Nauraminen toimii sosiaalisena liimana

Samdra Manninen. Samdra Manninen. Kuva: Turun yliopisto

Kestävät sosiaaliset suhteet eli kiintymyssuhteet ovat merkittävä osa elämää. Niistä saatu mielihyvä auttaa monella tavalla yksilöä selviytymään paremmin elämän eteen tuomista haasteista ja vastoinkäymisistä. Elimistön oman opioidijärjestelmän on todettu liittyvän sosiaaliseen kanssakäymiseen muun muassa joillakin kädellisillä lajeilla sekä jyrsijöillä.

Turun yliopistossa väittelevän Sandra Mannisen tutkimuksen perusteella ihmisen sosiaalisuus näyttää olevan samalla tavalla yhteydessä aivojen opioidijärjestelmän toimintaan ja aktiivisuuteen.

Teoria elimistön omien opioidien ja sosiaalisen kanssakäymisen yhteydestä perustuu siihen, että eläinkokeissa kehon ulkoisilla, synteettisillä opioideilla, kuten morfiinilla, on pystytty lamaamaan kiinnostusta lajitovereita kohtaan sekä lievittämään eroahdistusta tärkeistä lajikumppaneista, kuten emosta. Toisaalta aineella, jolla on vastakkainen vaikutus opioidireseptoreihin, on saatu aikaan kasvanut tarve sosiaaliselle yhteydelle, kuten koskettamiselle ja lähelle hakeutumiselle.

Manninen selvitti väitöskirjassaan aivokuvantamisen keinoin, onko vastaavaa yhteyttä opioidijärjestelmän ja sosiaalisuuden välillä havaittavissa myös ihmisillä. Tutkimus antaa uutta tietoa myös aivojen rakenteiden yhteydestä niiden neuromolekulaaritasoihin.

Nauraminen on universaali ihmisten sosiaalisen kommunikaation muoto, ja sen tiedetään ilmenevän herkemmin ryhmässä kuin yksin, olevan tarttuvaa ja lieventävän mm. stressiä. Ihmiset myös eroavat toisistaan nauruherkkyyden sekä huumoritajun suhteen. Varsinaista aivomekanismia nauramisen taustalla ei kuitenkaan vielä tunneta kovin hyvin.

Mannisen tutkimusta varten mitattiin 12 tervettä miestä positroniemissiotomografialla (PET) nauramisen ja neutraalin tilanteen jälkeen. Tuloksena oli, että nauraminen yhdessä läheisten ystävien kanssa lisäsi endorfiinien vapautumista koehenkilöiden aivoissa verrattuna normaalitilanteeseen.

Tulos antaa selvän viitteen siitä, että nauraminen nostaa elimistön omaa mielihyvähormonitasoa aivoissa. Tämän perusteella nauraminen ei pelkästään tunnu hyvältä, vaan myös aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää. Lisäksi niin sanottu nauruherkkyys oli yhteydessä aivojen myy-opioidireseptoritasoihin: mitä herkemmin henkilö nauroi, sitä enemmän hänellä oli myy-opioidireseptoreja neutraalissa tilanteessa.

– Tämän voisi yleistää siten, että nauraminen on neurobiologisesti palkitsevaa ja saa meidät nauttimaan toistemme läheisyydestä. Toisaalta anhedonia eli mielihyvän puute sekä kykenemättömyys iloita mm. nauramalla liittyvät useisiin mielenterveydenhäiriöihin, etenkin vaikea-asteiseen masennukseen. Kykenemättömyys spontaaniin nauruun voisi kertoa siis myös neurobiologisen järjestelmän lamaantumisesta, vaikkakaan sitä ei tässä varsinaisesti tutkittu, Manninen kertoo.

Tutkimuksen perusteella, psykiatrisesta näkökulmasta, nauruherkkyys voisi siis heijastella ihmisen kokonaishyvinvointia ja kertoa samalla aivojen opioidijärjestelmän aktiivisuudesta. Täten arvio nauruherkkyydestä on itseasiassa tärkeä työkalu mm. arvioitaessa psyykkisesti sairasta ihmistä ja suunniteltaessa tälle yksilöllisesti kohdennettuja hoitomuotoja.

