeaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta.

Tampere ja Turku asuntosijoittajien suosiossa

Suomen Vuokranantajien tuoreen vuokramarkkinakatsauksen mukaan pääkaupunkiseutu on Suomen ainoa metropoli, mutta Tampere ja Turku kirivät perässä. Katsauksen mukaan eri alueiden eriytyminen vahvistuu tulevina vuosina. Maan tärkeiden kasvukeskusten kehitystä vauhdittamaan tarvitaan fiksuja liikenneinvestointeja sekä asuntotuotantoa myös tulevina vuosina.

Räjäytykset aiheuttavat hetkellisiä pysäytyksiä Köydenpunojankadun liikenteeseen

VR:n vanhan konepaja-alueen rakennusurakkaan liittyvä kadunrakennustyö on sulkenut kulkuyhteyden Logomon ja Veturimiehenkadun välillä 9. lokakuuta lähtien.

HPK kiinnitti Santeri Lukan

TPS:stä lähtöpassit saanut puolustaja Santeri Lukka jatkaa uraansa Hämeenlinnasa. HPK kiinnitti Lukan sopimuksella, joka jatkuu kevääseen 2021 saakka. Lukka siirtyy HPK:n vahvuuteen välittömästi.

PAU: Posti pakottaa työntekijänsä laajoihin lakkoihin

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU käynnistää Postissa laajat lakkotoimet. Postinjakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, jollei työehtosopimusneuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta päästä työnantajan kanssa sopuun.

Fingerpori-elokuvalle 26 331 katsojaa avausviikonlopun jälkeen

Pirkko-Liina (Sanna Stellan) ja Rivo-Riitta (Jenni Kokander).

Mikko Koukin ohjaama Fingerpori -elokuva avasi 15 426 katsojalla ruuhkaisen viikonlopun katsotuimpana ensi-iltaelokuvana. Ennakoiden kanssa katsojia on koossa eiliseen sunnuntaihin mennessä kaikkiaan 26 331. Elokuvan ensi-ilta oli 16. lokakuuta.

Mimosa Helander Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piirin johtoon

Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piiri Loimaalla lauantaina järjestetyssä syyskokouksessaan valitsi puheenjohtajakseen Mimosa Helanderin Loimaalta.

Työllisyys kasvoi, työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/09–2019/09, 15–64-vuotiaat.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 9 000 vähemmän kuin vuoden 2018 syyskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,8 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

HKScan aloittaa yt-neuvottelut Suomessa, 25 työpaikkaa vaarassa

HKScan suunnittelee konsernilaajuisen toimintamallinsa uudistamista ja käynnistää siihen liittyvät prosessit. HKScan arvioi myös toimintansa tehostamisen tarvetta Suomessa. Suunnitellun toimintamallin uudistuksen ei arvioida johtavan henkilöstövähennyksiin yhtiön muilla markkina-alueilla kuin Suomessa.

Kolme kymmenestä ajaa stop-merkin ohi pysähtymättä

Kolme kymmenestä kuljettajasta ajaa stop-merkin ohi pysäyttämättä.

Stop-merkki osoittaa väistämisvelvollisuutta, mutta velvoittaa yksiselitteisesti myös pysäyttämään. Silti Liikenneturvan seurantojen mukaan kolme kymmenestä kuljettajasta ajaa merkin ohi pysäyttämättä.

Vapaa-ajankalastuksesta tavoitellaan suosittua ja yhteiskunnallisesti arvostettua luontoharrastusta

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian. Laajassa yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa valmisteltu strategia tavoittelee vapaa-ajankalastuksesta suosittua ja yhteiskunnallisesti arvostettua luontoharrastusta, joka hyödyntää kestävästi Suomen monipuolisia kalavesiä ja kalastusmahdollisuuksia.

TPS-pakki Santeri Lukan pelaajasopimus purettu

Santeri Lukka.