Kiintymyssuhdetaidot vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun, laadultaan pitkät ja kestävät siteet jopa yksilön eliniänodotteeseen. Toisaalta tärkeän sosiaalisen siteen katkeaminen myös tuntuu kivuliaalta. Osana väitöstutkimustaan Manninen osoitti, että 50 terveen vapaaehtoisen aivojen opioidireseptoritiheys oli yhteydessä aikuisen kiintymyssuhdetyyppiin.

Turvallisesti kiintyneillä oli enemmän aivojen myy-opioidireseptoreita (MOR) normaalitilassa, kuin turvattomasti kiintyneillä. MOR:t osallistuvat mm. kivunlievityksen lisäksi myös keskushermoston mielihyvän säätelyyn.

– Tulokset antavat yhdenlaisen neurobiologisen selitysmallin sille, miksi ihmiset eroavat kiintymyskäyttäytymiseltään sekä sosiaalisilta vuorovaikutustaidoiltaan toisistaan. Tulokset myös kaventavat eroja psyykkisen ja fyysisen kipukokemuksen välillä, koska fyysisen kiputuntemuksen tiedetään kulkevan saman järjestelmän kautta. Tämä voi lisäksi olla yhtenä selitysmallina sille, miksi ns. turvattomasti kiintyneillä henkilöillä on suurentunut riski muun muassa opioidi-riippuvuuden kehittämiselle, Manninen kertoo.

– Ymmärrettäessä paremmin neurobiologiaa kiintymyssuhdehäiriöiden taustalla, voidaan saada parempi käsitys ihmisen kokonaistilanteesta ja täten pystystään kohdentamaan hoitomuotoja tehokkaammin. Tulokset vahvistavat opioidien merkitystä ihmisen kiintymyskäyttäytymisen säätelijänä, Manninen korostaa.

Manninen tutki väitöskirjassaan myös yli 300 koehenkilön aivojen harmaan aineen tiheyttä ja sen yhteyttä aivojen reseptori- ja neurotransportteritasoihin. Tutkimus tehtiin kolmella eri merkkiaineella, jotka sitoutuvat dopamiini-, serotoniini- ja opioidijärjestelmiin. Kaikilla merkkiaineilla saatiin selvä yhteys harmaan aineen tiheyden kanssa usealla eri aivoalueella, jotka osallistuvat myös sosiaalisuuden ja tunteiden säätelyyn. Mitä enemmän aivoissa oli harmaata ainetta, sitä enemmän oli myös reseptoreja tai neurotransporttereita tutkituilla aivoalueilla.

– Tiedetään, että ihmisen kiintymyssuhdetyyppi on yhteydessä aivojen rakenteeseen käyttäytymistä ohjaavilla aivoalueilla. Tutkimuksen tulos viittaa siihen, että myös rakenteen ja neuromolekulaarisen kapasiteetin välinen yksilöllinen yhteys samoilla alueilla on olemassa, eikä selity pelkästään esim. ihmisen iällä tai sukupuolella, Manninen summaa.

Tulos antaa merkittävää tietoa PET-kuvantamisen tärkeydestä yhdessä rakenteellisen magneettikuvantamisen kanssa, kun halutaan selvitellä täsmällisesti aivojen rakennetta ja toimintaa sekä niiden yhteyttä neurotieteellisissä koeasetelmissa.

LL Sandra Manninen esittää väitöskirjansa Endogenous Opioid System and Human Sociability julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 28. syyskuuta.

Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Peltola (Tampereen yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Lauri Nummenmaa (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on psykiatria.

Väitöskirja on julkaistu sähköisenä.

Aamuset-kaupunkimedia (AKM)

Benjamin Källman palaa Inter-paitaan

Benjamin Källman.

Viimeksi kaksi vuotta sitten Veikkausliigassa pelannut Benjamin Källman palaa lainalta Interin vahvuuteen. Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella 22-vuotiaalla hyökkääjällä oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

Eurojackpotin potti nousi noin 22 miljoonaan euroon

Eurojackpotista ei löytynyt kierroksella 33/2020 täysosumia, joten ensi viikolla potissa on noin 22 miljoonaa euroa.

Kolmessa ravintolassa epäily koronavirusaltistuksesta Turussa ja Liedossa

Turkulaisella täysin oireettomalla henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Henkilö on asioinut kolmessa ravintolassa Turussa ja Liedossa 9.–12. elokuuta mahdollisesti tartuttavana.

Magneettikuvantaminen on välttämätön osa korkeatasoista eturauhassyövän diagnostiikkaa

Eturauhassyöpien vaikeusaste vaihtelee suuresti. Osa syövistä on hyvinkin aggressiivisia, osalla taas ei ole vaikutusta elinaikaan. Perinteisellä diagnostiikalla ei kuitenkaan pystytä poissulkemaan aggressiivista eturauhassyöpää edes kohtuullisella varmuudella. Juha Knaapilan Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti, että laadukkaasti toteutetulla eturauhasen magneettikuvantamisella pystytään poissulkemaan aggressiivinen eturauhassyöpä sekä nopeuttamaan oikean diagnoosin saamista ja yksilön kannalta optimaaliseen hoitoon pääsyä.

Ilmanvaihdolla merkittävä vaikutus hoitohenkilöstön altistumiseen viruksille hoitotilanteessa

Ilmanvaihdollisilla ratkaisuilla voidaan suojata hoitohenkilöstöä mahdolliselta virustartunnalta hoitotilanteessa. Turun ammattikorkeakoulun vetämässä Airborne-hankkeessa tutkittiin sairaalan hoitohenkilöstön altistumista ilmavälitteisille infektioille potilaita hoitaessa. Hanke toteutettiin yhteistyössä Turun yliopiston ja Leicesterin yliopistollisen sairaalan kanssa.

Rantaradan ratatyöt pitkittyvät – kaukojunille 10–25 minuutin myöhästymisiä, aamun ja iltapäivän nopeat junavuorot tauolle

Junamatka Turun ja Helsingin välilä hidastuu ratatöiden takia.

Väyläviraston teettämät ratatyöt Rantaradalla jatkuvat odotettua pidempään, mikä vaikuttaa kaukojunaliikenteeseen Helsingin ja Turun välillä. Ratatöistä aiheutuvien nopeusrajoitusten vuoksi kaukojunat välillä jäävät 10–25 minuuttia aikataulusta myöhään. Lisäksi aamun ja iltapäivän nopeat junavuorot Helsingin ja Turun välillä jäävät toistaiseksi tauolle. Lähijunaliikenne kulkee normaalisti.

Kansallisen Liigan FC Honka–TPS siirtyy koronaepäilyjen takia

Lauantaina 15. elokuuta pelattavaksi suunniteltu naisten pääsarjan Kansallisen Liigan ottelu FC Honka–TPS siirtyy pelattavaksi lauantaina 12. syyskuuta.

Digitaalisia ja henkilökohtaisia oppimisympäristöjä käytettäessä ohjausvastuuta on hajautettava

Anne-Maria Korhonen löysi väitöskirjassaan käytännön menetelmiä siihen, miten opettajaopiskelijoita voidaan ohjata hyödyntämään henkilökohtaisia oppimisympäristöjä ja digitaalisuutta osaamisensa näkyväksi tekemisessä.

Skopjen lennolla Turkuun lauantaina saapuvat testataan ja asetetaan karanteeniin

Skopjesta Turkuun lauantaina 15. elokuuta saapuvan lennon matkustajille tehdään koronavirustesti ja heidät asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Toimintamalli on samanlainen kuin viime tiistaina 11. elokuuta Skopjesta Turkuun saapuneen lennon matkustajien kohdalla.

Korona siirtää Muumipeikko ja pyrstötähti -animaation ensi-iltaa

Rakastettu, koko perheen elokuvaklassikko, kansallisaarteeksikin kutsuttu Muumipeikko ja pyrstötähti -animaatio on tulossa elokuvateattereihin teknisesti uudistettuna. Ensi-illan ajankohdaksi on aiemmin julkistettu tulevan syyskuun alku. Yleisestä tilanteesta johtuen SF Studios, Cinematic ja Kindernet Entertainment ovat kuitenkin yhdessä elokuvan yhteistyökumppaneiden kanssa päättäneet siirtää elokuvan ensi-iltaa myöhempään ajankohtaan, jolloin Muumien 75v-juhlavuotta voidaan toivon mukaan juhlia elokuvanäytösten ohella varmemmin myös muilla yleisötapahtumilla.