HC TPS ja puolustaja Santeri Lukka ovat purkaneet loppukautta koskevan pelaajasopimuksen yhteisymmärryksessä, ilmoittaa seura.

Mistä naisten ja miesten väliset erot perintätoimeksiantojen määrissä johtuvat?

Intrumin tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi vaikuttaa olevan Pohjoismaiden tasa-arvoisin maa perintätoimeksiantojen sukupuolijakaumalla mitattuna, vaikka erojakin löytyy. Tutkimuksen mukaan Pohjoismaissa keskimäärin 60 prosenttia perintätoimeksiannosta kohdistuu miehiin. Suomessa vastaava luku on 54,6 prosenttia.

Tähtinäytöksiä Iso-Heikkilän tähtitornilla

Iso-Heikkilän tähtitornilla pääsee kurkistamaan kaukoputkeen.

Turun alueen tähtiharrastusyhdistys Turun Ursa r.y. näyttää jälleen tähtiä Iso-Heikkilän tähtitornilla 25. lokakuuta alkaen kirkkaina perjantai-iltoina kello 19-21.

Urheilu

HPK kiinnitti Santeri Lukan

TPS:stä lähtöpassit saanut puolustaja Santeri Lukka jatkaa uraansa Hämeenlinnasa. HPK kiinnitti Lukan sopimuksella, joka jatkuu kevääseen 2021 saakka. Lukka siirtyy HPK:n vahvuuteen välittömästi.

Näkökulma: Liigakarsinnassa ei ole jossittelun varaa

Viime vuodelta tuttu pari kohtaa jälleen liigakarsinnassa.

Jalkapallon liigakarsinnan alla suurin huomio on ymmärrettävästi kohdistunut toisen osaottelun pelipaikkaan. Kaikkien halu on tietää hyvissä ajoin, missä ratkaiseva toinen peli pelataan.

TPS-pakki Santeri Lukan pelaajasopimus purettu

Santeri Lukka.

HC TPS ja puolustaja Santeri Lukka ovat purkaneet loppukautta koskevan pelaajasopimuksen yhteisymmärryksessä, ilmoittaa seura.

Kokkolan keskuskentän kunto tarkastetaan perjantaina

TPS ja KPV kohtaavat Veikkausliigan kaksiosaisessa karsinnassa viime vuoden malliin. KPV saattaa joutua pelaamaan kotiottelunsa Seinäjoella, mikäli Kokkolan keskuskentän kunto ei läpäise tarkastusta perjantaina.

Veikkausliigan karsinnassa kohtaavat TPS ja KPV kaksiosaisessa ottelussa. Avausosa pelataan Veritas Stadionilla Turussa torstaina 24. lokakuuta kello 18.30. Toinen osaottelu on aseteltu pelattavaksi sunnuntaina 27. lokakuuta kello 13 Kokkolan keskuskentällä.

Javenture-Areena muuttuu LähiTapiola-areenaksi

Javenture-Areenan nimi muuttuu LähiTapiola-areenaksi.

Turun Impivaarassa sijaitseva Javenture-Areena on siirtynyt uusille omistajille. Javenture-Areenan nimi muuttuu omistajamuutoksen myötä LähiTapiola-areenaksi. Vuonna 2011 toimintansa aloittanut Javenture-Areena on koko Varsinais-Suomen alueen ainoa täysimittainen jalkapallohalli.

Otteluanalyysi: TPS reserveillä maalittomaan tasapeliin

Naisten ykköstuomari Lina Lehtovaara oli ensi kertaa oikeudenjakajana Ykkösen ottelussa.

Ykkönen päättyi tussahdukseen Turussa. TPS pelasi hyvän kauden, mutta viimeisessä pelissä kentällä oli reservimiehistö porilaista MuSaa vastaan. Peli päättyi 0-0 ja vieraat olivat lähempänä voittoa.

Täysosuma
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Rakastaa, ei rakasta, rakastaa...
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Siitä prinssistä tulin kysymään...
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.