Treffikokemuksia syvästä päästä

Hulvaton uutuuskirja treffikokemuksista tarjoaa vertaistukea entisille ja nykyisille sinkuille. Tuntuuko sinusta, että päädyt treffeille aina kummajaisten kanssa, kun taas kaikilla ystävilläsi käy flaksi sokkotreffeilläkin? Maiju Markkasen ja Tero Tiittasen kokoama kirja Miten täältä pääsee pois? (Bazar) sisältää yli sata herkullista tarinaa pieleen menneiltä treffeiltä. Se on tarkoitettu jokaiselle, joka on joskus käynyt huonoilla treffeillä, ja toimii myös vertaistukena kaikille niille, jotka ovat deittailussaan jo epätoivon partaalla. Ehkä pieleen menneet treffit eivät olekaan niin paha juttu – ainakaan silloin, jos niistä saa hyvän tarinan.

Turku aloittaa maskien jakamisen vähävaraisten ruoka-apupaikoissa alkuviikolla

Turussa maskien jakaminen vähävaraisille aloitetaan ensi viikon alkupuolella. Ensimmäisessä vaiheessa jakelu käynnistyy vähävaraisten ruoka-apupaikkojen yhteydessä. Lisäksi osa järjestöistä jakaa maskeja omalle asiakaskunnalleen. Diakoniatyössä maskeja jaetaan asiakastapaamisissa. Kangasmaskeja jaetaan niitä tarvitseville kaksi kappaletta.

Muoviroskaa vastaan uusin ratkaisuin

Turun kaupunki ja Itämerihaaste tekevät kesän aikana yhteistyötä Clewat Oy:n kanssa testaamalla uudenlaista Cleansweep-roskienkeräysalusta. Alus siivoaa roskia Aurajoessa 18.−20. elokuuta. Testeillä selvitetään aluksen toimivuutta meren roskaantumisen hillitsemisessä.

Parhaat gluteenittomat piirakat yksiin kansiin

Keliakialiitto julkaisi gluteenittomia piirakkareseptejä sisältävän keittokirjan. Kirjan 45 reseptiä on jaettu vuodenaikojen mukaan. Kevään piirakoissa näkyy pääsiäinen, kesän piirakoissa maistuvat kotimaiset marjat ja kasvikset ja syksyllä sienet. Talven piirakat ovat täyteläisiä.

TFO:n uudeksi intendentiksi esitetään Nikke Isomöttöstä

Nikke Isomöttönen.

Turun filharmonisen orkesterin uudeksi intendentiksi esitetään FM Nikke Isomöttöstä . Turun kaupungin kulttuurilautakunta päättää uuden intendentin valinnasta keskiviikkona 19. elokuuta pidettävässä kulttuurilautakunnan kokouksessa. Isomöttönen toimii tällä hetkellä Jyväskylä Sinfonian viransijaisena intendenttinä ja on aiemmin toiminut muun muassa Mikkelin kaupunginorkesterin intendenttinä.

Santeri Haarala vahvistamaan TPS:n hyökkäyspäätä

Hyökkääjä Santeri Haarala vahvistaa FC TPS:n hyökkäyspäätä 1+1-vuotisella sopimuksella. 20-vuotias Haarala on edustanut alkukauden Kakkosen B-lohkon kärjessä olevaa Ilves/2:sta, jossa hän ehti viimeistelemään viidessä ottelussa peräti kahdeksan maalia.

TPS:n Rasmus Tirronen leikkaukseen

Rasmus Tirronen.

TPS:n jääkiekkomiehistön ykkösmaalivahti Rasmus Tirronen joutuu leikkaukseen. Tirronen kärsii yläraajavammasta. Tirronen leikataan tänään perjantaina.

Turnajaisritareita siunataan Tuomiokirkossa

Turun linnan turnajaisten ritarien siunaus järjestetään jälleen Turun tuomiokirkossa torstaina 20. elokuuta kello 18. Keskiaikahenkisessä tilaisuudessa rukoillaan Jumalan varjelusta turnajaisiin osallistuville ritareille, jotka saapuvat paikalle noin viisitoista minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Siunaus onkin monelle osanottajalle turnajaisten alkuhuipentuma, jonka jälkeen uskaltaa panna kaikkensa peliin hengenvaarallisessa lajissa. Katsojat taas pääsevät kokemaan ritariaikaa, kun sotisovissaan kalisevat taistelijat astelevat ylväinä kansallispyhäkön käytävillä.

Kaupunki
Urheilu

Benjamin Källman palaa Inter-paitaan

Benjamin Källman.

Viimeksi kaksi vuotta sitten Veikkausliigassa pelannut Benjamin Källman palaa lainalta Interin vahvuuteen. Viime vuosina kaikkiaan neljässä eri seurassa lainasopimuksilla pelanneella 22-vuotiaalla hyökkääjällä oli kuluvan vuoden mittainen lainasopimus Norjan liigan Haugesundiin, mutta osapuolet päätyivät lainan ennenaikaiseen päättämiseen.

Neea Karvinen etenee kilpauralla esteen kerrallaan

Neea Karvinen panostaa tällä hetkellä sataprosenttisesti ratsastukseen.

Kuluva vuosi on ollut erikoista aikaa. Erikoisuuskerrointa lisää, jos sattuu viettämään aikansa hevosten kanssa. Tämän tietää Kaarinan Kenttäratsastajia edustava esteratsastaja Neea Karvinen .

Otteluanalyysi: Interin kotitaika kestää

Connor Ruane teki kaksi maalia.

Huh, mikä jännitysnäytelmä! Ja hyvin viihdyttävä. Helsingin IFK piti Interiä piinapenkissä Veikkausliigan kamppailussa Kupittaalla nousemalla altavastaajan asemasta kahdesti tasoihin. HIFK:lla oli lopussa jopa mainio tilaisuus mennä johtoon, mutta Adama Fofanan kuti pamahti tolppaan. Interin loppupuristus tuotti kuitenkin jälleen tulosta. Elias Mastokangas keskitti, Kevin Kouassivi-Benissan syöksyi palloon ja Fofana antoi hänelle selästä vauhtia. Erotuomari Petri Viljanen osoitti pilkkua, josta Connor Ruane iski toistamiseen ja tällä kertaa voitto-osuman 3-2.

Kansallisen Liigan FC Honka–TPS siirtyy koronaepäilyjen takia

Lauantaina 15. elokuuta pelattavaksi suunniteltu naisten pääsarjan Kansallisen Liigan ottelu FC Honka–TPS siirtyy pelattavaksi lauantaina 12. syyskuuta.

Santeri Haarala vahvistamaan TPS:n hyökkäyspäätä

Hyökkääjä Santeri Haarala vahvistaa FC TPS:n hyökkäyspäätä 1+1-vuotisella sopimuksella. 20-vuotias Haarala on edustanut alkukauden Kakkosen B-lohkon kärjessä olevaa Ilves/2:sta, jossa hän ehti viimeistelemään viidessä ottelussa peräti kahdeksan maalia.

TPS:n Rasmus Tirronen leikkaukseen

Rasmus Tirronen.

TPS:n jääkiekkomiehistön ykkösmaalivahti Rasmus Tirronen joutuu leikkaukseen. Tirronen kärsii yläraajavammasta. Tirronen leikataan tänään perjantaina.

Täysosuma
Kevään kestävä kissa.
Kevään kestävä kissa.
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
- Kevät tuli jo, niin minäkin. Mutta miks jengi on yhä talvipalttoossa?
Ei mikään viivelähtö.
Ei mikään viivelähtö.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Oli kovat alennusprosentit, kun kärryillekin tuli kiire.
Lepuuttaahan tälläkin.
Lepuuttaahan tälläkin.
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
Jaa ei? No mitäs mä näillä suksilla sitte teen?
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
On niin kuuma toukokuu, että meni sateenkaarikin soiroksi.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Just nyt ei tarvitse palvella, kiitos.
Huh huh, tämäkin vielä!
Huh huh, tämäkin vielä!
Huomaahan tuon tyhmempikin.
Huomaahan tuon tyhmempikin.